TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 03 Sep 2018, 09:25

Latest post of the previous page:

22. 08. 2018
A E NJIHNI DJATHIN V I Z E ?!

Eshte djathe i njohur mire ne vendin tone por konsumatoret e sotem nuk arrijne t`i dallojne djatherat sipas tipit! dhe sipas klasifikimit që ben teknologjia kudo ne bote, me sa kam kuptuar edhe teknologet e sotem (perjashto ata qe kane mbaruar shkollen profesionale dhe kane pervoje te gjate ne prodhim, mos të flasim per shumicen e shitesave qe nga ana teknike jane ne kuoten 0.
sepse eshte arritur deri atje sa me termin kaçkavall kuptohen disa djathera te forte !!! ky eshte gabim dhe do te thellohet edhe me tej ne qofte se nuk do te merren njohurite teknike per kete specialitet kaq te rendesishem në shkollen profesionale STOP ketyre emertimeve te çuditeshme Djathe nga Gjirokastra – Saranda – Shkodra – Progonati etj. etj, Djathi ka emrin e vet, procesin teknologjik, standartin – perberjen dhe te gjithe treguesit sipas standartit, kohen reale te stazhionimit, keto i duhen konsumatorit pak rendesi ka se kush e prodhon, gjithesesi jam i bindur se do te ndergjegjesohen prodhuesit, do te jene me te sakte, te zgjerojne më tej njohurite, madje te kalojne edhe ne prodhimin e djatherave te rij, te ngjashem me djatherat tone tradicional, siç eshte p.sh. Djathi Gruer (Graviera) i ngjashem me djathin Kasher (Kaçkavall) qe prodhohet tek ne dhe konsumohet nga popullsia e zones tone të Ballkanit etj.

DJATHI VIZE

Bën pjesë në grupin e djathërave të fortë me ngrohje të dytë në temperaturë të lartë, kri¬poset me kripë të thatë dhe shëllirë. Si lëndë e parë përdoret qumështi i deles si dhe qumështi i lopës, i cili duhet të jetë i pastër, i freskët dhe me yndyrë të plotë. Qumështi i deles të ketë aciditet jo më shumë se 26ºT kurse qumështi i lopës jo më shumë se 20ºT. Në qoftë se aciditeti është më i lartë konsiderohet i papërshtatshëm për djathin Vizë. Pasterizimi bëhet në 65÷68ºC për 20÷30 min, ose 72-74oC për 15-20 sek.
Mpiksja – Bëhet me 32÷36ºC në vartësi me kohën, aciditetin, yndyrën etj, në kohë të ngrohtë mpiksja bëhet në temperaturë 32÷44ºC në stinën e ftohtë 34-36ºC, mpiksja zgjat 45÷50 min. Gjatë procesit të mpiksjes, qumështi mbulohet me kapak ose napë të pastër dhe tempera¬tura nuk duhet të ndryshojë.
Përpunimi i masës së mpiksur - Bëhet kthimi i sipërfaqes në thellësi 1÷2 cm, lihet në qetësi për 5 min pastaj bëhet prerja e djathit me anën e thikës deri në fund të kazanit në copa të barabarta katrore me madhësi 6÷8 cm. Pastaj prerje të tërthorta në trashësi, lihet 2÷3 min qetësi dhe me anën e lopatës së djathit bëhet kthimi i të gjithë sasisë së djathit kjo bëhet me qëllim që temperatura e ngrohjes së dytë të jetë njëlloj në të gjithë masën e djathit, bëhen 2÷3 min pushim dhe përsëri pritet më thikë në copa katrore me përmasa 2÷3 cm. Bëhen 5 min pushim, më tej masa e prerë thërrmohet. Thërmimi bëhet duke e përzjerë masën e prerë me thikat e thërmimit deri sat ë formohen kokrriza djathi në dimensione sa një kokërr misër. Më tej bëhet pjekja e djathit.
Ngrohja e dytë ose siç quhet nga mjeshtrat e djathit “PJEKJA EDJATHIT” në kazan luan rol të rëndësishëm në sigurimin e cilësisë së
mirë të djathit Vize.
Djathi trazohet me lopaten e drurit për 5÷6 minuta dhe ngrohet deri në temperaturën 45÷46ºC, zakonisht duhet ngrohur 10ºC mbi temperaturën e mpiksjes, në qoftë se mpiksja është bërë në 35ºC ngrohja e dytë bëhet në 45ºC duke pasë kujdes që rritja e temperaturës të bëhet në mënyrë graduale dhe të trazohet va¬zhdimisht masa e djathit. Sapo arrihet temperatura e nevojshme, ngrohja ndërpritet menjëherë, kurse trazimi vazhdon për 30 min deri sa kokrrizat e djathit fitojnë fortësinë e duhur, kjo provohet siç u tha më lart: Merren disa kokrriza djathi me dorë dhe shtrëngohen në grusht. Hapet dora, ato shpërndahen lehtësisht dhe nuk ngjiten kjo tregon se djathi është pjekë plotësisht. Ngrohja e dytë dhe pjekja e kokrrizave bëhet në vartësi me kushtet në kazanë me këmishë që kanë mundësi ngrohje dhe ftohje dhe në vaskat speciale të djathit trazimi bëhet mekanik dhe nuk është i lodh¬shëm, temperatura ngrihet gradualisht.
Formimi i djathit – Mbas ngrohjes së dytë, lihet në qetësi, në mënyrë që masa e djathit të bjerë në fund të kazanit, pastaj ndahet në aq pjesë sipas formave të llogaritura, që në çdo formë nevojiten 35÷40 lt qumësht. Format janë rrathë cilindrikë me diametër 30 cm dhe lartësi 10 cm pa fund dhe kapak, merret djathi nga kazani përpunohet me duar në tavolinë që t’i nxirret hirra dhe vendoset në kallëp duke e mbështjellë me napë, në qoftë se ka mbetur djathë nga ai i darkës për mëngjes duhet të ruhet me kujdes në vende të freskëta dhe të pastërta, të nesërmen mbasi të mbahet 5 min në ujë të ngrohtë me temperaturë 60ºC grihet dhe bashkohet me sasinë tjetër të djathit.
Presimi – Djathi duhet të jetë mbi lartësinë e kallëpit, të ketë dalë pak sipër me qëllim që kur të ushtrohet presion të vijë në nivelin e kallëpit. Presimi bëhet me peshë 1:5 në fillim ku qëndron 30 minuta dhe gradualisht vjen duke u shtuar, hiqet pesha, nxirret djathi nga kallëpi, hiqet napa dhe djathi vendoset përsëri në kallëp pa napë e cila vendoset vetëm në siperfaqe dhe vazhdon presimi edhe 1 orë me peshë 1:8. Pastaj hiqet napa dhe përsëri vazhdon presimi 1:10 për 1 orë. Mbasi ka përfunduar presimi djathi nxirret nga kallëpi dhe vendoset në tavolinë duke shënuar në rreth datën e prodhimit (nuk lejohet të shkruhet në sipërfaqen e djathit).
Kriposja – Djathi vize kripet me kripje të thatë ose me shëllirë. Kripa duhet të jetë e pastër me kokrriza sa gjysma e KOKRRËS ORIZIT dhe me madhësi të njëjtë, mjeshtrat tanë e vlerësoj¬në tepër këtë kërkesë, kripa para se të përdoret sitet. Djathi mbasi është nxjerrë nga kallëpi lihet 24 orë për t’u tharë, pastaj kriposet lehtë në rreth dhe përsëri vendoset në kallëp, kështu veprohet dy herë në ditë (mëngjes dhe darkë) për 5÷7 ditë. Kur është forcuar pak nxirret përfundimisht nga kallëpi, rradhitet në njëshe në tavolinë, këtu kriposet dhe kthehet dy herë në ditë. Kriposja jepet kryesisht në rreth dhe pak në sipërfaqe. Mbas 2÷3 ditëve djathi vendoset në dyshe, në rafte dhe kripet një herë në ditë por kthehet dy herë në ditë, në mëngjes kripet dhe kthehet kurse në darkë pastrohet dhe vetëm kthehet. Mbas 4÷5 ditëve djathi vendoset në treshe dhe me radhë në katërshe. Djathi i ngritur në treshe kripet një herë në dy ditë, ditën që nuk kripet fshihet dhe pastrohet dhe kthehet gjithashtu i ndërrohet vendi, duke vendosë formën e sipërme poshtë, atë të fundit në mes dhe atë të mesit sipër. Në këtë kohë djathi kripet nga pak në sipërfaqe dhe më rrallë në rreth, kur ngrihet në katërshe kripja në rreth ndërpritet. Djathi vizë merr gjithsej 45 kripje në 60 ditë, prandaj është e nevojshme që tekniku të dijë në çdo kohë numrin e kripjeve që i është dhënë çdo partie djathi në depo. (salla e stazhionimit)Fatlum Dibra 262
Djathi gjatë kriposjes së thatë mund të fryhet, në këtë rast fërkohet me shëllirë dhe nuk kripet, nuk ngrihet në dyshe ose më lart por fshihet më shpesh, dy herë në ditë. Në çdo 35÷40 ditë djathi lahet me ujë të vakët 35÷40ºC duke përdorë furça të forta.
Kriposja me SHËLLIRË e djathit Vize bëhet në vaska të veçanta dhe në vartësi me kush¬tet në prodhim, madhësia e të cilave varet nga sasia e qumështit që përpunohet gjatë ditës. Shëllira ka 18% kripë, përgatitet njëlloj si për djathërat e tjerë, dhe kripja zgjat 4 ditë gjatë kësaj kohe kthehet dy herë në ditë, temperatura e shëllirës është 15ºC dhe mundësisht të mos lëvizë. Kur nxirret nga shëllira vendoset në rafte në njëshe ku qëndron 7÷8 ditë, pastaj në dyshe 15÷16 ditë dhe në treshe 30 ditë pastaj vendoset në katërshe.
Gjatë qëndrimit në njëshe djathi Vize kthehet një herë në çdo ditë dhe fshihet me pece të thatë.
Djathi vize mbasi është kripur me shëllirë merr edhe 15 kripje të thata në sipërfaqe dhe 4 kripje të thata në anë. Rreth 2 gr kripë për çdo formë djathi vize, kjo fillon kur vendoset në dyshe, i bëhet çdo ditë një kripje në sipërfaqe dhe në çdo dy ditë në rreth edhe kur është në treshe kripet vetëm në sipërfaqe nje herë në çdo dy ditë. Në çdo kripje djathi duhet të fshihet mirë me pecë, pastaj bëhet kripja. Në rast se gjatë stazhionimit pa mbaruar ende kriposja shfaqet myku, atëherë djathi duhet të lahet me shëllirë 15% dhe vendoset në tavolinë për të kulluar mandej fshihet mirë me pecë të thatë.
STAZHINIONIMI – Procesi i stazhionimit të djathit Vize fillon që me kripjen por vazhdon 60÷65 ditë në temperaturë rreth 14ºC. Gjatë kësaj kohe në sipërfaqen e djathit formohet myku i bardhë ose i kuq, prandaj djathi vazhdimisht duhet të pastrohet me një leckë të pastër. Pas formimit si dhe gjatë stazhionimit djathi Vize merr një fryrje të lehtë, zakonisht në ditën e 7-të ose të 8-të të prodhimit dhe më vonë kjo formon bira të rrumbullakëta 0,5 cm, që janë specifike dhe të dëshirueshme për djathin Vize. Por në rast se fryerja ndodh para 7 ditëve atëherë kemi të bëjmë më një difekt serioz që shkaktohet nga prania e baktereve Coli aerogenes që do të thotë se pasterizimi i qumështit nuk është bërë mirë, është shkelur higjena në prodhim. Në djathë krijohen vrima të shpeshta të vogla.
Por në qoftë se fryerja bëhet pas 15 ditëve që në praktikë quhet FRYERJE E VONËSHME kemi të bëjmë me një difekt edhe më të rëndë që shkaktohet nga papastërtia dhe aciditeti i lartë i qumështit atëherë djathi fërkohet me leckë të pastër të njomur me shëllirë të ftohtë. Djathi i vendosur në treshe dhe katërshe duhet të zbritet në dyshe dhe në njëshe. Mbas stazhionimit djathi pastrohet, lahet, thahet, parafinoset dhe dërgohet në frigorifer për ruajtje në temperaturë 2÷4ºC me lagështirë relative të ajrit 85÷88%.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Share This


0
0
0
Loading...
User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 10 Sep 2018, 11:02

INDUSTRIA E QUMESHTIT

PS! MELANINA
Eshte e rrezikeshme kur eshte ne kontakt me Zingun.
Melanina mineral ne gjendje pluhur me ngjyre te bardhe mund te jete ne kokrriza me te medha ose te imta dhe te lemuara qe e lehtesojne ate te fshihet ne produktet e qumeshtit ne gjendje pluhuri. Por Melanina mund te kete edhe origjine natyrale, formohet ne organizmat bimore dhe shtazore si metabolit i ndonje pestiscidi. Ne vehtevehte nuk eshte helm dhe nxirret jashte nga organizmi,por kthehet ne helm kur qumeshti me Melamine ziehet ne ene Zingu.


Historia e antibiotikeve ne qumesht eshte e njohur shume vite me pare dhe tani po vleresohet edhe nga publiku. Shkaqet tashma jane te qarta: Lopet qe ngarkohen me hormone dhe farmaciste te pa kontrolluar qe shesin ilaçe potencialisht te rrezikeshem pa recete.
Prania e antibiotikeve ne qumesht disa vite me pare eshte denoncuar me filma publikisht ne USA por ashtu si edhe problemet e tjera u lane ne harrese
Si kontrollohen kafshet qumesht-dhenese per te prodhuar qumesht pa antibiotike? Specialistet e perpunimit te qumeshtit mendojne se situate eshte jashte kontrollit !! Mirepo edhe risku per shendetin e konsumatoreve tashma dihet sepse eshte vertetuar se ne organizmin e njeriut prodhohen baktere rezistente ndaj antibiotikeve qe do te thote = semundje . Per konsumatore qe nuk i kane te qarta eshte e lehte te jepen informacione te pa saketa por ajo qe duhet bere eshte se çdo informacion duhet te jepet i shoqeruar me dokumentacion.
ANTIBIOTIKU NATYRAL BEN USHQIMET ME TE SIGURTE.

Lenda GEOBACILIN mund te beje ushqimin te parrezikeshem dhe te kurseje shpenzimet ne Industrine e Qumeshtit.

Mikroorganizmat semundje prurese (patogjene ) qe takohen ne ushqimet se shpejti do te perballohen me nji kundershtar te forte konkretisht nji polipeptid te ri i zbuluar nga kimistet e Universitetit Ilionois, jepet ne njoftimin e Scince Daily.com Antibiotiku i cili eshte analog me nizinen nji konservant qe perdoret ne Industrine Ushqimore eshte nji dhurate per Industrine e Qumeshtit per kurimin e mastitit tek lopet.
Nizina eshte nji peptid me strukture te nderlikuar e cila shfaqet ne qumesht krejt ne rruge ntyrale. Eshte produkt i baktereve qe gjinden ne gjirin e lopeve, dhe funksioni i saje kryesore eshte te asgjesoje shumicen e bakterev te rrezikeshme ku perfshihen bacilet e listeries dhe klostridet.
Ne mezin e shekullit te kaluar vetite antibiotike te Nizines u vleresuan dhe u miratua si shtese ushqimore per here te pare ne vitin 1969 qe atehere Nizina perdoret ne Industrine Ushqimore ne me shume se 50 shtete ne bote. Me gjithe keta veti Nizina ka edhe dobesi qe behen shkak per te kufizuar perdorimin e saje. Eshte e paqendrueshme ne temperature te larte dhe ne ambjent me pH neutral qe jane te domosdoshme per ruajtjen e shumices se produkteve ushqimore.
Ndersa studjonin genet e bakteres tjeter qe jetonte ne temperature te larte, studjuesit zbuluan gene qe prodhonin GEOBACILINE – molekule me strukture dhe funksione te njejta me Nizinen.
“ Duket se GEOBACILINA eshte me e qendrueshme se Nizina, si ne raport me aciditetin e ambjentit ashtu edhe ne raport me temperaturen. Spjegon njeri nga studjuesit pjesemarres ne Projektin e Prof. Uilfred Van der Donk. Nizina dhe ndoshta edhe Geobacilina veprojne duke kapur molekule te caktuar per te cilen ka nevoje bakterja patogjene (per te ndertuar muret e qelizes) pastaj hapin vrima ne membranen e qelizes bakteriale dhe shpejt e asgjesojne.
Deri sot shkencetaret e kane testuar Geobalicinen ne disa lloje mikroorganizma semundje prurese qe takohen shpesh ne produktet ushqimore eshte konfirmuar se ky antibiotik i ri ne disa raste eshte me efekt me te madh se Nizina, kjo u provua ne bakteret semundje ngjitese qe shkakton mastitin tek lopet. Per te ardhmen studjuesit planifikojne qe Geobacilina te aplikohet ne nji spekter me te gjere kunder mikroorganizmave semundje prurese.


INDUSTRIA E QUMESHTIT

DISA TEMA PER PUNE – DIPLOME TE VLEFESHME EDHE PER GRADA TE TJERA SHKENCORE PER INDUSTRINE E QUMESHTIT

Edhe here te tjera e kam theksuar se studentet aktual me ato njohuri minimale qe kane, nuk kane se çfare te sjellin ndonje gjë te re, un e shoh, me vend se nepermjet Punes – Diplomes te aftesohen ata vetë, t`a pergatisin temen ata vete dhe ne menyre sa me te pavarur duke lexuar dhe mesuar e sidomos te shfrytezojne literaturen e bolleshme qe ekziston, kjo do te thote te rrisin njohurite e tyre, per fat te mire ka literature edhe ne Shqip dhe nga ana tjeter te udhehiqen shkencerisht. Kjo kerkon pune, kembengulje dhe perkushtim por eshte e domosdoshme, nga ana tjeter te kete kushte ku te zhvilloje pjesen praktike dhe analizat laboratorike . patjeter kerkohet udheheqesi shkencore te jete i ketij specialiteti dhe me pervoje te gjate.
Nga pervoja e ime që ne vitet e studimeve ne Universitet, zhvillimin e diplomes e kam ndjere si nje hyrje ne kete zanat madje nji hap perpara POR kjo varet nga deshira qe ka sejcili per te vazhduar me tej ne kete specialitet, dikush nje dite me pyeti; a ia vlejti qe zgjodhe kete zanat? Ne qofte se do te kthehej koha mbrapa si do te veproje ? Pergjigjen e kam dhene me kohe: Asgje nuk do te korigjoja si per UNIVERSITETIN ku studjova ashtu edhe degen Inxhiner Teknolog ne Industrine e Qumeshtit.

Me poshte jane disa tema – Diplome te cilat mund t`i shikojne studentet por edhe katedrat mbasi te sigurohen kushtet per realizimin e temes, le te vendoset si eshte me mire, por gjykoj se keto tema jane afer zanatit.
Ne qofte se dikush do te më pyese se cila do te jete ndihma e ime konkrete? Pergjigjeja eshte kjo: Diplomantet qe kane njohurite e duhura, lexojne dhe i jane perkushtuar ketij specialiteti do te kene ndihmen time te pakursyer.

TEMA : 1
TE DHENAT KRAHASUESE PER QUMESHTIN QË OFROHET NE TREGUN E …….
TEMA 2:
PERBERJA DHE VETITE FIZIKO-KIMIKE TE QUMESHTIT TE LOPES SIPAS RACAVE NE DY RAJONE TE VENDIT TONE.

TEMA - 3
NDRYSHIMET MIDIS GJALPIT TE PRODHUAR ME KULTURA NATYRALE DHE KULTURA TE PASTERTA BAKTERIALE

TEMA 4
PRODHIMI I DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE (TELEME ) SIPAS STANDARTIT EUROPIAN


TEMA 5
SI DO T`A OEGANIZOJ GRUMBULLIMIN E QUMESHTIT NE RAJONIN TIM.

T E M A - 6
NGRITJA E AKTIVITETIT FERMË – MINIFABRIKE QUMESHTI

T E M A - 7
KOS ME FARË SUSAMI = USHQIM FUNKSIONAL

T E M A - 8

NJOHURI MBI PLANIN E BIZNESIT PER PERPUNIMN E QUMESHTIT.

T E M A – 9
KONTROLLI LABORATORIK GJATE PRODHIMIT TE KOSIT DHE JOGURTIT.

TEMA 10
FERME ME 70 LOPE PER PRODHIMIN E QUMESHTIT BIOLOGJIK

TEMA 11 ( Per marrjen e grades shkencore “DOKTOR”

STUDIMI I TË DHENAVE GJATE MATURIMIT DHE RUAJTJES SE DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE.

TEMA 12

FABRIKE PER PERGATITJEN E PRODUKTEVE TË IMITUARA TE QUMESHTIT ME KAPACITET 4000 Lt QUMESHT TE RIBERE NË DITE.

TEMA 13

MINIFABRIKE (BAXHO) ME KAPACITET 500 lt QUMESHT/DITE PËR PERGATITJEN E KOSIT DHE DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE.

TEMA 14 :
MINIFABRIKE PER PRODHIMIN E DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE DHE DJATHIT KAÇKAVALL Kap. 2 Ton. Qumesht/Turn.


T E M A Nr. 15 (TEME PER MASTER )

APLIKIMI I ( MIKRO – VALËVE ) NE PRODHIMIN E DJATHIT KAÇKAVALL NGA QUMESHTI I LOPES.

T E M A 16:
P R O J E K T I M I I M I N I B A X H O S. KAP 3000 lt/dite

T E M A 17.

A U T O K O N T R O L L I
( NGA PËRVOJA FRANCEZE)

AUTOKONTROLLI NË FERME PER TRAJTIMIN DHE PERPUNIMIN E QUMESHTIT

------------------------------------------------------------------------------INDUSTRIA E QUMESHTIT

QUMESHTI NË SHKOLLA

Nuk e kam shum te qarte si veprohet e vendin tone per furnizimn e çerdheve dhe kopshteve me qumesht dhe produktet e tij, dhe ajo qe dua te them eshte se ne vendet e BE po funksionon ajo qe quhet “QUMESHTI I SHKOLLAVE” sepse eshte teper i nevojshem per brezin e ri duke i shkeputur sa do pak nga Pijet e gazuara dhe te pasura me sheqer.
Duke marre pervojen e një vendi te BE po perpiqem t`ua transmetoj lexuesve sepse ata qe merren me kete pune ne pergjithesi i din vete dhe nuk kane nevoje, un kam per qellim ta dijne prindet se ky qumesht duhet t`u jepet ne shkolla sepse i sherben shendetit.

Ministria e Bujqesise dhe Ushqimit, atje, ka përgatitur Strategjinë Kombëtare për zbatimin e Skemës së Qumështit Shkollor për vitin shkollor 2018/2019

Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit të krijojë një strategji kombëtare për implementimin e skemës për dhënien e qumështit dhe produkteve në shkolla gjatë vitit shkollor 2018-2019. Strategjia i lejon vendit të aplikojë Skemën e Qumështit të Shkollës dhe ka buxhetin që ndan sipas rregullave të përcaktuara në kuadrin ligjor.
Skema mbulon fëmijët e kopshteve dhe nxënësit nga klasa e parë deri të katërt, duke përfshirë të gjithë vendin nga 15 shtatori deri në 31 maj të vitit shkollor. 2018/2019 Shpërndarja e barabartë e produkteve sigurohet duke bërë një mesatare prej dy dërgesave në javë në një orar të paracaktuar, por jo më shumë se dhjetë furnizime në muaj. Kane percaktuar buxhetin e përgjithshëm te skemës është bazuar në pjesëmarrjen e vlerësuar prej 65% të fëmijëve dhe nxënësve nga keta grup mosha.
Strategjia Kombëtare, e cila përshkruan tiparet kryesore të buxhetit dhe zbatimi i tij bëhet çdo vit nga çdo Shtet Anëtar që dëshiron të aplikojë skemën "qumësht shkollë".
Qeveria ka miratuar rregulla të reja për skemën e qumështit shkollor, miratoi një urdhëresë për kushtet dhe procedurën për aplikimin e skemës së dorëzimit të qumështit dhe produkteve të qumështit në shkolla - "Qumështi i shkollës"
(njoftmi jepet nga; shërbimi për shtyp i Këshillit të Ministrave.

Skema synon të promovojë konsumin e produkteve të freskëta sidomos të kosit dhe produkteve të tjera të qumështit, duke kontribuar kështu në përmirësimin e zakoneve dietike të fëmijët dhe rrit mundësitë e marketingut për këto produkte. Në kete vend te BE, skema ka qenë e vendosur që nga viti 2009 në bazë të legjislacionit të BE. megjithatë, është ende e ulët për shkak të nivelit të ulët të mbështetjes nga Fondi Evropian i Garancisë Bujqësore.
Sipas dispozitave të një rregulloreje evropiane, Shtetet Anëtare që marrin pjesë në Skemën e Qumështit të Shkollave duhet të zhvillojnë një strategji për zbatimin e tij në nivel kombëtar. Sa i përket zbatimit të suksesshëm të dispozitave të kësaj Rregulloreje, një grup pune ndërdikasterial harton një strategji kombëtare që parashikon bashkëfinancimin kombëtar sipas skemës, sipas legjislacionit te BE.
Kërkesat që lidhen me aplikimin e skemës së qumështit shkollor kërkojnë që të përcaktohet një urdhër për të rregulluar kushtet për zbatimin e tij, rregullimi i procedurës për aplikimin e skemës së qumështit shkollor - procedura për aprovimin e aplikantëve, kostot e pranueshme të skemës, procedura për shqyrtimin e kërkesave për mbështetje dhe pagesë të ndihmës financiare.
Zbatimi i skemës do të rrisë konsumin e qumështit dhe
produkteve të qumështit nga fëmijët dhe do të kontribuojë në formimin e zakoneve të shëndetshme të ngrënies. Ajo do të përgjigjet edhe objektivave te fermerve për të mbështetur të ardhurat e prodhuesve të qumështit, stabilizimin e tregjeve dhe promovimin e konkurrueshmërisë në sektorin e qumështit.
Ato ndryshojnë çmimet sipas Skemave:
"Qumësht Shkolle".
Qumësht i freskët 2% 26 lek për 0,25 kg;
Kos 2% - 30 lek për 0.20 kg;
Djathi – 20 lek për 0,03 kg;
Kashkaval – 28 lek për 0,03 kg;
Produktet e qumështit me një minimum prej 90% të qumështit dhe deri në 5% të shtuar sheqer / mjaltë - 2% - 30 lek rreth 0.20 ml;
Produktet e qumështit me një minimum prej 75% të qumështit dhe deri në 5% shtuar sheqer / mjaltë - 2% - 30 për 0.20 kg.
Arsyet për ndryshimin është për shkak të analizës së kryer nga ekspertë nga Ministria të cilët mendonin se nuk ka nevojë për të ndryshuar metodologjinë për rimbursimin e dërgimit të produkteve në bazë të dy skemave.

Deri më tani janë miratuar 41 kandidatë të kualifikuar për të ofruar qumesht dhe produkte qumështi për kopshte dhe shkolla në vend për fushatën e ketij viti shkollor te cilet jane miratuar deri më sot, të shpallur nga Fondi Shtetëror "Bujqësi".
Një listë e aplikantëve të aprovuar nën Skemën e Qumështit të Shkollës publikohet në faqen e internetit të Fondit Shtetëror Bujqësor. Një tjetër 81 aplikacionet e dorëzuara gjatë pritjes janë duke u përpunuar dhe pjesëmarrësit duhet të japin informacion shtesë për SFA apo eliminimin e mangësive dhe pasaktësi në dokumentet e paraqitura. Aplikimet për pjesëmarrje në skemën e mbulon te gjitha shkollat dhe kopshtet.
"Milk School" përfshin fëmijët nga kopshtet e fëmijëve dhe ato të grupit përgatitor dhe nxënës nga klasa e 1 deri në 4.

1.png
1.png (223.08 KiB) Viewed 11439 times


2.png
2.png (399.7 KiB) Viewed 11439 times


3.png
3.png (511.14 KiB) Viewed 11439 times
SI PO PRODHOHET DJATHI KUDO NË BOTË !!!!!!

AJO QË NUK ESHTE E NDALUAR, ESHTE E LEJUAR!!!!!

Ketu fillon e keqja; qendrat e perpunimit te qumeshtit – baxhot per te prodhuar duhet te kene te konfirmuara specifikimet teknike dhe veterinare me qene se nuk eshte e ndaluar te perdoren yndyrnat bimore, dhe lende te tjera jo te demeshme edhe pse largohen nga teknologjia tradicionale dhe e miratuar, askush nuk i ka penguar t`i perdorin pa aprovim, madje shkohet më larg, importuesit e yndyrnave në shumicen e rasteve disponojne recepturat e perdorimit disi imponojne procedure teknologjike!!!!
Per shkak te çmimit me te ulet baxhoxhijte e shfrytezojne ne maksimum kete mundesi duke zevendesuar qumeshtin me yndyrna bimore, keshtu ulet ndjeshem kostoa e prodhimit e si rrjedhim rriten fitimet, ka prej tyre qe japin edhe mend duke hamendesuar se jane te dobishme per organizmin e njeriut sepse na e ulin kolesterolin e larte!!! U mbetet vetem nje “mundim” i vogel, te shenojne ne etikete me qellim qe konsumatori te zgjedhe vete, mirepo edhe kjo nuk realizohet ose nuk eshte e qarte shpesh here nuk jepet menyra si eshte vepruar, perbere-sit, jane me shkronja te vogla nuk lexohen, formulime te paqarta etj.

. I DJATHE I BARDHE ME SHELLIRE
SIPAS TEKNOLOGJISE TRADICIONALE

. 100% lenda e par qumesht me yndyre te plot(3.6%) - Per
1 kg djathe duhen rreth 7 kg qumesht.
Klorur Kalçiumi, ndihmon ne mpiksje dhe e forcon djathin
Kulture bakteriale = baktere acido-laktike.
. Maja djathi per mpiksjen e qumeshtit.
. Kripe gjelle
. Stazhionimi – maturimi = minimum 45 dite.


II- PRODUKT QUMESHTI ME VAJRA BIMORE
( Teknologji e miratuar)

. Qumesht pa yndyre, permban minimum 0.1%
Ose:
. Qumesht I koncentruar (kondensuar) me permbajtje
lende te thata 30 – 33% dhe yndyre 1 – 1.5%
. Yndyre (vajra) bimore, qe i shtohen me presion te larte
dhe ne temperature te larte per te arritur 3.6% yndyre.
. Betakarotine, e destinuar per qellime ushqimore (djathi
fiton ngjyre pak te verdhe.
. Aromatizues.
. Klorur Kalçiumi
. Kulture bakteriale = baktere acido-laktike.
. Maja djathi per mpiksjen e qumeshtit
. Kripe gjelle

.III DJATHE I FALLSIFIKUAR

. Hirre e thare (pluhur) mbetje nga perpunimi i qumeshtit.
Ose:
. Perzjerje – hirre e thare me proteina.
. ose: qumesht pluhur.
. ose: protein pluhur.
. Vaj Palme ose vaj kokosi

. Emulgatore
. Aromatizues
. Klorur Kalçiumi
. Kulture bakteriale = baktere acido laktike
. Maja djathi per mpiksjen e qumeshtit
. Kripe gjelle.

VO!
VENDOS VET

1.png
1.png (54.84 KiB) Viewed 11427 times


2.png
2.png (50.66 KiB) Viewed 11427 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 23 Nov 2018, 10:42

;) ;) INDUSTRIA E QUMESHTIT

Çfare është një djathë organik?

Organike është gjithnjë e më popullore per konsumatoret përfshirë ketu edhe djathin, por a e dini me të vërtetë se çfarë e dallon atë nga prodhimet konvencionale?
Një zgjedhje jo gjithmonë e dukshme!!!!
Djathi, thjesht është një produkt i qumeshtit natyral: Është qumështi i përdorur dhe mënyra se si rriten kafshët që bëjnë dallimin. Bio vendos rregulla të sakta për respektimin e tokës, ajrit, ujit dhe biodiversitetit. Për të verifikuar procesin, kompania duhet të jetë e certifikuar dhe kontrolluar rregullisht. Pa këtë, nuk përmendet AB në produkt.
Lopët, delet dhe dhitë e tjera duhet të ushqehen me ushqime natyrore, barëra dhe drithëra, vetë nga bujqësia organike. Asnjë pleh kimik, pesticid, ose OMGJ nuk i afrohet. Kafshët gjithashtu kanë të drejtën (dhe detyrën) për të marrë frymë ajri të freskët, për t`u ushqyer me bar, dhe për këtë arsye nuk mbeten të mbyllura përgjithmonë.

Një djathë organik është pa shtesa, pa konservues, i bërë me qumësht organik, natyral, patjeter duhet të jetë bërë nga një fermer në fermën e tij me qumështin e tij nga kopetë e tij.
Ndër produktet e qumështit, djathi mbetet më pak i zhvilluar në versionin e tij organik. Kur dëgjojmë djathë, nënkuptojmë tokën dhe procesin artizanal. Mund të jetë e lidhur tashmë me një produkt më natyral dhe më pak të përpunuar. Termi "djathë fermë" i referohet një djathi të prodhuar me qumështin e një tufë të vetme, të përpunuar dhe të stazhionuar në ambjentet e fermës. Prandaj janë kryesisht prodhime të vogla dhe djathrat e fermave, të cilet mund të bëhen nga qumështi i papërpunuar. "Djathi i fermës" është kundër termit "djathi i qumështit", i cili i referohet produkteve të nxjerra nga qumështi i përzier, të mbledhura në disa ferma.
Shikoni se ku ka arritur situata, besimi per cilesine e djathit ne kuoten O zero, konsumatoret po largohen, po i drejtohen FERMES sepse este më e kontrolluar dhe me e besuar.

KESHTU NJIHEN DJATHERAT!!!!!

Për të qenë më i njohur, djathrat e AOP Ossau-Iraty (Prodhues serioz dhe i besuar) të dhenat janë "të shënuara" në koren e formes se djathit dhe jo në etiketen prej letre.
A e dijne konsumatoret tane se disa dekada më pare ne vendin tone nuk pranohej djathi ne qofte se ne çdo forme në koren e tij (në rreth) nuk ishte shenuar me laps kopjativ te pakorrigjueshem: Lloji i djathit, data e prodhimit dhe qendra e perpunimit, keshtu eshte vepruar ne ate kohe edhe ne vendet me Industri qumeshti te zhvilluar dhe me sa duket ka akoma, një gje duhet te jete e qarte ky rebelim teknologjik do te kete nje fund sepse njerezit kerkojne siguri – cilesi qofte edhe me kosto te larte.

MËSIMI 1: NJOHJA E NJË DJATHI TE OSSAU-IRATY
Djathrat e qumështit Ossau-Iraty, dmth djathrat me qumesht dele kane te skalitur një kokë dele në profil keshtu veprojne ne France.

MËSIMI 2: NJOHJA E DJATHIT TË NJË FERMERI OSSAU-IRATY
Fermë Ossau-Iraty, e bërë nga qumështi i papërpunuar nga vetë fermeri në fermën e tij te cilit i eshte dhene e drejta te prodhoje dhe te shese direkt, kanë te skalitur një kokë dele frontale.

MËSIMI 3: NJOHJA E SHENJAVE SPECIFIKE TË DJATHRAVE TË BAXHOVE.
TË GJITHË DJATHRAT E QUMËSHTIT OSSAU-IRATY KANË NJË FLAMUR TË VEÇANTË NË ETIKETË.

MESIMI 4 DJATHE NGA QUMESHTI I DELES PRODHUAR NE FERME.

MËSIMI 5: NË ZONEN PIRENE ATLANTIKE OSSAU-IRATY ËSHTË I VETMI DJATHË DELE NGA PYRENEES-ATLANTIQUES I NJOHUR NË AOP (DESIGNATED DESIGNATION OF ORIGIN).

EMËRTIMI I ORIGJINËS I MBROJTUR

Nëse prodhuesit ju ofron djathë jo-AOP, ai nuk do të jetë një djathë i Ossau-Iraty., me siguri do të jetë i tille që zakonisht quhet delja e pastër e Pyrenees. Vetëm mos harroni se AOP ju jep garanci në lidhje me origjinën, dhe metodën e prodhimit ..etj. dhe ju bëni zgjedhjen tuaj!

Termi "djathë organik" është një shprehje, sepse nuk ka percaktim zyrtar të saktë qe karakterizon atë. Fermerët organikë janë subjekt i kërkesave të certifikimit dhe kontrollit. "Të gjithë operatorët (prodhuesit, përpunuesit, tregtarët me shumicë, importuesit, etj) duhet të njoftojë aktivitetin e tyre të BIO Për më tepër, këta operatorë duhet të jene miratuar nga INAO dhe monitoruar aktiviteti i tyre të paktën një herë në vit." Në mënyrë të veçantë, disa kritere duhet të plotësohen nga fermerët organike: ushqim organik, JO: plehrave apo pesticideve, pa OMGJ-ve në ushqim, vitamina shtesë bio, një zonë minimale per kafshe (në varësi të specieve), trajtimet veterinare të kufizuara, midis produkteve organike janë kryesisht djathrat.

VO!
Ossau-Iraty Ossau-Iraty: 5 arsye të mira për të ngrënë atë:
Për disa njerëz, djathrat konsiderohen burim kalorish, por ajo që duhet të dini dhe t`a vleresoni, është se vlera kalorike ndryshon sipas procesit të prodhimit dhe përmbajtjes së yndyres ne lenden e pare – qumeshtin, kete duhet t`a kene te qarte prodhuesit por edhe konsumatoret eshte mire t`a dine se nuk eshte aspak e veshtire te realizohet, un kam shkruar disa here per kete problem!!! Ne qofte se konsumatoret nuk e kerkojne me insistim asnjeher nuk do te realizohet.
Konsumimi i djathit nga qumeshti i deles në një dozë të arsyeshme (30 deri në 40 g / ditë) ndihmon në plotësimin e nevojave të proteinave, fosforit dhe kalciumit të trupit: minerale esenciale për shëndetin e kockave. Pra, mos ia privoni vehtes.

0.png
0.png (1009.25 KiB) Viewed 11395 times
0.png
0.png (1009.25 KiB) Viewed 11395 times
1.png
1.png (686.4 KiB) Viewed 11395 times


1.png
1.png (686.4 KiB) Viewed 11395 times


2.png
2.png (830.58 KiB) Viewed 11395 times
2.png
2.png (830.58 KiB) Viewed 11395 times
2.png
2.png (830.58 KiB) Viewed 11395 times


3.png
3.png (619.99 KiB) Viewed 11395 times


4.png
4.png (519.16 KiB) Viewed 11395 times
INDUSTRIA E QUMESHTIT

JU JENI NËNEË E FEMIJVE TUAJ NE RRITJE?

Ja çfare keshillojne studjuesit franceze:

• Sot ne po u japim 5 aresye bindese per te konsumuar djathin te prodhuar nga qumeshti i deles:

ARSYE 1:
Djathrat e qumështit të deles janë një burim i rëndësishëm i kalciumit, PDO Ossau-Iraty ofron 635 mg kalcium për 100 g. Gjatë gjithë jetës kalciumi është thelbësor per zhvillimin dhe rritjen e skeletit tone, nevojat e kalciumit arrijnë kulmin në adoleshencë (rreth 1200 mg), por në moshë madhore është gjithashtu thelbësore sepse lejon rinovimin dhe rinovimin e eshtrave.
Së fundi, konsumi i kalciumit mbetet një nga mënyrat më efektive për të luftuar kundër osteoporozës.


ARESYE 2 :
ESHTE I PASUR NE MINERALE E SIDOMOS NE FOSFOR; OSSAU-IRATY PËRMBAN 450MG FOSFOR PËR 100G DJATHË. KY MINERAL LUAN NJË ROL TË MADH NË PRODHIMIN E ENERGJISË. MERR PJESË NË MBAJTJEN NË NJË NIVEL NORMAL TË ACIDITETIT NË TRUP DHE LUAN NJË ROL TË MADH NË MINERALIZIMIN E ESHTRAVE DHE TË DHËMBËVE NE SAJE TE KALCIUMIT.

ARSYE 3:
KONTRIBUTI I RËNDËSISHËM PER PROTEINA.
KONSUMIMI 100G DJATH DELE JEP MESATARISHT 17% TE SASISE DITORE TE REKOMANDUAR NGA (RDA).

ARËSYE 4:
BURIMI I VITAMINAVE; GRUPIT A DHE B.
VITAMINAT A, JANË TË DOMOSDOSHME PËR SHIKIM DHE PËR LËKURËN, NDËRSA VITAMINA B JANË THELBËSORE PËR ASIMILIMIN E DUHUR TË ENERGJISË.

ARSYEJA E 5:
IDEALE PËR INTOLERANCAT OSE ALERGJITË
DJATHI NGA QUMËSHTI I DELES SHPESH HERE TOLEROHET ME SHUME NGA NJEREZIT ME INTOLERANCE NE KRAHASIM ME DJATHIN E PRODHUAR NGA QUMESHTI I LOPES.
NË PËRMBLEDHJE, DJATHI I QUMËSHTIT TË DELEVE ËSHTË NJË BURIM NATYROR I PËRFITIMEVE DHE MIRËQENIES. AI KA GJITHÇKA PËR T'JU JOSHUR DHE PËR T'JU BËRË TË QËNDRONI NË FORMË NËSE HANI NË MËNYRË TË ARSYESHME SIGURISHT TË MODERUAR

VO!

. PRA; SË PARI, LE TË BINDENI NGA PËRFITIMET E TIJ. MË PAS VLERESONI CILESITE ORGANOLEPTIKE DHE NE FUND MBANI QENDRIMIN NE FAVOR TE SHENDETIT TUAJ.
UN DO TE SUGJEROJA: KERKONI DJATHE ME PAK YNDYRE PER KETE ESHTE E NEVOJSHME TE BENI NJË KOMPROMIS MIDIS SHIJES DHE YNDYRES NE DJATHE TE JENI TE SIGURTE SE ESHTE MË E SHENDETESHME.


1.png
1.png (504.76 KiB) Viewed 11392 times2.png
2.png (512 KiB) Viewed 11392 times
INDUSTRIA E QUMESHTIT

QUMESHTI DHE GASTRITI

Jam me gastrit – Më pyesin dy miqet e mij, njeri më thote më ben mire qumeshti, tjetri mbron te kunderten,
A mund të pij qumesht? Si ndihmon qumeshti në trajtimin e gastritit (Gastroduodenit)?

Stresi i përditshem, të ushqyerit e dobët, helmimi me ushqim, dhe mungesa e lëvizjes, mos- përtypja gjatë ngrenies - të gjitha këto (që mjeku i din më miire), mund të çojnë në sëmundjet e stomakut, zorrëve dhe duodenit. Sëmundja më e zakonshme që ndodh në këtë rast është inflamimi i mukozes së stomakut ose gastriti.
Në shumë raste, gastriti ndodh për shkak të thithjes së baktereve Helicobacter pylori në sistemin e tretjes. Ky bakter është rezistent ndaj veprimit të lëngut te stomakut.. Përveç kësaj, ajo është në gjendje për të rritur aciditetin e lëngut, qe çon në një rritje të përqendrimit te nivelit të hormoneve (Gastrin), rrit prodhimin e acidit klorhidrik - komponenti kryesor i lëngut te stomakut.
Kombinimi i të gjithë këtyre faktorëve do të çojë në sëmundje më serioze - erozioni dhe madje edhe ulçera e stomakut. Për të eliminuar defektin, duhet të mësoni se si të hani siç duhet dhe të ndiqni mënyrën e ditës.
Prania e gastritit përcaktohet klinikisht. Kjo është me disa simptoma; urth, vjellje rrallë here, ënjtje të barkut, rritje / zvogëlim të oreksit, gjuha është e mbuluar me një shtresë të trashë të bardhë. Ndonjëherë kjo sëmundje mund të jetë me mungese defekimi ose një konsistencë e thatë e dendur e stools. Tashmë me ndonjë nga simptomat, duhet
menjëherë të kontaktoni një specialist.

A është e këshillueshme që të konsumoni qumesht dhe prodhime qumështi kur jeni me gastrit?

Le të përpiqemi të kuptojmë dhe të gjejmë përgjigjen.
A është e mundur të pini qumësht me gastrit?
Gjëja më e rëndësishme në praninë e gastritit është dieta e rreptë me përfshirjen e produkteve të ndryshme për të rregulluar funksionin sekretor të stomakut. Produktet e qumështit dhe qumështi janë përbërës të detyrueshëm të dietës stomakut. Dieta përjashton të gjitha ushqimet e kripura, pikantetë, të skuqura, si dhe alkooli dhe duhani.
Ndjeshmëri veçanërisht të pakëndshme mund të krijoje mostretja e ushqimit dhe te shkaktoje djegie ne siperfaqen e mukozes, me qene se ne traktin digjestiv zbrazen lengjet biliare (tretes) mund te ndodhin edhe çrregullime të mëlçisë - pankreatit dhe kolecistit. etj.
Stomaku është organi kryesor i traktit të tretjes. Ai përbëhet nga tre shtresa - mukozë, muskuj dhe serioz. Ushqimi, duke hyrë në stomak, përpunohet nga lëngu stomakut dhe dërgohet në duoden. Dëmtimet në punën e njëres prej këtyre shtresave mund të çojnë në zhvillimin e gastritit.

Qumështi i dhisë per gastritin.

Veçanërisht efektiv në trajtimin e gastritit mund të jetë qumësht i dhisë i fresket, përmban lizozim, i cili ka aftësinë për të zvogëluar dëmtimin e membranes së stomakut neutralizon veprimin shkatërrues të lëngut stomak. Efekte veçanërisht të dobishme te qumështit te dhisë ne gastritin atrofik (kur ka atrofi mukoza dhe zvogëlon sasinë e lëngut të stomakut të gjeneruar).
Mjekët madje rekomandojnë trajtimin e stomakut me qumështin e dhisë: Pini një gote qumësht të ngrohtë, të freskët në mëngjes dhe në mbrëmje me stomak bosh edhe gjate dites por me nje ritem te ngadalshem dise gllenka here mbas here, vazhdoni keshtu 21 dite, ka ndikim pozitiv dhe kurues.

Avantazhet e qumështit të dhisë
Çfarëdo lloj qumështi është shumë i rëndësishemm. Ekspertët konkludojnë se qumështi i dhisë në gastrit është domethënia optimale, e cila vertetohet nga faktorë të rëndësishëm:
Ky produkt ruan në strukturën e saj sasinë maksimale të lizozimit, i cili kontribuon në mbrojtjen maksimale të membranës stomakut gjatë konsumit dhe tretjes së ushqimit. Ky fakt eshte teper i rendesishem veçanërisht për pacientët me sëmundje progresive kur dhimbja shoqërohet me neveri të ushqimit. Në situata të tilla, përbërësi i produktit mund të zvogëlojë ndjenjat negative në zero.
Qumështi i dhisë përmban mikroorganizma të dobishme që neutralizojne plotësisht bakteret Helicobacter.
Albumina e përfshirë në qumësht kontribuon në normalizimin e stools dhe aktivizimin e proceseve të tretjes.
Por është e rëndësishme të dini se si të trajtoni siç duhet gastritin me qumështin e dhisë. Para së gjithash, ky përbërës duhet të futet në dietë në pjesë të vogla. Sepse një metodë e tillë do të ndihmojë trupin të anashkalojë goditjet e panevojshme që mund të shkaktojnë komponentë të papranueshëm.
Ekspertët vërejnë se qumështi i dhisë duhet patjetër të përfshihet në dietë kur trajtohet gastriti atrofik. Meqë vetitë unike të produktit kontribojnë në rimëkëmbjen e qelizave që vdesin në mukozen e stomakut dhe zvogëlojnë prodhimin e lëngut stomak. Gjithashtu mund të përdorni qumështin e dhisë ne ulcerat.
Para çdo përdorimi, qumështi duhet të ngrohet pak. Falë manipulimeve të tilla, substanca të shëndetshme përmbahen në qumësht. Qumështi tepër i nxehtë nuk është i dëshirueshëm për të pirë, sepse membrane e stomakut mund të reagojë në mënyrë joadekuate, gjë që mund të shfaqet në ndjesitë e dhimbjes. Forma e ftohtë gjithashtu nuk duhet të konsumohet pasi kjo do të stimulojë acarimin e mureve mukoze.

Cilat produkte të qumështit janë të dobishme për gastrit?

Mbani në mend se jo të gjitha produktet e qumështit janë të dobishme për këtë sëmundje. Disa prej tyre janë edhe të padëshirueshme për t'u përdorur. Në këto produkte përfshijhet edhe kosi i aciduar - kështu përdorimi i tij ne periudhen e acaruar, mund të çojë në rritjen e sekrecioneve të lëngut stomakut, i cili është kundërindikuar në këtë sëmundje. Është gjithashtu e padëshirueshme për të ngrënë djathrat e kripura dhe pikant (që tek ne permbajne perqindjen rekord!!!!) une veproj keshtu: Mbasi kam zbuluar djathin me shellire me permbajtje sa me te ulet NaCl, para konsumimit, e fus 3 ore ne uje normalisht kam pranuar kompromisin ne shije)..
Të gjitha produktet e tjera të qumështit - qumësht, gjizë, qumësht fermentuar, acidophilus, krem me yndyrë të ulët - hani në mënyrë të sigurtë.
Eshte e domosdoshme te merren njohurite e nevojshme per perberjen dhe vette e PROBIOTIKEVE ndryshe konsumatori nuk do te dije t`i perdore siç duhet.

Ushqimi me gastrit të lartë aciditeti
Ka dy lloje të gastrit - aciditet të lartë dhe aciditet të ulët
kete e percakton mjeku por ju duhet t`a dini. "sepse ndryshe do te ngatrroheni si dy miqet e mij".

Me aciditet te LARTE, ju duhet të ndiqni një dietë për të ulur nivelin e acidit në stomak. Prandaj, duhet të përfshijë produkte që ndihmojnë në reduktimin e aktivitetit të stomakut.
Çfarë ndodh me qumështin në stomak?
Gastrit me aciditet të lartë (hiperkiselina) - inflamacion i mukozës gastrike kundër rritjes së aciditetit të stomakut lëng
Kujdes: Për gastrit të lartë të sekretuar, acidi bllokon qumështin më shpejt. Prandaj, qumështi neutralizon acidin, duke lehtësuar gjendjen e pacientit. Kjo njihet mire, kur lëndohet në stomak - duhet të pini një gotë qumësht.
Qumështi dhe produktet e qumështit - gjizë, krem me yndyrë të ulët, qumësht i fermentuar me yndyre te larte.

Gastrit me aciditet të ulët.
Me gastrit me aciditet të ulët, përzgjidhet një dietë që do të stimulojë sekretimin e lëngut ne stomak. Për ta bërë këtë, ju duhet të ndiqni disa rregulla në mënyrë rigoroze dhe rezultati nuk do të vonoj shumë.
Trajtimi i gastritit behet vetëm pas një studimit të kujdesshëm dhe nën mbikëqyrjen e specialistit - gastroenterolog.

Qumështi ne rastin me gastrit eroziv
Kjo lloj sëmundje e stomakut është afatgjatë, duke shkaktuar defekte dhe inflamacion. Në një sëmundje të tillë është e rëndësishme të parandaloni trauma mekanike, termike dhe kimike. Prandaj, është e nevojshme të hiqni ushqimin e ngurtë, të xehte dhe të ftohtë nga dieta.
Çfarë duhet të bëni gjatë përkeqësimit:
Në fillim të përkeqësimit, produktet e qumështit duhet të përjashtohen. Në simptomën e rëndë të sëmundjes, një dietë e fortë është e përshkruar.
Për 3-4 ditë, rekomandohet të pini një sasi të vogël qumësht dhie dhe qumështin e lopës me mjaltë. Pranimi i lejuar i kremit të vërtetë, gjizë me yndyrë të ulët.
Qumështi duhet të jetë në dietë. Gjatë intensifikimit të sëmundjes është e pamundur të hani kos, pasi stimulon rritjen e aciditetit. Lejohet të hahet me krem, gjizë e fresket.

Kur duhet të zgjedhim produktet e qumështit
Shumë pacientë janë të interesuar nëse është e mundur të hani të gjitha llojet e delikatesave të gastritit që klasifikohen si konserva qumeshti, si; qumështi i kondensuar. Ekspertët rekomandojnë heqjen dorë nëse rritet aciditeti, atëherë është më mirë të ndalohet përdorimi i tyre në këtë rast sepse ato mund të përkeqësojnë sëmundjen.
Gjithashtu, nuk duhet t'i përdorni këto produkte ne qofte se keni intolerancë ndaj proteinave dhe laktozës. Shumica e ekspertëve besojnë se kosi (aciduar) duhet të braktiset perkohesisht, dhe të zëvendësohet me qumësht, jo çaj të ëmbël ose komposto .

Qumështi përmban shumë proteina

Në qumësht ndodhen thuajse të gjitha vitaminat e grupit B si dhe E, D, H dhe PP, acid askorbik, beta-karotene, choline, Laktoze dhe amino acidet esenciale . Komponenti mineral më i vlefshëm në përbërjen e tij është kalciumi në një formë që tretet shpejt. Përbërja e qumështit përfshin proteinë lehtësisht të tretshme që kryen funksione restauruese
Interesante: Përqindja mesatare e yndyrës së qumështit është 3.5%. Është rregulluar përmbajtja e saje ne mënyrë industriale: Ka, megjithatë, një numër njerëzish intolerantë ndaj laktozes të cilët kanë kundërindikime. Si rregull, ata e dinë për të. Qumështi i kundërbalancuar dhe njerëzit me një sërë sëmundjesh të traktit të tretjes, në këtë rast rekomandohet përdorimi i produkteve të fermentuara te qumështit .

Përdorimi i qumështit në zhvillimin patologjik akut:
Dy ditët e para nuk janë të lejuara për të pirë qumësht jo vetëm, por edhe për të përdorur të gjitha produktet e tjera përveç: ujë të thjeshtë, çaj pa sheqer, hips supë.
Ditën e tretë mund të pini qumësht të freskët me mjaltë, hani krem natyral, pak djathë të freskët. Ju nuk mund të hani gjithë (jo të ngrohur) gjizë, djathë, salcë kosi, pije jogurt. Nëse gastriti ndodhet me gastroenterit, qumështi është i ndaluar. (Konsultohu me mjekun)
Nga dita e katërt, nëse shëndeti juaj është i mirë, mund të zgjeroni dukshëm skemën e qumështit duke ngrene qumësht pluhur, kefir dhe yogurt të tjera, djathë, etj.
Qumështi mund të konsumohet vetëm si pjesë e ushqimit dhe pijeve. Pak nga pak, ju mund të hyni në salcë kosi - jo më shumë se 14 gram ushqime. Nëse shëndeti nuk është përmirësuar ende, është më mirë të vazhdoni dietën e ditës së mëparshme. Kjo dietë duhet të ruhet për rreth 10 ditë.
Produktet e qumështit mund të hahen jo më herët se 4 ditë
Në formën e aciditetit të lartë, është e mundur që të pini qumësht dhe krem, si dhe djathë pa yndyre. Duhet të përjashtohet nga dieta kosi dhe pijet acidolaktie :. Kefir, krem kosi, gjizë e thartë, qumësht i fermentuar, kos dhe kështu me radhë.
A mund të treten produktet e qumështit kur je me gastrit? Dhe nëse po, cila? Përgjigjja e pyetjes së parë është padyshim e mundur dhe ndonjëherë edhe e nevojshme.
Fakti është se produktet e qumështit janë krijuar kur enzimet qumështit janë të kombinuara me baktere acido laktike siç jane Lactobacillus ose Bifidobacterium.
Procesi i fermentimit lehtëson zberthimin e produkteve të qumështit të fermentuar, sidomos për njerëzit me alergji qumështi ose intolerancë laktoze.
Fermentimi gjithashtu rrit jetëgjatësinë e secilit produkt të qumështit.
Fermentimi i qumështit përfshin aktivitetin e baktereve të acidit laktik që zberthejne laktozen dhe proteinat.
Produktet e qumështit ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut, kolesterolin më të ulët dhe parandalimin e kancerit.
Acid laktik parandalon riprodhimin e baktereve të keqija duke ulur sasinë e tyre dhe duke prodhuar mikroflorë të dobishme dhe duke përmirësuar lëvizshmërinë e stomakut.
Produktet e jogurtit si dhe PROBIOTIKET e tjere mund të konsumohen në sasi pothuajse të pakufizuara, ato janë shumë të dobishme për shkak se kanë kimi të shëndetshme.( Kete po e konfirmojne një numur i madh studimesh nga institucione shkencore te akredituara.
Procesi i tretjes së plotë dhe thithja e plote e kalciumit ndihmojnë në parandalimin e mundësisë së gastritit dhe sëmundjeve të tjera (p.sh. osteoporozën).
Si produkt i qumështit të fermentuar, kosi - jogurti janë burime të mira të kalciumit, vitaminës D, proteina dhe kaliumi.
Këto janë nenprodukte qumeshti qe jane formuar nga veprimi i baktereve që e bëjnë qumështin në një konsistencë të trashë dhe u japin këtyre pijeve një shije karakteristike të acidit.
Ushqimet e fermentuara janë një probiotik natyror që përmban bakteret e dobishme dhe nxit lëvizjen normale të ushqimit përmes traktit të tretjes me gastrit të lartë të aciditetit.
Ata janë në gjendje të rrisin nivelin e imunitetit, të parandalojnë infeksionet dhe të shkatërrojnë toksinat.
Gastroenterologët janë veçanërisht të interesuar për probiotiket, pasi ato mund të ndihmojnë në trajtimin e sëmundjeve të traktit digjestiv, të tilla si gastriti.
Kefiri dhe kosi mund të pini në mënyrë të rregullt dhe mund të përdoret si një formë e mjekësisë plotësuese për rëndim të gastrit të shkaktuar nga infeksioni me H. pylori.

Studimet e fundit kanë treguar se produktet me probiotik si; qumësht acidofil, jogurti - kosi ndihmojnë për të eliminuar infeksionet bakteriale në stomak, sidomos në gastrit eroziv. Pet u vleresuar eshte qumeshti i dhise po keshillohetper për trajtimin e shumë sëmundjeve të tilla si anemi, kolit, gastrit dhe madje edhe tuberkulozi. Në të njëjtën kohë, besohet se ka veti shëruese që eshte e vështirë për t`i gjetur në ndonjë ushqim tjetër.
Cilat janë sekretet e përdorimit të qumështit të dhisë për gastrit? Duhet të theksohet se ky qumësht nuk rrit aciditetin në stomak sepse përmban substanca me origjinë natyrore.
Pini atë të rekomanduar nga nutritionists pasi këto substanca butësisht përfundojnë ne mukozen e stomakut, duke parandaluar progresin e procesit inflamator me gastrit.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme për pacientët që vuajnë nga gastriti i lartë i aciditetit.
Përveç kësaj, përdorimi i qumështit të dhisë përmirëson lëvizjen e stomakut dhe normalizon mikroflora natyrale të zorrëve.
Qumështi i dhive mund të përshkruhet si një antibiotik natyror, parandalon inflamacionin dhe normalizon proceset metabolike në trup.
INDUSTRIA E QUMESHTIT

Në nje supermarket te njohur per produkte ushqimore me cilesi te mire, miku - kolegu i im nxori nga çanta nje aparat , që un nuk e njihja por ngjasonte me nje celular dhe filloi te beje matjet per disa produkte qe bleme.

R A D I O A K T I V I T E T I

Toka radioaktive dhe ndotja e mjedisit

Zbulimi i radioaktivitetit është një nga zbulimet më të mëdha të njerëzimit. Vetëm disa javë pas zbulimit të rrezeve X (në 1896) fizikanti francez Henri Becquerel, si studiues i substancave fosforeshente filloi me uranisulfat kaliumin ku u zbulua radioaktiviteti.
Ky zbulim po futet me shpejtësi në mjekësi dhe janë krijuar pajisjet dhe instrumentat e para të rrezeve X që kanë çuar në një revolucion në mjekësi. Më pas, rrezet X të avancuara dhe të përmirësuara nga gjeneratat e fundit rrisin saktësinë e përsëritur të aktivitetit diagnostik dhe lejojnë shpëtimin e qindra jetëve.
Në të njëjtën kohë ka gjetur se rrezet radioaktive janë një ndotës i madh i mjedisit me një ndikim shumë të fortë në jetën dhe veprimtarine fiziologjike të organizmave.
Dihet mirë se jonizimet, mbetjet radioaktive natyrore dhe të prodhuara shoqërojnë jetën e planetit në fusha të ndryshme shqetësuese në të gjitha fazat e jetes.
Te gjithe e dijme se mbas luftes se dyte boterore u zhvillua industria atomike e sidomos armet atomike, provat e ndryshme me armet berthamor gjate disa dekadave e kane ndotur ndjeshem planetin tone, ne çdo skaj.

Edhe pse ekspertët ende nuk kanë të dhëna të sakta mbi nivelin e radioaktivitetit në zonën e centralit Fukushima, pasojat për popullatën e rrezatimit nga shperthimi janë të njohura.

Si maten efektet e radioaktivitetit?
Një njësi, sievert, përdoret për të matur ekspozimin e një personi ndaj rrezatimit radioaktiv. Kufiri rregullator është 1 millisievert (mSv) për person në vit. Sipas IRSN (Instituti për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthamore), kanë arritur 1 MSV në orë në afërsi të centralit, pra njerëzit e ekspozuar moren për një orë sasine e barabartë me atë që duhet të kishin marrë në një vit.
Për punëtorët e ekspozuar, legjislacioni kërkon që të mos kalojë 20 mSv për një vit. Një prag që me siguri është tejkaluar në bimët japoneze.

Cilat janë rreziqet e ndotjes?
Grimcat radioaktive transportohen në ajër nga pikat e vogla të lagështisë. Ato mund të jenë të thithen direkt dhe kalojne ne mushkri ose nëpërmjet shiut në tokë dhe të derdhen në det, duke ndotur token, jetën detare dhe të ujit të pijshëm.
Nëse dikush thith apo i merr këto grimca ", jodit mund të ndikojnë në tiroide, ato te ceziumit veprojne mbi muskujt, duke përfshirë edhe zemrën", thotë Michèle Rivasi, themelues i Criirad (hulumtim të pavarur dhe Informacionit Komisioni për radioaktivitet).

Po mjedisi?
Toka do të mund të jetë e kontaminuar përgjithmonë, veçanërisht për shkak se ne disa bime - pemë përqendrohen grimcat radioaktive, kafshet ushqehen dhe kalojne direkt ne qumesht, kjo ndodhe sidomos atje ku ndodhin shperthime. në Çernobil, etj.

Radioaktivet e ndryshem p.sh. jod-131 mund të hyjë në trupin e njeriut dhe në zinxhirin ushqimor, por kjo ka të ngjarë të ndodhë në një fazë të mëvonshme pas shfaqjes së një emergjence bërthamore apo radiologjike. për të kufizuar ekspozimin e popullsisë mund të merren masa të tjera parandaluese të tilla si ndërprerja ose zvogëlimi i konsumit të kontaminuar me jod-131, rritja e kontrollit të qumështit, ujit dhe ushqimeve bazë; masa të tjera organizative dhe administrative.

Masat parashikojnë:
• Me mbërritjen në vendet e BE, autoritetet kompetente të kontrollit të kufirit (BIP) ose DPE duhet të kontrollojnë dokumentet dhe identitetin e të gjitha dërgesave të ushqimeve per njerzit dhe kafshët qe vijne sidomos nga vendet ku ka pase shperthime. ku rreziku i ndotjes eshte me imadh.
• Kontrollet fizike, duke përfshirë analizat laboratorike, duhet të kryhen të paktën 10 – 20 % të furnizimeve të ushqimit për njerëzit dhe kafshët që vijnë nga të lartpërmendurat.
• Gjatë pritjes për rezultatet e testimit, produktet do të jene
nën kontrollin zyrtar për një periudhë maksimale prej pesë ditë pune.
• Produktet që kanë treguar se tejkalojnë nivelin maksimal të lejuar, nuk do të kalojne në treg por do të shkatërrohen ose do të kthehen në shtetin e origjinës.

Sfondi i rrezatimit natyror
Sfondi natyror radioaktiv në të cilin jetojnë njerëzit është i perbere nga radioaktiviteti i përbërësve të lartpërmendur të mjedisit natyror. Ne nuk po flasim për bimë që marrine materiale radioaktive, rrezatim, ose janë prodhuar duke përdorur energjinë bërthamore dhe të tjerët që përbëjnë sfondin radioaktiv artificial.
Radoni dhe toroni janë të rëndësishem për sfondin radioaktiv natyror përveç kaliumit, uraniumit, radiumit dhe toriumit dhe produkteve të tyre. Për një kohë të gjatë ky i fundit nuk eshte vleresuar per efektet ne organizmin e njeriut, pasi ato janë emitters jetëshkurtër alfa, gaze inerte të cilat nuk janë përfshirë në shkëmbimin e organizmave të gjallë, por prania e tyre e vazhdueshme në ajrin e ambientit të çon në ekspozimin e trake dhe alveole (mushkeri). Ekspozimi i tyre relativ ndaj njeriut jepet ne (Figura 8).
Doza mesatare efektive e rrezatimit për çdo banor te Planetit prej 2,000 mSv në vit. Banorët në pika te ndryshme gjeografike,d.m.th. në disa rrethe, qytete, vende, kanë dallime të rëndësishme në konsumin e këtyre dozave të rrezatimit. Për shembull, banorët e qytetit. Guarapari në Brazil për çdo orë marrin 26 herë doze me te madhe rrezatimi se ato të evropianëve, ose për çdo orë në plazhin e këtij qytetit merr 250 herë më shumë rrezatim nga toriumit, radonit etj. se në Napoli apo të Detit Zi.

POLEMIKA DHE DISKUTIME
Eshte e njohur se energjia bërthamore është e nevojshme përveç për efikasitit të madh ekonomik edhe për aplikime te tjera paqesore; (për ngrohje, ujë, etj) Në planet rezervat e uraniumit janë praktikisht të pashtershme. Më te zhvilluara teknikisht dhe ekonomikisht vendet si- SHBA, Francë, Angli, Gjermani, Rusia, Japonia dhe të tjerë kanë një përqindje më të lartë të energjisë nga burimet nukleare. Në disa vende, energjia bërthamore është burimi kryesor i energjisë elektrike. Rruga drejt zhvillimit të energjisë bërthamore jo vetëm që ka qenë e suksesshme, por ka qenë e lidhur edhe me vështirësi, sidomos pas aksidenteve bërthamore. Tani Suedia është vendi i vetëm që deklaron një politikë të braktisjes së energjisë bërthamore dhe Gjermania po përgatitet të ndjekë shembullin e saj.
Në Austri, ligji ndalon lirimin e reaktorit të vet atomik. Palët e tjera kanë shprehur qartë synimet e tyre për të vazhduar zbatimin e programeve të tyre bërthamore, duke përfshirë zhvillimin e projekteve të reja bërthamore.
Shumë autorë (T. Bozhinov, 1990, Stadnitskiy dhe Radisonov, 1984, Najdenov, 1990, 2009, etj). kane konfirmuar se djegia e qymyrit me fuqi te ulet kalorike ndotin mjedisin dhe niveli i rrezatimit rritet.
Ekspertiza ekologjike dhe teknike tregon se centralet bërthamore me bazë normalisht janë ndër burimet më të zakonshme të energjisë.
Vendet e BE nepermjet AGJENSISE SE SIGURISË SË USHQIMIT - QENDRA E VLERËSIMIT TË RREZIKUT
çdo ditë jep Informacion paraprak radioaktiv per ndotjen dhe masat e marra nga Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian

Në lidhje me të dhënat e publikuara mbi mundësinë e pranisë së rrezatimit në produktet ushqimore si pasojë e aksidentit në centralin bërthamor të Japonisë 11.3.2011g. Më shumë informacion të zyrës së shtypit të Agjencisë për Sigurinë e Ushqimit, Agjencia ka kryer monitorimin e produkteve ushqimore perfshi ketu queshtin dhe produktet e tij nga i gjithë vendi. Të gjitha testet laboratorike të kryera kane rezultuar negative për praninë e radionuklideve.

Produkte ushqimore të rrezikuara nga kontaminimi radioaktiv
Perimet dhe bimët që mbillen në natyrë mund të preken nga radionuclide të emetuara në atmosferë si rezultat i kontaminimit radioaktiv pas një aksidenti bërthamor.
Produktet e qumështit gjithashtu i nënshtrohen fazës fillestare të ndotjes për shkak të transferimi te shpejtë te jodit radioaktiv, ceziumit nga ushqimet e kontaminuara në qumësht. Me kalimin e kohës, izotopet radioaktive munden të grumbullohen në ushqime përmes tokës - në të korrat dhe ose përmes lumenjve, liqeneve dhe pellgjeve të mëdha ujore - në peshq etj.
Ajo që me gezoi ishin rezultatet - shifrat e uleta ne ushqimet qe bleme me mikun tim ne nje vend Europian shume i zhvilluar por edhe teper i ndotur nga radioaktiviteti.


1.png
1.png (43.28 KiB) Viewed 11208 times


2.png
2.png (189.18 KiB) Viewed 11208 times


4.png
4.png (55.99 KiB) Viewed 11208 times


5.png
5.png (18.4 KiB) Viewed 11208 times


6.png
6.png (414.63 KiB) Viewed 11208 times
NDUSTRIA E QUMESHTIT

DISA TEMA PER PUNE – DIPLOME TE VLEFESHME EDHE PER GRADA SHKENCORE PER INDUSTRINE E QUMESHTIT

Per studentet aktual me ato njohuri minimale qe kane, nuk kane se çfare te sjellin ndonje gje te re ne kete sektor, un e shoh, me vend se nepermjet Punes – Diplome te aftesohen ata vetë, t`a pergatisin temen ata vete dhe ne menyre sa me te pavarur duke lexuar dhe mesuar e sidomos te shfrytezojne literaturen e bolleshme qe ekziston, kjo do te thote te rrisin njohurite e tyre, per fat te mire ka literature edhe ne Shqip dhe nga ana tjeter te udhehiqen shkencerisht. Kjo kerkon pune, kembengulje dhe perkushtim por eshte e domosdoshme, nga ana tjeter te kete kushte ku te zhvilloje pjesen praktike dhe analizat laboratorike . patjeter kerkohet udheheqesi shkencore te jete i ketij specialiteti dhe me pervoje te gjate
.Nga pervoja e ime që ne vitet e studimeve ne Universitet, zhvillimin e diplomes e kam ndjere si nje hyrje ne kete zanat madje nji hap perpara POR kjo varet nga deshira qe ka sejcili per te vazhduar me tej ne kete specialitet, dikush nje dite me pyeti; a ia vlejti qe zgjodhe kete zanat? Ne qofte se do te kthehej koha mbrapa si do te veproje ? Pergjigjen e kam dhene me kohe por po e perseris: Asgje nuk do te korigjoja si per UNIVERSITETIN ku studjova ashtu edhe degen Inxhiner Teknolog ne Industrine e Qumeshtit.
Me poshte jane disa tema – Diplome te cilat mund t`i shikojne studentet dhe mund t`ua propozojne Katedres mbasi te sigurohen kushtet per realizimin e temes, le te vendoset si eshte me mire, por gjykoj se keto tema jane afer zanatit.duket si perseritje por ne çdo publikim ka nga 2 - 3 tema shtese.
Ne qofte se dikush do te më pyese se cila do te jete ndihma e ime konkrete? Pergjigjeja eshte kjo: Diplomantet qe kane njohurite e duhura, lexojne dhe i jane perkushtuar ketij specialiteti do te kene ndihmen time te pakursyer.

TEMA : 1
TE DHENAT KRAHASUESE PER QUMESHTIN QË OFROHET NE TREGUN E …….
TEMA 2:
PERBERJA DHE VETITE FIZIKO-KIMIKE TE QUMESHTIT TE LOPES SIPAS RACAVE NE DY RAJONE TE VENDIT TONE.

TEMA - 3
NDRYSHIMET MIDIS GJALPIT TE PRODHUAR ME KULTURA NATYRALE DHE KULTURA TE PASTERTA BAKTERIALE

TEMA 4
PRODHIMI I DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE (TELEME ) SIPAS STANDARTIT EUROPIAN


TEMA 5
SI DO T`A ORGANIZOJ GRUMBULLIMIN E QUMESHTIT NE RAJONIN TIM.

T E M A - 6
NGRITJA E AKTIVITETIT FERMË – MINIFABRIKE QUMESHTI

T E M A - 7
KOS ME FARË SUSAMI = USHQIM FUNKSIONAL

T E M A - 8

NJOHURI MBI PLANIN E BIZNESIT PER PERPUNIMN E QUMESHTIT.

T E M A – 9
KONTROLLI LABORATORIK GJATE PRODHIMIT TE KOSIT DHE JOGURTIT.

TEMA 10
FERME ME 70 LOPE PER PRODHIMIN E QUMESHTIT BIOLOGJIK

TEMA 11 ( Per marrjen e grades shkencore “DOKTOR”

STUDIMI I TË DHENAVE GJATE MATURIMIT DHE RUAJTJES SE DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE.

TEMA 12

FABRIKE PER PERGATITJEN E PRODUKTEVE TË IMITUARA TE QUMESHTIT ME KAPACITET 4000 Lt QUMESHT TE RIBERE NË DITE.

TEMA 13

MINIFABRIKE (BAXHO) ME KAPACITET 500 lt QUMESHT/DITE PËR PERGATITJEN E KOSIT DHE DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE.

TEMA 14 :
MINIFABRIKE PER PRODHIMIN E DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE DHE DJATHIT KAÇKAVALL Kap. 2 Ton. Qumesht/Turn.


T E M A Nr. 15 (TEME PER MASTER )

APLIKIMI I ( MIKRO – VALËVE ) NE PRODHIMIN E DJATHIT KAÇKAVALL NGA QUMESHTI I LOPES.

T E M A 16:
P R O J E K T I M I I M I N I B A X H O S. KAP 3000 lt/dite

T E M A 17.

A U T O K O N T R O L L I
( NGA PËRVOJA FRANCEZE)

AUTOKONTROLLI NË FERME PER TRAJTIMIN DHE PERPUNIMIN E QUMESHTIT

TEMA 18
PRODHIMI I QUMESHTIT PLUHUR SI NJË IDE PREMTUESE PER BIZNESIN.

SI ARGUMENTOHET NGRITJA E FABRIKES PER PRODHIMIN E QUMESHTIT PLUHUR.

T E M A 19
B I Z N E S - P L A N PËR PRODHIMIN E DJATHIT ITALJAN SIPAS MENYRES TRADICIONALE

-------------------------------------------------------------------------

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 05 Feb 2019, 09:12

INDUSTRIA E QUMESHTIT

LITERATURE TEKNIKE PER IND. E QUMESHTIT NË GJUHEN SHQIP

Jane te shumtë personat qe ineresohen dhe kerkojne literature teknike per perpunimin dhe trajtimin e qumeshtit por ne te njejten kohe kane veshtiresi per t`i siguruar sssdomos shqiptaret jashte kufijve, un jam munduar t`i njoftoj se ku mund t`i blejne ne librarite e Tiranes por po perpiqem te ritheksoj se çfare perfaqesojne keta libra, dhe rruga më e lehte per t`i blere.

TRE LIBRA NE GJUHEN SHQIPE PER INDUSTRINE EQUMESHTIT

FATLUM DIBRA
Inxhinjer Teknolog në Industrine e Qumeshtit.

Cel. 0692234390
Е-mail: FatlumDibra@yahoo.com
Ne Facebook Kerko: “INDUSTRIA E QUMESHTIT DHE NJOHURI NE DOBI TE SHENDETIT”

Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rij:

LIBRI - 1

.1- NJOHURI TE HOLLESISHME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN DHE INDUSTRIALIZMIN E QUMESHTIT.

Ky tekst eshte i kompletuar si asnjehere dhe eshte unikal per permbajtjen e gjere te njohurive ku perfshihet pervoja e mjeshtrave tone të zotë, eksperienca boterore, studimet, kerkimet shkencore dhe teknologji të reja qe po zbatohen sot ne vendet me tradita ne Industrine e Qumeshtit. Aty ne 560 faqe gjen pergjigje çdo pyetje qe lidhet me perpunimin e qumeshtit.


LIBRI – 2

.2- P R O B I O T I K E T – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM.

Eshte i pari i ketij lloji i shkruar ne vendin tone dhe vjen tek lexuesi konsumator apo teknik qoftë, ne nji moment kur cilesia dhe siguria ushqimore jane shtruar si imperative të kohes.
Autori ka si qellim të informoje dhe te ndergjegjesoje sidomos konsumatoret per dobine e
perdorimit te ketyre produkteve dhe të arrihet që nji produkt PROBIOTIK, te vleresohet nga lloji dhe numri i baktereve të gjalla “MIKE” qe permban.
Së dyti; Konsumatoret kudo ne bote po ndeshen me disa shtesa qe u behen produkteve ushqimore perfshi ketu edhe produktet e qumeshtit ADITIVET (E) mirepo ka prej tyre edhe te demeshem qe do te ishte mire t`i kesh sa me larg siç jane; (konservantet E200 deri E300) un jam perpjeke t`i pasqyroj dhe sejcili ben zgjedhjen e vet kur t`i lexoje ne etiketen e produktit.

LIBRI – 3

3. PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Libri perbehet nga dy pjese kryesore: PROJEKTIMI dhe ANALIZATORET. Ne pjesen e pare orjentohen fillestaret, çfare duhet te dijne, cilat jane rruget per te ngritur nji aktivitet per perpunimin e qumeshtit, si mund te ngrihet nji repart i ri ne fabriken ekzistuese, trajtohen zerat per nxjerrjen e kostos, eshte e qarte se me kete problem merren ekonomistet por i nisur nga pervoja e ime shume vjecare kam vene re se ekonomistet që i kane njohurite e nevojshme ne kete fushe, gjethenje kane kerkuar ndihmen e teknologut qe do te thote nji bashkepunim i vazhdueshem midis tyre, ndihmon ne nxjerrjen e sakte te kostos se prodhimeve dhe rezultatit ekonomik.

Pjesa e dyte ne kete tekst perfshine ANALIZATORET, si ne çdo fushe edhe ne Industrine e Qumeshtit, Elektronika ka hyre fuqishem, une e kam ndjeke me vemendje prej disa dekadash, kam pare nga afer ne linjat e ndryshme teknolgjike aparatura qe bejne matje te parametrave ne vend, shpejt dhe sakte mbi bazen e rezultateve dhe te dhenave kompjuterike komandohet procesi. Apo laboratore ku me nji saktesi dhe shpejtesi te admirueshme kryhen analiza per te gjitha parametrat une kam arritur ne perfundimin se “Nuk i ka hije nji laboratori pa keto analizatore”. Edhe ne vendin tone shume standarte, kushte teknike, procese teknologjike per perpunimin e qumeshtit jane ndertuar sipas kerkesave te kohes por ne momentin qe do te kerkohet zbatimi rigoroz i tyre, perpunuesit me nxitim do t`u drejtohen aparaturave dhe instrumentave qe realizojne analiza bakteriale – fiziko – kimike te saketa dhe shpejt dhe qe nxjerrin rezultatet jo per disa ore ose edhe dite por per disa sekonda. Pikerisht kete jam perpjeke te realizoj, t`i njohe perpunuesit me keto instrumenta “çudi beres.” Sejcili mund t`i gjeje keto njohuri ne literaturen e fundit boterore por duhet kohe dhe mundim i madh, duke i pase ne Shqip kam menduar se ndihmoj çdo bashkekombas kudo qe ndodhet dhe qe eshte i interesuar per Industrine e Qumeshtit.
Percaktimi i sakte dhe i shpejte i parametrave të qumështit siguron bazën për pagesë të drejtë ndaj prodhuesve të qumështit, menjanon fallsisfikimet e ndryshme dhe stimulon ne nji fare menyre apo e detyron prodhuesin te perqendrohet ne permiresimin e cilesise se qumeshtit qe eshte ne interes te prodhuesit – perpunuesit dhe konsumatorit.

Keta libra perbejne bazen per te kualifikuar teknologet te cilet sot nuk kane se ku i marrin keta njohuri, jane materjal per kurset apo shkolle profesionale per industrine e qumeshtit.

PS!
Lidhuni direkt ne Cel 0692234390, kete menyre po zbatoj kohet e fundit.

Me respekt

FATLUM DIBRA


1.png
1.png (638.14 KiB) Viewed 11144 times


2.png
2.png (543.8 KiB) Viewed 11144 times
2.png
2.png (543.8 KiB) Viewed 11144 times


3.png
3.png (610.07 KiB) Viewed 11144 times
INDUSTRIA E QUMESHTIT

QUMESHT PA MBETJE ANTIBIOTIKE

Mbetjet antibiotike janë një çështje e rëndësishme për sigurinë e qumështit, pasi ato potencialisht mund të kenë ndikime në shëndetin e njeriut. Ata gjithashtu mund të ndërhyjnë në proceset prodhuese të produkteve të qumështit duke penguar fermentimin e yogurts dhe djathrave. Industria e qumështit nuk toleron praninë e këtyre mbetjeve në qumësht. Nëse mbetjet e antibiotikëve zbulohen në fermë ose në fabrikë, qumështi konsiderohet sistematikisht i papërshtatshëm për konsum njerëzor.

Bota me industri qumeshti te zhvilluar keshillon 13 mënyra parandaluese që duhen aplikuar në fermë për të shmangur praninë e mbetjeve antibiotike në qumësht.

1. Trajnoni stafin siç duhet.

Nuk po kuptohet nga njerezit efekti i mbetjeve antibiotike!!! në Kanada po tek ne??!!! I gjithë stafi duhet të trajnohet për të kuptuar rëndësinë e heqjes së mbetjeve. Trajnimi duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i rregullt.

2. Miratimi i praktikave dhe procedurave të standardizuara në fermë

Çdo person që kryen një procedurë trajtimi duhet të jetë i njohur me procedurat e standardizuara të operimit të fermës. Praktikat duhet të shkruhen dhe të jenë të arritshme nga personeli në çdo kohë.

3. Identifikoni lopët e trajtuara

Në kopetë, kur lopët me trajtim antibiotik nuk janë identifikuar qartë, ka më shumë gjasa që qumështi i kontaminuar të bashkohet aksidentalisht në rezervuar me qumeshtin e rregullt. Për këtë arsye, është thelbësore që çdo lopë e trajtuar të mund të dallohet lehtë. Vini re tek etiketat e veshit.

4. Shënoni të gjitha lopët para trajtimit

Praktika më e efektshme është të shënoni të gjitha lopët para trajtimit me antibiotik. Disa prodhues identifikojnë lopët duke bere ngjyrosje.
Për shembull: një shenjë me ngjyrë dhe / ose një byzylyk paralajmëron teknologun që qumështi duhet të mbahet veç dhe larg.

5. Përdorni vetëm antibiotikë të miratuar

Të gjithë antibiotikët që përdoren për lopët qumështore duhet të miratohen nga autoritetet rregullatore. Në mënyrë ideale, në fermë duhet të përdoren protokollet e trajtimit të miratuara nga veterinari.

6. Ruani antibiotikët siç duhet

Është e rëndësishme që antibiotikët të ruhen siç duhet për të shmangur konfuzionin me produkte të tjera. Produktet e skaduara nuk duhet të përdoren dhe duhet të shkatërrohen në mënyrë të sigurt.

7. Sigurohuni që antibiotikët janë etiketuar si duhet

Shishet duhet të shënohen qartë me etiketën e tyre dhe duhet të tregojnë periudhën e tërheqjes së qumështit, dozën, frekuencën e trajtimit dhe mënyrën e administrimit.

8. Identifikoni të gjitha trajtimet

Është një detyrim i domosdoshëm për të listuar të gjitha trajtimet ushqimore që u jepen. Të gjitha trajtimet, ushqimoe jo vetëm të parat dhe të fundit, duhet të shënohen në regjistrat e fermave.

9. Mjelja e lopëve të trajtuara veçmas ose në fund.

Praktika më e mirë është qumështi i lopëve te kuruara me antibiotike, qumështi i të cilëve duhet të hidhet i fundit dhe / ose veçmas. Kjo mënyrë nuk lejon vendosjen e qumështit të kontaminuar potencialisht në rezervuar.

10. Testoni qumështin kur bleni lopët.

Megjithëse shumica e prodhuesve blejnë lopë në supozimin se ato nuk janë të pastra nga mbetjet antibiotike, është praktikë e mirë për të testuar lopët per të qenë të sigurte.

11. Respektoni periudhën e tërheqjes

Prodhuesit duhet të kuptojnë qartë dhe te respektojnë periudhën e caktuar të tërheqjes. Në situatat kur antibiotiku është përdorur jashtë etiketës ose për periudha të zgjatura, është e rëndësishme të ndiqni rekomandimin e veterinerit . Nëse është në dyshim, duhet të kryhet një provë për shqyrtimin e antibiotikut.

12. Lopët e qumështit të ndara nga lopët e thata

Kur gjedhët janë më të vogla, lopët e qumështit dhe lopët e thata mund të qëndrojnë së bashku. Kjo praktikë duhet të shmanget kur trajtimi është administruar tek lopët e thata, në rast se njëra prej tyre trajtohet aksidentalisht.

13. Hedheni qumështin nga lopët e trajtuara

Deri në fund të periudhës së duhur të tërheqjes, të gjitha qumështrat nga lopët e trajtuara duhet të hidhen poshtë.

Disa prodhues gabimisht besojnë ne te kunderten. Kjo praktikë e gabuar rrit rrezikun e mbetjeve në qumësht në fermë.

Zbatimi i këtyre praktikave të mira shmang kontaminimin e qumështit në rezervuar me mbetje antibiotike, duke shmangur kështu dëmtimin e qumështit dhe ndëshkimet e rënda që aplikohen.INDUSTRIA E QUMESHTIT

Studjuesit here mbas here na kujtojne se ku qendron vlera unikale ushqimore e QUMESHTIT, si rezultat i nje pune te gjitheaneshme kerkimore shkencore ku jane te angazhuar qindra qendra studimore ku perfshihen mijra studjuesë, me analizatoret më modern dhe te sakte dhe qe persosen çdo dite na japin diçka te re. Kjo ka rendesi se pari per konsumatoret dhe se dyti per "gjyse te diturit" "opozitaret e qumeshtit dhe produkteve te tij" se me nje te rene kalemi nuk mund te çvelersohet ky usqim unikal me te cilin jemi rritur.
Me kete përbërje kimike dhe vetitë biologjike, qumështi është një nga produktet më të plota me origjinë shtazore. Ai është një ushqim thelbësor për foshnjet, produkt kryesor për nënat shtatzëna dhe gji, ushqimi kryesor për të sëmurët dhe të moshuarit. Qumështi është jetësor për rritjen dhe zhvillimin e trupit. Pa të, zhvillimi i duhur i foshnjës është i pamundur. Qumështi është një ushqim i plotë dhe i domosdoshëm për fëmijët parashkollor dhe perben më shumë se gjysmen e ushqimit të përditëshem. Në moshën shkollore, qumështi gjithashtu përdoret gjerësisht si një produkt i plotë dhe i domosdoshëm ushqimor. Per moshen Junior - shkollë zë një të tretën e sasisë ditore të ushqimit dhe per një zyrtar - një të katërtën, nuk ka vend te BE ku nuk zbatohet = QUMESHTI I SHKOLLAVE". Qumështi është veçanërisht i vlefshëm si një ushqim i domosdoshëm në shërimin dhe dietat profilaktike, është një produkt ushqimor i rendesishem për njerëzit e moshuar.
Në ushqyerjeni e njeriut përdoren lloje të ndryshme të qumështit: lopë, dele, dhi, buallice, etj, më shum perdoret qumështi i lopes pothuajse në të gjitha vendet e botës, konsumohet drejtpërdrejtë ose përgatitet një shumëllojshmëri e produkteve të qumështit: Gjalpe,
jogurt (kos), djathra (te forte ose me shellire)dhënë, gjizë dhe etj. Studimet e famshme ruse e sidomos fiziologu IP Pavlov ka treguar se qumështi është shumë e rëndësishme si "ushqim që na e ofron vetë natyra dhe karakterizohet nga tretshmëria e lehtë dhe me vlerë të lartë ushqyese në krahasim me produktet e tjera ushqimore." Edhe ne kohet e lashta qumeshti eshte vleresuar, egjyptianet e lashte e kane konsideruar ilaç (sidomos qumeshtin e gomarices), dijetarët e Greqise se lashtë dhe të Romës gjethenje e kane rekomanduar qumështin për të trajtuar semundje te ndryshme - tuberkulozin. Hipokrati e ka aplikuar qumështin e dhise për të trajtuar tuberkulozin, qumeshtin e lopes kunder anemise.
Mbas një pause ne Mesjete, mjekët përsëri filluan të perdorin qumësht per qëllime kurative. Meritë në këtë drejtim ka mjeku francez Raymond i cili duke u bazuar në mësimet e Hipokratit e ka zhvilluar më tej trajtimin me qumësht në dobi te shendetit te njeriut. Siddenheim në Angli ka trajtuar sëmundje nervore; Fabricius, Willis dhe Bonnet në Zvicër rekomandojnë përdorimin e qumështit për të përmirësuar përbërjen e gjakut dhe kështu me radhë ..
Në Shek. XVIII -të. Hoffman mendonte se qumështi është e dobishëm në shumë sëmundje, e sidomos ato qe shoqerohen me lodhje dhe anemi në gastrit dhe helmim (sjell të vjella), por është i kundërindikuar në kapsllëk. Për herë të parë, Hoffman e definon qumështin si një antidotë. Në shek XIX dhe XX bazuar në zhvillimin e kimise, biokimise dhe fiziologjise shkenca ka provuar rëndësinë e qumështit në dietën e njerëzve dhe kafshëve. Aftësia për të prodhuar qumështin është e natyrshme vetëm tek vertebrorët më të lartë - gjitarët. Në këtë kuptim, qumështi është rezultat i evolucionit të zgjatur të jetës në Tokë.
Nga përbërja kimike dhe vetite e qumështit varet vlera e tij biologjike prandaj është e nevojshme të njihet mire deri në detaje përbërja kimike për llojet kryesore të qumështit dhe produkteve të qumështit. Preferencë do të kete qumështi i lopës i cili është afirmuar si zëvendësuesi më i përshtatshëm i qumështit te NENES dhe është përdorur gjerësisht si ushqim për njerëzit.

Vlera biologjike e qumështit

Vlera biologjike e qumështit të lopës është e lartë. Kjo do të thotë se përbërja kimike e tij është e balancuar në mënyrë optimale sipas nevojave fiziologjike të trupit për lëndët ushqyese. Qumështi tretet lehtë dhe përdoret për qëllime te ndryshme, kjo është arsyeja që e ben një ushqim te pazëvendësueshëm për organizmin në rritje. Ku e gjejne "Akuzuesit e qumeshtit" kete ekuilibër optimal te aminoacideve në proteinat e qumështit qe bën të mundur përmirësimin perfekt të bilancit të përgjithshëm të aminoacideve të nevojshme per njeriun çdo dite. Shpërndarja e proteinave të qumështit është e lartë dhe arrin 90%. Për shkak se proteinat e qumështit janë në gjendje të tretur, ata sulmohen lehtësisht nga enzimat gastrointestinale. Përbërësi i proteinës së qumështit (gjithashtu në vezë) gjendet në formën më të kapshme të thithjes dhe përdorimit nga trupi.

Vlera e lartë biologjike e yndyrës së qumështit përcaktohet nga kompleksi proteina-proteina aktive dhe karakteristikat e përbërjes dhe strukturës së tij kimike. Sheqeri i qumështit - laktoza nuk gjendet në ndonjë produkt tjetër ushqimor gjithashtu ka një vlerë të lartë biologjike. Me rëndësi të veçantë janë kalciumi i qumështit, i cili konsiderohet të jetë kalciumi më i lehtë i tretshëm që ekziston në natyrë. Së fundi, qumështi përmban kompleks shumë të favorshme të balancuar vitaminë dhe veçanërisht vitamina A, B2, D, B1, B4, E, C dhe të tjerët.
Bilanci i përgjithshëm i të gjitha substancave në përbërjen e qumështit ka një efekt të caktuar anti-sklerotik. Krahasuar me llojet e tjera të produkteve ushqimore qumështi ka një veprim të papërfillshëm te gjëndrave të tretjes, falë së cilës është përdorur në pothuajse të gjitha dietat e opsioneve aktuale terapeutike. Vetitë biologjike të qumështit e bëjnë atë një produkt të domosdoshëm në ushqimet parandaluese. Qumeshti është përdorur si një agjent profilaktik kundër substancave të ndryshme të dëmshme, trajtimi i substancave radioaktive, rrezatimi jonizues, zhurma, vibracionet, pluhuri dhe të tjerët. Metionina, lecitina dhe fosfori të përfshira në proteinat e qumështit mbrojnë mëlçinë nga degjenerimi yndyror. Mbetja e qumështit të thatë ka një reaksion alkalik që përdoret në të ushqyerin profilaktik dhe kurativ. Qumështi është një nga produktet me vlerën më të lartë ushqyese, biologjike, profilaktike dhe dietetike.

2.png
2.png (44.15 KiB) Viewed 10986 times


Screenshot_3.png
Screenshot_3.png (34.41 KiB) Viewed 10986 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 15 Mar 2019, 10:25

INDUSTRIA E QUMESHTIT

PËRDITESIMI (AKTUALIZIMI) I QUMESHTIT PER FEMIJE TE MITUR.

Ndodhe qe nenat e rejaper aresye te ndryshme nuk plotesojne nevojat e femijes me qumeshtin e gjirit; specialistet thone se nuk duhet te friksohen sepse qumeshtrat per femije te mitur po i afrohen qumeshtit te NENES. dhe të jeni të sigurt se qumeshtrat per latantet janë gjithashtu të përshtatshem për foshnjën tuaj.

Cila është përbërja e qumështit të foshnjës?

Në treg jane pluhur ose lëng, mbulojnë në mënyrë të përsosur nevojat ushqyese të bebeve nga 4-6 muaj, deri në fillimin e diversifikimit. Përbërja e tyre po bëhet gjithnjë e më afër qumështit të nënës. "Ka pasur përparim të jashtëzakonshëm për 30 vjet! ", Këmbëngul Profesor Tounian, kreu i ushqimit të pediatrisë dhe gastroenterologjisë në Spitalin e Trousseau. Qumështi foshnjor, megjithatë, ndryshon nga qumështi i nënës në mungesë të antitrupave (mbrojtëse në rast të infeksioneve) të pranishme në qumështin e nënës.
Përbërja e qumeshtit per foshnjet është subjekt per t`u rregulluar. Këto përmbajne proteina që merren nga qumështi i lopës. Ato gjithashtu përmbajnë acide yndyrore esenciale, karbohidratet, mineralet, vitaminat (C dhe D) dhe rreth 80% ujë.
Domethënë: plotësimi i vitaminës D, i përshkruar nga mjeku, është i nevojshëm në muajt e parë të jetës së foshnjes.

Qumështi foshnjor dhe diversifikimi dietik

Sa qumështi duhet t'i jap fëmijës tim?
Shumica e pediatërve u tregojnë prindërve një sasi "standarde" për t'i dhënë fëmijës. Gjëja më e rëndësishme është të bëjë sugjerime për fëmijën e tij, ai do të rregullojë vetë sasinë që ai vertet e ka te nevojësheme .
"Një fëmijë që nuk është më i uritur ndalet në përgjithësi", thotë profesor Tounian.

Çfarë qumështi i jep fëmijës së vet?

"Të gjitha format jane me vlere ", Këmbëngul profesor Tounian. Për sa i përket qumeshtit pluhur ose të lëngshëm, nuk ka ndryshim përveç në aspektin e prakticitetit. "Sidoqoftë, ka shumë pak ushqime të lëngshme," vazhdon pediatri. Blerja e qumështit foshnjor mund të bëhet në farmaci ose në treg. Në përgjithësi, ndryshimi i markës nuk do të ndikojë në shëndetin e foshnjës. Sidoqoftë, është më mirë të flitet për këtë me mjekun tuaj. "Unë i thashë se një informacion i tillë është i vlefshem vetëm për qumësht standarde dhe fëmija nuk ka patologji të veçanta të tilla si regurgitation," shton Prof. Tounian.
Ka një gamë të qumeshtit per foshnje; ndryshimet konsistojne në zbutjen e disa problemeve të vogla: qumësht antireflux kundër regurgitation, kundër kapsllëkut, kundër dhimbje barku. Mjeku do t'ju këshillojë për dobinë, apo jo, për ndryshimin e qumështit.

Duhet të marrin foshnjet qumësht që përmban prebiotikë apo probiotikë?

Probiotikët janë organizma të gjallë që kanë një efekt pozitiv në shëndetin e njeriut ne çdo moshe, ky lloj qumështi mund t'i jepet fëmijës perfitimet reale ne shëndetin e fëmijës. E njëjta gjë eshte edhe për qumeshtin qe permban prebiotikë. Këto janë substanca jo të tretshme që nxisin rritjen e baktereve "të mira" në florën e zorrëve. Disa prebiotikë kanë një efekt të dobishëm në parandalimin e alergjive për shembull.
Kuadri rregullator evropian per Ushqimet e femijve te mitur duhet të plotësojnë kërkesat e një rregullimi të dyfishtë që merr parasysh nevojat ushqyese të fëmijëve deri në 3 vjet. Ajo imponon standarde shumë të rrepta të sigurisë. Kriteret përbërëse të përcaktuara nga direktivat evropiane miratohen në bazë të raporteve shkencore të hartuara nga Komiteti Evropian për Ushqim.


SI FABRIKOHET QUMESHTI PER LATANTE DHE FEMIJE TE VEGJEL ?

"Qumështi më i mirë sipas mendimit tuaj," thotë një reklamë e famshme. Por kutia e qumështit nuk duket aq afër natyralit!!!
Si bëhet qumështi per bebet? Zgjedhja e duhur për fëmijën tuaj.
Ajo që ka rendesi eshte perberja e qumeshtit per bebet, dhe realizohet sipas Urdhereses per prodhuesin dhe ka si qellim te kete perberjen SA MË AFER te qumeshtit te NENES sepse perberja e ketyre dy qumeshtrave ndryshon.
Qumesht pluhur per moshen e 1- pare dhe 2 – te dyte:
Se pari, qumeshti skremohet plotesisht, mbasi pasterizohet hollohet me qellim qe te arrihet permbajtja e nevojshme e proteinave pastaj i shtohen LAKTOZA ose GLUKOZA, dekstrine-maltoze, vitaminat (В1, В3, В5, В6, В9, С, D, Е), mineralet( natriumi, magnezi, kalciumi, hekuri, zinku, bakri, kaliumi, mangani) dhe aminoacidet (arginine,histidine, taurine, karnitine).
Kjo perzjerje pasterizohet perseri, para se te homgjenizohet me yndyrna te ndryshme bimore; luledielli, kokosi, misri …) qe plotesojne nevojat per yndyre per beben.
Per te arritur perzjerjen e plote, prodhuesit përdorin emulsifikues të tillë si lecitine soje. Përzierja pastaj u përqendrohet (koncentrohet) dhe me tej kalon ne tharje me metoden e pulverizimit duke rene ne kontakt me ajrin e nxehtë në 75 ° C).

VO!
Prodhuesi mund të përfshijë në recetë: vaj peshku për pasurimin e preparatit me yndyrë poliedaturi esenciale, acid docosahexaenoic (DHA), bakteret e dobishme të gjalla, probiotikë të njohur, fibra stimulon florën e zorrëve, të quajtur prebiotikë, choline, një substancë e gjetur në qumështin e gjirit që ndërmjetëson zhvillimin e trurit të foshnjës, nukleotide, komponimet që gjenden edhe në qumështin e gjirit që kontribuojnë në shëndetin e zorrëve dhe forcimin e sistemit imune të foshnjës.
Përbërësit vendosen së bashku, homogjenizohen dhe pastaj përzierja sterilizohet për disa sekonda në 130-140 ° C për 2-3 sekonda.

PS!
Mbaj në mend disa dekada më pare, duke u bazuar ne nje studim te kryer nga specialistet tone u miratua pergatitja e ushqimeve per femije te vegjel LATANTI – 1 dhe LATANTI -2 ne fabriken e prodhimit te qumeshtit pluhur dhe te kondensuar Shkoder. Per te bere nje pune sa me te persosur u krijua nje grup me specialiste te ndryshem do te merrnim eksperiencen me te mire ne disa vende te Europes perfshi ketu edhe Gjermania ku edhe gjetem zgjidhjen më te mire, pranuam sugjerimin teknik te gjermaneve; Nuk keni pse t`i ndryshoni destinacionin Fabrikes se qumeshtit pluhur dhe te kondensuar por ju rekomandojme te bejme objekt te ri duke zbatuar teknologjine gjermane, sigurisht kjo e rriste vleren e objektit por ishte variant me i pranueshem por kushtonte dhe per kete shkak nuk u realizua, ajo që dua te them; procedura teknologjike ishte pikerisht kjo qe pershkrova më lart, dhe ne u bindem per cilesine e produkteve kete e tregonte fytyra e femijve gjerman.

Vertete eshte e pamundur te arrihet qumeshtit I NENES ai eshte I BEKUAR por nenat e reja duhet t`a dijne dhe te kene besim se ky eshte maksimumi i kontributit shkencor, un mendoj se duhet te rrisin dijenite teknike dhe te njohin vleren ushqyese te ushqimeve per femijet e vegjel me baze qumeshtin, kjo realizohet duke mbajtur afer librin dhe keshillat e mjekut dhe jo çfare flitet ne rruge etj

Pse qumështi i lopës nuk është i përshtatshëm për foshnjet?
Qumështi i lopës ka disa disavantazhe që shpjegojnë pse nuk është i përshtatshëm për bebet.
E para përmban tre herë më shumë proteina se sa qumështi i gjirit, dhe kjo nuk është e mirë: Kazeina (e patretur) dhe proteina jo e mjaftueshme për t'u tretur (shih grafikun). yndyra e larte në qumështin e lopës me acide yndyrore te ngopur, por nuk siguron sasine e mjaftueshme të polyunsaturated (omega-6 dhe omega-3) thelbësore për zhvillimin e trurit dhe vizionin. Karbohidratet anësore: përmbajnë më pak laktoze. Së fundi, qumështi i lopës ka mungesë të vitaminave dhe hekurit. Nga ana tjetër, përmban më shumë minerale, të tilla si natrium dhe kalcium.

Para së gjithash, mbani mend rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të cilat këshillojnë dhënien e gjirit deri në 6 muaj dhe më pas të futni një dietë cilësore, ndërsa të vazhdojë ushqyerja me gji deri në 2 vjet e më shumë.
Megjithatë, Franca është një vend ku ushqehet me gji shumë pak, ka normat më të ulëta në botë! Pas 12 javëve, 70% e nënave franceze ndalojne dhënien e gjirit.
(Subjekti i ushqyerjes me gji kundrejt ushqimit të shishe është diskutuar vazhdimisht.)
Pse t'i japim qumësht te "transformuar" fëmijës tonë, në vend që t'i japim atij një qumësht të lopës organike dhe natyrale?
Para së gjithash, sepse qumështi i lopës organike përmban 3 herë më shumë proteina se qumështi i gjirit. Dhe mbi-konsumimi i proteinave dëmton veshkat e foshnjeve duke rritur rrezikun e obezitetit tek fëmijët dhe adoleshentët.
Pastaj, qumështi i lopës, aq organik siç është, nuk siguron mjaft yndyrna polyunsaturated, thelbësore për zhvillimin e trurit dhe vizionit. Është gjithashtu i mangët në vitamina dhe hekur, por shumë i pasur me fosfor .... Kjo është arsyeja pse është e domosdoshme ta "transformosh" atë.
Qumështi i gjirit natyrisht ka të gjitha përmasat e duhura.

Po qumësht i dhise?
Ashtu si qumështi i lopës, edhe qumështi i dhisë përmban proteina shumë më pak, por nuk mund t`i jepet si i tillë bebeve:
Eshte shumë i pasur me kripëra minerale (që mund të shkaktojnë probleme në veshka) shumë i dobët në disa vitamina dhe acide yndyrore esenciale, etj.
Keta jane arësyetë pse duhet të ndryshohet në mënyrë që të "zëvendësojë" qumështin e gjirit. Natyrisht qumështi i dhisë do të ishte më i tretshëm sesa qumështi i lopës, dhe më afër përbërjes me qumështiin e NENES.

E RËNDESISHME!!!

Para se të zgjidhni qumështin tuaj, gjëja më e rëndësishme është të kontrolloni se qumështi juaj është "infantil", “ Per BEBE”që do të thotë, i vërtetuar nga Direktiva Evropiane CE / 2006/141, e cila imponon prodhuesit të gjitha modifikimet e nevojshme për të qenë 'mirë' për foshnjën asnje hap nuk duhet bere pa u sqaruar kjo.
Çfarë duhet të bëni me një fëmijë alergjik ndaj qumështit të lopës?
Gjëja e parë që duhet të dish: rreth 8% e foshnjave ndjekin një dietë specifike kur në realitet vetëm 2% e tyre kanë një alergji të vërtetë!!!!?. Për të diagnostikuar një alergji, është e nevojshme një ekzaminim specifik.
Për 0.5% të foshnjave, është në fakt një alergji ndaj sheqerit (laktozës) që përmbahen në qumësht, madje edhe organik, gjë që është problem. Për informacion, kjo laktozë gjendet gjithashtu edhe në qumështin e nënës dhe në qumështin e dhisë.
Për 1.5% të foshnjave, është një alergji ndaj proteinave të qumështit të lopës, e cila zhduket në 90% të rasteve rreth 3 vjeç nëse fëmija është ndjekur. Shfaqjet e kësaj alergjie janë të dukshme menjëherë dhe shumica e kohës janë dermatologjike: urtikaria, ekzema. Në këto raste, dhe pas shqyrtimit, është mjeku që do të rekomandoje zëvendësuesin.
Cilat janë 3 gjërat që duhet të kontrolloni kur zgjedhni qumësht per bebe (qumësht lopë apo qumësht)?

• Preferoni qumështin organik. Dihet se fëmijët janë më të ndjeshëm ndaj efekteve të kimikateve. Sipas një studimi të vitit 2002 nga Cynthia L. Curl (Perspektiva e Shëndetit Mjedisor), mbetjet e pesticideve janë gjashtë herë më të ulëta për fëmijët që konsumojnë ushqime organike (përfshirë qumështin organik) sesa ata që hanë e produkte nga bujqësia konvencionale.
• Shmangni vajin e palmes. Nga njëra anë për shkak të rreziqeve të tij ekologjike dhe etike, dhe nga ana tjetër për shkak të toksicitetit në rastin e vajrave të përpunuara për industrinë ushqimore.
• Preferoni një qumësht me probiotikë (Bifidus, Bifidobacteria, etj. = Jane baktere qe dijne te bejne vetem pune te mira ne organizmin e njeriut) Për të shmangur dhimbjen e stomakut të fëmijës tuaj! Sot, shumë prodhues kanë shtuar produktet e tyre, sepse studimet kanë tendencë të provojnë se ato e forcojnë florën e zorrëve, lehtësojnë tretjen dhe stimulojnë mbrojtjen imunale (kjo është edhe arsyeja pse mjekët ndonjëherë përshkruajnë (japin recete) kur foshnja ka dhimbje të stomakut - barkut).

Cilat qumeshtra përmbushin këto kërkesa?

Spas një materjali dhe kerkimeve të bera në mënyrë të pavarur ne tregun francez, kam arritur te vleresoj disa formula organike foshnjore që plotësojnë këto kërkesa: BABYBIO, Prémilait dhe Biostime, ky i fundit sapo ka ardhur në tregun francez me dy veçori që nuk i kanë produktet e tjere organike: origjina dhe shija .
1. Origjina e qumështit organik Biostime është identifikuar: është Isigny-Sainte-Mer, në Normandinë. Këto ferma rrisin lopët e tyre pa stres, duke siguruar një qumesht cilesore dhe teper te sigurte, janë të vendosura brenda fermes - 30.km
2. Një shije e vërtetë e qumështit. Personalisht, kam gjetur pluhur qumështi qe jo vetëm që nuk ndjehen shtesat, por me të vërtetë kishte një shije të çuditshme. Por mos harroni se asgjë nuk do të zëvendësojë cilësitë ushqyese të qumështit të NENES.

Burimet:
1.Host A Halken S, Jacobsen HP, Christensen EI, Herskind AM Plesner K. garë klinik i alergji proteina qumështi / intolerancës dhe atopic sëmundjeve lopësh në fëmijërinë Pediatr alergji Imunologjisë 2002; 13 (Suppl 15)

2.png
2.png (509.58 KiB) Viewed 10952 times3.png
3.png (477.07 KiB) Viewed 10952 times4.png
4.png (67.73 KiB) Viewed 10952 times
INDUSTRIA E QUMESHTIT

NJI STUDIM SHKENCORE TREGON SE QUMESHTI I DHISE MUND TE KONSIDEROHET SI USHQIM FUNKSIONAL.

Nji grup studjues AGR 206 i Departamento de Fisiología e Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos "José Matáix" ne Universidad de Granada, me kordinatore Profesoreshe Margarita Sánchez Campos, ka demonstrue se qumeshti i dhise eshte ushqim me karakteristika te mira per organizmin. Konsumi rregullisht i qumeshtit te dhise nga ata persona me anemi qe kane mungese Hekuri rrite absorbimin e Hekurit duke shtuar hemoglobinen ne gjak, kjo tregon se qumeshti i dhise minimizon bashkeveprimin midis KALCIUMIT dhe HEKURIT ne kete menyre ky lloj qumeshti ruan stabilitetin e DNA (ADN) edhe ne rastet e futjes se teperme te Hekurit kur behet trajtim per kohe te gjate per te kuruar anemine.
Shkencetaret kane verifikuar se qumeshti i dhise permban shume lende ushqyese si kazeina te cilen e krahasojne me ate te qumeshtit te NENES qumeshti i dhise sikurse qumeshti i NENES permban me pak Kazeine Tip alfa 1 se sa qumeshti i lopes, dhe siç po flitet shume kohete e fundit kjo eshte shkaktare e alergjise ndaj qumeshtit. Nga ana tjeter eshte vertetuar se kazeina e qumeshtit te dhise eshte Ipoalergjike kjo eshte edhe aresyeja qe ne shume vende perdoret si zevendesues i qumeshtit te NENES. Nje tjeter aspekt per dobite e qumeshtit te dhise, eshte permbajtja e nji sasie te konsiderueshme te Oligosahariteve aq me teper qumeshti i dhise ka Oligosaharite me perberje te njejte me ate te qumeshtit te NENES dhe sherben per zhvillimin e mikroflores probiotike ne zorret tona..
Nga ana tjeter qumeshti i dhise permban nji doze minimale laktoze ne krahasim me qumeshtin e lopes, rreth 1 % me pak, prandaj edhe tretet dhe pervehtesohet nga ana tjeter mund te tolerohet nga individet qe kane Intolerance ndaj ketij sheqeri. Ndryshimi kryesore midis qumeshtit te lopes dhe qumeshtit te dhise eshte se ne natyren e yndyres dhe jo vetem per dimensionete e vogla te kokrizave (bulzave) por edhe per sa i takon llojit te acideve yndyrore. Qumeshti i dhise permban me shume acide te llojit esencial (linoleik dhe archidonik) ne krahasim me qumeshtin e lopes. Te dy keto acide yndyrore bejne pjese ne Omega 3 ne pergjithesi qumeshti i dhise redukton sasine e kolesterolit ne gjak,
Sipas shkencetareve te Universitetit te Granades lidhur me lendet minerale, qumeshti i dhise eshte i pasur me Kalcium dhe Fosfor duke qene lehtesisht te asimilueshem, favorizojne depozitimin e tyre ne kocka duke permiresuar strukturen e tyre. Gjithashtu permban me shume Zink dhe Selen duke qene mikroelemente thelbesore qe kontribojne ne mbrojtjen dhe parandalimin e shume semundjeve te renda. Per te gjitha keto argumenta, shkencetaret e konsiderojne qumeshtin e dhise nji ushqim funksional natyral, konsumimi i rregullt duhet bere nga e gjithe popullsia ne menyre te veçante per alergjiket ose ata qe jane intolerante ndaj qumeshtit te lopes ose qe kane probleme me absorbimin, kolesterolin e larte, anemike, asteoporozen, ose terapi e zgjatur per Hekurin.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 24 Mar 2019, 10:47

INDUSTRIA E QUMESHTIT

ZBATIMI I POGRAMIT TË QUMESHTIT
NË SHKOLLA.

QUMESHTI NË SHKOLLA

HYRJE

Nuk e kam shum te qarte si veprohet ne vendin tone per furnizimn e çerdheve dhe kopshteve me qumesht dhe produktet e tij, dhe ajo qe dua te them eshte se ne vendet e BE po funksionon ajo qe quhet “QUMESHTI I SHKOLLAVE” sepse eshte konsideruar teper i nevojshem per brezin e ri duke i shkeputur sa do pak nga Pijet e gazuara dhe te pasura me sheqer.

QELLIMI I TEMES

Do t`a trajtoj ne formen e temes diplome kane çfaqur interesim studentet qe ndjekin fakultetin e Inxhinjerise - teknolog qumeshti (më vjen keq por jane te huaj dhe jo shqip foles) kuptohet se ne nje distance kaq te larget un ata i ndihmoj vetem sepse e kam pasion.

Duke marre pervojen e një vendi te BE po perpiqem t`ua transmetoj lexuesve sepse ata qe merren me kete pune ne pergjithesi i din vete dhe nuk kane nevoje, un kam per qellim ta dijne prindet se ky qumesht duhet t`u jepet ne shkolla sepse i sherben shendetit te femijve te tyre.
Dikur ne nje nga vendet e Rajonit tone ku un kam jetuar, shikoja te rij, te reja, zonja dhe zotrij qe nuk merreshin shume me kafe por ekzekutonin (ndoshta edhe pa u ulur ashtu ne kembe) një gote plastike me kos – qumesht dhalle apo kefir, më duket se nuk e kishin gabim!! Kjo vertetohej se shpesh here takojshim mbi 100 vjeçar ne gjendje te shkelqyer shendetesore.
Shkenca i eshte kthyer seriozisht ketyre produkteve PROBIOTIKE qe kane si baze QUMESHTIN
Ministria e Bujqesise dhe Ushqimit (ne vendin te cilit i referohem), ka përgatitur Strategjinë Kombëtare për zbatimin e Skemës së Qumështit Shkollor për vitin shkollor 2019/20?
Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit të krijojë një strategji kombëtare për implementimin e skemës për dhënien e qumështit dhe produkteve në shkolla gjatë vitit shkollor. Strategjia i lejon vendit të aplikojë Skemën e Qumështit të Shkollës dhe ka buxhetin që e ndan sipas rregullave të përcaktuara në kuadrin ligjor.
Skema mbulon fëmijët e kopshteve dhe nxënësit nga klasa e parë deri të katërt, duke përfshirë të gjithë vendin nga 15 shtatori deri në 31 maj të vitit shkollor. . . . . Shpërndarja e barabartë e produkteve sigurohet duke bërë një mesatare prej dy dërgesave në javë në një orar të paracaktuar, por jo më shumë se dhjetë furnizime në muaj. Kane percaktuar buxhetin e përgjithshëm te skemës është X Euro. bazuar në pjesëmarrjen e vlerësuar prej 65% të fëmijëve dhe nxënësve nga keta grupe te moshave.

Strategjia Kombëtare, e cila përshkruan tiparet kryesore të buxhetit dhe zbatimi i tij bëhet çdo vit nga çdo Shteti Anëtar i BE që dëshiron të aplikojë skemën "qumështi në shkollë".
Qeveria ka miratuar rregulla të reja për skemën e qumështit shkollor, miratoi një urdhëresë për kushtet dhe procedurën për aplikimin e skemës së dorëzimit të qumështit dhe produkteve të qumështit në shkolla - "Qumështi i shkollës"
Skema synon të promovojë konsumin e produkteve të freskëta sidomos të kosit dhe produkteve të tjera të qumështit, duke kontribuar kështu në përmirësimin e zakoneve dietike të fëmijët dhe rrit mundësitë e marketingut për këto produkte. Në kete vend te BE, skema ka qenë e vendosur që nga viti 2009 në bazë të legjislacionit të BE. megjithatë, është ende e ulët për shkak të nivelit të ulët të mbështetjes nga Fondi Evropian i Garancisë Bujqësore.
Sipas dispozitave të një rregulloreje evropiane, Shtetet Anëtare që marrin pjesë në Skemën e Qumështit të Shkollave duhet të zhvillojnë një strategji për zbatimin e tij në nivel kombëtar. Sa i përket zbatimit të suksesshëm të dispozitave të kësaj Rregulloreje, një grup pune ndërdikasterial harton një strategji kombëtare që parashikon bashkëfinancimin kombëtar sipas skemës, sipas legjislacionit te BE.
Kërkesat që lidhen me aplikimin e skemës së qumështit shkollor kërkojnë që të përcaktohet një urdhër për të rregulluar kushtet për zbatimin e tij, rregullimi i procedurës për aplikimin e skemës së qumështit shkollor - procedura për aprovimin e aplikantëve, kostot e pranueshme të skemës, procedura për shqyrtimin e kërkesave për mbështetje dhe pagesë të ndihmës financiare.
Zbatimi i skemës do të rrisë konsumin e qumështit dhe produkteve të qumështit nga fëmijët dhe do të kontribuojë në formimin e zakoneve të shëndetshme të ngrënies. Ajo do të përgjigjet edhe objektivave te fermerve për të mbështetur të ardhurat e prodhuesve të qumështit, stabilizimin e tregjeve dhe promovimin e konkurrueshmërisë në sektorin e qumështit.
Ato ndryshojnë çmimet sipas Skemave:
"Qumësht Shkolle".
Qumësht i freskët 2% 26 lek për 0,25 kg;
Kos 2% - 30 lek për 0.20 kg;
Djathi – 20 lek për 0,03 kg;
Kashkaval – 28 lek për 0,03 kg;
Produktet e qumështit me një minimum prej 90% të qumështit dhe deri në 5% të shtuar sheqer / mjaltë - 2% - 30 lek rreth 0.20 ml;
Produktet e qumështit me një minimum prej 75% të qumështit dhe deri në 5% shtuar sheqer / mjaltë - 2% - 30 për 0.20 kg.
Arsyet për ndryshimin është për shkak të analizës së kryer nga ekspertë nga Ministria të cilët mendonin se nuk ka nevojë për të ndryshuar metodologjinë për rimbursimin e dërgimit të produkteve në bazë të dy skemave.
Deri më tani (ne kete vend) janë miratuar 41 kandidatë të kualifikuar për të ofruar qumesht dhe produkte qumështi për kopshte dhe shkolla në vend për fushatën e ketij viti shkollor te cilet jane miratuar deri më sot, të shpallur nga Fondi Shtetëror "Bujqësi".
Një listë e aplikantëve të aprovuar nën Skemën e Qumështit të Shkollës publikohet në faqen e internetit të Fondit Shtetëror Bujqësor.

"Milk School" përfshin fëmijët nga kopshtet e fëmijëve dhe ato të grupit përgatitor dhe nxënës nga klasa e 1 deri në 4.

PËRMBAJTJA:
. Strategjia Operacionale e Programit të Qumështit në shkolla . .
Përkufizime dhe akronime
PËRFITUESIT E PROGRAMIT
LËNDA E THIRRJES SË TENDERËVE
KËRKESAT PROFESIONALE TË FURNIZUESI
PRODUKTET QË OFROJNË DHE DISTRIBUTIMI
Produktet e përjashtuara
Produktet dhe shpërndarja e tyre.
Jogurti - Kosi dhe produkte të tjera të qumështit fermentuara ose të acidifikuara.
Djathrat
Produkte të tjera


2.png
2.png (223.35 KiB) Viewed 10872 times


3.png
3.png (400.12 KiB) Viewed 10872 times
INDUSTRIA E QUMESHTIT

DISA TEMA PER PUNE – DIPLOME TE VLEFESHME EDHE PER GRADA TE TJERA SHKENCORE PER INDUSTRINE E QUMESHTIT

Edhe here te tjera e kam theksuar se dikur Profesoret tone te nderuar ne ndertimin e Punes – Diplome te studenteve kerkonin midis te tjerave te sillnin diçka te re ne kete sektor, eshte kerkese e drejte po mendoj se varet shume nga njohurite qe kane studentet, kjo me teper i takon Universiteteve qe kane Kateder te veçante per QUMESHTIN DHE PRODUKTET E TIJ ose kur diplomanti eshte me pervoje ne kete specialitet dhe kerkon Graden shkencore. Ndersa per studentet aktual me ato njohuri minimale qe kane, nuk kane se çfare te sjellin, un e shoh, me vend se nepermjet Punes – Diplome te aftesohen ata vetë, t`a pergatisin temen ata vete dhe ne menyre sa me te pavarur duke lexuar dhe mesuar e sidomos te shfrytezojne literaturen e bolleshme qe ekziston, kjo do te thote te rrisin njohurite e tyre, per fat te mire ka literature edhe ne Shqip dhe nga ana tjeter te udhehiqen shkencerisht. Kjo kerkon pune, kembengulje dhe perkushtim por eshte e domosdoshme, nga ana tjeter te kete kushte ku te zhvilloje pjesen praktike dhe analizat laboratorike . patjeter kerkohet udheheqesi shkencore te jete i ketij specialiteti dhe me pervoje te gjate.
Nga pervoja e ime që ne vitet e studimeve ne Universitet, zhvillimin e diplomes e kam ndjere si nje hyrje ne kete zanat madje nji hap perpara POR kjo varet nga deshira qe ka sejcili per te vazhduar me tej ne kete specialitet, dikush nje dite me pyeti; a ia vlejti qe zgjodhe kete zanat? Ne qofte se do te kthehej koha mbrapa si do te veproje ? Pergjigjen e kam dhene me kohe: Asgje nuk do te korigjoja si per UNIVERSITETIN ku studjova ashtu edhe degen Inxhiner Teknolog ne Industrine e Qumeshtit.
Me poshte jane disa tema – Diplome te cilat mund t`i shikojne studentet dhe mund t`ua propozojne Katedres mbasi te sigurohen kushtet per realizimin e temes, le te vendoset si eshte me mire, por gjykoj se keto tema jane afer zanatit.
Ne qofte se dikush do te më pyese se cila do te jete ndihma e ime konkrete? Pergjigjeja eshte kjo: Diplomantet qe kane njohurite e duhura, lexojne dhe i jane perkushtuar ketij specialiteti do te kene ndihmen time te pakursyer.

TEMA : 1
TE DHENAT KRAHASUESE PER QUMESHTIN QË OFROHET NE TREGUN E …….
TEMA 2:
PERBERJA DHE VETITE FIZIKO-KIMIKE TE QUMESHTIT TE LOPES SIPAS RACAVE NE DY RAJONE TE VENDIT TONE.

TEMA - 3
NDRYSHIMET MIDIS GJALPIT TE PRODHUAR ME KULTURA NATYRALE DHE KULTURA TE PASTERTA BAKTERIALE

TEMA 4
PRODHIMI I DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE (TELEME ) SIPAS STANDARTIT EUROPIAN


TEMA 5
SI DO T`A ORGANIZOJ GRUMBULLIMIN E QUMESHTIT NE RAJONIN TIM.

T E M A - 6
NGRITJA E AKTIVITETIT FERMË – MINIFABRIKE QUMESHTI

T E M A - 7
KOS ME FARË SUSAMI = USHQIM FUNKSIONAL

T E M A - 8

NJOHURI MBI PLANIN E BIZNESIT PER PERPUNIMN E QUMESHTIT.

T E M A – 9
KONTROLLI LABORATORIK GJATE PRODHIMIT TE KOSIT DHE JOGURTIT.

TEMA 10
FERME ME 70 LOPE PER PRODHIMIN E QUMESHTIT BIOLOGJIK

TEMA 11 ( Per marrjen e grades shkencore “DOKTOR”

STUDIMI I TË DHENAVE GJATE MATURIMIT DHE RUAJTJES SE DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE.

TEMA 12

FABRIKE PER PERGATITJEN E PRODUKTEVE TË IMITUARA TE QUMESHTIT ME KAPACITET 4000 Lt QUMESHT TE RIBERE NË DITE.

TEMA 13

MINIFABRIKE (BAXHO) ME KAPACITET 500 lt QUMESHT/DITE PËR PERGATITJEN E KOSIT DHE DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE.

TEMA 14 :
MINIFABRIKE PER PRODHIMIN E DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE DHE DJATHIT KAÇKAVALL Kap. 2 Ton. Qumesht/Turn.


T E M A Nr. 15 (TEME PER MASTER )

APLIKIMI I ( MIKRO – VALËVE ) NE PRODHIMIN E DJATHIT KAÇKAVALL NGA QUMESHTI I LOPES.

T E M A 16:
P R O J E K T I M I I M I N I B A X H O S. KAP 3000 lt/dite

T E M A 17.

A U T O K O N T R O L L I
( NGA PËRVOJA FRANCEZE)

AUTOKONTROLLI NË FERME PER TRAJTIMIN DHE PERPUNIMIN E QUMESHTIT

TEMA 18
PRODHIMI I QUMESHTIT PLUHUR SI NJË IDE PREMTUESE PER BIZNESIN.

SI ARGUMENTOHET NGRITJA E FABRIKES PER PRODHIMIN E QUMESHTIT PLUHUR.

T E M A 19
B I Z N E S - P L A N PËR PRODHIMIN E DJATHIT ITALJAN SIPAS MENYRES TRADICIONALE

TEMA 20: ZBATIMI I POGRAMIT TË QUMESHTIT
NË SHKOLLA.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 01 Apr 2019, 11:22

INDUSTRIA E QUMESHTIT DHE NJOHURI NE DOBI TE SHENDETIT

Sipas të dhenave shkencore duke përfshirë edhe një studim të botuar kohet e fundit në Journal of Food Science and Technology në Universitetin McGill. Sipas këtij studimi, më i ushqyeshem dhe më i pasur në lëndë ushqyese (pas qumështit të lopës) është qumështi i sojes!
Whitney English Tabaie është një nutritionist popullor në Shtetet e Bashkuara. Ajo tha se: "Soymilk kishte fituar një reputacion të keq për shkak të akuzave të vjetëruara dhe të diskredituara të sojes Ajo që tashmë dihet dhe eshte e qartë se soja jo vetem që nuk është e dëmshme për shëndetin e njeriut, por është e dobishme për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve kronike dhe te renda, të tilla si kanceri i gjirit, kanceri i prostatës, sëmundja kardiovaskulare, sindromi metabolik dhe diabeti. "
Studimi krahason vlerat ushqyese të katër pijeve të konsumuara më shpesh të qumështit me origjinë bimore (qumësht bajame, qumësht, kokosit, qumësht orizi, dhe qumësht sojë) me ato të qumështit të lopës. Gjetjet sugjerojnë se soja nuk është e pasur vetëm me proteina, por edhe ofron shumë isoflavones (phytochemicals me veti te provuara anticancer).

"Soymilk përmban një profil të mrekullueshem të macronutrients. Një filxhan përmban rreth 7 gram të proteinave, 2 g fibra, 4 gram yndyrna unsaturated," thotë Whitney Tabaie. Ajo gjithashtu i ndan eksperimentet e saj shkencore në disa seri për të thyer mitin që shkakton soja: kanceri, problemet e pjellorisë, aknet e rritur dhe hipotiroidizmi.
Soja ka qenë e konsumuar për mijëra vjet dhe problemi nuk është ndoshta për shkak të vete bimes, por në procesin e përpunimit dhe modifikimin e produktit që vënë ne dyshim përfitimet e saj shëndetësore
.Soja e papërpunuar kërkon më shumë kohë për t'u përgatitur, por konsumi i qumështit të tofu ose të sojeve është shumë më i lehtë..
Tofu mund të zëvendësojë mishin ose peshkun, dhe soja e freskët ne kos ështe zëvendësues i shëndetshëm për analogët e qumështit.


Ushqime per uljen e kolesterolit.

Ne qofte se e kontrolloni rregullisht kolesterolin ne gjak keni bere punen me te mire per te ditur se ku jeni POR ne qofte se mesoni dhe i konsumoni ushqimet te cilat ulin kolesterolin ne kete rast keni vepruar ne dobi te shendetit tuaj.
- Hani më shumë ushqim duke ndihmuar për të rritur nivelin e kolesterolit të mirë (HDL) si yndyrë nga peshku, hudhër, fruta dhe perime, fibra (fibra), drithërat.
- Rritja e konsumit të vajrave te peshkut (skumbri, salmon, harengë dhe ton), sepse ato përmbajnë omega-3 acide yndyrore, të cilat parandalojnë grumbullmin e depozitave yndyrore në arteriet.
- Përfshirja e hudhër në dietën tuaj, sepse ai mbron enët e gjakut nga kolesterolit i keq (LDL).
- Sigurohuni që ushqimi që ju merrni është e pasur me antioksidantë dhe ushqyese - duke përfshirë vitaminë C, beta-carotene (vitaminë A), vitaminë E dhe selen. Ata janë gjetur në sasi më të madhe të prunes dhe fruta të tjera të thata, si dhe fruta të freskëta dhe perime. Ata të parandaluar reshje e kolesterolit të keq në enët e gjakut.

- Pini 2-3 litra ujë në ditë për shkak të ujit kontribon në rritjen e fibrave në dietë. fibrave që stimulojne prodhimin e kolesterolit të mirë, dhe përveç kësaj, trupi absorbon yndyrnat shpejtë.
- Mos hani yndyrna të ngopura, për shkak se ata të përshpejtojë procesin e prodhimit të kolesterolit. Jo domosdoshmërisht përjashtojnë ato plotësisht nga dietën tuaj, por të kufizojë sasinë e tyre dhe gjithmonë t'i zhduk me fibra dhe ujë (për shembull djathi me bukë gruri dhe një gotë ujë).
- Rritja e konsumit të yndyrave të pangopura, për shkak se një dietë e pasur me këto përbërës të mbron kundër sëmundjeve kardiovaskulare, semundje fatale, dhe është një parakusht për jetë të gjatë. vaj, bajame, vaj ulliri dhe arra janë veçanërisht të dobishme.
Ngrënia e ushqimeve të pasura në sojë (qumësht soje, etj) sepse ajo mbron nga sëmundjet kardiovaskulare, uljen e presionit të gjakut dhe kolesterolit të keq.

E shikoni kete kafshe? Edhe kjo kerkon te kontriboje ne luften kunder mikrobeve!!!!


A do të shpëtojë kjo proteinë së shpejti jetë njerëzore? Ky zbulim është më i kënaqshëm për kërkuesit, pasi antibiotikët e rinj janë të pakët dhe bakteret janë bërë rezistente ndaj shumë llojeve. "Antibiotikët e fundit që kemi zhvilluar apo përmirësuar datojnë që në vitet 1990", thotë shkencëtari. "Dhe bakteret janë shumë më efikase. Ata kanë zhvilluar mekanizmat e rezistencës ndaj antibiotikëve tona dhe janë në gjendje të mbijetojne. Shkencëtarët tani shpresojnë të studjojnë në laboratore proteinat e gjetura në platypus. Por operacioni është kompleks, paralajmëron Ignacio Bravo. "Nëse rezulton se kjo proteinë është një antimikrobikë që mund t'i përdorim tek njerëzit, qasja e parë do të ishte sintetizimi i kësaj proteine për të prodhuar një trajtim të përsosur.

VO!
Diabeti: 3 zbulime të reja për të parandaluar ose kontrolluar sëmundjen

Produktet e qumështit për të parandaluar rrezikun e diabetit
Perveç studimeve te panumurta qe kane bere studjuesit e Kompanise gjigante te Qumeshtit " DANONE" lidhur me kete prob lem, edhe një studim në Mbretërinë e Bashkuar që përfshin 12.000 persona të moshës 30-65, sugjeron një lidhje mes konsumit të qumështit e sidomos kosit - jogurtit dhe uljes se riskut nga Diabeti tip - 2.

Një substancë anti-kancer në qumështin e nënës
E enjte, 28/09/2017 - 06: 250 komenteKryej policinëPërpunoni policinëPrintVersion PDF
Një substancë anti-kancer në breastmilkzoom
Hulumtuesit në Universitetin Lund në Suedi kanë gjetur se një proteinë në qumështin e nënës ka aftësinë për të vrarë qelizat e kancerit. Ky zbulim premtues mund të çojë në trajtime të reja kundër kancerit.
I quajtur "Hamlet" (Alpha Lactalbumin në Qelizat Tumore), kjo proteinë ka qenë e njohur për më shumë se 20 vjet në botën shkencore. Por profesorja Catharina Svanborg, një imunolog në Universitetin e Lundit, tha se kishte zbuluar prova të reja në lidhje me këtë proteinë nga qumështi i gjirit gjatë punës që fillimisht u përqëndrua në veprimin e tij antibiotik.
Substanca u injektua në pacientë me kancer të fshikëzës. Rezultati: ata do të kishin nxjerrë qelizat tumorale nëpërmjet urinës së tyre brenda pak ditësh. Ky zbulim i befasishëm është edhe më interesant sepse ndryshe nga kimioterapia, qelizat e shëndetshme nuk u sulmuan nga Hamlet.
Mbetet për të zhvilluar një trajtim efektiv të bazuar në këtë substancë, e cila ende do të kërkojë vite të hulumtimit, shkencëtarët shpresojnë një gjykim i ri që krahason Hamlet me placebo është planifikuar së shpejti për të provuar këtë hipotezë.

2.png
2.png (287.53 KiB) Viewed 10809 times


3.png
3.png (492.64 KiB) Viewed 10809 times


4.png
4.png (641.42 KiB) Viewed 10809 times


5.png
5.png (627.99 KiB) Viewed 10809 times
NDUSTRIA E QUMESHTIT

DISA PRODUKTE SPECIFIKE QE PERGATITEN NGA QUMESHTI I DHISE.
A e dini se si e thërrasin një fermer profesionist për mbareshtrimin e dhive? Në Wallonia,(France) = "prodhues-përpunues" do të thotë një fermer i cili perveç qe prodhon qumesht ne fermen e tij, gjithashtu prodhon djathë dhe, zakonisht, i është dhene e drejta për shitje të drejtpërdrejtë nëpërmjet tregjeve, dyqanit te fermës.
• Në vitin 2015, Vallonia kishte 16,364 dhi, nga të cilët ≈ 8,700 dhi ishin të rritur të prodhuar nga qumështi.
• Për një fermer normale eshte: ≈ 400 dhi.
Përbërja e përgjithshme e qumështit të dhisë është mjaft e ngjashme me atë të qumështit të lopës. Nga ana tjetër, kjo përbërje e mirë. përmban, për shembull, yndyrna dhe proteina të veçanta, të cilat i japin karakteristikat e veçanta ushqyese.
Gjithashtu, përbërja e qumështit do të ndryshojë në varësi të sezonit, periudhës së laktacionit dhe ushqimit.

Shënim: A e dini? me sy, është e lehtë të dallosh qumështin e dhisë nga qumeshtrat e tjere në sajë të ngjyrës së tij të bardhë. Kjo është për shkak të faktit se qumështi i dhisë nuk përmban karotine. Ky dallim i ngjyrës pasqyrohet gjithashtu ne djathë.

Shënim :! Vitamina D (dhe vitamina të tjera yndyrore) janë të pranishme në yndyrnat e qumështit. Pra, nuk ka vitaminë D në qumësht të skremuar, por në qumësht të plotë.eshte e pranishme.

Qumeshti i dhise, çfarë duhet të mbani mend?

Eshtë lehtësisht i tretshëm ka një shije tipike sepse në yndyren e tij specifike permban(acidet yndyrore me zinxhir te shkurte dhe rruazat e vogla yndyrë) që asimilohen lehte nga organizmi i njeriut.
Po, eshte e vertete se qumështi i dhise mund të zëvendësojë qumështin e lopes në ushqyerjen e njeriut.
Po, qumështi i dhise është një produkt me vlera të larta biologjike dhe ushqyese kjo eshte provuar per "përfitime shëndetësore" për njerëzit dhe mund të konsiderohet ushqim funksional ose nutraceutical në saje te:
• Tretshmëria e lartë e yndyrnave.
• Tretshmëri dhe / ose bioavailability i lartë i proteinave, kalcium, fosfor, magnez, hekur, baker, zink, selen dhe vitaminave të tretshme.
• Përmbajtja interesante e selenit, një antioksidant i rëndësishëm.
• Më pak depoziim yndyre ne trupin e njeriut.
• Uljen e kolesterolit per efekt ( te kolesterolit te ulet).
Po, qumështi i dhisë ka provuar interesat terapeutike:
• "Bioavailability mineral" dhe veçanërisht hekuri që është i dobishëm për njerëzit anemike.
• Veçoria e saj "yndyrë qe tretet lehte" në fakt e ben një ushqim shumë interesante për njerëzit që vuajnë nga malabsorption - heqje post-kirurgjikale zorrë ... - ose çrregullime të zorrëve.
• Eshte vertetuar për pacientët kardiovaskulare, njerëzit me kequshqyerja, mbipeshë, etj
. Jo, mund t`i thone qumështit te dhise vetem njerëzit alergjike ndaj qumeshtit.
. Jo, qumështi i dhise nuk mund të zëvendësojë qumeshtin e NENES për fëmijët nën një vit, ndryshe nga qumështi special i pergatitur nga qumësht dhie. Ashtu si të gjithë qumështrat (të kafshëve ose vegjetale), qumështi i dhise mund të konsumohet nga një foshnje me moshe më pak se një vit, me kushtin e vetëm duke u pasuruar me elemente të domosdoshme për rritjen psh, acid folik.
. Anabolic: Produkt ushqimore në të cilën perbersit e tij janë konsideruar të natyrshem e veçanërisht të dobishme për shëndetin.
Deri në vitin 2013, tregu dhe rregulloret evropiane kane ofruar vetëm formulë per bebet duke u bazuar në proteinat e qumështit te sojes ose proteina hidrolizate te lopës. Por tani versioni per qumeshtin e bebes pasurimi me qumeshtin e dhise e ka gjetur vendin e vet në raftet e supermarketeve dhe dyqane të specializuara me produkte të njohura të tilla si Capricare®, Kabrita ™ ose Prémichèvre®.

Prodhimi i qumështit të dhisë

• Belgjika prodhon vetëm 58% e qumështit të dhisë që konsumon.
• Në Francë prodhimi i qumeshtit te dhise gjate vitit 2015 9.1 litra qumësht dhie për frymë në Holandë 15.9 l (2015).
• Një dhi prodhon 800 dhe 900 litra qumësht në vit dhe po te krahasohet me një lopë Walloon me prodhimtari rreth 9.000 litra qumësht në vit.!!!!
• A e dini se laktacionit dhise pikun zakonisht e ka në pranverë? Kjo është arsyeja pse në këtë kohë fermerët ofrojne djathë nga qumeshti i dhise.
• Kulmi i Laktacionit në pranverë, sepse eshte sezonale megjithatë, disa teknika blegtorale tani kohet e fundit po bëjnë të mundur për të prodhuar qumësht gjatë gjithë vitit.
• Shtatzënia e dhisë zgjat pesë muaj; lindjet janë të përqendruara në shkurt. Në fund të shtatzënisë, nëna nuk trajtohet më. Kjo është arsyeja pse oferta fermerët djathë dhie është i kufizuar nga fundi i dhjetorit deri në mes të shkurtit. Në shumë kopetë, mjelja e dhive po rifillon në shkurt.

Djathrat nga qumeshti i dhise.

• Si rreze normalisht duhen rreth 8 litra qumësht për të bërë një kg djathe por kjo varet nga lloji i djathit.
• Në shumë ferma, prodhimi i djathit vazhdon pas janarit.
• Më shpesh, fermerët e prodhojne djathin nga qumeshti mbas mjeljes duke ruajtur cilësinë e veçantë të shijes që i shoqëron.

Djathi:
Kur mund te perfshihet djathi në një dietë të uljes së kolesterolit?
Duhet të theksohet se jo të gjitha djathrat përmbajnë të njëjtën sasi të yndyrës. Për shembull, nëse 40 gramë djathe Emental permban rreth 11 gram yndyrë, në të njëjtën sasi por e prodhuar nga qumeshti i dhise i standartizuar permban vetëm 2.4 gram, ndërsa një pjesë e kamembertit te fermës është me rreth 30 g./100gr djathe.
Nuk ka qenë gjithmonë e lehtë të dish përmbajtjen e vërtetë të yndyrës së djathrave të ndryshëm. Në të vërtetë, deri sot, etiketa ka treguar përqindjen e yndyrës e llogaritur në lëndën e thatë te djathit, një teknolog i mirefillte e din se çfare perfaqeson p.sh. 40%,(kjo shifer e tremb konsumatorin) kjo spjegohet keshtu: Ne qofte se djathi ka 50% lende te thata atehere me pak matematike i bie qe djathi te kete 20% yndyre = ne 100 gr djathe jane 20 gr yndyre, mirepo konsumatori nuk ka per t`a kuptuar asnjehere kete llogaritje prandaj me shum vonese më ne fund edhe Europa e korigjoi, Një dekret që hyri në fuqi në vitin 2007 e bën të kuptohet lehtë nga te gjithe. Prodhuesit duhet të tregojnë përmbajtjen aktuale të yndyrës, të llogaritur në produktin e përfunduar (dhe jo në produktin nga i cili është larguar lagështina), që është shumë më kuptimplotë për ne si konsumatorë.

Nëse djathi nuk është formalisht i përjashtuar nga dietat e kolesterolit, konsumi i tij duhet të kontrollohet. Në rast të kolesterolit të tepërt, shpesh është mjeku i cili, sipas preferencave ushqimore të secilit, vendos kufijtë e konsumit. Në fakt, produktet e qumështit, edhe nëse përmbajnë yndyrna të ngopura, sigurojnë ushqyes të domosdoshëm dhe të pazëvendësueshëm.
Djathi: një burim i rëndësishëm i kalciumit
Përveç yndyrës, ka një numër ushqyese të tjerë në djathë: kalcium, fosfor, magnez, kalium, natrium, vitamina B9 (folate), B12 ... Natyrisht, përqindja e njëri-tjetrit ndryshojnë nga djathi për njëri-tjetrin dhe gjithashtu mund të ndikohet nga procesi i prodhimit.
Sidoqoftë, djathi mbetet burimi kryesor i kalciumit në të rriturit francezë
1. Ky kalcium është thelbësor për shumë nga funksionet e trupit, kryesisht mineralizimi i kockave. Por jo vetëm, thotë Dr. Francois Paillard, një kardiolog në Spitalin Universitar të Rennes Ponchaillou: "Produktet e qumështit janë të pasura me kalcium dhe kane një efekt të favorshëm mbi presionin e gjakut, duke e ditur se hipertensioni është një faktor i rëndësishëm i rrezikut.
2. Përfundimisht, produktet e qumështit kanë një efekt pozitiv në metabolizmin, përmes mekanizmave që ende nuk janë identifikuar (sidomos tek njerëzit që kanë mundësi të zhvillojnë diabetin e tipit 2)


Shkruar nga:
Hélène Huret
Mis à jour le 20 juin 2017


4.png
4.png (931.9 KiB) Viewed 10785 times2.png
2.png (18.7 KiB) Viewed 10785 times


3.png
3.png (651.91 KiB) Viewed 10785 times
INDUSTRIA E QUMESHTIT

Djathi Rokfort – sekreti i jetegjatesise franceze.

Ne supermarketet tona gjen shum lloje djatherash, eshte bere nje pune e mire, mirepo nje specialist ne qofte se do te diskutoje diçka teknike me shitesen STOP! nuk mund te komunikosh per mungese njohurishe teknike nga njera pale, a e dini se dikur shitese bulmeti mund te beheshe vetem mbasi kishe kryer kursin 2/mujor, thone se Europa vazhdon me kete "zakon"
Le te vazhdojme me tej, per djatherat me myk; pak haber kane njerezit perfshi edhe ata qe bejne porosine nga jashte!!!!!

A ka mundesi te importohet perveç Gorgonzoles - Stilton edhe djathi R O K F O R T?

Sepse:

Shkencetaret kane konfirmuar se djathi qe stazhionon me mykun jeshil zotron cilesi unikale kunder inflamacionit dhe pezmatimeve kjo mund te ndihmoje per te zbuluar “Paaradoksin Francez” pse njerezit qe jetojne ne kete vend kane shendet per t`u pase zili pavaresisht nga permbajtja e larte e yndyres.Jane te shumtë studjuesit qe mbrojne idene se djathi Rokfort plotesisht i stazhionuar mund te shfrytezohet per te luftuar semundjet e zemres dhe te eneve te gjakut gjithashtu si kremë anti – plakjes

Francezet i duan djatherat, kremen, buken e bardhe dhe veren, dikur mendohej se jetegjesia i dedikohej sidomos konsumimit te veres se kuqe ne menyre modeste, megjithate studjuesit dyshojne se ka ende komponent të fshehte ne dieten Franceze qe shpjegon se populli i ketij vendi ka shum pak te ngjare te vdesin nga semundjet kardiovaskulare.

Dobite e djathit me myk;

Disa fakte per djathin Rokfort:

.1 Myku Rokfort eshte perdore per te trajtuar gangrenen dhe kjo ka vazhduar per kohe te gjate deri sa Aleksander Feming izoloi Penicilinen.

2. Sipas legjendës, Roquefort u zbulua nga një bari i cili harroi buken me djathe ne nje shpelle dhe u largua..kur u kthye te nesermen, djathi ishte mbuluar me myk ngjyre blu.

3. Myku Penicilium Rokfort eshte ai qe ben ato transformime unike ne djathe.

4. Sipas ligjit evropian, vetëm djathi qe prodhohet dhe stazhionohet ne shpellat natyrore Rokfort mund të mbajë emrin Roquefort.

5 Rreth tre milionë forma djathi janë prodhuar çdo vit, peshon një total prej rreth 19,000 ton

6. Popullsia e Roquefort-sur-Soulzon është e afte nga ana profesionale per te prodhuar kete djathe.

7. Rokfort më shume pergatitet nga qumeshti i deles

8. Një forme (rrote) tipike e Roquefortit peshon midis 2.5 dhe 3 kilogramë dhe është rreth 10cm e trasha.(lartesia)

Deri në 27 milionë njerëz në Amerikën e Veriut janë alergjik ndajë ilaçeve me penicilinë, e cila është përgjegjëse për rreth 5.440 raste të anaphylaxis fatal në vit. ** Duket se ata që reagojnë ndaj djathit blu janë alergjik ndaj Mykut Penicillium ose shumë reagues ndaj penicilinës.POR siç pohojne studjuesit jane shume njerez qe reagojne ndaj Mykut Penicilium por jo ndaj ilaçit dhe e kunderta reagojne ndaj ilaçit por jo ndaj Mykut Penicilium.

Nëse jeni alergjik ndaj Penicilines apo të ketë ndonjë arsye tjetër që ndjeheni të shqetësuar, ju lutemi të vazhdoni me kujdes, ne konsumimin e djathit blu, keshilla më e mire do të ishte ajo e alergistit te afte. Pyeteni allergistin tuaj për të provuar ne se ju reagoni ndaj
Mykut Penicilium. Sepse eshte e mundur që ju nuk jeni alergjik vetëm për ilaçet, por ju jeni alergjik edhe ndaj Mykut Penicillium kjo sjelle shqetesime.

Aleksander Cohen keshillon te konsumohet Djathi Rokfort sidomos nga ata qe kane efekte negative te shkaktuara nga droga (Iatrogenesis droges) qe do te thote lidhet me rezistencen ndaj antibiotikeve atehere Penicilium Rokfort ndihmon për te luftuar infeksionet bakteriale kuptohet eshte e domosdoshme konsulta me mjekun.

2.png
2.png (173.51 KiB) Viewed 10712 times


3.png
3.png (538.23 KiB) Viewed 10712 times


4.png
4.png (163.3 KiB) Viewed 10712 timesINDUSTRIA E QUMESHTIT

Miku i im nje dite me tha : Nga na doli ky produkt ?!!!!!

M`u kujtua koha kur fitova te drejten e studimit per " Inxhinjer teknolog ne Industrine e Qumeshtit" per momentin mendova se çfare do te mesoj? mirepo Universiteti dhe pasioni qe kam per te fituar sa me shume njohuri e sidomos bashkepunimi me koleget e mij,me kane bindur se "paska materjal per dy fakultete"

K U L L O S H T R A

1. Çfare eshte Kulloshtra?


- Kulloshtra eshte “Qumeshti i pare” qe del nga gjiri menjehere mbas aktit te lindjes, perfaqeson nji perzjerje lendesh ushqimore specifike si; proteina, antioksidante, imunoglobuline, faktori i rritjes, vitamina, minerale, enzime,
dhe amino acide. Kulloshtra ne fakt eshte SUPER USHQIMI qe siguron jeten e te porsalindurit, duke vazhduar te mbrohet edhe mbasi del në jete e shoqeron me nje “armate gladiatoresh” = faktorë te fuqishem IMUNË qe nuk e lejojne te semuret, kjo vazhdon disa dite, eshte dhurate e pa çmuar. Mbaj në mend ne periudhen e femijerise e kemi konsumuar mbasi e trajtonim termikisht = Jo deri në vlim.
Kulloshtra permban mbi 37 faktore te fuqishem imune, si dhe 8 faktore te rritjes qe sherbejne per rinimin dhe rikuperimin e organizmit duke u ndihmuar edhe nga hormoni i rritjes qe prodhohet nga organizmi.

2. Kulloshtra, qe fitohet nga lopet qumesht – dhenese a eshte efikase per njerzit?
PO, Studimet te kryera ne qendrat mjekesore dhe universitete vite me radhe, kane vertetuar se shtesat ushqimore me cilesi te mire qe permbajne kulloshter jane shume efikase per njerezit, kjo i dedikohet faktit se struktura molekulare nuk eshte specifike vetem per llojin, kulloshtra eshte ideale per njerezit dhe gjithe gjitaret.

3. Çfare vitaminash dhe minerale permban kulloshtra?
- Vitamine B6, Vitamine B12, Vitamine E, Vitamine A, Vitamine C, Tiamine (Vitamine B1), Acid Folik ( Vitamine B9), Vitamine B5, Riboflavine (Vitamine B2), Beta-karotine, acid retionik, Kalcium, Krom, Hekur, Magnez, Fosfor, Kalium, Natrium, Zing.

4. A ka ndryshim midis llojeve te shtesave ushqimore qe permbajne kulloshter te cilat tregetohen sot?
Ndryshimi eshte mjafte i madh dhe konsiston ne raport me disa karakteristika: Te jete krejt e paster, dhe nga lope te shendeteshme, e fituar nga mjelja e 16 oreve te para. Tharja behet ne temperature te ulet dhe presion te ulet. Pasterizimi ne USA behet ne 75 0C per 15 sek.

Shumica e prodhueseve te kulloshtres shfrytezojne temperature te larte dhe tharje qe mund te ndryshojne vetite e proteinave imunoglobuline dhe proteinave te tjera te kulloshtres. Nji perpunim termik i tille ashtu sikurse edhe në rastin e qumeshtit, mund te shkakterroje deri ne 58 % faktorin – insulin ose faktorin e rritjes. Perpunimi ne temperature shume te larte sipas regjimit UHT apo sterilizimi i kulloshtres, siç veprohet ne pergatitjen e ushqimeve per bebet, shkaterron totalisht faktorin e rritjes dhe proteina te tjera aktive.

Metoda e tharjes me avull indirekt me presion te ulet, mbas pasterizimit te shpejte p.sh. AquaSource thahet me avull indirekt ne temperature nen 63 0 C deri sa fitohet nje lende ne forme pluhuri dhe me cilesi te larte, ku jane ruajtur proteinat ne kulloshter. Pra ndryshe me prodhuesit e tjere AquaSource perdore metode ngrohje indirekte gjate tharjes se kulloshtres, duke eleminuar kimikate te rrezikeshem dhe oksidet e azotit qe formohen gjate ne tharjes direkte me gaz natyral!!! Inxhineret e kesaje kompanie kane arritur te realizojne tharjen ne nji korrent ajri te nxehte duke eleminuar çdo komponim me ngjyra kafe ose te djegur, kjo firme gjithashtu disponon teknologjine per grimëcimin ose tretjen e kulloshtres.
Kur prodhohet kulloshter me nivel te larte Peptide ( Proteina me te thjeshta) dhe Prolin , nuk aplikohet Ultrafiltrimi sepse largohet ky fraksion qe eshte perberesi me aktiv dhe i dobishem

5. A eshte e rrezikeshme per femijet? Kulloshtra nuk eshte aspak e rrezikeshme per femjet perkundrazi absolutisht e dobishme per femijet e te gjtha moshave. Ajo eshte nji Suer – ushqim i koncentruar qe na e ka dhuruar Nena Natyre “jane shprehur studjuesit”. Pavaresisht nga sasia, eshte krejt e parrezikeshme dhe ska pse te sikletosemi per efektet anesore apo bashkeveprimet negative me ilaçet.
Këshillohen 1 – 3 kapsula 2 here ne dite me nji gote uje midis vakteve. Te femijet me te vegjel te cilet nuk mund t`i marrin kapsulat, atehere mund te hapen dhe kulloshtra qe eshte pluhur te perziehen me leng frutash ose qumesht.

. Per perdorim te jashtem.- Ne rastet e demtimit te lekures, prerje, iritim etj. perziehet pluhuri me solucion fiziologjik dhe formohet nji “paste” e cila vendoset ne lekuren e demtuar, kjo behet dy tre here ne dite. ( Ne qofte se eshte e nevojshme vendoset marle ose garze) deri sa te sherohet plotesisht pjesa e demtuar.

.Persona me Intolerance 100% ndaj Laktozes a mund te perdorin Kulloshter? Te jeni te sigurte se kullolshtra Colactiv 3 nuk ka per t`u shkaktuar asnje problem, persa i perket perberjes eshte me afer me gjakun se sa me qumeshtitn

. Sa dite duhet te kalojne, qe te shikohet rezultati? Eshte e konfirmuar se dobite nga perdorimi i kulloshtres se lopes akumulohen qe do te thote se sa me shume dhe me shpesh te konsumohet, aq me te medha jane dobite.

Disa persona me gjendje alergjike te percaktuar, mund te vrejne permiresime shum shpejt dhe te tjere me ngadale. Por e sigurte se ne nji te ardhme te shpejte do te kene permiresime. Pervoja e jone thone studjuesit, se marrja e vazhdimisht e 4 – 8 kapsula ne dite per 8 jave, ka dhene rezultate positive ne shumicen e konsumatoreve dhe per te pase rezultate edhe me te mira doza mund te pergjysmohet.

VAZHDON.......


K U L L O S H T R A

KULLOSHTRA PERMBAN:

. Të gjitha yndyrnat kryesore
. Te gjithe amino – acidet kryesore konsiderohet produkti ushqimor më i pasur qe ekziston.
. Permban te gjithe faktoret e rritjes qe njihen deri tani te cilet shpejtojne procesin e kurimit ne te gjithe indet e trupit, ata kurojne muskujt, kockat, nervat ndihmojne gjithashtu te porsalindurin te sherohet shpejt.
. Kulloshtra permban gjithashtu te gjithe faktoret imune qe njihen deri sot, te cilet fuqimisht rregullojne sistemin tone imunitar dhe na mbrojne nga bakteret, viruset si dhe mikroorganizmat e tjera te demeshme.
Deri sot jane kryer 5000 studime shkencore – mjeksore qe vertetetojne cilesite e dobishme te kulloshtres per shendetin tone e sidomos per kurimin e semundjeve te sistemit imunitar, qe ndihmojne indet te rigjenerohen plus sa e sa veti te tjera qe nuk numrohen.
Kulloshtra permban gjithashtu te gjithe PROBIOTIKET – bakteret te cilat qe ne barkun e nenes sherbejne per te rikuperuar muret e zorreve dhe eshte konfirmuar se ne qofte se aplikim I PROBIOTIKEVE eshte nje instrument muzikor ne një orkester, KULLOSHTRA eshte nje simfoni.
Shkencetaret jane te nje mendje se faktoret e rritjes dhe faktoret imune te kulloshtres se lopes jane te njejte sipas formules se struktures me te njeriut, eshte konsideruar surprise që lopa dhe asnje kafshe tjeter qumeshtdhenese eshte e afte t`i kaloje keta lende kuruese deri tek njeriu si dhe tek te gjithe te porsalindurit. Lopet jane “ DHURUESE UNIVERSALE” kulloshtra e tyre shfrytezohet edhe ne veterinari eshte vertetetuar se sheron semundje te ndryshme tek kafshet, madje me efikasitet me te larte se tek njerzit, deri edhe semundje qe shkaktohen nga mikrobe dhe baktere qe me veshtiresi asgjesohen, sepse kane fituar imunitet ndaj antibiotikeve.

Praktikisht mikroorganizmat qe shkaktojne keta semundje nuk i nenshtrohen kurimit me antibiotike si më pare mirepo kulloshtra permban lende te tilla qe kane efikasitet te plote mbi ta edhe me mire se antibiotiket qe shiten sot. Koha e antibiotikeve po kalon thote Dr. DANIEL, ne vend te tyre duhet te punohet per forcimin e sistemit imunitar duke kapercyer keshtu efektet anesore qe kane shkaktuar antibiotiket vite me radhe, askush nuk mnud t`a kryeje kete funksion më mire se kulloshtra.
Eshte vepruar keshtu me pacientet me GRIP: paralel u eshte dhene njerezve kulloshter dhe vaksina e gripit eshte vrejte se kulloshtra eshte 3 here më efikase per te parandaluar gripin se sa vete vaksina. Në rast epidemie asgje ska per t`u mbrojtë aq mire sa kulloshtra, ajo eshte produkt ushqimore unikal e cila mund te shkaterroje viruset kur asnje produkt ushqimore tjeter apo ilaç nuk e arrin kete rezultat.
Kanceri eshte semundje qe lidhet me pamjaftueshmerine imune, qelizat kanceroze zhvillohen ne trupin e njeriut POR eshte detyra e sistemit imunitar t`i vrase ato para se te avancoje semundja dhe ne qofte se zhvillohet kanceri kjo tregon se sistemi imunitar nuk eshte i afte te luftoje qelizat e keqija qe shtohen vazhdimisht mirepo veprimi i forte imunitar i kulloshtres e ben zgjidhjen më te mire te mundeshme prandaj kulloshtra ka rendesi jetesore per njeriun, duke forcuar sistemin imunitar ben qe trupi i njeriut te behet i afte te luftoje kete semundje. Nga ana tjeter ne konkluzionet e studimit thuhet se kulloshtra asgjeson faktoret qe kriojne dhe favorizojne zhvillimin e kancerit si dhe toksinat qe depertojne ne trupin e njeriut nga ambjenti rrethues. Në rastet e infeksioneve te dhembeve dhe mishit te dhembeve mund te aplikohet direkt kulloshtra I cila jep rezultate te çuditeshme.
Kulloshtra u ka ardhe ne ndihme edhe sportisteve - sidomos atleteve, keshtu studimet ne Australi konfirmojne 20% rritje force dhe rezistence si dhe shkurtim te kohes qe nevojitet per t`u rikuperuar futbollisti. etj
Faktoret e rritjes qe permban kulloshtra rrisin masen muskulore si dhe djegien e yndyrnave forcon kockat dhe ndihmon ne rikuperimin e shpejte te demtimeve apo plagosjeve në stervitje.
Hormonet e rritjes IGF1, IGF2 ne kulloshtren e lopes jane te njejet me ato te njeriut por koncentrimi ne kulloshtren e lopes eshte i madh dhe ka versionin e IGF1 i shkurtuar që eshte 10 here më i fuqishem se IGF1 i thjeshte
Dr DANIEL SHON ne revesten “ NJERIU I HEKURT” ne vitin 1992 ka shkruar:
“ Nuk ekziston produkt tjeter deri sot ne UNIVERS qe mund t`u ndihmoje më mire se IGF1 as steroidet, as bioteknologjia me hormone gjenetike, as faktoret çlirues, as dieta me amino-acide dhe glikogjen, e thene me fjale te tjera I G F1 eshte më i rendesishmi.
Kulloshtra kur kombinohet me ushtrime fizike llogaritet më e fuqishme se steroidet qe lidhen me zmadhimin e mases muskulore, energjine dhe pergatitjen e një sportisti dhe ne permjet kulloshtres nuk ka asnje risk dhe efekt anesore, çdo gje eshte natyrale.

. Cila kulloshter eshte më e mira?

Sipas Doktorit kulloshtra e deles sepse ka bollek të lendeve ushqyese, por edhe ajo e dhise nuk eshte me pak, perveç vitaminave specifike, trupave imun, proteinave – globulines eshte teper e pasur me hormone, dhe ajo që ka më shum rendesi afrohet më teper me ate te njeriut, megjithese jane disa persona qe nuk e pranojne eren dhe shijen specifike.

Dr. DANIEL keshillon: Ne qofte se ju krijohet mundesia të siguroni kulloshter te vertete – origjinale, pavaresisht nga lloji i kafshes qumesht-dhenese, merreni; mund t`a ngrini ne temperature te ulet dhe e perdorni si ilaç. Eshte e vertete se kulloshtra e lopes kerkohet më shum por jo se eshte me e dobishme se te tjerat por sepse ka shije dhe ere me te kendeshme.

Llojet e kulloshtres:

Perveç sipas llojit te kafshes, kulloshtra klasifikohet edhe sipas kohes qe nxirret mbas lindjes, Më cilesore eshte ajo qe ka ngjyre intensive qe milet menjehere mbas aktit te lindjes, Qumeshti me ngjyre te verdhe klasifikohet si kulloshter e dyte e cila nxirret mbasi ka pirë per here te pare i porsalinduri, edhe kjo vleresohet e cilesise te mire, dhe se fundi vjen kulloshtra e bardhe e cila fitohet rreth 10 dite mbas lindjes, e pershtateshme per pergatitjen e gjizes se shijshme.

R U A J T J A E K U L L O S H T R E S.

Kulloshtra eshte me cilesi më te larte kur merret nga lopet e moshuara dhe te shendeteshme qe jane ushqye ne kullota ne kushte te mira dhe te vaksinuara sipas rregullave. Në qofte se ushqimi i lopeve gjate shtatezanise eshte i varfer ne Vitamine A dhe E kjo ndikon edhe ne kulloshter. Eshte mire te perdoren ene te veçanta per depozitimin dhe ruajtjen e kulloshtres ne gjendje te ngrire, sapo grumbullohet duhet te ftohet qe te mos lejohet shtimi i baktereve, ne kete menyre nuk humbe cilesite dhe permbajtjen e antitrupave per kohe te gjate deri ne muaj, para se te perdoret kulloshtra duhet te ngrohet paraprakisht gradulisht ne banjo me uje te ngrohte me temperature rreth 38 – 400 C dhe asnjehere te mos perdoret mikrovala.

Sipas fermerve dhe perpunuesve te qumeshtit ne Irlande, kulloshtra ruhet mire ne frigorifer ku ruhen cilesite dhe bakteret qe permban. Eshte e rendesishme per shkrirjen ngandonjehere eshte e nevojshme me shum se 1 ore varet edhe nga madhesia e enes, po te veprohet ndryshe ulet cilesia e saje, mkire eshte te mbahet ne ene te mbyllura dhe mbasi nxirren nga frigoriferi zhyten ne uje te ngrohte por jo i nxehte!!! Çdo gjeshkon në rregull ne temperaturen e dhomes thone fermeret dhe mbahet deri sa te shkrije plotesisht.

.

Perpunimi i Kulloshtres se (fresket).

Respektimi i cilesise oigjinale.
Qellimi i perpunimit eshte te zgjatet koha e ruajtjes, pa ndryshuar cilesite fillestare te kulloshtres, eshte e pshmangeshme renie te cilesise ne çdo faze te trajtimit por duhet bere çmos qe te jene ne minimum. Jane kater faza te perpunimit:
. Fraksionimi
. Sterilizimi
. Tharja
. Standartizimi

Fraksionimi i kulloshtres eshte një procedure qe diskutohet.

Yndyra ne kulloshter.

. Vitamnat e rendesishme te treteshme ne yndyre (A,D,E,K) ndodhen ne siperfaqen e globulave yndrore.
. Yndyra e kulloshtres permban shum acide yndyrore te pangopur.
. Hormonet natyrale steroidet (p.sh. IGF) kane karakteristikat e yndyres, si rezultat ata lidhen me yndyrnat e kulloshtres.
. Ne procesin e tretjes yndyra mbron organet nga acidet grryres.
. Studimi i fundit konfirmon se qumeshti i paperpunuar (fresket) dhe i pasterizuar ka efekt parandalues mbi alergjine dhe astmen nderkohe qe qumeshti i skremuar nuk e ka.

Kazeina ne kulloshter.

Kazeina lidh jonet e kalciumit dhe magnezit te kulloshtres, pra kazeina permban rreth 66% Ca, 53% Mg, 50% fosfor organik, dhe 10% citrate te sasise totale qe ka qumeshti.

Sterilizimi i kullloshtres

Ky operacion eshte per t`a bere te pademeshme kulloshtren dhe eshte i detyrueshem, kulloshtra eshte mjelja e pare e lopes mbas 2 muaj pushim te laktacionit dhe ka tendence te jete më e ndotur se qumeshti, prandaj rregullat, ligjet per ushqimin ne te gjitha vendet kerkojne trajtim te sigurte kunder mikroorganizmave, kjo zakonisht realizohet me ane te teknikave te ultrafiltrimit dhe pasterizimit te dy keta metoda jane me rezultat por kane parime te ndryshem.

Tharja duhet te jete delikate.

Liofilizimimi i kulloshtres se sterilizuar dhe konfeksionimi ne kapsula ose tableta kane si qellim t`a ruajne kulloshtren mundesisht me vite. Perdorimi i kulloshtres se lenget eshte gjithashtu i mundur me gjithese duhet kujdes sepse prishet shpejt mbas hapjes s pare (14 dite).

Standartizimi i kulloshtres eshte po aq i diskutueshem

Ne nivelin industrial ekzistojne produkte me baze kulloshtren qe jo vetem te fraksionuara por edhe te standartizuara, me shtesa, si: IgG ose PRP etj.

Furnizuesit i QuraDea me kulloshter lope, deles dhe te dhise behet nga te gjithe fermeret qe jane gjethenje ne kontroll per prodhim biologjik, prandaj ndalohet perdorimi i antibiotikeve ne periudhen e tharjes normalisht ata injektohen gjashte jave para lindjes per te parandaluar inflamacionin deri ne 50 dite.
Kulloshtra QuraDea eshte vetem nga lopa.
. Merret nga fermat zvicerane.
. Lopet te trajtuara biologjikisht
. Kane shendet te shkelqyeshem
. Nuk trajtohen me antibiotike ne periidhen e tharjes para laktacionit

Kulloshtra QuraDea eshte e mljeljes se I-re dhe te II-te dhe perfshihet brenda 12 oreve mbas lindjes.

Kulloshtra nuk eshte vetem çeshtje besimi por nuk duhet harruar se eshte produkt shum sensibël qe kerkon vemendje te veçante gjate procedures se trajtimit. Metoda a Liofilizimit per ruajten per kohe me te gjate eshte konsideruar e pershtateshme.

KURJOZITET:

Sapo dilnim nga nje ambjent dhe ne kend te bulevardit me shkuan syte tek nje automjet ku ishte vendose aparati per matjen e kulloshtres, eshte prodhim i fermes time (na tha pronari) dhe e tregetoj menjehere mbas mjeljes, na tregoi dokumentat qe organet perkatese te atij vendi e lejonin kete veprimtari.

2.png
2.png (284.42 KiB) Viewed 10511 timesINDUSTRIA E QUMESHTIT

PRODUKTET E QUMESHTIT " MIQET TANE PER JETEN" ?

Pasi u idealizua, qumështi dhe produktet e tij janë bërë një shqetësim. A promovojnë diabetin dhe semundjet e tjera?.

A mund të jetë qumështi një ilaç apo helm? A promovon sëmundje të caktuara dhe nëse po, në cilën dozë?

FRANK PERRY / AFP
A është vërtet qumësht një pije e shëndetshme? Në vitin 1954, ishte e qartë, duhet të konsumosh qumesht "të jesh i fortë, i zellshëm dhe i fuqishëm":
Pierre Mendès France, Presidenti i Këshillit, krijoi qumësht në shkollë, një ilaç kundër kequshqyerjes. Në vitet '80, prodhuesit këndonin "produktet e qumështit janë miqtë tanë për jetën" pa u kundërshtuar. Por disa dekada më vonë, imazhi i qumështit u trazua. Ai ka kritikët e tij në mesin e shkencëtarëve, mjekëve, naturopathëve, e sidomos gazetaret. Librat kanë zbuluar fjalimin e lobit të qumështit, i cili kryesisht financon kërkime publike, përfshirë INRA (1).
Forumet e internetit akuzojnë qumështin për shkaktimin e një sërë patologjish, nga infeksionet e veshit deri ne semundje fatale!. Disa vende e barazojnë atë me "pus, ngjitës, hormone".
Qumështi gjithmonë ka pasur një imazh të dyfishtë, midis njollës dhe pastërtisë, por për pesëmbëdhjetë vjet është bërë një çështje shqetësuese, kryesisht në mesin e njerëzve urbanë me fuqi të mirë blerëse dhe një nivel të caktuar sociokulturore ", vë në dukje sociologu i ushqimit, Jean-Pierre Corbeau, Universiteti François-Rabelais, Tours (2). "Që nga kriza e sëmundjes së lopes së çmendur, ne pyetje jane menyrat e mbareshtrimit te lopeve.,Transformimet e shkaktuara nga industrializimi kanë filluar te ndryshojne imazhin e një ushqimi të shëndetshëm dhe natyral ".

LAKTOZA pengon tretjen në gjysmën e të rriturve francezë

"Është e natyrshme që në disa të rritur, qumeshti ndikon keq ne tretjen e ushqimit sepse permban nje lloj sheqeri qe quhet LAKTOZE dhe per t`a zberthyer ate organizmi i yne prodhon nje lloj ENZIMI qe quhet LAKTAZE deri ketu çdo gje dihet , mirepo lind pyetja ku qendron ‘FAJI” i qumeshti pse keta njerez nuk e kane kete ENZIM ne sasine e duhur??

Gastroenterologisti Nicolas Mathieu, thote:
.Kini kujdes, të mos ngatërroni tretjen e keqe dhe intolerancën e vërtetë - "Hypolactasia fillore" apo "mangësi laktaze", nuk është një sëmundje, por një "rënie të programuar" Për dy të tretat e popullsisë së botës, për të cilën qumështi nuk është i dashur. Frekuenca e fenomenit ndryshon në varësi të jetesës dhe rajonit, duke prekur rreth 20% e të rriturve në veri të Francës kundër 50% në jug. "Megjithatë, perseri duhet jemi të kujdesshëm për të mos ngatërruar tretje të dobët dhe intolerancën vërtetë," këmbëngul Profesor Philippe Marteau, kreu i departamentit Gastroenterologji në hépatogastro- Spitalin Lariboisière në Paris dhe ekspert për Danone. "Në Francë, 30 deri 50% e të rriturve kanë aktivitet të ulët të zorrëve LAKTAZE , me tretje jo të plotë të laktozës, por zakonisht asimptomatike, thotë ai. dhe vetëm 20% e këtyre" "kishin shenja të intolerancës (dhimbje, diarre, etj) në qoftë se ata do të konsumojnë 12 g të laktozës një herë në ditë, që eshte e barabartë me një të katërtën e një litër qumësht. " e perkthyer ne gjuhen e konsumatorit te konsumohet më pak qe do te thote ne menyre te moderuar.

.
DIAGNOSTIKIMI.

Shifrat që bashkohen me ato të EFSA, Autoriteti Europian i Sigurisë Ushqimore. të çojne ne konkluzionin se rreth 6 deri në 10% e të rriturve francezë mund të kenë një intolerancë ndaj kësaj doze", thotë
Dr. Philippe Marteau. Por në mes të keqes-tretjes, malabsorbimit dhe intolerances ndaj LAKTOZES ka ndryshime te medha dhe duhet kujdes ne percaktimin e diagnoses.
Eshte mire te dihet nga konsumatoret se qumeshti dhe produktet e tij permbajne sasi te ndryshme LAKTOZE:
Qumeshti = 4.67%
Jogurti – Kosi = 2.63%
Djathi Camambert = 1-2%
Gjalpi = 0.6%

Proteinat e qumeshtit mund të shkaktojnë alergji serioze

Alergji të qumështit të lopës, nuk duhet të ngatërrohet me intolerance ndaj LAKTOZES , është krejt tjeter gje; për shkak të pranisë së KAZEINES ALERGJIKE beta-laktoglobulines ne perberjen e proteinave. Nga 1 deri në 3% e foshnjave = 8,000 deri 24,000 të sapolindur në Francë çdo vit - janë të ndjeshëm. Ajo në këtë mënyrë përfaqëson alergji sikurse per disa ushqime te tjera si; (vezë, kikirikë dhe peshk) dhe zhduket me kalimin e moshes 6 deri në 10 vjet në 80 në 90% të rasteve . "Simptomat janë dhimbje barku dhe diarre, kongjestion i hundës, kollë dhe astma.

Qumështi nuk është burimi i vetëm i KALCIUM-it

A është qumësht një ushqim thelbësor, përfshirë edhe për të rriturit? Për shumë nutriticiente, francezët nuk mund të bëjnë pa prodhime qumështi - kalciumin (Ca) e marrin kryesisht nga qumeshti dhe produktet e tij sidomos ata qe konsumojne më pak fruta – perime por ka edhe burime te tjera per Kalciumin

Roli i tij në parandalimin e OSTEOPOROZES është modest
Kjo është e vetmja kundërthënie e vërtetë shkencore rreth qumështit. Studimet epidemiologjike kanë vënë në dukje së pari që perëndimorët kanë më shumë demtime - thyerje kockash se sa aziatikët, marrja e kalciumit e të cilëve është megjithatë e ulët. Në vitin 2000, dy meta-analiza gjetën rezultate të kundërta. Më i fundit (2005) u përqendrua në 37 nga studimet më serioze të fëmijëve dhe adoleshentëve dhe zbuloi se një efekt i moderuar pozitiv i kockave u zbulua vetëm në nëntë studime klinike. Në anën tjetër, një ekip nga Universiteti i Harvardit (SHBA), i udhëhequr nga një shkencëtar kryesor i të ushqyerit, Walter Willett, shumëfishon studimet që sfidojnë vlerën e kalciumit të qumështit për shëndetin e kockave dhe osteoporozën.

Reumatologji.

Më i fundit, i botuar në Jama Pediatrics në 2013 dhe që mbulon 96,000 subjekte, tregon se qumështi i konsumuar gjatë adoleshencës nuk ul rrezikun e frakturave kur arrijne në moshën e rritur në femra dhe, më keq, 'do të rriteshin me 9% në mesin e meshkujve. Studiuesit sugjerojnë se qumështi, duke nxitur një rritje të shpejtë, do të jepte eshtra të gjata dhe më të brishta ... Këto rezultate ishin shumë të dëmtuara, sepse subjektet e studimit, të rriturit, u pyetën në mënyrë retrospektive mbi konsumin e tyre të qumështit midis 13 dhe 18 vjet. "Është e vështirë të lidhen shprehitë dietetike (ose faktorë të tjerë) gjatë adoleshencës dhe një ngjarje që do të ndodhë tridhjetë e tridhjetë e pesë vjet më vonë", thotë profesor Bernard Cortet, reumatolog në Spitalin Universitar të Lille dhe Sekretar i Përgjithshëm i Grio (Grupi i Kërkimit dhe Informacionit mbi Osteoporozën).Nuk eshte plotesisht e qarte.

Konsumi i thjeshtë i kalciumit nuk përbën një trajtim parandalues ose kurativ për osteoporozës - Bernard Cortet
Në këtë rast, a nuk është e vështirë të argumentohet se është e dobishme të konsumohet qumështi në rininë e fëmijës për të shmangur frakturat dhe osteoporozën në mbrëmjen e jetës? Prova është në të vërtetë pak, por "disa studime të ndërhyrjes tregojnë se për të pasur një efekt maksimal mbi kockën, optimizimi i futjes së kalciumit duhet të bëhet para pubertetit në vajzat e reja", thotë Bernard Cortet . Dhe përfundojnë: "Futja e papërshtatshme e kalciumit behet fjale per sasi te medha është një faktor rreziku për thyerje të brishtësisë, por futja e thjeshtë e kalciumit nuk është një trajtim parandalues ose kurativ për osteoporozën".

Promovon DIABETIN Tip-1 por mbron nga tipi 2

Gëlltitja e proteinave të qumështit të lopës në moshë të hershme duket se favorizon diabetin e tipit 1 - i ashtuquajturi i varur nga insulina - tek subjektet në rrezik, tregoi në vitin 2011 rezultatet e para të studimit ndërkombëtar TRIGR. "Fëmijët e predispozuar gjenetikisht të ushqyer në qumështin e hidrolizuar - dmth., në të cilin proteinat e
qumështit të lopës janë copëtuar në copa shumë të vogla për
të stimuluar sistemin imunitar - janë në rrezik 50% të zhvillimit të sëmundjes. krahasuar me ata që marrin një formulë konvencionale ", thotë profesor Mikael Knip, nga Universiteti i Helsinkit (Finlandë), i cili botoi gjetjet e tij në American Journal of Nutrition.
Prova e Kontrolluar e Randomizuar filloi në vitin 2002 në Finlandë, konsumatori kryesor i qumështit të lopës së botës dhe mbajtësi i rekordeve botërore të kësaj sëmundjeje autoimune. Mirepo nga ana tjeter konsmimi i qumeshtit ka efekte pozitive per t`u mbrojte nga DIABET Tipi-2 ka rezultuar 1.1 herë më pak në mesin e atyre që konsumojnë 400 g produkte qumështi të të gjitha llojeve në ditë dhe pothuajse 1.3 herë më pak në ata që konsumojnë 200 g kos në ditë. Pra:, është më mirë të hahet një kos se sa një tortë me çokollatë për ëmbëlsirë.

Produktet e freskëta të qumështit mbrojnë nga sëmundjet e zemrës

Në Lille, Strasburg dhe Toulouse, konsumatoret më të mëdhenj të qumështit, kosit dhe gjizës kanë një vdekshmëri totale të zvogëluar me rreth gjysmën 50% më pak. Ky është përfundimi i studimit MONA LISA-NUT (Monitorimi kombëtar i ushqimit të rrezikut arterial) që përfshin 3078 burra dhe gra francezë të moshës 35-64 vjeç. Paraqitur si një vrojtim në janar në Ditët Evropiane të Shoqërisë Franceze të Kardiologjisë, ajo tregon një renie te rrezikut të vdekshmërisë kardiovaskulare në dhjetë vjet deri në 30% në mesin e konsumatorëve më të mëdhenj të produkteve të qumështit të freskët në krahasim me ato më të vogla. "Ky reduktim kryesisht i atribohet një kolesteroli LDL (Keq )më të ulët tha kardiologu Jean Ferrieres, Inserm.
Në mënyrë të kundërta, konsumi i lartë i djathit rrit HDL-kolesterolin e mire - Jean Ferrières
Konsumi i djathit ka një efekt neutral në faktorët e rrezikut në këtë studim dhe në kolesterolin LDL ", por, anasjelltas, konsumi i lartë i djathit (me më shumë se 60 g / d) rrit HDL-kolesterolinën (E Mire)", thotë studiuesi. Në përgjithësi, vdekshmëria reduktohet me 59% gjatë pesëmbëdhjetë viteve të ndjekjes në lëndët që konsumojnë shumicën
e produkteve të qumështit, por gjithashtu edhe bukë dhe perime frutore. Për shkak se studimi tregon se konsumatorët e produkteve të qumështit kanë një dietë shumë më të balancuar. Këto rezultate i mbështesin ato të studimit MONICA (Monitorimi i tendencave dhe determinantëve të sëmundjeve kardiovaskulare), të kryera në të njëjtat rajone franceze që nga viti 1985 dhe që përfshijnë 976 meshkuj 45-65 vjeç. Në fund të 15 viteve të ndjekjes, vdekshmëria me të gjitha shkaqet u reduktua me 39% për USHQIMET PROBIOTIKE te qumështit, me 51% për kos dhe përdoruesit e djathit (mendoj se behet fjale per djathin Francez – myk PENICILIUM ROKFORT.

VO!
Kontradiktat shkencore mbi përfitimet nga qumështi.

Qumështi dhe produktet e qumështit janë konsideruar prej kohësh thelbësore për një dietë të ekuilibruar. Por sot ata janë subjekt i marrjes në pyetje nga një numër në rritje i shkencëtarëve dhe mjekëve. Çfarë dimë me të vërtetë për efektet e vërteta shëndetësore të produkteve të qumështit? A duhet të konsumojmë me të vërtetë deri në katër ditë?Janë produktet e qumështit me të vërtetë "miq për jetën", siç pretendohet nga reklamat? Po, eshte përgjigjgjeja e autoriteteve shëndetësore. Kështu, Shëndeti dhe të ushqyerit Plani Kombëtar (PNNS), zhvilluar nga Agjencia Kombëtare e Sigurimit Shëndetësor (Anses), rekomandohet të konsumojnë 3 deri 4 në ditë për të siguruar një futje të mjaftueshme të kalciumit (1G).
Qumështi dhe prodhimet e qumështit të lopës . me pak fjalë, me përjashtim për njerëzit alergjike ndaj proteinave të qumështit dhe laktoze intolerantet, per te tjeret sjellë përfitime për të gjitha moshat", thotë Qendra për Kërkimeore dhe informacion - ushqyese (Cerin), e cila qëndron si "departamenti i shëndetësisë e ndërlidhjes së produkteve të qumështit ".

Çfarë dimë me të vërtetë për efektet e vërteta shëndetësore të produkteve të qumështit? A duhet të konsumojmë me të vërtetë deri në katër ditë?Janë produktet e qumështit me të vërtetë "miq për jetën", siç pretendohet nga reklamat? Po, eshte përgjigjgjeja e autoriteteve shëndetësore. Kështu, Shëndeti dhe të ushqyerit Plani
Kombëtar (PNNS), zhvilluar nga Agjencia Kombëtare e Sigurimit Shëndetësor (Anses), rekomandohet të konsumojnë 3 deri 4 në ditë për të siguruar një futje të mjaftueshme të kalciumit (1G).
Qumështi dhe prodhimet e qumështit të lopës . me pak fjalë, me përjashtim për njerëzit alergjike ndaj proteinave të qumështit dhe laktoze intolerantet, per te tjeret sjellë përfitime për të gjitha moshat", thotë Qendra për Kërkimeore dhe informacion - ushqyese (Cerin), e cila qëndron si "departamenti i shëndetësisë e ndërlidhjes së produkteve të qumështit ".

3.png
3.png (65.18 KiB) Viewed 10407 times


2.png
2.png (92.93 KiB) Viewed 10407 times

Dobson45
Posts: 1
Joined: 30 Apr 2019, 22:23

OFERTA KRYESORE

Postby Dobson45 » 30 Apr 2019, 22:27

A keni nevojë për një financim personal dhe biznesi apo investime, pa stres dhe miratim të shpejtë? Nëse po, na kontaktoni sot pasi ne aktualisht ofrojmë kredi me një normë të shkëlqyer interesi në 2%. Financat tona janë të sigurta dhe të sigurta. Lumturia e klientëve tanë është forca jonë. kredi nga shuma prej € 5,000 - € 1,000,000.00 USD Euro dhe Pounds, tani në dispozicion janë Biznes, Personal, Shtëpi, Travel dhe Student Loans Etj. Për më shumë informacion kontaktoni email: dobsonquickloan@gmail.com

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 03 May 2019, 14:55

INDUSTRIA E QUMESHTIT

STAXHIONIMI I DJATHIT

Ne se ka hallke te procedures teknologjike per prodhimin e djathit qe i "kemi ra në qafe ne shqiptaret" eshte STAXHIONIMI - MATURIMI - PJEKJA më i rendesishmi midis hallkave te tjera per te prodhuar djathe te vertete!!!
Ne qofte se ndodheni prane nje klienti ne supermarketet e Europes kur kerkon te bleje djathin e thekson PLOTESISHT TE STAXHIONUAR e kunderta ndodhe tek ne, shpesh po konsumojme djathe te pastaxhionuar = molle e papjekur, shkaqet dihen dhe kjo do te vazhdoje deri sa konsumatoret t`a kuptojne mire kete hallke te procedures teknologjike dhe perpunuesit te rrisin njohurite e tyre teknike.

Një përkufizim absolut i nocionit DJATHË mendohet se nuk mund të bëhet sepse ka një numër të madh variantesh, mëgjithatë mendimi i teknologëve është ky:
Djathi është produkt ushqimor i qëndrueshëm që fitohet nga pjesët përbërëse kryesore të qumështit, duke u mpiksur me maja djathi (kimozinë), i largohet hirra, kriposet dhe mbasi ka kaluar plotësisht procesin e stazhionimit.
Duke përdorë një lëndë të parë natyrale siç është qumështi, njeriu ka zbuluar një tip ushqimi i cili ka mijëra shije duke ruajtur gjithmonë shijen bazë nga është prodhuar. Përsa i përket përbërjes, djathi është një ushqim i pasur në proteina madje në krahasim me ushqimet e tjera si mishi, veza etj., djathi përmban më shumë proteina deri në masën 30%. Ato janë me vlerë të plotë dhe asimilohen lehtë; përmban rreth 25% yndyrë dhe deri në 4 % kripë gjelle. Fuqia kalorike sipas llojit të djathit arrin 3000÷4000 kalori për 1kg djathë. Djathërat janë një pjatë e fortë për vlerën e tyre proteinike, minerale dhe energjitike. Origjina e prodhimit të djathit nga të dhënat historike mendohet të jetë 7000 vjet para Krishtit në luginën e Tigrit dhe Eufratit. Në zonën ku sot shtrihet Iraku. Përpunimi i parë i qumështit për djathë është vendosur në muzeun e Bagdatit. Kjo gravurë datohet 300 vjet para Krishtit.
Në kohën e Romakëve flitet se ishin ngrënës të mëdhenj të djathit si të stazhionuar por edhe dhe të freskët. Prodhimi botëror vitet e fundit ka arritur ≈ 16 miljon ton. Kthimi i qumështit në djathë ose siç quhet koagulim realizohet në dy mënyra:
. KOAGULIM me anën e prerjes me acide•
. KOAGULIM me anën e mpiksjes me maja djathi

STAZHIONIMI I DJATHIT
Mbasi është fituar pasta e djathit, ashtu e freskët ajo nuk ka shije ose aromën që dëshirojmë dhe me vështirësi përvetësohet nga organizmi i njeriut. Për të formuar treguesit organoshqisorë dhe të bëhet i përshtatshëm për konsum duhet të piqet apo të stazhionohet (ku përjashtim bën djathi i njomë i freskët).
Në djathë gjatë stazhionimit kryhen procese me karakter mikrobiologjik dhe biokimik. Këto ndryshime prekin laktozën, proteinat gjithashtu në një grup djathërash prekin edhe yndyrën sidomos në ato që stazhionojnë me myk.

SHPËRBËRJA E LAKTOZËS. Metodat dhe teknikat që kemi përshkruar për prodhimin e djathërave gjithmonë synojnë drejtimin dhe zhvillimin e veprimtarisë së baktereve acido-laktike. Ky zhvillim në përgjithësi drejtohet, në atë mënyrë që zbërthimi i laktozës të bëhet gjatë presimit dhe më vonë në javën e parë ose edhe javën e dytë të stazhionimit. Ndërsa proçesi i çederizimit për djathëra të veçantë që është fermentimi i laktozës ndodh para se të vendoset masa e djathit në kallëp. Zbërthimi i laktozës kryhet nga enzima LAKTAZA edhe është procesi mikrobiologjik bazë që ndodh gjatë stazhionimit për të gjithë djathërat. Ndryshimi qëndron në mënyrën sesi zhvillohet, përjashtim bëjnë vetëm djathërat që stazhionojnë me myk. Pra ajo mikroflorë që i hidhet në formën e kulturave bakteriale ajo bën stazhionimin e djathërave, teknologjia ka si detyrë të krijojë kushtet e përshtatshme. Në fazën e parë, acidi laktik është në sasi të madhe në djathë, më vonë shpenzohet sepse lidhet me pjesët e tjera duke formuar laktate prandaj dhe vjen duke u pakësuar, për këtë arsye në fund të stazhionimit aciditeti është më i ulët dhe shija e thartë zhduket. Acidi laktik luan edhe një rol tjetër të rëndësishëm sepse duke krijuar ambient acid ndërpret veprimtarinë e mikroflorës kalbëzuese.

SHPËRBËRJA E PROTEINAVE Shkalla e shpërbërjes së proteinave ndikon në një masë të madhe në cilësinë e djathit sidomos në konsistencën dhe shijen e tij, shpërbërja e proteinave shkaktohet nga sistemet e enzimave të:
• Majasë së djathit me bazë enzime
• Nga mikrogjallesat (kulturat bakteriale)
• Nga veprimi i një enzime PLAZMINA
Proteinat shpërbëhen në disa faza dhe gradualisht. Fillimisht parakazeinati zbërthehet deri në proteina më të thjeshta që quhen ALBUMOZE dhe PEPTONE. Në fazën e dytë vazhdon shpërbërja e albumozeve dhe peptoneve, deri në polypeptide dhe në dipeptide më tej në AMINO ACIDE, ne qofte se zberthimi nuk arrine deri ketu ky nuk quhet DJATHE!!!!. (Konsumatoret mund te lodhen nga keta probleme teknike por teknologet me sa duket nuk po orjentohen dhe nuk kane se ku t`i marrin keta njohuri!!) Pikërisht këto janë ato që i krijojnë shijen dhe aromën e këndshme djathit. Nëqoftëse shpërbërja vazhdon më tej d.m.th. TEJSTAZHIONIM atëherë formohen lëndë të padëshirueshme dhe djathi fiton shije therëse, erë të keqe etj. Prandaj mbasi ka përfunduar stazhionimi, gjë që teknologu e përcakton me kontrollin e treguesve organo-shqisorë gjithashtu orjentohet nga koha që duhet të qëndrojë në stazhionim çdo lloj djathi, ndërpritet ky zbërthim duke e vendosur djathin në depon e ruajtjes (frigorifer), në temperaturë më të ulët, ku nuk mund të zhvillohen më bakteret.

ÇFARË NDODH ME YNDYRËN; Në përgjithësi gjatë stazhionimit të djathërave yndyra nuk ndryshon, madje po të zbërthehet është me pasoja negative. POR përjashtim bëjnë vetëm ato djathëra që stazhionojnë me myk (mykun ne e shtojme në formën e kulturave të pastra). Është pikërisht myku i cili zbërthen yndyrën, deri në acide yndyrore që i japin këtyre djathërave shije të pazakontë – karakteristike pak djegëse që shumë konsumatorë e pëlqejnë.
Gjithashtu masa e djathit gjatë stazhionimit nga pikepamja fizike pëson ndryshime të mëdha, sapo del nga presimi është një masë kompakte, elastike dhe ngjitëse. Duke vepruar acidi laktik, djathi humbet elasticitetin dhe bëhet më i shkrifët, por në qoftë se aciditeti rritet së tepërmi djathi thërmohet dhe copëtohet.
Mbasi ka stazhionuar plotësisht në kushte normale, djathi është i tretshëm, përtypet me lehtësi dhe në gojë shkrihet mirë. Zbërthimi i pjesëve përbërëse bëhet aty ku është përqëndruar mikroflora. Në djathërat e butë, numri i mikrogjallesave në sipërfaqe të formës së djathit është më i madh sepse ka lagështirë më shumë se sa në qendër, për këtë arsye stzhionimi fillon nga sipërfaqja në brendësi, ndërsa te djathërat e fortë ndodh e kundërta, fillon nga brendësia deri në sipërfaqe, ky fakt duhet të kihet parasysh gjatë kontrollit organo-shqisor. Gjatë stazhionimit të djathit si rezultat i proceseve mikrobiologjike formohen edhe gazra: CO2, NH3,H2 etj., pjesën më të madhe të tyre deri në 90% e përbën dioksidi i karbonit. Gjatë stazhionimit formohen bira që janë karakteristike për llojin e djathit DALLOHEN: Vrima të rrumbullakta të vogla që krijohen menjëherë gjatë formimit nga boshllëqe që vijnë midis kokrrizave të djathit, këto quhen vrima fizike. Ndërsa të tjerat në formë të rrumbullakët ose si bajame, formohen nga zbërthimi i proteinave si rezultat i gazrave. Por gjatë stazhionimit krijohen edhe bira që e dëmtojne djathin, ato krijohen nga proceset mikrobiologjike të dëmshme, formohen me shumicë gazra duke krijuar atë që quhet “FRYRJE E HERËSHME”si rrjedhim i veprimit të mikroflorës gazformuese bakteret Coli, që krijojnë siç është thënë vrima shumë të vogla, të shpeshta ose mikrogjallesa të grupit Clostridium që shkaktojnë “FRYRJE E VONËSHME”.
Ngjyra e verdhë e djathit të stazhionuar sidomos për djathërat e fortë varet kryesisht nga lëndët ngjyruese KAROTINA si dhe nga gjendja fizike e proteinave të cilat pësojnë ndryshime sidomos gjatë përpunimit, pjekjes së kokrrizave në kazan si dhe gjatë stazhionimit.
Kushtet – parametrat që kanë rëndësi gjatë stazhionimit janë: temperatura në depo, lagështira relative e ajrit, si dhe lëvizja e ajrit. Djathërat e butë (Fetë – teleme) stazhionojnë në voza ahu të mbushura me shëllirë ose kuti teneqe – plastmasi të përmasave të ndryshme, po përdoren edhe voza plastike. Djathërat e fortë këshillohet të mbështillen me fletë të holla plastike ose parafinosen (mbasi kanë marrë kripën) me qëllim që të pengohet largimi i tepërt i lagështirës si dhe për ta mbrojtur sipërfaqen nga ndotjet dhe infektimet. Për të mbajtur kushtet e nevojshme, lagështirën dhe temperaturën në depot e stazhionimit është i nevojshëm një sistem i plotë ajri të kondicionuar dhe që kondicionet (kushtet) i siguron vetëm atëherë kur punohet kështu:
Ajri që vjen nga jashtë pastrohet, ftohet, i rregullohet lagështira dhe dërgohet në çdo skaj të depos. Shërbimet që i bëhen djathit gjatë stazhionimit janë në teknologjinë e veçantë për secilin djathë, këtu e thonë fjalën e tyre mjeshtrat me përvojë të gjatë. e rëndësishme është respektimi i distancës midis partive të djathit si dhe të ketë koridore per kalim. Për djathërat e butë, vozat vendosen njëra mbi tjetrën sistem alternativ ndërsa djathërat e fortë dhe djathërat e butë të amballazhuar në kuti teneqeje ose plastike, në rafte që mund të jenë edhe të lëvizshëm. Ka disa firma prodhuese që janë të specializuar për këtë sistem.

TREGUESIT QË NDIKOJNË NË CILËSINË E DJATHIT GJATË STAZHIONIMIT DHE RUAJTJES.
Përbërësit kryesorë që e rendisin djathin në një produkt ushqimor me vlerë të madhe janë: përmbajtja e ujit në të, yndyra, lënda e thatë pa yndyrë që përmban në vetvete (proteinat e zbërthyera deri ne aminoacide – lëndët minerale – laktoza – kripë gjelle). Të gjitha këto në një raport optimal bashkë me ujin japin shijen, konsistencën – strukturën dhe pamjen djathit. Këto nocione paraqiten më poshtë në formë të shkurtuar:

• Lënda e thatë pa yndyrë (LTH.P.Y)
MP.Y = 100 -Y ose MP.Y= Ujë + LTH .P.Y.
• Yndyra në lëndën e thatë (YL.TH.) ku:
• Mbetje pa yndyrë (MP.Y)
. MP.Y - Mbetje pa yndyrë
• Uji në mbetjen pa yndyrë (UM.P.Y)
. LTH .P.Y. - Lënda e thatë pa yndyrë
• Kripë në fazën ujore (KF.U)
U - Ujë Y - Yndyra

Ky nocion, përmbajtja e ujit në mbetjen pa yndyrë përfaqëson sasinë relative të ujit në proteinat e djathit. Është vërtetuar se cilësia dhe qëndrueshmëria e djathit ndikohet pikërisht nga përmbajtja e ujit në mbetjen pa yndyrë. Është treguesi kryesor që formon shijen dhe aromën e djathit gjatë stazhionimit dhe është vendimtar për stazhionimin normal të djathit. Rritja e ujit në djathë duke ulur përmbajtjen e yndyrës në lëndët e thata është e lehtë të realizohet por e vështirë është të mbahet një vlerë e caktuar e ujit në mbetjen pa yndyrë, kjo arrihet vetëm kur yndyra në lëndën e thatë është e qëndrueshme dhe kjo realizohet nëpërmjet standardizimit të qumështit sipas raportit KAZEINË / YNDYRË, (K/Y) kam bindje te plote se kete fakt jo vetem qe nuk e zbatojne por edhe nuk e njohin teknologet ne vendin tone, nuk ekziston asnje udhezim teknik qe te perfshihet, shkolle dhe kurse kualifikimi nuk ka, kjo e veshtirson edhe me teper!!!!
Përvoja e disa vendeve të Bashkimit europian ka vërtetuar plotësisht lidhjen midis lagështirës në djathë dhe yndyrës në lëndët e thata. Kështu ndodh për djathin Bjallo Sallamureno i ngjashëm me djathin Teleme nga qumësht lope duke rritur raportin K/Y me 0.05% rritet përmbajtja e ujit në këtë djathë rreth 1%. Lidhur më përmbajtjen e kripës së gjellës në djathë duhet të jetë në kufijtë normal sepse ndikon në shijen, largimin e hirrës dhe shpejtësinë e zhvillimit të proceseve mikrobiologjike si dhe qëndrueshmërinë e djathit. Niveli i ulët i kripës në fazën ujore, në fillim të stazhionimit ndikon për mirë, ndërsa nga fundi është mirë të jetë më i lartë.

VAZHDON. . . . . .


INDUSTRIA E QUMESHTIT

STAXHIONIMI I DJATHIT

REDUKTIMI I PËRMBAJTJES SË UJIT

Sa i përket përmbajtjes së ujit kjo mund të reduktohet nga 25 në 60% të sasisë fillestare; kjo vlerë lëviz në drejtim të pjesës së sipërme të djathrave sidomos ata të që kerkojne kohe te gjate maturimi. Reduktimi i përmbajtjes së ujit lejon formimin e kores, e cila ka funksionin të mveshë formen e djathit (brumin) dhe për t`a mbrojtur atë nga ndotja e jashtme, dehidratimi i tepruar, duke e mbajtur atë të butë brenda, në disa lloje djathërash (të tilla si Brie ose kamember); në këto të fundit formohet kore e veçantë për shkak të zhvillimit të mykut të bardha (Penicillium candidum, P. camemberti, Geotricum candidum).

TRANSFORMIMET E GLUCIDEVE.

Më e rëndësishmja është laktoza, e cila konvertohet në acid laktik (fermentimi homolaktik) ose në etanol, CO2 dhe acid laktik (fermentimi heterolaktik).
Laktati - i cili siguron elasticitet dhe qëndrueshmëri në djathe pengon florën bakteriale putrifakuese – nga ana tjeter mundesohet fermentimi propionik nga Propionobacteria (tipik per djatherat), të cilat e metabolizojnë atë në acid propionik, acid acetik dhe dioksid karboni; ky i fundit është përgjegjës për vrimat karakteristike, një fenomen tipik i pjekjes së djathrave si Emmenthal dhe Gruyere.(gjithmone jane te pranishme ne djathe - djathi pa vrima - si sapun nuk eshte normal)

Transformimet e Lipideve (yndyres)

Roli themelor luhet nga lipaza, që eshte e pranishme ne qumesht, fenomeni lipolitik përcakton hidrolizën e mono-di dhe triglicerideve me lirimin e glicerolit dhe acideve yndyrore. Lirimi i acideve yndyrore të mesme të shkurtër (nga C4 në C8-C10) kontribuon në shijen dhe aromën e djathit; dhitë dhe dele kanë një përqindje më të lartë të këtyre acideve yndyrore dhe për këtë arsye ata kanë një aromë më intensive dhe shije te mire.

TRANSFORMIMET E PROTEINAVE

Transformimet kryesore konsistojne ne zberthimin – degradimin e kazeinatit qe shoqerohet me zbutjen e brumit dhe ndryshimin e ngjyres dhe si pamje, Për më tepër, mbas formimit të lendeve të reja, fitohet aroma tipike e djathit. Zakonisht, aktiviteti proteolitik i enzimeve të pranishme nga bakteret fillestare e bën brumin edhe më të butë, por pa e degraduar atë; një proteolizë e thelle deri ne krijimin e aminoacideve e perfundo maturimin.
Gjatë periudhës së pjekjes bakteret e fermentojnë laktozën në acid laktik; ky i fundit fillon të heqë kalciumin nga parakazeinati i dikalciumit; në një moment të parë ajo është duke formuar monocalcium paracaseinato, e cila pastaj është përpunuar më tej në më shumë se laktat kalciumi paracaseinato (transformimit tipike e koagulimit acid.),

Në përgjithësi, për secilën djathë përcaktohet një parametër që karakterizon proteolizën, i quajtur :

INDEKSI OSE COEFFICIENT OF MATURATION (C.M):
C. M. = (Azotit i tretshëm / total i azotit) x 100

Koeficienti maturimi rritet me proteolizën, sepse fraksion te tretshem përbëhet nga produktet e degradimit të CASEINS (azoti amine tretshem jepet nga azot, dhe pastaj amino acidet e lirë, më e azotit amoniakal).
Bazuar në këtë parametër mund të dallohen djathrat me indeks të pjekjes:
- shumë të ulët, më pak se 15, djathë të papjekur ose të freskët
- të ulët, midis 15 dhe 30, djathrave të forta, te stazhionuar ose jo.
- e lartë, midis 30 dhe 50, djathrave të buta me pak veprime të mykut
- shumë e lartë, midis 50 dhe 80, djathrave të buta me rritje të lartë të mykut.

PRODHIMI I ANTIBIOTIKËVE

Bakteret e acidit laktik kanë aftësinë për të prodhuar substanca antimikrobike (antibiotikë natyrorë ose antibiotike) për të parandaluar aktiviteti jetesore te baktereve te tjera në të njëjtin mjedis dhe të pengojne ushqyerjen e tyre. Këto substanca, ndër të cilat qëndron NISINA e prodhuar nga disa lloje të S. lactis dhe aktive kundër GRAM pozitive, janë veçanërisht të dobishme për të parandaluar rënien cilësore dhe higjienike të produktit gjatë ruajtjes.

Koha e duhur për t`u maturuar djathi

Djathi është një ushqim fermentues si verë, birrë dhe produkte të tjera të karakterizuara nga veprimi bakterial.
Nëse produkti "djathi" nuk ka karakteristikë fermentative, ose prania e mikrobeve që përcaktojnë vitalitetin e saj të vërtetë, ne nuk do ta konsideronim ushqimin për të cilin po flasim.= nuk eshte djathe
Në veprim bakterial, por edhe funksionin enzimatik, djathi ka aftësinë për t`u maturuar. Për djathrat e freskëta, të cilët janë gati për konsum në disa ditë, zhvillohet një veprim i shpejtë fermentues, i aftë për të vepruar edhe në proteina por veprimet bakteriale dhe enzimatike duhet të vazhdojnë ngadalë, pikërisht për të dhënë djathit një maturim gradual dhe të ngadalshëm.
Prandaj është e nevojshme të kuptohet nëse djathi, i destinuar për maturim të gjatë, ka karakteristikat e duhura për të arritur destinacionin e tij përfundimtar, që do të konsumohet i vjetër.
Kjo ndodh gjithnjë e më shpesh për djathrat me kohe te gjate stazhionimi mbi 12 muaj që kanë marrë ngjyrime të çuditshme, të shkaktuara nga prishje oksidative, lipolysis oksidativ (te padeshirueshme) , e cila degjeneron, në kuptimin e vërtetë të fjalës, rruazat yndyrë, duke krijuar defekte në djathë, ky fakt ka shum rendesi i i cili për fat të keq , konsumatori nuk i njeh si të tillë.
Ky difekt vrehet ne rastet e tejstazhionimit qe do te thote ka kaluar koha e maturimit e sidomos ne djatherat me yndyre te larte por edhe me gjyse yndyre nga qumeshti i deles, Gjithashtu ndodh me ato djathra të ruajtura, shpesh nga tregtari, të ruajtura në depo të papërshtatshme.
Gjendja e djathit duhet të kontrollohet në çdo kohë të maturimit të tij t`I krijohen kushtet dhe te nderpritet sapo ka arritur maturimin te kaloje direkt ne ruajtje ne dhomin frogriferike.

MATURIMI I DJATHIT = KUSHTE OPTIMALE PER MIKROORGANIZMAT

Ështe e njohur se maturimi i djathit kryhet nga mikroorganizmat e dobishme te cilat kryejne zberthimet e perbersave te djathit deri ne lende me te thjeshta. Keta mikroorganizma i kemi hedhur ne qumesht dhe jane te ndryshme sipas llojit te djathit detyra e teknologut eshte te kijoje kushte sa me te pershtateshme per te vepruar mikroorganizmat.
Djathi mbasi eshte formuar perfaqeson nje mase brumi, pa shije pa cilesite organoleptike ato fitohen vetem mbasi ka kaluar periudhen e stazhionimit qe zgjat ne kushte specifike sipas llojit te djathit, vetem atehere quhet DJATHE!!!
Maturimi - Pjekja – Stazhionimi i djathit ndodh kur veprojne ne menyre te kombinuar enzimet e qumështit (majase se djathit) dhe enzimat e baktereve acido-laktike, të cilat jo vetëm fermentojnë sheqerin (LAKTOZEN) e qumështit, por gjithashtu marrin pjesë në transformimin e thellë të proteinave të qumështit - kazeines në kurriz të sistemeve të tyre enzimatike.
Besohet se pjekja e djathrave fillon me momentin e kriposjes.
Megjithese ndryshimet që fillojnë në qumësht vazhdojnë gjatë koagulimit dhe përpunimit të mases se mpiksur deri ne dhenien e formes dhe presimit te djathit.
Mikroflora e shumicës së llojeve të djathrave të freskëta pothuajse përbëhet tërësisht nga bakteret acido-laktike. Në të njëjtën kohë, në fazën e parë të maturimit mbizotërojnë streptokoku laktik, dhe laktobacilet (shkopinj në fazën e dytë
.
Karakteristikat e proceseve mikrobiologjike

Djathrat e fortë me ngrohje te dyte në temperaturë të ulët ku bejne pjese edhe djatherat hollandezë përbërja e mikroflorës së këtyre djathrave dominohet nga streptokoket mezofile laktike, zhvillimi i të cilave nxitet nga një përmbajtja e lartë e lagështines ne masën e djathit dhe një temperaturë maturimi relativisht të ulët (12-15 ° C). Në një temperaturë të tillë bakteret thermophile nuk mund të zhvillohen.
Kohëzgjatja e maturimit per djathrat ve të pjekjes së këtij grupi është 2-3 muaj. Kur prodhohet djathi i fortë me ngrohje të dytë (djathrave të vegjël), në temperaturë të ulët, numri i streptokokutet laktik tashmë arrin vlerën maksimale në 5-10 ditët e para të maturimit - 2.5-3.5 miliardë qeliza ose më shumë për 1 g.
Më tej, për shkak të fermentimit të plotë të laktozës dhe mungesës së saj në masën e djathit, ka një pakesim gradual të streptokokeve laktike. Brenda 1-2 muajve, shumica e streptokokeve vdesin, ne te njejten kohe ka nje rritje te numrit te streptobaktereve mezofile te acidit laktik që arrijne maksimumin pas 1.5-2 muajsh. Me vone edhe laktobacilet pakesohen.
Djathrat e forte me ngrohje te dyte në temperaturë të lartë ku perfshihet djathi Emental, Gryer (I ngjashem me kaçkavallin) etj. sipas përbërjes së mikroflores, ato dallojnë shumë nga djathrat me temperaturë të ulët të ngrohjes së dytë. Tipike për këtë grup të djathrave është dinamika e zhvillimit të baktereve laktike në djathin zviceran.
Në keto djathera para ngrohjes së dytë, mbizotërojnë streptokoku laktik. Nën veprimin e temperaturës së lartë gjatë ngrohjes së dytë (56-60 ° C), kjo mikroflore në masën e djathit zvogëlohet për shkak të vdekjes së pjesshme të streptokokeve laktike mezofile ndërsa shkopinjtë termofilik (laktobacilet) mbeten të qëndrueshme, në këtë menyre, tashmë n djathe numri i laktobacileve është 50-80%. Pas 2-5 ditëve të maturimit, vërehet akumulimi maksimal i baktereve të acidit laktik, i cili është rreth 1 miliard qeliza për 1 g djathë.
Më vone, ka një rënie të mikroflores edhe numri i shkopinjve laktik (laktobacileve) në djathë, e cila shpjegohet me tretjen e plotë të laktozës dhe vdekjen e qelizave Lbm. helveticum si më të ndjeshme ndaj mungesës së karbohidrateve. Në të njëjtën kohë, ka një rritje relative të numrit të streptokokeve laktike. Një mbivendosje e tillë e streptokokeve laktike mund të shpjegohet me rezistencën e tyre më të madhe ndaj mungesës së laktozës, si dhe ndaj efekteve të kripës së gjelles (NaCl). Deri në ditën e 30-të, numri i laktobacileve rritet përsëri me rënien e vazhdueshme të numrit të streptokokeve. Kjo ndodh për shkak të riprodhimit të stomakut mezofilik Lm. sazei subsp. rhamnosus dhe lm. rlaptarum i aftë për thithjen e laktatit. Aftësia për të absorbuar laktatet, gjithashtu ka baktere te tjera si ato te acidit propionik që fillojnë të zhvillohen në djathë pas fermentimit të laktozës. Kur shumëzohen, këto mikroorganizma lëshojnë dioksid karboni, si rezultat i së cilës, pas 2-3 javësh, disa vrima shfaqen në djathë, dmth.ne forme pak si syçka me një diametër prej 1-1,5 cm. Djathërat e tipit zviceran piqen – maturojne relativisht ngadalë (deri në 6 muaj) për shkak të volumit të vogël të mikroflorës, që zvogëlohet nën veprimin e temperaturës së lartë të ngrohjes së dytë.
Djathë me shellire. Përpunimi dhe ruajtja e djathrave të këtij grupi kryhet në shëllirë, përqendrimi i kripës në djathë eshte më i larte.
Zhvillimi intensiv i proceseve mikrobiologjike në djathrat me shellire ndodh gjatë prodhimit, në vetë-presim qe në ditët e para të maturimit. Kështu, në ditën e 4-të vërehet përmbajtja më e lartë e mikroorganizmave - deri në 5 miliardë / g djathë. Në të njëjtën kohë, përqindja e streptokokut përbën 99%. Pastaj, nën veprimin e kripës, numri i përgjithshëm i baktereve të acidit laktik është zvogëluar. Pas 40-50 ditësh, numri i streptobaktereve laktike arrin 50%, pas së cilës vërehet një rritje e mëtejshme relative në përmbajtjen e bacileve të acidit laktik. Kjo zvogëlon numrin total të baktereve të acidit laktik, i cili është rreth 100 milion / g, dmth. ul 50 herë.

PS!
Teknologu as nuk mund t`i afrohet depos se stazhionimit te djathit ne qofte se nuk ka keta njohuri, dikujt mund t`i duken sikur vijne nga nje planet tjeter por kjo varet nga aftesia perceptuese e sejcilit, per fat te keq më ka ndodhe te shikoj ambjent te mrekullueshem per stazhionimin e djathit ku siguroheshin te gjithe parametrat - kushtet e stazhionimit , me aparatet mates per çdo tregues(per te cilat do te flas heren tjeter) por qe per kete ishte ngarkuar nje gjyse i paditur qe nuk kishte aspak haber!!!!!

V A Z H D O N. . . . . .

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 12 May 2019, 09:58

STAXHIONIMI I DJATHIT

MËNYRAT PER TE PERSHPEJTUAR MATURIMIN E DJATHIT..

Maturimi i djathrave është një proces që kerkon shumë kohe, si i tille rritë shpenzimet prandaj kohëzgjatja kerkohet te pakesohet, eshte e vertete qe mund të reduktohet me metoda të ndryshme: Shumë prodhues kerkojne menyra jo te drejta që per fat te keq ekzistojne por keta ndikojne negativisht ne cilesine e djathit si dhe shendetin e konsumatoreve ose e nxjerrin djathin ne treg pa stazhionuar dhe ajo që të çudite eshte fakti se disa konsumatore pajtohen me kete produkt te PAPJEKUR qe eshte njelloj sikur te hash nje frut papjekur qe perveç shijes krejt te pazakonte nuk mungojne edhe pasojat negative per organizmin e njeriut.
Teknologjia na meson menyra te tjera te pranueshme nga te gjithe; duke rritur dozën e kultures bakteriale, aktivizimi i kulturës starter të baktereve; përzgjedhja e llojeve më aktive të baktereve të acidit laktik; përdorimi i mikroorganizmave simbiotikë.
Rritja e dozës fillestare në qumësht mund të përshpejtojë pjekjen e djathrave. Megjithatë, përdorimi i dozave të mëdha të fermentimit mund të çojë në një rritje të mprehtë të aciditetit të qumështit dhe shfaqjes së difekteve në djathë. Rritja e dozës fillestare të baktereve të acidit laktik përdoret në prodhimin e djathrave që maturohen me shpejtësi, të cilat janë më tej subjekt i shkrirjes. Në këtë rast, përveç kulturës fillestare, është e nevojshme që të shtohet fosfati dinatriak, i cili neutralizon sasinë e tepërt të acidit laktik në masën e formuar, duke kontribuar në zhvillimin e mëtejshëm të mikroorganizmave të acidit laktik.
Aktivizimi i kulturës fillestare të baktereve konsiston në faktin që, përpara futjes së saj në qumështin e destinuar për prodhimin e djathit, iniciatori bakterial përzihet me një sasi të dyfishtë qumështi dhe mbahen për 1 orë në një temperaturë prej 24-26 ° C. Bakteret acidolaktike në maja janë në prani të acidit laktik. Në këtë drejtim, pas hollimit me qumësht, aciditeti zvogëlohet dhe bakteret fillojnë të shumohen shumë shpejt. Përzgjedhja e llojeve më aktive të baktereve të acidit laktik qëndron në faktin që shtamet me aktivitet proteolitik më intensiv hidrolizojnë proteinat e djathit, të cilat ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e mikroorganizmave të tjerë fillestar, akumulimin më të shpejtë të biomasës dhe enzimat bakteriale.
Përdorimi i preparateve enzimë stimulon aktivitetin biokimik të baktereve të acidit laktik të iniciatorit, sidomos streptokoket aromatike.
Ndjekja e azhdueshme e vleres se PH-shit, matja behet me:PH-meter portativ professional per kontrollin e djatherave - HI98165

Përdorimi i mikroorganizmave simbiotikë është një nga mënyrat e mundshme për të përshpejtuar pjekjen e djathit dhe për të përmirësuar cilësinë e tij. Për këtë qëllim, ju mund të përdorni disa lloje të majave, që nuk jane të afta të zhvillojne fermentim alkoolik. Maja kulture bakteriale e kombinuar me bakteret acido laktike i siguron ato me ushqim nitrik dhe vitamina. Ata konsumojnë acid laktik, duke reduktuar kështu efektin pengues të këtyre të fundit në bakteret acido laktike.
Ju mund të përdorni kombinime të tjera të mikroorganizmave që stimulojnë procesin e acidit laktik, kjo realizohet duke mbajtur lidhje te vazhdueshme me laboratoret dhe institucione kerkimore shkencore kudo qofshin ata sepse ata merren seriozisht me keta kombinime, i bie qe ju te dini çfare te zgjidhni.
Pikrisht ketu qendron rendesia e vendit nga importohen kulturat bakteriale kjo perkthehet keshtu:
Se pari kush merret me prodhimin e djathit duhet te kete aresimin profesional, njohurite e duhura dhe pervojen e gjate ne prodhim ndryshe nuk komunikohet dot.
Ne Rajonin tone prodhohen djathera per te cilet jane bere studime te hollesishme ne laboratoret e tyre dhe kane nxjerre konkluzionet e duhura sepse u duhen, ne blejme kujltutura bakteriale per keta djathera nga vende qe nuk i kane tradite keto lloje djatherash, kjo behet "per 5 lek më lire" ketu gabojme sepse nuk i njohim mire keto probleme!!!!!
Përdorimi i mikroelementëve përshpejton ndjeshëm procesin e pjekjes së djathit, që ndodh nën ndikimin e enzimeve, aktiviteti i të cilit shpesh varet nga prania e një atomi metalik në to. Elementet kryesore katalitike janë: bakër, mangan, kobalt, magnez, nikel, jod, molibden
Për zhvillimin e mikroorganizmave dhe për të stimuluar veprimin e tyre, ato nuk përdoren si mikroelemente të veçantë të gjurmës, por si përzierje të tyre.
Zhvillimi i proceseve mikrobiologjike dhe biokimike në djathë ndikohet dukshëm nga menyra se si stazhionon sejcili djathe, kujdesi për djathin, aftesite e teknologut i cili duhet te jete ne gjendje te beje sherbimet e duhura, te konstatoje qe ne fillim çfaqjen e te metave dhe te dije t`i menjanoje, gjatë procesit të maturimit eshte e domosdoshme sigurimi i kushteve; të temperaturës dhe lagështisë dhe levizjes se ajrit, duke ruajtur sipërfaqen e djathit, duke marrë masa që synojnë reduktimin e humbjeve të produktit gjatë kësaj periudhe.
Nga njëra anë, është e nevojshme që lagështia të mos hiqet shumë shpejt nga djathi, pasi është e nevojshme për zhvillimin e baktereve dhe veprimin e enzimeve që sigurojnë procesin e maturimit. Nga ana tjetër, shkalla e dehidrimit duhet të jetë e mjaftueshme për të formuar koren dhe për të parandaluar zhvillimin e mikroflorës sipërfaqësore.
Pra mund të përcaktohen objektivat e maturimit:
. Përshpejtimi i formimit të një kore mbrojtëse në sipërfaqen e djathit;
. Parandalimi i zhvillimit të mykut;
. Reduktohen humbjet e djathit;
. Stimulimi i proceseve enzimatike.
Duhet të mbahet mend se shmangja e humbjeve te lagështisë për gjate maturimit nuk do të ketë sukses, ky fenomen është i natyrshëm për rrjedhën normale të procesit dhe si rezultat mundëson marrjen e një produkti me cilësi të lartë.
Kthimi i formave te djathit te forte gjate maturimit eshte nje nga veprimet kryesore per te shmange demtimin e kores se djathit, frekuenca e kthimit varet nga gjendja e brumit të djathit, temperatures dhe lagështirës në dhomë por edhe e veçante sipas llojit te djathit, kjo shenohet ne teknologjine perkatese per sejcilin djathe, librat teknike duhet t`i kene keta te dhena, autore te librave qe nuk i kane shenuar do te thote se nuk kane haber nga praktika.
Djathrat në depon e maturimit janë të vendosur ne rafte druri ose metalik te shpërndarë në mënyrë të barabartë në një distancë të mjaftueshme që jep mundesi teknologut per te bere sherbimet, shpesh here kjo anashkalohet nga projektuesit, ne pamje duket si e pa rendesishme por pasojat ne cilesine e djathit jane te pallogaritshme, pas çdo trajtimi, format e djathit vendosen në raftet e thata dhe të pastra, duke ndryshuar vendndodhjen e tyre në raftet.
Për disa djathra sidomos ata me ngrohje te dyte ne temperature te ulet, rekomandohet gjithashtu që veshja e hershme e sipërfaqes së djathrave me dispersione të ndryshme, lidhjet e parafines, shtresa te holla polimerë të lejuara për përdorim nga (Autoritetet e Shteterore Sanitar dhe Mbikëqyrjes Epidemiologjike )
Për djathrat, qe stazhionojne me myk kujdes i veçante i duhet kushtuar shperndarjes uniforme te mykut dhe ne pergjithesi veprohet sipas metodave artizanale.
Veçori e pjekjes - maturimit të djathit me mbeshtjellje plastike eshte se ndikon ne reduktimin e humbjeve gjate ketij procesi
Në këtë rast, tharja për shkak të avullimit të lagështirës është pothuajse plotësisht e përjashtuar dhe evitohet demtimi i siperfaqes se djathit.
Koha e paketimit duhet të përcaktohet në udhëzimet teknologjike për prodhimin e një lloji të djathit. Djathi para paketimit duhet të ketë një sipërfaqe të pastër, të thatë, pa asnjë dëmtim. Paketimi kryhet në makina të posaçme paketuese, me vakum. Është shumë e rëndësishme që ajri të hiqet plotësisht nga qesje dhe te mbyllet plotësisht – hermetikisht.

PS!
I shenova keta pak keshilla teknike sepse nuk vleresohen aspak ne disa qendra perpunimi, më hollesisht do t`i gjeni ne LIBRIN - 1 dhe mos të mendoje ndonjeri se po prodhon djathe pa zbatuar kete procedure, ekzistojne analiza bashkekohore qe percaktojne me saktesi zhvillimin e maturimit te djathit.


INDUSTRIA E QUMESHTIT

KULTURAT E PASTERTA BAKTERIALE NË PRODHIMIN E GJALPIT

Kohet e fundit gjalpi ky nenprodukt qumeshtit po keqtrajtohet si rezultat edhe ne po merremi shum me nderhyrjet qe i behen gjate prodhimit duke i shtuar vajra me origjine bimore etj, der sa eshte tjetersuar dhe kjo nuk ndodhe v etem tek ne por edhe ne vendet qe konsiderohen te zhvilluara. Behen shum pyetje qe kane te bejne me mashtrimet etj. po shpenzojme kohe per t`i sqaruar ne vend qe te merremi me rritjen e cilesise se tij!!!!
Kjo teme i takon teknologeve dhe më shum se kushdo e kuptojne mjeshtrat qe gjethenje po vijne duke u pakesuar si dhe teknologet qe kane mbaruar shkollen teknologjike Tirane dhe Shkollen profesionale te Ind. se Qumeshtit por edhe kjo armate teknologesh po vjen duke u pakesuar per shum aresye....

Si ndikon aplikimi i Kulturave te pasterta bakteriale ne perberjen, cilesite dhe qendrueshmerine e gjalpit.?

Një nga momentet në proceduren teknologjike te pergatitjes se gjalpit eshte: Staxhionimi fizik dhe biokimik i kremes se qumeshtit, e cila realizohet:

- Pergatitja e gjalpit duke bere stazhionim fizik dhe njekohesisht biokimik te kremes duke perdore kultura natyrale.
- Pergatitja e gjalpit duke bere stazhionimin fizik dhe stazhionimin biokimik veç si dhe duke aplikuar kultura te pasterta bakteriale.

Ne kete faze te procedures veprohet keshtu:
- 50% e sasise se kremes te fituar nga skremimi . qumeshtit) i hidhet kultura natyrale te cilen nuk e njohim perberjen e sakte bakteriale ( zakonisht perdoret kos i fresket ) dhe kalon ne stazhionimin fizik dhe biokimik ne te njejten kohe.
- 50% e sasise se kremes te fituar nga skremimi i te njejtit . qumesht i shtohet sasia e nevojshme e kulturave te pasterta bakteriale, nga pervoja prej disa dekadash un mendoj se me te pershtateshme jane ato te Tipit tLD ose L qe do te thote se permbajne baktere arome-formuese siç jane Str. Diacetylactis 0,6% dhe Citr. + Lactococc 13%, Leuc. Citrovorus nga 0.3 – 5.9% te numrit te pergjitheshem te baktereve.
Gjithesesi kulturat e pasterta bakteriale qe do te perdoren mund te jene edhe Tip. tjeter por eshte e domosdoshme te jene per Gjalpin dhe patjeter te njihet dhe te shenohet perberja e tyre, Firma prodhuese sa më te njohura etj.
Keto baktere me transformimet qe bejne gjate stazhionimit biokimik te kremes prodhohen disa lende si; acidi laktik, acidi acetik, diacetili etj. qe i japin shijen dhe aromen e mire gjalpit.
Me tej procedura vazhdon njelloj sipas skemes teknologjike te prodhimit te gjalpit.

PS!
PËR GJALPIN. Gjatë përgatitjes së gjalpit kryhet kontrolli teknologjik:
1. Lënda e parë. Sasia, yndyra, aciditeti, densiteti, pastërtia.
2. Skremimi. Yndyra në kremë, temp e pasterizimit të kremës.
3. (Majaja) kultura e pastër bakteriale teknike – aciditeti, tablloja mikroskopike, koliformet, majatë, mikroorganizmat dhe myqet.
4. Pjekja (stazhionimi) i kremës – aciditeti, yndyra, koliformet, majatë dhe myqet.
5. Rrahja e kremës, yndyra në dhallë, përmbajtja e ujit në gjalpë.
Produkti i gatshëm, aciditeti, përmbajtja e ujit, lëndët, jo yndyrore, koliformet, majatë, my¬qet, mikroorganizmat lipolitike dhe proteolitike.
Prodhimi i gjalpit konsiston në dy operacione kryesore:
Përfitimi i kremës dhe përpunimi i saj në gjalpë. Krema nxirret nga skremimi i qumështit në separator ku ndahet në dy fraksione: KREMË dhe QUMËSHT I SKREMUAR.

DEFEKTET (TË METAT) E GJALPIT Defektet shfaqen në gjalpë zakonisht kur ai ruhet për kohë të gjatë, por ato mund të shkaktohen edhe gjatë prodhimit, shkaqet janë: Cilësia e dobët e lëndës së parë, përpunimi jo i rregullt, ruajtja në kushte të pa përshtatëshme gjatë transportimit etj. Nga veprimi i faktorëve të ndryshëm mund të shpërbëhen, përbërësit e gjalpit, por me pasoja më të rënda është kur zbërthehet yndyra e cila kalon disa faza:

THARTIMI ose rritja e aciditetit, yndyra nën veprimin e fermentit lipazë si dhe nga veprimi i rrezeve të dritës (ULTRAVIOLETË) zbërthehet, ndodh sidomos kur nuk është bërë shplarja si dhe shtrydhja jo e rregullt ne lemshet si top futbolli shum te medha,.

HIDHËRIMI. Është difekt që takohet më shpesh. Gjalpi me shije të hidhur ka edhe erë të keqe (si ajo e acidit butirik). Është vërtetuar se hidhërimi i gjalpit shkaktohet nga veprimi i dritës, kontakti me ajrin dhe nga veprimi i fermenteve të prodhuara nga bakteret fluoreshente si dhe myku Oidium lactis, Cladosporium buteri etj. Defekti fillimisht shfaqet në sipërfaqen e gjalpit pastaj gradualisht depërton në thellësi. Po të hiqet pjesa e hidhëruar, pjesa e brendëshme e gjalpit mund të konsumohet. Defekti është me pasoja, gjalpi i hidhëruar nuk bëhet më i përdorshëm, prandaj duhet të merren masa për parandalimin e hidhërimit. Krema të pasterizohet, të stazhionohet me kultura të pastërta bakteriale dhe të shmanget sa të jetë e mundur kontakti i tij me ajrin. Të mënjanohet rritja e aciditetit të kremës jo mbi 40oT. – Ambjentet e stazhionimit të kremës, prodhimit të gjalpit, paketimit të jenë të pastra, të lyhen vazhdimisht me gëlqeren (bëhet fjalë për punishtet e thjeshta – baxhot) ndalohet mbajtja e djathit me shëllirë në këtë repart.

OKSIDIMI. Në këtë defekt, gjalpi ka shije si të dhjamit, në qoftë se gjalpi qëndron për kohë shumë të gjatë nën veprimin e dritës dhe të ajrit, zbardhet, humb elasticitetin, bëhet i fortë dhe i thërmueshëm dhe merr shije dhjami. Oksidimi pra është thjeshtë proces kimik që prek vetëm yndyrën pra faza e tretë dhe shoqërohet me një rritje të peshës së gjalpit deri në 1% sapo bashkohet uji dhe oksigjeni me molekulën e acidit oleinik. Ky kthehet në DIOKSISTEARIK.

MyKJA. Në sipërfaqen e gjalpit shfaqen njolla me ngjyrë të ndryshme sipas llojit të mykut që është zhvilluar, myku pothuajse gjithmonë zhvillohet në sipërfaqe të gjalpit, ndonjëherë edhe në brendësi, në ato pjesë ku ka kontakt të mjaftueshëm me ajrin. Myqet që takohen më shpesh në gjalpë janë: Penicilium Aspergilus Cladosporium etj. Për të mënjanuar mykun merren këto masa:paraprake:

. Krema të pasterizohet, mjetet dhe enët të dezinfektohen, veçanërisht tundëset dhe mjetet me të cilat ka kontakt gjalpi.
. Uji që përdoret për larjen e gjalpit të jetë i pastër – Letra amballazhuese, para përdorimit, të zhytet për 20 min – në shëllirë të nxehtë mbi 100oC – amballazhimi të bëhet mirë
– Ruajtja e gjalpit të bëhet në lokale të thata dhe të ajrosura mirë dhe sidomos në temperaturë të ulët.

SHIJE DHE ERË E USHQIMIT – Është thënë edhe më lart, se disa ushqime që konsumon kafsha: qepa, hudhra etj, i japin shijen e tyre qumështit e deri te gjalpi. Duhen marrë disa masa në këto raste: Si gjithnjë krema të pasterizohet në temperaturë më të lartë, si dhe të bëhet ajrosja, mundësisht të zbatohet DEODORIZIMI dhe akoma më mirë është të evitohen këto ushqime për kafshët qumësht-dhënëse.

SHIJE E DJEgUR. Ky defekt shfaqet gjatë trajtimit termik në temperaturë të lartë dhe për kohë të gjatë sidomos në kushte artizanale dhe kur nuk trazohet sa duhet.

SHIJE SI TË PESHKUT. Ky difekt ndodh në gjalpin e kripur i cili nuk është larë mirë dhe është ruajtë për kohë të gjatë sidomos në temperaturë shumë të ulët, që vjen nga shpërbërja e LECITINËS deri në TRIMETILAMINË dhe këtë proces e shpejton prania e kripës. gJALPË SHUMË I BUTË. Në këtë rast gjalpi nuk ka konsistencë normale, nuk është i fortë sa duhet, tepër i butë, me vështirësi nxjerr ujin e tepërt. Sidomos në stinën e verës, kur yndyra përmban shumë gliceride me pikë shkrirje të ulët, mund të ndodhë edhe kur krema nuk është ftohur sa duhet dhe rrahja bëhet në temperaturë të ulët.

. GJALPË I THËRMUESHËM. Sidomos në stinën e dimrit, gjalpë i tillë formohet me vështirësi madje thërmohet. Shkaku kryesor është ushqimi i kafshës, kryesisht me kashtë, që përmban shumë gliceride me pikë shkrirje të lartë. Por mund të ndodhë edhe nga ftohja e kremës në temperaturë më të ulët dhe për kohë të gjatë. Për t’a mënjanuar këtë defekt, krema duhet të ftohet në temperaturë 7÷8oC dhe të rrihet. Të bëhet shplarja e gjalpit dhe të shtrydhet në temperaturë relativisht më të lartë.

GJALPË I UJËSHËM. Kur pritet me thikë, duken bulëza (pika) uji të turbullt që i ngjajnë dhallës, do të thotë se larja e gjalpit nuk është bërë plotësisht si dhe krema është rrahur në temperaturë të lartë. Ky gjalpë nuk mund të ruhet për kohë të gjatë sepse pikat e ujit janë ambjent për zhvillimin e mikrogjallesave.

. NGJYRA E gJALPIT. Vendimtare për intensitetin e ngjyrës së verdhë në gjalpë është ushqimi, gjatë muajve prill-maj. Kur kafshët ushqehen me kullota rritet sasia e KAROTINËS e cila i jep nuancën në të verdhë yndyrës së qumështit e si pasojë edhe gjalpit. e kundërta ndodh në muajt e ftohtë kur kafshët konsumojnë më pak ushqim jeshil, kjo nuancë e verdhë vjen duke u zbehur, edhe gjalpi vjen duke u zbardhur. Ky ndryshim ndodh vetëm tek qumështi i lopës. Në industri shpesh ka ndërhyrje, ngjyrim artificial me anën e ngjyruesve natyralë të APROVUARA ME LIgJ. Kjo realizohet para rrahjes, i hidhet kremës në masën 1 gr për kg GJALPË. Po të kërkohej mendimi im, unë them Jo – sepse ky është NJË MAKIAZH I PANEVOJSHËM. Le të jetë sa më original sepse edhe bojrat nuk shihen me sy të mirë.

Keta njohuri deri ketu jane te domosdoshme per teknologet ndersa konsumatoret mire eshte te kene parasyshe:

Këshilla të dobishme kur bleni gjalpin:

Gjatë blerjes ose përdorimit të gjalpit duhet të mbani një sy në:
• Erë e gjalpit duhet të jetë e këndshëme pa ere te huaj, nëse është i lagësht ose aroma është e rëndë, mos e konsumoni atë, kjo vrehet kur gelltitet ose i marrim ere me hunde mund të nënkuptojë se ka shtese yndyrë në vaj (p.sh. margarinë) ose gjalpi është bërë nga kreme e vjetër.
• Ngjyra e gjalpit duhet të jetë e zbehtë, edhe pse mund të ndryshojë për markat dhe stinët e ndryshme por Ngjyra duhet të jetë uniforme.
• Nëse gjalpi ka një strukturë kokrrizore apo ndonjë ndotje, kjo nënkupton mungesën e kontrollit të cilësisë dhe mospërputhjen me standardet sanitare dhe higjienike.
. Zbatimi i standartit nuk është i detyrueshëm (per disa tregues), por rekomandohet. Secili prodhues zgjedh nëse do të përmbushë standardin ose jo. Kontrollimi i produktit përfundimtar është në duart e përdoruesit - ai voton çdo ditë PRO ose KUNDER një produkti duke zgjedhur ta blejë atë ose jo.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 20 Sep 2019, 14:42

INDUSTRIA E QUMESHTIT

KU KEMI GABUAR NE TEKNOLOGET E SEKTORIT TË PERPUNIMIT TE QUMESHTIT?????

Eshte e veshtire t`i zbulosh e sidomos të pranohen gabimet, duhet nje pervoje e gjate dhe analize e sinqerte se si u zhvillua sektori i perpunimit te qumeshtit në mbare boten dhe qe arriti deri ne këte gjendje jo edhe aq optimiste.
. Fillon me zhvillimin e industries se qumeshtit ku krahas pajisjeve, makinerive, linjave automatike, persosjes se proçedurave dhe proceseve teknologjike etj. por u gabua ne drejtim te perqendrimit dhe centralizimit qe do te thote u synua te perpunohet sasi te medha qumeshti ne fabrika gjigante, eshte e qarte se eshte bere argumentimi para ndertimit te tyre por krahas aneve pozitive u vertetuan edhe te meta: krijohen disi veshtiresi ne kontrollin e lendes se pare dhe proceseve teknologjike në çdo hallke ajo qe ka me shum rendesi u largua fabrika nga burimi i qumeshtit (ferma) JO, minifabrikat prane fermave po japin rezultate kudo ne bote.
. Cilesia e lendes se pare – Qumeshti eshte vleresuar gjithmone ne teori por ne praktike kontrolli gjithmone ka çaluar, le te marrim nje tregues te rendesishem; permbajtjen bakteriale, ne vendet e BE jane vendose norma teper te avancuara, keto vende jo te gjithe jane ne nje nivel per kete jam plotesisht i bindur se nuk zbatohet ne te gjitha vendet, pa llogaritur pajisjet e nevojsheme laboratorike dhe aftesite teknike te punonjesve, teknologet e ketyre vendeve duhet te insistojne per vendosje te normave graduale sepse ndryshe nuk zbatohen por qendrojne ne leter. Të mos harrojme se sot jane rritë ne menyre te dukeshme ndotesit e qumeshtit ku perfshihen edhe pesticidet, hormonet, lendet konservuese dhe deri edhe te radiacioni, niveli i tyre ka tejkaluar kufijte normal, nuk po them ndonje gje te re por qe te mos pendohemi më vone per pasojat ne brezat e ardheshem, çdo vend duhet:
Me grupe specialistesh te disa fushave, më te aftit, te pa kompromentueshem, te percaktojne normat e lejuara deri ne ate mase qe nuk demtojne shendetin e konsumatoreve, te sigurohen pajisjet laboratorike, mjetet e nevojshme e sidomos analizatoret e qumeshtit qe testojne çdo ndotes, inhibitor, apo konservues shpejt dhe sakte dhe krahas kesaj per te pabindurit te zbatohen masa penalizimi.
Mbaj ne mend më tregonte nje teknolog i vjeter ne Itali, kur qumeshti ishte me densitet jashte kufijve te lejuar sipas standartit fermeri paralajmrohej dhe ne rast perseritje vinte xhandari. Dikur edhe tek ne penalizohej prodhuesi i qumeshtit per çdo grade densitet i zbritej 4% nga sasia veprim ky i mbeshtetur ne pasojat qe sjelle fallsifikimi.
. Teknologet jane pajtuar me gjendjen aktuale. Kushdo mund te emertojë sipas deshires produktin qe pergatite, eshte arritur deri atje sa me KAÇKAVALL kuptohen te gjithe djatherat e forte te cilet jane me dhjetra apo qindra që ne fakt sejcili ka emrin e vet, po keshtu veprohet edhe me djatherat me shellire madje tek ne 80% e tyre quhen djathe Gjirokastre apo Korçe, Sarande etj, eshte njelloj sit e thuash djathe Parisi, Londre, Tokio etj. një konfuzion!!! JO o “teknolog” ne qofte se nuk e din, mesoje, ka literature te mjaftueshme per te mesuar se djathi ka emrin e vet, proceduren teknologjike te veçante, dhe standartin ku shenohen dhe duhet te zbatohen me perpikmeni te gjithe treguesit dhe asnje nuk ka te drejte t`i shkele ato sepse nje dite do te perballet me konsumatoret.
Ose; interesante eshte kur shkruhet ne etikete DHALLË, ne njohim si DHALLË nenproduktin qe del nga rrahja e kremes se qumeshtit gjate pergatitjes se gjalpit, dikush mund te mos e kuptoje dhe te moe e vleresoje, por ka nje ndryshim midis dhalles dhe AJRANIT qe perfaqeson kos plus uje, te dy jane produkte qe pelqehen por duhet te kuptojme se ne rastin e pare perveç fermentimit acido laktik gjate fermentimit(stazhionimit biokimik – fizik) te kremes jane disa baktere te veçanta qe quhen paracitrovorus dhe citrovorus me zberthimet qe bejne krijojne cilesi te veçanta organoleptike qe nuk I ka AJRANI. Stop ne teknologet i kemi çorjentuar disi konsumatoret, duhen qartesuar.
. Aftesite teknike. Dihet si eshte gjendja, nuk jane te mjaftueshme duke filluar qe nga drejtimi teknik per mendimin tim; kimisti nuk eshte inxhinjer – teknolog i qumeshtit, aresyet dihen, nga ana tjeter kane deshtuar te gjitha perpjekjet tona per ngritjen e fakultetit per pergatitjen e inxhinjereve teknolog te qumeshtit keshtu ka ndodhë ne sistemin e kaluar po e njejta gje edhe sot!!!!nuk jam un që duhet t`a beje kete analize por per nje dege kaq te rendesishme te industrisë ushqimore te mos pergatiten ne vend kuadrot me njohuri te plota eshte e pa justifikuar dhe ndodhe vetem tek ne!!!
Un personalisht kam gjyse shekulli qe perpiqem te jap kontributin tim lidhur me organizimin e fakultetit duke ndihmuar ne hartimin e planeve – programeve mesimore, leksioneve dhe literatures ne gjuhen shqipe per çdo lende deri edhe ne organizimin e procesit mesimore dhe praktikes, një problem u mbetet te zgjidhin ata qe e kane ne dore, te sigurojne personelin e mesim dhenies, ne qofte se dikush do te kerkonte mendimin tim: Te mos shpresoje kush se i kemi ne vend JO, duhet te kene mbaruar patjeter kete fakultet diku jashte dhe te jene me pervojë te sukseseshme. Jemi te vonuar prandaj edhe ndodhe ajo qe eshte unikale, teknologet, mjeshtrat qe kane kryer shkolla profesionale dhe kane pervoje i japin mend kimisteve!!!!

A e dini se ne disa vende te Europes ka fakultet qe pergatite inxhinjer mekanik per Industrine e Qumeshtit?
Duhet te bindemi se per te pase nje industri qumeshti te zhvilluar ne te gjitha drejtimet ne nje vend duhet:
. Fakulteti per pergatitjen e inxhinjerve teknologe.
. Shkolla profesionale me baze aresimin e mesem per pergatitjen punetoreve te kualifikuar (teknolog – laborante)
. Baza mekanike per projektimin dhe prodhimin e pajisjeve – makinerive per perpunimin e qumeshtit.
. Qendra per projektimin e fabrikave, minifabrikave dhe pikave te grumbullimit te qumeshtit.
Ka pervoja pozitive per veprimtarine e qendres projektuese, realizohen projekte te ndryshem duke filluar qe nga qendrat e grumbullimit te qumeshtit me aftesi te ndryshme nga 5 deri 50 kv. qumesht ne dite. te pajisura me mjetet e nevojshme per kontrollin – pranimin – ftohjen dhe depozitimin e qumeshtit te paperpunuar.
Baxho – minifabrika per perpunimin e qumeshtit dhe prodhimin e djatherave te llojeve te ndryshem, gjalpit, qumeshtit per treg, produkteve acido – laktike edhe keto me kapacitet nga 5 – 20 – 50 – 100 kv, qumesht ne dite. me shkalle te ndryshme mekanizimi. Projektet jane te plota dhe i pergjigjen detyres se projektimit, eshte llogaritur vlefta e pajisjeve – makinerive – laboratorike qe se bashku me vleren e ndertimit formon vleren totale te objektit. Kjo lehteson dukeshem dhenien e sakte te kredise dhe kontrollin sepse jane PROJEKTE – TIP duke eleminuar keta forma mesjetare ekzistuese ku veprohet pa detyre projektimi etj,

. Laboratori fiziko – kimik dhe mikrobiologjik si dhe qendra kerkimore - studimore e qumeshtit e cila do te sherbeje per shkembimin e mendimeve teknike, miratimin e procedurave teknologjike sot nuk ke se kujt t`i drejtohesh per probleme teknike sepse asnje here nuk ke nji profesionist por te del perpara nje qe ka kryer tjeter aresim; mund te jete, fizioterapist, menaxher, specialist i elektronikes dhe asnjehere baxhoxhi!!!!
Nga keto qe shenova më lart, teper urgjent eshte ngritja e fakultetit dhe shkolles profesionale per te gjithe shqiptaret kudo qe jane dhe qe e duan kete zanat sepse tek e fundit nuk do te punojne te gjithe ne elektronike, moderatore apo biznezmene dikush duhet të na i prodhoje keta produkte qumeshti qe i kemi çdo dite ne tavolinen e ngrenies.
Vonesa e zgjidhjes se problemeve akute do te sjellë edhe rritjen e pa aftesise, nuk i imagjinoni pyetjet që me bejne disa pseudo-teknolog; Kerkojne te prodhojne kos apo produkte te ngjashem acido laktike qe te rezistojne ne treg me muaj, nuk e kuptojne rolin e mikroflores acido laktike, nuk spjegojne zberthimet qe ndodhin. Per fat të mire jane akoma megjithese pak ne numër teknolog te mirefillte – te afte qe kane kryer shkolla profesionale dhe kane pervoje te sukseseshme te gjate, mirepo ata jane ne prag te pensionit, ne qofte se vazhdohet keshtu do te na marr malli te hamë djathe te vertete apo gjalpe pa nderhyrje.
. Ne, teknologet më shum duhet te kishim luftuar kunder nderhyrjeve ne procedurat teknologjike ato nuk mund te ndryshohen vetem per qellim fitimi, nuk e kam fjalen vetem tek ne por edhe per vendet e zhvilluara. Jam deshmitar, gjyse shekulli më pare kur u konsiderua sukses i madh pakesimi i kolesterolit ne qumeshtin per treg – konsum nepermjet skremimit ose heqjes se plote te yndyres nga qumeshti dhe zevendesimi i saje me yndyre bimore, kaq duhej dhe i hapem rrugen të “pangopurve” per fitime duke arritur te perdorin edhe vajin e palmes në ate mase sa te demtoje seriozisht shendetin tone. Kur i fola nje mikut tim i cili ka aktivitet ne kete sektor se vaji i palmes ne sasi te madhe perveç disa perbersave te demeshem ka edhe nje te keqe më te madhe sepse ka temperature te larte shkrirje – më te larte se temperatura e trupit të njeriut si i tille qendron ne enet e gjakut dhe vetem te keqija sjelle per njerzit duke perfshi edhe femijet tuaj! Apo ajo akullorja aq e shijshme që qendron drejte si “selvi” edhe ne korrik – gusht kur temperatura e ambjentit jashte eshte mbi 45o C dhe vetem nje xham i holle e ndan nga ky ambjent pra ia kalon edhe kasates që prodhonim ne në fabriken e qumeshtit e cila kalonte ne procesin e kalitjes – 28oC sepses a me e ulet te jete temperatura e kalitjes aq me e qendrueshme eshte e megjithate kur e merrje ne dore shkrinte menjehere POR ishte pa nderhyrje, miku i im u largua pak i pezmatuar!!!!

VAZHDON . . . . .

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 28 Sep 2019, 13:54

INDUSTRIA E QUMESHTIT

KU KEMI GABUAR NE TEKNOLOGET E SEKTORIT TË PERPUNIMIT TE QUMESHTIT?????

. Eshte e vertete se me veshtiresi zgjatet afati i konsumimit te produkteve acido laktike = PROBIOTIKET dhe nuk mund te pretendohet nje gje e tille, jane produkte qumeshti qe permbajne baktere te dobishme te gjalla dhe vleresimi behet ne vartesi te permbajtjes se tyre, lloji i baktereve te gjalla dhe sasia sa me e larte per çdo ml produkt, dhe nuk eshte aspak shkencore, te nisemi vetem nga vetite organo leptike, nje gje e tille mund t`i falet konsumatoreve sepse nuk kane njohurite teknike por teknologeve nuk u lejohet, un jam munduar te shkruaj dhe vazhdoj por interesimi eshte ne kuoten ZERO, kur miqet e mi akoma nuk po binden, merreni me mend se çfare mund te bejne te tjeret që ne qofte se i ofron nje pije qe permban alkool dhe nje pije me PROBIOTIKE (Aktivia) do te zgjedhe te paren fatkeqesisht kete po e shohim edhe me konsumatoret ne Europe!!!!!
Keni pa kohet e fundi ne etiketen e ketyre produkteve shenohet: lloji i baktereve te gjalla dhe aktive, numri i tyre ne disa miljard/ml produkt qe mund te jete; Aktivia, Aktimel, Jogurt etj, dhe konsumatori që ka haber nga ky zanat ben zgjedhjen e duhur ate qe i ben mire organizmit te tij shpesh here duke u konsultuar edhe me mjekun sepse keto shiten e dhe ne farmaci.
Eshte merite e shoqatave te konsumatoreve, shum aktive ne disa vende te Europes qe e kane detyruar prodhuesin t`i shenojne keta te dhena ne çdo etikete, keta shoqata te pa perkulëshme perbehen nga specialistet më te afte, te pa korruptueshem dhe qe e duan vendin e tyre
. A kane gabuar teknologet? PO eshte pranuar se teknologet dhe mikrobiologet ne disa vende te Europes para disa vitesh guxuan (për aresyet qe i dijne ata vete) të propozojne STERILIZIMIN e Jogurtit – Kosit etj, me qellim te zgjatet afati i konsumimit, kjo i intereson vetem prodhuesit por jo konsumatorit.
Dua te ndalem per t`a spjeguar me qellim qe t`a kuptojne te gjithe. Jogurti – Kosi dhe ne pergjithesi te gjithe produktet me fermentim acido laktik = PROBIOTIKET pergatitja e tyre mbeshtetet ne veprimin e baktereve te dobishme ne qumesht me zberthimet qe bejne krijojne lende te reja me veti te shkelqyera per organizmin tone, studjuesit kane arritur te pergatisin kombinime te ndryshme bakteresh ne formen e kulturave te pasterta duke i persosur keta produkte, a e dijne konsumatoret se ne nje filxhan Jogurt – Kos apo Aktivia – Aktimel etj. ndodhen aq baktere te MIRA sa dyfishi i popullsise se Planetit tone?!!! te cilat sapo hyjnë ne traktin stomak – zorre dijne te bejne vetem pune te mira prandaj inaktivizimi dhe asgjesimi i tyre nepermjet STERILIZIMIT u konsiderua krim : POR ka edhe menyra te tjera po aq te shemtuara duke hedhur ne qumesht inhibitor, antibiotike, lende konservuese etj, qe frenojne ose nderpresin aktivitetin jetesore te baktereve te mira.

Një dite një prodhues – pseudoteknolog më tha a te pelqen kosi qe prodhojme ne? nuk i dhashe pergjigje, POR kur më foli miku im po per te njejtin kos te cilit ia kam spjeguar me dhjetra here ne gjuhen e tij te varfer i a ktheva pergjigjen; Kush ju ka thene se kosi normal duhet te jete i embel, i trashe dhe shum viskoz aq sa kur e kthen kavanozin te mos derdhet!!!!! Jane te tjera raste qe teknologjia i ka dhene zgjidhje.
Kosi normal; Sapo merr nje luge prej tij ne ate vend fillon dhe çfaqet hirre jeshile duhet te kete aciditet 105 – 120 o Tjorner sipas deshires ndryshe ne qofte se eshte i embel bakteret e mira nuk e kane kryer mire detyren ndersa persa i perket struktures shum viskoze teknologjia njeh menyra te ndryshme:
- Do te bredhesh ne male te sigurosh qumesht dele ne periudhen e fundit te laktacionit sepse permban shum lende te thata dhe me kete qumesht mund te prodhosh kosin qe kerkon, kuptohet, do te ishte më mire te konsultohesh me mjekun.ne qofte se e kerkon shpesh.
- Nepermjet heqjes se ujit qe permban qumeshti deri ne masen e deshiruar duke e kaluar ne aparatin e vakumit me regjim te tille të mos demtohet por te koncentrohet, kete menyre akoma nuk ka dale ndonje “trim” që t`a aplikoje! Kuptohet Pse?
- Por te mbrapshtit jane te interesuar te prodhojne kos me strukture viskoze sepse ka akoma konsumator qe e kerkojne, pergatitja behet me nje menyre tjeter te shemtuar qe per fat te keq ekziston duke i shtuar qumeshtit para mpiksjes – koagulimit lende qe e trashin, kur më pyesin se cilat jane, keta lende? pergjigje ka kene dhe do te jete negative, per te vetmen aresye; per te ruajtur shendetin e femijve tuaj

. Njohja dhe vleresimi i kulturave te pasterta bakteriale. Ndryshe nga ne që kemi pak haber, ne Europe koleget tone i njohin mire, i vleresojne dhe i perdorin me vend. Un kam më shum se 50 vjet që flas aq sa ne vitet e para te ushtrimit te profesionit, teknologet, mjeshtrat ne prodhim thonin erdhi ky qe kerkon perdorimin e kulturave bakteriale qe ne fakt perfaqesonin kos i prodhuar me kujdes ne sasi te vogel dhe i hidhej qumeshtit para mpiksjes ne djathe, kjo ishte nje zgjidhje nga halli se per importimin e tyre as nuk behej fjale.

- Pak sqarim per lexuesin se cili eshte roli i kulturave te pasterta bakteriale?

Qumeshti per ne teknologet eshte si toka per agronomet qe do te thote çfare do te mbjellesh do te korrish, pra per çdo produkt ekzistojne baktere te veçanta dhe te ndryshme qe duke u kombinuar formojne kulturat e pasterta bakteriale, perpunohen ne laboratore speciale dhe paketohen ne menyre aseptike sipas metodes se fundit LIOFILIZOHEN per te rritur afatin e perdorimit, zakonisht tregetohen ne qendra te specializuara qe tek ne mungojne dhe nuk besoj se do t`i bjere ne mend ndokujt per te ngritur te pakten nje pike shperndarje dhe ndodhe ajo qe ska kuptim sepse per disa paketa merret çdo prodhues djathi per t`i importuar nga Hollanda, Gjermania, Danimarka më duket si e veshtire dhe pa kuptim ne vend qe kete pune t`a kryejne specialistet e qendres.!!!!!!!
Detyra e jone si teknolog eshte t`i njohim mire perberjen, vetit e tyre dhe te bejme zgjedhjen e duhur sipas produktit.
Kulturat bakteriale kohet e fundit kane filluar te prodhohen ne shum vende te Europes kane kaluar disa dekada qe specialistet më te afte te kesaje fushe ne laboratoret e tyre special perfeksionojne pergatitjen e tyre me efekte maksimale. Teknologu duhet te dije te beje zgjedhjen sepse ndodhe edhe keshtu; shum prodhues perfshi edhe Rajonin e Ballkanit (bullgar apo grek) qe dallohen per produktet origjinale, per pergatitjen e kosit importojne kulturat bakteriale nga Gjermania apo per prodhimin e djathit me shellire (Fete – Teleme) kulturat bakteriale i kerkojne ne Danimarke!!!! JO, kjo eshte njelloj sikur Gjermanet te porosisin Benzin – Mercedes ne Turqi apo diku tjeter.
Duhet te jete e qarte se keta produkte qumeshti kane vendin e tyre te origjines dhe ne cilesine e tyre ndikojne edhe kulturat e pasterta bakteriale te cilat eshte mire te merren po në ate vend madje ne zonat e zgjedhura dhe jo te preferojne çmimin me te ulet, kjo nuk eshte zgjidhje teknike – inteligjente!
Studjuesit na e kane bere te qarte dhe keshillojne se: Laktobakterium bulgarikum ndodhet kudo ne bote ose Penicilium Rokfuort por vetite qe kane ato te vendit te origjines respektivisht Bullgari dhe France jane te veçanta kush nuk e beson le te shfletoje literaturen teknike te bolleshme.
Sipas te dhenave ne disa vende te Europes konsumatoret (ata qe e njohin mire kete produkt ) po largohen nga Jogurti – Kosi qe shitet ne treg, nuk eshte per t`u çuditur, jane aresyete qe u thane me lart, njerezit preferojne t`a pergatisin ne shtepi po vleresohet ai qe quhet KOSI I GJYSHES, eshte pikerisht ai qe kane pergatitur gjithmone nenat tona edhe kjo e ka spjegimin e vet sepse gjyshja na e don te miren më shum se pronari i fabrikes se qumeshtit.

. Sigurimi teknik ne sektorin e perpunimit te qumeshtit.
Ashtu si ne deget e tjera te industrise ushqimore edhe ne perpunimin e qumeshtit, ekziston mundesia e aksidenteve ne pune, gabimi më i vogel dhe mos respektimi rregullave te sigurimit teknik per çdo pajisje – makineri – laborator apo vend tjeter pune shkakton aksident me pasoja fatale si dhe semundje qe shkaktohen nga qumeshti i ndotur.

Nuk pretendoj se e njoh mire gjendjen e sigurimit teknik ne sektorin e perpunimit te qumeshtit ne vendin tone por jam i sigurte se ne asnje rast nuk kam pa te afishuara rregullat e sigurimit teknik per çdo pajisje – makineri – laborator ne te gjithe repartet e punes, asnjehere nuk vertetohet instruktimi i punetoreve dhe trajnimi i tyre sipas programit te caktuar nga persona teknikisht te afte etj. etj.
Një gjë duhet t`a kene te qarte çdo teknolog se ne rastin e aksidentimit te punetorit, organet qe merren me hetimin dhe qe dijne t`a bejne mire kete pune, shum shpejt vijne ne vend dhe drejtohen direkt tek K/Inxhinjeri ne mungese te tij shefi i prodhimit që ne sektorin e perpunmit te qumeshtit eshte teknologu dhe ne qofte se nuk vertetohet zbatimi i ketyre i dokumentacioneve eshte e pamundur te shmanget penalizimi, kete e them nga pervoja e ime.
. Afishimi i rregullave te sigurimit teknik ne çdo repart dhe laborator.
. Dokumentacioni qe verteton instruktimin e punetoreve, i firmosur nga çdo punetor dhe instruktori qe e ka trajnuar.
Keta perseriten sipas udhezimeve te Inspektoriatit per sigurimin e puntoreve ne pune.

----------------------------------------------------------------

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 01 Oct 2019, 09:13

I NDUSTRIA E QUMESHTIT

FIROT NE PERPUNIMIN E QUMESHTIT!!!!!

A mendon ndokush se edhe ne kete dege te industrise ushqimore ashtu sikurse ne deget e tjer, ekzistojne firo te ndryshme gjate transportimit, perpunimit, ruajtjes se qumeshtit dhe produkteve te tij dhe se duhen njohur mire qe ato te zbatohen, a jane miratuar diku nga specialiste qe marrin vesh nga ky zanat?!!! . dhe t`u behen te njohur te gjithe prodhuesve. Dikur edhe në pergatitjen e qumeshtit per treg nxirreshin firot ditore dhe nuk fillohej puna pa komentimin e tyre çdo dite dhe kjo behej jo per 5 apo 10 kv qumesht por per sasi te medha deri 800 kv/dite!!!
Per te ndihmuar sa do pak prodhuesit un do t`i shenoj keta firo te cilat jane nxjerre nga pervoja por edhe te mbeshtetura ne literaturen teknike te koheve te fundit, duhet te njihen ndoshta ka vend per permiresim por e rendesishme eshte te zbatohen sepse ndryshe lindin probleme qe eshte e veshtire te zgjidhen.

SHENIM:
1. Ne pergatitjen e qumeshtit per treg (konsum ), firot dhe humbjet e njesive te yndyres gjate pasterizimit si dhe gjate gjithe procesit teknologjik ku perfshihet edhe mbushja e taposja, jane ngjitjet e yndyres, lendeve proteinike, kriperat etj. ne pllakat e pasterizatorit, tubave dhe rrugeve te kalimit te qumeshtut ne makinen e mbushjes.
Kurse firot qumeshtit te fresket te pasterizuar (Pa ambalazhimin ) jane 0.40%.

2. Humbjet e njesive yndyrore gjate pergatitjes se qumeshtit te fresket te pasterizuar llogariten 1 Njesi Yndyre ne 100 Njesi Yndyre, qe i dedikohet ngjitjes se yndyres ne rruget ku kalon qumeshti.

3. Qendrat e perpunimit te qumeshtit qe pergatisin qumesht te pasterizuar dhe e trajtojne ne cisterne, llogarisin firo vetem te pasterizimit 0.40% dhe humbje te njesive te yndyres 1 ne 100.
4. Gjate kalimit te qumeshtit te pasterizuar nga nje repart ne repartin tjeter, llogariten firo dhe humbje te Njesive te Yndyres vetem gjate pasterizimit te qumeshtit.
5. Ne kushte te veçanta kur vertetohet ripasterizim i qumeshtit firot dhe humbjet e Njesive te Yndyres llogariten dy fish dhe per ambalazhimin 1 here 0se FIRO TOTALE
1% (0,40 + 0,40 + 0,20) dhe humbje te Njesive te Yndyres 2 Njesi Yndyre ne 100 Njesi Yndyre.

FIROT E QUMESHTIT.png
FIROT E QUMESHTIT.png (26.01 KiB) Viewed 7499 times


2 PER  KOSIN.png
2 PER KOSIN.png (47.79 KiB) Viewed 7499 times


4  FIROT E QUMESHTIT PER TREG DHE KOSIT.png
4 FIROT E QUMESHTIT PER TREG DHE KOSIT.png (36.5 KiB) Viewed 7499 times


3 Vazhdojne firot.png
3 Vazhdojne firot.png (48.35 KiB) Viewed 7499 times


4 -1.png
4 -1.png (54.55 KiB) Viewed 7499 times


4-2.png
4-2.png (34.49 KiB) Viewed 7499 times


5 Vazhdojne firot.png
5 Vazhdojne firot.png (30.34 KiB) Viewed 7499 times


6  FIRO GJATE TRANSPORTIT.png
6 FIRO GJATE TRANSPORTIT.png (35.12 KiB) Viewed 7499 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 14 Oct 2019, 12:07

INDUSTRIA E QUMESHTIT

TRANSPARENCE GJATE VIZITES NE NJI FABRIKE QUMESHTI TE DANONES (SERDIK)

Qumeshti dhe nenproduktet e tij e sidomos produktet acido – laktike që permbajne PROBIOTIKE – baktere te mira te gjalla e kane treguar vehten per te mirat qe i sjellin njerezimit, per fat te mire ka akoma studjues qe vazhdojne te kembengulin per të zbuluar dhe sidomos per t`i spjeguar shkencerisht keta dobi per shendetin tone. Megjithate njeriu eshte i prire te kundershtoje e si rrjedhim eshte krijuar një “Opozite” e varfer dhe aspak e aftë por e pa organizuar që perpiqet te deformoje faktet!!!, kjo ka krijuar disi nje lëmsh sidomos per konsumatoret qe nuk kane njohurite e duhura!
Një dite njeri më tha; nuk na doli gjë qumeshti dhe nenproduktet e tij!! Nuk u habita se aq mend kishte, por iu pergjigja se, un arrij te dalloj ata njerez qe i kane rregullisht ne tavolinat dhe i konsumojne ne menyre te moderuar keta produkte, mesoje edhe kete; dikur aty ku punoja un ishin mbi 100 punonjes shumica gra dhe vajza, puna ishte e rende dhe ne kushte jo aq te favorshme por fytyrat e tyre shkelqenin më shum se i atyre grave qe perdorin dhjetra kremera, kjo sipas specialisteve spjegohet me faktin se mekanizmi i ushqyerjes se lekures eshte nga brenda ndersa kremerat dhe maskat kontribojne ne pakesimin e demeve qe shkaktohen nga faktoret e jashtem.

Kjo eshte aresyeja qe e detyrojne menaxherin e Kombinatit te
Qumeshtit SERDIK - SOFJE t`i pergjigjet pyetjeve te konsumatoreve, mos te harrojme se kemi te bejme me nje objekt te ndertuar nga Kompania Gjigande – DANONE qe operon ne vendet me industri qumeshti te zhvilluar ne mbare boten.

Pyetje qe behen me shpesh:

.1 Çfare kuptohet me QUMESHT ?
.2 A eshte i dobishem qumeshti?
.3 Cilet lloje qumeshtrash perdoren per njeriun?
.4 Cila eshte perberja e qumeshtit?
.5 Qumeshti me gjyse yndyre dhe qumeshti i skremuar permbajne te njejten sasi Kalciumi dhe elemente me vlere ushqimore sikurse qumeshti me yndyre te plote?
.6 Qumeshti i ruajtur per kohe te gjate permban te njejtat lende ushqimore sikurse qumeshti i fresket?
.7 Qumesht me yndyre te plote apo qumesht te skremuar duhet t`i jap femijes tim?
.8 Perse Kalciumi eshte kaq i rendesishem per kockat?
.9 A mundet Kalciumi qe merret nga arrat dhe perimet te zevendesoje ate qe merret nga produktet e qumeshtit?
.10 A mund te siguroj Kalciumun nepermjet shtesave ushqimore?
.11 Si mundet personat me Intolerance ndaj laktozes te marrin Kalciumin?
.12 A permban shume yndyre qumeshti?

.13 A eshte me i dobishem gjalpi se margarina?
.14 Cilat jane dobite e Kiselo Mljako i ngjashem me Kosin tone?
.15 A permbajne prodhimet e juaja konservante?
.16 A permbajne niseshte prodhimet e juaja?
.17 Cili nga produktet e qumeshtit permban Gluten?
.18 A mund te mpiks qumeshtin ne shtepi me Kosin tuaj?
.19 Ne cilat kushte duhen ruajtur prodhimet e juaja?
.20 Perse eshte kaq e gjate koha e konsumimit?
.21 Nje gote qumesht para se me fjete ndihmon per gjum te qete?

1. Çfare kuptohet me nocionin QUMESHT?

Qumeshti eshte leng biologjik mjaft i nderlikuar i destinuar per t`i dhene jete dhe te siguroje rritjen e te porsalindurit, ka vlera te plota dhe eshte produkt qe pervehtesohet lehte nga organizmi. Permban: uje, proteina, yndyre, sheqer qumeshti ( laktoze ), kripera minerale, vitamina, hormone, dhe trupa imune qe pengojne zhvillimin e mikroorganizmave perfshi edhe ato te demeshme qe bijne ne qumesht.

2. A eshte i dobishem QUMESHTI ?
Natyra e ka pranuar se te vegjelit ushqehen vetem me qumesht deri sa kalohet ne ushqim tjeter, ne saje te perberjes kimike dhe vetive biologjike qumeshti eshte nje nga produktet me vlera te plota me prejardhje shtazore, siç u shenua me lart permban lendet baze per jeten e njeriut – proteinat – sheqer(karbohidrate) – yndyre –dhe vitamina.
Studimet shkencore tashma kane vertetuar se qumeshti ka disa veti sheruese. Acidet yndyrore te qumeshtit neutralizojne radikalet e lira ne organizmin e njeriut dhe keshtu ngadalesojne procesin e plakjes se njeriut. Nje gote qumesht i fresket ploteson 1/3 e nevojave ditore per Vitamine B2, B12, A, Jod, magnezium dhe Kalcium
Kiselo Mljako (kosi – jogurti ) ka te tjera perparesi, rrite aftesine per pervehtesimin sa me teper te Kalciumit qe kane ushqimet, eshte lehtesisht i asimilushem dhe pervehtesohet me shpejt se sa qumeshti, ka plot te dhena shkencore per ndikimin ne mikrofloren ne sistemin intestinal dhe rekomandohet te konsumohet nga persona qe kane Intolerance ndaj laktozes.

. 3 Cilet qumeshtra perdoren nga njeriu ?
Ne ushqyerjen e njeriut perdoren lloje te ndryshem qumeshtrash: Qumesht lope, i dhise, dele, buallice etj. te kafsheve te rralla dhe konsumohet pothuajse ne te gjitha vendet e botes. Qumeshti konsumohet i fresket ose prej tij pergatiten produkte qumeshti; qumeshtra te fermentuar, gjalpe, djathera te llojeve te ndryshem ( djathera te bute dhe me shellire, te forte, djathera te shkrire), gjize, etj. sherben per pergatitjen e ushqimeve te kombinuara. Qumeshti dhe produktet e qumeshtit sjellin shumellojshmeri ne ushqyerjen e njeriut, permiresojne shijen e ushqimeve qe perdore njeriu, rrisin vlerat ushqyese dhe biologjike,kane gjithashtu veti kuruese.

.4 Cila eshte perberja e QUMESHTIT ?
Qumeshti eshte burim i pasur per lendet ushqyese dhe vtamina, ne lendet organike perfshihen; proteinat, yndyra, sheqeri i qumeshtit (laktoza ), vitaminat, enzime, ndersa ne lendet inorganike bejne pjese; uji, kriperat minerale. Lendet proteinike ne qumesht jane me vlera te plota dhe plotesisht te asimilueshme nga organizmi. Yndyra e qumeshtit karakterizohet me pranine ne sasi te madhe te acideve yndyrore me peshe molekulare te ulet, yndyra e qumeshtit gjithashtu permban fosfatide, tokoferol, dhe Vitamine A dhe D. Karakterizohet me me pervehtesim deri 98 %, ne pervehtesimin sa me te mire ndikon edhe fakti se perbehet nhga buleza sferike me permasa 0,5-10 µm. Laktoza ndihmon ne shtypjen e veprimtarise jetesore te baktereve kalbezuese dhe ndihmon zhvillimin e mikroflores se dobishme ne intestinal. Permbajne gjithashtu nje sere elemente kimike si: Kalcium, Klor, Zink, Kobalt, Natrium, Magnezium, Baker, Jod, Mangan, Hekur, etj. veçanarisht me vlere teper te madhe eshte permbajtja ne qumesht e Vitamines B12.

.5 Qumeshti me gjyse yndyre dhe qumeshti i skremuar permbajne te njejten sasi Kalciumi dhe elemente me vlere ushqimore sikurse qumeshti me yndyre te plote?
Produktet e qumeshtit me pak yndyre perfshi ketu edhe qumeshti, kane me pak kalori dhe yndyre se sa ata me yndyre te plote por kane te njejtat vlera ushqimore. Ne fakt qumeshtrat me pak yndyre, permbajne me shume Kalcium ndersa per sa i takon perbersave ne dobi te kockave siç jane proteinat dhe fosfori, ata jane ne sasi te njejte

.6 Qumeshti i ruajtur per kohe te gjate permban te njejtat lende ushqimore sikurse qumeshti i fresket?
Si qumeshti i fresket ashtu edhe kur ruhet per kohe te gjate permban te njejtat lende dhe eshte burim i pasur per dhjete lendet e domosdoshme per jeten e njeriut – Kalciumi – fosfori – kaliumi – riboflavina – vitaminat A dhe B12 – magneziumi – karbohidratet – proteinat dhe zinku, humbjet e perberesave jane ne sasi te paperfilleshme, vrehet nji ulje minimale e permbajtjes se tiamiones, vtamines B12 dhe acidit folik ( vitamina B9) ne krahasim me qumeshtin e fresket.

.7 Qumesht me yndyre te plote apo qumesht te skremuar duhet t`i jap femijes tim?
Dieta me permbajtje te ulet yndyre nuk rekomandohet per femijet deri 2 vjeç, bebet dhe foshnjet e vogla rriten shume shpejt dhe kane nevoje per yndyre qe gjendet ne qumeshtin me yndyre te plote, djathera dhe K.Mljako sepse jane burim energjie teper e nevojshme per rritjen dhe zhvillimin e organizmit. Qumesht me permbajtje te ulet yndyre mund te perdoret per femijet me moshe mbi 2 vjeç.

.8 Perse Kalciumi eshte kaq i rendesishem per kockat?
Lidhur me rendesine jetike te Kalciumit per njeriun eshte thene dhe vertetuar nga mjekesia, ne na mbetet t`a zbatojme madje te kemi kujdes dhe t`a marrim qe vitet e para te jetes ne doza te mjaftueshme per ndertimin dhe fortesine e kockave sepse kjo ndikon qe te mos demtohet struktura e tyre ne vitet e moshes se trete.
Kalciumi gjethenje kombinohet me minerale te tjere si Fosfori duke formuar keshtu kristale te forte qe krijojne strukturen e forte te kockave. Ne fakt 99 % e Kalciumit ne trupin e njeriut ndodhet ne dhembet dhe kockat.
Trupi i njeriut nuk mund te prodhoje Kalciumin prandaj detyrimisht duhet t`a marre nepermjet ushqimit. Ne qofte se ne ushqimet tona nuk eshte ne sasine e duhur atehere Kalciumi çlirohet nga kockat dhe kalon ne rrjedhen e gjakut sipas nevojave qe kerkon organizmi, kjo çon ne demtimin e sistemit te kockave.

.9 A mundet Kalciumi qe merret nga arrat dhe perimet te zevendesoje ate qe merret nga produktet e qumeshtit?
Eshte perhapur gjeresisht ideja (qe per disa studjues eshte mashtrim) se keto produkte jane te pasura me Kalcium, ne te vertete ata permbajne shume lende te tjera shume te dobishme, dhe studimet kane vertetuar se produktet ushqimore me origjine bimore nuk mund te plotesojne nevojat ditore me Kalcium.
Produkte qumeshti ( si; qumeshti, K.Mljako – kos dhe djathe ) jane burimi me i pasur per Kalcium. Tre racione produkte qumeshti çdo dite sigurojne dozat e nevojshme ditore pothuajse per çdo njeri. Nji racion produkt – qumeshti eshte baraz me 250 ml ( gote) qumesht I fresket opse 200 gr kos ose 40 gr djathe.
Per te marre te njejten doze te Kalciumit qe ka nji racion produkt qumeshti do t`u duhet te mundoheni pak!!! Sepse duhet te konsumoni 32 koka laker Brukseli ose 21 gota spinaq te coptuar ose 11 gota patate te coptuara ne forme kubi, apo 6 gota laker e bardhe e coptuar mundet edhe 5 gota brokull e zjere dhe se fundi 1 gote me bajame te pjekura.

.10 A mund te siguroj Kalciumin nepermjet shtesave ushqimore?
Gjithmone eshte me mire te merren perberesitt ushqimore te nevojshem per organizmin tone nga ushqimet, ushqimi e furnizon organizmin me gamen e plote te lendeve te çmuara dhe te kombinuara ne menyre te natyreshme se sa kur perzihen ne menyre artificiale nga ana tjeter edhe ka shije me te mire. P.sh. kur merret vetem Kalciumi nga shtesa, nepermjet nji gote qumesht sigurojme Kalciumin por edhe lende te tjera si; proteina, magnez, fosfor, zink, dhe kalium teper te nevojshme per shendetin dhe strukturen e kockave.

.11 Si mundet personat me Intolerance ndaj laktozes te marrin Kalciumin?
Nuk eshte aspak e veshtire qe keto persona te plotesojne nevojat me Kalcium, sepse mund te konsumojne djathera te forte ( te cilet ne fakt permbajne shume pak laktoze ose aspak), K.Mljako – kos ( qe permban
kultura bakteriale natyrale qe ndihmojne ne zberthimin e laktozes ) madje studjuesit kane konfirmuar me prova se sasi te vogla laktoze se bashku me ushqimin normal asimilohen pa asnje problem nga organizmi i atyre qe kane kete problem.

.12 A permban shume yndyre qumeshti?

JO. Eshte perhapur ideja se qumeshti permban shume yndyre! Por ne fakt qumeshti natyral i fresket permban 3,8 gram yndyre ne 100 ml qumesht qe do te thote shume me pak se sa mendojne disa njerez, dhe duhet te mos harrojme se qumeshti me pak yndyre permban 1,5 % kurse qumeshti i skremuar ka vetem 0.1 %.

.13 A eshte me i dobishem gjalpi se margarina?
Eshte fakt se gjalpi eshte teper i kerkuar nga njeriu sepse eshte natyral dhe ka shije te mire, edhe studimet kane vertetuar se te gjithe produktet e qumeshtit perfshi edhe gjalpin jane te domosdoshem per nji ushqyerje te shendeteshme. Shumica e konsumatoreve jane te shqetesuar lidhur me margarinen per faktin se eshte produkt me perpunim te gjate industrial dhe permban shtesa si; ngjyrues, konservant dhe shtesa te tjera. Gjithesesi konsumimi i paket dhe me kujdes do te ishte sjellja me e pershtateshme ndaj tij dhe produkteve te tjera ushqimore.

.14 Cilat jane dobite e Kiselo Mljako i ngjashem me Kosin tone?
Kush ka shfrytezuar literature per Industrine e Qumeshtit edhe ne shqip nuk ka se si te mos kete mesuar dobite e ketij produkti, Se pari permireson tretjen dhe mban ekuilibrin e mikroflores ne intestinalin(zorret) e njeriut, veprimi i demeshem i antibiotikeve neutralizohet dhe si pasoje bakteret e demeshme si; stafilokoket, streptokoket, thuprat e tifos, si dhe te tjera asgjesohen. Permbajtja në K.Mljako e baktereve – Laktobakterium bulgaricus me veti te forta probiotike ndihmon ne forcimin e sistemit imunitar dhe shtyp veprimtarine jetesore te baktereve kalbezuese duke pakesuar keshtu sasine e toksinave qe prodhojne ato. Eshte i njohur fakti se K.Mljako eshte produkt ushqimore dietik dhe nji ushqim universal qe shpesh perdoret si profilaktik duke mjekuar disa semundje.

PS!
Konsumi i lartë i pijeve të gazuara apo snacks acid dhe ëmbëlsirave rrisin rrezikun e erozionit dhëmbit, ndërsa futja e qumështit dhe kosit redukton shfaqjen e erozionit.Hulumtuesit në Universitetin Federal të Pelotas (Brazil) kane përdorur një meta-analizë dhe meta-regres për të studiuar efektin e dietës tek dhëmbet - prania e erozionit në fëmijët dhe adoleshentët (8-19 vjet). Trembëdhjetë studime vëzhguese janë përzgjedhur dhe mbi bazen e të dhënave elektronike nga dy reviewers të pavarura. Kosi ka një efekt anticariogenic ndersa konsumimi i lartë i pijeve të gazuara (p = 0.001), snacks acid / Ëmbëlsirat (p = 0.01) dhe lëngje frutash acid (p = 0.03) rrit shfaqjes së erozionit dhëmbit, ndërsa konsumi i lartë i qumështit (p = 0.028) dhe kos (p = 0,002) redukton erozionin e dhëmbëve dhe demonstron një efekt parandalues.
Burimi: Salas M.M. et al., Journal of Dentistry, qershor 2015

.15 A permbajne prodhimet e juaja konservante?
Pergjigjeja eshte ne menyre kategorike JO Konservantet pengojne nuk lejojne te zhvillohen proceset fermentative dhe nuk lejojne qumeshtin te kthehet ne K.M. madje edhe ne sasi minimale, ata nderpresin zhvillimin e baktereve acido – laktike qe jane ne maja.(faren e kosit)

.16 A permbajne niseshte prodhimet e juaja?
Kompania e jone ne menyre strikte ruan kriteret dhe normativat siapas Udhezimeve te vendit vet dhe BE. Kjo eshte aresye e forte pse ne nuk perdorim niseshte, xhelatine dhe lende te ngjashme me keto gjate pergatitjes se produkteve te qumeshtit.
Permbajtja e produkteve tona imtesisht eshte e shkruar ne çdo paketim qe destinohet per konsum. Nje garanci e forte eshte edhe fakti se ne jemi nje nga prodhuesit me te medhej i produkteve te qumeshtit ne vend dhe jemi vazhdimisht nen kontrollin e rrepte te institucioneve shteterore.

.17 Cili nga produktet e qumeshtit permban Gluten?
Në parim produktet e qumeshtit nuk permbajne gluten ne raste te rralla disa qumeshtra te fermentuar ose deserte qumeshti mund te permbajne gluten per shkak te shtesave prandaj keshillohet te lexohet permbajtja e etiketes, persa i perket prodhimeve tona asnjeri nuk permban gluten.

.18 A mund te mpiks qumeshtin ne shtepi me Kosin tuaj?
Patjeter por ne kushte shtepie rezultati do te ndryshoje si cilesi per disa aresye:
. Ne pergatitjen e K.Mljako ne kushte shtepie eshte me e veshtire te ruhen parametrat teknologjik.
. Ne po perdorim brez te ri kultura bakteriale te seleksionuara qe japin rezultate te kenaqeshme.:

.19 Ne cilat kushte duhen ruajtur prodhimet e juaja?
Produktet tona te qumeshtit duhet te ruhen ne frigorifer ne kushte me temperature 2 – 6 0 C qe do te garantoje cilesine gjate ruajtjes.

.20 Perse eshte kaq e gjate koha e konsumimit?
Cilesia e lendes se pare – qumeshti eshte vendimtare qe percakton kohen e perdorimit te K. Mljako. Qumeshti duhet te nxirret nga kafshe te ushqyera mire dhe te permbaje sa me pak mikroorganizma, nje trajtim i mire gjate grumbullimit dhe transportimit siguron cilesi te mire. SERDIK SOFIA - DANONE perdore qumesht nga ferma me reze 40 km qe jep mundesi qe nje pjese e qumeshtit te perpunohet pa perfunduar periudha bactericide. Perdorimi i brezit te fundit te kulturave bakteriale ka bere qe te zgjatet faza e baktereve acido laktike streptokoket dhe laktobacilet. Analizat laboratorike tregojne, madje edhe mbasi ka kaluar koha e konsumimit te K.M. numri i
baktereve ne prodhimet tona ka rezultuar 10 7 dhe 10 8 ne 1 gr. baktere te gjalla. Jo pak rendesi ka edhe respektimi i kushteve higjeno-sanitare, prania e pajisjeve dhe makinerive moderne.

.21 Nje gote qumesht para se me fjete ndihmon per gjum te qete?
Nje gote qumesht i ngrohet me mjalte ose sheqer ne darke para se te flesh mund te permiresoje gjumin. Qumeshti i jep organizmit doza amino acid Triptofan, ndersa sheqeri ndihmon ne çlirimin e Insulines e cila ndihmon Triptofanin te hyje ne sistemin nervore dhe te kthehet ne serotine lende kjo qe ndihmon per nji gjum te qete.

-------------------------------------------------------------------------

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 31 Oct 2019, 11:56

INDUSTRIA E QUMESHTIT

PAKËSOJE KAZEINEN:

Duhet të jemi te kujdeseshem kur flasim per ndonje reagim apo lidhje te qumeshtit me disa semundje tek njerezit sepse me sa dij un nuk ka produkt ushqimor qe ne rrethana te caktuara te mos kete ndonje efekt anesor. Keto qe shkruaj nuk e lekundin aspak vleren ushqyese te qumeshtit si produkt ushqimor shpesh here i pazevendesueshem por po e trajtoj duke u mbeshtete ne te dhenat studimore te institucioneve kerkimore - shkencore ne bote, per t`i trajtuar mire disa reagime te organizmit tek disa persona ndaj qumeshtit

Edhe pse qumështi është një nga ushqimet më të njohura në dietën moderne, të gjitha grupet e gjakut nuk e mirepresin njelloj kur hyn ne organizmin tone, ajo qe ka filluar te shqetesoje studjuesit eshte mundesia e ndikimit negativ te proteinave të qumështit, të cilat mendoj se duhet te diskutohen me kujdes!! (Sepse "Opozita e Qumeshtit" eshte e gateshme t` i keqtrajtoje!!!

Ka dy lloje proteina në qumësht. 80% e proteinave në qumësht është kazeina, zberthimi i një lloji të veçantë të kazeinës është akuzuar per efekt anësor, i cili mund të jetë problematik për njerëzit dhe kafshët. Ka argumente te forta që kazeina dhe derivatet e saje lidhen me sëmundjet e zemrës, çrregullime mendore - autizmit dhe skizofrenia, diabeti tip 1, dhe shumë sëmundje të tjera autoimune. Këto probleme me proteinën e qumështit për të cilën po flasim janë provuar në disa studime shkencore! Për fat të mirë, janë gjetur mënyra të thjeshta për të shmangur këto rreziqe.

A1 Beta Kazeinë dhe opiate problematike
Shumëllojshmëria problematike e kazeinës që gjendet në qumësht quhet A1 beta kazeine , është shfaqur si pasojë e një mutacioni gjenetik në bagëti, të cilat besohet të ketë origjinën rreth 8000 vjet më parë në Evropë. Kazeina beta A1 ndodhet vetëm në qumështin e disa racave të bagëtive.
A1 beta kazeinë është një grup i 209 aminoacideve e cila është shumë e ngjashme me llojet e tjera të proteinave të qumështit, të quajtur A2 beta kazeinë. I vetmi ndryshim midis kazeinëve A1 dhe A2 beta është vetëm një aminoacid i vetëm. Forma problematike e proteinave të qumështit perfshine histidine amino acid në pozicionin 67 në vend të prolinës amino acid. A1 beta kazeinë ndikon për zhvillimin e sëmundjeve autoimmune, sëmundje zemre.

Për shkak të keqkuptimeve rreth kolesterolit në qumësht, u fajësua gabimisht nga shumica e njerëzve për sëmundjet e zemrës. Megjithatë, A1 beta kazeinë ka provuar të ketë më shumë gjasa faktor për probleme të tilla.
Në vitin 2001, Dr. Kurani MakLachlan analizoi numrin e vdekjeve për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare në 17 vendet e industrializuara për vitet 1985 dhe 1990, ku u përfshin edhe njerëz të moshës mes 35 dhe 69 vjet. Rezultatet tregojnë një lidhje të dobët në mes të sëmundjeve të zemrës dhe proteinave te qumështit, madje edhe një lidhje të dobët me A2 beta kazeinë, por një lidhje shumë të fortë në mes të kazeinë beta A1 dhe sëmundjeve kardiovaskulare.
Në vitin 2003, Dr. Murray Lougesan dhe prof. Bob Elliott kryen një studim të ngjashëm në 20 vendet e zhvilluara për katër vjet. Edhe një herë, korrelacioni në mes konsumit të A1 beta kazeinë dhe vdekshmërisë nga sëmundjet kardiovaskulare është shumë e lartë. Ata gjithashtu ekzaminuan të dhënat mbi 77 llojet e tjera të ushqimeve për të përcaktuar se ata nuk kanë lidhje me sëmundjet e zemrës. Edhe pse disa prej tyre janë raportuar si rrezik, asnjë prej tyre nuk eshte i lidhur direkt midis sëmundjeve të zemrës dhe konsumit te proteinave të rrezikshme të qumështit, prova të tjera interesante zbulohen në njerëz nga Islanda dhe Finlanda - si vende të lidhura ngushta me konsum të lartë të qumështit (Gjethenje studjuesit dhe nutricientet keshillojne; JO sasi te madhe - konsumim qumeshti). Finlanda ka një nga normat më të larta të sëmundjeve kardiovaskulare në botë, ndërsa nivelet Iceland janë shumë më të ulëta. Kjo shpjegohet me faktin se Islanda konsumon 60% të qumështit që konsumohet në Finlandë. Një skenar i ngjashëm ekziston në Mbretërinë e Bashkuar. Shkalla e sëmundjeve kardiovaskulare në ishullin Guernsey është rreth një e treta e asaje të pjesës tjetër të Britanisë së Madhe. Islanda dhe ishulli mbareshtron më së shumti bagëtitë (lopet) garniziyski që prodhojnë qumesht me permbajtje shumë të ulet A1 beta kazeine. Gjithashtu interesante është se fiset Masai dhe Samburu në Afrikë që konsumojnë sasi të mëdha të qumështit, por ka shumë pak sëmundjet kardiovaskulare.

Pini qumësht nga kafshët të cilat nuk prodhojnë proteina te rrezikeshme. Ndoshta ky eshte qellimi kryesore i ketij shkrimi por ne konsumatore nuk kemi se çfare te bejme POR kjo kembane rreh per fermeret dhe prodhuesit e tjere te qumeshtit te cilet duhet mbareshtrojne kafshe - lope qumeshti i te cilave ne totalin e proteinave nuk permban Kazeine beta A1.
Në vitin 2003, një ekip i studiuesve në Australi shqyrton dhe kafshët. Ata gjetën se beta kazeinë A1 shkakton lezione yndyrore të mëdha pllakë në arteriet e lepujve, ndërsa në beta kazeinë A2 pothuajse asnjë. Hulumtuesit në përfundimin se beta kazeinë A2 pak ngre nivelin e mundësive për zhvillimin e arteriosklerozës, ndërsa A1 beta kazeinë patjetër të kontribuojë në zhvillimin e saj.

Hulumtimi Pozovavanena - çfarë është kazeinë A1 dhe A2:
Ekzistojnë shumë dëshmi bindëse në lidhje me marrëdhënien midis A1 kazeinë beta dhe diabetit të tipit 1.
Në vitin 1999, Bob Elliott dhe Jeremy Hill kryen një studim epidemiologjik mbi incidencën e sëmundjes "sheqerit" në fëmijët e moshës 0 deri në 14 vjet në 10 vende të ndryshme. Edhe pse konsumi i përgjithshëm i proteinave të qumështit nuk ishte i lidhur me rastet e diabetit, konsumit të A1 beta kazeinë sigurisht ka një lidhje. Studimi u konfirmua gjithashtu nga Dr. Murray Laugesen.
Dëshmia epidemiologjike vërtetohet gjithashtu nga një test kafshësh. Në vitin 1997, Bob Elliott dhe Jeremy Hill bënë kërkime në minj që janë të prirur për diabet. Ata kanë zbuluar se 47% e minjve të ushqyer me A1 beta kazeinë kane zhvilluar diabetin, ndërsa minj te ushqyer me A2 beta kazeinë, nuk ndodhi zhvillimi i diabetit, më vone studjues te ndryshem kundërshtojne idenë se A1 beta-kazeinë paraqet rreziqe shëndetësore në fund, del se ka pase manipulime
Diabeti i tipit 1 është klasifikuar shpesh si një sëmundje autoimune dhe mund të shkaktohet pasi sistemi imunitar fillon dhe sulmon qelizat për të prodhuar insulinë në pankreas. Në vitin 1999, shkencëtarët në Gjermani gjetën një lidhje shumë të fortë mes diabet tip 1 dhe nivele të larta të antitrupave të shkaktuara nga A1 beta kazeinë. Mendohet se këto nivele të antitrupave në faktin bazuar në rregullimin e amino acideve të nxjerra nga beta kazeinë A1, e cila është e përbërë vetë opioid BKM7. Që kur ky rregullim ka ngjashmëri me strukturat e proteinave të qelizave insulinë-prodhimin e pankreasit, antitrupat sulmojnë qelizat pankreasit me peptideve BKM7. Kjo është e ngjashme me reaksionin autoimun, e cila shpesh është rezultat i ndjeshmërisë së glutenit

Simptomat e autizmit dhe skizofrenisë mund të jenë të ngjashme me ato të shkaktuara nga opioidet. Derivatet e A1 beta kazeinë dhe gluteo-morfinë (që përmbajnë gluten) mund të kontribuojnë në këto simptoma. Në praktikë, shumë fëmijë autikë kanë treguar që kanë pasur përmirësime të rëndësishme pas një dietë pa gluten dhe kazeinë. Marrëdhënia mes autizmit dhe opiateve nuk është asgjë e re. Për herë të parë, kjo qasje u trajtua në vitin 1979 nga një shkencëtar i quajtur Jaak Panchep.
Në vitin 2000, një ekip i studiuesve të udhëhequr nga Robert Cade, ka shqyrtuar provat ekzistuese për kombinimin e kazeinës me glutenin dhe lidhjen me autizëmin dhe skizofrenine. Ata gjithashtu raportuan të dhëna të reja me eksperimentin e tyre që përfshin 150 fëmijë me autizëm, 120 të rritur me skizofreninë, 43 fëmijë normalë dhe 76 të rritur normalë. analiza gjaku është zbuluar se ka pasur një rritje të konsiderueshme e antitrupave ndaj kazeinës dhe glutenit.
Megjithëse rezultatet e dietëve të glutenit dhe kazeinës janë shpesh anekdotale, nuk duhet nënvlerësuar që shumë njerëz janë përmirësuar.
Efektet negative të kazeinës Beta A1 në pacientët me autizem dhe skizofrenikë mbështeten më tej nga studimet e kafshëve. Në vitin 1999 Zhongjian Sun dhe Robert Cade injektuar minjtë me derivate BKM7 e opioids në A1 beta kazeinë, për të përcaktuar nëse ato arrijnë në tru. Gjetja ishte se Opioids janë të bashkangjitur në një numër të pjesëve të ndryshme të trurit, e cila më parë ka qenë treguar të jetë i lidhur me autizëm ose skizofreni. Si rezultat, ata kanë arritur në përfundimin se BKM7 mund të kalojë përmes pengesë gjak-tru dhe ndikojnë në zona të trurit, të ngjashme me ato individë të cilët janë të prekur nga autizmi dhe skizofrenia.
Cila është lidhja midis reaksioneve alergjike dhe sëmundjeve të tjera A 1 beta kazeine?
Marrëdhënia në mes kazeinës A1 beta dhe disa sëmundjeve serioze është provuar të jetë e disponueshme dhe mbështetet nga prova bindëse. Por ajo gjithashtu mund të lidhet me llojet e tjera të problemeve shëndetësore.
Në fakt, shumë njerëz që mendojnë se janë intolerant në laktozë apo kazeinë, nuk kane arsye për të besuar se A1 beta kazeinë mund të kontribuojnë për zhvillimin e sëmundjeve autoimune, si skleroza e shumëfishtë, sëmundja e Parkinsonit dhe sindromi i vdekjes së papritur të foshnjave, por më shumë hulumtime është e nevojshme për të mbështetur këto pretendime.
Problemi me A1 kazeinë beta merr më shumë rezonancë në Zelandën e Re. "Fontera" - kompania më e madhe e qumështit në Zelandën e Re, fillimisht ka treguar shqetësim rreth A1 beta kazeinë, por pastaj ndryshoi qëndrimin e saj duke pohuar se ajo nuk përbën rrezik për shëndetin e njeriut dhe është e padëmshme. !!!!!
Ndryshimi i qendrimeve siç e kemi parë shumë herë, edhe ne industrine e qumeshtit shpesh është si rrjedhim i shqetesimeve më teper nga ana financiare për sa me shum përfitime prej saj sesa për shëndetin publik. Pavarësisht nga keto sejcili nga ne duhet të vendose vetë duke u mbeshtete në informatat në dispozicion.

Çfarë mund të bëni për të mbrojtur veten?
A1 kazeina beta gjindet vetëm ne qumeshtin e disa lloje te gjedheve që i përkasin specieve Bors Taurus. Kafshët e tilla ekzistojnë kryesisht në hemisferën perëndimore. Breed Guernsey prodhon rreth 10% A1 beta kazeinë race Dzhersey prodhon rreth 35% dhe ushqen Ayrshire, Holstein prodhojnë Frisiyan edhe më shumë se 50%.
Dhitë nuk prodhojne A1 kazeinë beta, duke e bërë qumështin dhe produktet e qumështit një alternativë të shkëlqyeshme. Si djathi i buallices ashtu edhe qumështi i deleve përjashtojnë gjithashtu prezencën e kazeinës së dëmshme. Këto kafshë të qumështit janë të nënshtruar rrallë ndaj antibiotikëve dhe hormoneve, ndryshe nga lopët që zënë 90% të prodhimit të produkteve të qumështit në mbarë botën. Në produktet e tjera të qumështit - dhi, dele ose qumësht buallice janë me cilësi shumë më të mire. Gjithashtu në qumështin e dhise përmban 3 herë më shumë omega acide yndyrore, dhe komponenti i quajtur CLA (acid linoleik), e cila kontribuon në humbjen e yndyrës nënlëkurë dhe për rritjen e mases muskulore.
I shenova keto te dhena i nisur edhe nga fakti se nje miku i im me tha; Inxhinjer! kam marre vendim te mos fus ne goje qumesht per shkak te permbajtjes se Beta A1 Kazeine. . . . .
Një nga mënyrat më të lehta për të shmangur toksikiraneto me A1 beta kazeinë është e bazuar ne dietën natyrore me drithërat dhe mish. Duke përmirësuar shëndetin e tretjes, zorrët tuaja do të jenë të përgatitur për të luftuar peptidet e BCM7 dhe substanca të tjera të padëshirueshme. Kështu, ata nuk do të arrijnë lehtësisht në gjak, ku mund të shkaktojnë reaksione imune dhe të shkaktojnë dëme të indeve.
Për shtesat - Shmangni kazeinën, proteinat e qumështit, shufrat e proteinave, proteinat e matricës dhe produktet e tjera të kazeines. Unë mendoj se ata nuk do t'ju ndihmojnë të përmirësoni formën tuaj. Shtesat moderne ofrojnë shumë alternativa të tilla si: hirrë, vezë, kërp, oriz, bizele etj.
Zgjidhni alternativa dhe për të siguruar një shëndet të mirë dhe jetëgjatësi nepërmjet sportit dhe menyres se jetesës duke i ofruar vehtes vetem një gotë qumësht ..
VO!
Mendoj se keta te dhena shkencore qartesojne situaten, injorojne bisedat dhe konkluzionet qe disa njerez i nxjerin nga bisedat ne rruge dhe kafene.

1.png
1.png (239.95 KiB) Viewed 7035 times


2.png
2.png (404.74 KiB) Viewed 7035 times


3.png
3.png (455.5 KiB) Viewed 7035 times


4.png
4.png (433.17 KiB) Viewed 7035 times


5.png
5.png (543.57 KiB) Viewed 7035 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 118
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 09 Nov 2019, 09:47

INDUSTRIA E QUMESHTIT

SI FABRIKOHET QUMESHTI PER LATANTE DHE FEMIJE TE VEGJEL ?

"Qumështi më i mirë sipas mendimit tuaj," thotë një reklamë e famshme. Por kutia e qumështit nuk duket aq afër natyralit!!!

Si bëhet qumështi per bebet? Zgjedhja e duhur për fëmijën tuaj.

Ajo që ka rendesi eshte eshte perberja e qumeshtit per bebet, e cila realizohet sipas Urdhereses per prodhuesin dhe ka si qellim te kete perberjen SA MË AFER te qumeshtit te NENES sepse perberja e ketyre dy qumeshtrave ndryshon.

Qumesht pluhur per moshen e 1- pare dhe 2 – te dyte:

Se pari, qumeshti skremohet plotesisht, mbasi pasterizohet hollohet me qellim qe te arrihet permbajtja e nevojshme e proteinave pastaj i shtohen LAKTOZA ose GLUKOZA, dekstrine-maltoze, vitaminat (В1, В3, В5, В6, В9, С, D, Е), mineralet( natriumi, magnezi, kalciumi, hekuri, zinku, bakri, kaliumi, mangani) dhe aminoacidet (arginine,histidine, taurine, karnitine).
Kjo perzjerje pasterizohet perseri, para se te homgjenizohet me yndyrna te ndryshme bimore; luledielli, kokosi, misri …) qe plotesojne nevojat per yndyre per beben.
Per te arritur perzjerjen e plote, prodhuesit përdorin emulsifikues të tillë si lecitine soje. Përzierja pastaj u përqendrohet (koncentrohet) dhe me tej kalon ne tharje me metoden e pulverizimit duke rene ne kontakt me ajrin e nxehtë në 75 ° C).

VO!
Prodhuesi mund të përfshijë në recetë: vaj peshku për pasurimin e preparatit me yndyrë poliedaturi esenciale, acid docosahexaenoic (DHA), bakteret e dobishme të gjalla, probiotikë të njohur, fibra stimulon florën e zorrëve, të quajtur prebiotikë, choline, një substancë e gjetur në qumështin e NENES që ndërmjetëson zhvillimin e trurit të foshnjës, nukleotide, komponimet që gjenden edhe në qumështin e gjirit që kontribuojnë në shëndetin e zorrëve dhe forcimin e sistemit imune të foshnjës.
Përbërësit vendosen së bashku, homogjenizohen dhe pastaj përzierja sterilizohet për disa sekonda në 130-140 ° C për 2-3 sekonda.

PS!
Mbaj në mend disa dekada më pare, si u zhvilluan ngjarjet lidhur me pergatitjen e ushqimeve per latantet; duke u bazuar ne nje studim te kryer nga specialistet tone per prodhimin e ushqimeve per femije te vegjel LATANTI – 1 dhe LATANTI -2 duke shfrytezuar fabriken e prodhimit te qumeshtit pluhur dhe te kondensuar Shkoder.
Per te bere nje pune sa me te persosur u krijua nje grup me specialiste te ndryshem do te merrnim eksperiencen me te mire ne disa vende te Europes perfshi ketu edhe Gjermania ku edhe gjetem zgjidhjen më te mire, pranuam sugjerimin teknik te gjermaneve; Nuk keni pse t`i ndryshoni destinacionin Fabrikes se qumeshtit pluhur dhe te kondensuar me kete tekologji te persosur (Amerikane) e cila edhe sot eshte konform standarteve nderkombetare, por ju rekomandojme te bejme objekt te ri duke zbatuar teknologjine gjermane, sigurisht kjo e rriste vleren e objektit (por ishte varianti me i pranueshem) dhe per kete shkak nuk u realizua, POR ajo që dua te them; procedura teknologjike ishte pikërisht kjo qe pershkrova më lart, dhe jemi te bindur per cilesine e produkteve kete e tregonte fytyra e femijve gjerman.
Vertete eshte e pamundur te arrihet qumeshtit I NENES ai eshte I BEKUAR por nenat e reja duhet t`a dijne dhe te kene besim se ky eshte maksimumi i kontributit shkencor, un mendoj se duhet te rrisin dijenite teknike dhe vleren ushqyese te ushqimeve per femijet e vegjel me baze qumeshtin, kjo realizohet duke mbajtur afer librin dhe keshillat e mjekut dhe jo çfare flitet ne rruge etj

Pse qumështi i lopës nuk është i përshtatshëm për foshnjet?
Qumështi i lopës ka disa disavantazhe që shpjegojnë pse nuk është i përshtatshëm për bebet.
E para përmban tre herë më shumë proteina se sa qumështi i gjirit, dhe kjo nuk është e mirë: Kazeina (e patretur) dhe proteina jo e mjaftueshme për t'u tretur (shih grafikun). yndyra e larte në qumështin e lopës me acide yndyrore te ngopur, por nuk siguron sasine e mjaftueshme të polyunsaturated (omega-6 dhe omega-3) thelbësore për zhvillimin e trurit dhe vizionin. Karbohidratet anësore: përmbajnë më pak laktoze. Së fundi, qumështi i lopës ka mungesë të vitaminave dhe hekurit. Nga ana tjetër, përmban më shumë minerale, të tilla si natrium dhe kalcium.

Para së gjithash, mbani mend rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të cilat këshillojnë dhënien e gjirit deri në 6 muaj dhe më pas të futni një dietë cilësore, ndërsa të vazhdojë ushqyerja me gji deri në 2 vjet e më shumë. Megjithatë, Franca është një vend ku ushqehet me gji shumë pak, ka normat më të ulëta në botë! Pas 12 javëve, 70% e nënave franceze ndalojne dhënien e gjirit.
(Subjekti i ushqyerjes me gji kundrejt ushqimit të shishe është diskutuar vazhdimisht.)
Pse t'i japim qumësht te "transformuar" fëmijës tonë, në vend që t'i japim atij një qumësht të lopës organike dhe natyrale?
Para së gjithash, sepse qumështi i lopës organike përmban 3 herë më shumë proteina se qumështi i gjirit. Dhe mbi-konsumimi i proteinave dëmton veshkat e foshnjeve duke rritur rrezikun e obezitetit tek fëmijët dhe adoleshentët.
Pastaj, qumështi i lopës, aq organik siç është, nuk siguron mjaft yndyrna polyunsaturated, thelbësore për zhvillimin e trurit dhe vizionit. Është gjithashtu i mangët në vitamina dhe hekur, por shumë i pasur me fosfor .... Kjo është arsyeja pse është e domosdoshme ta "transformosh" atë.
Qumështi i gjirit natyrisht ka të gjitha përmasat e duhura.

Po qumësht i dhise?
Ashtu si qumështi i lopës, edhe qumështi i dhisë përmban proteina shumë më pak, por nuk mund t`i jepet si i tillë bebeve:
Eshte shumë i pasur me kripëra minerale (që mund të shkaktojnë probleme në veshka) shumë i dobët në disa vitamina dhe acide yndyrore esenciale, etj.
Keta jane arësyetë pse duhet të ndryshohet në mënyrë që të "zëvendësojë" qumështin e gjirit. Natyrisht qumështi i dhisë do të ishte më i tretshëm sesa qumështi i lopës, dhe më afër përbërjes me qumështiin e NENES.

E RËNDESISHME!!!
Para se të zgjidhni qumështin tuaj, gjëja më e rëndësishme është të kontrolloni se qumështi juaj është "infantil", “ Per BEBE”që do të thotë, i vërtetuar nga Direktiva Evropiane CE / 2006/141, e cila imponon prodhuesit të gjitha modifikimet e nevojshme për të qenë 'mirë' për foshnjën asnje hap nuk duhet bere pa u sqaruar kjo.
Çfarë duhet të bëni me një fëmijë alergjik ndaj qumështit të lopës?
Gjëja e parë që duhet të dish: rreth 8% e foshnjave ndjekin një dietë specifike kur në realitet vetëm 2% e tyre kanë një alergji të vërtetë!!!!?. Për të diagnostikuar një alergji, është e nevojshme një ekzaminim specifik.
Për 0.5% të foshnjave, është në fakt një alergji ndaj sheqerit (laktozës) që përmbahen në qumësht, madje edhe organik, gjë që është problem. Për informacion, kjo laktozë gjendet gjithashtu edhe në qumështin e nënës dhe në qumështin e dhisë.
Për 1.5% të foshnjave, është një alergji ndaj proteinave të qumështit të lopës, e cila zhduket në 90% të rasteve rreth 3 vjeç nëse fëmija është ndjekur. Shfaqjet e kësaj alergjie janë të dukshme menjëherë dhe shumica e kohës janë dermatologjike: urtikaria, ekzema. Në këto raste, dhe pas shqyrtimit, është mjeku që do të rekomandoje zëvendësuesin.
Cilat janë 3 gjërat që duhet të kontrolloni kur zgjedhni qumësht per bebe (qumësht lopë apo qumësht)?
• Preferoni qumështin organik. Dihet se fëmijët janë më të ndjeshëm ndaj efekteve të kimikateve. Sipas një studimi të vitit 2002 nga
Cynthia L. Curl (Perspektiva e Shëndetit Mjedisor), mbetjet e pesticideve janë gjashtë herë më të ulëta për fëmijët që konsumojnë ushqime organike (përfshirë qumështin organik) sesa ata që hanë e produkte nga bujqësia konvencionale. Sipas një studimi Inserm, botuar në shkurtin e kaluar në British Journal of Nutrition, eshte konsideruar studimi më i madh ne bote, më shumë se 62,000 pjesëmarrësve të vëzhguar gjatë më shumë se 3 vjetësh, sa i përket sjelljes. Sipas kësaj, ushqimi organik siguron 31% probabilitet më të vogël të obezitetit. Dy hipoteza janë të avancuara: 1 / konsumatorët organikë kanë de facto një dietë të ekuilibruar dhe 2 / pesticidet janë kryesisht disruptorë endokrin. Shumica e tyre modifikojnë rregulloret biologjike të tilla si stimulimi i mbushjes së indeve dhjamore nga lipidet ose metabolizmin e glukozës. Ky studim duhet të konfirmohet me rritjen e të dhënave të Planit të Vëzhgimit.
• Shmangni vajin e palmes. Nga njëra anë për shkak të rreziqeve të tij ekologjike dhe etike, dhe nga ana tjetër për shkak të toksicitetit në rastin e vajrave të përpunuara për industrinë ushqimore.

• Preferoni një qumësht me probiotikë (Bifidus, Bifidobacteria, etj. = Jane baktere qe dijne te bejne vetem pune te mira ne organizmin e njeriut) Për të shmangur dhimbjen e stomakut të fëmijës tuaj! Sot, shumë prodhues kanë shtuar produktet e tyre, sepse studimet kanë tendencë të provojnë se ato e forcojnë florën e zorrëve, lehtësojnë tretjen dhe stimulojnë mbrojtjen imunale (kjo është edhe arsyeja pse mjekët ndonjëherë përshkruajnë (japin recete) kur foshnja ka dhimbje të stomakut - barkut).

Cilat qumeshtra përmbushin këto kërkesa?
Spas një materjali dhe kerkimeve të bera në mënyrë të pavarur ne tregun francez, kam arritur te vleresoj disa formula organike foshnjore që plotësojnë këto kërkesa: BABYBIO, Prémilait dhe Biostime, ky I fundit sapo ka ardhur në tregun francez me dy veçori që nuk i kanë produktet e tjere organike: origjina dhe shija .
1. Origjina e qumështit organik Biostime është identifikuar: është Isigny-Sainte-Mer, në Normandinë. Këto ferma rrisin lopët e tyre pa stres, duke siguruar një qumesht cilesore dhe teper te sigurte, janë të vendosura brenda fermes - 30.km
2. Një shije e vërtetë e qumështit. Personalisht, kam gjetur pluhur qumështi qe jo vetëm që nuk ndjehen shtesat, por me të vërtetë kishte një shije të çuditshme. Por mos harroni se asgjë nuk do të zëvendësojë cilësitë ushqyese të qumështit të NENES.

Burimet:
1.Host A Halken S, Jacobsen HP, Christensen EI, Herskind AM Plesner K. garë klinik i alergji proteina qumështi / intolerancës dhe atopic sëmundjeve lopësh në fëmijërinë Pediatr alergji Imunologjisë 2002; 13 (Suppl 15)

Lait de vache - Qumeshti I lopes
Lait maternel - Qumeshti i NENES
Lactel Milumel I
Proteines soluble - Proteina te tretura

I referoht fotos:

1.png
1.png (475.61 KiB) Viewed 8797 times


2.png
2.png (72.72 KiB) Viewed 8797 times

Return to “Bioteknologji Ushqimore”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest