P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 112
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 03 Feb 2020, 10:24

Latest post of the previous page:

INDUSTRIA E QUMESHTIT

DISA TEMA PER PUNE - DIPLOME

TEMA : 1

TE DHENAT KRAHASUESE PER QUMESHTIN QË OFROHET NE TREGUN E …….

TEMA 2:

PERBERJA DHE VETITE FIZIKO-KIMIKE TE QUMESHTIT TE LOPES SIPAS RACAVE NE DY RAJONE TE VENDIT TONE.

TEMA - 3

NDRYSHIMET MIDIS GJALPIT TE PRODHUAR ME KULTURA NATYRALE DHE KULTURA TE PASTERTA BAKTERIALE

TEMA 4

PRODHIMI I DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE (TELEME) SIPAS STANDARTIT EUROPIAN


TEMA 5

SI DO T`A ORGANIZOJ GRUMBULLIMIN E QUMESHTIT NE RAJONIN TIM.

T E M A - 6

NGRITJA E AKTIVITETIT FERMË – MINIFABRIKE QUMESHTI

T E M A - 7

KOS ME FARË SUSAMI = USHQIM FUNKSIONAL

T E M A - 8

NJOHURI MBI PLANIN E BIZNESIT PER PERPUNIMN E QUMESHTIT.

T E M A – 9

KONTROLLI LABORATORIK GJATE PRODHIMIT TE KOSIT DHE JOGURTIT.

TEMA 10

FERME ME 70 LOPE PER PRODHIMIN E QUMESHTIT BIOLOGJIK

TEMA 11 ( Per marrjen e grades shkencore “DOKTOR”

STUDIMI I TË DHENAVE GJATE MATURIMIT DHE RUAJTJES SE DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE.

TEMA 12

FABRIKE PER PERGATITJEN E PRODUKTEVE TË IMITUARA TE QUMESHTIT ME KAPACITET 4000 Lt QUMESHT TE RIBERE NË DITE.

TEMA 13

MINIFABRIKE (BAXHO) ME KAPACITET 500 lt QUMESHT/DITE PËR PERGATITJEN E KOSIT DHE DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE.

TEMA 14
:
MINIFABRIKE PER PRODHIMIN E DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE DHE DJATHIT KAÇKAVALL Kap. 2 Ton. Qumesht/Turn.


T E M A Nr. 15 (TEME PER MASTER )

APLIKIMI I ( MIKRO – VALËVE ) NE PRODHIMIN E DJATHIT KAÇKAVALL NGA QUMESHTI I LOPES.

T E M A 16:

P R O J E K T I M I I M I N I B A X H O S. KAP 3000 lt/dite

T E M A 17.

A U T O K O N T R O L L I
( NGA PËRVOJA FRANCEZE)

AUTOKONTROLLI NË FERME PER TRAJTIMIN DHE PERPUNIMIN E QUMESHTIT

TEMA 18

PRODHIMI I QUMESHTIT PLUHUR SI NJË IDE PREMTUESE PER BIZNESIN.

SI ARGUMENTOHET NGRITJA E FABRIKES PER PRODHIMIN E QUMESHTIT PLUHUR.

T E M A 19

B I Z N E S - P L A N PËR PRODHIMIN E DJATHIT ITALJAN SIPAS MENYRES TRADICIONALE

TEMA – 20

PROJEKTI EKOLOGJIK “ BAKTERET E QUMESHTIT – TRASHËGIMIA NATYRORE E NJERËZIMIT”
PS!
Kjo temë rekomandohet per ata që njohin Mikrobiologjine e Qumeshtit dhe kane pervoje në analizat mikrobiologjike.

PS!
Ne qofte se dikush do te më pyese se cila do te jete ndihma e ime konkrete? Pergjigjeja eshte kjo: Diplomantet qe kane njohurite e duhura, lexojne dhe i jane perkushtuar seriozisht ketij specialiteti do te kene ndihmen time te pakursyer.

Share This


0
0
0
Loading...
User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 112
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 09 Feb 2020, 10:14

INDUSTRIA E QUMESHTIT

CILA ESHTE PERBERJA BAKTERIALE E KOSIT TONE????

JOGURT jashte kufijve të vendit tone dhe KOSI tek ne në veçanti, por edhe të gjitha produktet acido-laktike, janë ushqime që përmbajnë mikroflorë te dobishme, kështu duke u ruajtur në temperatura të ulta sado pak ajo zhvillohet dhe shfaq aktivitet biokimik në produkt. Prej këtej ka lindur ideja që të mos ndodhë ky aktivitet biokimik dhe të mos ndryshojë përbërja dhe cilësitë fillestare të produktit të aplikohet TERMIZIMI që do të thotë përpunim termik i cili ne kete rast ka si qëllim të asgjësojë plotësisht ose pjesërisht mikroflorën në KOS apo në produktet acido laktike.që per fat te keq me kete eshte pajtuar edhe ndonje specialist i Europes!!!
Sqarim KOSI nuk esht hekur ai permban qenie te gjalla te cilat jane ne nje ambjent ushqimor te shkelqyeshem per t`u zhvilluar dhe shumezuar mjafton te kene kushtet Studiuesit tërheqin vëmendjen se KOSI me pH=4.2÷4.3 duke u trajtuar në temperaturën deri 65 gradëC (termizim) mund te ruhet 6 deri 12 javë në 12 gradeC kjo i intereson tregetareve. Termizimi i produkteve acido-laktike në praktikë zbatohet me kusht në qoftë se ligjshmëria teknologjike e ndonje vendi ( ne qofte se ka ne këte PLANET që e ka lejuar). ndryshe quhet shkelje dhe penalizohet.
Ekzistojnë dy teza: Njëra është: që mikroorganizmat te cilat shkaktojnë fermentimin acido-laktik duhet te jene gjalla dhe aktive në produkt deri sa te arrijne në aparatin tretës të konsumatorit.
Tjetra është se vlera ushqyese dhe biologjike e produkteve acido-laktike përfshi këtu edhe KOSIN bazohet në aktivitetin e mikroflorës vetëm gjatë kohës së proçesit të fermentimit, kjo tezë disi nuk vlerëson rolin e mikroflorës së gjallë për organizmin e njeriut.
Në këtë situatë shtrohen dy teza, dhe e shoh me vend të shfaq mendimin tim. JO. TERMIZIM sepse i bie vlera KOSIT dhe organizmi i jone do te privohet nga te gjitha ato te mira qe sjelle kjo mikroflore e dobishme keto BAKTERE TE MIRA per shendetin tone. Ka me qindra studime shkencore qe konfi-rmojne kete "JO" dhe nxjerrin ne pah se te gjitha cilesite e KOSIT ne dobi te shendetit tone i dedikohen BAKTEREVE TE MIRA.
Një dite degjova nje biznesmen kur tha se po prodhojme kos per eksport!!! Me qene se m`u drejtua i dhashe pergjigjen e duhur; 2 3 kavanoza mund t`i dergosh ne valixhe si dhurate por qe te eksportosh!! shikoji keta dy tabelat, sa je ne gjendje t`i zbatosh?? me qene se nuk mori gje vesh po i spjegoj:
Çdo produkt acido - laktik fermenton si rezultat i mikroflores qe i hidhet qumeshtit ne formen e kulturave te paserta, duke iu referuar asaj çka u shenua më lart, keta BAKTERE TE MIRA duhet te arrijne deri ne intestinalin (stomak - zorre te njeriut sepse kane shum pune te mira per te bere, kohet e fundit prodhuesit - fabrikat e qumeshtit jane te detyruar te shenojnë ne etikete llojin e baktereve, te gjalla aktive madje edhe numrin e tyre ne çdo 1 ml produkt dhe kete duhet të shikoj dhe te vlersoje konsumatori jo vetem te vleresoje llojin e frutit dhe sa i shijshem eshte!!! po nuk kuptuam kete nuk ka vlere ky produkt.
Konkretisht vijme te KOSI tashma dihet se permban baktere TE MIRA, shikoni tabelat qe tregojne rezultatet e kontrollit të KOSIT (AKTIVAS) per permbajtjen bakteriale ne çdo ml.ne njerin nga vendet e Rajonit tone, dhe po t`i referohemi normes se caktuar 10 miljon baktere acido - laktike te gjalla/ml edhe ketu ka shkelje! Kete a e ben ti qe do te eksportosh KOS//!!!
Specializoni njerezit, ngrini laboratoret mikrobiologjike, beni vet-kontroll ne fabriken e qumeshtit qe produktet tuaja te kalojne kufirin.

NUMRI i baktereve te gjalla ne AKTIVIA.png
NUMRI i baktereve te gjalla ne AKTIVIA.png (39.89 KiB) Viewed 1204 times


2.png
2.png (94.02 KiB) Viewed 1204 times


3.png
3.png (95.04 KiB) Viewed 1204 times


4.png
4.png (336.95 KiB) Viewed 1204 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 112
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 06 Mar 2020, 11:40

INDUSTRIA E QUMESHTIT

PSE KISELO MLJAKO (KOSI BULLGAR) ???

Sa do që të mos kesh oreks apo të jesh disi pa qefë, si gjyshja ashtu edhe mjeku të ofron një gotë KOS, kete e kemi provuar të gjithe, un nuk e kam ndarë që në femijerine e hershme dhe gjithe jeten, fati e solli të studjoj në vendin ku amatoret ishin masiv e gjithe popullsia, ditet e para na beri pershtypje: - se si zoja apo zojusha të veshura luks hynin në lokal dhe ne vend te kafesë ekzekutonin një gote plastke me KOS me ose pa sheqer!!! – gjithashtu takuam shum mbi 100 vjeçarë në fillim nuk e besonim, dhe me vonese u bindem!!
Ne në Rajonin e Ballkanit jemi te apasionuar mbas ketij produkti ushqimor.

Kosi i jone eshte i mrekullueshem, Kosi grek gjithashtu por KOSI BULLGAR (KISELO MLJAKO) origjinal eshte disi i ve-çante, dikush perpiqet t`i vejë shenje barazimi me Jogurtin qe konsumon bota jashte Rajonit tone, mendoj se edhe ky ka vlerat e veta por perseri ka edhe dallime.

Duhet pak shkencë qe te arrihet te kuptohet nga te gjithe, çdo lloj kosi madje çdo produkt acido laktik kane të përbashketa; Lenden e pare qumeshtin, kulturat e pasterta bakteriale që ne gjuhen e popullit quhet (Fara e kosit), fermentimin acido-laktik, po ashtu nuk mohohet rendesia e lendes se pare – QUME-SHTI që ndikon ne cilesine e kosit por baza eshte kush e zhvillon kete fermentim?

Miqët e mij, jane dy baktere që e kryejne kete mision, ata ndodhen ne çdo skaj te botes; sekreti eshte, në cilin rajon ata jane më te afta, çfare lendesh teper te dobishme per shendetin tone krijojne gjate fermentimit, sa jane studjuar, në cilin vend shkenca eshte marre më teper me ta dhe që eshte arritur ne konkluzionet e duhura?

Duke i falenderuar keta studjues në mbare boten sepse nuk i shohim ne TV, do te perpiqem t`i transmetoj keta njohuri nepermjet disa cikleve (në mungesë te një reviste shkencore) po bejme disi shkence në faqen e Facebookut për vleren e KOSIT BULLGAR ne veçanti.

Si e zbuloi njerëzimi dhe filloi të izolojë bakterin unik Lactobacillus bulgaricus?

Ashtu si shumica e ngjarjeve revolucionare në zhvillimin e njerëzimit dhe zbulimi i Lactobacillus bulgaricus është rezultat i një rastësie fatale.
Më shumë se 5000 vjet më parë, popujt e parë në tokat e Bullgarisë së sotme zbuluan një kurë të mrekullueshme për pleqërinë. Thrakët, dhe më vonë sllavët dhe proto-bullgarët, e mbajtën si recetë të fshehtë të shëndetit për brezat.
Studiuesit sot pohojnë se fillimisht ndryshimet gjenetike kanë ndodhur në trupin thrakas dhe më vonë në evropianët e tjerë. Ushqimet e reja acido – laktike dhe miliarda baktere të dobi-shme (probiotike) kanë krijuar një gjen përgjegjës për prodhi-min e enzimës laktazë, që zberthen sheqerin e qumështit (LAKTOZEN) te njerëzit. "Mutacioni" i ri ka bërë të mundur që njerëzit të ushqehen me produkte të qumështit në moshën madhore, jo vetëm në foshnjëri.

Diku në fillim të shekullit të 20-të, mikrobiologu i njohur shken-cëtari rus Ilya Mlechnikov (me sa duket familja e tij ishte gjithashtu fatale), së bashku me studiuesit e tjerë zbuluan se plakja e organizmit fillon në zorrën e njeriut për shkak të vep-rimit aktiv të baktereve të dëmshme në to, të cilat prodhojnë substanca toksike. Meçhnikovi e kishte kuptuar se një konsum i rregullt i këtij ushqimi mund të veprojë si një deto-ksifikues kundër baktereve të dëmshme në zorrët, madje disa studente të Institutit PASTER ne PARIS ne ate kohe, qarkulluan fjale se ky produkt duke u perdore rregullisht krijon mundesine per te “ jetuar gjate deri 150 vjet”.
Është një nga bakteret acido – laktike në kosin bullgar që sulmon dhe neutralizon aktivitetin jetësore te baktereve te demeshme.
Ata gjithashtu zbulojnë se kjo baktere unike nuk mund të kete keto veti në ndonjë vend tjetër përveç vendit të saj për shkak të klimës specifike.
"Shkopi" unik (keshtu quhet) zakonisht gjendet në qumësht dhe produkte të qumështit, pasi gjen mediumin më të pasur ushqyes, por gjithashtu mund të izolohet nga burimet bimore dhe shtazore - gjethet, frutat, rrënjët, trakti i zorrëve, mostrat e feçës, plehrat dhe bakter tjetër.
Por është unike jo vetëm sepse izolohet vetëm në një vend gjeografik, por sepse është i vetmi bakter i acidit laktik që vazhdon për kohën më të gjatë në traktin gastrointestinal, krahasuar me ato të izoluara nga jogurtet evropiane, duke qëndruar më gjatë, ai gjithashtu ka një efekt më të qënd-rueshëm antibakterial dhe të shëndetshëm.

Në Europen Prendimore K.Mljako u bë i njohur në saje të Mbretit të Francës Fransua I, i cili vuajti për kohë të gjatë nga nji Diare e pashër-ueshme. Ai kërkoi ndihmë nga Sulltan Sulejmani i Madhërishem, i cili i dërgoi mjekun dhe me anën e K.Mljako e shëroi plotësisht. Në shenjë mirënjohje Mbreti I Francës e bëri të njohur këte produkt në të gjithë Europen dhe kishte rezultate shëruese
Me kete portret i behet raklame Kiselo Mljako ne France.

Si u zbulua Lactobacterium Bulgaricum?

Ne vitin 1905. Stamen Grigoroff nji student bullgar që studj-onte per Mjekesi ne Zvicer, bëri zbulimin e shkelqyer duke percaktuar se kush e bën koagulimin e qumeshtit. Profesori i tij MASOL, menjehere i shkruan Prof. Ilyja Mechnikoff ne Institutin “ PASTEUR “ne Paris. ”Asistenti i im, bullgari Stamen Grigorov, dallohet per kembenguljen e tij te madhe ne punen kerkimore – shkencore.
Mbas shume eksperimentesh te njepasenjeshme ne labo-ratorin tim, ai arriti te zbuloje me sukses dhe te izoloje shkaktarin e koagulimit te qu-meshtit ne Kiselo Mljako. Per koagulim ai perdori vetem maja Bullgare. Në procesin kerkimor – shkencore, Stamen Grigorov zbuloi dy baktere nje streptobacil ne forme thupre (të pa njohur deri sot) te cilin un personalisht e pashë ne mikroskop dhe nji mikrokok – Streptococcus thermophilus. Së bashku me Laktobacilin ata jane ne simbioze natyrale. Ndoshta do t`u vije ne ndihme ky zbulim, më tej eshte e njohur se si eshte vepruar, studenti bullgar u thirr ne Paris ne Laboratorin e Institutit PASTEUR dhe me mikroskopin e tij si dhe produktin – KISELO MLJAKO që kishte sjelle nga vend-lindja në prani te studjueseve u konfirmua BACILI i panjohur, u propozua të quhet me emrin e doktorit por modestia e ketij djaloshi dhe insistimi i tij bëri që te quhet me emrin e atdheut te vet LACTOBACTERIUM BULGA-RICUS, edhe here te tjera ky djalosh ka manifestua modesti, ne perfundim u gjykua qe ky bacil te quhet:

LACTOBACTERIUM BULGARICUS (GRIGOROV)

Populli i vet ne çdo kohe dhe në çdo sistem e kujtoi Doktorin per punen e bere, keshtu ne vitin 2006 ne fshatin “ Burimi i Ftohte” vend-lindja e tij, u ngrit Muzeumi per Mikrobiologjine e Kiselo Mljako, ku ruhen materjale dhe informacione me vlere Bullgarisht dhe Frengjisht qe nga viti 1905 dhe deri ne studi-met shkencore te koheve te fundit te kryera nga Profesori Akijoshi Hosono ne Universitetin Shinshu JAPONI.

Në tre librat që kam botuar kohet e fundit shpesh permendet emri i ketij studjuesi dhe gjithmone kam dëshiruar t`ia dhuroj ketij Muzeumi tre kopje qe do te kete kete domethenie:
Ne popujt të Rajonit duhet t`i jemi shum here mirenjohes Dr. Stamen Grigorov studjuesit – modest per vepren e tij ne dobi te njerezimit.
Kanë kaluar 115 vjet që nuk jane nderprere studimet dhe hulumtimet per kete BACIL TË MIRË si ne vendin ku u zbulua ashtu edhe ne kater anet e botes.

Studimet e A. Hosono ne kete fushe, kane konfirmuar se muret e qelzes se baktereve acido-laktike të pranishme ne K.M. kane gjithashtu veti te theksuara anti-tumorale, madje edhe mbasi ngordhin keto baktere vazhdojne t`a kene këte veti kuruese kunder semundjeve tumorale. Nuk kane munguar asnjehere studimet per keto baktere edhe nga shkencetaret ne Rajonin tone, keshtu qe ne vitin 1951 shkencetari bullgar I. Bogdanov me eksperimentet e tij duke bere implantimin e Lactobacillus Bulgaricum ne qelizat e organeve te mijve arriti te parandaloje rritjen dhe perhapjen e qelizave tumorale e gji-the kjo i dedikohet glikopeptideve qe ndodhen ne muret e qel-izave te Lb. Bulgaricum.

Studime te ngjashme kane realizuar shkencetaret japonezë te grupit Kitadzava. Eshte interesant fakti se keto studime bash-kekohore perforcojne edhe nje here vrojtimet e bera ne vendet e Rajonit te Ballkanit dhe Azise qe bakteret acido-laktike bull-gare qe ne lashtesi njihen per efektet pozitive si ne drejtim te stimulimit te Sistemit Imunitar ashtu edhe per kurimin e sem-undj-eve tumorale.

Ështe me vend thenia e ALEKSANDRIT TË MADH TË MAQEDONISE; Në bêtejat e luftes të stergjatura, luftëtaret me vendbanim rreth Danubit nuk sëmuren nga diarea dhe shqetesimet e tjera te zorreve!!!!!

Efekt mbrojtes nga rezatimi . Veprimi i Rrezatimit jonizues nuk eshte vetem nje kercenim luftarak, shfrytezimi ne praktike i izotopeve radioaktive, apa-ratet roentgen, energjia bertha-more, terapia me rreze etj. vazhdojne te jene shqetesim çdo dite. Që ne vitin 1960 shkencetari bullgar Dr. Z. Micov ka kry-er studime per ndikimin e KMB ne disa kafshe te rrezatuara me rreze radioaktive, u nxoren rezultate te kenaqeshme duke ulur vdekjet, edhe me vone studjuesë te tjere si: M.Minkova, B.Giusheva, Z.Brankova ne vitin 1992 kane konfirmuar se Lb. Bulgaricus ule shkallen e demtimit te palces se kockave dhe krijon kushte per shpejtimin e rikuperimit te hematopoiesise dhe organizmit ne teresi, keto studime si dhe te tjera tregojne perspektiven per shfrytëzimin e baktereve acido-laktike per t`u mbrojtur ndaj rrezatimeve, të jemi te qarte thone studjuesit se behet fjale per Lactobacterium Bulgaricus i izoluar ne Bullgari,

Efekt antimikrobik . Tashma jane te njohura ne mbare boten shume studime ku pasqyrohet qarte veprimi antimikrobik i Lb. Bulgaricus,

Studimet e B.Bogdanov dhe L. Bannikova tregojne per eper-sine e Lb. Bulgaricus ndaj baktereve acidofile, sepse ka veti te forta antibiotike sidomos ndaj Escherichia coli dhe Bacillus subtilis dhe ajo qe ka shume rendesi mbijeton per kohe me te gjate ne zorret tona e kunderta ndodhe me bakteret acidofile të cilat qendrojne me pak dhe humbasin me shpejt vetite antibiotike.
Studimet kane konfirmuar gjithashtu per efektet në forcimin e Sistemit Imunitar te Lb. Bulgaricus ndaj baktereve te tuberkul-ozit dhe semundjes ne teresi.

1.png
1.png (418.55 KiB) Viewed 1133 times


2.png
2.png (480.21 KiB) Viewed 1133 times


3.png
3.png (489.17 KiB) Viewed 1133 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 112
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 09 Mar 2020, 11:41

INDUSTRIA E QUMESHTIT

PSE KISELO MLJAKO (KOSI BULLGAR) ???
(Vazhdim)

ULJA E KOLESTEROLIT .

Ushqimet dhe arterioskleroza koronare.

Arteriskleroza koronare eshte semundje qe shkaktohet nga ngushtimi i eneve te gjakut qe arrine deri sa te pakesoje furnizimin e zemres me gjak, shkaqet kryesore jane plakja, menyra e jeteses dhe ambjenti rrethues.
Gjate shekullit te kaluar, dukëshem u vrejten; Veset ne menyren e ushqyerjes, pirja e duhanit pa asnje kriter, mungesa e theksuar e levizjeve u bene shkaqet kryesore te kesaje semundje, kjo eshte jeta aktuale. Ushqyerja jo e shendeteshme, marrja e yndyrnave dhe sheqernave te rafinuar jane shkaku
kryesore i grumbullimit te yndyrnave ne organizem si dhe per zhvillimin e proceseve kalbezuese ne zorre e si rrjedhim arrine endointoksikacioni i organ-izmit, semundjet tumorale, etj. Marrja e yndyrnave me shumice çon deri ne rritjen e kolesterolit te keq (LDL) ne gjak dhe zhvillimin e arterioaklerozes e jo rralle deri ne fatalitet.
Studjuesit keshillojne per të parandaluar arteriosklerozen te perdoret kazeina dhe aminoacidet, eshte vertetuar se kazeina stimulon ndarjen e koles-terolit nepermjet fekaleve, te njejtat veti kane edhe aminoacidet, Kalciumi i qumeshtit gjithashtu ule nivelin e kolesterolit nepermjet lidhjes me kriperat biljare dhe nxirren jashte organizmit.
Studime te shumeta te kryera ne kete vend tregojne se produktet acido-laktike jane veçanarisht me efikasitet per uljen e kolesterolit ne gjak, ata veprojne ne disa drejtime, nga njera ane efektet i dedikohen permbajtjes se kazeines, amino-acideve, acideve yndyrore poli të pa ngopur, kalciu-mit,dhe fosforit. Por nga ana tjeter eshte vertetuar se bakteret acido-laktike realizojne veprim anti-kolesterol drejte per drejte, ata lidhen me kol-esterolin ne indet e zorreve dhe nuk lejojne te absorbohen nga zorret e te kalojne ne gjak, ndajne gjithashtu acidet biljare dhe pengojne absorbimin e tyre nga mukoza e zorreve. Laktoferina (tashma nje lende e njohur) produkt i baktereve acido-laktike gjithashtu pengon depozitimin e kolesteroli me sakte LDL-ne.

Rregullimi i mikroflores ne stomak – zorre.

Ne traktin stomak – zorre te njeriut – nga goja deri ne dalje ndodhet një numer i madh baktere, tek te rriturit arrine 500 lloje ndersa numri i pergji-theshem i tyre tek te rriturit eshte mbi 100 miljard, keto baktere ndryshojne gjate jetes së njeriut, ky ndryshim varet nga faktore natyral, ambjenti rrethues, nga menyra e ushqyerjes, semundjet, stresi, marrja e antibiotikeve, radiacioni i jonizuar, lendet kimike, antibiotiket etj.
Neutralizimi i efekteve te demeshem te mikroorganizmave arrihet me bakteret acido-laktike dhe bifido bakteret qe do te thote PROBIOTIKET, ata fre-nojne zhvillimin e mikrobeve semundje prurese dhe largojne toksinat, ne kete menyre ata rregullojne funksionet e gjithe sistemit te tretjes dhe asi-milimit tek njerezit dhe kafshet. Eshte teper e rendesishme te kuptohet nga njerezit se konsumimi i PROBIOTIKEVE eshte i domosdoshem sidomos kur merren antibiotike per nji kohe relativisht te gjate, nuk eshte kot ajo thenia e mjekut gjate dhe mbas perdorimit te antibiotikeve “Konsumoni kos”!!!! Antibiotiket bashke me mikrobet e dëmeshem vrasin edhe bakteret e mira dhe ne stomak - zorre krijohet nji disbalance midis baktereve dhe shpesh here ne favor te baktereve te keqia prandaj ne duhet t`a ndihmojme organizmin duke derguar me anen e PROBIOTIKEVE (KMB) baktere te mira duke krijjuar nji situate ne favor te tyre, ka ardhe koha qe sejcili nga ne t`i kuptoje dhe t`i zbatoje ne qofte se i duam te miren vehtes.

Aktivizimi i Sistemit Imunitar

Bakteret acido-laktike e sidomos Lb. Bulgaricus ka aftesi te aktivizoje Sistemin Imunitar, ata permiresojne reagimet imunitare dhe aktivizojne qelizat qe jane pergjegjese per Imunitetin tek njeriu, shkencetaret kane arritur t`i spjegojne keto fenomene dhe per mos me e lodhe lexuesin mjafton te themi se KOSI BULLGAR ka efekt te padiskutueshem per sherimin e disa semundjeve virusale.
Në kohen e sotme me KMB kuptojme nji produkt qumeshti te fermentuar, qe fitohet nga veprimi majase te perbere nga Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus dhe Streptococcus thermophilus qe jane ne simbioze dhe gjate fermentimit acido – laktik kjo mikroflore shkakton ndryshime te thella ne qumesht. Produktet qe formohen japin disa efe-kte pozitive per shendetin e njeriut. Studimet vertetojne se konsumimi i vazhdueshem i ketij produkti ndikon pozitivisht ne balancimin e popu-llimit mikrobik ne traktin e zorreve. Nga metabolitet e fituara gjate fe-rmentimit te shkaktuar nga Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus dhe Streptococcus thermophilus qe merren nga perdorimi e KMB apo i jogurtit, rritet numri i mikroorganizmave specifike te dobishme ne trak-tin e zorreve, lehteson zberthimin e laktozes, stimulon sistemin e imunitetit dhe aktivitetin antitumoral ne organizem. Sipas provave te bera në konsumatorë vullnetar te cilet konsumonin perdite kete produkt me yndyre te reduktuar, kane ulur nivelin e kolesterolit ne masen 30 –37%. Autori paraqet eksperiencen e tij pozitive per prodhimin e KISELO MLJAKO (Kosi Bullgar).
Thelbi i të qenit produkt UNIKAL, qendron në perberjen e kulturave te pastërta bakteriale – me shtame te studjuara ne dekada dhe te perzgjedhura - te cilat i japin ketij produkti shije dhe arome specifike, gje qe nuk ndodh ne vendet e tjera dhe eshte veçori e ketij vendi = Ështe dhurate nga ZOTI.
Jane provuar veti antimikrobike te Lb. bulgariccus sidomos ku-nder baktereve E.Coli dhe aerobaktereve.

• Ne menyre eksperimentale ne klinika eshte provuar efekti kunder semundjeve AVITAMINOZE B1 (Beri-Beri) dhe paci-entet jane sheruar klinikisht ne diten e trete.
• Ka nji efekt te theksuar baktericid mbi Stafilokokun AUREUS madje edhe kur infeksioni eshte i larte, numri i qelizave te ketij mikrobi ulet ndjeshem si rezultat i rritjes se aciditetit.

Por akoma nuk po na preokopon NUMRI I BAKTEREVE TË GJALLA në goten me kos!!!.mendjen e kemi te shija!!!!!
Mund të jetë K. Mljako i mpiksur mirë, me konsistencë normale por nuk ka baktere të gjalla ose jo ne numrin e duhur/ml, pra nuk është ai tradicionali me ato cilësi të mira, komenton specialisti.
Në vendin ku u zbulua ky BACIL I DOBISHEM, gjithmone esh-te studjuar me seriozitet, midis institucioneve kerkimore shke-ncore qe operojne ështe edhe Firma ”El Bi bulgaricum” që ka prodhuar K. Mljako me cilësi të mirë në pamje si ai që prodho-het në fshat. Si rezultat i studimeve ne Laboratoret dhe Qendr-at Kerkimore te vendeve ne Rajonin e Europes Juge-Lindore sepse ne kete zone eshte i njohur mire ky produkt eshte vend-osur se duhet te permbaje jo me pak se 10 milion baktere aci-do-laktike te gjalla ne 1 ml. qe të quhet PROBIOTIK i vertete.
Origjinali përgatitet nga qumësht i freskët i cilësisë së mirë dhe nga zhvillimi i vrullëshëm i Lactobaccilus bulgariccus dhe Streptococcus thermophilus. Që të jetë e qartë lloji i parë i ba-ktereve rritë aciditetin ndërsa lloji i dytë është shton ëmbëls-inë. Lactobaccilus bulgariccus është karakteristike për terri-torin bullgar dhe është simbol i Bullgarisë. Ky bakter formon shijen specifike dhe jep produkt me ato cilësi tepër të dobi-shme por edhe më shpejt thartohet. Supermarketet sot nuk duan të tregëtojnë K. Mljako i cili acidohet më shpejt sepse ka më vështirësi, pikërisht për këte prodhuesit bëjnë produkt më të qëndrueshëm. Në qoftë se raporti midis baktereve aciduese dhe atyre të ëmbla është shumë më tepër në favor të të ëmblave, rritet afati i ruajtjes, nga ana tjetër sa më pak baktere të gjalla të ketë në K. Mljako, aq më i qëndrueshëm është.

Deri para 20 viteve majaja për K. Mljako të destinuar për konsum, përbëhej nga Lactobacilus bulgariccus dhe Str. Thermo-philus në raportin 1: 2, (Keshtu u gjet kur u zbulua ne kosin tradicional) ndersa gjatë verës ky raport arrinte deri në 1: 4 për shkak të ngrohjes dhe që të mos acidohej.
Ne treg shiten rreth 20 lloje K. Mljako. Por sa prej tyre janë përgatitur me Lactobacilus bulgariccus? dhe a kanë BAKT-ERE të GJALLA? Në kulturat bakteriale aktuale raporti midis baktereve aciduese kundrejt të ëmblave është 1: 9 dhe 1: 10, thotë Z. Bogomill Nikolov - President i Shoqates Nacionale Bullgare të Konsumatorëve – Pavëll Kërllev. Nuk ka asgjë të keqe; I kemi zgjatur afatin e konsumimit POR jemi larguar nga TRADICIONALI, ndoshta tingllon si legjende që disa jetojnë mbi moshën 100 vjet, në saje të përdorimit të rregullt të K. Mlj-ako.
Për hirë te njohjes se problemit nga ana ime, kam të drejte të keshilloj që ky produkt të mos pergatitet duke perdorë kultura bakteriale importi JO eshte mosmirenjohje ndaj kesaje dhu-rate sidomos per prodhuesit vendas.
Kosi i vërtetë e ndan nji sasi të pakët ujë, sapo e futë lugen në te, dhe diten e nesërme ka hirrë. Shpesh ndodhë të mos nxje-rrë ujë në moment dhe nji pjesë e konsumatorëve mendojnë se ky është K. Mljako i cilësisë më të mirë por kjo nënkupton pikërisht të kunderten. Tjetër tregues është afati i ska-dimit duke shënuar nji afat ruajtje të gjatë, prodhuesit kanë pranuar mungesen e baktereve të gjalla në K. Mljako.
Me mijëra japonezë vijnë çdo vit në Bullgari per festen popullore të trëndëfilave si dhe për turizëm, Në Japoni u thonë shko-ni në vendin e 100 vjçarëve.
Kiselo Mljako, thuhet se 24 miljon japoneze konsumojne kete produkt çdo dite.
Eshte interesante se shume konsumatore kane nje tendence te shfrenuar per nji trashesi (viskozitet) sa me te madhe per kosin, PSE? KRIJUESI e ka dhene qe qumeshti i lopes e si rrjedhim kosi i prodhuar prej tij, do te kete pa diskutim 83% UJE, nga ana tjeter shikoni Jogurtin qe tregetohet ne mbare boten nuk eshte (shume viskoz) i trashe, mirepo kembengulja e kosumatoreve shpesh nxite prodhuesit te gjejne rruge per t`a bere edhe me te trashe!!!! = GABIM
Meçnikovi ne punimet e tij klasike qe eshte edhe nje nga themeluesit Imunologjise se persosur, e lidhe jetegjatesine e pop-ullit Bullgar me konsumimin e Kiselo Mljako qe i dedikohet faktit se Lactobacterium bulgaricus eshte i vetmi qe asnjehere nuk e ka demtuar organizmin e njeriut ne çfare do menyre qe te jete. Meçnikovi eshte shkencetari i pare qe krijoi preparatin kurues me baze Lactobacillus bulgaricus, qe e quajti ‘Lactobacilline’. Por studime serioze dhe te vazhdueshme jane bere edhe ne vendin ku eshte zbuluar ky bakter, keshtu: Ne vitin 1951 Dr. Ivan Bogdanov izoloi nga K.Mljako shtamin special Lactobacillus bulgaricus – “I Bogdanov patent strain tumoro-necroticance B-51 – ATCC 21815 “ shkurtimisht u quajte LB51® Tashma per 50 vite shtami “LB51” kultivohet ne amb-jente ushqimore speciale te lengeta ku ndikon morfologjia edhe vetite e shtamit. Ne fillim, paralel me kerkimet per kushte optimale te kultivimit dhe mbajtjes se shtamit te izoluar, detyre e rendesishme per studjuesit ishte izolimi dhe pastrimi i lende-ve antibiotike. Dr. Ivan Bogdanov zbuloi se shtami perveç acidit laktik qe sintetizon, eshte nje prodhues i fuqishem i lendeve antibiotike me veprim te gjere antiba-kterial, qe me vone sherbeu per prodhimin e preparatit NORMOFLORÒ. Ne vitin 1956 Dr. Ivan Bogdanov zbuloi se shtami “LB51Ò” paraqet aktivitet te fuqishem kunder kancerit, shume më ndryshe me menyrat e tjera si kimioterapite qe perdoreshin ne ate kohe. Instituti i studimeve per antibiotiket kunder kancerit e me pas Firma Deodan EOOD, ne fillim kerkimet i beri per kushtet optimale per kultivimin dhe mbajtjen e shtamit te izoluar, perpu-nimin e tumoreve dhe imunomodulimin e cilesive te tij si dhe pastrimin nga lendet antibiotike qe sintetizohen prej tij. Provat e para u kryen nga Prof. P.Popkristov dhe Dr. Ivan Bogdanov, qe shfry-tezuan ekstrakte te “LB51” qe u injektuan ne intratumore te ra-steve me karcinove bazocelulare, si rezu-ltat i pastrimit kimik te “Lendeve tumorale” nga LB51Ò”, ne vitin 1966 Dr. Ivan Bogdanov krijoi preparatin te quajtur Blastolysin kurse sot DE-ODAN qe shfrytezohet si test-standard per percaktimin e glik-opeptideve nga muret e qelizes se Lactobacillus Bulgaricus “ LB51Ò”. Ne vitin 1967 filloi aplikimi i preparatit qe fillimisht mbante emrin “Antibioticum Bulgaricum - AB”, me vone u quajte ANABOL kurse sot ka emrin e markes tregetare - DEODAN
• Vitin e fundit ne Laboratorin Gjenetikes Mikrobike po punohet per Laktobacilet vaginale, eshte vertetuar se ata jane shume te dobishem per mbrojtjen vagines dhe jane nji bariere e gjitheaneshme kundrejte vaginozes bakteriale dhe semundje te tjera qe merren ne rruget seksuale. Çdo mjek e din se sa e ve-shtire eshte te behet kurimi dhe profilak-tika e Vaginozes bak-teriale. Ideja eshte të izolohen shtame, te studjohen ne drejtime speciale dhe te konfirmohet potenciali i tyre probiotik. Me vone keto shtame mund te perfshihen ne ushqimet shtese.
Një studim i Dr. Penka Petrova ne BAN, ka ngjalle interes te veçante nderkombetar per punen lidhur me ”TË VETMIN STREPTOKOK TE MIRE” ai qe ndodhet ne K.Mljako - St. Thermophilus sepse ne te ardhmen mund te sherbeje si baze per perpunimin e vaksinave.

Më ben pershtypje nji arritje e shkelqyer bashkepunimi midis Qendrave Kerkimore Shkencore te vendeve te ndryshme kudo qofshin ato,keshtu ka ndo-dhe edhe me Firmen ”El Bi Bulgaricum” EAD, ka me shume se 40 vjet qe u ka dhene leçensen per pergatitjen e produkteve origjinale te kesaje Firme dhe u ofron kulturat bakteriale perkatese shteteve si; Japonia, Gjer-mania, Hollanda, Qipro, Finlanda, Zvicrra, Franca, Austria Filipine etj. Bie ne sy, bashkepunimi me Meiji Dairies Corpo-ration Japoni qe ka filluar qe nga viti 1972 qe siç thuhet nga vete Japonezet, duke e filluar nga zero, Kompania zoteron sot rreth 40% te tregut dhe eshte arritur qe miliona japoneze t`a fillojne diten duke konsumuar K.Mljako. Nga ana tjeter Komp-ania Japoneze po kontribon vazhdimisht me studimet shken-core per efektet pozitive te ketij produkti ne shendetin e njeriut si dhe per krijimin e teknologjive per pergatitjen e ushqimeve funksionale. Sa per kujtese ne Japoni eshte arritur nji mesat-are jete-gjatesie diku tek 87 vjeç dhe ata i kushtojne vemendje te posaçme produkteve te tilla, ku jane me te shendetëshmit.

Studjuesit jane befasuar nga ndryshimi i theksuar i efektit ant-itumoral ne vartesi me llojet e shtameve te Laktobacterium Bulgaricus, keshtu shtamet qe prodhojne D(-) acid laktik kane me shume efekt ne pjesen e tumorit te mire. Ndersa grupi qe ka marre Laktobacile qe prodhojne L(+) acid laktik kishte efekt antitumoral me te ulet.
Ky studim i kryer nga grupi i shkencetareve bullgar i kryesuar nga Prof. I. Bogadanov eshte konfirmuar edhe nga shkence-taret japoneze si Prof. A.Hosono etj. te cilet kane kryer stu-dime per efektin antitumoral te PROBIOTIKEVE dhe ne menyre te veçante ata qe permbajne Lactobacillus Bulgaricus.

1.png
1.png (237.12 KiB) Viewed 1125 times


2.png
2.png (101.43 KiB) Viewed 1125 times


3.png
3.png (194.52 KiB) Viewed 1125 times


4.png
4.png (211.06 KiB) Viewed 1125 times


5.png
5.png (289.83 KiB) Viewed 1125 times5.png
5.png (289.83 KiB) Viewed 1125 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 112
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 12 Mar 2020, 18:27

INDUSTRIA E QUMESHIT

PSE KISELO MLJAKO (KOSI BULLGAR) ???
(Vazhdim - 2)...

5 ARËSYETË KRYESORE PER PERDORIMIN E KOSIT NË KOZMETIKE.

Jo më kot, jogurti - kosi është njohur me shekuj si një mjet the-lbësor dhe i domosdoshëm për të forcuar sistemin imunitar me efektin e tij të fuqishëm antibakterial. Roli i tij për funksionimin normal të zorrëve është i padiskutueshëm. "Protagonisti" krye-sor për këtë është bakteri unik i dobishëm Lactobacillus bulgaricus në kombinim me Streptococcus thermophilus dhe prote-inat në përbërjen e tij.

Pse ky bakter është unik do të shpjegohet më poshtë.

Le të kthehemi së pari te efekti që ka ky bakter në lëkurë. Eshtë mbulesa “zarfi” i trupit tonë dhe shëndeti i njeriut lidhet drejtpërdrejt me gjendjen e mirë të lëkurës, ashtu si është e rëndësishme për çdo frut të larmisë së jashtëzakonshme të natyrës. Roli i qumështit në pertëritje dhe bukuri është zbuluar që nga kohërat e lashta. "Fytyra reklamuese" më e famshme e këtij produkti është simboli i bukurisë - Kleopatra. Ajo nuk kur-seu fare sasinë e qumështit në banjën e saj.

Pse kozmetika e sotme po kthehet te bakteret unike të acidit laktik?
Ata kanë një efekt të fortë shërues në lëkurë. Ashtu si jogurti - kosi normalizon faunën e zorrëve dhe stimulon sistemin imu-nitar, ashtu të kapur në epidermë, ata mbrojnë shtresën sipë-rfaqësore nga bakteret patogjene të padëshiruara. Dhe dive-rsiteti i tyre në trupin tonë, lëkurën dhe thonjtë është mbresë-lënës. Molekulat sekondare të substancaave bioaktive lirohen nga veprimi i kulturave të gjalla, të cilat balancoojnë shtresën epidermale dhe e bëjnë atë më rezistente ndaj stresuesve mjedisorë. Kështu, lëkura mbrohet mirë nga plakja e parak-ohshme dhe plagët e pakëndshme të shkaktuara nga prob-lemet dermatologjike.

. Hidratoni lëkurën. Roli më i rëndësishëm i çdo produkti për lëkurën është që të mbani lëkurën të lagur dhe të parandaloni dehidratimin si rezultat i ekspozimit ndaj mjedisit të jashtëm të kontaminuar dhe agresiv. Eshtë e vërtetë që proteinat dhe yndyrnat e qumështit e mbrojnë lëkurën dhe flokët nga tharja. Ato janë edhe më bujare për lëkurën: përveç lagështisë, ata i japin asaj një përbërës ushqyes që e tonifikon, e bën atë të butë dhe promovon ruajtjen e mbrojtjes së tij natyrore – shtre-sën e tij të acideve yndyrore. Falë këtij filmi mbrojtës, lagë-shtia mbahet për një kohë të gjatë në dermis, e cila gjithashtu promovon elasticitetin.

. E bën ngjyrën më të ndritëshme . Këtu jemi me sinqeritet për të konfirmuar një nga teoritë që njerëzit e parë në tokë ishin të zinj dhe, falë marrjes së rregullt të qumështit, kanë ndryshuar të gjithë gjenin e tyre, veçanërisht në gjerësitë ku izolohen më shumë baktere të acidit laktik. Mijëra vjet më parë, përmes produkteve acido - laktike, njerëzit filluan të përvetësojnë vit-aminat jetike për trupin. D, të cilat deri më tani janë fituar vet-ëm përmes ekspozimit ndaj lëkurës në diell. Kjo mënyrë për të marrë një vit. D i ka bërë Thrakët dhe Evropianët e tjerë më pak të varur nga rrezet e diellit dhe ato kanë lëvizur në të gji-thë botën. Sa më i dobët të jetë dielli në veri dhe marrja e Vit. D permes produkteve të qumështit rezulton më pak formim të melaninës. Lëkura e zezë filloi të ndriçohet. Shkencëtarët i ref-erohet faktit që legjendat dhe pikturat e lashta përshkruajnë Orfeun Thrakas si të zi. Disa mijëra vjet më vonë, Spartaku Thrakas në Perandorinë Romake ishte një njeri i bardhë. Thrakët ishin kolonët e parë në tokat e sotme Bullgare më shumë se 7 mijëvjeçarë më parë. Ata janë gjithashtu njerëzit e parë që mbarështojnë Lactobacillus bulgaricus.

. Ka veprim antikancerogjen - Për dallim nga laktobacilët e tjerë probiotikë, fermentimi acid - laktik i krijuar nga Lactob-acillus bulgaricus formon D (-) acid laktik, i cili përcakton efe-ktet e tij të fuqishme anti-kancer, rrezatim dhe antioksidues. Ajo, së bashku me bakteriocinat dhe substancat e tjera biol-ogjikisht aktive të sekretuara nga Lactobacillus bulgaricus, de-toksifikon trupin.

VO!
Modifikimi i KMB (Kosit bullgar), arme e re ne luften kunder kancerit.
Siç dihet KMB eshte produkt absolut i dobishem, behet e ditur se shkencetaret e kane modifikuar Lactobacterium bulgaricum në ate menyre qe te arrijne dhe të zbulojne qelizat kanceroze duke arritur diagnostikimin e semundjes shum shpejt dhe le-hte aq sa e krahasojne me testin e shtatzanise.

Shkencetaret e Institutit te Teknologjise ne Masaçust (MIT) i kane bere ndryshime gjenetike kosit qe perfaqeson ne veh-tvehte vendosjen e molekulave sintetike kunder qelizave kan-ceroze, ky ekip studjues ka perpunuar Testin – lakmus i ngja-shem me ate te shtatezanise qe arrin te identifikoje keta mole-kula ne urinen e njeriut, ne fakt do te thote te diagnostikoje semundjet tumorale shpejt dhe sakte. Deri tani eshte eksp-erimentuar ne laborator dhe rezultatet jane pozitive per ide-ntifikimin e kancerit ne zorren e trashe dhe melçi, planet afat gjata ne te ardhmen kane si qellim te zevendesojne kolono-skopine e cila eshte metode e gjate dhe e bezdise pacientin.
Japonezet, çdo dite e më shum në menyre masive po e ble-jne KMB (Kosin bullgar) e sidomos per te luftuar gripin ne rast epidemie, neper dyqanet reklamohet ne vitrina ky produkt qe permban Laktobakteren R-1 dhe kjo ka spjegimin e vet sepse ne vitin 2010 eshte bere eksperimenti ne nje qytet te Japonise ARITA, me nxenesit qe kane konsumuar rregullisht per 2 muaj Kosin bullgar me R-1 dhe ka rezultuar se kishte nje numur shum me te vogel qe u semuren nga gripi ne krahasim me nxenesit qe nuk e kishin konsumuar, konkretisht 0.64% me 10.48%

Vetitë kurative të KISELO MLJAKO ritheksohet se ishin gjith-ashtu për shkak se shtameve bakteriale të L. Bulgaricum, të cilët prodhojnë L / + / laktik. dhe janë të vetmet në botë, ësh-të përdorur në shumicën e klinikave infektive në Bullgari . Qumështi ishte në gjendje të zëvendësonte me sukses medi-kamentin Aledin që po importohej.
Latobacillus Bulgaricus është përdorur me sukses në trajtimin e autizmit
Bakteri i kosit. lactobacillus Bulgaricus, u aplikua me sukses në trajtimin e autizmit, sipas hulumtimit të fundit, kjo u bë e qartë gjatë konferencës shkencore kushtuar 110 vjetorit të zbulimit të jashtëzakonshëm shkencor të Laktobacilit bullgar nga Dr. Stamen Grigorov. gjithashtu ndihmojnë në shumë së-mundje që janë të pashërueshme për mjekësinë moderne. Lactobacillus Bulgaricus stimulon sistemin imunitar dhe ka një efekt pozitiv në mikrofloren e zorrëve. Prof. Dr. Lyudmila Boy-anova shton; bakteret mund të parandalojne gastritin, ulcerat, karcinomat gastrike, e limfomat e stomakut. Studimet kanë treguar se kur bakteret përfituese merren nga njerëz me tum-ore të vogla beninje, formacionet zhduken pas një periudhe të caktuar.
. Assoc Prof. Svetla Danova shpjegoi: "Kohët e fundit beson se në mënyrë indirekte eshte pranuar se këto baktere te dob-ishme ndikojne në proceset shqetësuese në zorrë, studimet për bakteret e tjera të dobishme nuk ndalen. "Sot, pasuesit e Dr. Stamen Grigorov, mikrobiologet; Laktobakterin bulgaricus e kane quajtur “Shkopi magjik” që eshte i pranishem ne prod-uktet e qumeshtit POR gjithmone te prodhuara ne menyre tra-dicionale. Shkencëtarët jane kategorik në studimet e tyre kur pranojne se çdo person formon mikroflo-ren e tij te dobishme në përputhje me mjedisin në të cilin ai jeton prandaj eshte mire te konsumohen produktet tona vendase, me te drejte me rastin e 110 vjetorit të zbulimit te Lactobacillus Bulgaricus, ne vendin ku u zbulua, Shoqata e përpunuesve të qumështit në Bullgari, si pjesë e bashkë-organ-izatorëve të "Dr Stamen Grigorov", "ElBi Bulgarikum" EAD dhe Komuna Trën (vend-lindja e doktorit) organizoi kulmin e kremtimit shkencore.
Konferenca praktike shkencore mblodhi shkencëtarë, hulumtues, mikrobiol-ogë dhe specialistë të njohur bullgarë që vazhdojnë traditën dhe eksplorojnë cilësitë unike të shkopit bullgar.
Llojet e reja të Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus dhe aplikimi i tyre në pergatitjen e produkteve te qumeshtit janë paraqitur nga ekipi i Prof. Zapryan Denkova, Universiteti i Technologies Ushqimit, Plovdiv Assoc. Prof. Svetlla Danova, paraqiti; “Bakteret e dobishme në produktet tradicionale bullgare”.

Dr. Kalinka Pashova-Baltova prezantoi kulturat e Institutit të prodhimit te kulturave te pasterta bakteriale "ElB Bulgaricum" për produktet tradicionale të qumështit - funksionale dhe ino-vacionet.
Si gjithmonë, Prof. Lyudmila Boyanova ka pasur mjaftueshëm për të tërhequr vëmendjen me vitet e saj të gjata të kërkimeve shkencore e cila paraqiti veprimin antibakterial të Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus.
Raporte dhe studime të tjera interesante në lidhje me Lacto-bacillus Bulgaricus u prezantuan gjithashtu në konferencën shkencore.
Mundet qe fillimi i “Nacionalizmit” bullgar eshte nji bakter, si spjegohet?
Ne Japoni nji grup studjuesish te drejtuar nga Prof. Takashi Sa-saki, ka 5 vjet qe perpiqet të fuse materjal gjenetik te huaj ne Lactobacillus bulgaricus, thote Biologu Jordan Manasiev. Gjate kesaje periudhe të gjate ky ekip i madh dhe me pervoje, ne nji laborator modern nuk ka pase rezultat, ka arritur vetem nje here edhe kjo krejt rastësisht mirepo shtami perseri u kthye ne gjendjen e tij orgjinale. Edhe sot ne Japoni vazhdojne kerkimet por eshte nji veçori e Lactobacterium bulgaricum eshte teper “Nacionalist”, nuk dorezohet nuk pranon asgje te huaj. “Kur flasim per Kiselo Mljako tradicional Bullgar, duhet te perdoret Lactobacillus bulgaricus dhe Streptococus thermo-philus dhe produkti i gateshem të permbajë me bollek keto baktere te gjalla. të cilat duke kaluar ne organizmin e njeriut veprojne me mikrofloren semundje prurese dhe sigurojne bashkejetesen midis njeriut dhe botes mikrob-ike.
Perseri per Kiselo Mljako qe prodhohet sot. Nji problem qe diskutohet ne menyra te ndryshme midis konsumatoreve, eshte shtesa e qumesh-tit pluhur, deshiroj te jap mendimin teknik si qendron: Mund te garant-oj, na siguron Dr. Svetlla Danova, se shtesa e qumeshtit pluhur, per te cilin shume konsumatore ankohen nuk ka asgjë per t`u shqetesuar, mjafton që qumeshti pluhur te jete sipas standartit, ndikon pozitivisht ne cilesine e K. Mljako.
Ne Rodope ( Bjeshkë me kullota te pasterta) në nji kohe eshte pergatitur ai qe quhesh ”Brano mljako” qe do te thote se merr-et nga mjelja ne fund te laktacionit. Ne kete periudhe qumeshti permban me shume lende te thata dhe kuptohet K.Mljako eshte me konsistence te trashe dhe i shijshem, afersisht i njejti rezultat arrihet edhe duke shtuar qumesht pluhur në qumesh-tin e lenget qe do te destinohet per K.Mljako. Si rrjedhim thote specialistja hedhja e qumeshtit pluhur nuk demton kulturat bakteriale dhe konsumatoret nuk ka pse te shqetesohen?!!

Dobi e re;
Perveç cilesive tashma te njohura K.M. ndikon edhe ne uljen e tensionnit te gjakut, kjo u be e ditur nga studjuesit e Univer-sitetit Grifit ne Kuisland Australi dhe i dedikohet baktereve te dobishme probiotike te cilat gjinden edhe ne produkte te tjera te qumeshtit si: Jogurt, djathera dhe produkte te fermentuara. Shkencetaret me kete rast kane zbuluar se K.M. jo vetem e ule tensionin e gjakut por edhe e mban ate ne nivelin e duhur, kete e realizojne duke ulur sasine e kolesterolit te keq duke evituar formimin e pllakave.


1.png
1.png (355.2 KiB) Viewed 1109 times


3.png
3.png (628.6 KiB) Viewed 1109 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 112
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 15 Mar 2020, 15:16

INDUSTRIA E QUMESHTIT

PSE KISELO MLJAKO (KOSI BULLGAR) ???

(Vazhdim....)

Edhe unë kam lindur në një nga qytetet më të vjetra në botë - Plovdiv. Zbulimi i KMB (Kosit bullgar në SHBA do të jetë një reklamë e mrekullueshme për këtë produkt. Mediat më të njohura do të flasin për këtë ", thotë Vylev.
,, Unë jam i habitur nga solidariteti i bashkatdhetarëve tanë në Amerikë. Nuk mungon edhe mbështetja e shtetit. E pagë-zova produktin me emrin " TRIMONA” sepse - Trimoncium është emri romak i Plovdivit qyteti i im i lindjes.

Rruga për të arritur deri ketu ishte e gjatë, ” kurrë nuk e kam imagjinuar se do të merrem me prodhimin e produkteve ush-qimore ", pranon ai. Më 16 prill, 1991 hypa në një aeroplan dhe arrita në Amerikë. Come on agrospetsialisti program shkëmbimi. Vylev është i diplomuar nga Instituti i Lartë Bujq-ësor në Plovdiv, lënda "Bujqësia Subtropikale". "Dukej si një shkencë ekzotike. i thashë vetes: "Oh, çfarë favoresh! Do të punoj një ditë në plantacionet e Amerikës së Jugut. Po, është e lehtë për të hyrë në dyqan, por është e vështirë për të bindur
konsumatorët që ju keni prodhuar ate qe preferohet! Unë kam marrë pjesë personalisht në më shumë se 200 promocione. Në fakt, kam kaluar një vit e gjysmë në dyqanet ku i ftoj njerë-zit që ta provojnë.
Disa me knaqesi thone:
,, Oh, kos im! "Të tjerët thërrasin ,, e kemi kerkuar dhe se fundi e gjetem…
Këtu janë pesë mënyra për të siguruar stomakun tuaj me baktere të dobishme

1. Hani ushqime prebiotike
Baktere të dobishme zorrëve rriten edhe në prani te prebiot-ikeve që janë fibra te patretshëm te përfshira në ushqime të tilla si perimet, qepë, hudhër, Angjinarja, bishtaja, asparagus, tërshëra, banane, dhe arra. Mos harroni ato si burime të ushqimit për bakteret e dobishme.

2. Pini lëng të gjelbër
Ka mijëra shtame bakteriale ndërsa ne nuk dijmë mjaftue-shëm për të gjitha këto organizma qe ndodhen ne zarzavate se sa na ndihmojne. Ndihmojnë në rritjen e shumëllojshmërisë së mikroorganizmave të dobishme në zorrë dhe hulumtimet tregojnë se sa më i madh eshte diversiteti, aq më shum përf-iton shëndeti.

3. Perjashtoni produktet e përpunuara
Aditivët që përmbajnë ushqime të përpunuara mund të shkatërrojnë bakteret e dobishme.

4. Karbohidratet e rafinuara krijojnë probleme për shkak të sheqerit I cili shërben si ushqim për bakteret e dëmshme, duke i lejuar ata që të shumohen dhe të shkaktojnë një person të varur nga shumë sheqer.

5. Kufizoni sasinë e antibiotikëve
Antibiotikët kanë vendin e vet, por mos i merrni ato sa herë që keni hundë të lëngshëm, rrufe. Përdorimi i tepruar i antibiotikë-ve, pavarësisht nga fakti se ata janë të drejtuara drejt bakte-reve të dëmshme, të çon në shkatërrimin edhe te mikroorga-nizmave të dobishme. Një tjetër problem i habitshëm është përpunimi i mishit. Antibiotikët përdoren gjithashtu në blegtori, kështu kur konsumojmë mishin perfshihen dhe këto antibi-otikë.

Kiselo Mljako eshte më i qendrueshem per aresye te tjera: Se pari kane ndryshuar kushtet higjeno – sanitare gjate prodhimit dhe jo sepse permban konservante ( kuptohet kur analiza e verteton ). Sot mjelja behet kudo me makine kjo e mbron qum-eshtin nga ndotjet sidomos me maja te cilat e thartojne dhe ajo qe ka me shume rendesi afati i perdorimit zgjatet sepse varet nga lloji i kulturave bakteriale qe perdoren per mpiksjen e qumeshtit.
Kur perbehet nga Laktobakterium Bulgaricum dhe Streptok-okus Thermofilus e thëne thjeshte qe te kuptohet nga konsu-matoret, e para zberthen sheqerin e qumeshtit dhe formohet sasi e madhe acidi laktik i cili me tej e tharton, e dyta Str. The-rmofilus eshte endra e prodhuesit – shpetimtarja kesaj i ded-ikohet shija e embel dhe qendrueshmeria e K.M.
Miti i hedhjes se NISESHTES !!!. Shija e bute dhe mjafte e embel i dedikohet zgjedhjes se kulturave bakteriale, sa me pak Laktobakterium bulgaricum te permbaje aq më shije te embel ka. Nuk ka asnje kuptim te hidhet niseshte ne K.M. ?!!! POR ajo qe lejohet eshte hedhja e qumeshtit pluhur, sidomos gjate veres, kur lopet kullosin bar te njome qe ka lageshtine dhe japin qumesht pak me te holle. Sidoqofte lejohet t`i shto-het qumesht pluhur sipas standartit deri 20% dhe kjo patjeter duhet te shenohet ne etikete, eshte konsumatori ai qe ben zgjedhjen.

Si mund t`a njohim K.M. e vertete? Se pari duhet te bleni K.M. ku ne pako shkruan: "Българско кисело мляко", prodhuar sipas БДС (Български държавен стандарт) 12.2010 . Ky eshte standarti aktual dhe qe i pergjigjet ketyre kerkesave: Qumesht lope, dele, buallice, pa konservante, pa niseshte, xhelatine, pektine dhe shtesa te tjera, dhe ajo qe eshte teper e rendesishme. Permban Laktobakterium bulgaricum te izoluara ne Bullgari dhe qe nuk jane nenshtruar modifikimit gjenetik. K.Mljako original ndan pak ujin, kur futet luga, dhe mbas disa oreve formohet grope.
Liçencen per prodhimin e K.M. original e ka "Ел Би Булга-рикум", Firma e vetme shteterore ne Industrine e Qumeshtit.
Sigurisht edhe ne kushte shtepie mund t`a pergatitni 100% origjinal ne qofte se perdorni qumesht lope dhe kulturat e pa-sterta bakteriale origjinale.
Eshte vertetuar se ne tregun vendas nje pjese e madhe e kul-turave bakteriale per K.M. jane te huaja, dhe mundet te mos u interesoje aq sa duhet prodhueseve. Per mendimin tim eshte mosvleresim këtij produktit vendas !!!!

Kiselo Mljako original ka afat te shkurte konsumimi dhe e ndan ujin.
Kiselo Mljako tashma dihet se eshte nje nga simbolet e Bull-garise dhe sipas te njejtes recepturë prodhohet ne kater kon-tinente. dhe liçenca per prodhimin e kulturave te pasterta bak-teriale ORIGJINALE mbahet nga e vetmja Kompani shteterore per Ind. e Qumeshtit.

A ndryshon shija e K.M. dhe si mund te bindemi qe eshte ori-gjinal? Kur eshte i vertete nuk ndryshon shijen qe çdo bullgar e mban ne mend mire qe nga femijeria, dhe sekreti tashma dihet: qumesht i fresket dhe kultura te pasterta bakteriale te pergatitura ne vend. Lidhur me konservantet, K.M. i vertete ka kohe te shkurte konsumimi, gjithashtu e ndan ujin kur e zhyte lugen, mirepo ka raste qe ne moment nuk e nxjerre ujin do te thote se eshte i dyshimte.
Dobite e K.M. per shendetin e njeriut jane te njohura edhe jashte vendit deri ne Japoni, për kurjozitet, mbas termetit te madh shum vite më pare, nje grua arriti te jetoje per 9 dite nen germadha duke perdore vetem K.M.B

INSTITUTI I STUDIMEVE BAN KA ZBULUAR KMB (KOSI BULLGAR) MUNDET TE MOS PRISHET PER KOHE MË TE GJATE.

Studjuesit e ketij Institucioni dhe Akadamia e Shkencave ne Bullgari kane arritur te zgjasin kohen e konsumimit te KMB. Ata perpunuan kulturë te re bakteriale e cila perdoret per per-gatitjen e ketij produkti dhe KMB qendron deri 28 dite ne tem-perature 4 grade C pa ndryshuar pamjen dhe shijen, ajo qe konsiderohet unikale eshte fakti se nuk zhvillohen myqet karakteristike. Ekipi i studimit nuk ka perdor konservante dhe si konkluzion teknologjik teper i dobishem eshte se; Laktoba-cili i krijuar mund te sherbej si BIOKONSERVANT duke e rua-jtur produktin,
Aq sa më takon të shpreh mendimin tim eshte; Duhet të mos ndryshojne cilesite organoleptike sepse konsumatori bullgar eshte teper i ndjeshem ndaj KMB tradicional.se sa i pergjigjet TRADICIONALIT kete e thote vetem konsumatori bullgar me moshë mbi 50 vjeç1.png
1.png (339.5 KiB) Viewed 1074 times


2.png
2.png (557.9 KiB) Viewed 1074 times


3.png
3.png (487.39 KiB) Viewed 1074 times


4.png
4.png (526.61 KiB) Viewed 1074 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 112
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 17 Mar 2020, 12:05

INDUSTRIA E QUMESHTIT

PSE KISELO MLJAKO ( KOSI BULLGAR) ?
Vazhdim..


SHIKONI ÇFARE BËN KINA PER KMB (Kosin Bullgar)!!!

Per miljona kinez “ Momçillovci” eshte fshati i jetegjatesise dhe ne etikete shkruhet : Shendet dhe jetegjatesi, qe nga viti 2009 kjo firme vazhdon te prodhoje dhe te rrise sasine kosit bullgar te prodhuar me kulturat bakteriale qe i merr direkt nga ky fshat ne Bullgari!!!
Ja çfare shkruajne kinezet ne ambalazhin e ketij produkti:

“ Në Bullgari qe ndodhet ne Europen Jug-lindore eshte nje zone malore, aty dodhet fshati i bukur dhe misterioz, njerzit jetojne gjate dhe te lumtur. Brez mbas brezi banoret pijne çdo dite kosin qe e pergatisin vete. LAKTOBAKTERI L99 qe ndodhet ne kete produkt eshte çelesi i kesaje magjie”.
Ne kete fshat të dy vendet organizojne Festivalin e KMB ma-dje zgjedhin edhe Bukuroshen e Bullgarise, një ekip i veçante nga Firma Kineze merr pjese çdo vit dhe se bashku me te, mijra turistë nga Kina dhe gjithe bota.

Çfare e ben te veçante KMB (Kosin Bullgar) dhe ku ndryshon nga kosi i vendeve te tjera?

Kinezët së shpejti mund të bëhen konsumatorë të apasionuar të KMB (Kosit bullgar), pasi 870 dyqane të specializuara për këtë produkt do të hapen në Kinë.
E veçanta qendron ne faktin se bakteret zhvillohen ne simb-ioze qe do te thote ndihmojne njera tjetren qe te arrijne te bejne transformime te tilla ne qumesht dhe te formohet ky prod-ukt me veti imunostimuluese ne organizmin e njeriut. Ne vendet e tjera keto baktere zhvillohen te ndara nga njera tjetra, ajo qe e ben me vlere eshte se keta baktere jane te gjalla PROBIOTIK I VËRTETË, aq e vertete eshte kjo sa që cilesia më e mire e KMB percaktohet nga numri i baktereve te gjalla, kerkese qe jo gjithmone realizohet dhe qe nuk po shenohet ne etikete, prodhuesit e anashkalojne!!!!

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus

Kohet e fundit eshte propozuar Komisionit Europian lidhur me fermentimin e qumeshtit per pergatitjen e JOGURTIT – kultura bakteriale te jete e perbere nga:
. Streptococus thermophilus dhe Lactobacillus delbrueskii ssp. Bulgaricus.

KMB. Eshte i veçante per shijen dhe treguesit e tjere organo-leptike nga te tjeret, pa folur per rolin e rendesishem per shendetin e njeriut, shume vite e kemi kerkuar kete produkt dhe ne fund e gjetem.„
Laktobacterium Bulgarikus me te cilin pergatitet KMB, importohet nga Kompania Bullgare per Bioteknologjine “ LAKTINA “ e njohur ne bote per izolimin e baktereve te dobishme e cila eshte krijuar para 100 viteve. Drejtuesi i Kompanise qe eshte brezi i trete Z. Georgi Georgiev sqaron:
.Shfrytezojme perberesa natyral per pergatitjen e majase UNIKALE Bullgare per KMB, ajo permban baktere te dobishme PROBIOTIKE dhe Streptokokus thermofilus shume te dobishme per shendetin e njeriut. Sipas shume shkencetareve mpiksja e qumeshtit me kete bakter ndikon ne zgjatjen e jetes se njeriut. Perberja bakteriale e ketij produkti ndikon ne balancimin e mikroflores se dobishme ne zorret e njeriut nga ana tjeter shtypin aktivitetin jetesore te mikroflores patogjene qe ndodhet aty. Pikerisht keto cilesi kaq te dobishme kane terheqe vemendjen e Kompanise se produkteve te qumeshtit “ GUANMINE “ në Shangai e cila ne kete moment ofron ne tregun Kinez KMB të markes “MOMÇILLOVCI “ duke pase si synim edhe prodhimin e kulturave bakteriale ne vend.
Zedhenesi i kesaje Kompanie Z. Gun Ci u shpreh: Ne kemi zbuluar ne bote pese fshatra qe jane te njohur per jetegjatesi dhe aresyeja per popullaten e fshatit Bullgar Momçillovci eshte perdorimi i vazhdueshem i KMB dhe ne vendosem te fillojme me kete produkt.
Me Kiselo Mljako te prodhuar sipas teknologjise origjinale, duke perdore Laktobakterium Bulgarikum ne raportin e duhur Kompania “ GUANMIN” ka fituar ÇMIMIN e MADH Monde Selection ne Konferencen boterore per vleresimin cilesore te ushqimeve dhe per kete krenohen sepse ka 50 vjet qe askush nuk e ka merituar kete vleresim ne Kine.
Gjate vitit 2011 shitja e ketij produkti arriti vleren 720 milion Jen ndersa vetem ne gjashtemujorin e pare te vitit 2012 ka arritur ne 705 milion Jen.
KMB shitet ne mase te gjere ne Japoni, mbi 40 miljon japo-neze hane mengjezin me kete produkt deklaron Ambasatori i Japonise ne nji vend te BE Z. Cunehary Takeda.
Mbi dy miljard njerez konsumojne kete produkt original deklaroi Z. Vasil Zografov. Drejtori i “ El Bi Bulgarikum “ EAD “ i vetmi institucion shkencore shtetror ne kete vend, per Ind-ustrine e qumeshtit. KMB eksportohet ne Kanada, Japoni, Ki-ne, Kore, Tailande, Finlande dhe vende te tjera.
Eshte thëne edhe here te tjera sekreti i kesaje majaje qendron ne bashkejetesen e Laktobekterium Bulgaricum dhe Streptokokus, simbioza e tyre jep shije specifike dhe arome origjinale KMB per kete ekspertet tashma jane kategorik. Ne Bullgari ka nji koleksion te gjere kulturash bakteriale dhe qe kane specifiken e vet, studimi i tyre ka mbi 70 vjet qe behet ne Institutet e kerkimeve shkencore dhe siç deklarojne specialis-tet e laboratoreve studimore kulturat bakteriale natyrale me te mirat jane: “ Razgrad “ dhe “ Velingrad “ eshte mire te dihet kur dikush eshte i interesuar per to

KMB nuk eshte aspak ekuivalent me Jogurtin qe ofrohet sot ne Europen Prendimore mirepo te gjithe japonezet e dine kete, qe do te thote
“ Jogurti Bullgar “ eshte pikerisht KMB thote Zografov.

VO!
PERMENDORE PER KISELO MLJAKO BULLGAR

Shoqata e perpunueseve te qumeshtit ne Bullgari inaguroi Permendoren e K.M.B. ne Ekzpoziten “ Bota e qumeshtit 2010 “ me sponzorizimin e Firmes “ GENEZIS “ kjo firme eshte ane-tare e AMB dhe ka mbi 20 vjet qe eshte krijuar, themelues eshte shkencetari i njohur ne pese kontinentet dhe pasardh-ese e Prof. Girginov dhe Stamen Grigorov, Prof. Marija Stefa-nova Kodratenko e njohur mire ne Japoni si nga ana teknolo-gjike ashtu edhe ne drejtim te kulturave te pasterta bakteriale. Kjo zonje disponon materjale dhe studime shkencore me vlere per ndikimin e K.M. ne shendetin e njeriut.
Ka shume vite qe behen prova klinike per ndikimin probiotik te Laktobacilus Bulgaricum ne shendetin e njeriut, dhe Bullgaria po garon me shume vende te zhvilluara te Europes. Kjo Zonje e cila ka bere shume per zhvillimin e shkences ne vendin e saje, ne sektorin e perpunimit te qumeshtit pikerisht per prob-iotiket dhe kulturat e pasterta bakteriale e cila eshte e njohur ne te gjithe boten, PAK ështe fjala FALENDERIM qe mund te thuhet. Se bashku me Ministrin Naidenov hapen Plastiken Unikale te punuar nga skulptori i talentuar RainisGelov

Dr. Stamen Grigorov studjoi mikrofloren e K.M.B. arriti t`a izoloi bakteren qe kryen fermentimin dhe per nder tij bakterja u quajt ne te gjithe boten: Laktobakterium Bulgariocum Grigoroff.
Dr. Stamen Grigorov i dha botes jo vetem te fshehten e JETEGJATESISE por edhe zbuloi vaksinen e tuberkulozit, pasardhesi i tij eshte shkencetari i njohur Bullgar Prof. Girg-inov dhe me tej kulturat e pasterta bakteriale ne Bullgari vazhdojne te zhvillohen nga Prof. Marija Stefanova ndersa tani nga Antarja e Kord. Prof. Dr. Marija Baltaxhieva.
Mire bejne qe njihet historiku dhe kthehet vemendja me qellim qe te behet nji bilanc dhe vleresim i drejte qe te zhvillohet sa me mire Ind. e Qumeshtit ne kete vend, dhe t`i behet e njohur te gjithe brezave se vendi i tyre ka kontribuar dhe i ka dhene shume mbare botes.

KOSI BULLGAR (KMB) KURON SËMUNDJEN E PARKINSONIT.

Ky studim u krye nga shkencetaret gjerman; Kosi Bullgar kuron semundjen e Parkinsonit, ky njoftim njihet ne Gjermani. Shkenca ka pranuar se jane dy lende qe mund te rigjenerojne qelizat nervore, keta lende ndodhen ne KOS dhe frutat e papjekur.
Acidi glykolik eshte ne fakt nje lloj i acidit laktik qe njihet si: D(-)- Laktat i afte per te rigjeneruar qelizat nervore, mjafton qe keto qeliza te jene akoma te gjalla, sepse shkaku i semundjes eshte nje gen difektoz qe njihet si; DJ-1 i cili pengon acidin glykolik te arrije deri tek neuronet kete pohojne shkencetaret,

Ne laboratorin e Institutit ekipi i kryesuar nga Prof. Teimuraz Kuçalia pergatiten KMB original me kultura bakteriale nga Bullgaria dhe siç pohojne studjuesit ka akoma per te bere por ne kemi hedhe nje hap te sigurte perpara.
Profesori Teymuras Kurtshaliya nga Instituti i Biologjisë molekulare dhe qelizore te Gjenetikës (MPI-CBG) "Max Planck" në Dresden kane dorëzuar zbulimin e fundit të ekipit të tij për efektet terapeutike të (KMB) kos bullgar.
Rezultatet e prof. Kurtshaliya tregojnë se shtimi i : D(-)- Laktat i acidit laktik ose glikolate parandalon degjenerimin dhe vdekjen e atyre që preken nga sëmundja qelizave nervore të njeriut Parkinson dhe rivendosjen aktivitetin normal të tyre.
KMB prodhohet nga Lactobacillus Bulgaricus, është pasuruar në shumë D-laktik. Prof. Kurtshaliya pretendon se kosi bullgar është produkt i niveleve më të larta me kete perberes dhe se konsumi i vazhdueshëm i tij mund të ndikoje per te luftuar dhe për të parandaluar zhvillimin e sëmundjes së Parkinsonit.
Ekipi i "Max Planck" vërteton zbulimin nga eksperimentet lab-oratorike, nepermjet injektimit të qelizave të dëmtuara te trurit parkinsonit. Pas disa muajsh të trajtimit të acidit laktik, shkencëtarët kanë vënë re se qelizat po rimëkëmben. Profesor Kurtzhalia është kategorik që brenda 2 viteve ai mund të fillojë testimet tek njerëzit. Por për këtë qëllim, ata duhet të bëjnë hulumtime të mëtejshme për lloje të ndryshme të kulturave starter, ketu lindi ideja e vizitës së Profesor Kurtzhalia në vendin e lindjes se BKM me ekipin e tij.
"Ne arritëm në përfundimin se varietetet evropiane të kosit jogurtit nuk përmbajnë mjaft nga enzimat D-laktate. Për këtë për ne është shumë e rëndësishme që të takohemi me njerëz në Bullgari, të cilat prodhojnë tharmin ", thotë profesori. Kurtshaliya.
"Ne kemi gjetur se D-laktat ndihmon në ruajtjen e potencialit elektrokimik të membranës mitokondriale, e cila është ese-nciale për prodhimin e energjisë", shpjegon profesori. Kurtshaliya.
Pasi acid laktik ndihmon në rivendosjen e dëmtuar nga qelizat e Parkinsonit, enzimë mund të ndihmojë në trajtimin e dhjetra sëmundjeve të tjera të tilla si epilepsia, sklerozë të shum-ëfishtë, dhe shumë sëmundje gjenetike që ndikojnë në Mitochondria e qelizave, thekson prof. Teymuras Kurtshaliya.

PSE KMB – KOSI DUHET TË PËRMBAJË 6 BAKTERE????

Kete e thone studjuesit si rezultat i punes studimore - shkencore disa vjeçare ndersa un jam bindur se perveç dy baktereve te njohura të pergadis KOSIN ne shtepi me 6 baktere qe do te thote edhe 4 te tjera më ka bindur biografia e tyre, që kush deshiron e gjen ne literatyuren ne gjuhe te huaj ose ne LIBRIN p- 2.

KONKLUZIONI
. Siç rezulton nga ky materjal, nuk ka asgjë te re, un kam bere vetem një renditje të studimeve nga shkencetare dhe stud-jues të institucioneve të akredituara në mbare boten, nuk e kam pare një perkushtim të tille per produktet e tjere.
. Vleresiimet pozitive nga studjues te njohur ne kete fushe, gjithe ky interesim per të siguruar kulturat e pasterta bakteriale nga vendi i origjines, procedura teknologjike madje edhe ruajtja e emrit original në çdo skaj te botes, më kane lehtesuar te nxjerrë perfundimin se:
- Perpunuesit e qumeshtit sidomos te Rajonit të Ballkanit le të mendohen disa here kur aplikojne kulturat e pasterta bakteriale.
- Edhe konsumatoret ka ardhe koha të jene më vigjilent per perberjen bakteriale dhe në qofte se nuk gjejne ate që kerkojne ne treg, le të pergjigjen me voten e tyre STOP = të mos i blejne por t`a pergadisin vetë në shtepi siç ka vepruar gjithe jeten GJYSHJA E JONË.
- Un e përgadis KMB në shtepi duke perdorë kultura të pasterta bakteriale origjinale bullgare të perbera nga 6 BAKTERE.

FATLUM DIBRA

F U N D

1.png
1.png (1.35 MiB) Viewed 1053 times


2.png
2.png (748.94 KiB) Viewed 1053 times


3.png
3.png (902.13 KiB) Viewed 1053 times


4.png
4.png (663.32 KiB) Viewed 1053 times


5.png
5.png (645.44 KiB) Viewed 1053 times


6.png
6.png (321.85 KiB) Viewed 1053 times


7.png
7.png (373.09 KiB) Viewed 1053 times


8.png
8.png (282.39 KiB) Viewed 1053 times


9.png
9.png (537.98 KiB) Viewed 1053 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 112
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 15 May 2020, 10:17

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Fol dhe shkruaj pa kufi, madje edhe liber ekziston ne gjuhen shqipe lidhur me PROBIOTIKET - PREBIOTIKET - SINBIOTIKET, perseri nuk jane kuptuar, njesia e matjes eshte kur konsumatori i yne perballet me shitesin ne supermarket jam ndodhur afer dhe asnjeri prej tyre nuk merr vesh!!! ndryshe nga nje konsumator europian!!!!

PROBIOTIKET BAKTERE TE MIRA.

Trupi i njeriut, thote Shkenca perbehet nga rreth 1 TRILION qeliza, mirepo në organizmin e njeriut jetojne 10 here më shume qeliza bakteriale! Disa prej tyre te ngulitura në trupin tone mundet të na semurin ndersa te tjerat bejne te kunderten ato dijnë te bejne vetem pune te mira per shendetin tone, pikr-isht keto baktere të cilat MIKROBIOLOGJIA deshiron t`i quaje “ TË MIRA “ jane ata qe kane marre emrin PROBIOTIKE.

Un kam shkruar vazhdimisht per keto “Baktere bamirese” e ne menyre të veçantë në Librin e fundit me titull: PROBIOTIKET PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM”
Jam i bindur se një liber te tille ose më te mire se ky, ka ardhe koha qe sejcili t`a mbaje afer dhe te krijoje mundesite jo vetem per t`a studjuar por edhe per të zbatuar ato çfare shkruhen per aresyen e forte se shkenca eshte perqendruar tek PROBIOTIKET ku ka zbuluar jetegjatesine e njeriut.
Mjeket gjethenje e më shpesh po i perfshijne ne recetat e tyre per rastet kur perdoren antibiotiket te cilet kohet e fundit po behen si “ buke e djathe” Po a dine te gjithe se çfare ndodhe kur hyjne ne organizmin tone? Pa hyre ne kompetencat e mjekut , mendoj se një gje duhet te jete e qarte se antibiotiket perveç shkaterrimit te mikrobit per te cilin po perdoret, shka-trrojnë te gjithe mikrofloren qe ndodhet në intestinalin tone (stomak zorre) duke asgjesuar edhe BAKTERET E MIRA por duhet të na ngulitet mire ne mendje “ MOS NA LËNTE ZOTI PA TO”. Gjithmone mjeket e afte kane porositur mbas perdo-rimit te antibiotikeve per kohe te gjate; Pije një filxhan kos.!!!!!!!
Me gjithe shkrimet shkencore, librat, studimet etj. etj. njerezit nuk duan t`a kuptojne vleren jetike te tyre, sejcili ben zgjedh-jen e vet por un deshiroj te tranmetoj pa u merzite sidomos sa here qe pasqyrohen zbulime te reja, rezultate që ia vlen t`i dije sejcili nga ne.
Ka pothuajse nje shekull qe ne vendet e Rajonit tone studjoh-en seriozisht PROBIOTIKET dhe jo vetem nga vendasit por edhe nga stdjues dhe shkencetare nga te gjithe kontinentet, dallohen ketu Japonezet jane unikal në zbulimet qe kane te bejne për rritjen e jategjatesise se njeriut. A e dini pse vlerës-ohen kaq shumë PROBIOTIKET e Rajonit tone? Sepse disa nga bakteret tona (Ballkanike) shkelqejne per vetite e tyre ne dobi te shendetit.

Çfare dijme per PROBIOTIKET? Ku qendron vlera e tyre dhe si duhen perdore? Si t`a forcojme sistemin tone Imunitar? Ketu na vjen ne ndihme Doc. Svetlla Danova drejtuese e Lab-oratorit “ Bakteret acido – Laktike dhe PROBIOTIKE” në Institutin e Mikrobiologjise - BAN.

Çfare jane PROBIOTIKET, PREBIOTIKET dhe SINBIOTIKET?

Zakonisht njerëzit mendojne se bakteret dhe mikrobet shkak-tojne vetem semundje por duhet t`a dijme tashma te gjithe se eshte nje numur i madh i tyre që bejne pjese ne mikrofloren e dobishme, pa te cilat as që mendohet shendeti i jone. Ata jane PROBIOTIKET që do te thote nga Greqishtja e vjeter “pro” = për dhe “bios” = “jeta” keshtu u quajten qe nga mezi i sheku-llit te kaluar. Sot flitet shume per Mikrobiom njerezor dhe në vendin kryesore dhe si regulator natyral te gjendjes tone shendetesore jane pikerisht mikroorganizmat PROBIOTIKE dhe BIFIDOBAKTERET, mirepo balanca e mikrorganizmave ne zorret tona mund te çeikulibrohet dhe fuqine e marrin mikro-organizmat e demeshme, ne kete rast fillojne shqetesimet qe nisin pikerisht ne zorret tona.

Ndihmesit kryesore te PROBIOTIKEVE jane ata qe quhen PREBIOTIKE që perfaqesojne grup – lendesh ushqyese (oligo dhe polizaharite) që stimulojne zhvillimin e BIFIDOB-AKTEREVE dhe Laktobacileve dhe njekohesisht ulin numrin e mikroorganizmave patogjene, PREBIOTIKET njihen si “ Fibra natyrale “

Me emrin SINBIOTIKE do te kuptojme kombinimin midis PROBIOTIKEVE dhe PREBIOTIKEVE qe ka efekt pozitiv në mikrofloren e zorreve tona e si rrjedhim ne dobi te shend-etit tone.
Si veprojne PROBIOTIKET ? Cilet jane efektet pozitive?
Disbalancimi ose mungesa e perkoheshme e baktereve te do-bishme ne zorret tona çon ne risk serioz per shendetin e sejc-ilit POR ne menyre te veçante tek te vegjelit thekson Znj. Sve-tlla Danova, keta qenie te gjalla te padukshme me syrin e za-konshem, jane faktor – kyç per hemeostazen e zorreve dhe mbron nga nje sere semundjesh, ka ardhe koha që ky fakt te vleresohet nga sejcili nga ne, vitet e fundit jane grumbulluar te dhena shkencore per rolin e PROBIOTIKEVE në funksionimin normal te traktit gastrointestinal dhe aparatit tretes, traktit uro – gjenital, sistemit Imu-nitar, organet e frymemarrjes, si dhe roli i tyre ne lehtesimin e semundjeve te ndryshme infektive dhe uljen e riskut nga alergjite.
Eshte teper e rendesishme qe sejcili duhet t`a dije se çdo indi-vid ka mikrofloren e zorreve te veçante – specifike, ne organ-izmin e individit me shend-et normal BALANCA MIKROBIKE E ZORREVE eshte ne favor te baktereve te dobishme dhe bakt-ereve neutrale dhe ky raport konsiderohet i knaqeshem kur eshte 80% me 20% (baktere te demeshme). Nga ndikimi i faktoreve te ndryshem si: Keqesimi i situates ekologjike, stresi, infeksionet bakteriale dhe virale, marrja e antibiotikeve si dhe e lendeve imuno depressive ndikojne në mikrofloren e njeriut, sipas mendimit te shume studjueseve një pjese e kosiderueshme deri 70% e popullsise të sotme kane nevoje per korrek-tim te mikroflores në traktin e zorreve. Sot mjeti më efikas dhe më i perhapur per të rivendosur dhe per të mbajtur ne nivelin e duhur te mikroflores jane: PROBIOTIKET dhe Ushqimet funksionale.

Si aplikohen PROBIOTIKET tek femijet? Kur duhet te merren si shtese?
Konsumimi i PROBIOTIKEVE eshte mjet i dobishem per rive-ndosjen e balances shendetesore tek femijet, kjo aplikohet si profilaktike per mbajtjen e mikroflores normale ne zorre eshte si një terapi per probleme te ndryshme shendetesore.
Nuk duhet harruar se PROBIOTIKET jane ndihmesat e pazevendesueshem per shendetin e femijve gjate perdorimit te antibiotikeve,atehere kur bashke me mikrobet patogjene asgj-esohen edhe nje pjese e mire e baktereve te dobishme,marrja e PROBIOTIKEVE ne kete rast eshte garanci per te pase sa me pak efekte anesore dhe per rikuperim te shpejte gjate kurimit me antibiotike.
Pavaresisht sa kohe ka që studjohen PROBIOTIKET, praktika ne menyre absolute konfirmon dobine e tyre per shendetin e njeriut, ka rendesi te dihet se perveç preparateve ne forme produktesh qe ofrohen ne treg ata mund te shtohen edhe ne ushqime, prania e ketyre baktereve te dobishme ne keto pro-dukte i kthen ato ne ushqime funksionale qe do te thote perv-eç vleres ushqimore kane edhe efekt te dobishem per shendetin.
Në vend te pare midis ushqimeve PROBIOTIKE sipas studim-eve jo vetem te Institutit BAN por edhe te laboratoreve te akredituara ne bote eshte KMB (Kosi Bullgar) - Kosi i jone ne per-gjithesi i Rajonit te Ballkanit per aresyen e vetme sepse perm-ban dy baktere acido-laktike te kombinuara si ne asnje prod-ukt tjeter te ketij lloji dhe konkretisht Lactobacillus bulgaricus dhe Streptococcus thermophiles , që perbejne bazen cilesive te dobishme te ketij produkti qe sipas perfundimeve shkencore keta baktere kane veti më te theksuara kur izolohen pra kane si vend-banim Rajonin e Ballkanit, sepse ato gjinden kudo ne botë.
Djathi i bardhe me shellire gjithashtu permban baktere te dobishme dozen e duhur dhe me cilesi te shkelqyera PROBIOTI-KE keto cilesi konfirmohen nga studimet e koheve te fundit në Laboratorin e Baktereve acido – laktike ne Institutin BAN, me fjale te tjera çdo produkt qumeshti me fermentim natyral perf-shi ketu edhe gjiza, krema etj. konsiderohen burim kryesore per PROBIOTIK.
Per femijet te cileve nuk u lejohet te konsumojne produkte qumeshti mund t`i marrin si shtesa te PROBIOTIKEVE ne ushqimet.
Çfare duhet pase kujdes në zgjedhjen e PROBIOTIKEVE per femijet e vegjel ?
Edhe nje here PROBIOTIKET nuk jane ilaçe por jane regula-tor natyral të traktit stomak – zorre si dhe per shendetin ne pergjithesi, ata jane ndihmes natyral ne terapite per disa sem-undje dhe pavaresisht se si merren efekti i tyre nuk duket shpejt por eshte i sigurte, gradual dhe per kohe te gjate, nga perdorimi i tyre nuk ka asnje efekt anesore. Në treg ofrohen preparate te ndryshem PROBIOTIKE kjo e ben disi te veshtire zgjedhjen per kete ka dy rruge; Të merret informacioni i saktë si dhe konsultimi me mjekun pediater per te marre ate qe du-het per femijet. Nje gje nuk ndryshon se PROBIOTIKET kane efikasitet vetem ne qofte se doza permban jo më pak se 1 miljon baktere te gjalla dhe te jene aktive (duhet te jete e shkru-ar ne etikete).

TEPER E RENDESISHME!!! Ka raste shtamet e të njetit lloj ( p.sh. Lactobacillus bulgaricus), megjithese eshte izoluar nga i njejti vend – zone, mund te ndryshoje rrenjesisht dhe te mos kete cilesite e PROBIOTIKUT!!! problemi eshte mjaft teknik si-domos per konsumatorin ajo qe mund te beje eshte te inform-ohet me te dhena te plota per cilesite e PROBIOTIKUT ne ras-tin konkret, ndersa per teknologet duhet te dine me shume le t`a gjejne rrugen per t`u informuar, nuk eshte kollaj te ushqeh-esh shendeteshem.

A ka ndonje risk per shendetin kur merren PROBIOTIKET?
Në keto vitet e fundit EFSA ( Organi Europian per ushqime te shendeteshme dhe pa risk) ka percaktuar kriteret per parrez-ikshmerine e PROBIOTIKEVE, pranohen vetem ata qe plote-sojne disa kerkesa si në dobi te shendetit ashtu edhe te jene te sigurte dhe të parrezikshëm, tek femijet duhet pase kujdes kur ka Intolerance ndaj LAKTOZES apo alergji ndaj produkt-eve te qumeshtit patjeter duhet bere reduktim doze deri edhe ne menjanim.
.Per çdo njeri perfshi edhe femijet nuk eshte e domosdoshme te konsumohen PROBIOTIKET pa nderprerje sepse ata kane nje veti qe qendrojne per kohe te gjate ne zorret tona por duh-et te jene te pranishme ne çdo kohe.
--------------------------------------------------------------------------

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 112
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 17 May 2020, 13:10

INDUSTRIA E QUMESHTIT

DISA NGA PËRFITIMET E KONFIRMUARA TË PROBIOTIKEVE.

Për probiotikët, mund të themi se, janë plotësisht të panjohur për shumicën e njerëzve. Kohët e fundit, ka pasur një interes në rritje të shkencëtarëve për përdorimin e probiotikëve për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, per kete janë kryer studime të shumëta, të cilet dëshmojnë përfitimet e mëdha kur konsumohen rregullisht.
Probiotikët janë me të vërtetë të mahnitshëm! Jo vetëm që janë të dobishëm në traktin gastrointestinal, por ato gjithashtu forcojnë sistemin imunitar, ndihmojnë në humbjen e peshës trupore, luftojnë infeksionet dhe alergjitë, zvogëlojnë kolesterolin e keq dhe janë një masë parandaluese kundër diabetit, përmirësojnë gjendjen shpirtërore dhe funksionin njohës dhe një mori përfitimesh të tjera që do të përpiqem t'i mbuloj në këtë material. Kuptohet keta nohuri vlejne per ata qe i kuptojne dhe i vleresojne sepse IMUNITETI i organizmit tone nuk forcohet me "mish e pilaf" por me lende dhe baktere te mira qe sherbejne si "armata" per çdo mikrob apo virus qe ka guxuar të hyjë ne organizmin tone dhe eshte dasha-keq.

Çfare jane PROBIOTIKET?
Bakteret probiotike janë mikroorganizma të gjalla të njohura si "baktere MIKE të zorrëve" që sjellin përfitime për shëndetin tonë. Termi "probiotic" vjen nga termi latin "për jetën"
Probiotikët konsiderohen të dobishëm që nga kohërat e lashta (sidomos bakteret e acidit laktik - laktobacilët dhe bifidobakte-ret), por ato u shfaqën në qendër të vëmendjes në fund të vit-eve 1800 kur konsumimi i jogurtit - kosit mendohej se zvogë-lonte bakteret "të këqija" duke konfirmuar se ekziston një lidh-je midis tyre dhe jetëgjatësisë.
Në vitin 1907, laureati i Çmimit Nobel Ilya Mechnikov prezantoi hipotezën për efektin pozitiv të disa baktereve në modifikimin e mikroflores të zorrëve dhe zëvendësimin e baktereve të dëmshme me ato të dobishme, është konstatuar se bakter-et e acidit laktik vonojnë plakjen dhe zgjasin jetën, ajo u zbul-ua së pari nga Dr Stamen Grigorov, dhe Mechnikovi më vonë konfirmon zbulimin e tij dhe ndërton teorinë e tij të plakjes si dhe rolin e tyre.
Mikroorganizmat e zorrëve tek njeriu marrin pjesë në procese të ndryshme metabolike, ushqyese, fiziologjike dhe imunologjike. Ato luajnë një rol të rëndësishëm në homeostazën e ener-gjisë dhe ndikojnë në gjendjen shpirtërore dhe aftësitë konji-tive.
Dieta mund të ketë një efekt të thellë në profilin e mikroflores të zorrëve dhe njerëzit në pjesë të ndryshme të botës kanë profile të ndryshme bakteriale
Probiotikët mund të përmirësojnë sistemin imunitar, lëkurën, rezistencën ndaj alergenteve dhe të zvogëlojnë patogjenët e trupit. Ato kanë efekte anti-inflamatore, përmirësojnë profilin e lipideve të gjakut dhe tolerancën e glukozës, ulin presionin e gjakut.

Cilat janë përfitimet e probiotikëve për shëndetin?

Vështirë se është e mundur që në një material kaq te shkurte të spjegohen të gjitha përfitimet e probiotikëve për shëndetin tonë, por unë do të përpiqem të rendis ato më të rëndësishmet, gjithashtu e shoh me vend te ritheksoj: Njihni keta BAKERE TE MIRA, do te ishte ne dobi te shendetit per sejcilin nga ne që kur ndodhemi para shitesit (i cili nuk ka aspak haber" zgjedhjen t`a bejme ne, mbi bazen e llojit dhe sasise se BAKTEREVE TE MIRA. të gjalla dhe aktive qe permban produkti qe po blejme.

1. Rriten nivelet e disa vitaminave
Konsumimi ditor i L. acidofilus rrit nivelin e vitaminës B12 dhe folate (një formë e vitaminës B9) tek fëmijët.
Marrja e L. reuteri rrit nivelin e nivelit vitaminës D3 me 25.5% sipas një studimi kanadez. Ai është gjithashtu i rëndësishëm për prodhimin e B12.

2.Probiotikët mund të rrisin nivelin e hekurit
Mungesa e hekurit tek gratë e reja në Indinë e Jugut shoqër-ohet me nivele të ulëta të laktobacileve. L. plantarum është zbuluar se rrit thithjen e hekurit tek gratë me mbi 50%.

3.Probiotikët veprojnë si antioksidantë

L. laktis nxjerr jashte loje në mënyrë efektive radikalet e lira dhe përmirëson ndjeshëm aktivitetin e enzimave antioksidu-ese.
L. casei, L. helveticus, L. fermentum, B. bifidum dhe B. subtilis kanë veti antioksiduese

4.Probiotikët përmirësojnë gjendjen shpirtërore.

Sasia e madhe e mikroorganizmave në zorrën tonë mund të ketë një ndikim të madh në gjendjen shpirtërore. Mikroorganizmat e zorrëve janë në gjendje të prodhojnë dhe të japin lë-ndë të tilla neuroaktive si serotonin dhe acidin gammaamino-butyrik.
Konsumimi i jogurtit - kosit ose një kapsulë probiotike e disa llojeve për gjashtë javë ka një efekt të dobishëm në shëndetin mendor.

5. Probiotikët luftojnë depresionin

Ekziston një lidhje midis mikroflorës dhe depresionit. Probioti-kët ulin ndjeshëm gjendjet depresive si në subjektet e shënde-teshme ashtu edhe në pacientët me depresion të rëndë nën moshën 60 vjeç.

6.Probiotikët ulin stresin.

Disa baktere probiotike ulin nivelin e kortizolit, i njohur si horm-oni i stresit (kur nivelet e stresit rriten) Studimet kanë treguar gjithashtu se ato rrisin nivelin e serotoninës.

7.Probiotikët ndikojne ne uljen e peshes trupore.

Konsumi i probiotikëve mund të zvogëlojë peshën e trupit, dhe veçanërisht yndyrën. Efekt më i madh arrihet te njerëzit me mbipeshë kur përdorin probiotikë duke kombiniuar disa bak-tere dhe kur merren për më shumë se 8 javë.L. rhamnosus shkakton humbje peshe tek gratë, ul masën e yndyrës dhe rrit përqendrimet qarkulluese të leptinës (hormoni i ngopjes).

L-gasseri zvogëlon ndjeshëm peshën e trupit, zonat yndyrore viscerale dhe nënlëkurore në të rriturit obez, administrimi i L. gasseri ka treguar është treguar se ndikon ne uljen e peshës dhe perimetrin e belit dhe kofshëve të të rriturve me mbipeshë.
Një studim i kryer në Japoni, në të cilin të rriturit e shëndetsh-ëm morën L. gasseri për një periudhë prej 8 javësh, treguan një ulje të ndjeshme të peshës trupore, yndyrnave të sipërme abdominale, belit dhe perimetrit.

8. Probiotikët ndikojne ne uljen e dhjamosjes.

Mikroflora e zorrëve mund të ndikojë në dhjamin e trupit dhe të rregullojë ruajtjen e yndyrës. Përmbajtja e bifidobaktereve u zbulua të ishte më e lartë tek fëmijët me peshë normale sesa ata që treguan shenja të mbipeshes.
Marrja e probiotikëve në fëmijët obez rezulton në një ulje të ndjeshme të yndyrës, perimetrit të belit dhe disa faktorëve të rrezikut kardiometabo-lik.
L. acidophilus, B. animalis ssp. laktisi dhe L. Casei zvogëlojnë përqi-ndjen e yndyrës tek individët me mbipeshë.
Konsumimi ditor i qumështit ose shtesa dietike probiotike që përmban B. animalis ssp. laktisi zvogëlon ndjeshëm yndyrën, kolesterolin total dhe shënuesit inflamator.
L. gasseri parandalon grumbullimin e dhjamit në bark dhe zvo-gëlon peshën e trupit në të rriturit obez.
L. rhamnosus përmirëson parametrat e mëlçisë në fëmijët e trashë me mosfunksionim të mëlçisë
Marrja e B. longum, B. bifidum, B. infantis dhe B. animalis ul nivelin e glukozës dhe përmirëson rezistencën ndaj insulinës.
B.brevis ul peshën e trupit dhe akumulimin e yndyrës viscerale dhe përmirëson nivelin e serumit të kolesterolit total, glukozës së shpejtë dhe rezistencës ndaj insulinës.
C. butyricum zvogëlon akumulimin e yndyrës në mëlçi, ul niv-elin e insulinës dhe përmirëson tolerancën e glukozës eshte provuar tek kafshet..
---------------------------------------------------

1.png
1.png (324.23 KiB) Viewed 603 times


2.png
2.png (217.95 KiB) Viewed 603 times


3.png
3.png (616.78 KiB) Viewed 603 times


4.png
4.png (324.4 KiB) Viewed 603 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 112
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 24 May 2020, 12:43

INDUSTRIA E QUMESHTIT

P R O B I O T I K Ë T.

PROBIOTIKET të serise Biomilk jane shtesa ushqimore PROBIOTIKE – unikale. Pse?

Koncepti “ USHQIME FUNKSIONALE PROBIOTIKE “

Produktet acido laktike dhe PROBIOTIKET bejne pjese ne ata qe quhen : Ushqime Funksionale, çdo shtese ushqimore qe lidhet me ushqimet funksionale, vleresohet sipas vleres ushqimore, fuqise kalorike, shijes, dhe sidomos sipas efekteve ne dobi te shendetit te njeriut deri edhe ne sherimin e semu-ndjeve.
Njohja e tyre eshte teper e rendesishme per prodhuesit dhe konsumatoret, jam i vendosur te shkruaj ne kete faqe Face-booku sa më thjeshte dhe qe te kuptohet por me nivel shkencore, konkluzione te studimeve konkrete ne institute te akredituara dhe nga studjues te mirefillte, me adresa te sakta dhe jo muhabete kafenesh që vetem krijojne konfuzion.

Sipas nje studimi special te kryer nga Ministria e Japonise quhet Ushqim Funksional atehere kur kryen keta funksione ne organizmin e njeriut:
(Konfirmon Mikrobiologu japonez (A. Hosono))

1. Ne funksion te ushqyerjes – Mban ne gjendje te mire shendetesore organizmin e njeriut.
2. Ne funksion te cilesive organo-leptike – Perberja dhe struktura e produktit pelqehet nga konsumatoret (shije, arome etj)
3.Ne funksion te dobive per shendetin Ndihmon ne rregullimin e funksionimit te organeve te njeriut.

Duke i u referuar te dhenave me poshte (thone specialistet e ketij vendi), produktet e prodhuara prej tyre:

Produkte qumeshti te thata, me pak laktoze te Serise BIOMILK i plotesojne te gjitha kerkesat si ushqime funksionale.

Vlera ushqimore e komponenteve proteinike ne BIOMILK.

Veçori dalluese e BIOMILK eshte kerkesa e detyrueshme qe ne perberjen proteinike te kete perqindje ne raport te ndryshem ndaj karbohidrateve dhe yndyres se qumeshtit. dhe konkretisht per BIOMILK Vital dhe BIOMILK Hepanorm kane ra-portin 1.4 : 1.2.

Yndyra dhe karbohidratet ne BIOMILK.
Ne vartesi me kerkesat dhe qellimin e perdorimit permbajtja e yndyres ndryshon nga O% - 1.5% deri 24 – 27% kurse karb-ohidtatet nga 14% - 20% deri 53% - 57% ne formen e sheqe-rnave te invertuar ketu perfshi-het edhe Laktoza nga 0% - 4
Karbohidratet jane te domosdoshme per organizmin e njeriut, sidomos per trurin dhe melçine e zeze.

Vitaminat.

PROBIOTIKET e serise BIOMILK Jane burim i mire per vitaminat ata permbajne vitamin ate treteshme ne uje B1, B2, B6, B12 si dhe vita-mina te treteshme ne yndyre A, D,K etj.me rritjen e baktereve acido-laktike rritet permbajije e Vit. B12.

Mikroelementet minerale .
Ushqimet funksionale PROBIOTIKE te series BIOMILK dhe LAKTERA jane furnizues të shkelqyeshem per organizmin e njeriut me mikroelemente si ; Kalciumi, kaliumi, natriumi, magneziumi, fosfori, hekuri, zinku,etj. sipas mjekesise ulja ose rritja nen apo mbi sasite normale te mikroelementeve shkakton prishjen e funksioneve jetike te organizmit, kjo sidomos per te vegjelit dhe te moshuarit. Kalciuimi p.sh. eshte i domosdoshem, mungesa e tij shkakton semundje si; Osteoporoza, Tensioni i larte i gjakut, Arterioskleroza, Karies ne dhembe, dem-tim te kockave etj. Studjuesit kane rene dakord se nevojat di-tore te njeriut per kalcium jane 600 mg.
Sipas te dhenave, ushqimet funksionale PROBIOTIKE BIOMILK dhe LAKTERA ne 100 gr. produkt i thare permban 1000 mg deri 2980 mg kalcium, kjo do te thote se ne qofte se konsumojme mbi 50 gr. ne dite kemi plotesuar nevojat ditore. dhe ne qofte se e krahasojme me opsionin tjeter do te duhen 4,7 kg qumesht te fresket ose 22 veze.
Permbajtja e larte e kaliumit ne BIOMILK dhe LAKTERA rrite preferencen nga konsumatoret sepse eshte kunder diarese, vjelljes, semundje lekure, melçia ej. po keshtu njihet rendesia e mikroelementeve te tjere.

Studimet klinike per PROBIOTIKET

Shtesat ushqimore te serise BIOMILK dhe LAKTERA jane eksperimentuar ne Qendrat mjekesore te Bullgarise – Univer-siteteti i Mjekesise Sofje, ne Institutin e Studimeve Shkencore ne Sofje, Varna, dhe Pleven, Institutin e Studimeve Shkencore “ N. Pirogov” ne Akademine Shkencore – Ushtarake ne Sofje, Qendra Kombetare per semundjet onkologjike ne Sofje dhe perveç kesaje ata kane qene objekt studimi ne Rusi, Gjermani etj. Provat klinike (siç pohojne shkencetaret) jane bere si ne njerez te shendoshe siç jane pilotat ushtarak, marinaret e ne-ndeteseve si dhe ne forcat uashtarake te tjera, ashtu edhe tek te semuret me semundje te ndryshme si; trauma ne koke, dje-gie lekure, helmime, hepatit virusal, infeksione te renda duke perfshi edhe stomakun, intoksikacione dhe alergji te renda etj, rezultatet e arritura jane raportuar në Forume Shkencore pres-tigjioze ne Europe ( Rome ne vitin 1994, Budapest ne vitin 1994, ne Bukuresht ne vitin 2000 etj) ne Afrike dhe Azi ( Ne Istambul ne vitin 2000, ne Tripoli ne vitin 2001) ne U.S.A. – Filadelfia ne vitin 1993 etj.

PROBIOTIKET e serise BIOMILIK dhe LAKTERA jane mir-atuar nga Ministria e Shendetesise ne Bullgari, perberesit bak-terial Lactobacillus Bulgaricus jane regjistruar ne Banken Ko-mbetare te Bullgarise si struktura qelizore –mikroorganizma ( Eshte nji rregull nderkombetar)
Eksperimentimi eshte kryer ne 31 te semure( 15 burra dhe 16 gra) me moshe mesatere 47,3 vjeç, 8 te semure jane trenuar nepermjet kursit, eshte aplikuar ne organizmin e tyre rezatim, ne 5 te semure me helmime te renda, intoksikacion ne veshka dhe melçi.

Jane marre keto rezultate:
. Tek te semuret qe kane marre GERISAN + BIOMILK jane rritur T-limfocidet, nga vlera fillestare – 71% ± SD 12% VS në – 76% ± SD 10% р = 0.04
. Tek te semuret me osteosarkome eshte vertetuar intesifikim i numrit te Trombociteve – nga 50000 ne 100000-150000 per nje jave e sidomos rritet Hb tek te semuret nga veshkat dhe melçia. ( Jane terma mjekesore por e veteteta eshte se kane efekte pozitive per shendetin)

EFEKTET E BIOMILKUT NE SISTEMIN IMUNITAR – PROVA KLINIKE TE PILOTET DHE FORCAT E ARMATOSURA

Imuniteti duhet kuptuar qartë çfare perfaqeson, ndodhe që gjaku i jone nuk e njeh rrezikun qe sjellë një lloj mikrobi apo virusi qe ka hyre ne orga-nizmin tone, areyeja eshte sepse nuk e njeh, dhe masat qe merren jane te ndryshme midis tyre eshte edhe vaksina perkatese POR per t`a luftuar dhe per te arritur fitren gjaku duhet te permbaje lendet qe luftojne kete infeksion.
Ne Skemat më poshte pasqyrohen te dhena per studimin Im-unoklinik te kryera ne 46 pilot te avionit reaktiv te Forcave te Armatosura te cilet i jane nenshtruar nji stresi te forte çdo dite dhe me ngarkese fizike teper te renduar, jane ndjeke faktore te ndryshem te Imunitetit, jane ushqyer çdo dite – 30 dite me doze 25 gr BIOMILK, ka rritje te rezistences se organizmit, vrehet stabilizim i vleres se Imunoglobinave A dhe M rritet vlera e IgG, treguesit e fagocitozes (F1, F2) (Këto jane armet me te cilat lufton gjaku) ulet popullimi i limfocideve (CD8 + T-LY), deri ne kufijte normal per kete popullsi ne Rajonin e Ball-kanit.

PS!
Studimi eshte kryer ne Akademine Mjekesore – Ushtarake - SOFJE.

EFEKTET E BIOMILKUT NE METABOLIZMIN E YNDYRES - PROVA KLINIKE TEK PILOTET DHE FORCAT E ARMATOSURA

Efekti yndyrore i ketij produkti i cili permban Laktobacilus Bul-garicus eshte objekt studimi dhe eksperimentimi klinik ne shu-me vende te bo-tes, sidomos keto vitet e fundit, duke i dhene piloteve dhe pjestareve te tjere te Forcave Ajrore Luftarake per 30 dite rrjesht 25 gr BIOMILK dhe rezultati;

Ulje e theksuar e Kolesterolit te pergjitheshem dhe rritje e Ko-lesterolit te mire HDL po ashtu ulje e Kolesterolit te keq LDL , ulje e theksuar e Triglicerideve, te gjitha keto flasin per efekte profilaktike ndaj semu-ndjeve te eneve te gjakut, zemres, trurit dhe organeve te tjera.
Studimi u krye ne 56 pilote nga Forcat e Armatosura Ajrore të Bullgarise, ne Spitalin e Akademise Mjekesore Ushtarake Spitali – Dobriç.

1.png
1.png (499.2 KiB) Viewed 571 times


2.png
2.png (80.68 KiB) Viewed 571 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 112
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 27 May 2020, 09:28

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Efektiviteti i baktereve acido-laktike dhe produkteve acido-laktike.

Te gjithe ne duhet te mesohemi me keto terma dhe t`u a njohim mire kuptimin ne qofte se ka teknolog qe nuk i njeh nuk besoj se mund te drejtoje teknikisht prodhimin por ka ardhe koha qe edhe konsumatoret te njohin vleren e tyre per shendetin e tyre. Ndryshe nuk ka si kuptohet fakti se akoma ne supermarket keta produkte qumeshti njihen dhe kerkohen ne vartesi se çfare shtesash permbajne, luleshtrydhe, banane, etj. shtesat kane vleren e vet por keta produkte duhet t`i ker-koni ne vartesi te llojit dhe numrit te baktereve keshtu vepron nji konsumator ne vendet BE.
Eshte rritur interesimi lidhur me bakteret acido-laktike – PRO-BIOTIKET dhe ne pergjithesi në te gjithe boten, per ata produkte ku jane me shumice, ne shkalle boterore eshte rritur se tepermi kerkesa sidomos ne vendet e zhvilluara. Efektet ne dobi te shendetit te njeriut, efekti profilaktik ndaj disa semundjeve dhe ndikimi ne sherimin sa me shpejt, i kane bere si pjese e pazevendesueshme ne menyren e te ushqyerit te njeriut ne kohen e soteme, po zgjerohet perdorimi i tyre ne blegtori, bletari, etj. duke zevendesuar antibiotiket dhe mjetet kimike.

ESHTE PROVUAR SE JOGURTI – KOSI UL RISKUN NGA SEMUNDJET E RENDA.
Gjethenjë , studjuesit rekomandojnë që të mos anashkalojnë konsumin e produkteve të qumështit.
Regjimi ushqimor me fibra në sasi të lartë, duke përfshirë frutat, perimet, buken, ul semundjet e renda në masen rreth 15%. Konsumimi ditor i qumështit të fermentuar zvoglon rrez-ikun e shumëzimit te qelizave te keqija, rezultaton nga një stu-dim i ri të botuar në JAMA Onkologji - onkologji për Shoqatën Mjekësore Amerikane.
Autoret e ketij studimi nga Vanderbilt Univerciteti në Nashvil, shtata Teneci, jogurti – kosi nuk duhen nenvlehtesuar sepse pengon zhvillimin e qelizave kanceroze.
Ekipi studimore duhet të shikojë përfitimet e mundshme të konsumimit të produkteve të qumështit.
Përkundër kësaj, dietologët amerikanë rekomandojnë të mos e teprojnë në konsumimin e produkteve te qumështit nëse shërbehen më mirë me ushqime të ulëta ose jo. Këto rekom-andime, bazohen në studimet që rrisin yndyrën kur permbajne yndyre te larte, rrisin nivelin e kolesterolit të keq.kujdesne menhyre te moderuar pak dhe me yndyre te ulet.
Produktet e qumështit përmbajnë kalcium, kalium, magnez, vitamina K1 dhe K2 dhe probiotikë që janë pjesë e rëndësi-shme e ushqyerjes së shëndetshme
Studimet e mëparshme kanë treguar që konsumi i produkteve të qumështit, gjizës speciale - rikota dhe qumështrat të fer-mentuar është i lidhur me një rrezik më të ulët të diabetit tip 2.
Në studimin e tanishëm, te Universitetit Vanderbilt janë rezultatet e 10 provave të tjera që mbulojnë më shumë se 1.4 milion njerëz në CA. Ekipi do të përqendrohet në të dhënat nga konsumi i fibrave dietike dhe jogurtit - kosit, dhe pas kësaj, do të japin konkluzionet.

Të dhënat e analizuara treguan se kur njerëzit kalojne në një dietë që përfshin konsumin e rregullt të fibrave dhe jogurtit - kosit, rreziku i gjakderdhjes ishte 33%.
Shkencëtarët besojnë se efekti i dobishëm është për shkak të fibrave pre-biotike te PROBIOTIKEVE. që permban kosi.


PS!
A JANE TE GJALLA BAKTERET NË PRODUKTET PROBIOTIKE???

Po bisedoja me mikun tim te vjeter Bozhidar i cili sapo ishte kthyer nga India dhe po më tregonte per produktet ushqimore atje, midis te tjerave edhe produktet acido – laktike, ato qe quhen produkte PROBIOTIKE dhe menjehere na shkoi mend-ja te KMB (Kosi Bullgar) por edhe te Kosi jone sepse jane te-per te afert dhe ai më tha; keta te rijte a e kane shijuar ndonje-here? Un u tregova më teper optimist !!! dhe ai vazhdoi bise-den:
Një dite ndalova ne supermarketin ne Plovdiv ku bej pazarin dhe pashe nje gotë plastike me etikete te re ku shkruhej; Pa konservante, natyral etj. Fjale te dashura per ne konsumatoret, me qene se nuk jam i fiksuar ne asnje nga markat dhe nuk deshiroj te bej pazarin çdo dite, e bleva madje mora disa dhe i vendosa ne frigorifer, konçiduan dite feste un u largova nga shtepia e si pasoje qendroi shum gjate ne frigorifer dhje-tra dite munde te them se e harrova, ajo qe me beri pershtypje ishte se kapaku me leter alumini nuk ishte ngritur, skishte fryerje, e hapa dhe asnje ndryshim!!! dukej special, sikur sapo e kisha blere, kishte pak hirre ne siperfaqe kjo ska aspak rendesi, familjarisht u beme guximtar dhe e perdorem per te perg-atitur diçka per te ngrene, ajo - qe mbeti ashtu e hapur qendroi edhe disa dite te tjera ne frigorifer dhe perseri asgje nuk ndry-shoi ishte per bukuri!!!! Ne nuk patem ndonje shqetesim madje edhe un që jam mjaft i ndjeshem ndaj produkteve jo te fresk-eta.
Mbasi e perfundoi tregimin e pame njeri tjetrin sepse jemi të te njejtit zanat, dhe ishim te nje mendje se; me qene se ne etike-te shkruan NUK KA KONSERVANT dhe eshte NATYRAL, dhe se ai KOSI i dikurshem ishte rrebel – prishej mbas 24 oreve atehere mbetet që bakteret e sotme jane MODEL I RI ose kane fjete - po kalojne gjumin dimeror.!!!!

T E S T E T
Test i shpejte per zbulimin e Lactobacilus bulgaricus ne KMB (Kos)
Kjo metode e shpejte u jep mundesi konsumatoreve te kupt-ojne që kundrejt vleres qe kane paguar a ja vlen ky produkt?? Që do te thote a permban mikrofloren e dobishme apo eshte pa baktere !!!. Kjo menyre moderne arrine te zbuloje edhe bakteret e demeshme te pranishme ne Kos thekson speci-alisti, dhe quhet real time PCR zbulon disa baktere ne disa ore, ndersa me menyrat ekzistuese – me ndriçim zgjate tri dite qe do te thote Kosi ka arritur te konsumatori madje eshte kon-sumuar. Menyra e re eshte aplikuar ne BE dhe shkencetaret e kane persosur me tej, duke arritur rezultatin ne kohen reale. Sistemi u perpunua tre muaj rrjesht sipas nje programi te dya-nshem qe u perballua nga Fondi FLEMISH te Instituteve stu-dimore BAN ( Bullgari) dhe Belgjike.
Per te realizuar analizen mjaftojne 10 ml qumesht, shkencet-aret izoluan ADN –në nga produkti dhe e fusin ne aparat (spjegon Doc. Naidenski) Sipas te dhenave te vitit 2007 të EFSA (Organi Europian per Sigurine e Ushqimeve) metoda eshte aplikuar per bakteret qe shkaktojne shqetesime ne apa-ratin tretes por se shpejti do te perpunohen metoda ekspres per percaktimin e salmoneles, Listerine, stafilokoket, kolib-akteret etj.
Keta jane sinjale por edhe zbulime te reja per mendimin tim kane vlere te pakrahasueshme sepse ne fakt e vetmja gje qe i jep mundesi prodhueseve te pandergjegjeshem te prodhojne KMB me baktere jo te deshiruara eshte veshtiresia e zbulimit te tyre jo se nuk ka metoda, ato ekzistojne por zgjasin aq teper sa kontrolluesi e humbet durimin dhe si pasoje rezultati nuk eshte i sakte, prandaj duhet te jemi vigjilent dhe te ndiqen keto te reja shkencore dhe te renditemi në te paret qe duam produkte me cilesi te larte si prodhuesit ashtu edhe konsu-matoret sepse per fat te keq jemi larg!!!!

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 112
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 31 May 2020, 18:46

INDUSTRIA E QUMESHTIT

DANONE SHKURT 2019
Yogurt in Nutrition <contact@yogurtinnutrition.com>
To:FatlumDibra@Yahoo.com
Feb 7 at 1:48 PM
What about switching to nutrient-rich foods for a healthier diet?

DIETË TË SHENDETESHME
2019/01/29

Është koha për të zëvendësuar sistemin joefektiv të ushqimit duke privuar një kënaqësi dhe për t'u zhvendosur në një filozofi te re qe do te thote nje kompromis midis “kenaqesise per te ngrene” dhe ushqyerjes se shendeteshme duke inkurajuar kete te dyten. Ka ardhur koha për të përqafuar një qasje më pozitive dhe më të ekuilibruar për të ngrënë mirë, duke u fok-usuar në ushqime të shijshme dhe të pasura me lëndë ushqy-ese që mund të sjellin përfitime pozitive shëndetësore.
Koncepti kryesor i dendësisë së lëndës djegëse është "përqe-ndrimi i lëndëve ushqyese për sasinë e atij ushqimi ose kontributi kalorik i atij ushqimi". Për një sasi të njëjtë të kalorive, në një ushqim të pasur me lëndë ushqyese siguron më shumë lënde ushqyese sesa kaloritë në krahasim me nevojat e trupit.
Ne kemi nevojë për një ekuilibër të mirë të macronutrientëve (proteina, karbohidate, yndyra) dhe micronutrients (vitamina, minerale) për të ushqyer trupin tonë. Duke zgjedhur një shumëllojshmëri të ushqimeve të pasura me lëndë ushqyese në dietën tonë të përditshme, duke kufizuar ushqimet me shum kalori ne mund të zvogëlojmë densitetin e përgjithshëm të energjisë dhe për këtë lehtësojmë menaxhimin e peshës.
Midis atyre ushqimeve të pasura me lëndë ushqyese, jogurti - kosi siguron një përqindje të lartë të ushqyesve për të inkurajuar, që njerëzit të plotësojnë kërkesat e tyre ushqyese për një nivel relativisht të ulët të kalorive në një pjesë (kalori për gram ose densitet energjie).
Zgjedhja e ushqimeve të pasura me lëndë ushqyese do t'u mundësojë konsumatorëve të plotësojnë kërkesat e lëndëve ushqyese pa tejkaluar nevojat e tyre për energji. Identifikimi i ushqimeve që janë të pasura me lëndë ushqyese është qëllimi i këtij informacioni.

Jogurti - Kos është një ushqim i dendur ushqyes

Kosi siguron kalcium, proteina me cilësi të lartë të përfunduar në një paketë ushqyese të fuqishme. Proteinat e qumështit janë tretur dhe absorbuar mirë (biosponueshmëria e mirë), dhe përzierja e saj e aminoacideve (duke përfshirë të gjitha 9 amino-acidet esenciale), mbështet sintezën efikase të prote-inave. Shumica e servireve prej 8 ons / 225g në SHBA dhe 140g në BE janë burime të kalciumit, fosforit dhe riboflavinës dhe sigurojnë sasi të vogla, por të vlefshme, të një sërë micro-nutrientësh të tjerë. Zgjedhja e kosit në vend të snacks ose desserts mund të ketë përfitime ushqyese shum më të medha.
Shtimi i xhinxhifili në kos ose qumësht mund të rrisë përfitimet e tyre shëndetësore

Kosi dhe produkte të tjera të qumështit janë të njohura për ko-ktej të shëndetshëm por duke shtuar xhinxhil në kos ose qumësht mund të të rriten dukshem përfitimet e tyre shëndetësore edhe më tej, sugjeron ky studim i fundit. Kjo për shkak se duket se e forcon përbërësin antioksidues të produkteve të qu-mështit, thonë autorët.
Produktet e qumështit mund të konsiderohen ushqime funksionale, duke ofruar përfitime shtesë që mund të nxisin shëndetin tonë ose parandalojnë sëmundjet. Për shembull, kosi mund të pasurohet me probiotikë, dhe qumështi mund të ketë vitamina ose omega-3 të shtohet në të dhe gjithnjë e më shu-më po shohim në dyqanet tona produktet e qumështit që përmbajnë aroma natyrale si të bimëve dhe frutave. Këto produ-kte mund të përmbajnë phenols dhe polyphenols - komponim-et e nxjerra nga bimët dhe qe jane lehtësisht të tretur në qum-ësht. Këto përbërës janë burime të mira të antioksidantëve natyrorë dhe janë të rëndësishme për parandalimin e sëmundjeve kronike duke pë-rfshirë sëmundjet vaskulare, kancerin dhe sëmundjen e Alzheimerit, thonë autorët.

Xhenxhifili: një zgjedhje e mirë për shtimin e kosit ose qumështit


Autorët identifikuan xhensen si një tjetër kandidat i mirë për plotës-imin e produkteve të qumështit. Xhenseni i kuq është një ilaç popullor për shëndetin, i përdorur tradicionalisht për të rifreskuar dhe rritur mirëqenien.
Është bërë nga avullimi i rrënjës së bimës, një proces që rrit përmbajtjen e tij të një kimike të quajtur saponin që ka anti-kancer, anti-diabet dhe efekte anti-hypertensive. Gjithashtu duket se mbron duhanpirësit nga dëmtimi oksidativ dhe ul rrezikun e kancerit të lidhur me pirjen e duhanit, thonë autorët.
Ata kane hetuar, nëse ne produktet e qumështit shtohet xhensen të kuq mund të japin efekte më të mëdha antioksiduese dhe mbrojtje po-tencialisht më të madhe kundër kancerit sesa prodhimet e qumështit pa xhensen.(xhinxhifil)
Ata shtuan ekstrakt të kuq të xhensenit në qumësht dhe kos dhe ana-lizuan përzierjet duke përdorur disa analiza antioksiduese. Ata gjithashtu përdorën një teknikë për gjetjen e dëmtimit të ADN-së, si një ma-së e aftësisë së produktit të qumështit për të luftuar efektet gjenotoksike - ato të shkaktuara nga kimikatet që dëmtojnë informacionin gjen-etik të qelizave duke shkaktuar mutacione, të cilat mund të çojnë në kancer.

Kosi me xhensen kishte përmbajtjen më të lartë antioksiduese result-atet e tyre zbuluan se produktet e qumështit të plotësuara me xhensen e kuqe përmbanin më shumë fenole sesa prodhimet e qumështit të pa-përpunuara. Sasia më e lartë e polifenoleve u gjetën në kos të plotësuar, ndërsa qumështi pa xhensen e shtuar kishte përmbajtjen më të ulët të polifenoleve. Qumështi i plotësuar përmbante më shumë flavonoid, një tjetër antioksidant i fuqishëm.
Kos dhe qumësht me xhensen shtuar treguan rritje të aktivitetit antio-ksidues
Rezultatet gjithashtu sugjerojnë se kosi dhe qumështi i shtuar kishin efekte më të larta antioksiduese se kosi i rregullt dhe qumështi që nuk përmbanin xhensen, dhe këto efekte janë parë në të gjitha përqëndrimet e testuara. Kjo është në për-puthje me hulumtimet e mëparshme që sugjerojnë se kosi bimor ka aktivitet më të lartë antioksidues se sa kosi i thjeshtë.

Mbrojtja nga dëmtimi i ADN-së tonë

Autorët gjetën gjithashtu një efekt mbrojtës të mundshëm të shtesës të xhensenit kundër dëmtimit të ADN-së të shkaktuar në testin e tyre - ka pasur më pak dëme të ADN-së në kos të plotesuar me xhensen se sa në kos të rregullt, edhe pse nuk shihet dallim i dukshëm midis qumështit të plotësuar dhe të rregullt.
Autorët konkludojnë se pasurimi i produkteve të qumështit me xhensen të kuq ka premtimin për sigurimin e përfitimeve shë-ndetësore për shkak të aktivitetit të lartë antioksidues.
Kështu, produktet e qumështit të plotësuara me xhensen të kuq mund të jenë një burim premtues natyror i antioksidantëve dhe mund të përdoren për zhvillimin e produkteve me vlerë të shtuar, siç janë produktet funksionale të qumështit. "- Park H et al, 2018.

Burimi: Park H, Lee M, Kim KT et al. Efekti antioksidues dhe antigen--otoksik i produkteve të qumështit të plotësuar me ekstrakt të kuq të xhensenit. J Dairy Sci. 2018 tetor; 101 (10): 8702-8710.

Zgjedhim kosin dhe djathin për të shmangur aknet, thonë studjuesit
2018/09/10

Nëse po synoni një çehre të mirë, ia vlen të keni një vështrim të kujdesëshëm në atë që po hani. Ushqimi është akuzuar prej kohësh si shkaktar i akneve dhe në veçanti, produktet e qum-ështit kanë dalë në qendër të vëmendjes si të dyshuarit krye-sorë. Por tani me hulumtimet e fundit zbulohet se vetëm disa produkte të qumështit duket të jenë të lidhur me puçrra fytyre dhe autorët këshillojnë të zgjedhim jogurtin – kosin dhe djathin në qoftë se jeni të prirur për të mbajtur fytyre te paster.
Akne është fatkeqësia e adoleshencës, duke ndikuar deri në 50-95% të adoleshentëve. Kjo mund të sjellë dëshprim për je-tën e të rinjve vetëm kur ndjehen më të shqetësuar për mënyr-ën se si ata duken dhe nuk janë vetëm të rinjtë që mund të vu-ajnë nga kjo - edhe pse më e zakonshme gjatë pubertetit, puç-rra mund të prekë cilindo nga çdo moshë ose seks.
Duke hetuar lidhjen midis produkteve të qumështit dhe akneve aknet lindin kur gjëndrat e dhjamit fshehin shumë sebum, dhe hapja e follicles në lëkurë të bllokohet. Dieta perëndimore – duke perfshi edhe qumeshtin e lopës dhe dsa produkte te qu-mështit - mendohet të luajnë një rol në zhvillimin e puçrrave ne fytyre.
Mirepo vete studimet e mëparshme per këtë rol të mundshëm kanë dhënë rezultate kontradiktore. Për të pasë një pamje më të qartë, autorët e këtij studimi shqyrtuan 14 kerkime shkenco-re dhe analizuan rezultatet për të parë nëse rreziku i akneve është vërtet i lidhur me produktet e qumështit që konsumojme.
Pirja e qumështit u shoqërua me puçrra në fytyre
Rezultatet e tyre tregojnë se rreziku i akneve ndryshon sipas llojit të produkteve të qumështit të konsumuar. Prandaj, qum-ështi i pijshëm ishte i lidhur me praninë e akneve. Me rritjen e sasise se qumeshtit te konsumuar aq më i lartë eshte rreziku i akneve, çdo vakt shtesë i qumështit të plotë dhe qumështit të skremuar, duke rritur rrezikun e akneve me 13% dhe 26% res-pektivisht.

Kosi dhe djathi nuk ishin të lidhur me aknet

Shqyrtimi i autorëve përfshinte katër studime të marrjes së kosit / dja-thit, dhe asnjë nuk gjeti lidhje të rëndësishme me aknet, pavarësisht sasisë së kosit ose djathit të ngrënë.

Pse ekzistojnë këto dallime midis llojeve të qumështit?

Proteinat e gjetura në qumësht dhe produktet e qumështit rritin nivelet e një hormoni, faktori i rritjes 1 të rritjes së insulinës (IGF-1), i cili nga ana tjetër stimulon gjëndrat dhjamore për të bërë më shumë sebum - dhe kështu rrisin zhvillimin e akneve.
Qumështi dhe produktet e qumështit gjithashtu përmbajnë derivatet e hormoneve seksuale si estrogjen, progesteron dhe androgen, që mund të çojnë në zhvillimin e akneve.
Mungesa e një lidhje midis kosit / djathit dhe akneve mund të jetë për shkak të procesit të fermentimit, thonë autorët. Fermentimi me baktere probiotike mund të zvogëlojë nivelin e IGF-1 të ushqimit të qumështit, si dhe komponentëve të tjerë të qumështit që janë të lidhur me zhvillimin e akneve.
Studime të mëtejshme - sidomos provat klinike në shkallë të gjerë - janë të nevojshme për të konfirmuar efektin e qumë-shtit dhe produkteve të qumështit në zhvillimin e akneve, thonë autorët. Ndërkohë, ata rekomandojnë që njerëzit që duan të shmangin aknet duhet të marrin në konsideratë zgjedhjen e kosit ose djathit si burim i tyre i ushqimit të qumështit.

'Rezultatet e meta-analizës aktuale rekomandojnë konsumin e kosit / djathit për të shmangur krijimin e akneve.' - Aghasi M et al, 2018.
Burimi: Aghasi M, Golzarand M, Shab-Bidar S et al. Përfshirja e marrjes së qumështit dhe puçrra fytyre: Një meta-analizë e studimeve vëzhguese. Clin Nutr. 2018 8 maj. Pii: S0261-5614 (18) 30166-3
Nuk ka rritje të rrezikut të kancerit ovarian të lidhur me konsu-min e produkteve të qumështit.

2014-10-23
Supozimi se permbajtja e lartë e laktozës është sugjeruar për të rritur rrezikun epitelial të kancerit të vezoreve.

Në këtë studim amerikan, studiuesit në Shkollën e Harvardit të Shëndetit Publik kanë vlerësuar ekspozimin ndaj produkteve të qumështit në faza të ndryshme të jetës së një femre, dhe në veçanti gjatë adoleshencës, viteve premenopausal dhe postm-enopauzës.
Ata vlerësuan shoqatën e ushqimit të qumështit dhe marrjes së lëndëve ushqyese me rrezikun e kancerit të vezoreve gjatë 28 viteve të ndjekjes duke përfshirë 764 raste në Studimin e Shëndetit të Infermjereve (NHSI) dhe NHSII. Rezultatet nuk treguan asnjë here se konsumi i qumështit të plotë, kalciumit të qumështit ose yndyrës së qumështit, ndikon në çdo nivel marrjeje.
Ata gjithashtu vërejtën një lidhje të anasjelltë me marrjen e qumështit të skremuar (-24%) dhe me marrjen e laktozës (-13%), por rastet e përfshira nuk ishin të rëndësishme. Vlerësime të ngjashme të rrezikut janë vërejtur për marrjen e lëndëve ushqyese gjatë shkollës së mesme, në premeno-pauzë dhe postmenopauzë. Megjithatë, marrja e laktozës në moshën e rritur ishte e lidhur anasjelltas me rrezikun e Endometr-ioid EOC (-68%), që meriton studim të mëtejshëm.
Burimi: Merritt et al. Kancerit shkakton kontrollin. 2014 Korrik 25 (7): 795-808. doi: 10.1007 / s10552-014-0381-7. Epub 2014 11 prill.

Kosi mund të jetë zgjidhja për shumë fëmijë alergjik ndaj qumështit të lopes.

Alergjia e qumështit të lopës mund të jetë një përvojë e mje-rueshme për fëmijët e vegjël, duke shkaktuar simptoma nga ekzema në të vjella ose në vështirësi. Lajm i mirë është se shumë fëmije 80% rriten me alergji të qumështit të lopës dhe mund t`a tolerojnë atë deri në kohën kur ata arrijnë rreth 3 vjet. Edhe lajmi më i mirë ka ardhur nga ky studim i fundit që tregon se shumë fëmijë që janë alergjikë ndaj qumështit të lo-pës mund të tolerojnë jogurtin - kosin - dhe kështu nuk duhet të rrezikojnë të privohen nga të gjitha lendet ushqyese të shë-ndetshëm që gjenden në produktet e qumështit.
Kosi mund të jetë zgjidhja për shumë fëmijë alergjik ndaj qumështit të lopës.
Janë proteinat në një ushqim që shkaktojnë reaksion alergjik, çorodisin sistemin imunitar të trupit duke reaguar gabimisht, proteina e qumështit të lopës vepron si një antigjen që lidhet me antitrupa të imunoglobulinës E (IgE) në trup. Për disa nje-rëz, toleranca ndaj një ushqimi mund të zhvillohet përmes gatimit ose proceseve të tjera që mund të ndryshojnë struk-turën e proteinave të caktuara. Kjo është arsyeja pse disa fëmijë që janë diagnostikuar me alergji të qumështit të lopës mund të tolerojnë ëmbëlsira, biskota dhe produkte të tjera të gatuara me qumësht.
Jogurti - Kosi është pergatitur nga fermentimi i qumështit të lopës i cili gjithashtu mund të ndryshojë strukturën e protei-nave të qumështit. Autorët e këtij studimi përdorën testimin e sfidave të ushqimit për të parë nëse fëmijët me alergji të qum-ështit të lopës mund të toleronin kosin, pa të gjitha simptomat shqetësuese alergjike.
Ky studim u krye në Turqi, nga ku fillon fjala 'jogurt' dhe ku ko-si konsumohet si qumështi. Ajo përfshiu 34 fëmijë me një mo-shë mesatare prej 2 vjetësh, të cilët u gjetën të kenë alergji të qumështit të lopës përmes një sërë testesh diagnostikuese, përfshirë testin e sfidës së qumështit të lopës, matjen e IgE dhe testin e prishjes së lëkurës. Në studim u përfshinë fëmijët që shfaqnin simptoma alergjike, të tilla si urtikaria, ekzema, kruajtje, diarre, vjellje, si përgjigje ndaj testit të sfidës me ush-qim oral me qumështin e lopës. Ata u përjashtuan nëse kishin një histori të anafilaksiës në qumështin e lopës.
Pas 15 ditësh, fëmijët kaluan ne një provë tjetër me ushqim, këtë herë me kos. Shumica e fëmijëve toleruan kosin.
Rezultatet treguan se 50% e fëmijëve toleroi kosin, duke mos treguar asnjë simptomë të alergjisë në përgjigje të një prove sfidash me kos.
Nuk kishte dallime ne moshe, gjini midis fëmijëve që u bënë prova studimore

Pse disa fëmijë mund të tolerojnë kosin, por jo qumështin?

Proteinat e qumështit përbëhen nga 80% kazeinë dhe 20% proteinat e hirrës, secili lloj i përbërë nga pjesë të ndryshme. Ata përgjigjen ndryshe në procese; për shembull, proteinat e kazeinë janë më rezistente ndaj nxehtësisë se sa proteinat e hirrës. Kjo është arsyeja pse alergjia ndaj qumështit të lopës zvogëlohet, por nuk zhduket plotësisht kur qumeshti nxehet. Kjo është reflektuar në studimet që kanë treguar se shumë, por jo të gjithë, fëmijët me alergji të qumështit të lopës mund të tolerojnë qumështin nëse është perpunuar termikisht.
Procesi i fermentimit qe zhvillohet në bërjen e kosit me bak-terin Lactobacillus gjithashtu mund të ndryshojë disa nga proteinat e qumështit. Prandaj një studim i mëparshëm tregoi se proteinat e hirrës u bënë më pak alergjike në kos të prodh-uar nga ky proces fermentimi. Hulumtime të tjera treguan se karakteristikat që nxisin alergji si të proteinave të hirrës dhe të kazeinës janë reduktuar me procesin e fermentimit me Lact-obacillus për të bërë kos.

1.png
1.png (695.39 KiB) Viewed 490 times


2.png
2.png (468.83 KiB) Viewed 490 times


3.png
3.png (457.58 KiB) Viewed 490 times


4.png
4.png (420.92 KiB) Viewed 490 times

Return to “Bioteknologji Ushqimore”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests