TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 28 Feb 2021, 12:22

Latest post of the previous page:

INDUSTRIA E QUMESHTIT

VI - KONTROLLI I CILESISE SE KULLOSHTRES:

Kulloshtra eshte me cilesi më te larte, kur merret nga lopet e moshuara dhe te shendeteshme qe jane ushqyer në kullota ne kushte te mira dhe te va-ksinuara sipas rregullave. Në qofte se ushqimi i lopeve gjate shtatezanise eshte i varfer ne Vitamine A dhe E kjo ndikon edhe ne kulloshter. Eshte mire te perdoren ene te veçanta per depozitimin dhe ruajtjen e kulloshtres ne gjendje te ngrire, sa-po grumbullohet duhet te ftohet qe te mos lejohet shtimi i baktereve, ne kete menyre nuk humbe cilesite dhe permbajtjen e antitrupave per kohe te gjate deri ne muaj, kete nuk duhet t`a harrojne ata që me-rren me trajtimin e kulloshtres por edhe konsumatoret para se te perdoret kulloshtra duhet te ngrohet paraprakisht gradualisht ne banjo me uje te ngrohte me temperature rreth 38 – 40 grade C dhe asnjehere te mos perdoret mikrovala.
Sipas fermerve dhe perpunuesve te qumeshtit ne Irlande, kulloshtra ruhet mire ne frigorifer sepse aty ruhen cilesite dhe bakteret qe permban. Eshte e rendesishme per shkrirjen, ngandonjehere eshte e nevojshme më shum se 1 ore, varet edhe nga madhesia e enes, po te veprohet ndryshe ulet cilesia e saje, mire eshte te mbahet ne ene te mbyllura dhe mbasi nxirren nga frigoriferi zhyten ne uje te ngrohte por jo i nxehte!!!
Çdo gjë shkon në rregull ne temperaturen e dhomes thone ferme-ret dhe mbahet deri sa te shkrije plotesisht.

Si kontrollohet cilesia e kulloshtres.

Do të ishte e pafalshme sikur të konsumohet ashtu e fresket e cila sa-po ka dale nga gjiri!!!! Kurrë mos harroni se eshte thike me dy presa, vertetë ka te gjitha vetitë dhe perbersit e kulloshtres POR të jeni te sigurte se permban ngarkese te larte bakteriale ku përveç baktereve jo te demeshme ka edhe patogjene, pasojat i llogaritni vet.
Po përpiqem të pershkruaj metodat e koheve te fundit që rrisin shpejtësinë dhe saktësinë e analizës, nga ana tjetër të jenë sa më te thjeshta të mund-ëshme per t`u zbatuar që kane të bëjnë me sektorin e blegtorisë, përkatësisht me mjekësinë veterinare.


Një analizë e thjeshte:

Në 10 ml colostrum, futet 0,1 - 0,14 g pluhur i acidit askorbik, për-caktohet cilësi e mirë e kolostrumit në qofte se mungojne ndryshime të dukëshme.
Përqindja më e madhe e vdekjes së viçave të porsalindur eshtë në moshën profilaktike - 15 ditët e para pas lindjes dhe një nga arësyet është cilësia e dobët e kolostrumit. Transferimi pasiv i imunitetit nga nena deri tek i porsalinduri me anen e kolostrumit është teper i rëndësishëm sepse në ditët e para të jetës nuk ka sintezë të imuno-globulinave të tyre. Në lidhje me sa më sipër, është shumë e rëndë-sishme të ushqeni të porsalindurit me kolo-strum me cilësi të lartë në të gjitha aspektet, d.m.th. colostrum duhet marrë nga lopët e shëndetëshme. Pirja e kolostrumit dhe qumështit të lopëve me ma-stit dhe acidozë, nga te porsalindurit çon në dispepsi dhe shum shpesh në vdekje në 15 ditët e para të jetës. Nuk është gjithmonë e mundur të identifikohen të gjitha lopët me acidozë metabolike në kohë, pasi këto verifikime -shpesh kryhen në mënyrë selektive, dhe një numër i madh i kafshëve me patologji dhe çrregullime metab-olike mbeten të pa zbuluara.
Përcaktimi i cilësisë së kolostrumit shpesh kërkon kushte laboratorike dhe kryerje sistematike të këtyre analiza gjë që nuk është gjith-monë e mundur në ferma për arsye të ndryshme.
Të gjithë këta faktorë kanë nxitur ekspertet të kërkojnë metoda të shpejta dhe efektive për vlerësimin e cilësisë së kolostrumit që do të përdoret për të ushqyer viçat e porsalindur.
. Metoda e njohur, e cila konsiston në përdorimin e testeve të mastitit – siç eshte testi i mastitit në Kaliforni (KMT), e propozuar që në 1957 nga shke-ncëtarët amerikanë.
Kjo provë konsiston në përzierjen e vëllimeve të barabarta të qum-ështit (kulloshtres) dhe solucionit të reagentit (3-5%), e ndjekur nga përzierja e tyre në pllaka kur mbas 5-10 sekonda formohet një masë e ngjashme me pelte tregon një përmbajtje të shtuar të qelizave në te.
Detyra është të përmirësojmë saktësinë e analizës, të zvogëlojmë kohën për përcaktimin e cilësisë së kolostrumit dhe refuzimin e kolostrumit me cilësi të ulët.
. Metoda tjeter e thjeshte është si më poshtë. Pas mjeljes, 10 ml ko-lostrum hidhen ne në një epruvete, pastaj shtohet sasia e duhur e acidit askorbik. Acidi askorbik (vitamina C) shtohet në formë pluhuri. Kur kolostrumi "ështe i shëndetshëm", nuk pëson ndonjë ndryshim të dukshëm. Në të njëjtën kohë, kur shtoni acid Askorbik në colostrum me "acidosis" dhe lopët me mastit, colostrum pëson shpejt ndryshime = (koagulon proteina).
. Testet laboratorike kanë treguar se colostrum "acid" ka një aciditet të lartë, kjo në mënyrë të konsiderueshme zvogëlon rezistencën e molekulave të proteinave (imunoglobulinat, kazeina, etj.) ndaj faktorëve të koagulimit, në veçanti ndaj acideve, e cila shoqërohet me afrimin e vlerave të pH të kol-ostrumit "acid" në "pikën izoelektrike" karakteristike e këtyre proteina.
Shtimi i 0,08 g pluhur të acidit askorbik në 10 ml kolostrum nga lo-pët e sëmura çon në shfaqjen e shenjave vizuale të mpiksjes së proteinave (zierjes). Optimale është futja e 0,1-0,14 g pluhur të ac-idit askorbik për 10 ml kolostrum, ndërsa vërehet koagulimi i prot-einave (zierja). Futja e një sasie më të madhe të pluhurit të acidit askorbik në kolostrum me cilësi të dobët është jopraktike, pasi efekti nuk është i shtuar. Metoda për përcaktimin e cilësisë së dobët të kolostrumit duke përdorur pluhurin e acidit askorbik është e shpejtë, e saktë, ajo mund të kryhet direkt në vendin e punës dhe zvogëlon përqindjen e vdekjes së viçave, veçanërisht në 15 ditët e para të jetës.
. Metoda për përcaktimin e cilësisë së dobët të kolostrumit është e lehtë për tu zbatuar në praktike – edhe ne stallë.
Matja e densitetit te kulloshtres
Përqendrimi i antitrupave (imunoglobulinave) në kolostrum është e një rëndësie jetësore për një fillim të mbarë të jetes se viçave por edhe per te gji-the te porsalindurit. Prandaj, kolostrumi duhet të kontrollohet rregullisht me një refraktometër Brix. Matja është hapi i parë në menaxhimin e sukse-sshëm të kolostrumit. Në këtë mëny-rë, ju do t`i garantoni viçave tuaj mbrojtje të shkëlqyer imune, ndih-moni në parandalimin e problemeve në mushkëri dhe diarresë dhe zvogëlimin e vdekshmërisë. Para çdo gjëje tjetër, është fillimi i mirë që ndikon pozitivisht në performancën gjatë gjithë jetës.
Qumështi i parë i prodhuar nga lopa pas lindjes quhet colostrum. Colostrum ka për qëllim transferimin e antitrupave të rëndësishëm nga lopa deri tek viçi. Që ky transferim të jetë i suksesshëm varet nga një numër faktorësh. Një faktor shumë i rëndësishëm është cilësia e kolostrumit.
Çfarë nënkuptojmë kur flasim për colostrum me cilësi të mirë? Para së gjithash, cilësia higjienike. Colostrum duhet të të merret nga mjelje në kushte të pastra, nuk duhet të përmbajë papastërti, nuk duhet të ndotet nga pluhuri ose insektet, përveç kësaj, përmbajtja e antitrupave në kolostrum është tepër e rëndësishme.
Ky materjal përqendrohet pikërisht në mënyrën se si funksionon, si ndiqet cilesia që nga momenti i pjelljes sepse me orë ndryshon, i bie vlera, nga ana tjeter pasojat e mundëshme nga trajtimi i pakujdeseshem dhe mundësinë tuaj të ndërhyrjes.
PS!!!! Lënda e thatë = cilësi
Cilësia e kolostrumit lidhet drejtpërdrejt me përmbajtjen e eleme-nteve fikse në të, e quajtur edhe lëndë e thatë. Sa më shumë lëndë e thatë të ketë, aq më e mirë është cilësia. Qumështi normal i lopës përmban 12.5% lëndë të thatë kurse colostrumi i freskët më shumë se 25%. Ka disa mënyra për të matur përmbajtjen e lëndës së thatë: dërgimi i mostrës në laborator - zgjat shumë, prandaj mund te përdorni:
. një kolostrometër = instrument qelqi delikat.
. një refraktometër (Brix) = instrument preciz dhe praktik.
Për zbulimin e shpejtë të përmbajtjes së lëndës së thatë rekoma-ndohet Refraktometër Brix.
Si punon?
REFRAKTOMETER PER PERCAKTIMIN E CILESISE SE KULLOSHTRES
Përshkrimi
• pajisje për përcaktimin e shpejtë dhe të saktë të cilësisë së kull-oshtres;
• me vetëm një vështrim përmes lenteve, mund të vendoset cilësia e kulloshtres;
• për të studiuar kulloshtren e lopëve dhe kuajve.
Si veprohet:
Me një refraktometër Brix, thyerja e dritës matet përmes një tret-ësire. shkalla e thyerjes lidhet me sasinë e lëndës së thatë të pranishme në tretësirë. Sa më e madhe të jetë lënda e thatë, aq më e lartë është vlera e Brix, raporti i Brix me lëndën e thatë është rreth 1: 1. Kjo do të thotë që, për shem-bull, 15% e Brix është ekuivalente me rreth 15% të lëndës së thatë. Për më tepër, një përmbajtje e lë-ndës së thatë në kulloshter mbi 19% është e lidhur me sasinë e ant-itr-upave (IgG).
Lidhja Brix - lëndë e thatë – IgG e bën të lehtë përcaktimin e cilës-isë së kolostrumit duke përdorur refraktometrin Brix.
Colostrum mund të ketë një vlerë shumë të ulët Brix (12-16%), në këtë rast, lopa ka humbur shumë kulloshter para se të lindë, kështu që qumështi pas lindjes në të vërtetë nuk është më colostrum i vër-tetë por më e varfer. Colostrum me një vlerë Brix prej 17-22% nuk është aq i preferuar dhe nuk kesh-illohet t'u jepet viçave. Nëse vlera e Brix është shpesh shumë e ulët, diçka nuk shkon mire, analizoni regjimin gjatë periudhës së tharjes dhe atë gjatë periudhës së lind-jes së bashku me zooteknikun – këshilltarin e ushqimit. Nëse është e nevojshme, racioni duhet të ndryshohet.
Një kolostrum (kulloshter) mbi 23% konsiderohet i mirë, ndersa kur permban mbi 26% eshte i shkëlqyeshëm. Në prani të një kolostrumi prej më shumë se 26%, një bollëk antitrupash i sigurohet viçit me një litër dhe më pak. Në përmbledhje: sa më e lartë të jetë vlera Brix, aq më e mirë është cilësia e kolostrumit.
Pse duhet të matet? Me pak fjalë: të matësh është të dish. Nuk është e mundur të përcaktohet cilësia e kolostrumit me sy, pse është e verdhë nuk do të thotë domosdoshmërisht se cilësia është më e mirë. Matja e rregullt ju lejon të keni një pasqyrë të plotë të variacioneve të mundëshme për sasinë e an-titrupave në bagëtite qe mbarështroni. Duke e ditur këtë, ju mund të merrni masa ose të keni konfirmim se qasja juaj është e saktë. Për shumë ferm-erë, matja është hapi i parë drejt optimizimit të menaxhimit të kolostrumit, duke rezultuar në rritjen më të mirë të viçit.

Faktorët që duhet të merren parasysh:
Në pjelljen e pare vlera e Brix është shpesh më e ulët, më vonë në rastin e lopëve në lindjen e dytë dhe të tretë, vlera e Brix përmirë-sohet vazhdimisht Në prani të një prodhimi të lartë të qumështit pas lindjes, vlera e Brix shpesh është më e ulët, humbja e qumështit para lindjes zvogëlon vlerën e Brix, një mjelje e vonuar (pas 6 or-ësh) ul vlerën e Brix, vaksinimet gjatë shtatëzënësisë nuk ndikojnë në vlerën e Brix Ushqimi në periudhën e thatë nuk ndikon veçanë-risht në vlerën e Brix
Për te siguruar cilesi te mire është i rëndësishëm densiteti– (dend-ësia) kolostrumit i cili matet me një kolostrometër. Mos përdorni kolostrum as nga lopët e sëmura dhe as nga primatët, ku përqend-rimi i antitrupave është vetëm 70% i permbajtjes normale. Për këtë qëllim, veçanërisht në fermat e vogla dhe të mesme, është e nevoj-shme të krijohet një bazë për ngrirjen e colostrumit që mund të pë-rdoret për 6 muajt e ardhshëm, ruhet në një temperaturë prej -18 grade C.

Edhe në rastin e menaxhimit të mirë të kolostrumit, pasterizimi çon në përmirësimin e mëtejshëm të shëndetit.
Sistemi imunitar i viçave para se të hiqen nga gjiri varet drejtpërdr-ejt nga sasia dhe cilësia e kolostrumit të marrë gjatë orëve të para të jetës. Viçave duhet t'u jepet kolostrum sa më shpejt të jetë e mundur pas lindjes, me të paktën 4-6 litra të gëlltitura brenda 8 orëve të para. Nëse transferimi pasiv i imunitetit dështon, numri i sëmu-ndjeve të aparatit të frymëmarrjes dhe traktit digjestiv mund të rrit-et, ashtu si edhe vdekshmëria.

Pikat kryesore të hulumtimit. Pasterizimi i kolostrumit ose qumështit zvogëlon ngarkesën bakteriale pa ndikuar negativisht në cilësinë ushqyerja me kolostrum të pasterizuar dhe qumësht ka-limtar përmirëson shëndetin dhe zvogëlon vdekshmërinë e viçit në 3 javët e para të jetës gjithashtu paste-rizimi përmirëson cilësinë e kolostrumi, menaxhimi i kujdesshëm i praktikave higjienike në administrimin e kolostrumit ësh-të jetik për të forcuar shë-ndetin, kur ruhet dhe administrohet higjenikisht, si kolostrumi ashtu edhe qumështi menjanohet përmbajtja e baktereve dhe patogjenëve të tjerë që mund të ndikojnë seriozisht në shëndetin e te porsalindu-rit. Pasterizimi i kolostrumit dhe qumështit ul ndjeshëm ngarkesën bakteriale duke ruajtur cilësine e lartë dhe pa ndryshuar faktorët ushqyes. Pasterizimi i kolostrumit zvogëlon sëmundjet neonatale dhe vdekshmërinë e viçave.
Në hulumtimin e titulluar "Colostrum dhe pasterizimi i qumështit “ konfirmohet përmirësimi i gjendjes shëndetësore dhe ulet vdekshmëria në viçat neonatalë që marrin sasine e duhur të kolostru-mit.
" Armengol dhe Fraile paraqesin një studim që përfshin 587 viça Holstein të porsalindur, ku vlerësohet me të dhena studimore, pasterizimi në fermë i colostrum mund të përmirësojë statusin shënde-tësor, të zvogëlojë numrin e sëmundjeve neonatale dhe të zvogël-ojë vdekshmërinë gjatë 3 javëve të para të jetës së viçave që marrin sasi të përshtatshme të colostrum. Rezultatet u krahasuan me viçat që marrin sasi të ngjashme të colostrum të pa-pasterizuar dhe qum-ësht me cilësi të ngjashme.
. Matja e cilësisë së kolostrumit me një refraktometër Brix është një metodë praktike për të siguruar kolostrum me cilësi të mirë IgG shihet si treguesi më i besueshëm për verifikimin e transferimit të imunitetit pasiv tek viçat e porsalindur. Nëse arrijnë një nivel IgG në serum ≥ 10 g / L në një mostër të marrë ndërmjet 1 dhe 7 ditëve pas lindjes, transferimi konsiderohet i suksesshëm. Për të arritur kë-të nivel të imunitetit pasiv, p.sh. per viçat duhet të ushqehen të pa-ktën 3-4 litra kolostrum me cilësi të mirë brenda 6 orëve nga lindja. Duke supozuar që ata duhet të marrin 100 deri 200 g IgG që të sigurohet imunitet i mirë, një përqendrim i IgG në kolostrumin e lopës prej 50 g / L konsiderohet si një vlerë e prerë në vlerësimin e cilësisë së kolo-strumit.
Një studim amerikan i 827 mostrave në 67 ferma tregoi se gati 30% e mostrave të kolostrumit kishin një përqendrim IgG <50 g / L.
Një studim më i fundit i kryer në Holandë tregoi rezultate të ngja-shme: 65% e mostrave të kolostrumit të testuar ishin me cilësi të mirë, 18% të moderuar dhe 17% ishin me cilësi të dobët. Prandaj është e rëndësishme që fermerët të matin cilësinë e kolostrumit. Testi radial i imunodifuzionit (RID) konsiderohet si metoda stand-arde për matjen e anti-trupave kolostralë Matja e peshës specifike është propozuar si një mënyrë për të vlerësuar cil-ësinë e kolostr-umit, por disavantazhi kryesor është brishtësia e kolostrimetrit dhe nevoja për ta pastruar shpesh midis dy matjeve. Vlerësimi i ngjyrave provoi të mos jetë mjaft i besueshëm
Një matës portativ Brix mund të përdoret për të matur përqendrimin e sheqerit në disa pika të colostrum. Indeksi i përthyerjes, i konvertuar në një shkallë Brix, mund të përdoret për të dalluar cilësinë e mirë (IgG ≥ 50 g / L) nga colostrum me cilësi të dobët (IgG <50 g / L)
Matja e cilësisë së kolostrumit me një refraktometër Brix është një metodë praktike për matjen e niveleve të antitrupave kolostral Duhet të përdoret kolostrum me vlerë Brix ≥ 22% Colostrum me një vlerë Brix <18% duhet të hidhet poshtë Nëse kolostrumi ka një vlerë Brix ≥ 18% por <22%, duhet të konsiderohet e pranueshme, duke shfrytezuar informacionet nga hulumtimet e bera nga studju-esit, është propozuar që të përdoret një vlerë e prerë prej 22% për të zgjedhur colostrum me cilësi të mirë dhe e perhtateshme edhe per ngrirje.
Eshte konkludua se matja e vlerës së Brix me një refraktometër është një metodë praktike për testimin e cilësisë së kolostrumit në fermë.

A e dini se; Një studim Hollandez, vetëm 65% e mostrave të kolostrumit të testuar ishin të një cilësie të mire.!!!!!!!! Mendoni se çfare ndodhe ne vendet e tjera!!???

1.png
1.png (505.65 KiB) Viewed 2971 times


2.png
2.png (475.86 KiB) Viewed 2971 times


3.png
3.png (243.96 KiB) Viewed 2971 times


4.png
4.png (235.95 KiB) Viewed 2971 times

Share This


0
0
0
Loading...
User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 04 Mar 2021, 09:18

INDUSTRIA E QUMESHTIT
V a z h d o n. . . Kontrolli i cilesise se kulloshtres.

Vlera Brix e një mostre të kolostrumit rekomandohet të matet në terren, duke bërë të mundur percaktimin e cilesise së colostrumit direkt në fermat që prodhojne qumështin dhe te zgjidhet më e mira.
Pajisja për përcaktimin e cilësisë së kolostrumit KRUUSE
(Danimarkë)
Për kontrollin e cilesise së kulloshtres, mund të perdoret me sukses metoda-ekspres duke bërë matjen e densitetit , vlera e të cilit varet nga permb-ajtja ne kulloshter e imunoglobulines.
Sasia e Ig në kulloshtren e lopes në vartesi me peshen specifike (densitetin)

1.png
1.png (58.74 KiB) Viewed 1519 times


UDHËZIM PËR PËRDORIMIN: Ftohet kolostrumi (kulloshtra)deri në temperaturën e dhomës (20 ° C), mbushet cilindri me kulloshter, pastaj zhytet matësi në colostrum dhe lihet të notojë pa prekur muret e cilindrit, si në rastin kur matet densitti i qumeshtit lexohet rezultati në sipërfaqen e kolostrumit tregon peshën e saj specifike.

2.png
2.png (42.4 KiB) Viewed 1519 times


Nëse dendësia e kolostrumit është më pak se 1.040, ky colostrum përmban pak imunoglobulina mbrojtëse dhe nuk është i përshtatshëm për të ushqyer viçat dhe per konsum.
. Në një dendësi prej 1.041-1.050, kolostrum përmban 45-54 përqind të imunoglobulinave dhe konsiderohet me cilesi mesatare
. Kolostrum me një dendësi prej 1.051-1.060 përmban 55-60 përqind të imunoglobulinave, i cili është një tregues i mirë.
. Colostrum i shkëlqyeshëm përmban 66-80 për qind të proteinave mbrojtëse, dendësia e tij është 1.061-1.080.
Interpretim jepet ne tabelë
Matësi i kolostrumit është një instrument i ndjeshëm dhe duhet të mbahet i pastër gjatë gjithë kohës. Pajisja furnizohet me ose pa një cilindër të gra-duar. Nëse nuk përdorni cilindër të graduar KRUUSE, ju duhet të keni kujdes se diametri i brendshëm i cilindrit duhet të jetë më i madh se 4,5 cm për të shmangur gabimin e tensionit sipërfaqësor. Nëse colostrum është në zonën e kuqe, ose mund ta plotësoni atë me colostrum me cilësi të mirë që keni ngrirë më parë, ose të blini një colostrum të mirë. Përndryshe, kur ushqeheni, duhet të rrisni ndjeshëm sasinë e kolostrumit me cilësi të dobët. Nëse colostrum është në zonën e gjelbër të lehtë, do të jetë mirë nëse viçi ushqehet me një sasi të madhe të colostrum menjëherë pas lindjes. Colostrum i kësaj cilësie nuk duhet të ngrijë, nëse colostrum është në zonën e gjelbër të errët, atehere është me cilësi më të lartë.
E tepërta / teprica e një kulloshtre të tillë mund të ngrijë dhe më pas të ushqehen viçat e tjerë.
MOS HARRO! se edhe kolostrumi me cilësi më të lartë do të jetë i dobishëm për viçin vetëm nëse ushqehet brenda 4-6 orëve të para pas lindjes.

3.png
3.png (325.68 KiB) Viewed 1519 times


4.png
4.png (126.22 KiB) Viewed 1519 times


5.png
5.png (15.72 KiB) Viewed 1519 times


Kontrolli bakteriologjik i Qumesht ose Kulloshter
(Per brucelozen)
Në disa vende perfshi edhe vendet e Bashkimit Evropian është e detyrueshme të kontrollohen periodikisht të gjitha fermat e lopëve, buallicavet, dhive dhe deleve me anë të testeve serologjike të krye-ra në kafshë pubeshente duke marrë parasysh patogjenezën e inf-eksionit. Në rast të një gjetje po-zitive në një fermë (shpërthim), bru-celoze, duhet të eliminohet në kohën më të shkurtër të mundshme, përmes asgjesimit të detyrueshëm të kafshëve pozitive, duke pasur parasysh infektivitetin e lartë për njerëzit dhe kafshët e tjera seron-egative të pranishme brenda. Bazuar në kualifikimet shënd-etësore të rajoneve ose provincave individuale, kontrollet janë planifikuar në përputhje me legjislacionin aktual.
Testi zyrtar i përdorur në Itali për diagnostikimin e brucelozës tek kafshët është SAR (grumbullimi i shpejtë i serumit), i konfirmuar nga FdC (Fiksimi i komplementit). Në U.I. kontrolli kryhet gjithashtu me anë të ELISA të kryer në qumështin me shumicë me një frekue-ncë të përcaktuar në planet rajonale. Mbikëqyrja garantohet gjitha-shtu përmes (të ashtuquajturit inspektim antemortem dhe postm-o-rtem), me izolim të mundshëm. Kontrolli periodik i bagëtive kry-het në kafshët nga mosha 12 muajshe e më tej, dhe per delet dhe dhitë, nga mosha 6 muajsh e lart. Përveç asgjesimit të kaf-shëve serologjikisht pozitive, plani përfshinë gjithashtu përjashtimin nga konsumi i qumështit të kafshëve pozitive dhe pasterizimin e qum-ështit nga kafshët negative që u përkasin fermave të infektuara. E rendesishme per masat e biosigurisë duhet të zbatohen brenda tufave të infektuara (izolimi i kafshëve pozitive nga pjesa tjetër e tufës, në pritje për t'u dërguar më vone në thertore, dezinfektimi i stallave, rehabilitimi i kullotave, etj.) Për të shmangur përhapjen e infeksionit . Referencat kryesore rregullatore tregohen më poshtë:
Dekreti Legjislativ, D.L. 22 maj 1999, n. 196. Zbatimi i Direktivës 97/12 / EC e cila ndryshon dhe azhurnon Direktivën 64/432 / EEC

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 11 Mar 2021, 11:34

INDUSTRIA E QUMESHTIT

VII - PRODHIMI I KULLOSHTRES PA NDERPRERJE GJATE GJITHË VITIT - GJITHMONË PRODUKT I FRESKËT.

Llojet e colostrumit janë të ndryshem sipas procedures teknologjike qe ka ndjekë Kompania prodhuese dhe eshte teper e domosdoshme që sejcili nga ne kur vendosë t`a blej te mbeshtetet në ato njohuri që ka marre vete konsumatori plus spjegimet qe jepen nga furnizuesi dhe "stop" shprehjes primitive “ Ku di gja un !!!!). që do te thote; qendrim indiferent ndaj kujdesit per shendetin!!!!
Kështu p.sh. një nga kompanite e njohura ne bote në perpunumin e kulloshtres - AquaSource grumbullon colostrum të papërpunuar (lende te pare) nga fermat e mëdha të qumështit të vendosura në Jug-Prendim (Shtetet e Bashkuara), ku klima është vazhdimisht e butë dhe viçat lindin gjatë gjithë kohës, kështu colostrum i freskët është i disponueshëm gjatë gjithë vitit.
Teknologjia dhe pajisjet e përpunimit janë krijuar nga inxhinierë të përpunimit të qumështit me qëllimin e vetëm për të prodhuar colostrum dhe frak-sionet e saj me cilësi sa më të lartë, produkti ka arritur deri në ato vende te botes, ku prodhimi është i kufizuar sepse pjelljet janë akoma sezonale, lopët ushqehen me ushqime rreptësisht të pa modifikuara gjenetikisht të rritura në tokë pa DDT, e cila ka qenë gjithmonë një problem në shumë ferma qumështi në vendet e tjera. Gjithashtu, ushqimi artificial që përmban pesticide, herbicide, antibiotikë ose ushqim me origjinë shtazore nuk duhet të përdoret. Lopëve nuk iu dha somatotropina ose ndonjë lloj tjetër i hormonit të rritjes. Fermat në veri te Shteteve te Bashkuara, Zelandën e Re, Evropën Veriore dhe Qendrore janë shumë më të vogla, duke e bërë të vështirë për prodhuesit të kontrollojnë cilësinë e kolostrumit të papërpunuar.
Colostrum vetëm nga mjelja e parë brenda 16 orëve të para pas lindjes atëherë është më i pasur me imunoglobulina, polipeptide proline (PRP) dhe faktorë të rritjes. Shumë prodhues të tjerë të kolostrumit e grumbullojnë atë nga mjelja e tretë, e katërt dhe e mëpasëshme, kur përqendrimi i subs-tancave bioaktive është shumë më i ulët.
Ështe teper e rendesishme te dihet si nga ana e prodhuesit por edhe nga konsumatoret si eshte realizuar përpunimi dhe tharja ???? të jete e çertifikuar e patentuar të kryhet në temperatura të ulëta dhe presion të ulët duke përdorur pasterizimin me tempera-turë të ulët Flash dhe një metodë tharje me presion të ulët me avull indirekt për të siguruar aktivitetin maksimal biologjik dhe qëndrueshmërinë e të gjitha substancave të vlefshme në colostrum. Pasterizimi me blic në temperaturë të ulët. P.sh. Fabrika e përpunimit të kolostrumit AquaSource ka një pastërti të veçantë me temperaturë relativisht të lartë por me qendrim të shkurtër, metoda te njohura dhe qe zbatohen ne industrine e qumeshtit i cili plotëson të gjitha kërkesat e rregulloreve për përpunimin termik komercial të Departamentit të Bujqësisë të SH.B.A. si dhe duke përdorur pasterizimin Flash (72 ° C për 15 sekonda), të gjithë pato-gjenët potencialisht të dëmshëm hiqen, ndërsa imunoglobulinat dhe proteinat të rëndësishme biologjike ruajnë bioaktivitetin e tyre maksimal. Shumica e prodhuesve të kolostrumit përdorin temperatura të larta gjate pasterizimit dhe procesit te tharjes që mund të ndryshojnë vetitë e imunoglobulinave dhe proteinave të tjera në kolostrum, metoda te tilla (thonë ekspertet) mund të vrasë deri në 58% të faktorit të rritjes të ngjashme me insulinën në kolostrum.
Trajtimi me temperaturë ultra të lartë (UHT) ose sterilizimi i kolostrumit ose qumështit, siç bëhet në përgatitjen e formulës së foshnjave, heq të gjithë faktorët e rritjes si insulinë dhe proteinat e tjera aktive. Temperatura dhe koha janë të rëndësishme për mbajtjen e faktorëve aktivë të rritjes si insu-linë në kolostrum. Sa më e lartë të jetë temperatura, aq më e shkurtër është koha e nevojshme për të ndryshuar plotësisht vetitë e faktorit të rritjes të ngjashme me insulinën.
Metoda e tharjes me avull indirekt me presion të ulët Pas pasterizimit Flash, kolostrum AquaSource thahet me avull indirekt dhe temperatura nën 63 ° C për të marrë një pluhur me cilësi të lartë duke ruajtur proteinat në kolostrum.
Shumë e kerkuar eshte edhe colostrum që pergatitet duke perdorë një metodë të tharjes së kolostrumit me avull, indirekte e cila eliminon kimikatet e rrezikshme dhe oksidet e azotit që prodhohen nga tharja e drejtpërdrejtë, e rendesishme eshte gjithashtu të menjanohen djegiet, Inxhinierët dhe eks-pertët kanë zgjidhur saktë teknologjinë për grimcimin ose tretjen e pluhurit të colostrums, kjo siguron grimca me madhësi të njëjte dhe lejon që kolo-strum të tretet më lehtë në lëngje, duke e bërë atë më të përshtatshëm për përzierjen me qumështin e fëmijëve, produktet e qumështit, pijet dhe akulloren.
Jo të gjithë prodhuesit kanë teknologji të / grumbullimit / perpunimit /tharjes me metoda bashkëkohore, mirepo kjo vë ne dyshim sigurimin e cilësisë. Mësoni kush prodhon Colostrum me nivele të larta peptidesh të pasura me prolinë, jo-yndyror.
Ultra-filtrimi nuk rekomandohet te përdoret në prodhimin e kolostrumit pluhur duke përdorur teknologjinë ultra-filtruese, shumica e prodhuesve të kolostrumit heqin fraksionet e polipeptidit të prolinës, laktozës, mineraleve dhe ujit për të rritur trupat e ngurtë, imuno-globulinat dhe proteinat. Heqja e peptideve të pasura me prolinë, të cilat janë përbërësi më i rëndësishëm aktiv në kolostrum, zvogëlon shumë efektivitetin e kolostrumit pluhur.
Jo gjithmonë mund të sigurohet kulloshter e fresket gjatë gjithe vitit për vetë faktin sezonalitetit të pjelljeve, por disa kompani me pervoje të gjate në fabrikimin e kulloshtres midis tyre edhe Kompania qe prodhon AquaSource ka arritur të furnizohet me kulloshter te fresket nga fermat ku klima eshte gjethenje e bute dhe eshte rregulluar lindja e viçave vazhdimsht duke siguruar keshtu kulloshter te fresket pa nderprerje.
Pajisjet per perpunimin e kulloshtres jane projektuar nga inxhinjeret dhe specialistet e perpunimit te qumeshtit, me te vetmin qellim të pergatitet ku-lloshter me cilesi te larte dhe fraksionet e saje.
Në shum vende te tjera e botes ku prodhimi i kulloshtres eshte i kufizuar, ndiqet praktika e perpunimit sezonal ne fabrikat me kapacitet të madh te cilat nuk jane ngritur per kete qellim e si pasoje mund te lindin probleme sidomos në tejngrohjen e kulloshtres gjate pasterizimit ky gabim ndryshon natyren e proteinave te kulloshtres dhe ul efikasitetin e saje.
Kulloshtra grumbullohet ne sasi te medha dhe e cilesise A e percaktuar nga Ministria e Bujqesise se SH.B.A. nga ferma te medha qe kane deri 14000 lope, qe mbareshtrohen ne kete zone te cilat ushqehen me ushqim jo te modifikuar rritur ne toka pa DDTqe ne fakt eshte problem ne vendet e tjera. Nuk permban antibiotike, pesticide, herbicide, lopeve nuk u jepen hormone te rritjes.
Kulloshtra vetem nga mjelja e pare.
Perdoret vetem kulloshtra e mjeljes se pare d.m.th. brenda 16 orev mbas lindjes, sepse ne kete faze eshte më e pasur me imunoglobu-line,proline-polipeptide (PRPs) dhe faktorin e rritjes.
Kjo Kompani aplikon teknologji unikale, perpunim i patentuar me Pasterizim FLASH në temperature te ulet dhe tharja behet ne presion dhe temp-erature te ulet ne kontakt indirekt me avullin me qellim të ruhet në maksimum aktiviteti biologjik dhe lendet me vlere te kulloshtres.
FLASH pasterizim ne temperature te ulet.
Perpunimi termik realizohet ne pasterizatorin special ne T= 72 grade C per15 sek, në kete regjim termik menjanohen mikroorganizmat e demeshme ndersa imunoglobulinat dhe proteinat e rendesishme biologjike ruajne aktivitetin e tyre biologjik ne maksimum.
Nderkohe vrehet se prodhues te tjere te kulloshtres perdorin temperature te larta ne pasterizim dhe tharje dhe kjo nuk eshte pa pasoja ne kete rast eshte vertetuar se shkatrrohet rreth 58% e insulines dhe faktoreve te rritjes qe ka kulloshtra. Ne keto raste duhet pase parasyshe fakti se sa më e larte te jete temperatua aq me e shkurte duhet te jete koha e qendrimit ne kete temperature per te paksuar demet.

Kulloshtra (Colostrum) i tepërt, metodat e ruajtjes dhe përdorimit

Një viç i ushqyer me dorë merr 4 -7 litra colostrum gjatë ditës së parë. në të njëjtën kohë, në lopët e racave qumështore me një rendiment qu-mështi për laktacion 5000-6000 kg, rendimenti mesatar ditor i qumështit në ditët e para pas pjelljes është 15-20 kg. Zakonisht, viçat e porsa-lindur nuk mund të konsumojnë të gjithë kolostrumin e lopëve të viçit të ri, veçanërisht ato më të vjetër, pasi sasia e tij tejkalon nevojat e viçit. Ata konsumojnë rreth 30-50% të kolostrumit total, dhe pjesa tjet-ër duhet të përdoret nga viçat e tjerë. Përdorimi i kolostrumit në mjeljet pasuese nuk është racional për shkak të përmbajtjes së ulët të imunoglobulina-ve. Përdoret kolostrumi i kafshëve klinikisht të shëndetëshme që reagojnë negativisht ndaj tuberkul-ozit, brucelozës etj. Colostrum me një densitet prej 1.060-10450 A dhe një aciditet prej 40-60 grade T. Përmbajtja e lartë e imunoglobulinave në kol-ostrumin e mjeljeve të para, e cila është 4-5 herë më e lartë se sasia e tyre në gjak, plazmë dhe serum gjaku, e bën këtë produkt të vlefshëm biologjik një nga burimet e lira për përgatitjen e ilaçeve imuno-stimuluese. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet kolestroilit dhe laktoglobulinës. Materiali fill-estar për prodhimin e imunoglobu-linës së colostrumit (lactoglobulin) dhe colestroil (yndyrë colostru-m) ishte kolostrum i lop-es i 2 mjeljeve të para. Përdorimi i kolostrumit të mjeljeve pasuese është iracional, për shkak të përmbajtjes së ulët të imunoglobulinave. Dhuruesit e kolostrumit janë kafshë të shëndetshme klinikisht që reagojnë negativisht kur testohen për tuberkuloz, brucelozë dhe leuçemi. Colostrum me një densitet prej 1.060-1.0450A dhe një aciditet prej 40-60 gradeT, pastaj kolostrum ftohet në 5-10 grde C. Në disa raste, ato janë të ngrira në qese plastike prej 1.0 - 1.5 litra dhe ru-hen për 3-4 muaj në një temperaturë prej minus 20 ° C. Si rregull, në kushte të tilla ruajtjeje, kolostrum nuk i ndryshon vetitë e tij fizike, biokimike dhe biologj-ike. Prandaj, duke shfnë prani të dhomave frigoriferike, procesi i grumbullimit të kolostrumit është i mundur në çdo kohë të vitit. Serumi i ko-lostrumit merret me një metodë enzimatike. Ngjyrosja e freskët e qum--ështit me një temperaturë 38-400C mbahet në një enë qelqi të mbyllur për 2-4 orë në temperaturën e dhomës derisa kremi i colostrum të ndahet qartë. Pastaj, kremi hiqet, dhe pjesa e proteinave përdoret për të përgatitur lactoglobulin

Metoda e tharjes ne temperature te ulet.

Mbas Flash pasterizimit kulloshtra AquaSource thahet ne kontakt jo direkt me avullin ne temperature 63 grade C deri sa fitohet nje pluhur mecilesi te larta dhe qe jane ruajtur proteinat ne kulloshter. Kjo re-alizohet ne tharese ku jepet fluksi i ajrit te nxehte, duke evituar dje-giet, kjo e ben lehtesisht dhe plotesisht te treteshme.
Kulloshter me permbajtje te larte peptide, dhe proline.
Kjo firme prodhon edhe kulloshter pluhur pa yndyre duke mos bere ultrafiltrimin i cili mban sasi te konsiderueshme te prolines.
BIO KULLOSHTER

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 16 Mar 2021, 12:26

INDUSTRIA E QUMESHTIT

VIII - RUAJTJA DHE TRAJTIMI I KULLOSHTRËS DHE QUMESHTIT TE NENES.

Sa kohë mund të qëndrojë kulloshtra e lenget e fresket në frigorifer? Pyetje drejtë dhe që kerkon pak shkencë per t`a spjeguar;

Efekti i të ftohtit në mikroorganizmat
Mikroorganizmat e ndryshme preken nga i ftohti në masë të ndryshme. Disa nga mikroorganizmat mund të përballojnë temperaturat e ulëta, ndërsa të tjerët vdesin. Më rezistente ndaj të ftohtit janë myku dhe majat. Bakteret janë më pak tolerante ndaj të ftohtit; kur ambjenti ngrin, ata vdesin mjaft shpejt. Sidoqoftë, zhdukja e plotë e baktereve është e rrallë. Bakteret vdesin shumë shpejt nëse ambienti në të cilin ata jetojnë është i ngrirë në një gjendje të ngurtë. Nëse ambjenti (produkti) ku ato ndodhen është vetëm i ftohur dhe në gjendje të lëngët, bakteret ngadalë shuhen. Në mjediset e ngrira në një gjendje të ngurtë, vdekja bakteriale gjithashtu është e varur nga temperatura, në një temperaturë ngrirje prej -5 deri në -12 C, vdekja e baktereve zhvillohet shumë shpejt, disa specie ba-kteriale vdesin pothuajse plotësisht brenda 10-14 muajësh në një temperaturë prej -5 /-8 C dhe në kushte normale ato nuk zhvillo-hen ose zhvillohen jashtëzakonisht dobët; aktiviteti jetësor i baktereve të specieve të tjera (për shembull, pothuajse të gjitha bakter-et sporo formuese ) vetëm frenohet pak dhe mbas ekspozimit në temperaturën e treguar, dhe në kushte normale ato fillojnë të zhvillo-hen përsëri pas 5-6 ditësh. Një fenomen i ngjashëm është vëre-jtur edhe për mykun, të cilët janë më tolerante ndaj ftohjes sesa bakteret. Kur mikro-organizmat ngrijnë, 90-99% e numrit të qelizave zakonisht vdesin, por vdekja e plotë është jashtëzakonisht e rrallë. Bakteret patogjene i qëndrojnë temperaturës së ajrit të lëngshëm (rreth -190 C) për shumë orë. Mikroorganizmat nuk vdesin as me ekspozim të zgjatur ndaj temperaturave të ulëta. Ekzistojnë dy arsye të ndërlidhura për shtypjen e detyruar të aktivitetit jetësor dhe vdekjen e mikroorganizmave: çrregullimet metabolike dhe dëmtimi i strukturës qelizore. Për sa kohë që temperatura mbetet mbi pikën krioskopike të protoplazmës, shqetësimi i aktivitetit jetësor të mikroorganizmave ndodh vetëm për shkak të ndryshimit të temperaturës. Kjo çon në frenimin e të gjitha proceseve metabolike, prishjen e raportit normal të ritmeve të këtyre proceseve. Nëse temperatura është nën pikën krioskopike të protoplazmës, efekti i saj përkeqësohet nga ngrirja e ujit në mjedis dhe në vetë qelizë. Përveç ndryshimeve të temperaturës, qeliza ndikohet nga dehidrimi i mediumit dhe protoplazma, një përqendrim i shtuar i fazës së lëngut të ngrirë, transferimi i lagështisë brenda vetë qelizës dhe nga qeliza në mjedisin e jashtëm për shkak të formimit të kristaleve të akullit, dhe, së fundi, efekti mekanik i kristaleve. Të gjithë këta faktorë nuk varen vetëm nga temperatura, por edhe nga mekanizmi i formimit të kristaleve.
Kujdes! Kulloshtra patjeter duhet te jete nga kafshë qumesht - dhenëse te shendetëshme dhe te mos jene te semura, jo më shum se 72 ore mbas pjelljes vendoset ne frigorifer ne shishe deri 2 lt ,me temperature 1 – 2 grade C. ku qendron pak dite.
SHENIM: Ekspertet keshillojnë se keto udhëzime janë të zbatueshme edhe për nënat që kanë foshnje të shëndetshme me kohë të plotë ( ndersa kë-shillohuni me stafin e spitalit për udhëzime në lidhje me ruajtjen dhe trajtimin e qumështit të gjirit për foshnje të parakohshme ose të sëmura).
Është zbuluar se qumështi i gjirit të ketë veti që e mbrojnë atë nga ndotja bakteriale, duke zgjatur kohen ruajtjes më gjatë nga sa mendohej.
Udhëzimet për ruajtjen e qumështit të gjirit janë si më poshtë:
• Qumështi i porsa nxjerre nga gjiri mund të mbahet në tempera-turë dhome deri në 10 orë (colostrum, ose qumështi që formohet brenda 6 ditëve nga lindja, mund të ruhet për 12 orë në temperaturë dhome).
• Ky qumësht gjithashtu mund të ruhet në një temperaturë më të ulët se temperatura e dhomës (p.sh. i ambalazhuar në një qese në frigorifer ose ftohës tjetër qendron më shumë se 24 orë). Nëse qumështi është mbajtur në temperaturë dhome para se të vendoset në frigorifer, koha për ruajtje të sigurt në frigorifer do të zvogë-lohet.
• Qumështi i freskët mund të mbahet në frigorifer disa ditë.
. Ruani qumështin në pjesën e brendeshme të frigoriferit, jo në derë.
• Qumështi i freskët nëse më parë është mbajtur në temperaturë dhome, koha e ruajtjes në frigorifer do të ndryshojë.
• Qumështi i fresket i porsa nxjerre nga gjiri mund të mbahet në një dhomë frigoriferike me një ndarje të veçantë në frigorifer për një kohe me te gjate. Ruani qumështin në pjesën e poshtme të dhomës.
• Qumështi i freskët mund të lihet në dhomën e ngrirjes (frigorifer) për një kohe mbi 6 muaj. Nëse është ruajtur në temperaturë dhome ose në ftohje para ngrirjes, koha e ruajtjes mund të ndryshojë.
• Qumështi i para-ngrirë mund të futet në frigorifer për më shumë se 24 orë pas shkrirjes së plotë.
Një gjë e fundit në lidhje me udhëzimet: Megjithëse sa më sipër është sipas udhëzimeve të fundit të miratuara për ruajtjen e sigurt të qumështit të gjirit, mbani në mend se këto janë vetëm udhëzime.
Është punë me mend të përpiqemi t'i përmbahemi atyre sa më te-për të jetë e mundur, gjithashtu qumështi që është më i vjetër se periudha e caktuar e sigurt nuk duhet të hidhet automatikisht pa u bindur sepse eshte e veshtire te sigurohet.
Kur një bebe ushqehet me qumësht gjirit rrallë: Lloji i enës ku mbahet qumeshti i gjirit nëse foshnja ushqehet kryesisht me gji, zgjedhja e enës së ruajtjes duhet të behet me kujdes. Enët plastike janë zgjidhja më e mirë për ruajtjen e qumështit të gjirit në frigori-fer, pasi shumica e leukociteve, ose qelizat e bardha të gjakut, në qumështin e njeriut ngjiten në gotë. Nëse qumështi do të ruhet i ngrirë, qelqi është zgjedhja e preferuar, pasi është më pak e përsh-kueshme dhe ofron mbrojtjen më të mirë. Shumica e leukociteve në qumështin e njeriut vdesin kur janë ngrirë sidoqoftë, qumështi që mund të përdoret edhe mbas disa diteve.
Një zgjedhje tjetër e mirë për ftohjen ose ngrirjen janë qeset e ambalazhimit të qumështit që janë krijuar posaçërisht për qumështin e gjirit. Ato janë të para-sterilizuara dhe janë të trasha, të ve-shura dy herë me polietileni dhe të veshura me najlon, gjë që para-ndalon ngjitjen e yndyrës në anët e qeseve.
Kontejnerët e fortë plastikë të çdo lloji janë gjithashtu një zgjedhje e mirë si për ftohje ashtu edhe për ngrirje. Qeset e tjera të qumështit, nuk janë të qëndrueshme, duke i bërë ato një alternativë të pa-pranueshme ndaj ngrirjes së qumështit të gjirit, pasi ato ka të ngja-rë të shpërthejnë gjatë procesit të ngrirjes dhe qumështi të derdh-et, kur e shkrini. Gjithashtu, një studim provon se ka më shumë se një reduktim prej 60% të antitrupave në qumësht dhe një humbje të yndyrës që ngjitet në anët e këtyre qeseve. Nëse akoma zgjidhni këtë lloj qese, qumështi mund të mbrohet më mirë duke e vend-osur në një qese më të madhe ose në një enë plastike të fortë.
Kur qumështi i gjirit ngrin, ai rrit vllimin, prandaj është e nevojshme të lihet rreth 2.5 cm hapësirë të zbrazët në pjesën e sipërme të enës. Për këtë arsye, kapaku i shishes ose enës nuk duhet të shtrëngo-het derisa qumështi të jetë ngrirë plotësisht.
Trajtimi – ngrohja.
Qumështi i gjirit i freskët, permban yndyre dhe ajo duhet të veço-het ne formen e kremes është e rëndësishme t`a kaloni në enën me lëvizje rrot-ulluese për të përzier qumështin përpara se t'ia ofroni fëmijës tuaj. Ju mund të perdorni direkt qumësht që është ruajtur në temperaturën e dhomës nëse e bëni atë deri në 10 orë, mund të shtoni qumësht të freskët në atë që tashmë e keni ngrirë, nëse e keni ftohur më parë për rreth gjysmë ore dhe është më pak se sasia në të cilën e shtoni, shkrirja e qumeshtit, është mirë të bëhet në frigorifer. Kjo do të zgjasë rreth 12 orë. Nëse keni nevojë për një metodë më të shpejtë, mund ta mbani enën nën ujë të rrjedhshëm, duke rritur gradualisht temperaturën e saj, ose ta vendosni në një enë me ujë, të cilin gradualisht e ngrohni përsëri.
Një metodë tjetër, më e re që lejon ngrohje graduale, është testuar me qumësht dhe nuk është provuar të ndikojë në ndonjë nga vetitë e tij, pava-rësisht se cilën metodë ngrohje zgjidhni, qumështi nuk duhet të nxehet kurrë në furrë me mikrovalë ose direkt në pllakë sepse këto menyra të ngrohjes ndryshojnë përbërjen e qumështit të gjirit dhe mund të formojnë pika të nxehta në qumësht që mund të dëmtojnë beben.
Pasi të shkrihet, qumështi nuk duhet të ngrijë përsëri, gjithashtu sapo të ngrohet, nuk duhet të ngrohet për herë të dytë. Është më mirë të ruhet në enë te vogla (60-120 ml). Pjesë të tilla të vogla gji-thashtu shkrihen dhe ngrohen më shpejt. Një studim i hollësishëm nuk është bërë ende për të për-caktuar nëse është e sigurtë t'i jap-ësh një fëmije qumësht gjiri të mbetur nga një ushqyerje e mëpar-shme ose qumësht që është ngrohur tashmë por nuk është përd-orur. Sidoqoftë, shumica e ekspertëve të laktacionit bien dakord që qumështi që nuk është pirë në një vakt mund të ofrohet edhe një herë para se të hidhet. Qumështi i gjirit ka veti antibakteriale dhe antimikrobike që e ndihmojnë atë të prishet më ngadalë se ushq-imet e tjera.
Tre mënyra për të ngadalësuar rritjen e baktereve në colostrum.
Eshte konfirmuar se të paktën 45% e të gjithë kolostrumit që ush-qehen viçat në Shtetet e Bashkuara përmban mjaft baktere nga mjedisi duke shkak-tuar sëmundje te viçat. Në rreth 77% të kolo-strumit të ftohur, numri i baktereve është mbi pragun (> 100,000 CFU / ml). Colostrumi i ngrohtë është një mjedis ideal për rritjen e baktereve, ulja e temperaturës së kolostrumit ose shtimi i një ruaj-tësi të vleres ushqimore do të ngadalësojë rritjen e bak-tereve.
Një studim mbarëkombëtar në Shtetet e Bashkuara zbuloi se 45% e mostrave të kolostrumit kishin mikroorganizma totalë mbi 100,000 CFU / ml (niveli që çon në sëmundjen e viçit). Në kolost-rumin e ftohur, përmbajtja e tyre ishte më pak se 100,000 CFU / ml në vetëm 23% të mostrave. Ndërsa në kolo-strum të freskët numri i tyre ishte më pak se 100,000 CFU / ml në 67% të mostrave.
Zgjidhja 1 . Kur mikrobet hyjnë në kolostrum, ato nuk fillojnë të shtohen menjëherë. Në fillim ato ambjentohen me mjedisin e ri dhe më vone fillojnë të shumohen, atyre u duhet një periudhë e shkurtër kohe, bakteriologët e quajnë atë "faza e vonesës". Kështu, nëse colostrum konsumohet për rreth gjysmë ore pas mjeljes, bakteret nuk do të kenë kohë të mjaftueshme për t'u riprodhuar.
Zgjidhja 2 Ulja e temperaturës se kolostrumit. Parimi kryesor është që periudha e gjenerimit (koha e dyfishimit të baktereve) të ngada-lësohet ndërsa temperatura zvogëlohet. Për shembull, në temper-aturën e trupit të një lope (37.5 - 39.5 ° C), numri i baktereve koli-forme në kolostrum do të dyfish-ohet në rreth 20 minuta. Në një temperaturë prej 15 ° C, periudha e gjenerimit do të zgjasë rreth 150 minuta. Kur ruani colostrum në një frigorifer në 4 °C, koha e gjenerimit do të jetë mbi 24 orë.
Si t`a ftohni kolostrumin në një fermë? Një mënyrë është të për-dorni një banjë akulli. Uji është thelbësor për transmetimin e shpe-jtë të nxehtësisë nga kontejnerët e kolostrumit. Hidhni colostrum të ngrohtë në një enë (mund të përdorni shishe për të pirë menjëhe-rë). Gjithashtu, janë për këtë qëllim, çantat speciale për grumbulli-min dhe ruajtjen e kolostrumit, për shembull, marka Perfect Udder, janë ideale. Vendosini në një lavaman ose banjë me akull dhe ujë. Për sa kohë që akulli noton mbi ujë, kontejnerët e kolostrumit do të ftohen në rreth 15 ° C për 30 minuta. Pastaj ato mund të futen në frigorifer, disa ferma përdorin këtë metodë: pjesa e poshtme e kon-tenierit të përdorur pritet me një lartësi prej 5 cm dhe uji është ngrirë në të për të marrë rondele të mëdha akulli. Kjo metodë është e përshtatshme për ato familje që duhet të ruajnë vëllime të më-dha të kolostrumit - çdo numër shishesh mund të ftohet në banjë për sa kohë që ka akull në ujë.
Një metodë tjetër që mund të përdoret për të ftohur colostrum është vendosja e enëve të mbyllura të akullit në një enë me colo-strum. Shumë ferm-erë përdorin shishe 1-2 litra, kanistrat plastikë gjithashtu mund të vlejnë për këtë qellim. Është e rëndësishme që pjesa e jashtme e kontejnerit të jetë e pastër - qëllimi ynë është të mbajmë kolostrumin të pastër, jo të rrisim numrin e mikrobeve në të. Kur përdorni 1 kg akull për 4 lt kolostrum, do të duhen rreth 30 minuta për t'u ftohur-në 15 ° C. kjo menyre është e përshtatshme kur nuk ka mundesi të paketojnë kolostrumin menjëherë pasi t`a gru-mbullojn atë. Në disa ferma, një shishe akulli e pastër 3 litra ve-ndoset në një kovë me kolostrum të freskët për të filluar procesin e ftohjes menjëherë pas mjeljes.
Zgjidhja 3 Konsideroni përdorimin e ruajtësve të ushqimit. Sorbati i kaliumit është një opsion i pranueshëm, më shpesh deri në 50% ështe një zgjidhje që përdoret në ferma. Raporti prej 20 ml në 2 litra colostrum është gjetur të jetë më efektivi.
Stewart dhe bashkëautorët e tij zbuluan se një sasi e caktuar e sor-batit të kaliumit ngadalëson periudhën e gjenerimit me një faktor prej 10. Për shem-bull, nëse në temperaturën e trupit të një lope koha e dyfishimit të mikroorganizmave është 20 minuta, atëherë me shtimin e sorbatit të kaliumit kjo periudhë rritet në 200 minuta.
Unë kam punuar vetëm në një fermë ku sorbati i thatë i kaliumit është shtuar direkt në kolostrumin e ngrohtë. Sepse eshtë shumë e vështirë për të zbuluar kokrrizat e bardha të pazgjidhura të ruajtësit në kolostrum, ne kemi llogaritur që kjo metodë kërkon trazimin e kolostrumit për 10 minuta. Përzierja e plotë menjëherë mbas gru-mbullimit së kolostrumit do të zgjasë kohën e gjenerimit deri në 200 minuta. Nëse vëllimi i kolostrumit në fermën tuaj është i vogël dhe nëse keni dëshirë të angazhoheni në përzierje të vazhdueshme, atëherë kjo metodë është për ju.
Colostrum mund të ruhet në frigorifer për vetëm 1 javë, më tej ulet cilësia e colostrum (përqendrimi Ig) ështe në rënie, Nëse jeni duke ruajtur kolostrumin në frigorifer, kontrolloni që frigoriferi juaj të ftohë mirë (1 - 2 ° C) në mënyrë që të mos përshpejtoni rritjen e baktereve. Nëse colostrum tregon shenja të acidifikimit, cilësia e colostrums zvogëlohet.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 19 Mar 2021, 12:53

INDUSTRIA E QUMESHTIT

V A Z H D I M: RUAJTJA DHE TRAJTIMI I KULLOSHTRËS.

Me sa di un, tek ne por edhe në vendet e tjera nuk njihet sa duhet dhe si pasojë nuk vleresohet, perberja dhe vetitë e sajë po ashtu edhe si duhet te trajtohet - si duhet të ruhet pa ndryshuar cilesite e saje ne dobi te shendetit tonë, ajo që duhet kuptuar eshte se kemi te bejmë me lende që transm-etohen nga nena deri tek i porsalinduri, jane substanca te rralla per jeten, qe forcojne imunitetin, që vetem keto kohet e fundit po flitet dhe po e marrin vesh njerezit se sa i rendesishem eshte, dhe ne nuk do te ushqehemi vetem me ato ushqime që knaqin shijet tona por te perpiqemi te shtojmë ne dieten tone te tilla si kulloshtra etj. që konsederohet një brilant.

Në qofte se doni të siguroni cilesite fillestare të colostrum mos harroni edhe te dhenat e tabelave më poshte:

1.png
1.png (119.25 KiB) Viewed 1462 times


2.png
2.png (159.68 KiB) Viewed 1462 times


3.png
3.png (49.45 KiB) Viewed 1462 times


Metoda e tharjes.
Ruajtja per kohe te gjate realizohet nepermjet tharjes heqjes se plote te ujit, e cila realizohet sipas procedurave te ndryshme dhe pajisjeve -makinerive në vartesi me teknologjine qe aplikohet e sidomos tharja me ngrirje ne pergjithesi konsiderohet metoda më delikate dhe e shtrejte, ne te kunderten tharja me sprucim perdoret më teper per qumeshtin pluhur.
Liofilizimimi i kulloshtres se sterilizuar dhe konfeksionimi ne kaps-ula ose tableta kane si qellim t`a ruajne kulloshtren mundesisht me vite. Perdorimi i kulloshtres se lenget eshte gjithashtu i mundur me gjithese duhet kujdes sepse prishet shpejt mbas hapjes se pare (14 dite).
Standartizimi i kulloshtres eshte po aq i diskutueshem
Ne nivelin industrial ekzistojne produkte me baze kulloshtren qe jo vetem te fraksionuara por edhe te standartizuara, me shtesa, si: IgG ose PRP etj.
Furnizuesit i QuraDea me kulloshter lope, deles dhe te dhise behet nga te gjithe fermeret qe jane gjethenje ne kontroll per prodhim biologjik, prandaj ndalohet perdorimi i antibiotikeve ne periudhen e tharjes (fundi i periudhes se laktacionit) normalisht ata injektohen gjashte jave para lindjes per te parandaluar inflamacionin deri ne 50 dite.

Kulloshtra QuraDea eshte vetem nga lopa.
. Merret nga fermat zvicerane.
. Lopet te trajtuara biologjikisht
. Kane shendet te shkelqyeshem
. Nuk trajtohen me antibiotike ne periidhen e tharjes para laktacionit
Kulloshtra QuraDea eshte e mjeljes se I-re dhe te II-te dhe perfshihet brenda 12 oreve mbas lindjes.
Cilesisa e kulloshtres (colostro QuraDea) èshte unikale në te gjithe boten.
Kulloshtra nuk eshte vetem çeshtje besimi kurrë nuk duhet harruar se eshte produkt shum sensibël qe kerkon vemendje te veçante gjate procedures se trajtimit.
Metoda a Liofilizimit per ruajten per kohe me te gjate eshte konsi-deruar e pershtateshme.
Pluhur Vitacolos - 10 qese me 100g Shtojcë kolostrum
Colostrum i liofilizuar me imunoglobulina G. Kuti me 10 qese me nga 100g.
Përparësitë: Ushqim plotësues pluhuri për kafshët e reja. Pluhuri Vita-colos është një pluhur ushqimor plotësues i bërë nga kolo-strum i tharë nga ngrirja, i marrë nga mjelja e parë. Ai siguron im-unoglobulina G të garantuara pa IBR. Pluhuri Vitacolos siguron en-ergji shtesë për orët e para pas lindjes.
Karakteristikat Përbërja: dekstrozë, pluhur kolostrum (IgG> 12%)
Përbërësit analitikë: Lagështia: 7.5% Proteina e papërpunuar: 26.48% Fibra bruto: 0,0% Yndyra e papërpunuar: 1.0% Hiri i pap-ërpunuar: 2.58% Natriumi: 0.12%.
Në rast të mungesës së kolostrumit të nënës, pluhuri Vitacolos duhet të jepet brenda 6 orëve të para të jetës si shtesë ose si zë-vendësim i colostrumit amë të mangët.
Në një qese 100g për viçin në 700ml ujë në 40 ° C në ditë.
për qengjë dhe keca: shpërndani 1/3 e qeses (30g) për kafshë, të holluar në 150ml ujë në 40 ° C në ditë.
per gicat: shpërndani 1/3 e qeses që do të hollohet në 200ml ujë në 40 ° C dhe shpërndani 3 herë në ditë.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 24 Mar 2021, 13:03

INDUSTRIA E QUMESHTIT

IX – PËRPUNIMI I KULLOSHTRES – PAJISJET DHE MAKINERITË.

Në qoftë se më pyesni mua a duhet t`a perdorë kulloshtren dhe cilin lloj do të zgjidhja? Me keto njohuri që kam deri tani them se PO por do të matem mirë cilin lloj dhe si eshte prodhuar sepse duhet te shenohet ne etikete. Nuk mendoj se eshte zgjidhje me mend të konsumoj kulloshter te fresket duke u mbeshtetë vetëm në mirebesim për faktin se sipas meje eshte krejt e pasigurte, njerezit nuk kane njohuri dhe nuk dinë si t`a trajtojne!!! Nuk eshte e lehte te sigurohen te gjithe perbersit mungon kontrolli nuk ekzi-ston një standart me treguesit që duhen kontrolluar gjate grumb-ullimit!!!! dhe, besimi eshte në nivelin zero.
Në keto kushte un vleresoj dhe preferoj të konsumoj kulloshtren e fabrikuar, te liofilizuar dhe ne gjendje pluhur që trajtohet ne farma-ci, mundesisht te permbaje edhe PROBIOTIKË aktualisht sigurohet vetem duke e porositur jashte deri sa t`u mbushet mendja njerzve tanë t`a importojne e pse jo edhe t`a pergatisin ne vend;
Ajo që per mendimin tim eshte me e kerkuara eshte Kulloshtra pluhur.

Etapat per prodhimin e kulloshtres – pluhur:

Grumbullimi dhe ruajtja → Skremimi * → Tharja * → Debakterizimi → kondicionimi – paketimi dhe ruajtja
1- Grumbullimi : Grumbullohet vetem kolostrumi i mjeljeve të para nga prodhuesit përmes qendrave te grumbullimit që kane personel te kuali-fikuar, mjetet dhe kushtet per trajtimin fillestar.
Mbas analizave fiziko – kimike dhe përcaktimit të përqendrimit të antitrupave, etj. kolostrumi i papërpunuar standardizohet, përm-ban kështu një gamë të gjerë të antitrupave dhe faktorë imunë të drejtuar kundër patogjenëve më të zakonshëm.
2- Skremimi i kolostrumit rrit afatin e ruajtjes së produktit pa ulur aktivitetin e tij biologjik.
3- Tharja: Për tharjen e kolostrumit aktualisht përdoren dy metoda transformimi të cilat janë studjuar dhe konfirmuar me kujdes për-mes projekteve të Kërkimit dhe Zhvillimit: Lyofilizimi - Atomizimi (MSD - Drain Multi Spray)
4- Debakterizimi: ky hap siguron cilësinë dhe padëmshmërinë e produktit.
5- Paketimi dhe magazinimi: pas paketimit, kolostrumi pluhur ruhet në ambiente që plotësojnë standarde shumë të rrepta të cilësisë. * të kulloshtres – pluhur.
Niveli i lartë i ndotjes së ushqimit me radionuklide, pesticide, metale të rënda e bën të domosdoshëm detoksifikimin dhe përmirësi-min e shëndetit të popullatës, gjë që mund të kryhet me anen e përdorimit të aditivëve të ushqimit që përmbajnë substanca biologjikisht aktive. Një shtesë e tillë shumë e efektëshme ushqimore është colostrum i lopes, i cili përdoret më shpesh i tharë(pluhur). Metoda më efektive e ruajtjes së kolostrumit është tharja me ngri-rje, pasi ky produkt përmban faktorë imunë, hormone të rritjes, vitamina, minerale, aminoacide, enzima dhe substanca të tjera që degradojnë nën ndikimin e temperaturave të larta.
Qëllimi i studjuesve ka qenë të përcaktohet efekti i ngrirjes, tharjes me ngrirje dhe kushteve të ruajtjes të të gjitha cilesive të kolostru-mit të lopës. Të dhënat e marra kanë sherbyer si bazë për zhvillimin e një teknologjie për të pergatitur një (shtesë) aditiv ushqimor nga kolostrumi i lopës në kete rast por edhe te kafsheve te tjera qume-sht-dhenese.
Një metodë e cila lejon të merret një produkt me vetitë fillestare eshte; duke e futur atë në një dhomë vakumi me një temperaturë afër krioskopike dhe intensifikohet gjithashtu procesi i tharjes, esh-të konfirmuar se kolostrumi i liofilizuar është efektiv në diabetin e sheqerit dhe mund të gjejë vendin e tij në terapinë komplekse të kësaj sëmundjeje.
Jemi ne fermë si mund t`a trajtojme kulloshtren qe nuk konsu-mohet menjehere mbas mjeljes?
Pajisje per trajtimin e kulloshtres ne ferme – shtepi

THERMISEUR A COLOSTRUM Réf : 0800960 Cuve inox 27 L.

1.png
1.png (418.13 KiB) Viewed 1444 times

2.png
2.png (116.52 KiB) Viewed 1444 times

Pllake e nxehte 2000 vat – 220 volt Termostat – timer 120 min. Kulloshtra duhet te ngrohet ne uje te ngrohte ne ene te mbyllura per te shmange çdo ndotje. Nd 50 – 60 0 C per 60 – 70 minuta. Çdo gje eshte autom-atike, aparati ndalon vet.
Perpunimi i kujdesshem i kulloshtres eshte problem qe diskutohet vazhdimisht ka edhe kundershtime nga specialiste te ndryshem per metodat; si parakusht i rendesishem eshte transparenca me te gji-the.
Mosha e kulloshtres
Permbajtja totale e proteinave ne kullloshter ulet me shpejtesi me kalimin kohes, mbas 12 oreve, permban vetem 1/3, do te ishte ideale te grumb-ullohej brenda 6 oreve por per kete duhet te pri-vohen viçat menjehere mbas lindjes, per fat te keq kjo aplikohet ne disa vende te botes (Sh.B.A dhe Zelanda e Re)
. Eleminimi i disa komponenteve nga kulloshtra.
Vetem nje kulloshter e plote mund te arrije te gjitha ato veti, eshtë serum eshte vetem ekstrakt ujor i kesaje teresie, ( mendoni per gjakun dhe serumin e gjakut)
Rendesia e paketimit
Perveç kujdesit gjate pergatitjes, transportimit, ambalazhimit rendesi te veçante kane dhe kushtet e ruajtjes ,eshte kerkuar paketim qe eviton veprimin e drites, zgjidhje e mirë eshte; gote qelqi violete - me ngjyre vjollce nga MIRON. Jane disa kompani që kane gjetur zgjidhjen perfekte, kjo në saje te kerkimeve shkencore te Institutit Nderkombetar të Bio-fizikes kryesuar nga Prof. Popp se qelqi i testuar demonstron cilesi te shkelqyera lidhur me ndikimin (persh-kueshmeri e pjeseshme) e drites dhe IR – te lehta, ndaj UV-A ne qumesht si dhe ruajtjen e produkteve ushqimore per kohe me te gjate.
Shishe me një perdorim jane te pershtateshme per mbajtjen e kulloshtres.
Nuk eshte e nevojshme te pastrohen kur perdoren per here te pare. kane dimensione te ndryshme; 80, 150 dhe 250 ml. ka edhe konfek-sionim steril ne 35 ml
Shkrires i kulloshtres.
Pse eshte i nevojshëm një shkrirës i kolostrumit? Pas lindjes së një viçi në orën e parë të jetës së tij, ai ka nevojë të pijë deri në 4 litra colostrum. Por është vërtetuar shkencërisht se viçat e ushqyer në mënyrë korrekte dhe në kohë me kolostrum marrin imunitet të mi-rë, i cili do të ndikojë në shënd-etin e shkëlqyeshëm të lopës në të ardhmen. Ky është çelësi për produktivitetin e lartë të një kafshe të rritur në të ardhmen, duke ulur kostot e heqjes dhe trajtimit dhe duke rritur rendimentin e qumështit. E gjithë kjo ka një efekt pozitiv në efikasitetin ekonomik të fermës. Sidoqoftë, siç tregon pra-ktika, këto kushte për ushqimin korrekt dhe në kohë të viçave të pors-alindur nuk respektohen gjithmonë në fermat familjare. Shpesh, viçi ushqehet ose me një sasi të pamjaf-tueshme të colostrum ose me cilësi të papërshtatshme. Në të njëjtën kohë, procesi i përgatitjes së kolostrumit të ngrirë për pirje luan një rol të madh. Colostrum du-het të shkrihet në një mënyrë jashtëzakonisht të butë, në mënyrë të barabartë - uniforme, në mënyrë që të mos prishë elementët jetësorë dhe të dobishëm. Më e rëndësishmja, kolostrum duhet të përgatitet për t`u pirë sa më shpejt të jetë e mundur. Në këtë moment është ndihmon një pajisje për shkrirjen e kolostrumit, e cila përgatit në mënyrë të barabartë dhe të saktë colostrum për pirje. Koha për përgatitjen e kolostrumit për ushqimin e viçit zvo-gëlohet me 2 herë, gjë që bën të mundur respektimin sa më shumë të skemës teknolo-gjike për ushqimin e viçit në orën e parë pas lindjes.
Pse është kaq e rëndësishme të ushqeni një viç në orën e parë të jetës së tij? Ushqimi i saktë i viçit me kolostrum menjëherë pas lindjes forcon imu-nitetin dhe shëndetin pasiv: kjo çon në zhvillimin e imunite-tit të fortë aktiv. Viçat që pinë 4 litra colostrum menjëherë pas lindjes do të prodhojnë dukshëm më shumë qumësht kur të bëhen lopë-nëna (950 kg në laktacionin e parë dhe 1650 kg në laktacionin e dytë). Përfitimi nga zhvillimi më i mirë i viçit në javët e para të jetës ju lejon të çlironi potencialin e plotë gjenetik të tufës tuaj (programimi metabolik).
Pse duhet të ruhet colostrumi në gjendje të ngrirë në fermë? Me një bankë kolostrum të ngrirë në fermën tuaj, do të jeni gati për të ushqyer viçin tuaj të porsalindur në pak kohë. Pirja duhet të bëhet sa më shpejt që të jetë e mundur, kështu që kolostrum duhet të jetë gati. E vetmja gjë që duhet të bëni është të vendosni enën e kolostrumit në shkrirjen dhe ta ngrohni atë.
Kështu, kompania "Salutem" ka zhvilluar dhe prodhon pajisje spe-ciale për këtë qëllim - shkrirësi i kolostrumit RM, të cilin ne e kemi paraqitur në tre versione. Parimi i funksionimit të kesaje pajisje ba-zohet në përdorimin e një banjë uji, me ndihmën e së cilës produkti i ngrirë shkrihet dhe nxehet butësisht. Kjo ruan imunoglobulinat dhe lëndët ushqyese në kolostrum. Falë fuqisë së elementeve të ngrohjes dhe mekanizmit / tamburit, i gjithë procesi i shkrirjes dhe ngrohjes zgjat nga 20 në 50 minuta. Sipas nevojës, qeset / shishet e kolostrumit të ngrirë vendosen në makinë dhe shkrihen në të. Pas përfundimit të shkrirjes, kolostrumi mbahet në një temperaturë konstante. Të gjitha operacionet kryhen automatikisht. Në fund të përgatitjes së kolostrumit, makineria ju info-rmon se produkti është gati. Gjatë zhvillimit të shkrirësit, vëmendje e veçantë i kushtohet materialeve të përdorura për prodhimin e tij. Për këto qëllime, për-doret çelik inox ekskluzivisht me cilësi të lartë të markës AISI 304 - rezistent ndaj korrozionit, rezistent ndaj nxehtësisë (i rezistojnë te-mperaturave deri në 600 gradë) çeliku me karbon të ulët me tre-gues të forcës së rritur. Gjatë funksionimit të pajisjes, metali nuk hyn në bashkëveprim kimik me mjedisin dhe nuk ndikon në produktin që shkrin.
Shkrirësit janë në perdorim në tre versione teknike: ✓ me mek-aniz-ëm që rotullohet ✓ pa mekanizëm rrotullues ✓ me një mekanizëm lëkundës. Prania e një mekanizmi / rrotulluese përmirëson përdorshmëri-në e pajisjes, pasi zvogëlon kërkesat për madhësinë ose formën e kontejnerit të vendosur në shkrirës. Pronarët e qum-ështit nuk kanë pse të blejnë çanta ose shishe speciale për colostr-um - ata mund të përdorin kontejnerë të njohur dhe të përshtat-shëm për punonjësit e fermave për këtë. Shkrirësi është projektuar me një kontrollues të dedikuar që thjeshton funksionimin e tij. I gjithë procesi i shkrirjes, në përgjithësi, vjen deri te shtypja e një butoni të vetëm, i cili vendos parametrat për shkrirjen. Vetë kontrolluesi është bërë nga një material i veçantë, përparësia kryesore e të cilit është qëndrueshmëria dhe rezistenca ndaj lagështisë dhe papastërtisë do të mbrohet në mënyrë të besueshme nga oksidimi dhe bën kontroll te sakte. Eshte i lehtë ne perdorim punonjës-it tuaj nuk kanë nevojë për trajnim të veçantë - shkrirësi shoqërohet me një pasaportë dhe udhëzime që nuk përmbajnë procese komplekse të menaxhimit. Mjafton të lexoni manualin një herë për të filluar përdo-rimin e shkrirësit, dhe çdo anëtar i fermës së qumështit mund ta bëjë këtë. Një avantazh tjetër i madh është se praktikisht nuk ështe e vësh-tire të mirëmbahetjt. Në përgjithësi, elementi i vetëm që do të duhet të blihet herë pas here është ena në të cilën kolostrumi është i ngarkuar në aparat. Për më tepër, shishet e zak-onshme plastike të ujit "të lira" (min. Uji, pijet) mund të shërb-ejnë gjithashtu si kontejnerë. Të gjitha modelet janë bërë tërësisht prej çeliku inox AISI 304 Prania e një termostati lejon kontrollin vizual të temperaturës gjatë gjithë procesit të shkrirjes së kolostrumit.
Shkrires pa mekanizem rrotullues
Specifikimet:
Shpejtësia e shkrirjes dhe ngrohjes së kolostrumit në 40oС = 40 - 90 minuta
Mundësia e shkrirjes dhe ngrohjes së kolostrumit deri në 10 litra në të njëjtën kohë, aftësia për të shkrirë në qese, shishe.
Fuqia e elementit të ngrohjes - 6 kW
Përmasat: L 670 mm x W 470 mm x H 490 mm
Pesha - 25 kg
Tensioni i furnizimit me energji - 380 V
Shkrirësi i kolostrumit(kulloshtres) me lëkundës
Specifikimet: Shkalla e shkrirjes dhe ngrohjes së kolostrumit në 40 oС është 60-90 minuta.
Mundësia e shkrirjes dhe ngrohjes së kolostrumit deri në 6 litra në të njëjtën kohë (3x2 litra) Aftësia për të shkrirë në qese (kompletuar me një tabaka të veçantë), shishe dhe kontejnerë të tjerë
Fuqia e elementit të ngrohjes - 6 kW
Përmasat: l. 660 mm x gjerësi. 470 mm x orë 420 mm
Pesha - 40 kg Tensioni i furnizimit me energji - 380 V

3.png
3.png (593.03 KiB) Viewed 1444 times


Shkrirësi i kolostrumit(kulloshtres) me lëkundës
Shkriresi i kulloshtres IGLUS-3
Ndiqet kjo Procedurë:
. Kulloshtra e kontrolluar futet në shishe.
. Shishet vendosen ne frigorifer
. Shishet nga frigoriferi kalojnë shkrires.
. Viçit jepet jo e ftohte por me T=40 gradë C

4.png
4.png (673.9 KiB) Viewed 1444 times


5.png
5.png (582.96 KiB) Viewed 1444 times


6.png
6.png (197.98 KiB) Viewed 1444 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 30 Mar 2021, 16:33

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Në vazhdim të kapitullit : Trajtimi dhe Perpunimi i Kulloshtres, mbasi u pajisëm me njohuri të bolleshshme per Colostrumin (kulloshter) si per konsu-matoret ashtu edhe per prodhuesit më tej po vazhdojmë me pajisjet - makinerite madje edhe linja per trajtimin dhe perpunimin e saje dhe sejcili ne vartesi me procesin qe do te kryeje ka mundesi te marre njohuri se çfare pajisje i duhet te siguroje dhe procedurat teknologjike bashkëkohore.

Bëni të gjitha me një makinë. (Kete keshillojn ekspertet sot)

Kur flasim për inovacion zakonisht ka dy vleresime; Disa e knsiderojne të shtrejte dhe jo të pershtateshem sidomos ne situatë te veshtire ekonomike por jane te tjeret që e shohin inovacionin si një nxitës themelor të ekonomisë dhe një rrugëdalje përparësore për aktivitetin e tyre në kohë krize.
Edhe ne kete rast le te zgjedhim ate qe eshte më e avancuar. Pajisja eshte projektuar nga ata që e njohin dhe punojnë me qumështin për më shumë se 30 vjet.
Pajisja punon vetëm me energji elektrike 380 volt, me konsumin e energjisë "Low Cost".
Pasterizatori që ngroh deri në + 99 ° C.
Ftohës / i qumështit që mund të ftohet në + 2 ° C.
Fermentues që ruan temperaturën e caktuar.
Koha e ngrohjes dhe ftohjes ndër më të shpejtë në treg.
Kontrolloni kompjuterin të veçantë dhe të ndashëm nga trupi i makinës.
Ajo funksionon automatikisht dhe / ose manualisht me fleksibilitet total.
Mundësia për të programuar punën për një kursim të konsiderueshëm të kohës dhe parave.
Projektuar për të përpunuar kulloshtren (qumështin dhe çdo produkt ushqimor.1.png
1.png (304.72 KiB) Viewed 1399 times

REZERVUARE ME FTOHJE
Te destinuara per ftohjen e shpejte dhe ruajtjen e qumeshtit te fresket sidomos ne fermat menjehere mbas mjeljes, ne qendrat e grumbullimit te qu-meshtit dhe ne qendrat e perpunimit te qumeshtit ku sigurohen cilesite fillestare te qumeshtit si dhe vlerat biologjike dhe ushqyese njekohesisht zgja-tet periudha baktericide e tij, sher-ben edhe per kulloshtren ne linjen e perpunimit.
Kane konstruksion te thjeshte qe siguron shfrytezim te lehte dhe pa rrezikshmeri. jane te ndertuar nga llamarine inoksidabel ose alu-mini qe perdoret per produkte ushqimore ne kontakt direkt, jane kompakte dhe zejne pak vend.
Ftohesi eshte agregat i kompletuar hermetik qe punon me Freon, mund te behet ftohja edhe e lengjeve te tjere. Ka kompresorin gjy-se hermetik te veçante.
Volumi i punes: 50 ÷ 1000 litra
Temperatura e ftohjes: +4 ÷ 0°C

2.png
2.png (166.98 KiB) Viewed 1399 times


PASTERIZATORI I KULLOSHTRES.
Ndoshta nuk ka asnjë kursim kur bëhet fjalë për të ushqyer një viç te shëndetshëm, produktiv sepse kjo është mosha më e rëndësish-ëme në jetën e një viçi, i porsalinduri ka një grup unik të qelizave që ndodhen në traktin e zorrëve, të cilat janë në gjendje të thithin plotësisht molekulat e mëdha imunoglobulinën (Ig), e cila më pas hyn në qarkullimin e gjakut. Pa imunoglobulinë në sistemin imunitar i porsalinduri nuk do të realizojë luftimin e sëmundjeve te shkaktuara nga bakteret, viruset dhe parazitaret. Ky proces quhet transferim pasiv, dhe jeta e viçit varet nga një furnizim i madh i lë-ndëve ushqyese dhe faktorëve imunë. Transferimi duhet të ndodhë shpejt, sepse qelizat thithëse janë të hapura vetëm për një kohë të shkurtër. Ndjeshmëria e zorrëve më e larta gjatë orëve të para pas lindjes, por tashmë pas 24 orë është pothuajse zero. Deri në fund të ditës së parë të jetës, këto qeliza speciale zëvendësohen me qelizat nor-male epiteliale dhe mundësia e marrjes së Ig ulet.

3.png
3.png (562.09 KiB) Viewed 1399 times


Mirëpo kolostrum gjithashtu mund të mbart rrezikun e transmetimit të sëmundjeve nga lopa tek viçi. Prandaj, hapi i dytë i rëndësishëm është
KONTROLLI i COLOSTRUM. për patogjene, sepse të njëjtat qeliza unike, qe thithin imunoglobulinën, mund të transferojnë bakteret dhe viruset pa-togjene nga një lopë tek një viç. Reduktimi i numrit të mikroorganizmave patogjene gjatë trajtimit të colostrum me nxehtesi, ne zvogëlojmë numrin e mikroorganizmave patogjene në zorrë, dhe qelizat do të jenë në gjendje të as-imilojnë më shumë antitrupa Ig.
Me sukses po perdoret Pasterizatori me Kombinim Qumesht dhe Colostrum, si dhe Pasterizatori i veçante vetem per Kulloshtren ( Matilda from nga Dairy Tech, Inc. Perfect Udder®) është një enë alumini e krijuar posaçërisht siguron transmetim të shpejtë të nxehtësisë për të dy regjimet Ftohje – Ngrohje. Kjo pajisje e thjeshtë por unike ju lejon të grumbulloni, pasterizoni, t`a ftohni, dhe të ruhet e ngrohet para perdorimit ne kushtet me te mira higjeno – sanitare.
Matilda ™ është produkti më i ri në serinë Perfect Udder nga Dairy-Tech, të dizajnuara duke përdorur teknologji dhe standarde të mir-atuara për të arr-itur efektivitetin maksimal të çantave(mjete) Perfect Udder Colostrum. Matilda ™ do të sigurojë një proces të pasterizi-mit dhe ngrohjes të thjeshtë dhe ekonomik kolostrum.
Madhësia kompakte: 79 x 56 x 63.5 cm i lehtë për t’u përdorur me prekje. Matilda mund të përpunojë deri në 8 litra kolostrum njëkoh-ësisht në një di-zajn të veçantë paketa të zhvilluara Perfect Udder®.
Pasterizimi dhe ngrohja efektive e kolostrumit për viçat tuaj ngrohja është 5 herë më e shpejtë sesa në shishet plastike; ngrohja në një te-mperaturë të sigurt fiziologjikisht; colostrum është gati për t`u konsumuar.
Pasterizator perfekt per kulloshtren
Pasterizatori Dairy Tech Perfect Udder Combi ngroh, freskon dhe / pasterizon kulloshtren edhe qumeshtin, të disponueshme në 10, 30 ose 60 variante, ato janë plotësisht të automatizuara për kolostrum për t’a ngrohur në mënyrë të sigurt, ndërsa trazojnë vazhdimisht për të siguruar temperaturën e duhur kudo. Ftohet automatikisht në temperaturën e dëshiruar. Procesi i kontrolluar i ngrohjes dhe ftohjes siguron mbrojtjen e imunoglobulinave, u siguron viçave funksion të plotë imun-tar nga kolostrumi. Duke minimizuar përh-apjen e baktereve dhe viruseve patogjene përmes mbeturinave të qu-mështit dhe kolostrumit, këta pasterizues thjeshtësojnë procesin tuaj dhe largojnë dyshimet se kur procesi i pasterizimit është i plotë.
Ka kapacitet te ndryshem për t'iu përshtatur madhësisë së tufës tuaj.

. Pasterizuesi Perfect Udder Combi Pasteurizer mund të ngrohë, të ftohë dhe / ose të pasterizojë deri në tre Çanta Perfect Udder(pako) me 4 litra. Pasterizuesi Perfect Udder Combi Pasteurizer 30-gal mund të ngrohë, të ftohë / ose të pasterizojë deri në tetë Çanta Pe-rfect Udder me 4 litra. Dhe, Combi Pasteurizer 60-gal mund të ngrohë, ftohë dhe / ose pasterizojë deri në pesëmbëdhjetë qese Perfect Udder me 4 litra.

4.png
4.png (410.91 KiB) Viewed 1399 times


ZGJIDHNI PASTERIZUESIN TUAJ IDEAL
Është një pajisje e dizajnuar ekskluzivisht që të përdorni qeset me kulloshter per pasterizim Per-fect Udder. Pasterizatori COMBI ështe krijuar për pasterizimin e kolostrumit dhe qumështit. Ato janë diza-jnuar me teknologji të provuar të pasterizimit dhe shfaqin një ekran me prekje shumëgju-hësore që thjeshton shumë funksionimin e ty-re.
1: Çfarë do të pasterizohet?
A: VETEM kolostrum
B: colostrum dhe qumësht
Përgjigja e pyetjes së parë përfshin sa vijon:
Nëse duhet të pasterizohet vetëm kolostrum , atëherë duhet ditur sa është numri maksimal i viçave të lindur në ditë në fermën tuaj? Kur bëhet fjalë për colostrum dhe qumësht, sa viça në ditë duhet të ushqehen? Përgjigjet e sakta të këtyre pyetjeve do t'ju ndihmojnë të zgjidhni sistemin optimal te pas-terizimit!

5.png
5.png (390.05 KiB) Viewed 1399 times


PERZJERES KULLOSHTRE ose (HIRRE) PLUHUR
Përshkrim i pajisjes: Kur makina po funksionon, cilindri i përzierjes ka një veprim shumë-drejtues, i cili përshpejton rrjedhën dhe perh-apjen gjatë procesit të përzierjes dhe shmang veçimin dhe grumb-ullimin e dendësisë së madhe të shkaktuar nga forca centrifugale e mikserit të zakonshëm. Prandaj, mund të merret një efekt i shkëlqy-eshëm i përzierjes, nuk eshte e lehte te perzihen dy pluhura. Përdoret gjerësisht në përzierjen e mat-erialeve të reja në industrinë farmaceutike, kimike, ushqimore, të lehtë dhe kërkime të tjera shkencore. Për shkak se ena e përzierjes me forme cilindrike ka një lëvizje shumë-drejtuese, përzierja e materialeve është më e madhe, efekti i përzierjes është i jashtëzakonshëm dhe uniformiteti i përz-ierjes është më i lartë se ai i mikserit të përgjithshëm dhe gabimi uniform i përmbajtjes së ilaçit është më i ulët se ai i mikserit të përgjithshëm. Në të njëjtën kohë, vëllimi i ngarkimit të materialit të serisë së mikserëve lëvizës SBH 3D është më shumë se dyfishi i vëllimit të mikserit të përgji-thshëm (vëllimi i përgjithshëm i ngarkimit të materialit të mikserit është 40% i vëllimit total të daulles). Ena (fucia) e përzierjes së serisë SBH të mi-kserit 3D të lëvizjes është unike në dizajn. Muri i brendshëm i tytës është saktësisht i lëmuar, nuk ka kënd të vdekur, nuk ka material ndotës, materiali shkarkohet pa probleme nga pesha e tij, nuk ka asnjë material të mbetur, dhe nuk ka ndonjë ndotje dhe është i lehtë për tu shkark-uar, nuk ka grum-bullim materiali, pastrohet lehtë etj. Materialet janë të përziera në një gjendje të mbyllur dhe nuk ndotin mjedisin e punës.
modeli: 3DM
Emri: mikser 3D Materiali i kontaktit: SUS304 / SUS316L
Burimi i energjisë: AK220V / AK380V 3P
Shpejtësia e përzierjes: 10-20 rpm
ngarkesa maksimale: 750 kg
Faktori i ngarkesës: 0,85
Instalimi i kutisë: Fiksuar CIP: Një opsional Dritë e lartë: makine kimike perzierje pluhuri, blender farmaceutik pluhur

Përshkrim: Përzierësi 3DM 3D është një makinë e përzierjes së re që përdoret gjerësisht në industrinë farmaceutike, kimike, ushqimore dhe bujqësore etj. Makineria përputhet me pluhurin ose kokrrizat e përzierjes me efikasitet të lartë në efikasitet të ngarkesës së lartë. Makineria është projektuar dhe prodhuar nën direktivën GMP të industrisë farma-ceutike, strehimi i pajisjeve, fuçi përzierëse dhe të gjitha pjesët e kontaktit të produktit janë bërë prej materiali çelik inox.
Karakteristikat: Efikasitet i mirë i përzierjes në kohë të shkurtër të përzierjes Ngarkesa koeficiente deri në 85% Më pak lartësi dhe gjurmë për makinën Dizajni i fuçisë përzierëse për transferim të lehtë të mat-erialit Zhurmë e ulët, mirëmbajtje e lehtë, jetë e gjatë shërbimi. Pastrim i lehtë me makinë, në përputhje me GMP
THARJA - Metoda për tharjen e kolostrumit.
Eshte operacioni më delikat ne prodhimin e kulloshtres se thate sepse nuk duhen cenuar antitrupat.

Thelbi i metodes: Para pasterizimit, kolostrumi, i ftohur në 4-6oC, trajtohet me një solucion ujor 20-25% të kripërave stabilizuese në një temperaturë prej 4-6oC, të marrë në një sasi prej 4.0-5.5 wt. % ndaj proteinave të kolostrumit, pastaj përzihet dhe kryhet homogj-enizimi me dy faza në 58-62oC dhe një presion prej 10-14 MPa në fazën e parë dhe 2-6 MPa në fazën e dytë. 3 C.p.

Një metodë e njohur për përgatitjen e kolostrumit të lopës në gjendje te thatë, sipas së cilës kolostrumi i marrë brenda 72 orësh pas pjelljes është nënshtruar perpunimit fillestar, që përfshin pasteri-zimin e colostrum, e ndjekur nga trashje (heqja e pjeseshme e ujit) dhe më tej tha-rja siç veprohet me qumeshtin pluhur. Kjo metodë parashikon procesin e trashjes së kolostrumit deri në një përmbajtje të lëndës së thatë prej 25-40%, ndërsa colostrum me një përmbajt-je të ulët të lëndës së thatë përdoret si lëndë e parë. Produktet e marra me këtë metodë përdoren për rritjen e kafshëve dhe stimuli-min e oreksit.
Disavantazhi i kësaj metode është se si rezultat i pasterizimit të kolostrumit në një temper-aturë prej 80oC, për shkak të jo-termostabilitetit të pro-teinave, ato janë denatyruar, gjë që zvogëlon vlerën e saj biologjike; trashja e kolostrumit, grimcimi i kokrrizave të kolos-trumit të thatë kërkon kosto shtesë të energjisë. Tharja kryhet me spërkatje dhe në ajr te nxehtë në një temperaturë të ajrit në hyrje 170-180 ° C dhe një temperaturë ajri (dalëse) ne momentit e kont-aktit te kulloshtres se koncentruar dhe ajrit te nxehte eshte 70-80 ° C.

Metoda inventive: kryhet si më poshtë. Colostrum i lopëve të ma-rra brenda 96 orëve pas pjelljes, të ngrohur në një temperaturë prej 38-42 ° C, pastrohet, ftohet në një temperaturë prej 4 - 6 ° C. Stabilizuesit e kripës, për shembull, citrati i natriumit i zëvendësuar, ose fosfati i natriumit i pazëvendësuar, ose një përzierje me dy përbërës të përbërë nga fosfat natriumi dibazik dhe citrat kaliumi i zëvendësuar, i marrë në një raport prej 1: 1, në një sasi prej 4,0-5,5 w në proteina të kolostru-mit tretet në ujë të pijshëm në një temp-eraturë prej 35-45oC në një fraksion masiv të lëndës së thatë prej 20-25%, ftohet në 4-6oC, shtohet kolostrum dhe trazohet për 30-60 minuta. Pastaj nxehet në 58-62 ° C dhe homogjenizohet. Homogjenizimi i kolostrumit kryhet në një presion prej 10-14 MPa në fazën I dhe 2-6 në fazën II. Colostrum pastaj pasteri-zohet në 74-78 ° C dhe thahet me spërkatje në 170-180 ° C ajër hyrës dhe 70-80 ° C ajër dalës ose me tharje të ngrirjes. Fraksioni masiv i lë-ndëve të ngurta në colostrum të thatë është vendosur në 3.0-4.0%. Colostrum i lopëve në 96 orët e para të laktacionit ndryshon ndje-shëm nga qumështi normal. Përmban pothuajse 2 herë më shumë substanca të thata, proteina (sidomos albumina dhe globulina), mi-nerale dhe vita-mina. Sasia totale e proteinave në kolostrum është 4-5 herë më shumë sesa në qumështin normal, albuminën dhe globulinën 20-25 herë, kripë-rat minerale 1,5-2 herë. Colostrum për-mban një sasi të konsideruesh-me të trupave imunë, enzima, hor-mone. Trupat imunë të kolostrumit ja-në thelbësore për formimin e vetive mbrojtëse të trupit kundër efekte-ve të patogjenëve dhe ko-ntribuojnë në zhvillimin e imunitetit nga trupi. Trajtimi i kolostrum-it me kripëra stabilizuese në një sasi prej 4.0-5.5 wt. proteina e saj siguron ku-shte optimale për ruajtjen e vlerës biologjike të kolost-rumit kur nxehet, d.m.th. duke parandaluar denatyrimin dhe mpiksjen e tij, dhe gjithashtu le-jon jo vetëm modifikimin e përbërë-sit të proteinave dhe përbërjen e kripës, por edhe heqjen e kalciumit nga sfera e veprimit duke e shndërruar atë në citrat kalciumi të pazgji-dhshëm, i cili më pas parandalon formimin e përbërjeve të vështira për t’u absorbuar me acide yndyrore dhe thithjen e yndy-rës.
Trajtimi i kolostrumit me kripëra stabilizuese në një sasi më pak se 4.0% ndaj proteinave të tij nuk parandalon denatyrimin dhe mpik-sjen e proteinave kur kolostrumit nxehet në 74-78oC dhe në këtë mënyrë zvogëlon vlerën biologjike të kolostrumit. Përdorimi i kripërave stabilizuese në një sasi prej më shumë se 5.5% ndaj proteinave të kolostrumit rrit propo-rcionin e natriumit, i cili çon në tejkalimin e tij kur përdoret në prodhimin e produkteve spe-ciale. Kur shpërndahen krip-ërat-stabilizues në një temperaturë më të vogël se 35oC, vërehet tretja e tyre afatgjate dhe e dobët, dhe një rritje e tem-peraturës së tretjes mbi 45oC rrit kon-sumin e energjisë për ftohjen e tyre.

6.png
6.png (471.4 KiB) Viewed 1399 times


PS! Materjal per të ulur shpenzimet.
Kur treten kripërat e stabilizatorit në një temperaturë nën 35oC, vërehet se tretja e tyre eshte e zgjatur dhe e dobët, dhe rritja e temperaturës së tretjes me më shumë se 45oC rrit konsumin e energjisë për ftohjen e tyre. Ulja e përqendrimit të kripërave stabilizuese në tretësirë nën 20% është e padëshirueshme pasi jep një tretësirë shumë të holluar të kolostrumit, e cila çon në një rritje të konsumit të energjisë për tharjen e saj. Rritja e përqendrimit të tretësirës mbi 25% çon në zgjatjen e tretjes së kripërave stabilizuese.
Vendosja e kohës për trajtimin e kolostrumit me kripëra stabilizuese për 30-60 minuta siguron stabilizimin e proteinave, rrit qëndrueshmërinë e tyre termike gjatë trajtimit të nxehtësisë, duke rritur kështu vle-rën biologjike të kolostrumit. Duke marrë parasysh kon-sumin e energjisë, i cili rritet në përpjesëtim me rritjen e presionit, u zgjodhën regjimet optimale të homogjenizimit: temperatura 58-62oC, presioni në fazën I 10-14 MPa, në fazën II 2-6 MPa, ku behet më mirë shpërndarja e kolostrumit me stabilitetin më të lartë të fazës së yndyrës dhe rezistencën më të mirë të proteinave në nxe-htësi. Përveç kësaj, presioni zgjidhet duke marrë parasysh arr-itjen e madhësisë optimale të globulave yndyrore (jo më shumë se 5 mikronë). Ndërsa presioni zvogëlohet, madhësia e tyre rritet, gjë që zvogëlon vlerën ushqyese dhe tretshmërinë e kolostrumit. Mënyrat e zgjedhura të tharjes japin col-ostrum të thatë me një fra-ksion masiv lagështie prej 3.0-4.0%
Colostrum i homogjenizuar është pasterizuar në 75 ° C dhe thahet me spërkatje në 170 ° C kur hyn dhe 80 ° C ajër kur del.
V A Z H D O N ............

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 04 Apr 2021, 17:04

INDUSTRIA E QUMESHTIT (KULLOSHTRA)


1.png
1.png (523.58 KiB) Viewed 1366 timesVO!!!
Së pari; Per trajtimin e pajisjeve - makinerive dhe linjave per industrializimin e Kulloshtres dhe sigurimin e tyre nga kompanite prodhuese detyrimisht duhet te merren ata qe e njohin mire proceduren teknologjike te konservave te qumeshtit dhe ne momentin që behet porosia jepen sqarimet dhe te dhenat teknike plotesuese Firmes Prodhuese ose qe trajton keta pajisje, dhe perveç te dhenave nga detyra e projektimit shtohen edhe keto:

Pyetje dhe pergjigje:
1. Kerkohen të dhëna për të vërtetuar modelin?
(1) materialet për tu tharë ( Kulloshtra)
(2) fkapaciteti i kërkuar në orë
(3) kërkesat për lagështi para dhe pas tharjes
2. Çfarë vërtetimesh keni? Përgjigjeja duhet te jete: Ne mund të sigurojmë Certifikatën Evropiane të Konformitetit, Certifikimin e Pavarur të Testimit dhe Certifikimit ISO9001, etj.
3. Cila është periudha e garancisë për pajisjet? Në përgjithësi 1 vit garanci
4. A mund ta vizitojmë fabrikën tuaj? Pergjigjeja duhet te jete: Sigurisht, ne ju ftojmë sinqerisht të vizitoni
5. A mund t'i dorëzojmë materialet tona në fabrikën tuaj për eksperimentim? (Vendet e zhvilluara po e zbatojne kete kerkese) Sigurisht që mundeni në çdo kohë. Ne do të rregullojmë inxhinierë dhe teknikë profesionistë për të kryer eksperimente dhe analiza të të dhënave për ju në vend
6. A mund të bëj një porosi? Pergjigjeja duhet te jete :Sigurisht, pajisjet tona mund të personalizohen sipas kërkesave aktuale të klientëve.
7. Sa kohë duhet për t`i siguruar? Diskutojne te dy palet.
8. A ofroni shërbime instalimi? Pergjigjeja duhet te jete: Nëse keni nevojë, ne mund të angazhojme teknikë dhe inxhinierë profesio-nistë për të instaluar dhe korrigjuar gabimet në vend.
-------------------------------------------------------------------
Në qofte se do te pergatisim KULLOSHTER TË KONCENTRUAR qe do te thote i hiqet nje pjese e ujit qe permban atehere duhet te kemi parasyshe si realizohet më mire AVULLIMI?

AVULLIMI ( KONCENTRIMI) Kryhet në aparatet e avullimit ku largohet një pjesë e ujit nga qumështi e si rrjedhim qumështi – kulloshtra – hirra etj koncentrohet sepse rriten lëndët e thata. Këto aparate janë të ndryshëm por interes paraqesin aparatet e avullimit që punojnë në vakum.

. Përse ky vakum? Çfarë roli luan? Dihet se qumështi vlon në 100 gradë C e diçka më lart, aty bëhet avullimi i fuqishëm, por kjo mënyrë nuk gjen zbatim sepse temperatura shumë e lartë dhe për kohë të gjatë e dëmton produktin – qumështin - hirren, e sidomos kulloshtren nga ana tjetër rriten shpenzi-met. Ndërsa duke krijuar VAKUM (BOSHLLËK) në enën e mbyllur ku ngrohet produkti ulet ndjeshëm temperatura e vlimit . Sa më e vogël të jetë vlera e vak-umit (shifra të vogla) aq më tepër ulet temperature e vlimit, kjo bën që të mos dëmtohet produkti - qumështi etj.dhe të ulen shpenzimet. Në çdo linjë për përgatitjen e qumështit të kondensuar apo pro-dukte te tjera te koncentruara do të ketë patjetër AVULLUES (APAR-AT VAKUMI).


Pjesët kryesore:
• Trupi (korpusi)i aparatit të vakumit, brenda bëhet ngrohja e qu-mështit dhe avullimi i ujit.
• Ngrohësi me tuba që mund të jetë vertikal ose horizontal shërben për ngrohjen e qumështit.
• Pompa e vakumit, thith vazhdimisht dhe krijon vakum brenda në aparat.
• Mjetet e matjes dhe të kontrollit.

2.png
2.png (554.57 KiB) Viewed 1366 times


3.png
3.png (501.64 KiB) Viewed 1366 times


Si punon: në fillim vihet pompa e vakumit dhe mbasi arrihet vlera 550-560 mm, shtyllë zhivë, futet qumështi pastaj hapet ventili i furnizimit me avull. Rregullimi bëhet në atë mënyrë që të krijohet regjimi i qëndrueshëm. Mbasi është koncentruar qumështi deri në masën e duhur proçesi ndërpritet, qumështi i koncentruar nxirret dhe aparati përgatitet përsëri për punë. Normalisht për 1kg avullim shpenzohet 1.1 kg avull ndërsa kapaciteti lëvizë nga 0.7÷2 Ton/orë, proçesi avullimit zgjat 2÷2½ orë, kurse pastrimi zgjat 2÷4 orë. Aparatet e vakumit janë të ndryshëm, ka nga ata që punojnë me veprim të pandërprerë, që shfrytëzojnë avujt e dytë, duke ulur ndjeshëm shpenzimet, në këtë rast instalohen disa korpuse aparate-vakumi dhe avujt nga korpusi i parë, të cilët në vetvete kanë nxehtësi, kalojnë në korpusin e dytë ndërsa qumështi që avullon pjesërisht në korpusin e parë dhe kalon në korpusin e dytë për të vazhduar avullimin, e kështu në të tretin deri sa koncentrohet në masën e caktuar. Konsumi i avullit, ujit dhe energjisë elektrike për 1000lt qumësht që avullon në aparatet e ndryshëm që punojnë në vakum.
Kur zgjidhni këtë pajisje, para së gjithash, duhet t'i kushtoni vëmendje parametrave teknikë: - kapaciteti i punës, - materiali kryesor nga i cili është bërë, - shpejtësia e rrotullimit të trazuesit, - kapac-iteti i instaluar, - ftohës, - kontrolli vizual i cilësisë së produktit pa ndalur aparatin.

4.png
4.png (673.78 KiB) Viewed 1366 times


Për më shum njohuri keshilloj te studjoni LIBRIN – 1 ne kapitullin : Konservat e qumeshtit”

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 10 Apr 2021, 13:22

INDUSTRIA E QUMESHTIT
(Vazhdim Kulloshtra)

KULLOSHTRA PLUHUR - Është produkt që fitohet nga tharja e produktit (qumësht - kulloshter - hirre) deri në përmbajtje uji 3÷5%. Në këtë gjendje përfaqëson një pluhur të bardhë prandaj quhet i tillë, mund të bëhet edhe në tableta. Tharja zgjat afatin e përdorimit të kulloshtres - qumështit në të njëjtën kohë pakëson peshën dhe vëllimin kjo ul koston e transportit dhe kërkon pak vend per ruajtje.
Metodat e tharjes mbështeten në nxehtësinë që i jepet produktit dhe uji largohet në formë avulli mirëpo, sa më e lartë të jetë temperatura e tharjes, aq më të theksuara janë ndryshimet fiziko-kimike të proteinave, por nuk është vetëm kjo, edhe mënyra se si zhvillohet tharja ka ndikim në cilësinë e qumështit pluhur. Ekziston edhe një mënyrë tjetër:

THARJE NË NGRIRJE. Në këtë proçes uji avullohet nga qumështi në vakum, kjo metodë ka epërsi përsa i përket cilësisë dhe përdoret për të prodhuar qumësht pluhur me cilësi të lartë sepse fraksioni i proteinave nuk cënohet, por tharja me ngrirje nuk gjen përdorim të gjerë për shkak se kërkon shpe-nzime të mëdha.

Në industrinë e qumështit tharja kryhet në dy mënyra:
• Tharje me cilindër
• Tharje me Pulverizim

Në tharjen me cilindër, grimcat e qumështit të koncentruar bien në kontakt direkt me sipërfaqet e nxehta metalike gjë që shkakton edhe diegie.

Në tharjen me Pulverizim, grimcat e qumështit të koncentruar bien në kontakt me ajrin e nxehtë në një dhomë të veçantë.

Të njëjtin proçes teknologjik kanë edhe ushqimet e thata për fëmijë të vegjël, ose ushqime të thata që përdoren për kafshët. Gjithashtu aty bëhet tharja e hirrës, dhallës ose kulturave të pastërta bakteriale që prodhohen në gjendje të thatë.

THARJA ME SUBLIMIM Karakterizohet për anën pozitive sepse ruan cilësitë fillestare të qumështit. Ka disa variante, por më shumë zbatim gjen në prodhimin e kulturave të pastërta bakteriale në gjendje të thatë.

Kulloshtra ose Qumështi, koncentrohet në vakum – aparat deri në 30÷40% përmbajtje lëndë të thata, pastaj pulverizohet në kullën e ftohtë me ajër të ftohtë ose gaze inerte. Grimca të vogla fine të qumështit NGRIJNË duke qenë të ngurta bien në dhomën e vakumit, ku uji avullon pra nga AKULL kthehet në AVULL që do të thotë SUBLIMIM dhe qumështi i tharë nxirret jashtë.
Thelbi i metodës së tharjes me sublimim qëndron në krijimin e kushteve të vakumit të thellë deri në -25 ÷ -30 grade C kalon nga akull në avull. Vlera e vakumit i përgjigjet temperaturës së avullimit 30÷350 C.

PARIMI I PUNES:
Pas filtrimit dhe ngrohjes, ajri hyn në shpërndarësin e ajrit në pjesen e siperme të dhomes se tharjes. në një mënyrë spirale dhe të barabartë, kalimi përmes një atomizeri centrifugal – disk që rrotullohet me shpejtesi të madhe do të spërkatet në pika – te vogla në forme mjegulle shumë të imëta të lëngshme dhe mbas një kohe shumë të shkurtër, behet kontakti me ajrin e nxehtë që vjen nga poshte. Produkti përfundimtar bie poshte do të shka-rkohet vazhdimisht nga fundi i kullës tharëse ndersa ajri me lageshtine del jashte nga ventilatori i shkarkimit.
Procesi i tharjes me spërkatje është më i gjati në procesin e formimit të lëngjeve dhe në industrinë e tharjes. Teknologjia e tharjes është më e për-shtatshme për pluhur të thatë, produkte grimcash nga materiale të tjera, për këtë arsye, madhësia e grimcave dhe shpërndarja e produktit përf-undimtar duhet te jete uniforme.

Karakteristikat: Shpejtësia e lartë e tharjes spërkat materialin në lëng, sipërfaqja e produktit është rritur shumë. Duhen vetëm disa sekonda që 95-98% e ujit të avullojë në rrjedhën e ajrit të nxehtë. Veçanërisht i përshtatshëm për tharjen e produkteve të ndjeshme ndaj nxehtësisë. Produkti përfundi-mtar ka njëtrajtshmëri, rrjedhje, aftësi dhe tretshmëri të mirë, është me pastërti dhe cilësi të lartë, procedura e prodhimit dhe funksionimi janë të thjeshta. Për produktin që përmban 40-60% ujë (produkte te veçanta mund të përmbajnë më shumë se 90%), mund të thahet në pluhur ose grimca një herë. Diametrat e grimcave të produktit, humbjet dhe përmbajtja e ujit mund të rregullohen duke ndryshuar kushtet e funksionimit. Fillon shpejt procesi i tharjes eshte shumë i përshtatshëm për t`u monitoruar dhe kontrolluar.

2.png
2.png (565.62 KiB) Viewed 1335 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 28 Apr 2021, 11:21

INDUSTRIA E QUMESHTIT

(Vazhdon KULLOSHTRA)

LINJA TË PLOTA PER THARJEN E QUMESHTIT DHE PRODUKTEVE TE TIJ.
Qumështi pluhur është një pluhur i tretshëm i marrë nga tharja e qumështit të lopës i pasterizuar dhe i normalizuar per permbajtjen e yndyres. Hirra gjithashtu është nenprodukt qe fitohet gjate prodhimit te djatherave, gjizës, kazeinës së ngrënshme dhe teknike.
Pajisjet komplekse për tharjen e qumështit, hirrës dhe kulloshtres përbëhen nga keta seksione:
• seksioni i nanofiltrimit, elektrodializës (për serumin)
• seksioni i përqendrimit - sistemi i avullimit në vakum që përdoret për përqendrimin e qumështit, kulloshtres dhe hirrës
• seksioni i kristalizimit (nëse është e nevojshme)
• zona për tharjen e koncentratit që rezulton me paketim.
. Ambalazhimi – Paketimi;

. THARJA ME PULVERIZIM (SPËRKATJE) ME AJËR TË NXEHTË Përdoret për tharjen e qumështit me yndyrë dhe të skremuar. I pro-dhuar me këtë metodë, qumështi pluhur arrin tretshmëri deri në masën 98% kundrejt 77% me metodën me cilindër. Qumështi apo nenprodukt tjeter i lenget mbasi është kon-centruar paraprakisht duke avulluar deri në përmbajtje të lëndëve të thata 45÷55% kalon në dhomën e tharjes ku proçesi i tharjes zhvillohet si më po-shtë: Shpërndarja e koncentratit në pika shumë të imta, përzjerja e kon-centratit të imët me rrymën e ajrit të nxehtë që avullon ujin me shpejtësi, ndarja e grimcave të qumështit të thatë nga ajri i nxehtë. Koncentrimi (avullimi) është një fazë e domosdoshme për qum-ësht pluhur dhe nenprodukte me cilësi të lartë, në qoftë se nuk do të arrihej që grimcat e qumështit të jenë shumë të vogla atehere do te kene aftësi më të vogël për t’u shkrirë dhe jetëgjatësi të shku-rtër.
Koncentrimi bëhet deri sa lë-ndët e thata arrijnë 45÷ 55%.
Pajisjet dhe aparati i vakumit janë të njëjta si ato që përdoren për qumështin e kondensuar.
Tharja mund të bëhet me një fazë.
Kjo është tharësja më e thjeshtë në prodhimin e qumështit pluhur. Tharja me dy faza është njëlloj si ajo me një fazë por sistemi konvejer (transportim) pneumatik në fundin e dhomës së tharjes, zëv-endësohet me një SHTRAT FLUID.
Tharja me tre faza, vazhdon parimi i mësipërm por arrihen kursime më të mëdha në koston e prodhimit.
THARJA ME NJË FAZË Impianti më i thjeshtë për prodhimin e qumështit pluhur të zakonshëm me pulverizim (spërkatje)
. Largimi i gjithë lagështisë nga qumështi i koncentruar deri në pë-rmbajtjen e dëshiruar (tharje e plotë) bëhet në një dhomë tharëse me pulverizim
1 (skema kryesore) sistemi pneumatik që ndodhet poshtë dhomës së tharjes shërben për të mbledhur pluhurin që del nga pjesa konike e tharëses, gjithashtu mbledh fraksionin e pluhurit që ndodhet në ciklonin 6 si dhe ushqen ciklonin përfundimtar 7 në bunkerin e ambalazhimit. Deri këtu kemi të bëjmë me skemën e thjeshtë të tharjes së qumështit, mirëpo studiuesit kanë krijuar mu-ndësinë e kursimit dhe si burim janë gjetur:
1. Mundësia e shfrytëzimit të nxehtësisë të ajrit të nxehtë që del nga ciklonet, ai përmban energji (NXEHTËSI) dhe shfrytëzohet për parangrohjen e ajrit që do të bëjë tharjen e qumështit.
2. Zëvendësimi i sistemit pneumatik me një THARËSE ME SHTRAT FLUID.

1.png
1.png (699.28 KiB) Viewed 1248 times


Në fig 8.7 është dhënë skema teknologjike për prodhimin e qum-ështit pluhur me spërkatje ku përfsh-ihet mundësia e shfrytëzimit të nxehtësisë të ajrit të nxehtë që del nga tharja.
Si punon: Mbasi është arritur koncentrimi i nevojshëm në aparatin e vakumit dhe të jetë bërë homogjenizimi (sipas rastit), qumështi i kon-centruar vjen në rezervuarin 3 dhe nëpërmjet rezervuarit me notues e thith elektropompa speciale 4 dhe e dërgon në dhomën e tharjes 1 pikërisht tek shpër-ndarësi (PLUHURZORI) 5 që ka për që-llim të shpërnda-jë qumështin e koncentruar.
Tharja është një metodë e ruajtjes së produkteve ushqimore që ngadalëson rritjen e mikroorganizmave siç janë majatë dhe myku duke i privuar nga uji. Tharja është një nga proceset më të vjetra të ruajtjes në dispozicion të njerëzimit dhe mund të gjurmohet që nga kohërat antike. Sipas shënimeve të Marco Polo për udhëtimet e tij në Azi, mongolët bënë pluhur qumështi duke tharë qumështin në diell. Në ditët e sotme, lloje të ndryshme të produkteve përgatiten nga dehidrimi duke përdorur tharëse që punojnë në zona të ndryshme të prodhimit perfshi edhe përpunimin e qumështit. Produktet e thata ushqimore përfshijnë fruta, mish, produkte qumështi dhe hirrë, si dhe lloje të ndryshme të ushqimevei për fëmijë.
Reduktimi i përmbajtjes së ujit mund të arrihet në mënyra të ndry-shme. Kur bëhet fjalë për heqjen e ujit nga një prod-ukt i ngurtë ushqimor, ai mund të transferohet nga një i ngurtë në një lëng ose të gaztë. Për ta arritur këtë, industria ofron një gamë të gjerë tha-rëse të modeleve të ndryshme, dhe zgjedhja varet nga karakteristi-kat e dëshiruara të produktit përfundimtar.
Ekzistojnë dy arsye kryesore për tharjen e produkteve ushqimore:
Së pari, përjashtohet (ose ngadalësohet) rritja dhe aktiviteti i mikr-oor-ganizmave dhe në këtë mënyrë ruhen produktet ushqimore;
Së dyti, për të zvogëluar peshën dhe vllimin e produktit ushqimor që le-hteson transportin dhe ruajtjen e ben më të lirë. Kur thahen siç duhet, vlera ushqyese, ngjyra, shija dhe struktura e ushqimit të thatë pas ristrukturimit me ujë ndryshojnë vetëm pak nga ushqimi i freskët. Sidoqoftë, nëse tharja kryhet gabimisht, ka një humbje të madhe të vlerës ushqyese, shijes dhe, më e rëndësishmja, ekziston rreziku i ndo-tjes me mikroorganizma dhe, ndoshta, edhe helmim nga ushqimi.
PARIMET E Tharjes Tharja është një proces që konsiston në heqjen e ujit ose tretësit tjetër me avullim nga një solucion, ose lëng. Ky proces përdoret shpesh si faza përfundimtare e prodhimit para shitjes ose paketimit të një produkti. Zakonisht produkti ushqimorë (Qumeshti – Kulloshtra - Hirra) thahet duke përdorur ajër të nxehtë për të hequr ujin. Ky ajër duhet të jetë i nxehtë, i thatë dhe i lëviz-shëm për të arritur tharje efektive. Këta faktorë janë të lidhur dhe është e rëndësishme që secili faktor të jetë optimal (për shembull, ajri i ftohtë i lëvizshëm dhe ajri i nxehtë i lagësht nuk janë të përshta-tshëm). Ajri i thatë karakterizohet nga lagështia e tij: sa më e ulët lagështia, aq më i thatë është ajri.
• Nëse ajri nuk lëviz përgjatë ushqimit, atëherë heqja e ujit tashmë nuk ndodh. Një ventilator ose kompresor është i nevojshëm për të ruajtur qark-ullimin e ajrit. Pra, kur ushqimi thahet, ajri i nxehtë bie në kontakt me ushqimin. Ajri i nxehtë thith ujin nga ushqimi dhe e largon atë nga ushqimi. Ajri i ri i nxehtë vjen në vend të tij dhe pro-cesi vazhdon derisa i gjithë uji të hiqet nga produkti ushqimor. Ajri që nuk është i ngopur me lagështi (RH i ulët) është në gjendje të tërheqë dhe të mbajë gjithnjë e më shumë ujë derisa të ngopet. Parimi i tharjes është që ajri i thatë bie në kontakt me produktin dhe thith pak lagështi prej tij. Ky ajër duhet të zëvendësohet me ajër të thatë në mënyrë që procesi i largimit të lagështisë nga pro-dukti të mund të vazhdojë derisa të thahet. Nëse përdoret ajër i lagësht (RH i lartë), për shembull në klimat tropikale ku është mjaft i lagësht, ai shpejt ngopet dhe nuk mund të mbledhë më avuj uji nga ushqimi. Prandaj, procesi i tharjes zgjat më shumë në tropikët me lagështi sesa në tropikët gjysmë të thatë.
Temperatura e ajrit ndikon në lagështinë: Temperaturat më të larta zvogëlojnë lagështinë dhe lejojnë që ky ajër të mbartë më shumë avuj uji.
PËRDORIMI I DIAGRAMËS PSIKROMETRIKE Një diagramë psikrometrike tregon grafikisht karakteristika të ndryshme të ajrit që janë të rëndësishme për tharjen. Karakteristikat e treguara në dia-gram janë temperatura, lagështia absolute, lagështia relative (%) dhe dendësia e ajrit. Kjo skemë është zhvilluar për t'u përdorur në llogaritjet e tharjes dhe modelin e tharëses. Programet kompjute-rike tani janë në dispozicion për llogaritjen e karakteristikave të ajrit.
NDIKIMI I MADHËSISË SË KOKRIZA . Faktori kryesor që ndikon në shpejtësinë e tharjes është shkalla me të cilën lagështia mund të lëvizë nga thellësia e grimcave ose produktit ushqimor në sipërfa-qe. Prandaj, sa më e shkurtër të jetë distanca që përshkon lagë-shtia, aq më shpejt shpejtësia e tharjes. Prandaj, kur është e mu-ndur, produkti duhet të grimëcohet pritet në të vogla para se të thahet. Ulja e madhësisë rrit gjithashtu sipërfaqen e ushqimit në raport me vëllimin e copave. Kjo, nga ana tjetër, rrit shpejtësinë me të cilën uji avullon nga produkti.
Formimi i kores së jashtme. Formimi i kores së jashtme është një proces që ndodh kur disa produkte ushqimore të caktuara thahen. Karakterizohet nga formimi i një kore të fortë në sipërfaqen e gri-mcave të tilla si produkt-et e qumështit, i cili ngadalëson shpejtës-inë e tharjes. Ndërsa thahet, lagështia nga brenda ushqimit lëviz nga qendra në sipërfaqen e produktit, ku avullohet, nëse në sipër-faqe formohet një kore e dendur, lagështia nuk mund të hiqet nga qendra e produktit. Formimi i kores së jashtme shkaktohet nga tharja shumë shpejt në fazën fillestare (shpejtësia konstante) dhe mund të shmanget duke përdorur ajër më të ftohtë në fazën fille-stare të tharjes.
Qëndrueshmëria dhe ruajtja e ushqimit të tharë Për të siguruar ruajtje të sigurt, përmbajtja përfundimtare e lagështisë së ushqimit duhet të jetë më pak se 20% për frutat dhe mishin, më pak se 10% për perimet dhe 2.5-5% për produktet e qumështit. Stabiliteti i ru-ajtjes së ushqimeve të thata varet nga përmbajtja e lagështisë së tyre dhe sa lehtë mund të thithin lagështi nga ajri. Natyrisht, në ra-jone me lagështi të lartë, rreziku i lagështisë së rritur të produktit është më i madh. Sidoqoftë, ushqime të ndryshme thithin lagështirë ndryshe. Lëndët ushqimore që thithin lagështi në mënyrë aktive duhet të paketohen në material rezistent ndaj lagështirës. Lagështia e ulët është një tregues i stabilitetit të ushqimit, por jo një garanci. Më e rënd-ësishme është disponueshmëria e lagështisë për rritjen e mikrobeve, dhe kjo përshkruhet me termin aktivitet i ujit (VA). Aktiviteti i ujit mund të ndryshojë nga 0 në 1. Sa më e ulët të jetë kjo vlerë, aq më e vështirë është që mikroorganizmat të rriten në ushqim.
TEKNIKAT E Tharjes Ekziston një numër i madh i teknikave të ndry-shme të tharjes, secila me përfitimet e veta për një përdorim speci-fik, duke përfshirë: tharja me ngrirje (lyofilizimi); tharje / rul; tharje me spërkatje; tharje në një shtrat të lëngshëm; tharje superkritike; tharje dielektrike; etj. Për teknikat e tharjes eshte folur edhe here te tjera, per ata qe jane interesuar sidomos teknolloget keta njohuri ne menyre hollesishme i gjejne ne LIBRIN – 1.
Tharja me ngrirje (liofilizimi) Tharja me ngrirje ose lyofilizimi është një metodë në të cilën, para tharjes, tretësi ngrihet, pastaj sublimohet, domethënë kalon në fazën e gazët direkt nga lënda e ngurtë në një temperaturë nën pikën e shkrirjes së tretësit. Në të njëjtën kohë, vetitë biologjike të proteinave ruhen dhe vitaminat dhe përbërësit bioaktivë nuk preken. Presioni mund të zvogëlohet me një pompë të lartë vakumi (edhe pse tharja me ngrirje në presionin at-mosferik është e mundur në ajër të thatë). Kur përdorni një pompë vakumi, avujt nga proc-esi i lartësimit largohen nga sistemi, duke u kthyer në akull në një ko-ndensator që funksionon në temperatura shumë të ulëta dhe ndodhen jashtë dhomës së lartësimit. Pas përf-undimit të procesit të tharjes së ngrirjes, një gaz inert si azoti zakonisht zë vendin e vakumit, pas së cilës materiali paketohet dhe vu-loset. Tharja me ngrirje përdoret rrallë për prodhimin e qumështit pluhur për shkak të konsumit të lartë të energjisë.
V A Z H D O N......

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 14 May 2021, 16:12

INDUSTRIA E QUMESHTIT

AMBALAZHIMI I KULLOSHTRES

Në qofte se do te zbatohen të gjitha ato çfare u thane më lart dhe dikush qe ka haber nga keta pune perpilojne një standart per KULLOSHTREN zbatimi i te cilit te jete i kontrolluar nga shteti ateherë behet e mundur të prodhohet edhe ne vendin tone dhe te tregetohet e lenget ose akoma më e sigurte e THATË.
Sipas rsatit edhe ambalazhimi - paketimi ralizohet ne pershtatje me gjendjen e kulloshtres.

Kur tregetohet e lenget mund te shfrytezohen pajisjet makinerite qe perdoren per ambalazhimin e produkteve te lengeta te qume-shtit, ndersa kur prodhohet ne gjendje te thate - pluhur mund te perdoren edhe keto makineri:

1. Makinë automatike per paketimin e qumështit – kulloshtres pluhur etj. Tip. standard KST-300F CE ekran me prekje – inteligjent
Madhësia e paketimit të vetëm: 115 X 78X 185
Përshkrimi i makines:
. Tipi = Multifunksional
. Lloji i paketimit = Qese
. Automatik
. Paketon qumesht – kulloshter pluhur me cilësi të lartë.
. Diapazoni i mbushjes 2 - 200g
. Pesha 150 kg
. Lloji i paketimit të menyres vëllimore
. Madhësia e pakos – tubet W 10 ~ 140 mm L 30 ~ 200 mm
Makina e paketimit KST-300F është krijuar për të paketuar të gjitha llojet e produkteve - pluhur, të tilla si kafe, cil, çaj, qumësht, erëza dhe pluhur tjetër mbushës me rrjedhshmëri të mirë.
* Aksesorët e pajisjeve miratojnë përbërës elektrikë të markës së fa-mëshme te vendit prodhues dhe janë testuar nga praktika e tregut për shumë vite për të siguruar një performancë dhe qëndrueshmëri më të qëndrueshme.
* E gjithë makina është çeliku inox me trashësi 3 mm & 5 mm dhe fun-ksionimi është i qëndrueshëm; Komponentët thelbësorë janë dizajn i optimizuar posaçërisht, dhe shpejtësia e paketimit është e shpejtë.
* Të gjitha materialet e arritshme janë bërë prej standardit ndërkomb-ëtar të ushqimit çelik inox SUS304 për të siguruar higjienën dhe besueshmërinë e produktit.
* Dizajni i të gjithë makinës është në përputhje me standardet GMP dhe ka kaluar certifikimin CE.
* Kodimi opsional, shkarkimi i ajrit, sistemi i goditjeve me kënd të rru-mbullakët.
. 2 Makine automatike (praktike dhe e vogel) per paketimin e kull-oshtres dhe qumeshtit pluhur.
Detaje: Paketimi me shumë funksione Industritë e zbatueshme: Hotele, Prodhim Pl Vendndodhja e Shërbimit Lokal: Asnje Tensioni: 220V / 110V Emri i markës: Paketa e Ylberit Certifikimi: CE + ISO Garancia: 1 vit Lloji i marketingut: Produkt i ri 2020 Inspektimi dalës i videos: Me kusht Shpejtësia e mbushjes: 10-20 thasë / Min Saktësia e mbushjes: % 1% Gjerësia e qeses së paketimit: 5-10CM (mund të personalizohet)
Materiali i paketimit: Letër, plastikë, film plastik: Mbushja, vulosja, pe-shimi Shërbimi pas Garancisë: Mbështetje teknike video, Onli Dimen-sioni (L * W * H): 38x58x160CM Shërbimi pas shitjes i siguruar: Pjesë këmbimi falas, Video teknike Pikat kryesore të shitjes:
Shumëfunksional Kapaciteti i prodhimit: 5 qese / min, 20 qese / min, 7 qese Gama e mbushjes: 1-100g (mund të personalizohet) Gjatësia e qeses së paketimit: 3-16CM (mund të personalizohet) Lloji i vulosjes së çantës: 3 vulë anësore / vulë mbrapa Lloji i vul-osjes së çantës: 3 vulë anësore / vulë mbrapa Përdorimi: mbushje me peshë dhe pako
Materiali i paketimit: pluhur i thatë ose kokërr. Kjo makinë auto-matike për paketimin e pluhurit të qumështit është bërë prej çeliku inox me performancë të qëndrueshme, konsum më të ulët, efikasitet të lartë, siguri dhe pastërti, është një pajisje ideale që mund të përdoret për paketimin e ushqimit, çajit, barit, pluhurit të thatë, kokrrizave, farave, drithërave, grurë, fasule, pajisje të vogla dhe përbërës etj.
Cilat janë tiparet e makinës tonë automatike të paketimit të qumeshtit pluhuri ?
1. Çelik i plotë inoxidabel dhe kursen energjinë elektrike.
2. Kontroll inteligjent, mund të bëjë paketim plotësisht automatik, më preciz dhe të shpejtë.
3. Pajisja me dridhje të dyfishtë, është mirë për paketimin e pothuajse të gjitha llojeve të pluhurit.
4. Dizajn i ndarë, efikasitet i lartë, pajisje me zhurmë të ulët, duke fun-ksionuar normalisht.
5. Lehtë për të vepruar, pesha e mbushjes mund të vendoset direkt në ekran.
6. Materiali i mbështjellë: film (rulo plastik, film i laminuar, letër alum-ini, letër filtri, pëlhura jo të endura dhe materiale të tjera të përbëra të cilat mund të mbyllen me nxehtësi.
Saktësia e paketimit:% 1%
Materiali i mbështjellë i disponueshëm: film plastik, letër filtri, letër alumini, film i laminuar, pëlhura jo të endura etj.
Furnizimi me energji elektrike: AC220V / 110V
Përmasat: (cm) 38x58x160CM Pesha: 90 kg
3. Makinë për paketimin e Colostrum pluhur në qese.
Makina e paketimit të Colostrum pluhur në qese është një makinë plotësisht automatike, që integron peshimin automatik, mbushjen, prodhimin e qeseve, vulosjen, shtypjen dhe numërimin në një. Kontrolli i ekranit pouch e bën ndërveprimin e makinës shumë më të mirë. HENAN UNIQUE do të ofrojë makinë paketimi automatike të qe-ses me pluhur colostrum me udhëzues instalimi dhe funk-sionimi për t'u siguruar që do të funksionojë mirë.
Makina automatike e paketimit miraton servomotor për tërheqjen e shiritit te letres Aparaturat e kontrollit PLCjane të markave të fam-shme ndërkombëtare me performancë të besueshme. Të dy mek-anizmat vulë tërthore dhe gjatësore adoptojnë sistemin pneumatik me veprim të qëndrueshëm dhe të besueshëm. Dizajni i përparuar siguron që kjo makinë të përshtatet në sektorë të ndryshëm ind-ustriale me rregullim, funksionim dhe mirëmbajtje shumë të përsh-tatshme gjatë shërbimit të saj.
Colostrum Powder Bag Packaging Machine Specification
Model
Bag Typ
Measuring range
Measurement accuracy . Speed , Bag Length, Bag Wdth,
Makina e paketimit të Colostrum – Pluhur – Specifikimet.
Modeli HU – 350F
Lloji i qeses Qese – zarf, traste e vogel, Qese me fund te sheshtë
Diapazoni i matjes 200 deri 5000 gr
Saktësia e matjes. 0.2%
Shpejtësia Deri në 50 qese/min
Gjatesia e qeses 50 – 460 mm
Gjeresia e qeses 80 – 350 mm
Gjerësia e materjalit mbështjellë 540 mm
Trashësia e “ “ 0.04 – 0.12 mm
Diametri i jashtëm i materialit paketues, 540 mm
Materialet e paketimit, ∅ = 75 mm
Tensioni AC 220/V 50 HZ, 1 fazë ose sipas
kerkesave te klientit
Konsumi i energjisë, 6 KW
Kërkesa për ajër të kompresuar, 0.6MPa0.36 M3/min
Dimensioni (LxWxH), 2265/2536/3200 mm
Pesha 1900 kg1.png
1.png (392.69 KiB) Viewed 1101 times


2.png
2.png (328.56 KiB) Viewed 1101 times


3.png
3.png (304.3 KiB) Viewed 1101 times


4.png
4.png (499 KiB) Viewed 1101 times


5.png
5.png (223.52 KiB) Viewed 1101 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 18 May 2021, 11:29

NDUSTRIA E QUMESHTIT

ANTIBIOTIKËT NË QUMESHT

Të gjithe flasim per antibiotiket, japim mendime - opinjone kudo që ndodhemi në rruge, ne kafe - lokale, në shhtepi me njeri tjetrin, vetëm ne fermë ku prodhohet dhe atje ku perpunohet qumeshti nuk ngacmohet ky problem!!!!
Bëhet fjale per antibiotiket që merren kur nuk eshte e nevojshme, dhe menyhrat jane nga më gtë ndryshme; shpesh here disa njrez dalin mbi mjekun dhe mbasi kane rene dakort me farmacistin "zemer - mire" i sigurojne ato, por nuk mungojne edhe pseudo - mjekë qe mbushin recetat me antibiotike pa qene e nevojshme!!
Ekzistojne edhe rruge te tjera nepermjet ushqimit, midis tyre eshte edhe qumeshti, disa njerez nguten dhe akuzojne qumeshtin pa deskritituar vet njerezit qe i bejne keta veprime te denueshme.
PS!!!
Një gjë duhet të jete e qarte nga te gjithe se marrja e antibiotikeve kur nuk eshte e nevojshme eshte në dëm të organizmit tone sepse:

. Së pari; Në qofte se ne semuremi dhe do te kemi nevojë per to, ata nuk e kane më efektin e duhur.

. Së dyti; Antibiotiket asgjesojne mikrofloren intestinale (zorreve) perfshi edhe BAKTERET E MIRA + MIKET TONA ky eshte dëm edhe më i madh

. Së treti; Antibiotiket frenojne zhvillimet e proceve të dobishme teknologjike që zhvillohen ne vartesi te produktit që pergatisim keshtu; nuk behet kos, kefir, nuk stazhionon djathi etj,

Me sa duket ne vazhdojme të marrim here pas here antibiotike pa qene e nevojshme!!!!!

A përmban qumështi antibiotikë? Rregullat në Kanada ( Një vend qe dallohet per zhvillimin për së mbari te Ind. se Qumeshtit) janë shumë të qarta për këtë problem. Kur antibiotiket administrohen në një lopë, prodhuesi i qumështit duhet të ndjekë protokollet strikte.
Prodhuesit vlerësojnë shëndetin dhe sigurinë e lopëve të tyre. Ashtu si njerëzit, lopët ndonjëherë janë të sëmura. Antibiotikët administrohen vetëm në rast të sëmundjes, për të ndihmuar në ruajtjen e shëndetit dhe mirëqenien e kafshëve.
Lopa e trajtuar me antibiotikë duhet të identifikohet qartë. Prodh-uesi i qumështit vazhdon të mjele lopën, por qumështi i tij do të hidhet larg derisa antibiotiku te largohet!!!!! nga organizmi. Ndëshkimet shumë të ashpra i imponohen çdo prodhuesi i cili nuk i përmbahet rregullave.
Nëse antibiotikët jane të pranishëm në qumësht, përpunuesit nuk mund ta përdorin atë për të bërë djathë apo kos. Në të vërtetë, antibiotikët do të vrasin bakteret e përdorura në procesin e prodh-imit të këtyre dy produkteve të qumështit.

REFERENCAT
Qendra Kanadeze e Informacionit të Qumështit - Bujqësia dhe Agro-Ushqimi. Kodi Kombëtar i Produkteve të Qumështit. 2015.

Si mund te prodhohet Qumësht pa mbetje antibiotike!

Mbetjet antibiotike janë një çështje e rëndësishme për sigurinë e qumështit, pasi ato potencialisht mund të kenë ndikime në shënd-etin e njeriut theksojne vazhdimisht ekspertet. Ata gjithashtu mund të ndërhyjnë në proceset prodhuese të produkteve të qumështit duke penguar fermentimin e yogurtit dhe djathrave. Industria e qumështit nuk toleron praninë e këtyre mbetjeve në qumësht. Nëse mbetjet e antibiotikëve zbulohen në fermë ose në fabrikë, qumështi konsiderohet sistematikisht i papërshtatshëm për konsum njerëzor.
Këtu janë 13 mënyra parandaluese për të aplikuar në fermë për të shmangur praninë e mbetjeve antibiotike në qumësht.

1. Trajnoni stafin si duhet
Nuk po kuptohet nga njerezit efekti i mbetejve antibiotike!!! tone ekspertet në Kanada, po tek ne çfare ndodhë??!!! I gjithë stafi du-het të trajnohet për të kuptuar rëndësinë e heqjes së mbetjeve. Trajnimi duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i rregullt.

2. Miratimi i praktikave dhe procedurave të standardizuara në fer-më
Çdo person që kryen një procedurë trajtimi duhet të jetë i njohur me procedurat e standardizuara të operimit të fermës. Praktikat duhet të shkruhen dhe të jenë të arritshme nga personeli në çdo kohë.

3. Identifikoni lopët e trajtuara
Në kopetë, kur lopët nuk janë identifikuar qartë si në trajtimin ant-ibiotik, ka më shumë gjasa që qumështi i kontaminuar të vendoset aksidentalisht në rezervuar. Për këtë arsye, është thelbësore që çdo lopë e trajtuar të mund të dallohet lehtë. Vini re tek etiketat e veshit.

4. Shënoni të gjitha lopët para trajtimit
Praktika më e efektshme është të shënoni të gjitha lopët para trajtimit të antibiotikut. Disa prodhues identifikojnë lopët duke bere ngjyrosje.
Për shembull: një shenjë me ngjyrë dhe / ose një byzylyk parala-jmëron teknologun që qumështi duhet të mbahet veç dhe larg.

5. Përdorni vetëm antibiotikë të miratuar
Të gjithë antibiotikët që përdoren për lopët qumështore duhet të miratohen nga autoritetet rregullatore kanadeze. Në mënyrë ideale, në fermë duhet të përdoren protokollet e trajtimit të miratuara nga veterinari.

6. Ruani antibiotikët siç duhet
Është e rëndësishme që antibiotikët të ruhen siç duhet për të shmangur konfuzionin me produkte të tjera. Produktet e skaduara nuk duhet të përdoren dhe duhet të shkatërrohen në mënyrë të sigurt.

7. Sigurohuni që antibiotikët janë etiketuar si duhet
Shishet duhet të shënohen qartë me etiketën e tyre dhe duhet të tregojnë periudhën e tërheqjes së qumështit, dozën, frekuencën e trajtimit dhe mënyrën e administrimit.

8. Identifikoni të gjitha trajtimet
Është një detyrim i domosdoshëm për të listuar të gjitha trajtimet që u jepen kafshëve ushqimore. Të gjitha trajtimet, jo vetëm të pa-rat dhe të fundit, duhet të shënohen në regjistrat e fermave.

9. Mjelja e lopëve të trajtuara veçmas ose në fund
Praktika më e mirë është qumështi i lopëve te kuruara me antibio-tike, qumështi i të cilëve duhet të hidhet i fundit dhe / ose veçmas. Kjo mënyrë për të bërë gjërat nuk lejon vendosjen e qumështit të kontaminuar potencialisht në rezervuar.

10. Testoni qumështin kur bleni lopët.
Megjithëse shumica e prodhuesve blejnë lopë në supozimin se ato nuk janë të pastra nga mbetjet antibiotike, është praktikë e mirë për të testuar lopët para se të jenë të siguroheni.

11. Respektoni periudhën e tërheqjes
Prodhuesit duhet të kuptojnë qartë dhe respektojnë periudhën e caktuar të tërheqjes. Në situatat kur antibiotiku është përdorur ja-shtë etiketës ose për periudha të zgjatura, është e rëndësishme të ndiqni rekomandimin e veterinarit. Nëse është në dyshim, duhet të kryhet një provë për shqyrtimin e antibiotikut.

12. Lopët e qumështit të ndara nga lopët e thata
Kur gjedhët janë më të vogla, lopët e qumështit dhe lopët e thata mund të qëndrojnë së bashku. Kjo praktikë duhet të shmanget kur trajtimi është administruar tek lopët e thata, në rast se njëra prej tyre trajtohet aksidentalisht.

13. Hedheni qumështin nga lopët e trajtuara
Deri në fund të periudhës së duhur të tërheqjes, të gjitha qumështet nga lopët e trajtuara duhet të hidhen poshtë. Disa prodhues gabimisht
besojnë ne te kunderten. Kjo praktikë e gabuar rrit rrezikun e mbe-tjeve në qumësht në fermë.

Zbatimi i këtyre praktikave të mira shmang kontaminimin e qumë-shtit të rezervuar me mbetje antibiotike, duke shmangur kështu dënimin e qumështit dhe ndëshkimet e rënda që ndjekin. te aplikuara çdo ditë

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 22 May 2021, 11:40

INDUSTRIA E QUMESHTIT

TEST PER ANTIBIOTIKET NE QUMESHT.

Antibiotics Test Digital Reader MILK DOCTOR 500

Njerezit semuren, besoj se askush nuk e kundershton, po kafshet qumesht - dhenese a semuren? patjeter se PO, a duhet te kurohemi? dhe sipas kesh-illave te mjekut si njerezit ashtu edhe kafshet e luftojne semundjen me ANTIBIOTIKE, mirepo tek kafshet perdoret sasi disa here më e madhe dhe nje pjese e mire e tyre perfundojne ne gjendren e qumeshtit.
Me qene se jane rezistente ata arrijne deri ne organizmin tone nepermjet qumeshtit, per pasojat u fol ne materjalin e kaluar. POR fermeret duhet të kenë parasysh edhe një fakt se NUK DUHET BASHKUAR QUMESHTI I KAFSHEVE QË KUROHEN ME KAFSHET E SHENDETESHME, të mos harrojme se : në 100 lope ne qofte se 5 prej tyre kurohen me antibiotike dhe bashkohet qumeshti i tyre me gjithe tufen ky qumesht NUK BËN!!!! = NUK MPIKSET NË KOS.
Bota zbaton standartet per kete problem te shoqeruara me ndeshkime mjaft te rrepta kur nuk zbatohen.
Jemi ne fazen se si do t`i zbulojme ne qumeshtin qe furnizohemi nga fermeret e paditur dhe te pabindur?
Në qofte se presim t`i zbulojme nepermjet metodave klasike, nuk besoj se e realizojme per shum aresye. Edhe ketu na vijne ne ndihme mendjet inteligjente, qe kane zbuluar metoda te thjeshta - te shpejta dhe te sakta me anen e TESTEVE, midis tyre eshte edhe:

Antibiotics Test Digital Reader MILK DOCTOR 500

Cili është mjeku i qumështit?

Doktori i qumështit është një lexues dixhital i lëvizshëm për testin e mbetjes së antibiotikut në qumësht.
Pas trajtimit të lopës me antibiotikë, është e nevojshme të kontrolloni nëse qumështi është pa mbetje të antibiotikëve përpara se të dilni nga ferma juaj. Me doktorin e qumështit duhen vetëm 5 minuta për të provuar qumështin dhe për të marrë rezultate të sakta. Aparati eshte prodhuar në Japoni me teknologji të lartë, Doctori i qumështit është mënyra më efektive për të mbrojtur biznesin tuaj.

Përparësitë:
. I lehtë ne perdorim dhe i dobishëm
Mjeku i qumështit peshon vetëm 250 gram (0,55 lbs) dhe mund të mbahet me vetëm me një dorë. Ju mund të merrni doktorin e qumështit së bashku me ju të provoni qumështin sa herë që të jetë e nevojshme. Eshtë pajisja e përsosur për testimin e mbetjeve te antibiotikut para se të transportoni ngar-kesën tuaj.
. I shpejtë dhe i lehtë për t’u përdorur
. Me butona të thjeshtë, të lehtë për t’u përdorur, Mjeku i qumështit ju lejon të provoni qumështin tuaj në disa hapa. Në pesë minuta ju mbledhni mostrën e qumështit, provojeni atë dhe verifikoni rezultatet me saktësi të lartë.
. I saktë dhe i besueshëm
Mjeku i qumështit ka një skaner lazer të ekranit, shiritat e provës brenda disa sekondash jep reagimin. Kujtesa e saj e brendshme ruan deri në 99 teste.
Prania e antibiotikëve në qumësht paraqet disa probleme për shëndetin publik dhe dëmtime në industri. Gëlltitja e qumështit të kon-taminuar me mbe-tje të antibiotikëve mund të gjenerojë reaksione alergjike si, dermatit, rinit dhe astma bronkiale. .
Në industri, qumështi i kontaminuar me antibiotikë mund të pengojë seriozisht rritjen e kulturave të qumështit, duke ndikuar në prodhimin e kosit dhe produkteve të tjera të fermentuara. Për më tep-ër, ajo mund të gjenerojë formimin e aromave të pakëndshme në djathërat dhe kremrat.
Në Shtetet e Bashkuara, Administrata e Ushqimit dhe Barnave (FDA) - kontrollon nga afër prodhimin e qumështit përmes një sis-temi të menaxhimit të quajtur HACCP (Pika e Analizës së Rreziksh-me dhe Pikat e Kontrollit Kritik), duke vendosur dënime dhe gjoba të rënda për fermerët, qumështi i të cilëve është i ndotur me antibi-otikë. Përveç humbjes financiare, pasoja të tjera për fabrikat dhe qendrat e perpunimit te qumeshtit përfshijnë dë-mtimin e reputa-cionit dhe rrezikun e humbjes së licencës së tyre për të prodhuar qumësht.
Prandaj, është e rëndësishme që të testoni qumështin përpara se ta dërgoni në baxho – fabrike, për t'u siguruar që nuk është i kontami-nuar me ant-ibiotikë. Mjeku i qumështit është pajisja e vetme portative në treg që zbulon mbetjet e antibiotikëve në qumësht me sak-tësi të lartë, duke siguruar rezultate të besueshme.
Mësojeni pse Mjeku i qumështit është zgjidhja më e mirë për testi-min e antibiotikëve në qumësht.
Sot ekzistojnë disa metoda në zbulimin e mbetjeve të antibiotikëve në qumësht. Ato më të sakta bazohen në teknika laboratorike si kromatografia dhe mbështeten në pajisje të sofistikuara. Por ato janë mjaft të shtrenjta dhe kërkojnë kohë, personel të afte!!!!
Ekzistojnë edhe komplete provash komerciale, të cilat bazohen në frenimin e rritjes bakteriale ose reaksione imunologjike ose enzi-matike. Këto kom-plete kanë avantazhin e të qenit të shpejtë, por mund të kenë rezultate false-pozitive, duke identifikuar mbetjet në mostrat e qumështit që në të vërtetë nuk janë të kontaminuara. Kjo është për shkak të pranisë së substancave të caktuara në qumështin e lopëve me mastitë, të cilat mund të ndërhyjnë në rezultatet.
Metoda e zbulimit me anen e Mjekut të qumështit bazohet në kromatografinë, e njëjtë me testet laboratorike. Avantazhi është që Mjeku i qumështit mund të përdoret në vend, duke eleminuar nev-ojën e marrjes së mostrave në një laborator. Përveç kësaj, ju mund të përdorni Doktorin e qumështit sa herë që dëshironi (gjë që do të ishte e pa realizueshme me metodën laboratorike). Kjo është arsy-eja pse Mjeku i Qumështit është zgjidhja më e mirë në testet e ant-ibiotikëve: kombinon saktësinë dhe besueshmërinë e testeve labo-ratorike me komoditetin e kompleteve të provave tregtare.

Si funksionon DOCTORI I Qumështit

Mjeku i qumështit është një pajisje me dorë që ka një skanues lazer i cili saktë mat rezultatet e marra nga kutitë e testit të antibiotikëve Milk Doctor BETA dhe TETRA (shitet veçmas). Rezultatet shfaqen në ekranin dixhital, duke eleminuar çdo dyshim në interpretimin vizual të shiritave të provës.
Mjeku i qumështit ka dy komplete testimi që zbulojnë grupe të ndryshme të antibiotikëve: Doktor qumështi BETA, për antibiotikë beta-laktam, dhe Doctor qumësht TETRA për antibiotikë të grupit tetraciklin.

Si të përdorni DOCTORIN e qumështit:
(Veprimet jepen ne fotot)


1.png
1.png (504.16 KiB) Viewed 1033 times


2.png
2.png (155.14 KiB) Viewed 1033 times


3.png
3.png (138.58 KiB) Viewed 1033 times


Në rreth pesë minuta, ju provoni praninë e mbetjeve të antibioti-këve në qumësht dhe verifikoni rezultatet me Doctor qumështit. Shikoni sa e thjeshtë është.(fotot)
NEGATIVE – QUMESHT NORMAL:
Nëse Testi tregon qartë tre shirita vertikale, atëherë qumështi është normal.
POZITIVE – QUMESHT I KONTAMINUAR:
Nëse qumështi është i kontaminuar, TESTI nuk do t'i tregojë qartë tre shirita. Do të shfaqen vetëm dy ose tre shirita me një ngjyrë të venitur.
TESTI INVALID:
Nëse shiriti nuk tregon ndonjë shirit vertikal, atëherë rezultati është i pavlefshëm. Bëni përsëri provën për ta konfirmuar.
Seksioni vijues përshkruan se si shfaqen matjet e marra në Mjekun e qumështit.
Edhe pse është e mundur të shikoni rezultatet e testit direkt në shi-rit, interpretimi i tyre mund të mos jetë i lehtë.
Me doktorin e qumështit, rezultati është gjithmonë i saktë, pa asnjë diferencë për dyshime. Ajo tregon matjen e secilit shirit individual dhe gjithashtu rezultatin përfundimtar. Shihni figurën më poshtë:

4.png
4.png (81.27 KiB) Viewed 1033 times


5.png
5.png (137.25 KiB) Viewed 1033 times


KUJDES!
Ju lutemi kryeni të dy testet (testi i doktorit të qumështit BETA dhe testi i qumështit) në një sipërfaqe të sheshtë.
Shmangni prekjen, lagjen ose ndotjen e zonës së rezultatit të pro-vës në shirit. Nëse ka ujë ose gjurmë gishtash në këtë zonë, rezult-ati i testit nuk do të jetë i saktë.
Shmangni prekjen, lagjen ose ndotjen e sipërfaqes së skanerit, pasi kjo mund të ndikojë në rezultatin e matjes.
Pasi të keni përdorur shiritin e provës, ju lutemi vendoseni menjëh-erë në Mjekun e qumështit (brenda 30 minutash).
Mjeku i qumështit është vetëm për qëllime monitorimi. Diagnoza përfundimtare duhet të bëhet me metodat zyrtare.
Mjeku i qumështit duhet të përdoret ekskluzivisht me kutitë e qum-ështit BETA dhe Doktorin e qumështit TETRA. Mos e përdorni mjek-un e qumështit me kuti provash nga prodhuesit e tjerë.
Mjeku i qumështit nuk mund të përdoret për matjen e qumështit individual (nga një kafshë e vetme).
Për më shumë informacion, lexoni manualin e udhëzimeve të Mje-kut të qumështit.
Mirëmbajtja dhe kujdesi
Mos e prekni skanerin me objekte të forta ose të mprehta.
Mos përdorni kimikate (tretës, hollues, etj.) Për të pastruar pajisjen.
Për të pastruar pajisjen, përdorni një leckë të lagur me ujë. Pastaj fshijeni atë me një leckë të butë të thatë.
Shmangni përdorimin e leckave për të pastruar skanerin sepse ato mund të gërvishtin sipërfaqen e tij dhe të komprometojnë matjen. Fshijeni butësisht me një shtupë pambuku.
Mos e ekspozoni ndaj diellit të drejtpërdrejtë, temperaturat mbi 50 ° C (122 ° F), lagështi ose pluhur.
Pajisja nuk është e papërshkueshme nga uji. Mos e lagni ose zhytni atë në ujë ose në ndonjë lëng tjetër.
Mos e hidhni ose përplaseni pajisjen.
Gjithmonë mbajeni kapakun e skanerit të mbyllur. Shmangni eks-pozimin e skanerit në dritë të panevojshme.
Mos e çmontoni dhe mos provoni ta rregulloni pajisjen vetë. Nëse është e nevojshme, kontaktoni shitësin tuaj.
Kur e ruani pajisjen për një periudhë të gjatë kohore, mbyllni fort kapakun e skanerit, hiqni bateritë dhe mbajeni ndarjen e baterisë të mbyllur. Ruani në një vend të thatë, pa pluhur, lagështi ose ekspozim nga rrezet e diellit.
Kur bateritë janë të ulëta, një mesazh paralajmërues shfaqet në ek-ran. Ende mund të përdorni pajisjen, por ju rekomandojmë të ndë-rroni bateritë sa më shpejt të jetë e mundur. Për të ruajtur energjinë e baterisë, pajisja fiket automatikisht pas 4 minutash pa përdorim.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 02 Jun 2021, 10:15

INDUSTRIA E QUMESHTIT

A E DINI ÇFARË DITE ESHTE 1 QERSHORI?

Studime të freskëta që konfirmojnë se qumështi i pijshëm është i shëndetshëm, në vitin 2001 u iniciua DITA E QUMESHTIT nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara dhe festohet çdo vit në 1 Qershor. Siç duket ekspertët shikojne një li-dhje të forte midis dhe të pa shkeputur midis QUMESHTIT dhe NJERIUT që fillon që në ditet e para te jetes prandaj dhe eshte caktuar më 1 QERSHOR në FESTËN E FËMIJEVE.
Teknologet e mirefillte qe ndjekiin te rejat ne kete sektor duhet t`a dijnë kete date ndersa konsumatoret le t`a mesojne dhe t`a vleresojne.
Qëllimi i kësaj feste është popullarizimi i qumështit dhe programit social "Tre produkte qumështi në ditë" që njihet kudo ne bote do t'ju tregojë për hulumtimet më të rëndësishme mbi përfitimet e produkteve të qumështit.
Një ekip shkencëtarësh nga Universiteti i Navarra në Pamplona (Spanjë) ka identifikuar një numër përfitimesh të pamohueshme të konsumit të jogurtit - kosit për sindromën metabolike dhe mbipe-shen.
Konkluzioni i shkencëtarëve:

1. Përdorimi i kosit lidhet anasjelltas me shtimin e peshës dhe zhvi-llimin e sindromës metabolike.
2. Një grup studjuesish nga Danimarka, Hollanda dhe Britania e Madhe te udhëhequr nga Profesorët Ian Givens & Arne Astrup arriten në përfundimet e mëposhtme:
• Konsumi i rregullt i qumështit dhe produkteve të qumështit në sasi të mjaftueshme gjithmone ne menyre te moderuar (shqip = pa e tepruar) ka një efekt pozitiv në shëndet dhe mund të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit sëmundjeve të rënda kronike.
• Çdo rekomandim për të zvogëluar konsumin e produkteve të qumështit (me kusht që ato të tolerohen mirë) është joproduktiv për shëndetin.
• Është e gabuar të këshillosh njerëzit që nuk janë alergjikë ndaj proteinave të qumështit ose që nuk jane intolerantë ndaj laktozës që të shkurtojnë ose akoma më keq të eliminojnë produktet e qumështit krejtësisht, kjo spjegohet me faktin se produktet e qumështit janë burimi kryesor dhe më efikas për kalciumin.
• Ka një mungesë të hulumtimeve të besueshme shkencore për të treguar se zëvendësimi i qumështit dhe produkteve të qumështit me produkte bimore dhe pije përmirëson shëndetin.
3. Ekspertët e Fondacionit Amerikan të Kërkimeve për Qumështin në Californi kanë vërtetuar se konsumi i produkteve të qumështit (të tilla si qumështi, kosi, Kefiri, djathi, etj.) kane një efekt pozitiv në glukozën në gjak dhe zvogëlon rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2.
4. Një grup shkencëtarësh amerikanë dhe zviceranë të udhëhequr nga Dr. James O'Keeffe (Saint Luke's Mid America Heart Institute, Kansas City, Missouri, USA) ka përcaktuar strategjinë optimale ush-qyese për ruajtjen e kockave të forta gjatë gjithë jetës. Ekspertët kanë arritur në përfundimin se kalciumi, një element kryesor për shëndetin e kockave, merret më mirë nga ushqimi se sa nga pilulat. Shkencëtarët i quajnë produktet e qumështit dhe produktet qe per-mbajne PROBIOTIKE si një nga burimet kryesore të kalciumit.
5. Shkencëtarët nga Spitali Universitar i Gjenevës, i udhëhequr nga MD Emmanuel Beaver, prezantuan rezultatet e studimeve në taki-min Vjetor të Shoqatës Amerikane për Studimin e Kockave dhe Shkëmbimin e Mineraleve, sipas të cilave gratë në menopauzë që konsumojnë rregullisht kos janë më pak të ndjeshëme ndaj humb-jes së kockave.
Tre produkte të qumështit në ditë është një program informues dhe edukativ i Bashkimit Kombëtar të Prodhuesve të Qumështit, i cili filloi me mbë-shtetjen e Ministrisë së Bujqësisë të Federatës Ruse, Qendrës Federale të Kërkimit për Ushqyerjen dhe Bioteknologjinë, Shoqata Ruse për Osteoporozë dhe pjesëmarrja aktive e aktorëve më të mëdhenj në industrinë e qumështit.
Produktet e qumështit janë një nga përbërësit themelorë të një diete të ekuilibruar njerëzore. Por gjatë 20 viteve të fundit, niveli i konsumit të qumështit dhe produkteve të qumështit në disa vende perfshi edhe Rusinë ka rënë në 250 kg, me normën minimale të rekomanduar mjekësore prej 325 kg për person në vit.
Konsumi i kalciumit në Rusi është pothuajse 2 herë më i ulët se no-rma e rekomanduar, sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Qendrës Federale të Kërkimit të Ushqimit dhe Bioteknologjisë. Ky dis-avantazh ndikon veçanërisht në shëndetin e grave shtatzëna dhe fëmijëve.
PS!
Sejcili e nxjerre vet konkluzionin por un per vehten time dhe te afermit e mij e konsiderojme te domosdoshme:
Konsumimin e 150 ml qumesht me gjyse yndyre ne mengjez, + 150 ml PROBIOTIK (Kos ose Kefir ,Aktivia apo Aktimel etj,) ne drekë ose darke dhe 70 gr djathe me gjyse yndyre (i cili me shum veshtiresi mund te sigurohet në kete vend " për shkaqe te paspjegueshme !!!!!) . ku patjeter ben pjese ne menyre te alternuar djathi me myk.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 09 Jun 2021, 19:40

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Kontrolli mikrobiologjik.

1. Dispozitat e përgjithshme
Inspektimi dhe kontrolli sanitar dhe mikrobiologjik të qëndrave që prodhojnë produkte qumështi siguron besueshmërinë e pajtuesh-mërisë me rregullat sanitare dhe higjienike në strukturën e kontrolluar. Ajo kryhet nga qendrat e Mbikëqyrjes Sanitare dhe Epide-miologjike të Shtetit (TSGSEN). Vlefshmëria e masave parandaluese dhe anti-epidemike varet nga frekuenca e ekzaminimit- kontrollit sanitar dhe higjienik dhe llogaritja e treguesve mikrobiologjikë. Mjekët sanitarë për higjienën e ushqimit dhe epidemiologët e Shë-rbimit Sanitar dhe Epidemiol-ogjik Qendror të Shtetit duhet të për-qendrojnë kërkimin, nga njëra anë, në frekuencën minimale të ekz-aminimeve të treguara në tabelat perkatese dhe nga ana tjetër, të marrin parasysh veçoritë dhe specifikat e secilit objekt, pajisjet dhe materialet teknike, kualifikimet e personelit, kultura sanitare e pun-onjësve, veçoritë e furnizimit me ujë, etj, dhe më e rëndësishmja - shkalla e rëndësisë epidemiologjike të produkteve të prodhuara në ndërmarrje. Gjatë hartimit të planeve për ek-zaminime parandaluese, duhet të merren parasysh mundesite dhe aftësitë e laboratorit bakteriologjik të qend-rës (SSES). Kontaminimi mikrobiologjik i qu-mështit dhe produkteve të qumështit monitorohet nga qendrat e Shërbimit Sanitar dhe Epidemiologjik Shtetëror sipas 3 treguesve:

- nga numri i mikroorganizmave mezofile aerobe dhe fakultative anaerobe (KMAFAnM),

- me identifikimin e baktereve të grupeve të E. coli (bakteret koliforme (BGB)) dhe,

- mikroorganizmave patogjene, përfshirë. salmonella, në peshën e standartizuar të produktit. Për shkak të faktit se një numër i produ-kteve gatëshme të qumështit sistematikisht shkaktojnë shpërthime, futet kontrolli për mungesën e Stafilokokut aureus në një masë të caktuar në grupet e produkteve.
- fajtorët më të shpeshtë të shpërthimeve të këtyre sëmundjeve. Futja e këtij standardi është gjithashtu e nevojshme në ato lloje të produkteve të qumështit që përdoren si përbërës në prodhimin e produkteve të ëmbëlsirave krem, pasi këto të fundit janë gjithashtu shkaku i shpërthimeve masive. Në disa produkte qumështi, përm-bajtja e majasë dhe myqeve është normalizuar. Burimet kryesore të ndotjes mikrobike të qumështit - lëndëve të para - janë lëkura e lo-pëve dhe veçanërisht e gjirit në forma nënklinike të mastitit, si dhe duart e punonjesve, pajisjeve dhe mjeteve të mjeljes, kontejne-r-ëve për ruajtjen dhe transportimin e qumështit, veçanërisht gjatë transportimit pa ftohje.
Për produktet e qumështit, burimet e ndotjes janë: mikroflora e mbetur e qumështit mbas pasterizimit dhe shumëzimi i tyre për shkak të ruajtjes në kushte të papershtateshme, cilësi e dobët e larjes dhe dezinfektimit i pajisjeve teknologjike, ajri në ambjentet industriale, higjena personale personave që punojnë në prodhim – nuk i ka harruar bota me zhvillim te mirefillte LIBREZAT SHENDETE-SORE TE PUNËTOREVE dhe kontrollin sistematik shendetesor ndry-she perballen me epidemi!!!! Gjendja e këtyre objekteve mje-disore ka një rëndësi të madhe në prodhimin e produkteve që nuk janë të paketuara në kushte aseptike. Shkeljet e cilësisë mikrobiologjike të produkteve të qumështit të gatshëm paraqesin një rrezik real për shëndetin e konsumatorit. Prandaj, qendrat e Shërbimit Sanitar dhe Epidemiologjik të Shtetit dallojnë 3 faza në kontrollin e ndërmarrjeve të qumështit:

- kontrolli mikrobiologjik i qumështit

- lëndëve të para, kremit – lëndëve të para;

- kontrolli mikrobiologjik i produkteve të gatëshme të qumështit;

- kontrolli mikrobiologjik i mirëmbajtjes sanitare dhe higjienike të ndërmarrjes.

Kontrolli mikrobiologjik i qumështit - lëndëve të para dhe kremit - lëndëve të para Marrja e mostrave për kërkime mikrobiologjike kryhet me anë të marrjes së mostrave të rastësishme nga 3 njësi magazinimi duke përdorur pajisje sterile në një enë sterile.
Kur monitorohet qumështi i grumbulluar, formohet një mostër e kombinuar (me një vëllim total deri në 300 ml), Siapas standartit ne çdo vend.
Për një test të reduktazës, duhet një mostër 50-60 ml është i veç-ante nga mostra e kombinuar.
Udhëzime për rendin dhe frekuencën e monitorimit të përmbajtjes së ndotësve mikrobiologjikë dhe kimikë në qumësht dhe produk-tet e qumështit në ndërmarrjet e qumështit.
Para marrjes së mostrave te kremës - lënda e parë përzihet me një lëvizje duke e lëvizur lart e poshtë 10-15 herë, dhe më pas mostrat merren me një tub metalik, duke e zhytur në pjesën e poshtme të balonës me një shpejtësi të tillë që krema të derdhet në tub njëko-hësisht me zhytjen e saj, mostrat transferohen në një enë sterile dhe prej andej, pas përzierjes, formohet një mostër mesatare prej 200 ml.
Udhëzime për rendin dhe frekuencën e kontrollit mbi përmbajtjen e ndotësve mikrobiologjikë dhe kimikë në qumësht dhe produktet e qumështit në industrinë e qumështit. Mostrat shoqerohen ) me një etiketë dhe dokument shoqëruese, ku shenohet:

a) emrin e ndërmarrjes - fabrikes që ka furnizuar me qumështin;
b) temperatura e qumështit në momentin e marrjes së mostrës mesatare;
c) datën dhe orën e marrjes së mostrës mesatare;
d) pozicionin dhe nënshkrimin e përfaqësuesit të qendrës së mbikëqyrjes sanitare dhe epidemiologjike që mori kampionin mesatar;
e) nënshkrimi i personit që punon në ndërmarrjen në praninë e të cilit është marrë mostra;
f) treguesit që do të përcaktohen në produkt.

Si rralle ose asnje here konfirmohen veprime te tilla në praktikë!!!!
Mostrat duhet të dorëzohen në laborator në një qese më të freskët sa më shpejt të jetë e mundur; analizimi i mostrave duhet të fillojë menjëherë dhe jo më vonë se 4 orë pas marrjes së mostrave (mostrat ruhen në frigorifer në 4 ± 2 ° C para analizës).
Kontrolli mikrobiologjik i qumështit - lëndëve të para dhe kremit - lëndët e para ndahen në normale, të përmirësuara dhe të lehta.
. Kontrolli normal. Ky kontroll kryhet gjatë funksionimit normal të ndërmarrjes dhe nxjerrjes së produk-teve me cilësi të mirë ështe disi vet-kontroll por që kohet e fundit po i kushtohet vemendje e veçante, tashma organet e kontrollit nuk po po bejne kontrolle – analiza direkt por po kerkojne zbatimin e sistemit te kontrollit ne fabriken e qumeshtit, kjo duhet vleresuar sepse se shpejti kjo do te kerkohet. Parametrat e kontrolluar bakterialë, frekuenca e kontrollit të prodhuar të qumështit të papërpunuar dhe kremit të papërpun-uar, metodat e hulumtimit dhe standardet mikrobiologjike janë pa-raqitur në tabele.
Në temperatura të ulëta të ambientit në sezonin e ftohtë (+ 10 ° C dhe më poshtë), lejohet të zvogëlohet frekuenca e kontrollit me 2 herë (d.m.th. jo 6 herë, si në sezonin e ngrohtë, por vetëm 3 herë).
. Kontrolli i zgjeruar i qumështit - lëndëve të para (të parafabrikua-ra), të marra nga kontejnerët në ndërm-arrjet e përpunimit të qum-ështit, kryhet:
a) me lëshimin sistematik të dokumentacionin rregullator për këtë lloj produktit.
b) në rast të çfaqjes epidemike në rajonin e shoqëruar me produk-tet e gateshme, të prodhuara (shpërth-ime të helmimit bakterial të ushqimit, shfaq-je të infeksioneve të zorrëve dhe sëmundjeve të tje-ra infek-tive me transmetimin e ushqimit). Nëse treguesit mikrobi-ologjikë të qumështit, i cili është një lëndë e parë e parafabrikuar, nuk korrespondojnë me treguesit mikrobiologjikë, si një kontroll shtesë, bakterio-logu i TsGSEN kryen kontroll selektiv të qumështit ose drejtpërdrejt duke marrë një mostër në fermë, ose nga disa qendra grumbullimi dhe transportues qumështi që sjellin qumështin në fabrikë nga furnitorë të veçantë.
Një tabelë e veçante verteton treguesit e studjuar, metodat e analizës dhe shpeshtësinë e studimeve të mostrave të qumështit - lëndëve të para dhe kremes - lëndëve të para. Kohëzgjatja e kon-trollit të intens-ifikuar përcaktohet nga epidemiologu i Shërbimit Sanitar dhe Epidemiologjik Qendror të Shtetit (pas ide-ntifikimit të burimit të infeksionit dhe kryerjes së masave anti-epidemike).
Kontroll i lehtë. Specialistët e higjienës ushqimore të qendrave rajonale të Shërbimit Sanitar dhe Epid-emiologjik Shtetëror mund të zvogëlojnë frekuencën e kontrollit mikrobiologjik me 2 herë në prani të një kompleksi të faktorëve të mëposhtëm:

a) kur furnizuesi për një periudhë të gjatë (jo më pak se 6 muaj) dorëzon qumësht të papërpunuar që plotëson standardet mikrobiologjike;

b) ka një mirëqenie të plotë epidemiologjike në rajon dhe nuk ka shpërthime të sëmundjeve që lidhen me produktet e qumështit;

c) në rajon mbikëqyrja veterinare nuk vëren incidencën e bagëtive qumështore. Me kontrollin e lehtësuar të qumështit - lëndëve të para, përcaktohen të njëjtët tregues si me kontrollin normal. Kontrolli i lehtë-suar, si rregull, mund të futet vetëm në periudhën nga tetori deri në mars, por jo për të gjithë vitin.

Kontrolli mikrobiologjik i produkteve të qumështit të gatshëm
Marrja e mostrave për kërkime mikrobiologjike kryhet me anë të marrjes së mostrave të rastësishme nga 3 njësi magazinimi duke përdorur pajisje sterile në një enë sterile. Masa e mostrës mesatare e marrë për produktet e qëndrueshmërisë së dendur (akullore, gji-zë, produkte gjize, gjalpë, djathëra, produkte të qum-ështit të thatë, etj.) Duhet të jetë e mjaftueshme për kërkime mikrobiologjike dhe llogaritet si më poshtë: 10 g - për përgatitjen e hollimeve dhjetore, 2 g - për marrjen e një mostre për zbulimin e S. aureus në 1 g, 25-50 g - për analizë për mikroorganizmat patogjenë, përfshirë. për salmonelën, dhe 25-50 g - për ri-testim (nëse produkti zbulon mi-kroorganizmat e dyshimtë të Salmonelës) dhe në rast të mirëqenies epidemike, si dhe për të korrat për të identifikuar Yersinia, Shigella dhe patogjenë të tjerë të infeksioneve dhe tok-sikoinfeksioneve. Kështu, mostra mesatare e dorëzuar në laboratorin CGSEN duhet të jetë të paktën 100 g të një produkti
Qumeshti i kondensuar në një enë transporti. Nga ena merren 70-100 g të produktit për analizë në një enë sterile me një tub steril ose lugë. Mostrat mesatare të produkteve të marra nga ena e transportit në kav-anoza sterile, të mbyllura me tapa ose letër sterile, lidhen rreth qafës me një fije të fortë ose spango, skajet e tyre ngrihen mbi kapak dhe vulosen atje. Marrja e mostrave të produkteve në kontejnerët e konsumatorit (paketimi) kryhet në përputhje me Standartin.

Return to “Bioteknologji Ushqimore”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests