KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 220
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 04 Apr 2023, 10:32

Latest post of the previous page:

Industria e Qumeshtit dhe Njohuri ne Dobi te Shendetit

. PH-meter PORTATITIV PROFESIONAL PER KONTROLLIN E DJATHERAVE. - HI98165

Është një aparat portativ qe ben matjen e pH-it dhe temperaturës duke përdorur sondën e pH të veçantë për djathrat e FC2423. Ky mjet profesional i papërshkueshëm nga uji është në përputhje me standardet IP67.
HI98165 është furnizuar në një rast të fuqishëm termoformuar që përmban të gjitha pajisjet e nevojshme për të kryer matjet e pH / temperaturës: instrument, sondë dhe zgjidhje kalibruese.
Aplikimet: pH në djathëra te stazhionuar dhe djatherat gjyse te forte. Per ndjekjen e maturimit.
Perbehet:
Konetori Quick-DI
Input USB për transferimin e të dhënave.
Tasto HELP per guida in linea
Matja e pH është thelbësore gjatë gjithë procesit të prodhimit të djathit: nga matjet fillestare të qumështit në hyrje deri në matjet përfundimtare të djathërave të maturuar plotesisht. PH është par-ametri më i rëndësishëm për kontrollin e sigurisë dhe cilësisë së djathit.
Acidimi i qumështit fillon me shtimin e kulturave bakteriale dhe majase se djathit. Bakteret konsumojnë laktozën dhe formojnë acid laktik si rezultat i fermentimit. Acidi laktik i prodhuar do të ulë vle-rën e pH të qumështit. Majaja e djathit shtohet kur qumështi arrin një vlerë të caktuar të pH.
Enzimat që gjenden në majan përshpejtojnë koagulimin (mpiksjen) dhe formojnë një mase viskoze. Për prodhuesit e djathit kur hollojnë majane e djathit është gjithashtu e rëndësishme; uji që perdoret për hollim të kete pH afër pH 7 sepse mund të çaktivizojë funksionin e majase, duke shkaktuar probleme me procesin e koagulimit.
PH e hirrës gjatë perpunimit ndikon direkt në përbërjen dhe konsistencën e produktit përfundimtar. Hirra me një pH relativisht të lartë ndihmon në ngritjen e niveleve të kalciumit dhe fosfatit, duke formuar kështu një koagulat më të vështirë.
Zakonisht vlerat e pH mund të ndryshojnë në varësi të llojit të djathit; për shembull, djathi zviceran është me vlera pH midis 6.3 dhe 6.5, ndërsa djathi i çedër është me vlera pH midis 6.0 dhe 6.2. kur largohet hirra.
Gjatë fazës së kripjes, djathi thith kripën nga shëllira dhe humbet lagështine e tepërt. PH i shëllirës duhet të jetë afër pH e djathit, duke siguruar bil-ancin e joneve të tilla si kalcium dhe hidrogjen. Në rast të ndonjë çekuilibrimi gjatë fazës së kripjes, produkti përfundimtar mund të ketë defekte në kore, ndryshime në ngjyrë, një strukturë më të dobët dhe një kohëzgjatje më të shkurtër.
Tashmë teknologet duhet t`i kene percaktuar keta parametra për çdo hallke gte proçedures teknologjike dhe te afishohen ne repartin e prodhimit te djathit.
Djathrat duhet të kenë vlera pH brenda një gamë të ngushtë me qëllim që të sigurojnë kushte optimale mjedisore për proceset mikrobike dhe enzim-atike që ndodhin gjatë fazës së perpunimit. Kulturat bakteriale të përdorura në fazën e pjekjes janë përgjegjës për karakteristika të veçanta të tilla si vrima në djathëra zvicerane, myk i bardhë në kore tek djthi Brie dhe aroma e djathit Limburger. Një ndryshim në vlerën ideale të pH shkakton jo vetëm efektet e dëmshme për ekologjinë mikrobiale, por edhe strukturën e djathit. Nivelet e larta të pH përfshijnë prodhimin e djathrave më elastike, ndërsa vlerat më të ulëta të pH mund të shkaktojnë brishtësi.
Matja e pH në djathë është shumë e rëndësishme. Djathrat mund të kenë një konsistencë që varion nga ngurta në gjysmë të ngurta dhe të dy kanë tendencë të jenë të forte.
Elektroda e FC2423 e furnizuar me HI98165 është projektuar posa-çërisht për matjen e pH në djathë. Forma e tipit konik dhe trupi i çelik i fuqishëm prej 5 mm në diametër, sigurojnë penetrim të lehtë në djathë pa lënë vrima të mëdha. Përveç kësaj, elektroda është e pajisur me një nyje të hapur që i reziston okluzioneve. FC2423 është një elektrodë pH ideale për përdorim të përgjithshëm në djathrat që lidhet me instrumentin HI98165 përmes një konektori të shpejtë DIN, duke siguruar një lidhje të sigurt, të papërshkueshme ajrore.
HI98165 përdor elektrodën pH FC 2423, e cila ofron funksione të shumta që përmirësojnë matjen e pH në djathë. Trupi i fortë çelik dhe maja konike lejojnë depërtimin në djathë në pika të ndryshme të procesit të prodhimit. Përveç kësaj, një sensor i integruar i temp-eraturës siguron matjet e pH me kompensimin e temperaturës pa nevojën për një sondë të veçantë.
Ph – meter
Trupi prej çeliku inox
Trupi - çelik inox AISI 316 garanton rezistencë dhe është në gjendje të përballojë përqendrimet e klorurit që shkaktojnë korrozioni në lloje të tjera të lidhjeve.
Maja konike lejon penetrimin në mostrat e djatherave gjyse te forte dhe te forte për matjen e drejtpërdrejtë të pH në produkt, siç është djathi.


1.png
1.png (200.59 KiB) Viewed 1129 times


2.png
2.png (176.39 KiB) Viewed 1129 times

Share This


0
0
0
Loading...
User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 220
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 16 Apr 2023, 19:48

TESTE: PËR KONTROLLIN E PASTERTISE.

Percaktimi i higjenës siperfaqesore eshte një tregues i saktë i shkalles pastertise në siperfaqet e pajisjeve – makinerive dhe mjeteve te tjera tekno-logjike, tregues bahkë-kohor që ka gjetë zbatim të gjere në industrine ushqimore e sidomos ne ind. e qumeshtit etj,nuk mjafton të percaktohet shkalla e pastertise vetem me pamje sepse sot kerkohen te dhena konkrete.
Me anen e testeve fitohen rezultate te sakta ne nje kohe te shkurte dhe procedura eshte e thjeshte. Kjo menyre nuk bazohet vetem me pamjen por kryhet analize e plote per shkallen e pastertise

TESTE QË PERDOREN SOT:

. 3MTM Clean – TraceTM Surface Protein Instant
. 3MTM Pastrim - TraceTM Siperfaqe me proteina.
. Testi i ndjeshëm i higjienës sipërfaqësore

Rezultati në sekonda

Jep mundesi te merren masa per te korigjuar difektet ne pastrim

Karakteristikat kryesore:
. Test cilesor per higjenen siperfaqesore.
. I lehte ne perdorim
. Rezultati shum shpejt – rekord ne disa sekonda.

Interpretimi
Sale
I pisët

Fushat e përdorimit
Produktet e monitorimit të higjienës 3M për kontrollin e higjienës janë
zhvilluar për të plotësuar nevojat e përdoruesve në sektorë të ndryshëm, në shëndetin publik si dhe në industri.
Edhe pse aplikimet e tyre shpesh janë shumë të ndryshme, të gjitha janë lidhur me kontrollin dhe luftimin e kontaminimeve nga produktet e mbetura ose mikrobeve.
Shëndeti publik
Produktet e monitorimit të higjienës 3M janë shumë efektive në shëndetesi. Keta sisteme tregojnë në një kohë të shkurtër nëse një njësi spital ose teatër operativ u pastrua efektivisht apo jo.
Këto sisteme gjithashtu po zbatohen gjithnjë e më shumë për të plotësuar udhëzimet teknike për të vërtetuar efektivitetin e pastrimit dhe dezinfe-ktimin e pajisjeve kirurgjikale para sterilizimit. Edhe në kuzhina spitaleve, këto teste të shpejtë janë përdorur shpesh.
Industri
Produktet e monitorimit të higjienës 3M perdoren për kontrollin e higj-ienës të punonjësve në mbarë botën në shumë degë te industrise.
Shumica e kompanive multinacionale të ushqimit dhe pijeve për-fshijnë këto sisteme në programet e tyre HACCP. Testet e shpejta po përdoren gjithnjë e më shumë ne deget e tjera te industrise ushqimore, gjithashtu ne sistemet higjenike në zona të tjera të tilla si trajtimi i ujit, marrja e letrës, termocentralet, në pishina dhe sauna kudo që është e rëndësishme për të përcaktuar shpejt përmbajtjen bakteriale për të ko-ntrolluar efektivitetin e masave të pastrimit.

PS! Në pergjithesi un po transmetoj vazhdimisht njohuri të reja dhe te domosdoshme, sigurisht nuk jane te mijat por nga burime te sigurta - institucione te kerkimeve shkencore dhe te miratuara nga BE por nuk shoh ndonje reagim në kete rast: Ose jane te njohura dhe un nuk e di ose nuk merret serioz-isht, një gje eshte e sigurte ; nuk shikoj te zbatuara!!! Edhe kur pasqyrohen sukseset te cilat nuk mungojne mendoj se eshte më bindese teknologet te flasin me shifra dhe jo ne pergjithesi, p.sh, thuhet se maten ngarkesa bakteriale e pergjitheshme si dhe qelizat somatike mirepo shifrat per ml qumesht do te na bindnin se ku jemi dhe çfare duhet te bejmë!!
,
Specifikimet kryesore
 Testi i higjenës së sipërfaqes
 Diversiteti i përdorimit
 Rezultati i shpejtë (leximi në dhjetë minuta)
Testi i shpejtë
Higjena e Sipërfaqes

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 220
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 23 May 2023, 17:19

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Testi 3M Clean-Trace Surface Protein Plus

Është aktualisht mjet i ekzaminimit të higjienës sipërfaqësore, shumë i thjeshtë dhe me efektivitet, Ky test gjysmë sasior ju tregon në minuta nëse pastrimi i një pajisje - instrument ose i një sipërfaqeje ështe bere në rregull dhe me efektivitet dhe ështe pafundësisht i dobishëm për mirëmbajtjen e standardeve të higjienës.
Ju merrni në kohë reale sigurinë në lidhje me pastërtinë.
Testi 3M Clean-Trace Surface Protein Plus ju lejon të zbuloni proteinat dhe reduktimin e produkteve që mbeten në sipërfaqe në rast të pastrimit të pamjaftueshëm. Këto mbetje shpesh janë të padukshme, por megjithatë mund të ofrojë një mjedis të favorshëm për mikrobet dhe kështu behen pika fillestare e kontaminimit të rrezikshëm.
3M Clean-Trace Surface Protein Plus plotëson kërkesat, programet moderne të higjienës dhe programet HACCP
("Pika kritike e kontrollit të analizës së rrezikut")

. Marrja e mostrave është shumë e thjeshtë, vetëm të kalojë tubi në sipërfaqe, kontrolloni fort dhe shkundni tubin për 5 sekonda.
Pas 10 minutash, sipas ndryshimit te ngjyrës mund të behet vlerës-imi.
Rezultatet janë gjithashtu të thjeshta për t`u interpretuar:
"Gjelbër" do të thotë i pastruar dhe "i purpurt" i kontaminuar
Perfitimet e sistemeve të kontrollit higjienik të shpejtë:
 Ndërhyrja e shpejtë në një proces për te bëre korrigjime
 Identifikimi i zonave kritike të kompanisë për të siguruar standardet e cilësisë
 Rezultatet me shpejtësi të disponueshme
 E lehtë për t'u përdorur
 Të kursejnë kohë të vlefshme dhe burime financiare
Testi i ndjeshëm
sipërfaqe
higjienë
Specifikimet kryesore
 Test i higjienës sipërfaqësore të ndjeshme
 Diverziteti i përdorimit
 Rezultati i shpejtë
(leximi pas 10 deri në 45 minuta)
3M Clean-Trace Surface Protein-High Sensi përdor teknikën e njëjtë si testi i Proteinës Sipërfaqësore 3M Clean-Trace plus si një test i proteinave me ndjeshmëri të lartë, përdoret edhe ne spitale.
3M Clean-Trace Surface Protein-High Sensi Test është shumë i lehtëpër t`u përdorur, është efektiv dhe shumë i ndjeshëm, nuk përfshin ndonjë produkt kimik të dëmshme dhe nuk kërkon një furrë me temperaturë të lartë
3M Clean-Trace Protein Surface-High Sensi mund te zbulojnë edhe gjurmët më të vogla të proteinave nga gjakut ose indeve te tjera.
Ndjeshmëria e mundur sipas kohëzgjatjs dhe temperatures se inkubacionit:
Temperatura 10 minuta 15 minuta 30 minuta 45 minuta
20 ° C 50 μg 30 μg 20 μg 10 μg
37 ° C 20 μg 10 μg 5 μg 3 μg
55 ° C 5 μg 3 μ

PS!
KLIKO ne Joutub:

3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus Demo - YouTube


1.png
1.png (130.74 KiB) Viewed 66 times


2.png
2.png (272.86 KiB) Viewed 66 times


3.png
3.png (323.22 KiB) Viewed 66 times


4.png
4.png (380.61 KiB) Viewed 66 times


5.png
5.png (839.91 KiB) Viewed 66 times


6.png
6.png (674.11 KiB) Viewed 66 times
Attachments
3.png
3.png (323.22 KiB) Viewed 66 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 220
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 30 May 2023, 16:05

Industria e Qumeshtit dhe Njohuri ne Dobi te Shendetit

Përcaktimi i përzierjes së qumështit - IC BOVINO, IC CAPRINO dhe IC-BUFFALO

Me gjithese perzjerja e qumeshtrave te llojeve të kafsheve qumesht-dhenese nuk eshte ndonje fallsifikim me pasoja të renda, por gjithesesi prek korrektesine dhe duhet të jetë sipas etiketes. Nga ana tjeter gjate blerjes e qumeshtit si lende e pare per perpunim ka çmim te ndryshem kjo ka pasojat e veta.
Me gjithese kam shkruar edhe here te tjera e shikoj se ky problem nuk diskutohet dhe nuk ka asnje reagim ne kete situate do te thote; ose zbatohet aq mire dhe ska nevojë per sugjerime ose nuk jane binde njerezit se si duhet te veprojne!!

Per te parandaluar çdo shkelje ekzistojne analiza te shpejta që zbulojne keto perzjerje.

Kit BOVINO IC është një test cilësor për të zbuluar praninë e qumështit të lopës në qumështin e dhise ose qumështin e deles. Testi është një test imunologjik bazuar në zbulimin e imunoglobulinave (IgG) të specieve të gjedheve në mostrat e qumështit por edhe djathit, i cili sipas etiketave te shkruara nga shitesat rezulton sasi me e madhe se qumeshti i dhise!

Kit IC CAPRINO është një test cilësor për të zbuluar praninë e qumështit të dhisë në qumështin e deleve. Testi është një test imunologjik i bazuar në zbulimin e imunoglobulinave të dhisë (IgG) në mostrat e qumështit dhe djathit.

Kit IC BUFFALO është një test cilësor për të zbuluar praninë e qumështit të lopës në qumështin e buallices. Testi është një test imunologjik i bazuar në zbulimin e imunoglo-bulinave të dhisë (IgG) në mostrat e qumështit dhe djathit. Kjo eshte teper e rendesishme per mozzarelen.
• I thjeshtë: test me një hap
• Shpejtë: rezultati në 5 minuta
• I ndjeshëm: 0,5-1% në qumësht, 2-5% në djathë
• Specifik: Zbulimi i qumështit të lopës në qumësht ose djathë dele apo djathë dhie dhe zbulimi i qumështit të dhisë në qumësht ose djathë dele
Këto janë teste që mund të përdoren lehtësisht nga cilido operator pa pajisje të posaçme.
IC-Reader i ri mund të përdoret me kuti testimi IC për të arritur rezultate objektive, të standardizuara dhe të riprodhueshme.
Rezultatet shfaqen në ekran: negative (NEG), pozitive (POS) ose shumë pozitive (HPOS).
Rezultatet mund të ruhen dhe të shkarkohen në kompjuterin tuaj duke përdorur softuerin e dhënë.
Metodat individuale janë të dizajnuara për IC Bovino dhe IC Caprino. Çdo grumbull është individualisht i kalibruar dhe do të ketë një metodë të veçantë.
Pajisja është e lëvizshme dhe mund të përdoret me bateri ose të lidhur me kompjuterin tuaj.
Kufiri i zbulimit në qumësht: Bovino 0.25% e përzierjes / Caprino 0.5% të përzierjes
.
VO!
IC-Reader pour IC BOVINO et IC CAPRINO
Kits për rrip testimi IC janë teste cilësore, bazuar në IgG specifike, për identifikimin e llojeve të qumështit.
Këto janë teste në vend që mund të përdoren lehtësisht nga cilido operator pa pajisje të posaçme.
IC-Reader i ri mund të përdoret me kuti testimi IC për të arritur rezultate objektive, të standardizuara dhe të riprodhueshme.
Rezultatet shfaqen në ekran: negative (NEG), pozitive (POS) ose shumë pozitive (HPOS).
Rezultatet mund të ruhen dhe të shkarkohen në kompjuterin tuaj duke përdorur softuerin e dhënë.
Metodat individuale janë të dizajnuara për IC Bovino dhe IC Caprino. Çdo grumbull është individualisht i kalibruar dhe do të ketë një metodë të veçantë.
Pajisja është e lëvizshme dhe mund të përdoret me bateri ose të lidhur me kompjuterin tuaj.
Kufiri i zbulimit në qumësht: Bovino 0.25% e përzierjes / Caprino 0.5% të përzierjes.apo djathë dhie dhe zbulimi i qumështit të dhisë në qumësht ose djathë dele
• I përshtatshëm për djathë dhe qumësht
• Nuk ka pajisje të nevojshme
Përcaktimi i përzierjes së qumështit - RC BOVINO dhe RC CAPRINO
Qumësht me vlerë të lartë nganjëherë përzihet me qumështin nga llojet më të lira.
Ky ndryshim mund të jetë i rëndësishëm për prodhuesit e djathit, pasi qumështi i shtuar shkakton ndryshime në vetitë e ndjeshme dhe pakeson cilësinë e produk-
tit. Përveç kësaj, djathi i pastër nuk mund të përmbajë qumësht nga lloje të the-ra.Qumështi i deleve është më i shtrenjtë se qumështi i lopës. Ne pastaj mund
të gjejmë një sasi të caktuar të me një kosto më të ulët. Kits RC janë kuti ELISA
për përcaktimin sasior të përzierjeve të qumështit.
Rapid Cow Quantitative - për falsifikimin e qumështit, është një test për përcaktimin e sasisë së qumështit të lopës në qumështin e deleve ose dhisë në vetëm 3 minuta.
Tashmë edhe konsumatoret çfaqin dyshimin djathi i dhise qe po blen a eshte nga qumeshti i dhise???? Nji gjë eshte e sigurte se sasia totale e qumeshtit nuk eshte e barabarte me sasine e qumeshtit te dhise të destinuar per djathe, per të qene te sakte duhet te behen testet.

Në Jutub shkruaj:
Rapid Cow Quantitative - for Milk Adulteration

RC BOVINO është një test sasior për të zbuluar praninë e qumështit të lopës në qumështin e deleve ose qumështin e dhisë. Testi është një test imunologjik i bazuar në zbulimin e imunoglobulinës së gje-dhit (IgG) në mostrat e qumështit dhe djathit.

RC CAPRINO është një test sasior për të zbuluar praninë e qum-ështit të dhisë në qumështin e deleve. Testi është një test imuno-logjik i bazuar në zbulimin e imun-oglobulinave (IgG) të dhive të qumështit dhe të djathit.

Sasior: Vargu: 0-10% (lopë) dhe 0-15% (dhi)
Ndjeshme: zbulimi i 0.1% të lait shtesë
I përshtatshëm për: qumësht dhe djathë
Koha e analizës: 90 min
Pajisje: lexues ELISA 450 nm

1.png
1.png (101.43 KiB) Viewed 3 times


2.png
2.png (433.42 KiB) Viewed 3 times


3.png
3.png (218.8 KiB) Viewed 3 times

Return to “Bioteknologji Ushqimore”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest