TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 31 Oct 2016, 10:06

1. FORMIMI I QUMËSHTIT NË GJIRIN E KAFSHËS

Qumështi formohet në gjendrën e qumështit (gjiri). Tek bagëtitë e imëta gjiri përbëhet nga dy ndarje, ndërsa tek lopët nga katër ndarje (thithka) të cilat janë të pavarura nga njëra-tjetra, kjo shpjegon faktin se ngandonjëherë fitohet qumësht me përbërje të ndryshme nga ndarjet e të njëjtit gji.
Gjiri përbëhet nga një ind gjëndëror që përmban qeliza qumështprodhuese, ky ind është i mbështjellë nga indi muskulor i cili e mbron gjirin nga lëndimet në rast përplasjesh dhe goditjesh.
Indi gjëndëror përmban një numër shumë të madh (miliona) fshikëza që quhen ALVEOLE (këto konsiderohen fabrikat e qumështit). Qelizat e vërteta qumështprodhuese, ndodhen në muret e brendëshme të alveoleve dhe janë në grupe prej 8-120, prej këtej dalin kapilarët, bashkohen me kanalet e qumështit që vijnë duke u zmadhuar dhe shkojnë deri në cisternën e gjirit, e cila mund të mbajë deri në 30% të sasisë së përgjithëshme të qumështit në gji.
Cisterna e gjirit ka një zgjatim që zbret dhe hyn në thithkë (sisë) e cila quhet cistern (rezervuari) i thithkës, në fund ka një kanal i gjatë 1-1,5 cm. Ky kanal mbyllet nga një muskul SFINKTER që nuk lejon qumështin të rrjedhë jashtë, gjithashtu pengon (por jo se e përjashton) hyrjen e bakterieve brenda në gji. Krejt gjiri përshkohet nga enë gjaku e limfë. Ato sjellin gjakun e pastër me lëndët ushqyese nga zemra te gjiri, i cili shpërndahet në kapilarë që rrethojnë alveolën. Në këtë mënyrë qelizat që prodhojnë qumësht furnizohen me lëndët e nevojshme ushqyese për sekretimin e qumështit. Gjaku i konsumuar dërgohet me anën e kapilarëve në vena dhe kthehet në zemër.
Qarkullimi i gjakut nëpër gjirin e kafshës shkon 9000 litra në ditë. Për të bërë 1 litër qumësht duhet një qarkullim gjaku rreth 500 lt. Janë disa faktorë hormonalë që rregullojnë sekretimin e qumështit, që lidhen direkt me aktivitetin seksual të kafshës, gjithashtu zhvillimi i gjirit shikohet gjatë rritjes së kafshës, që bëhet më i plotë gjatë barrës. Sekretimi i qumështit shoqërohet me aktin e lindjes. Është e njohur sot, se të gjitha këto manifestime janë në vartësinë e hormoneve që veprojnë gjatë ciklit të rritjes së organizmit të ri.
Fillimi i sekretimit të qumështit (kulloshtra) dhe vazhdimësia e prodhimit të qumështit sigurohet nëpërmjet prodhimit të vazhdueshëm të një hormoni që quhet PROLAKTINË që përgatitet në hipofizën (gjëndrën e trurit). Pra faktorët hormonalë, luajnë një rol vendimtar në sekretimin e qumështit. Këto lidhen ngushtë me racën, origjinën, gjendjen shëndetësore dhe veçoritë e individit. Për mekanizmin e prodhimit të qumështit ka pasë shumë mendime, por më bindëse është ajo teori që vërteton se qumështi është FILTRIM I GJAKUT. Mirëpo përbërësit e qumështit nuk mund të vijnë nga gjaku, vetëm si rezultat i filtrimit të thjeshtë nëpër qelizat që ndërthurin sipërfaqen e brendëshme të alveolave. Në fakt disa kripëra minerale ndodhen në gjak dhe në qumësht, por përbërësit predominues në qumësht nuk gjënden në gjak siç është: kazeina, laktoza, acidi citrik pra SINTEZA e këtyre përbërësve specifikë bëhet në gjëndrën e qumështit dhe dhe kjo arrihet nga materialet që janë në qarkullimin e gjakut. Janë ALVEOLET QË KRYEJNË KËTË SINTEZË nëpërmjet një procesi tepër kompleks të cilit nuk i njihen akoma plotësisht të gjitha fazat.
E vërtetuar është se: Laktoza (sheqeri i qumështit) formohet nga transformimi i glukozës së gjakut, kurse proteinat, sidomos kazeina, formohet nga aminoacidet e lira të plazmës si dhe prej aminoacideve qe vijnë nga degradimi i proteinave plazmatike, dhe së fundi lënda yndyrore sintetizohet nëpërmjet absorbimit të triglicerideve të plazmës prej gjirit dhe formohen trigliceride nga përzierja e acideve ynyrore të lira dhe të glicerolit të sintetizuar nga gjendra e qumështit.
Vite më parë mendohej se qumështi sekretohet gjatë preiudhës midis mjeljeve; saktësie e kësaj hipoteze shpjegohet si më poshtë: Qumështi grumbullohet në gji gjatë periudhës që ndan dy mjeljet, në qoftë se në thithkat e gjirit të lopës futet një tub përpara mjeljes, konstatohet se një sasi qumështi rrjedh lirisht pa ndërhyrjen e ndonjë faktori tjetër me përjashtim të efektit të peshës. Ky qumësht është i rezervuarit (cisternës) së gjirit dhe përbën 20-35% të prodhimtarisë së përgjithëshme, përmbajtja e yndyrës në të është e ulët. Më vonë po të realizohet nji stimulim i gjirit duke i bërë masazh, shikohet se mbas 15-20 sekonda, rrjedhja e qumështit sa vjen e intensifikohet, ky është qumështi ALVEOLAR që përbën 50-70% të prodhimtarisë totale dhe ka më shumë yndyrë.
Është dhënë edhe shpjegimi i fenomenit të nxjerrjes së qumështit nga gjiri në momentin e mjeljes, ai është si një akt refleksiv neuro-hormonal. Kjo do të thotë se eksitimi neuroz përcaktohet nga niveli i masazhit të gjirit dhe prej manipulimit të thithkave (sisat), sekretohet një hormon tjetër që quhet OCYTOCINE që transportohet nëpërmjet gjakut dhe provokon alveolet që të lejojnë daljen e qumështit, ky veprim kryhet për 10 minuta dhe ka rëndësi të bëhet mjelja shpejt para se të inaktivizohet ky hormon.
Në qoftë se injektohet nëpërmjet venave një sasi e vogël ocytocine vërehet se mbas 20-30 minutash fillon të rrjedhë qumësht i cili ndërpritet shpejt por që mund të riprodhohet duke përsëritur injektimin. Ky është qumështi mbetës që përbën 10-15% të prodhimtarisë së përgjithëshme, ky qumësht nuk mund të merret kurrësesi me mjetet teknike të mjeljes së sotme, ai përmban sasi të lartë yndyre.
Fenomenet fiziologjike të cilat rregullojnë rrjedhjen e qumështit ndodhin për një kohë të shkurtër dhe këto bëhen më të plota kur ndihmohen edhe nga rrugët e rrjedhjes së qumështit. Kjo është një nga arsyet që kërkohen kafshë me thithka që kanë vrima të mëdha për daljen e qumështit dhe të jenë elastike. Këto cilësi që lehtësojnë mjeljen duhet të jenë bazë për seleksionimin e bagëtive.
Për të arritur prodhimtari të madhe, rëndësi ka volumi i gjirit, shpejtësia dhe kujdesi gjatë mjeljes. Maksimumi i formimit të qumështit në gjirin e kafshës është gjatë tre orëve të para mbas dhe para mjeljes. Sa më shumë të mbushet gjiri, aq më tepër ngadalësohet prodhimi, heqja në kohë e qumështit rrit prodhimtarinë dhe ruan shëndetin e kafshës, por nga ana tjetër mjelja shumë e shpeshtë shkakton shqetësim të tepërt te kafshët, prandaj për të marrë të gjithë qumështin duhen bërë 3 mjelje në ditë MËNGJES – DREKË- DARKË.


GJIRI.png
GJIRI.png (419.57 KiB) Viewed 392980 times


2. TRAJTIMI I QUMESHTITIT MBAS MJELJES

Kjo perberje mesatare e qumeshtit sipas llojit eshte e nevojshme te njihet mire nga teknologet dhe krahas saje edhe faktoret qe ndikojne ne ndryshimin e ketyre perbersave, e domosdoshme per te ruajur cilesine fillestare te qumeshtit eshte trajtimi menjehereshem mbas mjeljes e sidomos FTOHJA E MENJEHERSHME, e cila realizohet sipas kushteve te qendres se perpunimit duke filluar qe nga vaska me uje te ftohte te rrjedheshem (per baxhot) dhe deri te ftohesi me pllaka (ne fabrike)

1.png
1.png (27.82 KiB) Viewed 391615 times


2.png
2.png (244.84 KiB) Viewed 391615 times


3.png
3.png (153.63 KiB) Viewed 391615 times
3.png
3.png (153.63 KiB) Viewed 391615 times


3. A MUND TE PRODHOHE DJATHE PA YNDYRE ?

Jane disa te njohur dhe miqet e mi, te cilet marrin vesh nga ushqyerja e shendeteshme dhe me kane pyetur: A mund te prodhohet djathe PA YNDYRE?
Do te perpiqem t`a sqaroj thjeshte qe te kuptohet nga te gjithe per vete faktin se permbajtja e larte e yndyres ne djathe e cila luhatet nga 26 – 30 % nuk mirepritet nga ata qe nuk kane treguese klinik normal qe mund te jene te moshuar por me shume po ndodhe tek te rijte (obez).
Ne çdo vend te botes atje ku ecet me teknologji dhe standarte, per çdo lloj djathi eshte ndertuar standarti (ku eshte pranuar nga te gjithe ) kerkesat organo-leptike dhe fiziko-kimike, midis ketyre kerkesa shenohet permbajtja e yndyres, e cila mund te jete 1/2 (gjyse) yndyre per te gjithe ata qe nuk e duan me yndyre te larte. Mirepo eshte nji fakt; ne qofte se yndyra e tepert eshte demeshme – AMINO-ACIDET te shumte ne lloje dhe ne sasi qe jane ne djathin E STAZHIONUAR PLOTESISHT, jane TEPER TE DOMOSDOSHEM per te gjithe njerezit, jane baza e ndertimit te qelizes dhe ripertritjes se organeve, por keta amino-acide si zor t`i gjeni ne produkt tjeter ushqimor ne harmoni te tille (kane pohuar shkencetaret)
Duke i dhene pergjigje pyetjes; PO, mund te prodhohet djathe PA PERMBAJTJE YNDYRE, por ne qofte se doni mendimin tim, do te thoja, te mblidhen specialistet e afte duke perfshi edhe mjeket te cilet do te percaktojne % e yndyres ne djathe deri ne ç`mase mund te mos demtoje shendetin e atyre qe u bene me shum dem, te hartohet standarti, te hartohet KARTA TEKNOLOGJIKE per prodhimin e tij dhe te kerkohet me rigorozitet zbatimi, dhe se fundi konsumatori mbasi t`i lexoje ne etikete keto te dhena, le te beje zgjedhjen e tij, ne kete rast i kerkohet nji sakrifice e vogel = nuk do te jete aq i shijshem POR efektet ne dobi te shendetit jane te dukeshme, per t`u bindur plotesisht pyeteni mjekun – kardiollog.
Se si realizohet ne praktike lexo Librin- 1.

4. SHKENCA PER QUMESHTIN E NENES.
(Ayala Ochert
New Beginnings, Vol. 28 No. 3, 2009)
Shumica e nenave nuk e kane te qarte se ushqyerja me gji forcon Sistemin Imunitar tek bebet.
Eshte vertetuar se ka shume gjera te tjera perveç antitrupave, pa ulur vleren e tyre, qumeshti i NENES ( Behet fjale per nenat e shendeteshme dhe pa vese) permban mijera komponente te ndryshem te cilet ne forma te ndryshme forcojne Sistemin Imunitar, disa prej tyre jane teper konkrete dhe ne menyre te qarte sigurojne nji mbrojtje ndaj veprimit te baktereve, viruseve dhe paraziteve, ndersa te tjeret funksionin mbrojtes e kane ne menyra te tjera dhe shpesh keta komponent veprojne se bashku.
Ne qumeshtin e nenes jane zbuluar 90 oligozaharide dhe sejcili prej tyre mund te frenoje infeksionin duke u ngjitur ne muret e zorreve dhe nuk lejojne te zhvillohet shkaktarin e infeksionit.
Qumeshti i NENES permban antitrupa kunder patogjeneve siç eshte SIgA i cili lidhet me mikrobet dhe nuk i lejon te ngjiten ne muret e zorreve.
Ndersa antitrupat drejtohen ne menyre speciale kunder mikrobit te caktuar, proteina me e rendesishmja LAKTOFERINA qe ndodhet ne qumeshtin e NENES, vepron më gjeresisht dhe mund te vrase bakteret, viruset dhe kerpudhat gjithashtu ka veprim kunder inflamacionit duke ndikuar ne pakesimin e dhembjeve, ejtjen, temperatures qe shkaktohen nga semundja. Jane te njohura edhe perberes te tjere qe forcojne Sistemin Imunitar midis tyre eshte Alfa – Laktoalbumin, lizozime, lipide, yndyrna te qumeshtit, nukleotidine, defenzine, makrofage, limfocitine etj. qe i rrisin vleren ketij ushqimi HYJNORE.
Keto zbulime te reja e kane nxitur studjuesin e njohur Deivid Njuberg te shprehet: “ Perceptimet e mija per qumeshtin kane ndryshuar totalisht. Me heret e kam ditur se eshte burimi me i mire ushqimor. Tani them se roli i tij i vertete eshte MBROJTA E ORGANIZMIT”
Kulloshtra – qe perfaqeson qumeshtin ne ditet e para mbas aktit te lindjes, permban keta lende ne koncentrim me te madh, sistemi imunitar i bebes vjen duke u forcuar dhe plotesohet ne vitin e 6-te te jetes, te gjithe pyesin se çfare ndodhe mbasi nderpritet ky forcim i Sistemit Imunitar? Per fat te mire dobite e qumeshtit te NENES ne forcimin e sistemit imunitar ruhen gjithe jeten.


5. NDRYSHIMET NË PËRBËRJEN DHE VETITË E QUMËSHTIT
NGA VEPRIMI I FAKTORËVE TË NDRYSHËM

Nga ndonjehere shkruaj tema qe u ngjajne leksioneve, nuk ka ndonje gjë te re POR jane njohurite baze qe nuk ndryshojne asnjehere dhe ata qe kane ne mend te merren me kete zanat duhet t`i dine mire.
Ndryshimet apo defektet shkaktohen nga faktorë fiziologjikë, fiziko-kimikë apo bakterialë si dhe nga ndërhyrja e substancave të huaja.

PERIUDHA E LAKTACIONIT. Me periudhë të laktacionit kuptohet koha gjatë të cilës kafsha jep qumësht dhe fillon me lindjen e mbaron me tharjen (ndërprerjen) e qumështit.
Ndryshimet më të theksuara ndodhin në fillim dhe në fund të periudhës së laktacionit, pra disa ditë mbas aktit të lindjes (pjelljes) dhe pak kohë para ndërprerjes. Në ditët e para mbas lindjes dallohet rrënjësisht nga qumështi i zakonshëm, prandaj ka edhe emër tjetër KULLOSHTËR e cila ka konsistencë pak viskoze me shije pak të hidhur, me ngjyrë me nuancë të verdhë dhe kur ngrohet pritet. Kulloshtra përmban 15% proteina nga të cilat 12% janë proteina të tretëshme (albumina dhe globulinë) përmban dy herë më shumë kripëra minerale. Kulloshtra mbas 6 ditëve kthehet në qumësht normal, kështu proteinat në tërësi pakësohen e sidomos albumina e globulina kurse kazeina rritet, kripërat minerale pakësohen e sidomos sulfati i magnezit që i jep shijen e hidhur kulloshtrës, ndërsa laktoza vjen gradualisht duke u rritur.
Periudha e laktacionit te kafshët e ndryshme zgjat kohë të ndryshme p.sh. për lopët dhe buallicat 7 deri 10 muaj, për delet dhe dhitë 5 deri 6 muaj. Deri në muajin e tretë qumështi vjen duke u rritur si sasi, pastaj vjen duke u pakësuar deri sa ndërpritet. Në fazën e tretë të periudhës së laktacionit është karakteristike për qumështin e lopes, deles dhe të dhisë se yndyra vjen duke u rritur.

USHQIMI. Dihet se një pjesë e ushqimit që merr kafsha harxhohet për proceset e saj jetësore kurse pjesa tjetër për formimin e qumështit.
Është provuar se ushqimi i pasur me yndyrë, rrit përmbajtjen e yndyrës në qumësht, kurse ushqimi i pasur me karbohidrate e ul yndyrën. Në proteinat, ushqimi ndikon më pak, por është faktor kryesor në përmbajtjen e vitaminave, lëndëve ngjyruese në qumësht.
Vitaminat nuk formohen asnjëherë në gjirin e kafshës qumështdhënëse, prandaj gjatë stinës së verës që ushqimi është i pasur me vitamin C, edhe qumështi përmban vitaminë C. Kurse në stinën e dimrit nuk ka.

RACA DHE VEÇORITË E INDIVIDIT. Qumështi i racave të ndryshme është i ndryshëm jo vetëm si sasi por edhe nga përbërja, gjithashtu edhe kafshët e të njëjtës racë, nuk japin të njëjtën sasi qumështi dhe me përbërje të njëjtë. Këtu ndikojnë veçoritë e individit ose ushqimi dhe kujdesi për ta. Është vërejtur se lopët duke kaluar në kullota malore e rrisin sasinë e lëndëve të thata në qumësht në masën 1,5% ndërsa ndikimin e racës e shikojmë qartë në përmbajtjen e yndyrës. Në një punim që kam bërë disa dekada më parë, në rrethin e Tiranës dhe të Korçës, vërtetohet se në të njëjtat kushte me të njëjtin ushqim, lopët e racës Xhersej japin qumësht me përmbajtje të lartë yndyre deri mbi 5% ndërsa si sasi më pak, në krahasim me lopët e racës Ostfric ku yndyra arrin në maksimum nën 4% por me prodhimtari më të madhe.

LËVIZJA DHE PUNA. Në qoftë se kafsha qumështdhënëse kryen punë të rënda fizike, në gjëndrën e qumështit grumbullohet djersë dhe helme që ulin në mënyrë të dukëshme cilësinë e qumështit, prandaj kafshët qumështdhënëse nuk duhet të kryejnë punë të rënda fizike sepse jo vetëm që japin më pak qumësht por edhe më cilësi të dobët. Ky qumësht është me aciditet të lartë, nuk ka shije dhe erë të mirë, prishet shpejt dhe me vështirësi mpikset në djathë.
Kafshët e lodhura shumë nga puna ose edhe nga rruga e gjatë, gjithmonë japin qumësht TË PAPËRSHTATSHËM PËR KONSUM (TREG), sa herë që kafshët janë të lodhura, duhet të çlodhen pastaj të milen.
Nga ana tjetër, kafshët qumështdhënëse nuk duhet të mbahen gjithmonë në stallë, ato kanë nevojë për disa lëvizje dhe shëtitje të lehta.

GJENDJA SHËNDETËSORE DHE FUNKSIONET FIZIOLOGJIKE
Qumështi është produkt i organizmit të gjallë, prandaj të gjitha dobësitë patologjike dhe biologjike të kafshës pasqyrohen në prodhimtarinë, përbërjen dhe vetitë e qumështit. Kur kafsha ka ngacmime në sistemin nervor, jep më pak qumësht, zakonisht kur kafsha është sëmurë, ulet përmbajtja e laktozës në qumësht, ulet aciditeti, kurse disa fermente janë në sasi më të madhe.

AMBJENTI RRETHUES. Në prodhimtarinë e gjendrës si dhe në përbërjen e qumështit ndikojnë shumë edhe mjedisi rrethues, vendi dhe klima. Është vënë re se në zonat me klimë të thatë, kafshët japin më pak qumësht por me përmbajtje të lartë të lëndëve të thata sidomos laktoze kurse në zonat bregdetare ku ka më shumë lagështirë ndodh e kundërta, sasia e qumështit rritet, por pakësohen lëndët e thata.
Në prodhimtarinë e gjëndrës së qumështit si dhe përbërjen e qumështit, rol të rëndësishëm luan temperatura e ambjentit rrethues. Kështu vihet re kur ambjenti është i ngrohtë, shtohet sasia e qumështit dhe lëndët e thata në të por kur temperatura ulet, pakësohet. Në punën e përditëshme në praktikë ky fakt është i dukshëm. Qumështi i zonave që ndodhen në lartësi të madhe mbi nivelin e detit është më i mirë dhe më i pastër nga ana bakteriale.

MËNYRA DHE KOHA E MJELJES. Dihet se një pjesë e qumështit formohet në çastin e mjeljes, gjithashtu currilat e para kanë më pak yndyrë se ato të fundit sepse në gjirin e kafshës yndyra qëndron sipër, kjo ka rëndësi gjatë mjeljes e cila duhet të bëhet e plotë. Është provuar se sa më shpesh të bëhet mjelja aq më shumë qumësht fitohet dhe me cilësi më të mira. Gjysma e djathtë e gjirit të kafshës (i bie ajo e dorës së djathtë) jep më shumë qumësht se gjysma e majtë, kjo shpjegohet me faktin se i janë bërë më shumë masazhe (dora e djathtë) e gjithashtu qumështi i mjeljes së mëngjesit ka mëpak yndyrë se sa i mjeljes së darkës, kjo vërteton se sa më e shkurtër të jetë koha midis dy mjeljeve aq më i yndyrshëm është qumështi.

Defektet (të metat e qumështit)

- Ndryshimet në ngjyrën, erën, shijen dhe konsistencën nga ajo nomale merret si defekt. Shkaqet janë të ndryshme: gjendja shëndetësore, cilësia e ushqimit, kushtet higjeno-sanitare, përpunimi dhe ruajtja e qumështit në kushte të papërshtatshme etj.
Shije dhe erë e keqe - Proteinat dhe yndyrnat e qumështit thithin shpejt erën e ambjentit rrethues ose produkteve të tjerë që ka afër, prandaj stallat duhet të pastrohen para mjeljes dhe të ajrosen. Edhe kafshëve duhet t’u bëhet pastrimi, ndryshe qumështi do të marrë erën e stallës dhe të kafshës së papastër.
Qumështi i porsa mjelë duhet të nxirret nga stalla menjëherë dhe kujdes të mos transportohet së bashku me lëndë që kanë erë të theksuar (benzinë, naftë, qepë, peshk etj)
Shije metali - Në kushte artizanale, ka raste që qumështi ruhet në enë të pakallaisura. Ky qumësht është i paparshtatshëm për konsum (treg) dhe prodhimet e tij nuk janë të qëndrueshëm, prandaj duhet pasur kujdes gjatë përdorimit të enës.
Papastërti mekanike - Siç janë mbeturinat e ushqimit, qimet etj që përmbajnë edhe mikrobe të ndryshme deri dhe ato patogjene.
Kulloshtra - Ditët e para të laktacionit, gjëndra e qumështit jep kulloshtër e cila përmban sasi të mëdha proteine të hirrës dhe kripëra, ka viskozitet dhe aciditet më të lartë se qumështi normal. Kulloshtra nuk pasterizohet, as skremohet, prandaj nuk përpunohet në produkte të tjera, sipas standartit nuk pranohet në qëndrat e përpunimit dhe fabrikat e qumështit.
Qumësht me aftësi të dobët për t’u mpiksur - Reagon dobët ndaj fermentit KIMOZINË ferment, (maja) djathi. Masa e mpiksur është e butë dhe nuk nxjerr hirrë, shkaku kryesor është sasia e pamjaftueshme e kripërave të tretëshme të kalciumit në ushqimin që u jepet kafshëve.
Gjithashtu qumështi nuk mpikset në kos, kur përmban qoftë edhe në sasi të vogël antibiotikë që merren nëpërmjet inxheksioneve të kafshës së sëmurë, nga gjaku kalon në qumësht dhe në momentin kur i hidhet majaja (fara), që përbëhet nga mikroflorë acido-laktike, antibiotiku nuk e lë të zhvillohet kjo mikroflorë e si rrejdhim nuk bëhet mpiksja. Ky qumësht që përmban antibiotikë në qoftë se përzihet me qumështin tjetër e bën edhe atë të pandjeshëm ndaj (farës) majasë së kosit. Diçka nga përvoja ime: disa dekada më parë kur punoja në fabrikën e përpunimit të qumështit Tiranë, në një nga lagjet e Tiranës së Re, në disa dyqane klientët u ankuan për mosmpiksje të qumështit në kos. Mbaj mend se një ekip tepër i specializuar filloi menjëherë kontrollin në ndërmarrjen tonë dhe sipas veprimeve dyshimet ishin me variacion, sepse ky defekt shkaktohet edhe nga konservues të palejueshëm. U ra dakort të vazhdohej procesi si zakonisht çdo ditë dhe krahas u bë prova paralele. Për fat ferma vazhdoi të dërgonte qumësht me antibiotikë dhe doli ajo që ne dyshonim dhe çdo gjë u sqarua. Pra, gjithë ky stres për një pakujdesi të vogël nga ana e fermës që në këto raste duhet të mbahet veç, të MOS PËRZIHET ME SASINË TJETËR.
Duhet theksuar se marrja e antibiotikëve të panevojshëm nëpërmjet qumështit, kushdo e kupton se organizmit të njeriut nuk i bën mirë sepse e bën të pandjeshëm ndaj antibiotikëve kur të ketë nevojë në rast sëmundje. Pikërisht për këtë arsye standarti i grumbullimit të qumështit parashikon që qumështi nga kafshë të sëmura që kurohen me antibiotikë DETYRIMISHT të jetë i veçuar dhe përpunohet veç.
Qumështi i periudhës së tharjes - Ka përbërje dhe veti të ndryshme nga ai normal, përmban sasi të madhe fermenti lipazë, sasi të vogël kripëra minerale dhe aciditetin e ka më të ulët. Gjatë skremimit sasi e madhe e yndyrës mbetet në qumështin e skremuar. Gjalpi i prodhuar nga ky qumësht nuk është i qëndrueshëm, mpiksja e tij është e vështirë dhe djathi i prodhuar nuk qëndron gjatë, prandaj qumështi i periudhës së tharjes që do të thotë disa ditë para ndërprerjes nuk përpunohet.
Qumësht i thartë - Kur në qumësht zhvillohen bakteret laktike jo të drejtuara nga teknologjia, ato shpërbëjnë laktozën deri në acid laktik dhe qumështi thartohet. Për këtë është e domosdoshme të merren të gjitha masat për ta mbrojtur qumështin gjatë grumbullimit, përpunimit nga infektimi me këto baktere dhe në qoftë se përmban duhet të pengohet zhvillimi i tyre.
Qumësht i hidhur - Shija e hidhur shkaktohet nga bakteret kalbëzuese dhe nga disa
Njohuri të hollësishme dhe bashkëkohore për trajtimin dhe industrializimin e qumështit
(tharme) maja. Shpesh ky defekt shfaqet në qumështin e pasterizuar i cili është infektuar me baktere kalbëzuese dhe është ruajtur për një kohë të gjatë në temperaturë të ulët. Në këto kushte bakteret kalbëzuese shpërbëjnë proteinat në produkte me shije të hidhur.
Shije djegëse - Ky difekt i detyrohet pranisë së lipazës që shkakton shpërbërjen e yndyrës në glicerinë dhe acide yndyrore. Nga shpërbërja e mëtejshme e acidit oleinik formohen aldehide, ketone dhe lëndë të tjera të cilat i japin qumështit shije të fortë ngacmuese (djegëse).
Shija djegëse dallohet edhe në rastin kur qumështi ruhet në temperaturë rreth 10oC dhe mbi të veprojnë disa baktere fluoreshente.
Qumësht me ngjyrë - Shpesh herë në qumësht dallohen njolla në ngjyrë të kuqe e të kaltër, të cilat ngandonjëherë mbulojnë të gjithë sipërfaqen e qumështit. Kjo shkaktohet nga bakteret prodigiosum, mund të jetë dhe nga pika gjaku. Ngjyra e kaltër formohet nga bakteret e tjera. Kur shfaqen njolla në qumësht, këshillohet të kryhet me kujdes dezinfektimi me klor aktiv i ambjentit rrethues. Shpesh herë qumështi merr erën e ushqimit që ka ngrënë kafsha e sidomos (silazhi, qepë, panxhari etj). Disa nga këto defekte nuk mund të mënjanohen me asnjë lloj përpunimi, prandaj ky qumësht nuk duhet të pranohet në qendrën e përpunimit. Mënyra më efikase për të mënjanuar këtë difekt është përmirësimi i kullotave si dhe pastërtinë e ushqimit.

NDOTJA E QUMËSHTIT ME SUBSTANCA TË HUAJA

Këto substanca mund të sillen nëpërmjet kafshëve, p.sh. shija e foragjereve shfaqet tek qumështi i lopës kur ky ushqim u është dhënë pak kohe para ose gjatë mjeljes. Është përcaktuar se shija e keqe mënjanohet në qoftë se lopët ushqehen 5 orë para mjeljes. Ngandonjëherë kur ushqimi (silazhi) ka cilësi të dobët, efekti i dëmshëm është konstatuar edhe mbasi kanë kaluar më shumë se 5 orë nga fillimi i mjeljes. Substancat e huaja mund të shtohen edhe aksidentalisht, prania e gjurmëve të detergjentëve të larjes, të produkteve kimike sjellin në qumësht shije jo të mirë, në disa raste mjafton të kemi afër qumështit lëndë me shije dhe erë të ndryshme dhe menjëherë do të transmetohet tek qumështi. Së fundi kur qumështi është ruajtur në kontakt me një metal, ai mund të tretet, në gjendje kripe, duke shfaqur shije të hidhur dhe shoqërohet me pasurimin e qumështit me metal.
Ndotja e qumështit dhe nënprodukteve të tij nga mbeturinat e pesticideve është një problem mjaft i rëndësishëm. Ndotja e llojit kloro-organike është tepër shqetësuese sepse kjo mbetje është e qëndrueshme, sepse akumulohet në yndyrën e qumështit. Burimet kryesore për ndotjen me pesticide janë: pastrimi i mjeteve të punës, lokaleve, pajisjeve etj., nga lëndët dezinfektuese të ndryshme nga vetë ushqimet e kafshëve ose vetë ushqimet mund të jenë të ndotura nga lëndë dezinfektuese. Ka nga ato si hekzaklori që e ruajnë aktivitetin e tyre deri në 7 vjet dhe më shumë.
Ndotje nga mbetjet antibiotike - Më lart u fol për pasojat e pranisë së antibiotikëve në qumësht. Problemi i trajtimit të kafshëve qumështdhënëse me antibiotikë e veçanërisht me penicilinë, e cila është shumë e ndjeshme ndaj streptococcus agalactis, përbën një nga problemet më të mëdha. Qumështi që del nga mjelja e parë mbas inxheksionit do të përmbajë sasi të madhe peniciline. Siç u theksua edhe më lart përmbajtja e penicilinës në qumësht ndryshon ekuilibrin e mikroflorës së padëshiruar si Colibacilet të cilat nuk kanë më pengesë të zhvillohen sepse mungon mikroflora acido-laktik që do t’i frenonte.
Një qumësht i tillë është e vështirë të industrializohet e sidomos nuk mund të bëhet kos dhe djathë, kullimi i masës së mpiksur vështirësohet, fermentimi acido-laktik zhvillohet dobët, shkaktohet fryerje e djathit.
Përvoja ka treguar se është më mirë të injektohet antibiotiku në formën e një solucioni ujor sepse eliminohet më shpejt. Kur 10% e kafshëve janë trajtuar me antibiotikë atëherë qumështi i gjithë tufës nuk është i përshtatshëm për prodhim.
ASNJËHERË NUK DUHET TË PËRZIHET QUMËSHTI ME ANTIBIOTIKË
ME QUMËSHTIN E KAFSHËVE TË SHËNDOSHA
Është e domosdoshme të sinjalizohet fabrika e qumështit për sasinë e penicilinës por kjo jo gjithnjë zbatohet, prandaj industria e qumështit kërkon mënyra për t’a zbuluar dhe në qoftë se është e mundur të asnjanësohet penicilina. Megjithëse penicilina mbetet antibiotiku më i përdorur ka edhe të tjerë si: streptomicina, neomicina, eritromicina, klorofenikoli etj. që kanë të njëjtat problem si penicilina. Ka kohë që është propozuar të shtohet në qumështin që përmban antibiotikë një ngjyrues që ngjyroset në prani të antibiotikut në qumësht. Ky ishte i dukshëm kur përmbajtja e penicilinës është mbi 0.003 U/1 ml (NJËSI NDËRKOMBËTARE)por sot ofrohen menyra te thjeshta dhe analizatore qe testojne pranine dhe sasine e tyre.
ELEMENTËT RADIOAKTIVË. Sidomos Ceziumi 137, jodë 131 etj që kalojnë në qumësht nëpërmjet ujit, furazhit në organizmin e kafshës. Qumështi që zbulohet se përmban lëndë të tilla NË ASNJË MËNYRË NUK DUHET TË KONSUMOHET AS TË PËRPUNOHET.
AFLATOKSINAT. Vijnë në qumësht nga mykja e furazhit. Konsumimi i qumështit ose produkteve të tij që përmbajnë aflatoksina mund të shkaktojë sëmundje të rënda në organizmin e njeriut.

6. GRUMBULLIMI I QUMËSHTIT

Në ato vende ku ne po integrohemi, qe kane industri qumështi të zhvilluar, prodhimi i qumështit me cilësi të mirë nuk konsiderohet si detyrim vetëm i prodhuesve të qumështit por shikohet si një problem ku kordinohen interesat e përpunuesve të qumështit, shpërndarësve në treg si dhe konsumatorëve. Cilat janë interesat e këtyre pjesëmarrësve.

INTERESAT E PRODHUESVE TË QUMËSHTIT
Të ardhura të mira (shpenzime financiare të qëndrueshme). •Shfrytëzim efektiv i faktorëve aktivë (kafshët, makineritë, transporti). • Prodhimi i qumështit të realizohet sa më lehtë.• Synim i vazhdueshëm për cilësi të mirë.• Besim në bashkëpunimin me përpunuesit e qumështit.•

INTERESAT E PËRPUNUESVE TË QUMËSHTIT
Gjenerues për ndryshime. Bashkëpunim i efektshëm me prodhuesit e qumështit, shpërndarësit dhe konsuma- • torët, gjithnjë për të plotësuar kërkesat e tyre. Korrektësi në bashkëpunim. •Stabilitet nëpërmjet ofertave me produkte cilësore. •Reklamë në ndihmë të konsumatorëve.•

INTERESAT E SHPËRNDARËSVE (TREGËTARËVE)
Të zhvillohet sa më mirë biznesi. •Qarkullim i produkteve. •Partneritet me furnizuesit. •Terheqja e klientëve nëpërmjet furnizimit me produkte cilësore. •Korrektësi për punën që bëhet.•

INTERESAT E KONSUMATORËVE
Cilësi e lartë e produkteve. •Të plotësohen shijet e blerësve. •Produktet të jenë të shëndetshëm. •Të jenë sa më të lirë.•
Problemi më i madh që mund të lindë midis pjesëmarrësve në këtë zinxhir tregu është mungesa e bashkëpunimit, si rezultat produktet nuk kanë cilësi të mirë. Është e domosdoshme të rishikohen të gjitha llojet e standardeve për qumështin dhe produktet e tij që ti përgjigjen kërkesave të Bashkimit Europian. Qumështi nuk duhet të përmbajë përbërës të dëmshëm për shëndetin e konsumatorëve si: mikrobe patogjene, lëndë që frenojnë fermentimin acido-laktik, antibiotikë etj. Organet e zbatimit të standardeve duhet të ushtrojnë kontrolle si zbatohen ato me kërkesat e sotme, ku përfshihet numri i mikroorganizmave, elementet qelizore, antibiotikët, lëndët frenuese si dhe të gjithë treguesit organo-shqisore dhe fiziko-kimikë. Për t’i realizuar këto nuk është e lehtë. PRODHUESI – PËRPUNUESI – TREGËTUESI – organet e kontrollit më parë duhet të krijojnë kushtet në sektorin e vet dhe të bëjë secili detyrën e vet.
Rrjeti i grumbullimit të qumështit të papërpunuar organizohet sipas mundësive në çdo vend. Qumështi nga fermerët ose fermat e mëdha dërgohet në pikën më të afërttë grumbullimit ose të përpunimit që mund të jetë punishte artizanale (baxho) ose fabrikë.
Prodhuesi bashkë me përpunuesit përcaktojnë vendet ku do të ngrihen pikat (qendrat) e grumbullimit të qumështit, me të gjitha aktet normative përkatëse, në prani të pushtetit lokal. Përpilohet marrëveshja dhe grafiku i orarit për pranimin e qumështit duke përfshirë edhe sanksionet për palën që shkel atë.
Çdo qendër grumbullimi duhet të jetë e pajisur me mjetet e nevojëshme për matjen e sasisë së qumështit, për marrjen e provës mesatare dhe kryerjen e analizave të ndryshme dhe këto të jenë të çertifikuara nga organet përkatëse, të jetë e pajisur me mundësi ftohje edhe pastrim normal.

Në pikën e grumbullimit dhe përpunimit, qumështi ose matet në volum, ose peshohet. Në vendin tonë është praktikuar peshimi dhe çdo veprim kryhet në kilogram.
Qumështi duhet të jetë nga kafshë të shëndetshme, nuk lejohet nga kafshë të sëmura. Nëse konstatohen prania mbi vlerat e lejuara të mbetjeve nga ilaçet, lëndëve konservuese, papastërti substanca të dëmshme për shëndetin e njeriut apo që ndryshojnë treguesit organoshqisorë qumështi NUK LEJOHET PËR KONSUM as NUK PËRPUNOHET NË PRODUKTE por hidhet në kanal, asgjësohet.
Qumështi merret nga ferma, fermerë që janë të regjistruar si prodhues qumështi dhe që kontrollohen rregullisht nga SHËRBIMI VETERINARO-SANITAR. Ambjentet ku bëhet mjelja si dhe qendrat e grumbullimit të qumështit të jenë të ndërtuara në atë mënyrëqë të evitojnë çdo rrezik të ndotjes së qumështit, të pastrohen dhe dizinfektohen lehtë, të kenë ajrosje dhe ndriçim normal, të kenë kushtet higjeno-sanitare.
Mjelja, vlerësimi, përpunimi fillestar, ruajtja dhe transportimi i qumështit të papërpunuar, bëhet nga persona të pajisur me LIBREZË SHËNDETËSORE.
Personat që merren direkt me mjeljen, vishen me rroba të pastërta. •Mjelëset lajnë duart dhe i mbajnë pastër. •Në vendin e mjeljes ka mjetet e nevojshme të pastrimit. •Me programe konkrete evitohet shtesa e ujit si dhe lëndëve të tjera. •Në program përfshihen kontrolle lidhur me ndotjen e qumështit për çdo prodhues.•
Gjatë transportimit deri në përpunim qumështi duhet të jetë me temperaturë nën 10• oC. Qendrat e grumbullimit të qumështit duhet të plotësojnë disa kërkesa:
Pajisjet teknologjike, instrumentat, mjetet e punës që janë në kontakt me qumështin duhet të jenë nga material që nuk dëmton vetitë e tij.
Të mos i japin shije dhe erë të huaj qumështit.
Të jenë me sipërfaqe të lëmuar që pastrohet lehtë.
Të gjitha pajisjet mbas mbarimit të punës pastrohen dhe dezinfektohen.•
Edhe pajisjet e transportit mbas mbarimit të punës, lahen, pastrohen dhe dizinfektohen deri në përdorimin e radhës.
Treguesit kontrollohen duke marrë provat në ekonomitë ose fermat ku prodhohet qumështi apo në qendrën e grumbullimit nga organet përkatëse. Njoftohet prodhuesi me rezultatet e kontrollit si (hedhje uji, prania e antibiotikëve, lëndëve frenuese (inhibitorë), numri i përgjithshëm i elementëve qelizorë). Kur ato nuk i përgjigjen kërkesave të standardit dhe në qoftë se deri në 3 muaj nga njoftimi nuk është ndryshuar gjendja atëherë nuk lejohet prodhuesi të dorëzojë qumësht pa rregulluar treguesit.
Në qendrën e grumbullimit për çdo prodhues dhe për çdo lloj qumështi merret prova mesatare e cila ndahet në tri pjesë:
Sipas marrëveshjes me njërën pjesë kryhen analizat në këto tregues: Temperatura oC, aciditeti në oT, pastërtia fizike, përmbajtja e yndyrës, përmbajtja e proteinave, densiteti, lënda e thatë pa yndyrë. Në pikën e grumbullimit nuk realizohen të gjitha këto analiza ndërsa në fabrikën e përpunimit të qumështit kryhen të gjitha me pjesën e dytë të provës. Pjesa e tretë mbahet si mostër dhe shërben si provë në qoftë se ka divergjenca midis palëve.
Treguesit që përcaktojnë cilësinë e qumështit dhe përmbajtjen e lëndëve frenuese përcaktohen çdo ditë ndërsa numri i përgjithshëm i mikrogjallesavedhe elementëve qelizorë, përcaktohen dy herë në muaj. Rezultatet vlejnë për periudhën deri në analizën e ardhëshme.
Laboratoret (e akredituara) të besueshëm bëjnë analiza sipas marrëveshjes dhe kërkesës së organeve të kontrollit. Çdo palë ka të drejtë të kërkojë ndjekje arbitrazhi jo më vonë se 12 orë mbas marrjes së rezultateve. Në marrëveshjen e lidhur është përcaktuar nga të dy palët çmimi i qumështit në bazë të treguesve cilësorë.
Vendet me industri qumështi të zhvilluar e sidomos vendet e Evropës, e kanë të organizuar mirë rrjetin e grumbullimit të qumështit.
Në fermat e mëdha por edhe ato mesatare, qumështi mbas mjeljes ruhet përkohësisht gjithnjë deri sa të transportohet në pikën e grumbullimit ose në fabrikë për përpunim dheveprohet gjithnjë sipas UDHËZIMEVE TË MIRATUARA.
Fabrika e qumështit mund të blejë qumësht të papërpunuar vetëm nga QENDRA TË REGJISTRUARA PËR GRUMBULLIMIN E QUMËSHTIT SI DHE NGA FERMA të cilat kanë mbi 5 lopë, që kanë ambjente për ruajtjen e qumështit dhe që është shënuar në regjistrin e fermës.

FERMAT GRUPOHEN SI MË POSHTË:

GRUPI I janë ato kur i përgjigjen kërkesave normative:1.
Numri i përgjithshëm i mikrogjallesave ……. Deri 100.000-
Numri i përgjithshëm i elementëve qelizorë….. deri 400.000-

Grupi II
Numri i përgjithshëm i mikrogjallesave ….. mbi 100.000-
Numri i përgjithshëm i elementëve qelizorë …. Mbi 400.000-
Grupi III
Nuk plotëson kushtet normative për mjetet dhe pajisjet si dhe:
Numri i përgjithshëm i mikrogjallesave ….. mbi 100.000-
Numri i përgjithshëm i elementëve qelizorë …. Mbi 400.000-
Qumështi që merret nga fermat e grupit të dytë dhe të tretë i nënshtrohen një plani për përmirësimin e cilësisë së qumështit i ndarë në periudha.
MUAJI – VITI
Ky plan bëhet i detajuar sipas periudhave:
Në periudhën nga 01.01.2009 ÷ 31.12.2010. Treguesit për qumështin e papërpunua
1. duhet të arrijnë:
Numri i përgjithshëm i mikrogjallesave nga 500.000 në 300.000/ml.
Numri i përgjithshëm i elementëve qelizorë nga 500.000 në 400.000/ml-
Në periudhën nga 0.1.01.2010 ÷ 31.12.20…. treguesit për qumështin e papërpunuar

2. duhet të arrijnë:
N.P. Mikrogjallesave nga 300.000 në 100.000/ml.-
N.P. Elementeve qelizore nga 500.000 – në 400.000/ml-
Mbas kësaj periudhë, ndalohet blerja e qumështit të lopës nga këto ferma - në qoftë se nuk kanë arritur vlerat:
NPM… deri 100.000/ml.
NPEQ … deri 400.000/ml
Në qendrat e grumbullimit të qumështit, mbahen veç sasitë e qumështit të fermave të grupit të parë nga ato të grupit të dytë, në enët (rezervuarët) e veçantë. Sipas rregullit fermat e grupit të parë e dorëzojnë qumështin në qendrat e grumbullimit që kanë dy rezervuarë, qumështi që nuk i përgjigjet vlerave të grupit të parë vendoset në rezervuarin (tankun) tjetër, edhe shoferët që merren me grumbullimin e qumështit e dijnë se njëra mostër (provë) është për njërin grup dhe tjetra për grupin e dytë.
Fermat e grupit të parë që i përgjigjen kërkesave higjeno-sanitare mund të dorëzojnë qumështin direkt në fabrikë. Nga ana tjetër, në qoftë se fabrika e qumështit prodhon djathëra që kanë procesin e stazhionimit mbi 60 ditë mund të pranojnë dhe përpunojnë qumësht që nuk i përgjigjen shifrave për NPM dhe NPEQ.
Në qoftë se fabrika e qumështit ka vetëm një linjë teknologjike mund të përpunojë vetëm QUMËSHT LOPE QË NUK I PËRGJIGJET NPM dhe NPEQ.
Kur fabrika ka dy linja teknologjike atëherë pranon dhe përpunon veç, në njërën linjë qumështin që i përgjigjet NPN dhe NPEQ kurse në linjën tjetër qumështi i fermave të grupit të dytë. Për këtë ekzistojnë udhëzime.
66 Fatlum Dibra
Transportimi i qumështit bëhet me mjete transporti të specializuara dhe të regjistruara sipas LIGJIT, në çdo çisternë shënohet “QUMËSHT I PAPËRPUNUAR” dhe shoqërohet me dokumentin përkatës. Përpunuesit e qumështit janë të detyruar të sigurojnë këta dokumenta të cilët vërtetohen në faqen e fundit me firmosje dhe vula nga mjeku veteriner i zonës.
Përmbajtja e dokumentit jepet në tabelën poshtë dhe bëhet në dy kopje (ekzemplarë) njëri për prodhuesin dhe tjetri për përpunuesin. Ky i fundit duhet t’a ruajë këtë dokument me afat mbi 5 vjet.

BLERJA E QUMËSHTIT
Në çdo vend ka urdhëresa të veçanta Qeverie për vlerësimin dhe blerjen e qumështit ku parashikohen elementet bazë për nxjerrjen dhe trajtimin fillestar, gjendja shëndetësore e kafshëve, mirëmbajtja e tyre, ambjenti, pajisjet për mjeljen dhe ruajtjen e qumështit. Qumështi pranohet në sasi dhe sipas cilësisë që përcakohet nga specialistë kompetentë. Siç dihet përpilohet marrëveshje midis fermave që e prodhojnë qumështin dhe përpunuesit që bëhet me afat deri 1 vit. Prodhuesi i qumështit është i detyruar të ofrojë qumësht nga kafshë të shëndetshme, të pa fallsifikuar, të mos përmbajë antibiotikë, inhibitore, pesticide, lëndë konservuese dhe neutralizuese.
Qumështi mund të blihet në litra por më shumë zbatohet blerja në kg. Kjo mënyrë ka rezultuar më e saktë.
SI PAGUHET QUMËSHTI? Më e saktë është duke u mbështetur në përbërjen, vetitë fizike-kimike dhe bakteriale. Me një vlerësim të tillë, stimulohet prodhuesi (fermat dhe fermerët) që të nxjerrin e të ofrojnë një qumësht të pasur dhe të shëndetshëm.

BLERJA E QUMËSHTIT SIPAS YNDYRËS. Sipas kësaj mënyre blihet qumështi në vendin tonë, kështu veprohet edhe në disa vënde të tjera, është mënyrë e lehtë të kuptohet dhe të zbatohet, realizohet shpejt me metodën GERBER.

BLERJA E QUMËSHTIT SIPAS PËRMBAJTJES SË YNDYRËS DHE PROTEINAVE
Blerja e qumështit mbi bazën e yndyrës është krejtësisht e justifikuar në fabrikat për përgatitjen e qumështit për konsum si dhe për prodhimin e gjalpit por nuk është e kënaqshme për fabrikat e prodhimit të djathërave, sepse rrezja e djathërave varet nga përmbajtja e proteinave. Vështirësia, deri disa vite më pare, qëndronte në faktin e pamundësisë të përcaktimit të proteinave të qumështit në çastin e përpunimit, mirëpo sot analiza bëhet me instrumenta që punojnë me rreze infra të kuqe. Mund të kryhen deri në 300 analiza në orë, gjithashtu janë konstruktuar pajisje elektronike që përcaktojnë në çast përmbajtjen e proteinave në qumësht. Këto njihen me emrin “Milko-tester” që përcaktojnë njëkohësisht përqindjen e yndyrës, proteinave, laktozës, kripërave minerale dhe ujit të shtuar. Këto kërkojnë kuadër të kualifikuar, prandaj aty ku ia vlen duhet të përdoren.
Shpesh çmimi i qumështit ndërtohet duke u mbështetur në 30% yndyrë dhe 70% proteina.
Sipas mendimit, të specialistëve vlerësimi i qumështit duhet të bëhet mbi bazën e përmbajtjes së yndyrës dhe proteinave të përgjithëshme si dhe duke u mbështetur në shkallën e pastërtisë, numrit të përgjithshëm të mikrogjallesave dhe elementeve qelizore. Kjo mënyrë ka përparësi sepse rrit cilësinë e lëndës së parë nga ana tjetër krijohen mundësi për të përgatitur produkte qumështi me cilësi të mirë.

7. LAKTOFERINA

Laktoferina dallohet per efektin qe ka per forcimin e Sistemit Imunitar, ka edhe nji surprize nga zbulimet shkencore, Laktoferina ka nje efekt te pa imagjinuar lidhur me shkrirjen e yndyrnave. Aftesia e saje per te pakesuar indet dhjamore deri ne nivel qelize, mund te ndihmoje ne ne luften kunder dhjamosjes sepse bllokon grumbullimin e e yndyres ne dhe formimin e qelizave te reja dhjamore.
Efekti i Laktoferines ne uljen e dhjamosjes eshte eksperimentuar ne mijte e dhjamosur, shkencetaret kane zbuluar se dieta e pasur me Laktoferine qe ndodhen me shumice ne Proteinat e hirres ka nderprere dhjamosjen duke nderprere rritjen e peshes trupore po ashtu nderpret formimin e yndyrnave ne melçi keshtu; zbatimi i nje diete me kalori te kufizuara dhe te pasur me Laktoferine te proteinave te hirres eshte e sigurte shkrirja e yndyrnave tek njerezit dhe tregues i ketij fakti eshte: niveli i larte e Laktoferines ne gjak lidhet me indeksin e ulet te mases dhjamore (yndyrnat ne gjak) gjithashtu karakterizohet me nivel te ulet te sheqerit ne gjak. Ne disa studime speciale te kryera ne burra dhe gra me shendet normal me moshe midis 22 – 60 veç te cilet kane marre si shtese 300 mg Laktoferine ne tablet per nje periudhe kohe 8 javesh, pjesemarresit jane instruktuar te ushqehen normalisht dhe si perfundim duke u krahasuar me grupin tjeter (placebo) ata qe kane marre Laktoferine kane keto rezultate: Ulje 12.3% te shtresave te dhjamit ne bark qe u shoqerua me ulje peshe trupore (-1.5 kg), indeksi i mases trupore (-0.6) perimetri (2.5 cm.)ne nje kohe qe grupi tjeter kishte rritje te peshes trupore 1 kg. Shkencetaret kane besim te plote se se Laktoferina vepron kunder grumbullimit te yndyrnave ne zonen e barkut.
Laktoferina me keto cilesi qe ka per shkrirjen e yndyrnave do te ndihmoje ne luften kunder dhjamosjes si dhe nderlikimeve ne enet e gjakut te zemres duke ulur riskun e semundjeve te zemres.
Studjuesit keshillojen; Të mos harrojme per Laktoferinen:
Laktoferina nuk eshte vetem per Sistemin Imunitar.
•Eshte vertetuar se Laktoferina ka veti kunder infeksioneve, antioksidante, kunder inflamacioneve, si dhe kunder semundjeve tumorale.
Zbulimet e reja konfirmojne se Laktoferina duhet te jete efektive per dobesimin dhe te ndihmoje ne ruajtjen e ekuilibrit te flores ne zorret e njeriut.
• Laktoferina eshte mjet i fuqishem anabolik e cila stimulon zhvillimin e kockave dhe mund te aplikohet si mase profilaktike per osteoporozen.
• Eshte nje numur i konsiderueshem studimesh qe konfirmojne rregullojne sheqerin ne gjak.
• Laktoferina stimulon rritjen e disa shtameve te baktereve te dobishme ne zorret tona.
• Perveç cilesive te mesiperme, Laktoferina ka veti te tjera qe ndikojne ne mbajtjen te shendeteshme trakti stomak – zorre:
• Se pari pengon rritjen dhe zhvillimin e baktereve te demeshme qe prodhojne toksine si; Listeria,Staphylococcus, Salmonella, Clostridium, dhe Escherichia coli.29 33 Studimet tregojne se marrja si shtese e Laktoferines ule nivelin e toksinave bakteriale ne zorret tona, ruan qelizat immune nga STRESI, pakeson prodhimin e lendeve te demeshme azotike ne zorre.
• Laktoferina stimulon rritjen e disa shtameve te baktereve te dobishme ne zorret e njeriut siç jane disa lloje të Bifidobacter.
Studimet e koheve te fundit, zbulojne se gjate tretjes se ushqimeve dhe bashke me ta edhe Laktoferines ne stomak, formohen PEPTIDE (derivate te proteinave) mirepo keto ndihmojne dukeshem ne rritjen e Bifidobaktereve nga ana tjeter:
• Laktoferina ndihmon dhe stimulon rritjen e Laaktobacillus acidophilus 37 dhe siç dihet te dy
keto laktobaktere ndihmojne ne ruajtjen e shendetit te zorreve duke ruajtur ekuilibrin bakterial.

Si do te zgjedhim formen me te pershtateshme te Laktoferines?
Duhet theksuar se Laktoferina mund te jete ne dy forma; apo-laktoferine dhe holo-laktoferine nje nga rolet kryesore te Laktoferines eshte te lidhet me Hekurin sepse eshte i domosdoshem per Sistemin Imunitar per te luftuar mikrobet patogjene, Apo-laktoferina eshte pa hekur ndersa holo-laktoferina permban hekur, me gjithese te dy format jane te dobishme, apo-laktoferina rezulton te jete me e forte.
Laktoferina ndihmon ne shmangien e osteoporozes. Eshte rritur interesimi nga shkencetaret per ta perdore Laktoferinen ne terapi kunder osteoporozes, sepse eshte konfirmuar shkencerisht marrja e Laktoferines normalizon densitetin mineral te kockave qe do thote perberjen duke mbajtur kocken te forte dhe te pathyeshme edhe ne mosha te avancuara.
Dhe me qene se osteoporoza godet me teper grate mbas menopauses, studjuesit kane ndjekur efektin e Laktoferines duke bere matjen e treguesev per kockat, tek grate mbas menopauzes, keshtu u eksperimentua ne 38 gra mbas menopauzes te moshes nga 45 deri 60 vjeç te cilat moren si shtese Laktoferine, shkencetaret kane ndjekur zhvillimin e kockave dhe eshte zbuluar ndikimi ne mosdemtimin e kockave dhe u konfirmua ulja e demtimit te kockave dhe rritja e formimit te tyre duke vendosur balancen per nje kohe te shkurte ne 6 muaj.
Shume studime konfirmojne se Laktoferina mund te luaje rol te rendesishem per rregullimin e konmtrollit te sheqerit ne gjak, tek njerezit me nivel te larte te Laktoferines ne gjak ka pase nivel sheqeri me te ulet por ndjeshmeri me te larte te Insulines.
Se fundi Laktoferina çdo dite po shfrytezohet ne dobi te njerezve, eshte nje component pllotesisht natyral, konsiderohet krejt i parrezikeshem, ne U.S.A. ka status te veçante dhe eshte pranuar I SIGURTE dhe PA RREZIKSHMERI.

3.png
3.png (153.63 KiB) Viewed 391615 times


8. KLARIFIKIMI - BAKTOFUGIMI - HOMOGJENIZIMI

Eshte mire te njihen keta tre nocione ne perpunimin e qumeshtit si per punonjesit e ketij sektori por edhe nga konsumatoret.

KLARIFIKIMI I QUMËSHTIT Ky process kryhet në temperaturën 50 Grade C, me anën e pajisjeve që kanë po të njëjtin emër KLARIFIKATOR, ku realizohet në të njëjtën kohë pastrimi dhe homogjenizimi i qumështit. efekti i klarifikimit varet nga diametri i diskut të homogjenizatorit e sidomos nga numri dhe dimensionet e vrimave. Klarifikimi mund të gjejë zbatim në përgatitjen e qumështit të pasterizuar për treg, produktet acido laktike por JO në prodhimin e akullores, në përgatitjen e qumështit të sterilizuar dhe konservat e qumështit. Klarifikatori ka disa përparësi:
Realizon në të njëjtën kohë dy operacione teknologjike, pastrim dhe homogjenizim qumështi. Vlera e klarifikatorit është më e vogël, kushton më pak se një seperator-pastrues dhe e homogjenizatorit të marra së bashku. Shpenzon më pak energji elektrike.
Klarifikatori mund të shfrytëzohet për pastrimin e qumështit dhe mbas një ndërhyrje të veçantë përdoret për skremim. Klarifikatori ose (seperatori dispersive) si ndërtim është i ngjashëm me seperatorin e zakonshëm. Qumështi i ngrohur me temperaturë 55÷60oC duke vazhduar rrjedhën hyn në tubin qëndror të mbajtësit të pjatave dhe më vonë shpërndahet nëpër pjatat e tamburit, vrimat në pjesën e poshtme formojnë kanale. Në krahasim me seperatorin skremues, vrimat e pjatave në këtë lloj seperatori janë më larg nga boshti qendror. Kjo bën që të ndahet më pak kremë me kokrriza të mëdha yndyrore. Kjo kremë kalon në dhomën ku është montuar DISKU HOMOGJENIZUES, i cili është i palëvizshëm, ndërsa dhoma me kremën ka numrin e rrotullimeve të tamburit. Në periferi disku ka vrima që kanë pozicion të kundërt me rrjedhjen e kremës, kështu copëtohen kokrrizat (bulëzat) e yndyrës si dhe shpërndahen, HOMOGJENIZOHEN, pastaj kjo kremë bashkohet me qumështin e porsaardhur në seperator në tubin qendror dhe bën të njëjtën rrugë. Në periferi mbahet ajo që quhet balta e seperatorit, ndërsa qumështi pjesërisht i homogjenizuar kalon sipër dhe del jashtë.

CENTRIFUGAT DEKANTUESE
Përdoren në industrinë e qumështit sidomos për prodhimin e kazeinës, pikërisht për precipitimin e saj. Gjithashtu edhe për kristalizimin e laktozës, Centrifuga dekantuese realizon precipitimin e pandërprerë të trupave të ngurtë nga lëngu, duke shfrytëzuar veprimin e forcës centrifugale që formohet në një tambur të gjatë që rrotullohet. pjesët përbërëse janë: Tamburi, konvejeri (transportjeri), kutia e transmisionit bashkë me rotorin, trupi me mbulesën, enët mbledhëse dhe elektromotori. Tamburi, është pjesa kryesore nga ana teknologjike, ka disa seksione cilindrike njëri pas tjetrit si dhe seksionin konik. Pjesa cilindrike është për fazën e lëngët kurse seksioni konik për trupat e ngurtë, nga brenda ka breza ose ulluqe që të mos rrëshqasin trupat e ngurtë gjatë rrotullimit, pjesa konike përfundon gjithashtu me një kokë përsëri konike për shkarkimin e të ngurtave. Transportjeri është brenda helikoidal dhe shtyn produktin. Kutia e transmisionit është të krijojë ndryshimin e shpejtësisë midis tamburit dhe transportierit. Produkti futet në hyrje si rezultat i rrotullimit të tamburit dhe transportjerit me shpejtësi të ndryshme, procesi në këto centrifuga zhvillohet në tri faza:
Në fazën e parë futet brenda lëngu – në fazën e dytë bëhet precipitimi dhe në fazën e tretë largimi veç e veç i lëndëve të ngurta, procesi kryhet pa ndërprerje. Lëngu mund të shkarkohet nga pesha specifike ose me presion me anën e diskut pastrues kurse të ngurtat bjenë poshtë si rezultat i peshës (rëndesës) si dhe ndihmohet nga dridhjet e aparatit.

BAKTOFUgIMI
Është proces teknologjik që kryhet në një centrifugë të projektuar posaçërisht dhe quhet baktofugë, përdoret për të ndarë mikrogjallesat nga qumështi, me qëllim që të përmirësohen cilësitë, pra pastrim bakterial i qumështit. Bakteret, sidomos sporet e qëndrushme ndaj nxehtësisë kanë një dendësi më të lartë se qumështi, prandaj baktofuga është një mjet që jep rezultate të mira për të heqë sporet bakteriale nga qumështi, me që ato i qëndrojnë temperaturës së lartë. Baktofuga bën një plotësim të dobishëm procesit termik të qumështit. Baktofuga është dy tipesh; me një fazë dhe me dy faza. Baktofugimi është vënë në zbatim në industrinë e qumështit që në vitin 1962 në disa vende të europës si në – Hollandë, Gjermani, Belgjikë, Rusi. Parimi është pastrimi i qumështit nga mikroflora nëpërmjet forcës centrifugale dhe efekti rritet kur bëhet dy herësh. Aplikohet në qumështin e pasterizuar paraprakisht (73-75oC për 15 sek) me këtë temperaturë, si rezultat i veprimit të forcës centrufugale efekti i baktofugimit është në masën 99.5% dhe në qoftë se aplikohet baktofugim dy herësh efekti është mbi 99.9%. e rëndësishme është se mikroflora e asgjësuar nuk mbetet në qumësht por largohet prej tij . Si rezultat i këtij përpunimi, qëndrueshmëria e qumështit rritet 2 deri 3 herë në krahasim me qumështin që vetëm pasterizohet. Baktofugimi mund të aplikohet edhe në prodhimin e konservave të qumështit, në djathëra sepse mënjanohen baktere sporoformuese, mjaft të rrezikëshme të cilat shkaktojnë fryerjen dhe vrimosjen e djathit.
Gjatë baktofugimit lind një problem, pjesa që largohet SEDIMENTI, është në masën ≈1.5%. Si mund të shfrytëzohet: për këtë vendoset paralel me baktofugën vendoset një aparat i vogël i cili bën një sterilizim në temperaturë të lartë 140oC, por më parë i është hequr ajri, sterilizimi realizohet me injektim avulli direkt. Ky proces quhet BAKTOTHERM. Ky aparat duhet ta shoqërojë baktofugën. Sedimenti i sterilizuar kthehet në qumështin e baktofuguar dhe dërgohet për prodhimin e djathit. Ndërtimi dhe parimi i punës së tamburit të baktofugës është në fig. 3.20 Baktofuga është seperator me numur të madh rrotullime, 2÷3 herë më shumë se rrotullimet në seperatorin skremues. Në ndryshim nga seperatorët e tjerë, në tamburin e baktofugës, distanca midis pjatave është më e madhe dhe vrimat e pjatave janë më afër periferisë. Ky ndryshim imponohet sepse edhe mikroorganizmat dhe kokrrizat e yndyrës ndryshojnë. Baktofuga njëfazëshe ka vetëm një dalje në pjesën e sipërme të tamburit për qumështin e pastruar nga ana bakteriale kurse papastërtitë (baktofugata) mblidhen në hapësirën ku janë edhe papastërtitë e tjera mekanike dhe shkarkohet në interval kohe sipas programit. Baktofuga me dy fazë; ka dy dalje në pjesën e sipërme; njëra për shkarkimin e pandërprerë të baktofugës nëpër një disk të posaçëm dhe tjetra për daljen e qumështit të pastruar. Sasia e baktofugatës që del nga baktofuga dy-fazëshe është rreth 3% e sasisë së qumështit, kurse nga baktofuga njëfazëshe është rreth 0.15%. Temperatura më e përshtatëshme që duhet të ketë qumështi për të kaluar në baktofugë është 55÷60oC në qoftë se tejkalohet kjo temperaturë atëherë rritet sasia e proteinave që mbeten në baktofugatë. Bakteret e gjinisë Clostridium – baktere sporoformuese; anaeorobe që bëjnë pjesë ndër ato që dëmtojnë djathin mbeten në baktofugë. Kjo është edhe arsyeja që baktofugimi duhet të përdoret për qumështin që destinohet për djathë.

. HOMOgJENIZIMI
Homogjenizimi është bërë tashma procesi industrial standard që zbatohet në mbarë botën si mjet për stabilizimin e emulsionit të yndyrës duke mënjanuar ndarjen e saj si rezultat i peshës specifike më të vogël. Dihet se bulëzat e yndyrës janë të përmasave të ndryshme dhe ato që janë me përmasa më të mëdha tentojnë të dalin në sipërfaqe sepse janë më të lehta dhe formojnë në sipërfaqe e qumështit një shtresë ajke e cila nuk është e mirëpritur si nga të vegjëlit ashtu edhe të moshuarit sepse është e pasur me yndyrë, nga ana tjetër shpërndarja e yndyrës nuk është njëlloj. Me HOMOgJENIZIM kuptohet coptimi i kokrrizave (bulëzave) të yndyrës duke i bërë shumë të vogla, kështu nuk janë në gjendje të notojnë dhe nuk dalin në sipërfaqe por mbeten aty ku janë e shpërndahen në mënyrë uniforme. Homogjenizimi i qumështit kryhet me efekt atëherë kur yndyra është në gjendje të lëngët dhe në përqindje normale në qumësht, ndryshe, përmbajtja e lartë e yndyrës, e vështirëson deri sa e bën të pamundur homogjenizimin p.sh. po të jetë mbi 12%. Rritja e temperaturës së qumështit ul viskozitetin, krijon kushte Qumështi para homogjenizimit Qumështi mbas homogjenizimit
Teemperatura me e pershtateshme për HOMOGJENIZIM, konsiderohet në kufijtë 55÷80oC me presion nga 100÷250 atm, në vartësi të produktit (sepse jo vetëm qumështi homogjenizohet). Lidhur me presionin ndiqet parimi i cili është më i saktë. Sa më e lartë të jetë përmbajtja e lëndëve të thata aq më i ulët është presioni i homogjenizimit. Krema e qumështit dhe kremi i akullores (përzierja) homogjenizohen në presion më të ulët. Më e rregullt është të bëhet homogjenizimi, sidomos kur janë kryer operacione të tilla si, sterilizimi, koncentrimi i tij që prishin stabilitetin e fazës yndyrore. Homogjenizimi kryhet: ME NJË FAZË kur presioni krijohet nga një pajisje ose ME Dy FAZA kur presioni krijohet nga dy pajisje të tilla. Kështu për produktet me përmbajtje të lartë yndyre aplikohet HOMOGJeNIZIM NË DY FAZA (shkallë) p.sh. për kremën, por në shkallën e dytë bie presioni i punës, ndërsa me një fazë përdoret sidomos për produktet me përmbajtje të ulët yndyre që kërkojnë viskozitet të lartë.
Në fig 3.26 duket qartë se çfarë ndryshimi ekziston midis fazës së parë dhe fazës së dytë. Për të bërë eKONOMIZIM gjatë prodhimit në shumë vende me industri qumështi të zhvilluar bëjnë HOMOGJENIZIM TË NDARË (sidomos në përgatitjen e qumështit për treg (konsum), disa djathëra. Parimi i kësaj mënyre spjegohet në këtë skemë teknologjike: Qumështi centrifugohet në seperator deri sa të fitohet kremë me yndyrë 10÷12% dhe homogjenizohet vetëm krema, pastaj bashkohet me qumështin e skremuar dhe më tej pasterizohet dhe vazhdon procesi teknologjik përkatësisht sipas produktit.
EFEKTET E HOMOgJENIZIMIT Duke vrojtuar strukturën e qumështit dhe kremës të homogjenizuar në elektromikroskop •
rezulton se kokrrizat e yndyrës tashmë me dimensione shumë të vogla përsëri janë të veshura me një cipë lipoproteinike. Gjatë homogjenizimit të qumështit në temperaturë 63• oC formimi i shkumës rritet. Duhet pasur kujdes, qumështi mbas homogjenizimit, duhet të pasterizohet ose •
sterilizohet menjëherë, në rast të kundërt mbas 2÷3 orëve mund të fitojë SHIJE TË DHJAMIT. Bulëzat (kokrizat) e yndyrës janë më të vogla dhe ky qumësht nuk formon ajkë.•
Qumështi ka ngjyrë më të bardhë.•
Ulet ndjeshëm oksidimi i yndyrës.•
Fiton aromë më të mirë dhe shije të këndëshme.•
Produktet e prodhuara nga qumështi i homogjenizuar janë më të qëndrueshme.•
Teknologu duhet t’a ketë të qartë se qumështi i homogjenizuar është më i ndjeshëm ndaj •
LIPOLIZËS, vepron më mirë fermenti LIPAZË në zbërthimet e yndyrës. Ky qumësht është më i përshtatshëm për prodhimin e djathërave me myk ku pranohet zbërthimi i yndyrës. Viskoziteti rritet 1.3 herë, krijohet emulsion i qëndrueshëm.•
Qumështi i homogjenizuar nuk do të jetë i përshtatshëm për prodhimin e djathërave të •
fortë dhe gjysëm të fortë, me vështirësi largohet hirra. Nga ana tjetër masa e mpiksur e qumështit të homogjenizuar është më e butë dhe mban •
ujin më tepër. Shpejtohen fotoliza, lipoliza dhe zhvillimi i mikroorganizmave

1.png
1.png (165.84 KiB) Viewed 391406 times9 PER TE NGRITUR NJE FERME APO FERME FAMILJARE + MINIBABXHO specilistet keshillojne te mbahen parasyshe edhe keto njohuri:

Ne vitet qe vijne, se afermi ekonomite bujqesore – fermeret do te duhet te plotesojne kerkesat e popullsise qe rritet shpejt dhe te prodhojne qumeshtin me çmime konkuruese dhe ne te njejten kohe te jene shume te vemendeshem per mbrojtjen e ambjentit rrethues, nga ana tjeter te gjithe duhet t`a dijne se ajo qe quhet “biznes” nuk eshte vetem per nji brez por ne parim vazhdon brez mbas brezi, prandaj çdo zgjidhje duhet te sherbeje per kohe te gjate edhe per ta qe vijne mbas nesh.
Ne vendet e Europes e konsiderojne te sukseseshme dhe me perspektive nji ferme per prodhimin e qumeshtit atehere kur nji punetor arrine te siguroje nga lopet mbi 2000000 lt qumesht/vit dhe kjo arrihet me ndryshimet rrenjesore ne mbareshtrimin e lopeve, teknike moderne dhe duhet kuptuar se mjelja e automatizuar nuk eshte vetem mjelje por ajo qe ka rendesi krijohen te gjitha mundesite per te kontrolluar faktoret individuale te çdo lope. Po zbatohet nji stil i ri i drejtimit te fermes ku perparesi i jepet lopes dhe jo fermerit duke krijuar kushte komforte qe ndikojne ne shendetin dhe prodhimtarine e lopeve, rritja e produktivitetit te mos ndikoje negativisht ne shendetin e kafshes per kete te plotesohen te gjitha kerkesat e saje pa kufi, ajo te kete jete sa me te gjate dhe mundesisht te jape qumesht gjate gjithe jetes.
Specialistet kembengulin ne arritjen e lopeve me qasje te lire ne vendin e mjeljes dhe te qendroje sa me pak ne kembe mbi thundra, shkelja e ketyre kerkesave acaron sjelljen e lopes kjo ndikon edhe ne mjelje. Mjelja “Robot” konsiderohet shume me efekt, lopa shkon me vullnet ne mjelje dhe zgjedhe vete ajo ne se don te ushqehet, te pije uje apo te milet! Sa me pak te perzihet njeriu ne punet e tyre aq me mire e ndjejne vehten!

Njeriu ka per detyre t`u siguroje atyre:

. Shmangien ( Liri ) nga uria dhe etja
“ nga sikletet fizike dhe te nxehtesise
“ dhimbjet, demtimet fizike dhe semundjet
“ nga frika dhe stresi kronik
Liri per te pase sjellje natyrale te zakonshme

Organizimi i ushqyerjes

Nga foragjeret varet jo vetem sasia e qumeshtit per njesi ushqimi por edhe gjendja shendetesore e kafshes,
Eshte normale se ne kulmin e laktacionit lopa ka mungese energjie dhe kjo çon deri ne uljen e produktivitetit prandaj duhet bere balancim ushqimi sipas zooteknikut.

Kontrolli i cilesise se qumeshtit si dhe shendeti i kafshes.

Gjate “mjeljes me robot” perfshihet sistemi automatik i kontrollit te cilesise se qumeshtit keshtu pa nderprerje kontrollohet cilesia e qumeshtit per sejcilen thithke te gjirit duke marre keshtu nje informacion me (vlere te paimagjinueshme) sidomos per Mastitin, permbajtjen e yndyres, proteinave dhe Laktozes qe vlejne edhe per te kontrolluar shendetin e kafshes, kjo ben te mundur nderhyrjen ne kohe dhe reagimin e menjehereshem si per shendetin e lopes ashtu edhe per cilesine e qumeshtit.
Ky sistem kontrollon gjithashtu numrin e qelizave somatike ne qumesht ne veçanti per çdo lope, do te vrehet edhe lekundja me e vogel e tregueseve me nje fjale me me nji minimum shpenzimesh krijohet mundesia e kontrollit pa nderprerje.

Ju e komandoni vete Fermen tuaj! Thone specialistet e ketij sektori. Kudo qe ndodheni – ne ferme, ne zyre, apo ne shtepi, me anen e Internetit ju kontrolloni dhe komandoni Fermen tuaj, dhe nuk eshte fjala vetem per sasine e qumeshtit por edhe çfare cilesie eshte dhe si mund te permiresohen treguesit e qumeshtit, kursehet koha e fermerit per kontroll.

Zgjidhja teknike per te ulur faktoret e stresit ne ferme dhe si ndikon ne produktivitetin.

Per te arritur tek zgjidhja teknike ne rradhe te pare duhet te dijme me saktesi nga se stresohen kafshet, ne keta 20 vitet e fundit eshte kthyer vemendja e specialisteve per stresin aktual qe kane kafshet, dhe per t`a ulur sa me shume jane nisur qe nga ndertimi i Fermes, sot vlersohet Firma Suedeze ALFA – LAVAL apo variant çek etj. me metoda te reja efikase.
Studimet tregojne se gjendja e stresuar varet deri 80% nga menyra e mbareshtrimit dhe te ushqyerit ndersa vetem 20% ka baze gjenetike, ne nje ferme normale lopet jane te mbrojtura nga veprimi negative i ambjentit rrethues, me perjashtim kur jane bere gabime ne ndertimin e fermes.

1. Gjendje stresi e shkaktuar nga mikroklima.

. Temperatura dhe legeshtina e ajrit.
Keta dy faktore konsiderohen me te rendesishmit, ne temperature dhe lageshtine optimale rritet produktiviteti i qumeshtit, ndoshta tingllon si e pabesueshme por ndikimi arrine deri ne masen 30 – 40% dhe me shume ulje produktiviteti madje rrezikon te shfaqen edhe semundje ngjitese. Si temperature optimale konsiderohet nga – 5 deri 18 Grade C, sa here qe eshte nen kete temperature lopa e ndjen dhe ben vete kompensimin pakson sasine e qumeshtit dhe kete nxehtesi e perdore per te mbajte temparaturen e trupit te saje, nje menyre tjeter eshte te rrise sasine e ushqimit qe konsumon!! Dhe ne qofte se lopa nuk arrine te rregulloje vete kete ekuiliber atehere vjen ftohja e trupit dhe bashke me te edhe semundjet deri edhe ne humbje jete.
Ndoshta eshte si paradoks por ndikimi i temperatures tek kafshet shtohet me rritjen e lageshtines se ajrit dhe jane teper te rrezikeshme per lopet p.sh. kombinimet si temperature e ulet ashtu edhe e larta me lageshtine te larte te ajrit! Ne temperature 35 Grade C dhe lageshtine te ajrit 45% lopet ulin prodhimtarine e qumeshtit ne masen 15%. Ajri duhet jete plotesisht i paster sigurimi i te gjitha kushteve qe kane te bejne me klimen behet qe kur projektohet ferma duke siguruar kubaturen e nevojshme qe nepermjet ventilimit natyral te realizohet 600 m3. shkembim ajri/ore

Drita. Ndikon ne krijimin e kushteve per veprimtari jetesore normale per lopet e si rrjedhim edhe ne produktivitetin normal, por kujdes se sebashku me driten natyrale hyn edhe nxehtesia duke krijuar mbi – ngrohje ne zona te veçanta kjo e shqeteson lopen. Duhet te sigurohet ndriçim normal jo i forte, ka vende qe sugjerojne ndriçim ne masen 50 lux ndersa per lopet ne lakatcion rekomandohet me 150 lux. Ne kete ndriçim keshillohet te mbahen 16 ore ne dite, duke plotesuar edhe kushtet e tjera prodhimtaria rrite ne masen 5 - 8% qumesht.

Zhurma. Nuk besoj t`u kete ndodhur kur vizitoni nji ferme ne vendin tone dhe te paralajmroheni KUJDES, fol me ze te ulet!!!!
Te folurit me ze te larte – siç konsiderohet komunikim normal midis punetoreve qe punojne ne ferme, ne shume raste per kafshet nuk eshte normale, edhe mund te demtohen, ka te dhena se nga shkaku i zhurmes ulin prodhimtarine e qumeshtit deri ne masen 18%, aq i shqeteson zhurma sa qe nga eksperimentet e bera ne Austri, ne sallen e pare te mjeljes i godisnin 9i rrihnin) lopet per disa dite me rradhe, ndersa ne sallen e dyte u krijuan shume zhurme gjthashtu per disa dite dhe me vone i lane te lira te zgjedhin sallen e mjeljes dhe ndodhi ajo qe nuk pritej, lopet preferuan te shkojne ne sallen ku rriheshin!!!

Stres qe lidhet me USHQYERJEN
Ushqimi eshte kryesore per kafshet, eshte burim energjie per kafshet por nje gje duhet te jete e qarte se nuk eshte ekuivalent me urine, por kufizohen disa lloje stresi; uria proteinike, uria minerale, uria vitaminave uri lageshtine ( mungese uji ). Nji lope me prodhimtari 25 – 30 lt/dite ne vartesi me temperaturen dhe lageshtinen e ajrit te ambjentit duhet te pije 120 deri 160 lt dhe ne qofte se nuk merr sasine e nevojshme te ujit gjeja e pare qe do te ndodhe eshte pakesimi i qumeshtit, prandaj eshte detyre e fermerit te siguroje uje te fresket dhe te paster si per vehten e vet me temperature + 10 Grade C. lopa duhet t`a gjeje ujin sapo ka ece 15 m dhe vendi burimi ku ajo pin duhet te kete prurje 8 lt/minute a e dini pse? Sepse lopa thithe 7 lt/min gjate pirjes.

Stresi teknologjik ka te beje me zgjidhje jo funksionale te ambjeneteve te stalles dhe ne pergjithesi te fermes, prandaj duhen pase parasyshe qe ne konstruksionin e nderteses te krijohen kushte jetese per lopet nga ana tjeter mundesi pastrami, heqja e plehut etj.
Vendi ku shtrihen lopet te jete adapt, te flejne lireshem ne bokse me dimensione sipas normave, lopa duhet te qendroje shtrire dhe rehateshem 12 ore ne dite, per çdo 1 ore shtese e shtrire lopa t`a shperblen me 1.5 lt qumesht.
Bokset duhet te jene te pershtateshem per lopen, specialisti i kesaje pune i thote keshtu fermerit:
Kur lopa shtrihet ajo kalon pjesen me te madhe te peshes saj gjunjeve dhe pastaj leshohet - shtrihet gradualisht, provoje vet, hyni brenda ne bokse shtrihuni 4 – 5 here dhe mbeshteteni gjithe peshen tuaj ne bryla ne qofte se nuk ankoheni edhe lopa do te jete e knaqur!!!
Si provohet se bokset jane te rehateshem per lopet ? Lopa qe ka hyre ne bokse don te shtrihet, por ne qofte se mbas maksimumi 5 minuta mbasi ka hy dhe nuk shtrihet, shikoni se nuk i keni ne rregull bokset dhe merrni masa thote lopa!!!Attachments
1.png
1.png (165.84 KiB) Viewed 391406 times
1.png
1.png (165.84 KiB) Viewed 391406 times

Share This


0
0
0
Loading...
User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 08 Mar 2017, 18:02

LITERATURE PER INDUSTRINE E QUMESHTIT

Jane tre libra qe kam arritur te botoj keto vitet e fundit per Industrine e Qumeshtit, e shoh se ka interesim te madh dhe shume me pyesin se çfare permbajne dhe ku mund të sigurohen per kete po perpiqem t`i ndihmoj te gjithe ata qe duan te zgjerojne njohurite teknike.

LIBRI 1
NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN DHE INDUSTRIALIZIMIN E QUMESHTIT

The attachment 1.png is no longer available


KAM BINDJEN SE NE 560 FAQE DO TE GJENI TE GJITHA NJOHURITE E NEVOJSHME
PER INDUSTRINE E Q U M E S H T I T

ÇFARE PERFAQESON KY LIBER?
Libri perbehet nga 15 kapituj dhe fillon me njohurite per Fiziko – Kimine e qumeshtit, vazhdon me perpunimin mekanik dhe termik te qumeshtit, mikroorganizmat – proceset mikrobiologjike qe zhvillohen gjate pergatitjes se nenprodukteve te qumeshtit si: produktet acido – laktike (Probiotiket) gjalpi, djatherat etj.
Çdo proces perpunimi si ne kushte artizanale ashtu edhe ne te automatizuara ku zbatohet teknologjia me e avancuar, shoqerohet me makinerite dhe linjat perkatese duke dhene spjegime te hollesisheme per ndertimin dhe funksionimin e tyre.
Ne kapitullin Kontrolli Tek. Kimik jepet materjal i sakte, bashkekohore per kryerjen e analizave per çdo tregues, zbulimi i pranise te çfaredo lende te huaj, nga ana tjeter u eshte lehtesuar puna laboranteve sepse jane dhene te gjitha metodikat per pergatitjen e solucioneve dhe reaktivave per sejcilen analize pa qene e nevojeshme te kerkohen ne literature tjeter.
Eshte hera e pare qe shkruhet ne gjuhen shqipe per kontrollin mikrobiolgjik ne Industrine e Qumeshtit, une jam nji nga ata qe mendojne se nuk ka zhvillim te Ind. se Qumeshtit PA MIKROBIOLOGJI qe do te thote pa LABORATORIN perkates.
Ky tekst eshte kompletuar si rralle here, më duket si nje miniere njohurishe, eshte UNIKAL per permbajtjen e gjere, ka te gjitha njohurite e domosdoshme per kete specialitet, çdo kapitull mund te konsiderohet nji liber ne vehte.
Du ate theksoj se sektori i perpunimit te qumeshtit ka nji specifike te veçante per nxjerrjen e rezultatit ekonomik, mirepo ne liber jepen me hollesi metodikat qe jane hartuar nga teknologet dhe ekonomistet tane, zbatimi i tyre ben te mundur kontrollin dhe vet-kontrollin e aktivitetit ne çdo periudhe, e thene me fjale te tjera: “Te punosh me kalem ne dore”
KU JENI MBESHTETE PER REALIZIMIN E LIBRIT ?
Une jam i dipllomuar; Inxhinier Teknolog per Industrine e Qumeshtit ( e shenova kete, per ata qe nuk me njohin) i pajisur me njohurite baze si dhe duke punuar disa dekada ne kete sektor, i nisur gjithemone per te dhene kontributin tim ne kete sektor e kam ndermarre kete inisjative mjafte te veshtire.
Per pergatitjen e ketij materjali kam shfrytezuar pervojen e mjeshtrave me te zotë qe ka pase ky vend jane pikerisht ata qe prodhonin djathera per eksport, koha e solli qe une te punoj me ta direkt ne prodhim, megjithese nga ana administrative isha K/Inxhinieri i tyre, nga ana praktike kam qene nxenes i tyre, me laps ne dore mbaja shenim vrejtjet, keshillat dhe mendimet e tyre prandaj ju qe punoni ne kete sektor, te jeni te bindur se do t`i gjeni ne kete liber.
Kam perdore literaturen ku perfshihen parimet baze te cilat pak ndryshojne me kalimin e kohes, jane pikerisht ata qe kam marre ne Universitetin UHT Plovdiv Bullgari, gjate ushtrimit te profesionit kam bashkepunuar pa nderprerje me specialistet ne Institutin e kerkimeve Industriale Tirane, nga ana tjeter kam shfrytezuar literaturen e huaj te fundit duke u ndihmuar edhe nga Interneti.
E shoh te domsdoshme te theksoj se gjethenje kam dashur te bindem per vertetesine e ketyre njohurive dhe te mbeshtetem ne nji baze serioze, kjo u bë e mundur ne saje te ndihmes dashamirese qe me kane dhene si ish student, Rektorati, specialistet e ketij departamenti te Universitetit ku kam studjuar si dhe me perkushtimin e miqeve te mi. Keshtu jam ballafaquar me 1200 faqe materjal teknik qe perdoret sot per pergatitjen inxhiniereve teknologe specialiteti Ind. e Qumeshtit. Ne UHT.
KUJT MENDONI JU SE DO T`I SHERBEJE ?
Gjithkujt! Gjethenje ne vartesi te asaje se çfare kerkon te mesoje sejcili por edhe aftesise perceptuese duke filluar qe nga punetori me pak i kualifikuar, tekniku i mesem, mjeshtri i prodhimit, laborantet si ata per kontrollin fiziko – kimik ashtu edhe mikrobiologjik dhe deri te inxhinieri teknolog, sejcili mund te marre njohurite perkatese ne kete liber.
Si i tille, mendoj se i vlen ne radhe te pare: punonjesve te perpunimit te qumeshtit per te cilet kam mendimin se duhet te kualifikohen me teper, jane rritur kerkesat per njohurite teknike, nxenesve te teknikumeve bujqesore, shkolles profesionale te Ind. se Qumeshtit me baze aresimin e mesem, qe asnjehere nuk ka munguar ne kete vend. Ky liber ka njohurite e nevojshme per te gjitha lendet, eshte konceptuar ne menyre te atille qe te jete nji ndihme e madhe per nexenesit, qe ne e kemi enderruar nji materjal te shtypur kur rreth 1000 nxenes per 15 vjet me radhe ishin te detyruar t`a merrnin materjalin me shenime!
Kam punuar disa dekada ne kete sektor dhe eshte plotesisht e vertete se djathin me cilesi te mire e prodhon tekniku i afte sepse ai eshte direkt ne prodhim por edhe inxhinieri teknolog ka rolin e vet, mirepo ku dhe si pergatiten?! Une mendoj se me Internet nuk arrine te mesohet zanati.
Kam mendimin se ky liber eshte ne ndihme per studentet e Fakultetit Shkencat e Natyres (Dega Kimi Ushqimore). Sapo eshte botuar libri eshte vleresuar ne UBT (Dega - Bioteknologji Ushqimore), perfshihet ne programin mesimore dhe eshte liber i detyrueshem per studentet, po keshtu duhet te sherbeje edhe per universitetet homologe ne Prishtine, Shkup,Tetoves, Mali I Zi etj.
Jane nji numer i madh studentesh qe po e shfrytezojne librin per realizimin e diplomave, nga ana tjeter shume vleresime me vijne vazhdimisht nepermjet Postes Elektronike, diskutojme, shkembejme mendime, dhe me vjen mire kur behen pyetje me nivel te larte.
E them me bindje te plote se libri i ka te gjitha njohurite e nevojshme per te drejtuar teknikisht nji fabrike qumeshti kudo qofte ajo.
Edhe per konsumatoret kam mendimin se më shume duhet t`i njohin keto produkte qumeshti qe kane ne tavoline çdo dite, jo te pajtohen me disa produkte qe nuk e meritojne sikurse edhe te mos alarmohen pa baza.
Shikoni se çfare ndodhe?!! Nji grup specialistesh ne bote, jane te mendimit se per te rritur qendrueshmerine e produkteve acido – laktike si: Jogurti, kosi etj. propozojne te kalohen ne perpunim termik ne temperature te larte mbas prodhimit qe do te thote te shkaterrohet totalisht mikroflora e dobishme per te cilen kemi kaq shume nevoje, per mendimin tim si dhe te gjithe specialisteve duhet thene JO sepse pa keto baktere te dobishme bie vlera e produkteve.
Se fundi, kam besim qe ato probleme qe dalin nga studimi i ketij materjali do te merren ne konsiderate nga drejtuesit e Ind. Qumeshtit.
VO! Ne qofte se do t`a zoterosh kete profesion, mbaje afer kete liber, jam i bindur se nji dite do te me falenderosh.

FATLUM DIBRA


LIBRI 2
P R O B I O T I K E T
PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM 260 faqeThe attachment 2.png is no longer available


ÇFARE JU KA SHTYRE TE REALIZONI KETE LIBER ?
Se pari, te gjithe ne njerezit duhet t`a ngulitim mire ne mendjen tone se ne organet intestinale (zorret tona) eshte e pranishme nje ngarkese bakteriale e cila ka hyre se bashku me ushqimet dhe behet fjale per miljarda baktere, kryesisht te dobishme por edhe mikrobe te demeshme. Kur mbizotron mikroflora e dobishme ( e mire dhe mike), organizmi i jone ndjehet mire por ne qofte se prishet ky ekuiliber dhe jane më shume mikroorganizma te tjera atehere fillojne telashet.
Pikerisht nje nga synimet e mija ne kete liber eshte; Si i do t`a rrisim kete mikroflore TE MREKULLUESHME ne organizmin e njeriut ?
Kjo arrihet duke i njohur prodhuesit e sidomos konsumatoret me ato produkte ushqimore qe i permbajne keto BAKTERE TE DOBISHEME dhe te informohen mire deri sa te ndergjegjesohen per t`i perfshire ne ushqimin e shendeteshem – pa nderprerje – çdo dite.
Shume formulime tregetare nuk sqarojne sa duhet perberjen e produkteve ushqimore qe tregetohen e sidomos per PROBIOTIKET lidhur me GJENDJEN dhe NUMRIN E BAKTEREVE TE GJALLA per 1 ml produkt i cili duhet te jete me miljarda dhe sa me i madh te jete ky numer aq më i larte eshte efekti pozitiv.
I ftoj konsumatoret, te hyjne sa do pak ne boten e mikroorganizmave per te kuptuar rolin e tyre ne EKOSISTEMEN. Pse e them kete? Te gjithe ne kur jemi ne supermarket vetem kete degjon: Dua nji Jogurt apo Kos, Aktivia ose Aktimel me luleshtrydhe, ose ananas, cerale etj. askush nuk e kundershton kete por ka treguese te tjere qe vleresojne shkencerisht keto produkte, dhe une jam perpjeke te spjegoj se zgjedhjen duhet t`a bejme mbi bazen e kesaje MIKROFLORE qe sapo hyn ne zorret tona din te beje vetem PUNE TE MIRA, dhe nuk besoj se mund t`a gjeni ne ushqimet e tjera aq sa ne PROBIOTIKET.
ÇFARE JANE PROBIOTIKET DHE DOBITE QE SJELLIN ?
Nga Greqishtja Pro dhe bios = Per jeten. Sipas perkufizimit, jane mikroorganizma – te dobishme – mike aq te domosdoshme per shendetin tone, edhe vete produkti ka te njejtin emer. Ne liber theksohet mire kur nje produkt qumeshti konsiderohet PROBIOTIK i vertete. Cilat jane dobite e PROBIOTIKEVE ? Shkenca ka arritur ne perfundimin se dobite qe i sjellin shendetit tone jane pa kufi:
Kontribojne kunder Alergjise, ulin kolesterolin ne gjak, antikancerogjen, kane efekt pozitiv kunder Vaginiteve dhe Infeksioneve Urinare, kunder diabetit, prandalojne diarete ( Bifidus) etj. etj.Keto BAKTERE, shkenca deshiron t`i quaje “SUPERMEN” apo “GLADIATOR” ata kane nji aftesi te vendosen ne muret e zorreve tona ( ne pjesen e brendeshme), çvendosin mikrobet e demeshme dhe ky veprim intelegjent ben te pamundur jetesen e tyre dhe keshtu menjanojne kalimin e lendeve helmuese ne gjak. Duke luftuar mikrobet e demeshme dhe te padeshirueshme, perfshi ketu edhe bakteret kalbezuese qe me veprimtarine e tyre “armiqesore” sjellin PLAKJEN e njeriut, PROBIOTIKET po kontribojne ne rritjen e JETE-GJATESISE se njeriut, tashma e vertetuar ne shume popuj por ajo qe ka rendesi edhe shkenca e pranon.
ÇFARE TJETER PERMBAN LIBRI I JUAJ I DYTE ?
DISA DEZINFORMIME DHE AKUZA KUNDER QUMESHTIT!
Duke degjuar por edhe lexuar, shpesh here pa vend dhe nga pseudo-specialiste eshte arritur deri ne deformime dhe keq interpretim te informacioneve madje duke perfunduar ne akuza.
Une i kam renditur ata dhe kam dhene mendimin tim i cili eshte goxha teknik, mirepo sejcili le te beje zgjedhjen e vet eshte ose jo dakort, por nje keshille kam per çdo lexues; le t`i lexoje ato.
Ne liber spjegohen Kulturat e pasterta bakteriale, me vjen keq qe e them por konsumatoret nuk kane njohuri per to, une personalisht kam disa dekada qe nuk i kam anashkaluar asnjehere ne 11 librat si autor ose bashkeautor, po keshtu kane vepruar edhe koleget teknologet e mirefillte.
Nji fakt qe duhet njohur nga te gjithe, ne saje te veprimtarise jetesore te baktereve te dobishme qe teknologjia na udhezon t`i hedhim ne qumesht (Kultura bakteriale) varet lloji i produktit dhe cilesia e tij apo stazhionimi i djatherave. Per t`a kuptuar më lehte: A mund te behet qumeshti = kos, pa i hedhur faren e kosit qe perbehet nga Baktere acido-laktike.
Nji kapitull edhe ky i rendesishem eshte: A D I T I V E T!
Nuk do t`a tepronim ne qofte se themi se sot me shume se here te tjera, çdo njeri e ka kthyer vemendjen tek ushqimet qe konsumon çdo dite dhe perpiqet te beje nji jete sa me te shendeteshme.Te gjithe ne kemi pare ne supermarket, shume njerez qe jane me te azhornuar, para se t`a blejne nji produkt e shikojne me vemendje, lexojne etiketen dhe me kujdes ndalen tek “ E” por jo te gjithe e kane te qarte se çfare jane ato! Keshtu më ka ndodhe edhe mua:
Një miku i im duke blere, kishte ne dore nji AKTIVIA dhe me thote, jane te shenuara disa “E” dhe nuk po e kuptoj çfare perfaqesojne?! Ishte rastesi por edhe une po shikoja nji produkt me 4 “E” nuk po e kuptoja plotesisht por miku i im, pergjigjen po perpiqem t`a jap ne kete liber.
Te ashtuquajturat “ E” ne thelb jane lende kimike me prejardhje natyrale ose sintetike qe shfrytezohen ne Industrine Ushqimore si shtesa teknologjike dhe njihen me emrin ADITIVE. Shkronja “E” e ndjekur nga nji shifer tregon se ADITIVI eshte miratuar nga Bashkimi Europian dhe qe lejohet te perdoret ne vendet e Europes, POR megjithate, shteti ne çdo vend te BE nepermjet normativave kombetare vlereson ne se duhet te lejohen ne territorin e vet.
Ne listen e ADITIVEVE ka ngjyrues – antioksidante – stabilizues – embelsues etj. por ka edhe konservues kjo do te thote se jane te parrezikeshem por ka edhe nga ata ku duhet te kemi kujdes, prandaj mire eshte t`i njohim. Une ket liste e kam KONSULENTIN me te mire.
PS!
Jam i bindur se do te vije ajo dite kur te gjithe njerzit do t`a mbajne afer nje liber te tille sepse shkenca ne keta produkte eshte perqendruar dhe ka zbuluar jetegjatesine e njeriut.

FATLUM DIBRA


LIBRI - 3
PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT . . 310 faqe

3.png
3.png (607.69 KiB) Viewed 390558 times


Eshte hera e trete qe po shkruaj keto vitet e fundit per Industrine e Qumeshtit, i bindur se tashma ekziston literature teknike e bolleshme ne Gjuhen Shqipe, kam menduar te ndihmoj sa do pak ata qe duan t`i perkushtohen seriozisht ketij specialiteti, si ata qe duan te investojne per here te pare por edhe per ata qe e kane kete aktivitet por kerkojnë t`a zgjerojne, të persosin nivelin e mekanizimit dhe automatizimit, te shtojne nji makineri, apo repart, te zgjerojne strukturen e produkteve etj. si dhe ata që duan te bejne nji hap gjigand ne kontrollin e qumeshtit dhe produkteve te tij duke modernizuar laboratoret.
Por duhet te bejme nji mareveshtje me lexuesin , se ky materjal do te kuptohet dhe perceptohet më mire dhe më shpejt ne qofte se sejcili ka njohurite baze per kete specialitet të cilat mund t`i gjeni kudo ne qofte se keni vullnet dhe durim, zotroni gjuhe te huaja dhe dispononi literature teknike por nji variant eshte edhe të studjoni me vemendje Librin – 1 “ Njohuri te hollesisheme dhe bashkekohore per trajtimin dhe industrializimin e qumeshtit “ keshtu do te behet e mundur te kuptohen bazat per projektimin dhe ngritjen e nji qendre per grumbullimin e qumeshtit, punishte per perpunimin e qumeshtit, minifabrikat dhe centralet per pergatitjen e qumeshtit per treg dhe deri tek fabrikat me kapacitet te madh. Do te behet e mundur njohja e pajisjeve – makinerive qe trajtohen ne kete tekst. Duke njohur te dhenat teknike te tyre si dhe funksionimin eshte me lehte te behet vendosja dhe lidhja midis tyre duke formuar linja teknologjike – reparte – baxho – minifabrika apo fabrika per prodhimin e djathit, pergatitjen e qumeshtit per treg apo probiotikeve etj.
Libri perbehet nga dy pjese kryesore: PROJEKTIMI dhe ANALIZATORET. Ne pjesen e pare orjentohen fillestaret, çfare duhet te dijne, cilat jane rruget per te ngritur nji aktivitet per perpunimin e qumeshtit, si mund te ngrihet nji repart i ri ne fabriken ekzistuese, trajtohen zerat per nxjerrjen e kostos, eshte e qarte se me kete problem merren ekonomistet por i nisur nga pervoja e ime shume vjecare kam vene re se ekonomistet që i kane njohurite e nevojshme ne kete fushe, gjethenje kane kerkuar ndihmen e teknologut qe do te thote nji bashkepunim i vazhdueshem midis tyre, ndihmon ne nxjerrjen e sakte te kostos se prodhimeve dhe rezultatit ekonomik. Më tej duke u ndalur ne marrjen e masave per te ulur shpenzimet por gjethenje duke ruajtur cilesine e produkteve. Me ka ndodhur keto vitet e fundit; inisjatore te ndryshem më kane kerkuar mendim per ngritjen e nji baxhoje – punishte deri edhe fabrike per perpunimin e qumeshtit me kapacitet deri 50 Ton/dite. Ne shumicen e rasteve jane persona qe nuk e kane idene dhe eshte mjafte e veshtire te komunikohet me ta, ashtu siç ka edhe nga ata qe jane teknike dhe kane vertete njohurite e duhura. Un kam mendimin se kur behet fjale per nji aktivitet te vogel, mire eshte qe inisjatori qe disponon apo kerkon mjetet financiare ( Me sa di une, ne bote nuk jepen kredi pa qene specialist ne kete fushe ) te marre disa njohuri teknike, si ne drejtim te fiziko – kimise se qumeshtit, teknologjise se prodhimit, makinerite dhe pajisjet etj. mundesite ekzistojne.
Nepermjet disa te dhenave per koston dhe shpenzimeve ne sektorin e perpunimit te qumeshtit synohet; para se te ndermerret prodhimi i nji produkti jepet mundesia te gjykohet ne se ka leverdi? Nuk mjafton vetem deshira, por eshte e domosdoshme te kete njohuri dhe te mendohet mire: Cilat jane sasite e qumeshtit qe sigurohen si lende e pare, cilat jane kerkesat e tregut? Jo pa qellim eshte trajtuar kostoja e shpenzimeve per procesin e stazhionimit ne djatherat e forte qe zgjate deri ne 18 muaj, sepse çdo prodhues duhet te mendohet mire para se te ndermarre nji inisjative te tille. Specialistet argumentojne rritjen e kostos ne kete rast jo vetem nga koha teper e zgjatur por shoqerohet edhe me firo te theksuara qe mesatarisht arrijne ne masen 5,4 % qe do te thote PESHE DJATHI = humbje monetare.
Nje mik i imi, i sukseseshem ne kete sektor me thonte; pse te mos prodhoj edhe une ne Minifabriken time te djathit kaq moderne, djathin Parmigiano Regiano?!! mire i thashe, por vendimin do t`a marresh mbasi te lexosh materjalin qe perfshihet ne kete tekst.
Lidhur me hapjen e aktiviteteve te reja ne perpunimin e qumeshtit, jam perpjeke te transmetoj ate çfare dij dhe qe kam pare gjate viteve te punes por edhe te kolegeve jashte vendit me te cilet shkembejme vazhdimisht mendime, kjo lidhje mua më ka ndihmuar per rritjen e njohurive per kete sektor dhe deshiroj t`i transmetoj nepermjet ketij teksti. Sot po vleresohet disi me teper se me pare qumeshti i dhise, keshtu ne një bisede me nje nga keta kolege më rrjeshtoi disa argumenta per ngritjen e nji baxhoje me baze qumeshtin e dhise dhe ata qe duhet te jene më te interesuar jemi ne, sepse vendi i jone ka kushte te pershtateshme per mbareshtrimin e dhise.
Gjithashtu jepen pervoja si nga vendet e Rajonit tone ashtu edhe nga vendet me Industri Qumeshti te zhvilluar, si veprojne ata per ngritjen e qendrave te grumbullimit dhe perpunimit te qumeshtit.
Më kane terhequr vemendjen ata qe quhen Minifabrika, qendra te vogla perpunimi qumeshti te pajisura me makineri – pajisje sipas produkteve qe pergatiten, keto ngrihen sa me afer prodhimit te qumeshtit si “ Stanet e dikurshme “ por jane moderne, dhe te zmontueshme pra mund te vendosen ne vende te ndryshme, në nje fare menyre i shkojne mbrapa tufes se dheneve kjo ka shume rendesi sepse lehteson dhe inkurajon fermeret per te rritur prodhimtarine e qumeshtit.
Kuptohet se firmat qe prodhojne keto Minifabrika marrin persiper transportin – montimin – venien ne pune pa qene nevoja te ndertohen godina me mure - objekte qe nuk mund te çvendosen sipas rrethaneve.
Jane dhene tipe te ndryshem qendra per grumbullimin dhe trajtimin fillestar te qumeshtit, baxho – Minifabrika – dhe Fabrika qumeshti, planimetrite e vendosjes se makinerive – sistemet e kontrollit – pastrimi i automatizuar i linjave, gjithashtu kur keto qendra perpunimi kane kosto me te ulet? vartesia me shkallen e automatizimit por edhe me sasine e lendes se pare qe perpunohet. Kam mendimin se sejcili mund te mesoje diçka nga ky materjal dhe pastaj ben zgjedhjen e tij.
Pjesa e dyte ne kete tekst perfshine ANALIZATORET, si ne çdo fushe edhe ne Industrine e Qumeshtit, Elektronika ka hyre fuqishem, une e kam ndjeke me vemendje prej disa dekadash, kam pare nga afer ne linjat e ndryshme teknolgjike aparatura qe bejne matje te parametrave ne vend, shpejt dhe saktembi bazen e rezultateve dhe te dhenave kompjuterike komandohet procesi. Apo laboratore ku me nji saktesi dhe shpejtesi te admirueshme kryhen analiza per te gjitha parametrat une kam arritur ne perfundimin se “Nuk i ka hije nji laboratori pa keto analizatore”. Edhe ne vendin tone shume standarte, kushte teknike, procese teknologjike per perpunimin e qumeshtit jane ndertuar sipas kerkesave te kohes por ne momentin qe do te kerkohet zbatimi rigoroz i tyre, perpunuesit me nxitim do t`u drejtohen aparaturave dhe instrumentave qe realizojne analiza bakteriale – fiziko – kimike te saketa dhe shpejt dhe qe nxjerrin rezultatet jo per disa ore ose edhe dite por per disa sekonda. Pikerisht kete jam perpjeke te realizoj, t`i njohe perpunuesit me keto instrumenta “çudi beres.” Sejcili mund t`i gjeje keto njohuri ne literaturen e fundit boterore por duhet kohe dhe mundim i madh, duke i pase ne Shqip kam menduar se ndihmoj çdo bashkekombas kudo qe ndodhet dhe qe eshte i interesuar per Industrine e Qumeshtit.
Percaktimi i sakte dhe i shpejte i parametrave të qumështit siguron bazën për pagesë të drejtë ndaj prodhuesve të qumështit, menjanon fallsisfikimet e ndryshme dhe stimulon ne nji fare menyre apo e detyron prodhuesin te perqendrohet ne permiresimin e cilesise se qumeshtit qe eshte ne interes te prodhuesit – perpunuesit dhe konsumatorit.
Kemi mesuar nga Teknologjia bashkekohore se nji tregues teper i rendesishem ne prodhimin e djatherave eshte percaktimi i raportit Kazeine/Yndyre ne qumeshtin qe destinohet per çdo lloj djathi, duhet të pranojme se per shkak te veshtiresive sot po anashkalohet, sepse me metodat kimike eshte mjafte e veshtire te percaktohet çdo dite pikerisht ketu vjen ne ndihme Analizatori. Duke mundesuar matjen ne vend te 10 tregueseve kryesore te qumeshtit, fabrikat e djathit kane mundesi te zgjedhin me te mirin per nji reze me te larte djathi i cili e mban per kohe më te gjate lageshtinen, nga ana tjeter fermeret permiresojne ushqyerjen e lopeve per te fituar qumesht sipas kerkesave te fabrikes.
Te paret qe duhet t`i njohin mire keto pajisje jane specialistet - teknologet qe merren me studime dhe pune shkencore, si dhe ata qe drejtojne teknikisht prodhimin, laboratoret e kontrollit. Nuk mund te anash kalohet më tej ngritja e nji Instituti per Industrine e Qumeshtit ( Siç e ka gjithe bota) i cili me kuadrot me te afte te drejtoje shkencerisht kete sektor, vetem ky institucion ka privilegjin te miratoje te gjitha udhezimet teknike ne Industrine e Qumeshtit dhe te perpunoje dhe te unifikoje teknologji te reja, te hartoje kushte teknike dhe standarde per çdo produkt te ri, madje te kerkoje edhe zbatimin e tyre ne praktike, eshte detyra e ketij Institucioni te kryeje kontrolle ne qendrat e grumbullimit dhe perpunimit te qumeshtit. Ne qofte se mendohet per nji pune serioze aty te ngrihetedhe LABORATORI MIKROBIOLOGJIK per QUMESHTIN une jam nga ata qe mendojne se nuk ka teknologji qumeshti pa mikrobiologji. Ky tekst do te vlente edhe per keta punonjes.
ANALIZATORET e qumeshtit duhet t`i njohin mire studentët qe pergatiten ne Fakultetet perkatese per Inxhiner teknologe – qumeshti. Un kam bindjen se UBT Kamez do t`a realizoje me se miri, do t`i shfrytezoje keta njohuri duke u a transmetuar studenteve por keshtu duhet te veprojne edhe Universitetet e tjere ( ku flitet Shqip ) te Teknologjise Ushqimore.
Kurdohere dhe ne çdo vend, zhvillimi i Industrise se Qumeshtit ka ndjeke te njejten rruge por ritmi ka kene i ndryshem diku me shpejt dhe diku me ngadale. Detyra primare mbetet shtimi i prodhimtarise se qumeshtit nga fermeret individe ose te bashkuar si dhe nga fermat e medha dhe te organizuara mire ndersa perpunimi gjethenje eshte zgjidhur me synimin; qendra e perpunimit te jete sa me afer prodhimit te qumeshtit kjo sidomos kur qumeshti destinohet per prodhim djathi sepse ne keto kushte kursehet transporti i gjate dhe nuk cenohet cilesia e qumeshtit por kur qumeshti destinohet per treg qe do te thote per konsum atehere keshillohet fabrike e perpunimit te jete afer konsumatoreve. Edhe ne kete rast per qytetet e medha me disa milione banore nuk shihet me sy te mire nji fabrike e vetme ose siç quhet ne vendet e Europes Lindore Central, por kohet e fundit preferohen dy te tilla me kapacitet me te vogel se sa nji gjigante.
Perpunimi i qumeshtit realizohet ne baxho – punishte te mekanizuara – minifabrika dhe fabrika me kapacitet te madh ku pergatitet qumeshti per treg dhe produktet e fresketa – probiotiket.Ne kete materjal jam perpjeke te ndihmoj te gjithe ata qe punojne sot ne kete sektor por edhe ata qe jane me inisjative dhe duan te krijojne nji biznes ne vendin e vet. Kam pase parasyshe gjethenje keshillen e koheve te fundit të specialisteve ne kete fushe qe te fillohet pervehtesimi i njohurive qe me ushqyerjen e kafsheve qumesht – dhenese. Atehere çfare duhet per te ngritur nji ferme – familjare? qumeshti qe fitohet nga mbareshtrimi i bagetive mund te shitet ne piken me te afert por ka edhe nji zgjidhje tjeter më fitimprurese te perpunohet nga vete fermeret duke krijuar FERME + MINIFABRIKE , ketu do te gjeni praktika dhe eksperienca te ndryshme.
Do te shikoni se ne qendra te vogla banimi ( qyteza ) preferohen te ngrihen Minifabrika per pergatitjen e qumeshtit per treg me variante te ndryshem ambalazhimi duke filluar me qeset – polietileni, ambalazh disi delikat por shume me i lire, ne shishe plastike qe preferohet si nga konsumatoret ashtu edhe nga prodhuesit si dhe qumeshti i sterilizuar dhe i ambalazhuar ne kuti kartoni Tetra – Pak.
Me respekt
Fatlum Dibra
Per çdo informacion kontaktoni:
Cel: 069 22 34 390 - 066 22 34 390
E-mail: FatlumDibra@Yahoo.com
Gjithashtu ne Faqen e Facebookut kerkoni:
“ INDUSTRIA E QUMESHTIT DHE NJOHURI NE DOBI TE SHENDETIT”

PS!
Keta libra gjinden ne Tirane:
. Ne rrugen e Kavajes afer Kishes Katolike, karshi Hotel NIRVANA eshte dyqani.
. Ne Librarine ALBANIA afer shkolles Edit Durhan (ish 11 Janari)
. Ne Librarine e Universitetit Bujqesore Kamez Tirane

Eshte edhe nje mundesi t`a sigurosh ne largesi, vepro siç thote njoftimi:
LIBRARIA UNIVERSITARE UBT (KAMEZ – TIRANE)

Pershendetje , Librat e profesorit :
Libri-1 “NJOHURI TE HOLLESISHME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN DHE INDUSTRIALIZIMIN E QUMESHTIT”. . . . 560 faqe
Libri-2 “PROBIOTIKET PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM” . . . 250 faqe
Libri-3 “PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT” . . . 320 faqe
mund ti porosisni edhe online ne web-in tone:www.librariaubt.com dhe ne varesi te postes qe zgjidhni gjate blerjes, shume shpejt mund ta dispononi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ju uroj te gjitha te mirat


DJATHERAT EUROPIAN - DJATHI GRUER

Shpesh here teknologet kerkojne mendim se cilin nga djatherat e huaj duhet te prodhoj? Duke u nisur nga fakti se tashma konsumatori ka pare dhe din te vleresesoje por nga ana tjeter edhe mundesite e prodhimit e kam me lehte te jap mendim dhe konkretisht un gjykoj se me i pershtateshem eshte Djathi GRUER.

DJATHI GRUER

Eshte nje nga djatherat qe se bashku me Dj. Emental jane me te njohurit ne bote, ben pjese ne djatherat e forte, vendlindja e tij eshte Zvicra. Ne Zvicer si dhe ne vende te tjera te EUROPES ku jane te gjitha kushtet si dhe perkujdesi per te fituar qumesht shume te paster, mund te perdoret qumesht i fresket ( I paperpunuar, gje qe tek ne as mund te mendohet )

SKEMA E PRODHIMIT

Qumesht Lope

Kontrolli dhe Vleresimi

Pastrimi (35 - 40 Grade C)

Pasterizimi ( 72 – 74 0C 20 sek.)

Ftohja dhe perzjerja me qumeshtin e pjekur
biologjikisht ( pak i fermentuar )
plus
Kulturat e pasterta bakteriale
( Str. Lactis, Str. thermophilus Lb.helveticus,Lb.casei (0,1 – 0,3 % )


( Maja djathi + CaCl2)

Prerja dhe Coptimi

Ngrohja e dyte ( 52 – 54 0 C )

Formimi dhe Presimi

Kriposja me shellire ( 10 – 12 0C, 20 0 23 % kripe )

Pastrimi dhe tharja

Stazhionimi = Etapa e Pare T = 20 – 25 0C, 30 – 40 dite

Etapa e Dyte T = 10 – 12 0C, 90 – 120 dite

Parafinimi

Per prodhimin e djathit Gruer perdoret qumesht lope i cilesise me te mire, me aciditet deri 19 0 T Si kulture bakteriale perdoret mikroflore e perzjere: Sre. Lactis, Str. Thermophilus, Lb. helveticus, Lb. casei dhe Pr. Chermani.
Qumeshti paraprakisht pastrohet ne seperatorin pastrues ne temperature 35 – 40 0 C, pastaj pasterizohet ne 72 – 74 0 C per 20 sekonda, dhe me tej ftohet deri ne t3emperaturen 32 – 34 0C, perzihet me qumeshtin e pjekur (fermentuar) paraprakisht ose i hidhen 0,2 – 0.5 % nga kulturat bakteriale dhe lihet te fermentoje deri sa aciditeti te rritet 1 – 2 0T nga vlera fillestare.
Mpiksja e qumeshtit. Kryhet ne temperature 31 – 32 0C, ku me perpara eshte shtuar ne qumesht kultura e paster bakteriale ne masen 0,1 – 0.3 % te perbere nga mikroflora e perzjere qe u shenua me lart si dhe 1 cm3/1000 dm3 bakterevacido laktike Pr. Chermani dhe 0.015 % CaCl2 dhe aq sasi maja djathi qe te behet mpiksja e plote per 30 – 35 minuta.
Perpunimi i mases se mpiksur. Masa e mpiksur pritet ( siç dihet ) ne copa 2 – 3 cm, lihet pak ne qetesi per te nxjerre hirren dhe vazhdon perpunimi – me coptimin deri sa krijohen kokriza 3 – 4 mm. Gjate gjithe kohes masa e djathit ne kazan trazohet pa nderprerje, ketu çlirohet pjesa me e madhe e hirres, perpunimi vazhdon 20 – 30 minuta. Para se te kalophet ne ngrohjen e dyte duhet te percaktohet aciditeti I hirres ne kazan I cili nuk duhet te kaloje 13 0T, hirra detyrimisht hollolhet me uje me qellim qe t`i ulet sasia e acidit laktik ne kokrizat e djathit.
Ngrohja e dyte. Kryhet duke u trazuar pa nderprerje deri sa temperature te arrije 52 – 54 0C zakonisht zgjate 20 – 30 minuta, gjate ketij procesi ndryshojne vetite e kokrizave te djathit te cilat ne fillim ngjiten ndersa me vone behen me te forta dhe elastike. Mbasi ka perfunduar ngrohja e dyte, trazimi vazhdon pa nderprerje edhe 35 – 40 minuta ( eshte djathe i veshtire ashtu si Ementali ) perveç heqjes se ujit nga kokrizat e djathit, ngrohja e dyte luan rol te rendesishem per t` i dhene mundesi zhvillimit te proceseve mikrobiologjike. Temperatura e larte 52 – 54 0 C kufizon zhvillimin e baktereve mezofile por stimulon veprimin e termofileve.
Formimi dhe presimi i djathit. Format origjinale jane te rrumbullakta me afer 30 kg. me qene se jane relativisht te medha, ruhet temperature e larte ne brendesi te mases se djathit dhe si pasoje mbizotron mikroflora termofile mbi te tjerat. Pastaj kalohet ne presim, presioni (peshat) vjen duke u shtuar gradualisht deri sa ne fund te arrije 20 kg peshe per 1 kgr. Djathe, gjate presimit duhet te arrihet ngjeshja e plote e mases se djathit, te mos kete boshlleqe dhe te mos mbetet oksigjen nga ajri kjo eshte teper e rendesishme per zhvillimin normal te fermentimit acido propionik sepse bakteret acido propionike jane tipike ANAEROBE qe do te thote zhvillohen ne mungese te oksigjenit.Kriposja. Kriposja me shellire e cila permban 20 – 23 % kripe dhe qe ka aciditet deri 30 0T me temperature 10 – 12 0C, format zhyten dhe kthehen ne çdo 10 – 12 ore, kriposja vazhdon 8 – 10 dite deri sa permbajtja e kripes ne djathe te arrije 1 – 1.5 % ( keshtu e duan Europianet). Bakteret acido propionike jane shume te ndjeshme ndaj permbajtjes se larte te kripes ne djathe, ne qofte se eshte mbi 1.5 % çoroditet fermentimi acido propionik qe eshte tipik per kete lloj djathi dhe si perfundim nuk fitohet shija dhe aroma qe kerkohet per kete djathe te shijshem. Ne pamje: nuk jane formuar birat (si syçka) dhe ajo qe ka me shume rendesi n uk prodhohen ato lende qe i japin shije dhe aromen djathit. Me tej djathi pastrohet dhe thahet 10 – 12 ore mbas kripjes me shellire. Mirfepo djathi Gruer mjund te kriposet edhe me kripje te thate ( Veprohet sipas teknologjisre se pergjitheshme te djathit – shiko Librin – 1 )
Stazhionimi. Zhvillohet ne dy etapa: Ne Etapen e pare, stazhionimi behet ne temperature 22 – 23 0C me lageshtine relative te ajrit 90 – 95 % qe vazhdon rreth 30 dite, ne kete periode zhvillohen bakteret tipike termofile acido laktike dhe laktoza pothuajse plotesisht zberthehet, aciditeti rritet me shpejtesi dhe krijohen kushte per zhvillimin e baktereve acido propionike, si rezultat ndahet (formohet) CO2 i cili krijon bira te rrumbullakta tipike per kete djathe, me qene se format jane relativisht te medha, korja e djathit e forte, keto nuk lejojne CO2 te dale jashte prandaj fdormohen bira si syçka.
Etapa e dyte e stazhionimit, kryhet ne temperature 10 – 12 0C me lageshtine frelative te ajrit 87 – 88 % dhe zgjate 130 dite duke e mbuluar siperfaqen e djathit me perzjerje emulsion per t`a mbrojtur siperfaqen nga mikroflora aerobe. Ne kete periode djathi vazhdon te stazhionoje nga enzimet e prodhuara nga bakteret acido laktike Lb. helveticum, Lb. casei dhe Lb. bulgaricus dhe mikroflora tjeter e dobishme. Pjekja – stazhionimi i plote zgjate 4 – 5 muaj por ne qofte se forma eshte me e madhe zgjate me teper ne vartesi me madhesine e formes. Sasia e proteinave te treteshme ndaj proteinave toltale eshte ne masen 35 % dhe nga keto 30 – 40 % jane ne formen e aminoacideve te lira, me permbajtje uji 37 % dhe pH = 5.5 – 5.5, rritja e pH varet nga dezaminimi I nje sere amino acidesh te lira dhe ndarja e amonjakut qe neutralizon acidin laktik.
Mbas perafinimi ose mbeshtjelljes me nje shtrese polimere kalon ne ruajtje med temperature 2 – 4 0 C per rreth 8 muaj.

----------------------------------------
Last edited by Fatlum Dibra on 29 Mar 2017, 10:10, edited 1 time in total.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 08 Mar 2017, 18:07

LITERATURE PER INDUSTRINE E QUMESHTIT

Jane tre libra qe kam arritur te botoj keto vitet e fundit per Industrine e Qumeshtit, e shoh se ka interesim te madh dhe shume me pyesin se çfare permbajne dhe ku mund të sigurohen per kete po perpiqem t`i ndihmoj te gjithe ata qe duan te zgjerojne njohurite teknike.

LIBRI 1
NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN DHE INDUSTRIALIZIMIN E QUMESHTIT

1.png
1.png (719.86 KiB) Viewed 390558 times


KAM BINDJEN SE NE 560 FAQE DO TE GJENI TE GJITHA NJOHURITE E NEVOJSHME
PER INDUSTRINE E Q U M E S H T I T

ÇFARE PERFAQESON KY LIBER?
Libri perbehet nga 15 kapituj dhe fillon me njohurite per Fiziko – Kimine e qumeshtit, vazhdon me perpunimin mekanik dhe termik te qumeshtit, mikroorganizmat – proceset mikrobiologjike qe zhvillohen gjate pergatitjes se nenprodukteve te qumeshtit si: produktet acido – laktike (Probiotiket) gjalpi, djatherat etj.
Çdo proces perpunimi si ne kushte artizanale ashtu edhe ne te automatizuara ku zbatohet teknologjia me e avancuar, shoqerohet me makinerite dhe linjat perkatese duke dhene spjegime te hollesisheme per ndertimin dhe funksionimin e tyre.
Ne kapitullin Kontrolli Tek. Kimik jepet materjal i sakte, bashkekohore per kryerjen e analizave per çdo tregues, zbulimi i pranise te çfaredo lende te huaj, nga ana tjeter u eshte lehtesuar puna laboranteve sepse jane dhene te gjitha metodikat per pergatitjen e solucioneve dhe reaktivave per sejcilen analize pa qene e nevojeshme te kerkohen ne literature tjeter.
Eshte hera e pare qe shkruhet ne gjuhen shqipe per kontrollin mikrobiolgjik ne Industrine e Qumeshtit, une jam nji nga ata qe mendojne se nuk ka zhvillim te Ind. se Qumeshtit PA MIKROBIOLOGJI qe do te thote pa LABORATORIN perkates.
Ky tekst eshte kompletuar si rralle here, më duket si nje miniere njohurishe, eshte UNIKAL per permbajtjen e gjere, ka te gjitha njohurite e domosdoshme per kete specialitet, çdo kapitull mund te konsiderohet nji liber ne vehte.
Du ate theksoj se sektori i perpunimit te qumeshtit ka nji specifike te veçante per nxjerrjen e rezultatit ekonomik, mirepo ne liber jepen me hollesi metodikat qe jane hartuar nga teknologet dhe ekonomistet tane, zbatimi i tyre ben te mundur kontrollin dhe vet-kontrollin e aktivitetit ne çdo periudhe, e thene me fjale te tjera: “Te punosh me kalem ne dore”
KU JENI MBESHTETE PER REALIZIMIN E LIBRIT ?
Une jam i dipllomuar; Inxhinier Teknolog per Industrine e Qumeshtit ( e shenova kete, per ata qe nuk me njohin) i pajisur me njohurite baze si dhe duke punuar disa dekada ne kete sektor, i nisur gjithemone per te dhene kontributin tim ne kete sektor e kam ndermarre kete inisjative mjafte te veshtire.
Per pergatitjen e ketij materjali kam shfrytezuar pervojen e mjeshtrave me te zotë qe ka pase ky vend jane pikerisht ata qe prodhonin djathera per eksport, koha e solli qe une te punoj me ta direkt ne prodhim, megjithese nga ana administrative isha K/Inxhinieri i tyre, nga ana praktike kam qene nxenes i tyre, me laps ne dore mbaja shenim vrejtjet, keshillat dhe mendimet e tyre prandaj ju qe punoni ne kete sektor, te jeni te bindur se do t`i gjeni ne kete liber.
Kam perdore literaturen ku perfshihen parimet baze te cilat pak ndryshojne me kalimin e kohes, jane pikerisht ata qe kam marre ne Universitetin UHT Plovdiv Bullgari, gjate ushtrimit te profesionit kam bashkepunuar pa nderprerje me specialistet ne Institutin e kerkimeve Industriale Tirane, nga ana tjeter kam shfrytezuar literaturen e huaj te fundit duke u ndihmuar edhe nga Interneti.
E shoh te domsdoshme te theksoj se gjethenje kam dashur te bindem per vertetesine e ketyre njohurive dhe te mbeshtetem ne nji baze serioze, kjo u bë e mundur ne saje te ndihmes dashamirese qe me kane dhene si ish student, Rektorati, specialistet e ketij departamenti te Universitetit ku kam studjuar si dhe me perkushtimin e miqeve te mi. Keshtu jam ballafaquar me 1200 faqe materjal teknik qe perdoret sot per pergatitjen inxhiniereve teknologe specialiteti Ind. e Qumeshtit. Ne UHT.
KUJT MENDONI JU SE DO T`I SHERBEJE ?
Gjithkujt! Gjethenje ne vartesi te asaje se çfare kerkon te mesoje sejcili por edhe aftesise perceptuese duke filluar qe nga punetori me pak i kualifikuar, tekniku i mesem, mjeshtri i prodhimit, laborantet si ata per kontrollin fiziko – kimik ashtu edhe mikrobiologjik dhe deri te inxhinieri teknolog, sejcili mund te marre njohurite perkatese ne kete liber.
Si i tille, mendoj se i vlen ne radhe te pare: punonjesve te perpunimit te qumeshtit per te cilet kam mendimin se duhet te kualifikohen me teper, jane rritur kerkesat per njohurite teknike, nxenesve te teknikumeve bujqesore, shkolles profesionale te Ind. se Qumeshtit me baze aresimin e mesem, qe asnjehere nuk ka munguar ne kete vend. Ky liber ka njohurite e nevojshme per te gjitha lendet, eshte konceptuar ne menyre te atille qe te jete nji ndihme e madhe per nexenesit, qe ne e kemi enderruar nji materjal te shtypur kur rreth 1000 nxenes per 15 vjet me radhe ishin te detyruar t`a merrnin materjalin me shenime!
Kam punuar disa dekada ne kete sektor dhe eshte plotesisht e vertete se djathin me cilesi te mire e prodhon tekniku i afte sepse ai eshte direkt ne prodhim por edhe inxhinieri teknolog ka rolin e vet, mirepo ku dhe si pergatiten?! Une mendoj se me Internet nuk arrine te mesohet zanati.
Kam mendimin se ky liber eshte ne ndihme per studentet e Fakultetit Shkencat e Natyres (Dega Kimi Ushqimore). Sapo eshte botuar libri eshte vleresuar ne UBT (Dega - Bioteknologji Ushqimore), perfshihet ne programin mesimore dhe eshte liber i detyrueshem per studentet, po keshtu duhet te sherbeje edhe per universitetet homologe ne Prishtine, Shkup,Tetoves, Mali I Zi etj.
Jane nji numer i madh studentesh qe po e shfrytezojne librin per realizimin e diplomave, nga ana tjeter shume vleresime me vijne vazhdimisht nepermjet Postes Elektronike, diskutojme, shkembejme mendime, dhe me vjen mire kur behen pyetje me nivel te larte.
E them me bindje te plote se libri i ka te gjitha njohurite e nevojshme per te drejtuar teknikisht nji fabrike qumeshti kudo qofte ajo.
Edhe per konsumatoret kam mendimin se më shume duhet t`i njohin keto produkte qumeshti qe kane ne tavoline çdo dite, jo te pajtohen me disa produkte qe nuk e meritojne sikurse edhe te mos alarmohen pa baza.
Shikoni se çfare ndodhe?!! Nji grup specialistesh ne bote, jane te mendimit se per te rritur qendrueshmerine e produkteve acido – laktike si: Jogurti, kosi etj. propozojne te kalohen ne perpunim termik ne temperature te larte mbas prodhimit qe do te thote te shkaterrohet totalisht mikroflora e dobishme per te cilen kemi kaq shume nevoje, per mendimin tim si dhe te gjithe specialisteve duhet thene JO sepse pa keto baktere te dobishme bie vlera e produkteve.
Se fundi, kam besim qe ato probleme qe dalin nga studimi i ketij materjali do te merren ne konsiderate nga drejtuesit e Ind. Qumeshtit.
VO! Ne qofte se do t`a zoterosh kete profesion, mbaje afer kete liber, jam i bindur se nji dite do te me falenderosh.

FATLUM DIBRA


LIBRI 2
P R O B I O T I K E T
PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM 260 faqe1.png
1.png (719.86 KiB) Viewed 390558 times


ÇFARE JU KA SHTYRE TE REALIZONI KETE LIBER ?
Se pari, te gjithe ne njerezit duhet t`a ngulitim mire ne mendjen tone se ne organet intestinale (zorret tona) eshte e pranishme nje ngarkese bakteriale e cila ka hyre se bashku me ushqimet dhe behet fjale per miljarda baktere, kryesisht te dobishme por edhe mikrobe te demeshme. Kur mbizotron mikroflora e dobishme ( e mire dhe mike), organizmi i jone ndjehet mire por ne qofte se prishet ky ekuiliber dhe jane më shume mikroorganizma te tjera atehere fillojne telashet.
Pikerisht nje nga synimet e mija ne kete liber eshte; Si i do t`a rrisim kete mikroflore TE MREKULLUESHME ne organizmin e njeriut ?
Kjo arrihet duke i njohur prodhuesit e sidomos konsumatoret me ato produkte ushqimore qe i permbajne keto BAKTERE TE DOBISHEME dhe te informohen mire deri sa te ndergjegjesohen per t`i perfshire ne ushqimin e shendeteshem – pa nderprerje – çdo dite.
Shume formulime tregetare nuk sqarojne sa duhet perberjen e produkteve ushqimore qe tregetohen e sidomos per PROBIOTIKET lidhur me GJENDJEN dhe NUMRIN E BAKTEREVE TE GJALLA per 1 ml produkt i cili duhet te jete me miljarda dhe sa me i madh te jete ky numer aq më i larte eshte efekti pozitiv.
I ftoj konsumatoret, te hyjne sa do pak ne boten e mikroorganizmave per te kuptuar rolin e tyre ne EKOSISTEMEN. Pse e them kete? Te gjithe ne kur jemi ne supermarket vetem kete degjon: Dua nji Jogurt apo Kos, Aktivia ose Aktimel me luleshtrydhe, ose ananas, cerale etj. askush nuk e kundershton kete por ka treguese te tjere qe vleresojne shkencerisht keto produkte, dhe une jam perpjeke te spjegoj se zgjedhjen duhet t`a bejme mbi bazen e kesaje MIKROFLORE qe sapo hyn ne zorret tona din te beje vetem PUNE TE MIRA, dhe nuk besoj se mund t`a gjeni ne ushqimet e tjera aq sa ne PROBIOTIKET.
ÇFARE JANE PROBIOTIKET DHE DOBITE QE SJELLIN ?
Nga Greqishtja Pro dhe bios = Per jeten. Sipas perkufizimit, jane mikroorganizma – te dobishme – mike aq te domosdoshme per shendetin tone, edhe vete produkti ka te njejtin emer. Ne liber theksohet mire kur nje produkt qumeshti konsiderohet PROBIOTIK i vertete. Cilat jane dobite e PROBIOTIKEVE ? Shkenca ka arritur ne perfundimin se dobite qe i sjellin shendetit tone jane pa kufi:
Kontribojne kunder Alergjise, ulin kolesterolin ne gjak, antikancerogjen, kane efekt pozitiv kunder Vaginiteve dhe Infeksioneve Urinare, kunder diabetit, prandalojne diarete ( Bifidus) etj. etj.Keto BAKTERE, shkenca deshiron t`i quaje “SUPERMEN” apo “GLADIATOR” ata kane nji aftesi te vendosen ne muret e zorreve tona ( ne pjesen e brendeshme), çvendosin mikrobet e demeshme dhe ky veprim intelegjent ben te pamundur jetesen e tyre dhe keshtu menjanojne kalimin e lendeve helmuese ne gjak. Duke luftuar mikrobet e demeshme dhe te padeshirueshme, perfshi ketu edhe bakteret kalbezuese qe me veprimtarine e tyre “armiqesore” sjellin PLAKJEN e njeriut, PROBIOTIKET po kontribojne ne rritjen e JETE-GJATESISE se njeriut, tashma e vertetuar ne shume popuj por ajo qe ka rendesi edhe shkenca e pranon.
ÇFARE TJETER PERMBAN LIBRI I JUAJ I DYTE ?
DISA DEZINFORMIME DHE AKUZA KUNDER QUMESHTIT!
Duke degjuar por edhe lexuar, shpesh here pa vend dhe nga pseudo-specialiste eshte arritur deri ne deformime dhe keq interpretim te informacioneve madje duke perfunduar ne akuza.
Une i kam renditur ata dhe kam dhene mendimin tim i cili eshte goxha teknik, mirepo sejcili le te beje zgjedhjen e vet eshte ose jo dakort, por nje keshille kam per çdo lexues; le t`i lexoje ato.
Ne liber spjegohen Kulturat e pasterta bakteriale, me vjen keq qe e them por konsumatoret nuk kane njohuri per to, une personalisht kam disa dekada qe nuk i kam anashkaluar asnjehere ne 11 librat si autor ose bashkeautor, po keshtu kane vepruar edhe koleget teknologet e mirefillte.
Nji fakt qe duhet njohur nga te gjithe, ne saje te veprimtarise jetesore te baktereve te dobishme qe teknologjia na udhezon t`i hedhim ne qumesht (Kultura bakteriale) varet lloji i produktit dhe cilesia e tij apo stazhionimi i djatherave. Per t`a kuptuar më lehte: A mund te behet qumeshti = kos, pa i hedhur faren e kosit qe perbehet nga Baktere acido-laktike.
Nji kapitull edhe ky i rendesishem eshte: A D I T I V E T!
Nuk do t`a tepronim ne qofte se themi se sot me shume se here te tjera, çdo njeri e ka kthyer vemendjen tek ushqimet qe konsumon çdo dite dhe perpiqet te beje nji jete sa me te shendeteshme.Te gjithe ne kemi pare ne supermarket, shume njerez qe jane me te azhornuar, para se t`a blejne nji produkt e shikojne me vemendje, lexojne etiketen dhe me kujdes ndalen tek “ E” por jo te gjithe e kane te qarte se çfare jane ato! Keshtu më ka ndodhe edhe mua:
Një miku i im duke blere, kishte ne dore nji AKTIVIA dhe me thote, jane te shenuara disa “E” dhe nuk po e kuptoj çfare perfaqesojne?! Ishte rastesi por edhe une po shikoja nji produkt me 4 “E” nuk po e kuptoja plotesisht por miku i im, pergjigjen po perpiqem t`a jap ne kete liber.
Te ashtuquajturat “ E” ne thelb jane lende kimike me prejardhje natyrale ose sintetike qe shfrytezohen ne Industrine Ushqimore si shtesa teknologjike dhe njihen me emrin ADITIVE. Shkronja “E” e ndjekur nga nji shifer tregon se ADITIVI eshte miratuar nga Bashkimi Europian dhe qe lejohet te perdoret ne vendet e Europes, POR megjithate, shteti ne çdo vend te BE nepermjet normativave kombetare vlereson ne se duhet te lejohen ne territorin e vet.
Ne listen e ADITIVEVE ka ngjyrues – antioksidante – stabilizues – embelsues etj. por ka edhe konservues kjo do te thote se jane te parrezikeshem por ka edhe nga ata ku duhet te kemi kujdes, prandaj mire eshte t`i njohim. Une ket liste e kam KONSULENTIN me te mire.
PS!
Jam i bindur se do te vije ajo dite kur te gjithe njerzit do t`a mbajne afer nje liber te tille sepse shkenca ne keta produkte eshte perqendruar dhe ka zbuluar jetegjatesine e njeriut.

FATLUM DIBRA


LIBRI - 3
PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT . . 310 faqe

1.png
1.png (719.86 KiB) Viewed 390558 times


Eshte hera e trete qe po shkruaj keto vitet e fundit per Industrine e Qumeshtit, i bindur se tashma ekziston literature teknike e bolleshme ne Gjuhen Shqipe, kam menduar te ndihmoj sa do pak ata qe duan t`i perkushtohen seriozisht ketij specialiteti, si ata qe duan te investojne per here te pare por edhe per ata qe e kane kete aktivitet por kerkojnë t`a zgjerojne, të persosin nivelin e mekanizimit dhe automatizimit, te shtojne nji makineri, apo repart, te zgjerojne strukturen e produkteve etj. si dhe ata që duan te bejne nji hap gjigand ne kontrollin e qumeshtit dhe produkteve te tij duke modernizuar laboratoret.
Por duhet te bejme nji mareveshtje me lexuesin , se ky materjal do te kuptohet dhe perceptohet më mire dhe më shpejt ne qofte se sejcili ka njohurite baze per kete specialitet të cilat mund t`i gjeni kudo ne qofte se keni vullnet dhe durim, zotroni gjuhe te huaja dhe dispononi literature teknike por nji variant eshte edhe të studjoni me vemendje Librin – 1 “ Njohuri te hollesisheme dhe bashkekohore per trajtimin dhe industrializimin e qumeshtit “ keshtu do te behet e mundur te kuptohen bazat per projektimin dhe ngritjen e nji qendre per grumbullimin e qumeshtit, punishte per perpunimin e qumeshtit, minifabrikat dhe centralet per pergatitjen e qumeshtit per treg dhe deri tek fabrikat me kapacitet te madh. Do te behet e mundur njohja e pajisjeve – makinerive qe trajtohen ne kete tekst. Duke njohur te dhenat teknike te tyre si dhe funksionimin eshte me lehte te behet vendosja dhe lidhja midis tyre duke formuar linja teknologjike – reparte – baxho – minifabrika apo fabrika per prodhimin e djathit, pergatitjen e qumeshtit per treg apo probiotikeve etj.
Libri perbehet nga dy pjese kryesore: PROJEKTIMI dhe ANALIZATORET. Ne pjesen e pare orjentohen fillestaret, çfare duhet te dijne, cilat jane rruget per te ngritur nji aktivitet per perpunimin e qumeshtit, si mund te ngrihet nji repart i ri ne fabriken ekzistuese, trajtohen zerat per nxjerrjen e kostos, eshte e qarte se me kete problem merren ekonomistet por i nisur nga pervoja e ime shume vjecare kam vene re se ekonomistet që i kane njohurite e nevojshme ne kete fushe, gjethenje kane kerkuar ndihmen e teknologut qe do te thote nji bashkepunim i vazhdueshem midis tyre, ndihmon ne nxjerrjen e sakte te kostos se prodhimeve dhe rezultatit ekonomik. Më tej duke u ndalur ne marrjen e masave per te ulur shpenzimet por gjethenje duke ruajtur cilesine e produkteve. Me ka ndodhur keto vitet e fundit; inisjatore te ndryshem më kane kerkuar mendim per ngritjen e nji baxhoje – punishte deri edhe fabrike per perpunimin e qumeshtit me kapacitet deri 50 Ton/dite. Ne shumicen e rasteve jane persona qe nuk e kane idene dhe eshte mjafte e veshtire te komunikohet me ta, ashtu siç ka edhe nga ata qe jane teknike dhe kane vertete njohurite e duhura. Un kam mendimin se kur behet fjale per nji aktivitet te vogel, mire eshte qe inisjatori qe disponon apo kerkon mjetet financiare ( Me sa di une, ne bote nuk jepen kredi pa qene specialist ne kete fushe ) te marre disa njohuri teknike, si ne drejtim te fiziko – kimise se qumeshtit, teknologjise se prodhimit, makinerite dhe pajisjet etj. mundesite ekzistojne.
Nepermjet disa te dhenave per koston dhe shpenzimeve ne sektorin e perpunimit te qumeshtit synohet; para se te ndermerret prodhimi i nji produkti jepet mundesia te gjykohet ne se ka leverdi? Nuk mjafton vetem deshira, por eshte e domosdoshme te kete njohuri dhe te mendohet mire: Cilat jane sasite e qumeshtit qe sigurohen si lende e pare, cilat jane kerkesat e tregut? Jo pa qellim eshte trajtuar kostoja e shpenzimeve per procesin e stazhionimit ne djatherat e forte qe zgjate deri ne 18 muaj, sepse çdo prodhues duhet te mendohet mire para se te ndermarre nji inisjative te tille. Specialistet argumentojne rritjen e kostos ne kete rast jo vetem nga koha teper e zgjatur por shoqerohet edhe me firo te theksuara qe mesatarisht arrijne ne masen 5,4 % qe do te thote PESHE DJATHI = humbje monetare.
Nje mik i imi, i sukseseshem ne kete sektor me thonte; pse te mos prodhoj edhe une ne Minifabriken time te djathit kaq moderne, djathin Parmigiano Regiano?!! mire i thashe, por vendimin do t`a marresh mbasi te lexosh materjalin qe perfshihet ne kete tekst.
Lidhur me hapjen e aktiviteteve te reja ne perpunimin e qumeshtit, jam perpjeke te transmetoj ate çfare dij dhe qe kam pare gjate viteve te punes por edhe te kolegeve jashte vendit me te cilet shkembejme vazhdimisht mendime, kjo lidhje mua më ka ndihmuar per rritjen e njohurive per kete sektor dhe deshiroj t`i transmetoj nepermjet ketij teksti. Sot po vleresohet disi me teper se me pare qumeshti i dhise, keshtu ne një bisede me nje nga keta kolege më rrjeshtoi disa argumenta per ngritjen e nji baxhoje me baze qumeshtin e dhise dhe ata qe duhet te jene më te interesuar jemi ne, sepse vendi i jone ka kushte te pershtateshme per mbareshtrimin e dhise.
Gjithashtu jepen pervoja si nga vendet e Rajonit tone ashtu edhe nga vendet me Industri Qumeshti te zhvilluar, si veprojne ata per ngritjen e qendrave te grumbullimit dhe perpunimit te qumeshtit.
Më kane terhequr vemendjen ata qe quhen Minifabrika, qendra te vogla perpunimi qumeshti te pajisura me makineri – pajisje sipas produkteve qe pergatiten, keto ngrihen sa me afer prodhimit te qumeshtit si “ Stanet e dikurshme “ por jane moderne, dhe te zmontueshme pra mund te vendosen ne vende te ndryshme, në nje fare menyre i shkojne mbrapa tufes se dheneve kjo ka shume rendesi sepse lehteson dhe inkurajon fermeret per te rritur prodhimtarine e qumeshtit.
Kuptohet se firmat qe prodhojne keto Minifabrika marrin persiper transportin – montimin – venien ne pune pa qene nevoja te ndertohen godina me mure - objekte qe nuk mund te çvendosen sipas rrethaneve.
Jane dhene tipe te ndryshem qendra per grumbullimin dhe trajtimin fillestar te qumeshtit, baxho – Minifabrika – dhe Fabrika qumeshti, planimetrite e vendosjes se makinerive – sistemet e kontrollit – pastrimi i automatizuar i linjave, gjithashtu kur keto qendra perpunimi kane kosto me te ulet? vartesia me shkallen e automatizimit por edhe me sasine e lendes se pare qe perpunohet. Kam mendimin se sejcili mund te mesoje diçka nga ky materjal dhe pastaj ben zgjedhjen e tij.
Pjesa e dyte ne kete tekst perfshine ANALIZATORET, si ne çdo fushe edhe ne Industrine e Qumeshtit, Elektronika ka hyre fuqishem, une e kam ndjeke me vemendje prej disa dekadash, kam pare nga afer ne linjat e ndryshme teknolgjike aparatura qe bejne matje te parametrave ne vend, shpejt dhe saktembi bazen e rezultateve dhe te dhenave kompjuterike komandohet procesi. Apo laboratore ku me nji saktesi dhe shpejtesi te admirueshme kryhen analiza per te gjitha parametrat une kam arritur ne perfundimin se “Nuk i ka hije nji laboratori pa keto analizatore”. Edhe ne vendin tone shume standarte, kushte teknike, procese teknologjike per perpunimin e qumeshtit jane ndertuar sipas kerkesave te kohes por ne momentin qe do te kerkohet zbatimi rigoroz i tyre, perpunuesit me nxitim do t`u drejtohen aparaturave dhe instrumentave qe realizojne analiza bakteriale – fiziko – kimike te saketa dhe shpejt dhe qe nxjerrin rezultatet jo per disa ore ose edhe dite por per disa sekonda. Pikerisht kete jam perpjeke te realizoj, t`i njohe perpunuesit me keto instrumenta “çudi beres.” Sejcili mund t`i gjeje keto njohuri ne literaturen e fundit boterore por duhet kohe dhe mundim i madh, duke i pase ne Shqip kam menduar se ndihmoj çdo bashkekombas kudo qe ndodhet dhe qe eshte i interesuar per Industrine e Qumeshtit.
Percaktimi i sakte dhe i shpejte i parametrave të qumështit siguron bazën për pagesë të drejtë ndaj prodhuesve të qumështit, menjanon fallsisfikimet e ndryshme dhe stimulon ne nji fare menyre apo e detyron prodhuesin te perqendrohet ne permiresimin e cilesise se qumeshtit qe eshte ne interes te prodhuesit – perpunuesit dhe konsumatorit.
Kemi mesuar nga Teknologjia bashkekohore se nji tregues teper i rendesishem ne prodhimin e djatherave eshte percaktimi i raportit Kazeine/Yndyre ne qumeshtin qe destinohet per çdo lloj djathi, duhet të pranojme se per shkak te veshtiresive sot po anashkalohet, sepse me metodat kimike eshte mjafte e veshtire te percaktohet çdo dite pikerisht ketu vjen ne ndihme Analizatori. Duke mundesuar matjen ne vend te 10 tregueseve kryesore te qumeshtit, fabrikat e djathit kane mundesi te zgjedhin me te mirin per nji reze me te larte djathi i cili e mban per kohe më te gjate lageshtinen, nga ana tjeter fermeret permiresojne ushqyerjen e lopeve per te fituar qumesht sipas kerkesave te fabrikes.
Te paret qe duhet t`i njohin mire keto pajisje jane specialistet - teknologet qe merren me studime dhe pune shkencore, si dhe ata qe drejtojne teknikisht prodhimin, laboratoret e kontrollit. Nuk mund te anash kalohet më tej ngritja e nji Instituti per Industrine e Qumeshtit ( Siç e ka gjithe bota) i cili me kuadrot me te afte te drejtoje shkencerisht kete sektor, vetem ky institucion ka privilegjin te miratoje te gjitha udhezimet teknike ne Industrine e Qumeshtit dhe te perpunoje dhe te unifikoje teknologji te reja, te hartoje kushte teknike dhe standarde per çdo produkt te ri, madje te kerkoje edhe zbatimin e tyre ne praktike, eshte detyra e ketij Institucioni te kryeje kontrolle ne qendrat e grumbullimit dhe perpunimit te qumeshtit. Ne qofte se mendohet per nji pune serioze aty te ngrihetedhe LABORATORI MIKROBIOLOGJIK per QUMESHTIN une jam nga ata qe mendojne se nuk ka teknologji qumeshti pa mikrobiologji. Ky tekst do te vlente edhe per keta punonjes.
ANALIZATORET e qumeshtit duhet t`i njohin mire studentët qe pergatiten ne Fakultetet perkatese per Inxhiner teknologe – qumeshti. Un kam bindjen se UBT Kamez do t`a realizoje me se miri, do t`i shfrytezoje keta njohuri duke u a transmetuar studenteve por keshtu duhet te veprojne edhe Universitetet e tjere ( ku flitet Shqip ) te Teknologjise Ushqimore.
Kurdohere dhe ne çdo vend, zhvillimi i Industrise se Qumeshtit ka ndjeke te njejten rruge por ritmi ka kene i ndryshem diku me shpejt dhe diku me ngadale. Detyra primare mbetet shtimi i prodhimtarise se qumeshtit nga fermeret individe ose te bashkuar si dhe nga fermat e medha dhe te organizuara mire ndersa perpunimi gjethenje eshte zgjidhur me synimin; qendra e perpunimit te jete sa me afer prodhimit te qumeshtit kjo sidomos kur qumeshti destinohet per prodhim djathi sepse ne keto kushte kursehet transporti i gjate dhe nuk cenohet cilesia e qumeshtit por kur qumeshti destinohet per treg qe do te thote per konsum atehere keshillohet fabrike e perpunimit te jete afer konsumatoreve. Edhe ne kete rast per qytetet e medha me disa milione banore nuk shihet me sy te mire nji fabrike e vetme ose siç quhet ne vendet e Europes Lindore Central, por kohet e fundit preferohen dy te tilla me kapacitet me te vogel se sa nji gjigante.
Perpunimi i qumeshtit realizohet ne baxho – punishte te mekanizuara – minifabrika dhe fabrika me kapacitet te madh ku pergatitet qumeshti per treg dhe produktet e fresketa – probiotiket.Ne kete materjal jam perpjeke te ndihmoj te gjithe ata qe punojne sot ne kete sektor por edhe ata qe jane me inisjative dhe duan te krijojne nji biznes ne vendin e vet. Kam pase parasyshe gjethenje keshillen e koheve te fundit të specialisteve ne kete fushe qe te fillohet pervehtesimi i njohurive qe me ushqyerjen e kafsheve qumesht – dhenese. Atehere çfare duhet per te ngritur nji ferme – familjare? qumeshti qe fitohet nga mbareshtrimi i bagetive mund te shitet ne piken me te afert por ka edhe nji zgjidhje tjeter më fitimprurese te perpunohet nga vete fermeret duke krijuar FERME + MINIFABRIKE , ketu do te gjeni praktika dhe eksperienca te ndryshme.
Do te shikoni se ne qendra te vogla banimi ( qyteza ) preferohen te ngrihen Minifabrika per pergatitjen e qumeshtit per treg me variante te ndryshem ambalazhimi duke filluar me qeset – polietileni, ambalazh disi delikat por shume me i lire, ne shishe plastike qe preferohet si nga konsumatoret ashtu edhe nga prodhuesit si dhe qumeshti i sterilizuar dhe i ambalazhuar ne kuti kartoni Tetra – Pak.
Me respekt
Fatlum Dibra
Per çdo informacion kontaktoni:
Cel: 069 22 34 390 - 066 22 34 390
E-mail: FatlumDibra@Yahoo.com
Gjithashtu ne Faqen e Facebookut kerkoni:
“ INDUSTRIA E QUMESHTIT DHE NJOHURI NE DOBI TE SHENDETIT”

PS!
Keta libra gjinden ne Tirane:
. Ne rrugen e Kavajes afer Kishes Katolike, karshi Hotel NIRVANA eshte dyqani.
. Ne Librarine ALBANIA afer shkolles Edit Durhan (ish 11 Janari)
. Ne Librarine e Universitetit Bujqesore Kamez Tirane

Eshte edhe nje mundesi t`a sigurosh ne largesi, vepro siç thote njoftimi:
LIBRARIA UNIVERSITARE UBT (KAMEZ – TIRANE)

Pershendetje , Librat e profesorit :
Libri-1 “NJOHURI TE HOLLESISHME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN DHE INDUSTRIALIZIMIN E QUMESHTIT”. . . . 560 faqe
Libri-2 “PROBIOTIKET PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM” . . . 250 faqe
Libri-3 “PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT” . . . 320 faqe
mund ti porosisni edhe online ne web-in tone:www.librariaubt.com dhe ne varesi te postes qe zgjidhni gjate blerjes, shume shpejt mund ta dispononi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ju uroj te gjitha te mirat

LIBRI - 1

1.png
1.png (719.86 KiB) Viewed 390558 times


LIBRI - 2

2.png
2.png (625.26 KiB) Viewed 390558 times
3.png
3.png (472.42 KiB) Viewed 390074 times
2.png
2.png (319.75 KiB) Viewed 390074 times3.png
3.png (472.42 KiB) Viewed 390074 times
Attachments
1.png
1.png (846.91 KiB) Viewed 390074 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 19 Apr 2017, 10:39

INDUSTRIA E QUMESHTIT
DJATHI BLU
DJATHI ROKFORT
Djathi Rokfort – sekreti i jetegjatesise franceze.
Shkencetaret kane konfirmuar se djathi qe stazhionon me mykun jeshil zotron cilesi unikale kunder inflamacionit dhe pezmatimeve kjo mund te ndihmoje per te zbuluar “Paaradoksin Francez” pse njerezit qe jetojne ne kete vend kane shendet per t`u pase zili pavaresisht nga permbajtja e larte e yndyres.Jane te shumtë studjuesit qe mbrojne idene se djathi Rokfort plotesisht i stazhionuar mund te shfrytezohet per te luftuar semundjet e zemres dhe te eneve te gjakut gjithashtu si kremë anti – plakjes
Francezet i duan djatherat, kremen, buken e bardhe dhe veren, dikur mendohej se jetegjesia i dedikohej sidomos konsumimit te veres se kuqe ne menyre modeste, megjithate studjuesit dyshojne se ka ende komponent të fshehte ne dieten Franceze qe shpjegon se banoret e ketij vendi ka shum pak te ngjare te vdesin nga semundjet kardiovaskulare.
Dobite e djathit me myk;
Djatherat me myk ose siç quhen ndryshe ”Djatherat blu” qe fitohen duke futur mykun Penicilium rokfort dhe Penicilium glaucum në masen e mpiksur me anen e gjëlperave ose me menyra te tjera, myku i jep shijen dhe cilesite e tjera organoleptike qe jane karakteristike per kete grup djatherash ne krye të te cilit qendron ROKFORTI.
A e dini si ndodhe kjo?
Ne bote ka me qindra lloje djatherash dhe ne sejcilin prej tyre kur kane stazhionuar plotesisht kane ndodhur dy zberthime te rendesishme:
1. Zberthimi i LAKTOZES deri ne acid laktik qe ndodhe ditet e para.
2. Zberthimi i proteinave qe behet gradualisht deri sa formohen amino – acidet ne fund te stazhionimit.
Ky aktivitet kryhet nga bakteret qe i kemi shtuar ne ne formen e kulturave te pasterta bakteriale dhe kryhet kur respektohet teknologjia qe dote thote plotesohen kushtet dhe koha qe keto baktere te bejne punet e tyre, ne qofte se e nderpresim kete zberthim atehere "vetem djathe nuk kemi prodhuar!!!!"
Mirepo ne rastin e pergatitjes se Djathit Rokfort, ne kulturen bakteriale perfshihet edhe Myku Penicilium Rokfort i cili eshte i afte te zbertheje YNDYREN nepermjet enzimit LIPAZE, ketu vjen ne ndihme Mikrobiologjia qe e spjegon qarte; Ne djatherat e tjere qe perbejne mbi 98% te djatherave te pergjitheshem nuk ndodhe zberthim i yndyres madje ne qofte se ndodhe konsiderohet DIFEKT sepse kete zberthim te padeshirushem e kryejne myqe “
Jo dashamires” ndersa Myku Penicilium Rokfort eshte studjuar nga mikrobiologet dhe nen mbikqyrjen rigoroze te teknologjise lejohet te kryeje zberthime deri ne ate mase qe formohen veti organo-leptike te veçanta qe e karakterizojne kete lloj djathi.
Myku gjithashtu lufton kunder baktereve te demeshme ne organizmin e njeriut, shume po vleresohen djatherat blu te prodhuara nga qumeshti i dhise sepse presupozohet se permban me pak kolesterol, në kete grup bejne pjese djathi; Bri, ROKFORT, gorgonzola, kamamber, danabliu, stilton, Blë d`Overn etj. jane burim i mire energjie, permbajne proteina cilesore, vitamina dhe minerale sidomos vitamina A dhe B, kalcium, hekur, dhe fosfor. Mund te shkaktojne alergji vetem ne rastet kur individi eshte alergjik ndaj mykut, jane krejt te pa demeshem per shendetin e njeriut sepse ky lloj myku nuk eshte i demeshem.
Perberja e Rokfortit ne 100 gr: Uje – 39.38 gr, Proteina – 21.54 gr, Yndyre – 30.64 gr, hiri – 6.44 gr Vitaminat:
Vit. A – 290 mgr, Vit. B1 – 0.04 mgr, Vit. B2 – 0.586 mgr, Vit. B3 – 0.734 mgr Vit. B5 – 1.73 mgr, Vit. B6 – 0.124 mgr, Vit. B6 (Acid Folik) – 49 mgr. Vit. D – 0.4 mgr.
Minerale:
Kalcium – 91 mkr, Kalium – 662 mgr, Mangan – 30 mgr, Natrium – 1809 gr, Fosfor – 392 mgr, Hekur – 0.56 mgr, Mangan – 30 mkg, Baker – 34 mkg, Zink – 2.08 mkg, Selen – 14.5 mkg.
100 gr = 392 kkal.
Qysh ne kohera te vjetra djatherat me myk jane perdore edhe si ilaçe per disa shqetesime te organizmit te njeriut, me vone shkenca ka pranuar se keto veti kuruese te Rokfortit i dedikohen edhe permbajtjes se Penicilines qe u zbulua me vone. Proteinat e Rokfortit kane ne perberjen e tyre amino- acide te pazevendesueshem; Lizine, triptofan, dhe metionine, perveç proteinave te djathit blu ka edhe te ngjashme me indet e organizmit te njeriut kjo ben qe shum lehte të pervehtesohen, ne saje te mykut Penicilium Rokfort ka aftesine te nxite prodhimin e melanines duke mbrojtur lekuren nga veprimi i rezeve te demeshme te Diellit.
Efekte anesore per djatherat me myk; Nuk rekomandohen per grate shtatezene dhe me femije ne gji, p.sh. ne Angli eshte e shkruar ne etikete nje gje e tille, un mendoj se kjo ndodhe kur shkelet afati i ruajtjes dhe tek persona qe jane alergjik. Nuk rekomandohet te konsumohet ne sasi te madhe sepse dyshohet te krijoje pandjeshmeri ndaj Penicilines prandaj 30 gr/dite jane te mjaftueshme.
Djatherat me myk rrisin nivelin e hemoglobines ne gjak, permban amino acide te pazevendesueshem te cilet luajne rol te rendesishem ne sintezen e hemoglobines, rruazat e bardha dhe te kuqe dhe rregullojne qarkullimin e gjakut, duke permiresuar gjithashtu ne prodhimin e lengut te stomakut.
Para marrjes se ushqimit keshillohet te hahet nje cope djathe me myk, sepse permban enzyme qe ndihmojne tretjen e ushqimeve por pa harruar se konsumimi i sasive te medha e nderlikon gjendjen e organizmit dhe çrregullimin e zorreve.
Eshte bere e ditur se Rokforti permban me shume Fosfor se sa peshku.
Prodhimi vjetor ne shkalle boterore eshte 18000 Ton Djathë Rokfort. Francezet e kane quajtur Mbreti i djatherave sipas legjendes nje bari qe kulloste delet ne ate zone pikërisht ne fshatin Rokfor ne shpellat e fsha-tit u prodhua per here te pare prej nga edhe ka marre emrin.
Legjenda thote:
Jemi ne regjionin e Rokfortit - France ështe shume nxehte, Dielli ishte i forte dhe pervelues dhe per t`iu shmangë nxehtesise se madhe, bariu i ri ne moshe, hyri brenda ne njeren nga shpellat dhe me qene se kishte uri vendosi te haje diçka nga dreka modeste qe kishte buke thekre te prere holle dhe djathe nga qumesht dele, sapo pergatitej te fuste ne goje kafshaten e pare, u shtang, aty kaloi nji vajze shume e bukur sikur vinte nga Parajsa, bariu e ndoqi duke e lene ushqimin ashtu te hapur, mbasi u lodh duke kerkuar vajzen disa ore, bariu vendosi te kthehet ne stan dhe doli nga shpella. Mbas disa ditesh perseri per t`iu shmange rrezeve te nxehta te diellit hyri në te njejten shpelle dhe u çudite kur pa se si ishte transformuar djathi qe kishte lene pa ngrene!! Në te gjithe siperfaqen kishte vrima ku ishte zhvilluar myku me ngjyre jeshile, u ba shum kurjoz dhe e provoi, per çudi kishte shije specifike dhe nje arome te mrekullueshme, thuhet se kjo Legjende ka më shume se 2000 vjet perveç kesaj sipas te dhenave historike gja-te vitit 1411 Mbreti Çarli VI ishte mahnite nga cilesia e djathit Rokfort.
Në 1666 mbas abuzimeve te shumeta ne vende te ndryshme lidhur me prodhimin e ketij djathi, Franca nxorri nje Dekret te veçante i cili percaktonte dënime deri ne asgjesimin e prodhimit te tyre per ata qe perdorin pa te drejte emrin “ Roquefort” kurse ne vitin 1925 popullariteti dhe kerkesat per djathin “Rouquefort” shkojne pertej Frances, u bë djathe qe mori vulen prestigjioze – AOC ( Appellation d`origine controlee – shenje qe percakton origjinen)
Studjuesit britanike jane marre seriozisht me ate qe ata e quajne ; nje nga te fshehtat franceze = Paradoksi Francez duke jetuar mesatarisht (84 vjet dhe 8 muaj.) midis te tjerave i dedikohet edhe konsumimit te djathit Rokfort. Nga ana tjeter keta studjuese sugjerojne se bota e kozmetikes fokusohet ne efektet anti – plakje te djathit blu.
Djathi Rokfort ka veti anti - inflamatore
Disa fakte per djathin Rokfort:
.1 Myku Rokfort eshte perdore per te trajtuar gangrenen dhe kjo ka vazhduar per kohe te gjate deri sa Aleksander Feming izoloi Penicilinen.
2. Sipas legjendës, Roquefort u zbulua nga një bari i cili harroi buken me djathe ne nje shpelle dhe u largua..
u largua djathë dhe bukë e tij drekë në një shpellë për të ndjekur një vajzë e bukur.
3. Myku Penicilium Rokfort eshte ai qe ben ato transformime unike ne djathe.
4. Sipas ligjit evropian, vetëm djathi qe prodhohet dhe stazhionohet ne shpellat natyrore Rokfort mund të mbajnë emrin Roquefort.
5 Rreth tre milionë forma djathi janë prodhuar çdo vit, peshon një total prej rreth 19,000 ton
6. Popullsia e Roquefort-sur-Soulzon është e afte nga ana profesionale per te prodhuar kete djathe.
7. Rokfort më shume pergatitet nga qumeshti i deles
8. Një forme (rrote) tipike e Roquefortit peshon midis 2.5 dhe 3 kilogramë dhe është rreth 10cm e trasha.(lartesia)
Deri në 27 milionë njerëz në Amerikën e Veriut janë alergjik ndajë ilaçeve me penicilinë, e cila është përgjegjëse për rreth 5.440 raste të anaphylaxis fatal në vit. ** Duket se ata që reagojnë ndaj djathit blu janë alergjik ndaj Mykut Penicillium ose shumë reagues ndaj penicilinës.POR siç pohojne


studjuesit jane shume njerez qe reagojne ndaj Mykut Penicilium por jo ndaj ilaçit dhe e kunderta reagojne ndaj ilaçit por jo ndaj Mykut PeniciliumKam
Nëse jeni alergjik ndaj Penicilines apo të ketë ndonjë arsye tjetër që ndjeheni të shqetësuar, ju lutemi të vazhdoni me kujdes, ne konsumimin e djathit blu, keshilla më e mire do të ishte ajo e alergistit te afte. Pyetni allergistin tuaj për të provuar ne se ju reagoni ndaj Mykut Penicilium. Sepse eshte e mundur që ju nuk jeni alergjik vetëm për ilaçet, por ju jeni alergjik edhe ndaj Mykut Penicillium kjo sjelle shqetesime.
Aleksander Cohen keshillon te konsumohet Djathi Rokfort sidomos ata qe kane efekte negative te shkaktuara nga droga (Iatrogenesis droges) qe do te thote lidhet me rezistencen ndaj antibiotikeve atehere Penicilium Rokfort ndihmon për te luftuar infeksionet bakteriale kuptohet eshte e domosdoshme konsulta me mjekun.

1.png
1.png (115.89 KiB) Viewed 389463 times


0.png
0.png (145.74 KiB) Viewed 389463 times


3.png
3.png (491.79 KiB) Viewed 389463 timesINDUSTRIA E QUMESHTIT - QUMESHTI ME MIKROFILTRIM
Të afermit dhe miqet e mi gjethenje më kane pyetur pse un perdore QUMESSHTIN ME MIKROFILTRIM?????
Eshte e vertete ka shume vite qe po perdor kete qumesht mirepo njerezit duan te dijne se pse?!!
Në rradhe te parë kurre nuk më ka zhgenjyer sepse kete qumesht vite me rradhe e perodor per konsum direkt si dhe per prodhimin e KOSIT (ai qe quhet ne te gjithe boten (KOSI I GJYSHES) per te cilin kemi folur ne LIBRIN - 2) por me kete qumesht vazhdoj te pergatis KEFIRIN. Nga ana tjeter eshte per t`u pershendete Firma e jone tregtuese qe e importon kete qumesht me fjalen e fundit te teknologjise, uroj qe nje dite te shikojme edhe KEFIRIN!!!!
Eshte nje Firme Italjane " STERILGARD" qe ka marre guximin dhe pergatite qumeshtin per treg ME MIKROFILTRIM.
Po te lexoni ne literature teknike ne çfaredo gjuhe por edhe ne Shqip spjegohet: ULTRAFILTRIMI, NANOFILTRIMI, OSMOZA E PAKETHYESHME si dhe MIKROFILTRIMI, te gjithe keta operacione kane nje te perbashket: Detyrojne me presion te larte te kaloje qumeshti ne nji MEMBRANE ULTRAFILTRUESE me pore shume te vogla - MIKRON ne vartesi te permasave te vrimave realizohet njeri nga operacionet, dhe qumeshti perdoret sipas destinacionit; per prodhim djathi, per konsum etj.më hollesisht e gjeni te spjeguar ne LIBRIN - 1.
MIKROFILTRIMI
Eshte proces relativisht i ri, dhe lidhet me llojin e Membranes Ultrafiltruese ashtu si ne Ultrafiltrim ndarja e perberesave te qumeshtit ndodh nën presion te larte dhe me shpejtesi te fluksit te qumeshtit 5 - 7 m / sek.
Përdorimi i membranave qeramike që ka poret me dimensione shume te vogla prej 0.2 - 1.8 mikron mund të largoje bakteret nga qumështi. Por duhet te jete e qarte se MIKROFILTRIMI ndan edhe yndyren e qumeshtit deri na masen 99.9% Por ajo qe ka rendesi eshte se. përmbajtja bakteriale në qumështin qe kalon procesin e MIKROFILTRIMIT reduktohet ndjeshem dhe behet fjale per te gjitha bakteret qe kane permasa mbi 1.4 mikron, Mikrofiltrimi aplikohet ne Qumeshtin e Skremuar ( pa yndyre).
Shikoni permasat e thermijave te perberesave te qumeshtit si dhe te baketereve:
Uji . . . . . . . . . . . . .0.0003 mkm
Kriperat. . . . . . . . . . .0.0004 “
Laktoza. . . . . . . . . . . 0.0008 “
Proteinat e hires. . . . . . 0.003 – 0.005 “
Kazeina. . . . . . . . 0.025 - 2.0 “
Yndyra. . . . . . . . 0.13 - 2.5 “
BAKTERET. . . . . . . 0.5 - 3.5 “
IMPJANTI I MKROFILTRIMIT
PARIMI I PUNES; Bazohet ne shfrytezimin e membranes mikrofiltruese qe perbehet nga qeramika e cila nuk lejon te kaloje thermijat e sidomos bakteret me dimensione më te medha se poret e membranes dhe arrihet te pastrohet qumeshti si lende e pare nga bakteret ne masen 99.98%.
Ne Fazen e pare qumeshti vjen nga rezervuari dhe mbasi eshte pastruar kalon ne separator per t`u skremuar dhe qumeshti i skremuar kalon ne MIKROFILTRIM.
Ne Fazen e dyte hyn ne sistemin e MIKROFILTRIMIT
MEMBRANAT E MIKROFILTRIMIT TE QUMESHTIT
MIKROFILTRIMI I QUMESHTIT.
. Presioni i punes 2 – 4 bar
. Faktori i koncentrimit 0.5
. Largohen nga qumeshti bakteret dhe kokrizat e yndyres.
. Qumeshti duhet patjeter te jete shume i paster dheme cilesi te mire.
Si e mete e Mikrofiltrimit eshte kostoja e larte.

4.png
4.png (781.48 KiB) Viewed 389256 times


1.png
1.png (407.99 KiB) Viewed 389256 times


2.png
2.png (40.07 KiB) Viewed 389256 times


3.png
3.png (193.14 KiB) Viewed 389256 timesINDUSTRIA E QUMESHTIT

INDUSTRIA E QUMESHTIT
KU GJINDET DJATHI ME PERMBAJTJE TE ULET YNDYRE?!
Gjethenje do te behet kjo pyetje deri sa te gjeje zgidhje te plote sepse konsumatoret sidomos te moshuarit por edhe te rijte d.m.th. te gjithe ata qe nuk kane maredhenie te mira me KOLESTEROLIN E KEQ (LDL) do te kerkojne djathe me pak yndyre pra eshte kerkese plotesisht e drejte dhe inteligjente sepse djathi eshte produkt i domosdoshem per organizmin e njeriut, permban shume lloje amino - acide midis tyre disa jane te pazevendesueshem shkenca i ka quajtur ndertues te indeve sejcili prej tyre vendose nga nje "tulle" ne ndertimin e indeve dhe rigjenerimin e organeve tona, ata qe i kane privuar vehtes djatherat duhet patjeter te kene gjete nje zgjidhje tjeter !!! !dhe nuk besoj se ka produkt tjeter qe i permban te gjitha keta amino - acide por nga ana tjeter eshte e vertetuar tashma se yndyra e djatherave permban KOLESTEROL dhe kalimi i tij ne enet e gjakut dhe permbajtja mbi normat e lejuara sjelle anomali te cilat i spjegon më mire kardiologu
Zgjidhja eshte te konsumohen ne menyre te moderuar = nga pak ndersa detyra e jone eshte te prodhojme djathera me permbajtje te ulet yndyre.
Keshtu më ndodhi nje dite kur po shkoja në punen time nje grup shokesh dhe miq më mbajten dhe kerkonin sqarim pse nuk ka djathe me gjyse yndyre; midis tyre kishte edhe nga ata qe nuk i njihja por që me njihnin mire (Ish studente te Shkolles Profesionale te Ind. se Qumeshtit) qe kishte dhene spjegimin e duhur dhe nuk kisha çfare te shtoja por ata insistuan.
Në supermarket ne Salzburg te Austrise vend qe dallohet per Shoqaten Aktive te Konsumatoreve sepse ne perberjen e saje ka specialiste te profileve te ndryshem dhe nuk u shpeton asnje shkelje e zbatimit standarteve, një zonje i tha keshtu shitesit: Ju lutem kerkoj djathe GRYER me gjyse yndyre.
Kudo ne bote e sidomos atje ku jemi nisur me hy ne, ne BE djatherat prodhohen permbajtje te ndryshme yndyre:
Djathera me yndyre te larte 60% ne Lendet e thata.
" " plote 35% "
" gjyse yndyre 25% "
" PA YNDYRE
Kjo perkthehet keshtu:
Marrim si shembull Djathin qe permban rret 50% Lende te thata
60%.50 = 30 gr yndyre ne 100 gr djathe !!!!!
35%.50 = 17.5 " "
25%.50 = 12.5 " "
Jo rralle here degjojme ne tregun tone thenie te tilla: Nuk po marr djathe dele sepse ka shume yndyre!!!
E kam thene edhe here te tjera, kjo nuk qendron teknikisht dhe persa i perket konsumatoreve jane plotesisht te justifikuar ndersa per teknologet nuk u falet sepse ne qofte se e kupton tabelen e rezeve te prodhimit dhe proceduren teknike djathi pavaresisht nga lloji i qumeshtit standartizohet yndyra me qellim qe ne djathin e stazhionuar te jete ne masen qe duam ne, te gjitha keta jane te sqaruara ne LIBRIN - 1 " NJOHURI TE HOLLESISHME DHE BASJKEKOHORE ........" mbetet zbatimi i tyre, ndersa mpiksja e qumeshti me ate permbajtje yndyre qe ka dale nga gjiri i takon koheve te lashta dhe Mesjetes.

3.png
3.png (134.2 KiB) Viewed 389163 times
INDUSTRIA E QUMESHTIT

VAJ PALME

SHKELJE TEKNOLOGJIKE NE PRODHIMIN E DJATHERAVE
Me keto njohuri që kam në kete sektor kam krijuar bindjen se krahas njohurive te reja dhe persosjes se teknologjise se perpunimit te qumeshtit edhe shkeljet dhe mashtrimet kane ece me po ate rritem mirepo sa here qe dobesohet kontrolli fiton e keqja, keshtu ka ndodhe edhe ne nje vend te BE. POR duhet pase parasyshe se publikimi i ketyre rasteve qe behet ne ato vende nuk do te thote se nuk luftohen keta veprime, perkundrazi eshte më keq kur mendon se je ne rregull!

Perse na frikson?
Jemi deshmitare se per kohe te gjate Vajit të Palmes i thurreshin lavde si nje yndyre bimore e shendeteshme deri
sa kohet e fundit shkencetaret zbuluan se produktet e qumeshtit; gjalpi, djathi, akullorja etj. permbajne sasi te madhe vaj palme dhe automatikisht u bë i rrezikshem per shendetin.
Ne fakt si qendron e verteta? Vaji i palmes eshte i dobishem apo i demeshem per shendetin ? t`a perfshijme ne dieten tone apo t`a perjashtojme?
Vaji i palmes nxirret nga frutat, farët dhe gjethet e Palmes te llojit; Elaeis guineensis qe rritet ne Afrike, Amerika e Jugut, Azia Jug-lindore e sidomos ne Indonezi dhe Malezi, gjendja normale eshte gjyse e ngurtesuar, në gjendje te ngurtesuar quhet stearine palme, ndersa i lenget quhet Vaj Palme. Perdoret per pergatitjen e margarines sidhe embelsirave, bukes, dhe nenprodukteve te miellit, akullores, suprat e thata dhe te konservuara etj, etj. perdoret ne skuqje, ne sallata, dhe si shtese ne yndyrnat bimore per te rritur vleren ushqimore, cilesine dhe sidomos per te ulur koston e prodhimit.
Në 100 gr vaj palme ka 884 kkal, 100 gr yndyre ka (44,3% - acid palmitik, 4.6% - acid stearik, 1.0% - acid miristinik, 10.5% - acid linoleik, 38% acid oleinik kurse 0% proteina dhe karbohidrate.
Lidhur me vetite dietike dhe cilesite ne dobi te shendetit te njeriut kane shkaktuar debate dhe kundershtime te papajtueshme midis shkencetareve, disa e konsiderojne te dobishem pa fund, te tjeret e kane percaktuar plotesisht te demeshem per organizmin e njeriut!!!! PSE?

Vaji i palmes eshte i dobishem: Se pari kushton lire, nga ana tjeter produktet e pergatitur me kete vaj kane afat konsumimi
me te gjate, permban sasi te madhe Koenzim Q10, Beta – karotine, Vitamine A dhe E sipas disa studjuesve ule Kolesterolin e keq LDL dhe rrite Kolesterolin e mire LHD, mbron nga semundjet kardiovaskulare, forcon Sistemin Imunitar, rrite dhe forcon aktivitetin e trurit madje po keta studjues e kane paraqitur si antikancerogjen!!!!!

Vaji i palmes eshte i demshem: Eshte produkt qe. u çfaq ne vitet “ 90 dhe çdo vit prodhimi i tij ka ardhe duke u shtuar, nutricientet dhe specialistet e te ushqyerit besojne se ky produkt hyn ne orgaanizmin e njeriut veçanarisht i paperpunuar dhe ne sasi te madhe, eshte më i rrezikshem per trupin e njeriut sepse ka temperature te larte shkrirje e cila varion nga 38 deri 40 0C ajo behet diçka viskoze si “balte” dhe fillon te grumbullohet ne enet e gjakut, shkakton rritje ne peshe por edhe mund te behet shkak i zhvillimit te semundjeve kardiovaskulare dhe kancerit.
Ata qe mbajne qendrim ekstremisht te kundert e akuzojne vajin e palmes se rrite Kolesterolin e keq LDL, rrite riskun
per semundjet kardiovaskulare, dhjamosjen e njeriut, madje edhe mund te shkaktoje kancer, mbeshteten ne permbajtjen e
larte te acideve yndyrore te ngopur = 3 here me shume dhe ajo qe i shqeteson më teper studjuesit eshte perdorimi ne sasi te medha te vajit te palmes, kohet e fundit eshte perhapur jashtezakonisht – shum si ne produktet ushqimore ashtu edhe
ne industrine kozmetike, plantacionet me palma nuk kane fund ne Afrike dhe Azi.
Me keta te dhena ngatrrohet sejcili nga ne dhe nuk din si te veproje, alarmi ka arritur kulmin hapsira publistike ben punen
e vet, lindin diskutime – debate ne shumicen e rasteve midis pseudospecialisteve dhe si gjethenje krijohet : “Shum zhurme
per asgje” u shpreh nje figure e njohur shkencore ne Europe, por un mendoj se nuk eshte pa gje, veçse nuk jemi ne konsumatoret qe do te japim mendimin e sakte dhe me sa duket vet-kontrolli i shendetit eshte i veshtire te realizohe Të sakta jane konkluzionet shkencore, që urgjentisht duhet t`i japin rruge – zgjidhje. sepse edhe ne Europe lulezon pothuajse e njejta situate si tek ne, eshte arritur deri atje sa vete Firmat dhe kompanite prodhuese te gjalpit dhe djathit kane pranuar se e perdorim VAJIN E PALMES!!!!!!
Përveç kostos së ulët, ka disa karakteristika unike: Në masë të madhe rrit jetë – gjatesine = afatin e konsumimit te produkteve
ushqimore, përmirëson cilesite organoleptike, shijen keto veti shpesh here shfrytezohen nga prodhuesi “jo serioze” te cilet nuk formulojne sakte perberjen fiziko-kimike te produkteve qe prodhojne.
Vaji i palmes, eshte një nga ato yndyrna bimore te pakta i pasur me acide yndyrore te ngopur ashtu sikurse jane edhe yndyrnat
me origjine shtazore prandaj ne ndryshim nga yndyrnat e tjera bimore eshte disi i ngurte, sepse konsistenca e një yndyre varet nga raporti midis acideve yndyrore te pangopur dhe te ngopur, theksojne studjuesit, por per fat te keq kerkimet shkencore ne kohet e fundit kane vertetuar permbajtje ne sasi te madhe te acidit te ngopur palmitonik i cili ndikon ne rritjen e Kolesterolit te keq LDL.
Disa vite më pare shkencetaret zbuluan se trans. acidet yndyrore qe krijohen në yndyrnat e hidrogjenizuara siç eshte rasti gjate prodhimit te margarines, kane efekte negative madje edhe më teper se acidet yndyrore te ngopur, pikerisht ketu ka lindur ideja që keto yndyrna bimore te hidrogjenizuara te zevendesohen me vajin e palmes, i cili eshte produkt natyral por i pasur me acide yndyrore te ngopur dhe jo pak permban Vitamine E dhe disa antioksidante por qendron veprimi i demeshem per organizmin e njeriut ne ate mase siç eshte per te gjithe acidet yndyrore te ngopur që ndikojne ne rritjen e Kolesterolit te KEQ ne enet e gjakut, ky eshte faji kryesore i Vajit te Palmes, kjo ka rendesi te dihet nga te gjithe ne dhe sejcili duke u matur mire pa kaluar ne ekstremitet ben zgjedhjen e duhur.
Në vendet e zhvilluara per prodhimin e margarines po aplikohet teknologji e re ( sqaron nje specialiste Europiane ne kete fushe) per të ndryshuar konsistencen e yndyrnave bimore te cilat perdoren per prodhimin e saje, ato NUK HIDROGJENIZOHEN per t`u ngurtesuar dhe te krijohen trans. acidet yndyrore(ketu ka gabuar shkenca) por po aplikohet teknologji më e avancuar që bazohet ne procesin e centrifugimit dhe realizohet konsistence më e forte në praktike kjo quhet margarine poliepangopur e cila rekomandohet kudo ne bote ne vend te margarines tradicionale e cila eshte e pasur me transacide yndyrore dhe vaj palme.
Me që po flasim per yndyrnat; Lind pyetja cili eshte ndryshimi midis qumeshtit me permbajtje te ulet yndyre ose i skremuar plotesisht dhe qumeshtit me yndyre te plote në lidhje me shendetin e njeriut ? Specialistja jep kete pergjigje: Ulja e perqindjes se yndyres ka te beje me pakesimin e acidit yndyror – miristinik, por nuk duhet harruar edhe aspekti tjeter se duke marre yndyren e qumeshtit ne menyre te moderuar kemi pervehtesuar lende te doishme per shendetin tone siç jane vitaminat e treteshme ne yndyre si Vitamina A dhe D. prandaj ruhuni nga veprimet ekstremiste.
Vemendje e posaçme i duhet kushtuar sidomos Vitamines D, per fat të mire, ne në Rajonin e Ballkanit e marrim edhe nepermjet produkteve ushqimore bimore tradicionale kjo vitamine eshte teper e rendesisme per Imunitetin, osteoporozen dhe semundjet tumorale, mungesa a saje eshte problem jo vetem ne popullsine e Europes Veriore por edhe ne disa zona te rajonit tone, kjo ka bere që shume medikamente te pasurohen me Vitamine D madje edhe lengjet. Disa lloje qumeshtrash per treg kane filluar te pasurohen me Vitamine D, dhe un do të preferoja te konsumoj njerin nga keta qumeshtra eshte shprehur Doc. Petkova sepse sa do qe te marrim sasi kalciumi, nuk pervehtesohet nga organizmi i njeriut kur nuk nuk ka mjaftueshem Vitaminene D. (Kjo u povua tek grate skandinave).


4.png
4.png (326.17 KiB) Viewed 386205 times


3.png
3.png (473.08 KiB) Viewed 386205 times
3.png
3.png (473.08 KiB) Viewed 386205 times
Attachments
3.png
3.png (193.14 KiB) Viewed 389256 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 23 Aug 2017, 14:56

VAZHDON: VAJI I PALMES

SI MUND TË DIKTOHET PRANIA E VAJIT PALMES NGA KONSUMATORI I THJESHTE?
1.png
1.png (1.12 MiB) Viewed 384572 times

Konsumatoret Europiane jane te porositur t`i dalin zot vehtes pavaresisht masave qe marrin organet perkatese per minimizimin e sidomos per sensibilizimin.
Se pari; Lexo me kujdes etiketen dhe te jesh i vemendeshem kur vendose me e ble, ne se në perberjen e produktit permban vaj palme dhe sa % ?
Se dyti; Sa here qe çmimi eshte i ulet per ate produkt duhet dyshuar se permban yndyre bimore qe kushton më lire dhe zgjedhjen beje vete.
Se treti; Shpesh here shkruhet; “produkt qumeshti” apo “produkt djathi’, “produkt salce kosi” ne pergjithesi fjala “produkt” presupozon permbajtje te yndyres me origjine bimore".
Se katerti; Nuk duhet te çuditemi se afati i gjate i perdorimit krijon dyshime per permbajtje te yndyres bimore.
Si mund te percaktohet vaji i palmes ne gjalpe?
. Ngrohet ne temperaturen 37 Grade C dhe ndiqet ndryshimi qe pson; gjalpi normal shkrine plotesisht dhe ne siperfaqe krijon shkume, ndersa gjalpi me yndyre bimore ne kete temperature nuk shkrine plotesisht por mbeten kokrriza yndyre, kur hahet ngjitet ne dhembe dhe mbetet ne gjuhe.
. Kur ka qendruar ne frigorifer dhe kalon ne temperature dhome, gjalpi normal eshte i bute ndersa tjetri qe permban edhe yndyre me origjine bimore mbetet solid – i forte kur pritet me thike prishet struktura – shkermoqet dhe dallohet qe permban vaj palme.
Si percaktohet vaji i palmes ne djatherat gjyse te forte – me shellire ?
VAJI I PALMES NE DJATHE
Eshte krijuar frike midis konsumatoreve lidhur me permbajtjen e vajit te palmes ne djathe, prandaj njerezit vrapojne te sigurojne produktin pa kete komponente, flitet shum nga njerez kompetente por edhe jo kompetente, sidoqofte duhet kujdes ka ardhe koha të behet e qarte situata; ekspertet ku perfshihen nutricientet – teknologet dhe mjeket te percaktojne normat e lejuara qe nuk demtojne shendetin e konsumatoreve dhe te zbatohen porosite e BE ku perfshihet edhe shkrimi ne etikete: p.sh. “ PRODUKT DJATHI” aty te shenohet perqindja e lejuar e vajit te palmes ndryshe konsumatori nuk do t`a kuptoje!!!

. Djathi qe permban vaj palme kur pritet ngjitet ne tehun e thikes coptohet dhe shperndahet.


. Ne qofte se nje cope djathi qendron per nje kohe ne tavoline ne temperature dhome dhe mbulohet ne siperfaqe me vaj, do te thote se nuk eshte produkt qumeshti.
. Në se keni mundesi, perpiquni t`a shtypni djathin me dore, kur permban vaj palme mbeten gishtat – gjurmet dhe lengu del ne forme pikash.
. Djatherat e shkrire kane shije pak te ëmbel dhe kur qendrojne ne frigorifer forcohen.
. Djatherat qe permbajne vaj palme kane një reklam - pamje “të lemuar”
. Sipas standartit Europian, ne etikete garantohet mungesa 100% e vajrave bimore.
Si percaktohe vaji i palmes ne akullore?
Merret nje luge e vogel me akullore dhe ferkohet midis duareve, ne qofte se krijohet ndjesi rreshqitese si e filmit – akullorja ka aditive – shtesa.
Kur qendron per t`u shkri, akullorja normale e prodhuar nga qumeshti behet e bute por e ruan formen e saje, (duket ne figure) ndersa kur permban vaj palme shkrin per kohe te gjate dhe ne fund behet nje leng i kthjellet.
Ne qumesht, jogurt – kos dhe kefir ka tendence te perkeqesohet me vonese siç duket nuk ka ndryshime edhe ne temperature relativisht te larte. Edhe kur permban perqindje te ulet yndyre nuk duhet te jete blu. Ne fakt ne keto produkte nuk shtohen vajra bimore, eshte më e veshtire dhe ka humbje.
Ne salcen e kosit ose ne gjize, prania e vajit te palmes mund te diktohet; merret nje luge me produkt kur ai rreshqet si film dhe eshte yndyrore tregon se permban vajin. Kur vendoset ne frigorifer krema e qumeshtit fillon shpejt dhe trashet ne qofte se permban vaj palme nuk e ka nje mundesi te tille.
Ne qofte se ka qendruar gjate ne frigorifer një pjate me djathe natyral fillon dhe acidohet dhe zverdhet kur nuk ka shellire, por ne qofte se mban ngjyren e vet dhe nuk ndryshon shije dhe ere t`a dini se ka vaj palme. Shikoni treguesit
e standartit per te gjykuar me sakte
Ne qumeshtin e kondensuar prania e vajit te palmes diktohet se me shtimn e perqindjes rritet hidherimi i produktit.

Si mund të diktojme yndyrnat bimore ne produktet e qumeshtit.
. Djathi qe permban yndyrna bimore ka ngjyre te bardhe te theksuar si shkumësi dhe strukture te lireshme – jo e ngjeshur ndryshe nga normalja, djathi i bardhe me shellire normalisht mund te pritet ne feta te holla 3 – 5 mm dhe nuk coptohet, mund të kapet me piru ndersa kur permban vaj palme kjo eshte e pamundur sapo e prek pak me gisht prishet struktura, ne djathin normal brijet dhe gungat jane te lemuara ndersa ne djathin me yndyrna bimore keta jane te mprehta.
Edhe djathi kaçkavall njihet gjithashtu me prekje, nuk eshte elastik si origjinali, eshte teper i bute sepse ka edhe nje aresye plus eshte shkurtuar ndjeshem koha e stazhionimit, kete pohojne mjeshtrat e prodhimit te djathit me pervoje te gjate pune.
Djathi normal ka ngjyre te verdhe gjate prerjes konsistenca eshte e plote dhe shije specifike te djathitte forte me çederizim ndersa djathi me vaj palme eshte me ngjyre te bardhe deri ne kreme dhe shije pak te hidhur.
Merret nje cope djathe kaçkavall dhe shtypet në dore, duke e mbledhe grusht veprohet disa here - behet brumosje, Ne qofte se formohet brum i rrumbullakosur = permban sasi te madhe vaj palme.
Sipas teknologeve djathi kaçkavall qe permban vaj palme dallohet nga normali edhe kur pritet me thike te ftohur paraprakisht kjo spjegohet me faktin se yndyrnat bimore ngjiten ne pjesen e mprehte te thikes ne temperature te ulet ndersa yndyra e qumeshtit – JO por gjithsesi kerkon kujdes dhe pervoje ne praktike sepse nuk eshte e lehte te konkludohet sepse ka raste edhe djathi nga qumeshti kur stazhionon mund te ngjitet!!. Kur perdoret vaji i palmes ne prodhimin e djathit kaçkavall behet ai që quhet HIDROGJENIZIM qe do te thote kthimi i acideve yndyrore nga te pangpur ne te ngopur = gabimi më i madh!!!! Keshtu rritet temperatura e shkrirjes dhe ne sistemin e qarkullimit te gjakut qendrojne si balte, nga ana tjeter ne kete proces krijohen transyndyrnat qe konsiderohen më te demshmet sepse arrijne te shkaktojne semundje te zemres.
Menyra me e sakte dhe e sigurte per te percaktuar pranine e yndyrnave bimore ne djathin kaçkavall eshte analiza laboratorike me anen e metodes speciale per kete ka laboratore te akredituar qe kur konstatojne pranine e vajit te palmes ne DJATHIN KAÇKAVALL dhe produktet e tjere marrin masat perkatese.
E rendesishme eshte si merret prova? Ne perputhje me rregullat qe ka percaktuar BE, ne prani te paleve duhet te kryhet te pakten ne dy laboratore te besuara gjithashtu mbahet ne ruajtje prova e analizes per te verifikuar saktesine e rezultatit, ne qofte se ne produkt konstatohet vaji i palmes por ne etikete nuk eshte shenuar, ne vendet e BE nuk kursehen per masat e renda ndaj prodhuesit un kam pa shifra maramendese ne Euro si denim, ose mbyllje aktiviteti shpesh here ne keto vende konsiderohet si pune kriminale.
Eshte nje lajm i mire ne shkalle boterore sepse vaji i palmes qe importohet nga Indonezia per ne vendet e Europes eshte shtrejtuar dhe sipas disa llogarive ka arrite te mos kete leverdi ekonomike me i hy kesaje pune ishalla po fillon te ndergjegjesohet popullsia e ketij Globi!!!!
Nga pervoja europiane:
Djathi me vaj palme ne Bullgari dhe disa vende te tjera te BE quhet “ IMITACION”
Një zgjidhje eshte edhe kjo: Djathi qe prodhohet jo plotesisht nga qumeshti por i shtohen yndyrna vegjetale, në etikete shkruhet = I M I T A C I O N Kjo Urdherese e re (e cila ka disa vjet qe zbatohet ne keto vende) i ndalon baxhot dhe qendrat e perpunimit te qumeshtit te prodhojne ne te njejten kohe produkte vetem nga qumeshti dhe me yndyrna bimore. Urdheresa njekohesisht kerkon me kembengulje ne rrjetin e tregetise – dyqane supermarkete etj. te jene ne vende te veçanta dhe rafte te veçante dhe shume te qarta te shkruara perbersit dhe masa e yndyres bimore te shtuar e shprehur ne 100 gr produkt,ngjitur me te të shenohet normativa e lejuar.
Masa te tilla zakonisht shoqerohen me protesta nga ana e prodhueseve sepse ka nje ulje te fitimit mirepo duke marre keto masa dhe duke kerkuar zbatimin e tyre ne praktike çon deri atje sa të konsumohet më pak edhe kjo eshte normale sepse ne nuk jemi rrite me vaj palme!!! Eshte konfirmuar ne disa vende te BE se nga 208 qendra perpunimi qumeshti vetem 29 prej tyre kane kerkuar te pergatisin PRODUKTE TË IMITUARA.
ÇFARE DUHET TË DIJME PER KAÇKAVALLIN ME ÇMIM TE ULET????
Kur shoqatat e konsumatoreve jane aktive dhe serioze dhe ne perberjen e tyre kane spacialiste te afte jane ne gjendje të orjentojne konsumatoret dhe t`i japin zgjidhje disa problemeve, keshtu ka ndodhur edhe ne njerin nga vendet e Rajonit tone; Në qender te vemendjes ishte çmimi i ulet i kaçkavallit, testet kane vertetuar se asnjeri djathe nuk ishte pa te meta e sidomos dy lloje kaçkavalli ku mungonin yndyrnat me origjine shtazore por permbanin 100% yndyrna te hidrogjenizuara - të demeshme, ne 6 teste ndryshonin te dhenat reale me ato qe shenohen ne etikete!!! Në 7 produkte ka lageshtine më te larte se sa lejon standarti, në 4 marka kaçkavalli ka më pak yndyre nga sa percakton standarti, 8 mostra kaçkavalli nuk kane plotesuar kohen e stazhionimit, aq sa ne 5 prej tyre ka nje permbajtje shume te larte karbohidrate gjë që flet per permbajtje niseshte.
Shoqatat aktive te konsumatoreve ne keto vende jane te vemendesheme ne sasite e importuara te vajit te palmes çdo vit sepse i gjithe perfundon ne organizmin e konsumatoreve ne formen e produkteve te ndryshem, embelsira – biskota, nutela por vaji i palmes e ndjen vehten me te sigurte ne gjalpe, margarine, djathera, akullore dhe produkte te tjera te qumeshtit.
Shoqatat sqarojne konsumatoret e vendit te vet si prodhohet kaçkavalli me çmim te ulet:
.. Hedhja e e yndyrnave jo të qumeshtit eshte imitim klasik (fallsifikim) dhe vazhdon kudo ne bote megjithe debatin në publik.
. Në me shume se gjysmen e djatherave te testuar eshte percaktuar sasi më e larte karbohidtrate se sa mendohej!!.shkaku tashma dihet sepse djathi nuk ka stazhionuar plotesisht dhe mbetet pa u zberthyer nje pjese e Laktozes, por kjo ka edhe nje aresye tjeter; shtesa në djathe e niseshtes ose polizaharideve te tjere qe sherben per mbajtjen e ujit ne sasi me te madhe, permbajtja e niseshtes ne djathe ka raste qe i kalon ato sa mund te mendohet!!
. Hedhja e qumeshtit pluhur, si dhe proteinave te qumeshtit – hirres ne lenden e pare per prodhimin e kaçkavallit e ulin ndjeshem koston e prodhimit, kjo takohet më shpesh ne treg madje e perzjere me yndyrna bimore te hidrogjenizuara.
Rreziqet per shendetin:
. Yndyrnat e hidrogjenizuara permbajne trans acide yndyrore që rrisin demtimin e eneve te gjakut dhe semundjet tumorale.
. Shtesa e niseshtes, qumeshtit pluhur (shpesh here jo në sasite sipas standartit), proteinë qumeshti – hirre dhe uje, në lenden e pare, ndryshojne perberjen kimike dhe bakteriale te produktit qe po pergatitet, studjuesit konfirmojne se ne produkte te tilla gjinden komponime kimike toksike dhe zhvillohet mikroflore e padeshiruar.
. Mos plotesimi i kohes se stazhionimit rrite mundesine e pranise se baktereve patogjene ne produkt, si dhe nuk zberthehen plotesisht proteinat e qumeshtit shume njerez nga kjo kane alergji apo shqetesime ne aparatin tretes.
ЕС mundet të ulë perdorimin e Vajit te Palmes.
03.04.2017, Monday / 09:2
Източник: БГНЕС
Eshte rene dakort per t`a kufizuar perdorimin e vajit te palmes, duke vendos regjim te rrepte per importimin e tij ne vendet e BE. Plantacionet gjethenje ne rritje te palmave kane krijuar problem ekologjik po demtohen pyjet tropikale, eshte rritur rrisku per erozion, tharje lumejsh, dhe zjarret e shpesheta, ndotja e ujrave, etj.
1.png
1.png (1.12 MiB) Viewed 384572 times

PS!
Fallsifikimi i koheve te fundit!!!!!
Të nxirret 1 kg djathe nga 3 kg. qumesht!!!!!
Kohet e fundit duke shtuar ne qumeshtin qe perdoret si lende e pare per prodhimin e djathit te bardhe me shellire, një lloj enzimi (Transglutaminaze) rritet rrezja e prodhimit, dhe vetem nga 3 kg qumesht në vend te 5-6 kg fitohet 1 kg djathe që do te thotë të perdoret 30% me pak qumesht si lende e pare, djathi forcohet shpejt edhe pse permban sasi te madhe uji mbi ate qe percakton standarti keshtu djathi behet per disa dite!! kuptohet pa kryer stazhionimin. Në vendet e BE eshte e ndaluar kategorikisht me ligj perdorimi i Transglutaminazes per prodhimin e djathit te bardhe tradicional në vendet e Rajonit te Ballkanit, sepse perben risk per zhvillimin e mikroflores patogjene, eshte më pak i qendrueshem, prishet shpejt dhe mund te krijohen lende toksike per faktin se permban shume lageshtine, sipas kontrolleve edhe ne vendet e BE ka nje rritje te djatherave me permbajtje uji mbi sa eshte percaktuar ne standart dhe perben shqetesim serioz nga mos stazhionimi i djathit nuk merren proteinat e zberthyer aq te dobishme per organizmin e njeriut por nuk merret edhe kalciumi mungesa e te cilit dihet se çfare shkakton!!!
1.png
1.png (1.12 MiB) Viewed 384572 timesKONTROLLI I CILESISE SE QUMESHTIT TE LOPES NE FERMA

Përvojë e cila vlen per sektorin e perpunimit te qumeshtit ne vendin tone, eshte parapergatitje për kete sektor qe te hyje ne BE.
Diku ne Europe po veprojne me shpejtesi duke krijuar ekipe me specialiste te formuar dhe me eksperience, te cilet do te kontrollojne 1200 ferma qe konsiderohen mesatare per kete vend me mbi 50 lope, ky inspektim behet me kembenguljen e Komisioit Europian i cili kerkon te dhena konkrete per cilesine e qumeshtit te lopes ne kete vend.
Kur ploteson kerkesat dhe normat mund te tregetohet ne tregun Europian. Sasite e qumeshtit qe rezultojne jashte normave do të mund te shiten vetem ne formen e nenprodukteve te qumeshtit per prodhimin e te cileve lejohet qumesht i tille dhe qe patjeter te kene kaluar stazhionim mbi 60 dite kohe qe konsiderohet e mjaftueshme per inaktivizimin e baktereve – vet-zhduken.
Theksohet se veterineret do te kontrollojne stallat dhe do te plotesohet një pyetsore ku shenohen te gjitha kerkesat per normat higjenike qe kerkon Brukseli. Do te regjistrohen kordinatat e fermes, vendndodhja, do te registrohen ne GPS dhe te shoqeruara me foto.
Analizat laboratorike te mostrave te qumeshtit te lopes do te kryhen ne dy laboratore shteterore dhe te akredituar.
Brukseli kerkon per nje periudhe tre- mujore çdo muaj te merren mostra nga fermat perkatese per te verifikuar ne se qumeshti i fermes ruan cilesine e mire gjate gjithe kohes.
Transportimi i mostrave deri ne laborator behet sipas rregullave nga organet perkatese per te zhdukur çdo dyshim per fallsifikim.

Menjehere mbas perfundimit te kontrollit te fermave mestare i cili zgjate disa muaj eshte planifikuar te kontrollohen duke vepruar njelloj fermat e vogla me 10 - 49 lope ato qe quhen ferma – familjare dhe ne nje te ardhme te shpejte do te kontrollohen edhe fermat e vogla me 1 – 9 lope.
Çdo gje behet e planifikuar dhe me pjesemarrjen e Ministrise se Bujqesise.
Me keto kontrolle dhe statistika te qumeshtit te lopes te fermerve azhornohen organet perkatese dhe mbi kete baze ndertohet platforma per mirembajtjen e lopeve.


INDUSTRIA E QUMESHTIT
TESTET PER KOSIN (Bullgari)
Per çmimin zgjedh vete konsumatori por e rendesishme eshte te dije se çfare permban kjo gote! Keshtu jane shprehur Institucionet shkencore dhe shoqata e konsumatoreve (АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ) sepse sipas te dhenave edhe ata ndeshen me probleme te tilla.
Tema eshte bere objekt diskutimi dhe debate per kohe te gjate deri sa u vendos te hartohet STANDARTI I RI PER ( KOSIN BULLGAR) por që duhet nenvizuar se zbatimi i tij eshte ME DESHIRE sepse firmat mund t`a prodhojne kete produkt sipas ketij standarti ose sipas recepturave te tyre me teknologjite perkatese duke e emertuar ndryshe. Ne te vertete mua me duket pak e çuditeshme kur e krahasoj me kerkesat strikte ne kohen tone per zbatimin me rigorozitet te standarteve!!! (Parantezë: Standarti dikur konsiderohej nje marreveshtje midis prodhuesit dhe konsumatoreve e perpiluar nga më te Meçmit dhe nuk kishte vend per diskutim, mjere ai qe nuk e zabatonte mirepo kjo kishte nje te mire – ishte ne favor te konsumatorit. Mbaj ne mend kur iu dha vrejtje “ Paralajmrim per pushim nga puna” nje kolegu tone vetem sepse nje parti djathi kishte tejkalu 2% permbajtjen e kripes ne djathe.)
Pese vite me vone u vendos te behet kontrolli dhe te krahasohen te dhenat, tashma standarti i miratuar (Bullgari) jep mundesi te behet krahasimi i te dhenave. Treguesit kryesore qe u kontrolluan ishin; Lendet e thata, yndyra, aciditeti, proteinat, permbajtje niseshte, si dhe permbajtja e baktereve te gjalla sasia sipas llojit, jashte kerkesave te standartit u percaktuan në perberjen e yndyres edhe acidet yndyrore te NGOPUR dhe te PA NGOPUR me qellim qe t`i jepet pergjigje dyshimeve në se jane hedhur yndyrna me origjine jo nga qumeshti apo vaj palme kjo realizohet vetem nga specialist te afte dhe me eksperience te gjate. Ne tabele jane shenuar te gjitha te dhenat dhe i lihet sejcilit te beje vleresimin ne menyre e pavarur.(Nuk ka interes per ne)
Permbajtja e ujit
Sipas analizave permbajtja e lendeve te thata ka rezultuar nga nga 10.6 % deri 13.3 % kur sipas standartit duhe te jete mbi 11.8 %
Vlera ushqyese
Treguesit per vleren kalorike dhe ushqyese jane; Permbajtja e yndyres dhe proteinave, yndyra ka rezutuar afer asaj qe eshte shenuar ne etikete qe do te thote prodhuesit kane bere ne rregull satandartzimin e yndyres ne qumeshtin si lende e pare.
Lidhur me permbajtjen e ynndyres; ne kete rast ne etikete dhe ne standart eshte jo me pak se 3.2% sipas analizave rezulton normal nga 3.3 % deri 4.1 %
Per aciditetin; Rezultatet e analizave tregojne vlerat qe perputhen me kerkesat e standartit. (90 deri 150 0 C ) me ndonje perjashtim te vogel.
A ka shtesa?
Ajo që shqeteson me shum konsumatoret keto dhjete vitet e fundit eshte ne se produktet kane shtesa te yndyrnave me origjine jo nga qumeshti apo vaj palme - niseshte. Ne te gjitha rastet e analizuara gjate kontrollit te dyte eshte pergenjeshtruar kjo hipoteze sepse te gjithe acidet yndyrore korespondojne me te dhenat e literatures qe i takojne yndyrnave te qumeshtit te lopes dhe lejon per te nxjerre perfundimin se produkti i analizuar nuk permban yndyrna shtese qe nuk jane te qumeshtit.
Baktere te gjalla
Kush i njeh kulturat bakteriale dhe rolin e tyre vendimtar ne cilesine e KOSIT e kupton me shpejt por problemi eshte te sqarohen konsumatoret ne mase aq sa kane mundesi te perceptojne se edhe problemi nuk eshte aq i thjeshte.
Un kam fole vazhdimisht, edhe në librat e mij kam dhene spjegime te kuptueshme per sejcilin; nga ana jeter ne literature ne gjuhe te huaja i kushtohet vemendje e veçante ;por njerezit qendrojne larg librit jane afruar Inernetit por per fat teq atje asnjehere nuk do t`i gjeni te spjeguara kaq hollesisht, sidoqofte sejcili ben zgjedhjen e vet.
Duhet ngulitur mire ne mendjen tone se cilesite organoleptike - shija – aroma te KOSIT – BULLGAR, KOSIT TONE dhe ne pergjithesi te gjithe PROBIOTIKEVE ( Per me shum njohuri lexo Librin – 2) varen nga prania, lloji dhe sasia e baktereve PROBIOTIKE ato jane ndihmeset tona ne teknologjine e perpunimit te qumeshtit edhe ne kete rast jane ato qe luajne rolin kryesore pozitiv per te transformuar qumeshtin ne KOS (per fat te mire jane po ato qe ndodhen ne KOSIN BULLGAR = Laktobacilus bulgaricus dhe Streptokokus thermophilus mirepo ajo qe e ben me vlere te jashtezakoneshme kete produkt eshte fakti se keto baktere te gjalla dhe aktive ne numer shum te madh vazhdojne te bejne vetem pune te mira ne intestinalin = aparatin e tretjes dhe asimilimit = stomak – zorre, Kjo i ka shty studjuesit dhe teknologet te kontrollohet ky produkt edhe ne treg sepse mungesa e tyre do t`a bente pothuajse pa vlere KOSIN.
Eshte fitore e madhe qe keta jane gjetur ne mostrat e analizuara, ne gjendje te gjalle dhe aktive, laboratoret ne kete vend i kane te gjitha mundesite per te percaktuar pranine, gjendjen e gjalle dhe aktive si dhe numrin konform standartit, pa keta tregues te mos mendoje kush se mund te pergatise kete produkt per t`a tregetuar ne vendet e BE.
. Shija dhe aroma eshte specifike e kendeshme pak majahoshe(acido-laktike) karakteristike per sejcilin lloj qumeshti, kulturat bakteriale dhe lendet aromatizuese.


10 sekrete te baxhove që nuk deshirojne t`i dine te tjeret.

Jo te gjithe produktet me ngjyre te bardhe qe reklamohen ne vitrinen e dyqanit si produkt qumeshti jane te tille: Kos – djathe apo ato format e verdha jane kaçkavall !!!!!!

.1 Ne qofte se bleni nje gote ku shkruan Kos – Jogurt etj. mund te ndodhe qe ju kane ofruar nje leng me niseshte, prandaj para se ta bleni ate qe quhet “ Kos per pirje” detyrimisht lexoni ate qe eshte shkruar ne etikete qofte edhe duke perdore lentin zmadhues!!!, ndryshe mund te keni ble nje produkt qe permban niseshte te rafinuar misri, xhelatine derri, karrota te koncentruara, rrush, lende ngrirese, por edhe baktere acido-laktike!!!!nga ana tjeter kane nje çmim teper provokues, asnjehere nuk mungojne embelsuesit e frutave qe eshte nje maskim i mrekullueshem, kete theksojne studjuesit ndersa zgjedhjen beje vete.
.2. Ka ardhe koha te jeni te qarte se djathi nuk prodhohet vetem nga qumeshti (kjo nuk eshte më anektode por realitet) Dikush në
mes te Europes ne nje vend me tradita per bulmetin ka arritur te zbuloje edhe nje recepture te tille: Tretet ne uje qumeshti pluhur, deri sa fitohen 2.8 – 3.5 lt qumesht i lenget i shtohet vaj palme i cili më pare eshte homgjenizuar ne homogjenizator derisa arrihet perqindja e kerkuar dhe yndyra shperndahet ne menyre uniforme (eshte nje maskim per te mos u kuptuar nga konsumatori), ne dijme se yndyra nuk lidhet me ujin per kete qellim perdoren emulgatore (jane substanca kimike te lejuara ne industrine e qumeshtit) i shtohen gjithashtu proteina te nxjerra nga planci i viçave, mirepo ata qe e bejne kete pune dhe qe zbatojne kete procedure (kuptohet qe jane shum pak) as nuk e kane idene se çfare krijohet nga ky bashkim thote nje lider i Industrise se Qumeshtit, formohen ata qe quhen TRANSYNDYRNAT aspak te mirpritura nga organizmi i yne sepse grumbullohen ne enet e gjakut dhe mund te shkaktojne edhe infarkt.

. 3.KMB. (Kosi bullgar) po ashtu edhe Kosi i jone, jane “ PARAJSA” per bakteret mos harroni rrugen e gjate te qumeshtit nga sta--lla deri ne supermarket, ne Rajonin tone te Ballkanit ne ndryshim nga vendet e BE e verteta eshte se rreth 50% e qumeshtit prodhohet nga fermat jo modern, sepse ketu perfshihen edhe fermere me 3 – 5 lope qe jane larg modernizimit! Dhe te dhenat jane alarmante tregojne se qumeshti i tyre arrine te permbaje deri 1 miljon baktere dhe mikroorganizma te tjera qe do te thote 10 fishi i normes te lejuar nga BE = 100000.

. 4.Shkrimi ne etikete djathe i bardhe me shellire (kete deshirojne njerezit), shpesh here nuke eshte vertete, ka raste aty here do te keni vaj palme dhe shum ADITIVE (Per njohuri te hollesishme lexo Librin – 2 )

.5. Djathi i pastazhionuar sipas specialisteve eshte i papershtateshem madje i rrezikshem per shendetin, sa per dijeni per konsumatorin e thjeshte ky djathe njihet sipas llojit te vrimave.

.6. Djathe me permbajtje te larte kripe. Eshte e tepert te zgjatemi ; mire eshte te mos e konsumoni, mbani ne mend mire kush e ka prodhuar si dhe marken dhe mos e futni ne shtepi. Prodhuesi ka injoru stazhionimin e djathit per t`a shitur sa me shpejt duke rrezikuar shendetin tuaj dhe reputacionin e Firmes prodhuese!

.7, Varësia ndaj qumeshtit. Eshhte garanci per mbi peshe trupore. Veshtire se nje prodhues do ta shenoje kete ne etiketen e produktit por duhet te jete e qarte nga te gjithe se gjalpi, krema, qumeshti me yndyre te plote, dhe djatherat kane permbajtje te larte yndyre dhe shum kalori, si rrjedhim ata permbajne acide yndyrore te ngopur dhe ne qofte se abuzohet ne konsumimin e ket-yre produkteve rritet rreziku per mbi – peshe dhe dhjamosje.

.8. Kur shikoni ate formen e kaçkavallit ne vitrinen e dyqanit kudo që ndodhet ne bote, shpesh here eshte Gouda ose Edam dhe ofrohet si kaçkavall i Rajonit tone te Ballkanit) kjo vjen sepse prodhuesi don t`a maskoje e ofron si prodhim vendi, per hir te verte-tes kaçkavalli i jone i prodhuar nga ata mjeshtrat e nderuar konkurron kudo ne bote prandaj edhe konsumatoret po anojne tek prodhimet e vendit (kur prodhohen sipas procedures teknologjike) nga ana tjeter shpesh djathi i importit prodhohet me yndyrna bimore. Ka ardhe koha çdo vend t`i dale zot pergatitjes se djatherave sipas teknologjise tradicionale dhe konsumatori te jete i bindur per cilesine e mire dhe çmimin.

. 9.Kaçkavalli (Kasher quhet ne gjuhen teknike) dhe Vizeja etj djathera te forte kur prodhohen me vaj palme njihen: Mbasi ka qendruar djathi ne frigorifer dhe nxirret, pritet ngjitet ne te d y anet e thikes kurse i prodhuar nga qumeshti natyral – pa shtesa
nuk ngjitet, kjo vjen nga fakti se vaji i palmes ka acide yndyrore te pangopur dhe ne temperature te ulet ngjiten.

.10, Nga baxho deri tek tavolina e ngrenies djathi bardhe me shellire shtrejtohet 100%

Tashma eshte e njohur se çfare shpenzohet per 1 kg djathe plotesisht i stazhionuar, afro 7 kg qumesht lope
7 X 55 lek = 385 lek + 70 lek per majan e djathit, klorurin, ambalazhi, korrenti etj. + 20% (TVSH) = 510 lek. Mirepo ne dyqan ka djathe te bardhe me shellire edhe me 1200 lek?kg !!!!!NDUSTRIA E QUMESHTIT

PRODUKTET E IMITUARA

Reglamenti i BE ka per qellim te nderprese praktiken e gabuar e cila paraqet produktet e IMITUARA si produkte qumeshti, nga ana tjeter ky rregullim per produktet e IMITUARA ndalon perdorimin e fjales “Qumesht” ata tashma do te tregetohen te veçuara nga te tjerat dhe jane miratuar kerkesa te reja per produktet e IMITUARA.

E T I K E T I M I - K E R K E S A T E B.E.
Aplikimi i etiketimit ne pakon e produkteve te qumeshtit sikurse edhe per produktet e tjera ushqimore eshte bere imperative sepse vrehen shkelje edhe ne vendet anetare te BE, ne keto kushte kerkohet aplikimi me rigorozitet i informacionit te nevojshem qe shenohet direkt ne pako ose ne etikete.
Direktiva 79/11/EO e konsideron etiketimin si mjet (eshte pasaporta) të levizjes se lire te produkteve ushqimore ne komunitet, gjithashtu etiketimi eshte në mbrojtje te konsumatoreve kunder informacioneve te rreme dhe mashtruese, informacioni qe jepet nepermjet etiketimit shfrytezohet nga organet e kontrollit si dhe prodhuesit qe reklamojne produktet e tyre.
Produktet ushqimore te destinuara per treg pavaresisht te prodhuara ne vend apo te importuara etiketohen ne shqip, nuk eshte e nevojshme te shenohen te dhena te panevojshme; si p.sh. te mbron nga semundjet, eshte kurues etj, sepse keto te dhena nje konsumator inteligjent ka burime te tjera ku mund t`i marre. Ne etikete eshte e detyrueshme te shenohen ne gjuhen shqipe keto te dhena:
. Emri me te cilin tregetohet produkti.
. Pjeset perberese te produktit.
. Sasia e perbersave dhe kategoria e tyre.
. Afati minimal i konsumimit dhe qendrueshmenia.
. Kushtet specifike te ruajtjes dhe udhezimi i perdorimit.
P.sh. ruajtje ne erresire …..dite. ne temperature - 4 Grade C etj.
Sasia neto poduktit.
. Emri i prodhuesit/tregetuesit,
. Te dhena per vendin ku eshte prodhuar ose importuar.
. Udhezim per menyren e perdorimit.
. Marketimi i rregullt.
.Te dhenat shkruhen qarte qe te lexohen dhe te shikohen lehte (pa lente zmadhuese) nga konsumatoret.
. Ne qofte se produkti eshte pergatitur nga organizma te modifikuara gjenetikisht eshte e detyrueshme te shenohet ne etikete.
Emertimi i kategorive te shtesave (Aditivet) ne produktet ushqimore duhet te shenohen ne etikete me Inicialet:
. Ngjyrues . . . 1/ . Konservant . . . 2/ . Antioksidante . . . 3/. Emulgator, Ntrashes, Stabilizator, Permiresues shije. Acidues, Rregullues aciditeti, Embelsues, . Kunder shkumes, Agjent lustrimi, Emulgator (kripera) . Shtesa . . . 4/
SHEMBUJ:
.1 Ne etikete shenohet
Tek “ Perberja” shkruhet “ Ngjyrues hinolin e verdhe” (E104) ndersa eshte gabim (E104)
“ “ “Konservaant sorbet kaliumi (202) “ “ (E 202)
“ “ “ Antioksidante acid askorbik (E300) “ “ (E 300)
Vlera kalorike shenohet per çdo perberes:
. Karbohidrate . . . . . 4.0 kkal/g (17 kj/g)
. Alkool polyvalent . . . . 2.4 “ (10 “ )
. Proteina . . . . . . 4.0 kkal/g (17 kj/g)
. Yndyre . . . . . . 9.0 “ (37 “ )
. Alkool (etanol) . . . . 7.0 “ 29 “ )
. Acide organike . . . . 3.0 “ (13 “ )

PRODUKTET E RIBASHKUARA (RIBËRA) TË QUMËSHTIT

Un tashma kam krijuar bindjen se ka paqartesi dhe njohuri te pamjaftueshme si per prodhuesit – perpunuesit e qumeshtit po ashtu edhe konsumatoret e produkteve te qumeshtit !!!! dhe ajo qe eshte me e rende nga do t`i marrin keta njohuri ???!!!! te pakët jane ata specialiste qe flasin per kete sektor, mediat, revistat shkencore, kronikat e TV akoma nuk e kane gjetur kohen per te ndertuar emisione serioze me specialist te mirefillte, kronika etj. per t`i njohur njerezit me ato produkte qe i kane ne tryezat e ngrenies te pakten dy here ne dite!!! dhe te mos ndodhe ajo qe vrejme ne shume raste që shume produkte akuzohen ose mbivleresohen pa baza.
Askush nuk merret me pergatitjen e teknologeve ata që fusin duarte direkt ne prodhim!! Nuk mendohet per te pakten një shkolle per së mbari per pergatitjen e tyre që nga ata varet cilesia dhe siguria e produkteve!! ,kur ne vendet e tjera perfshi edhe Rajonin tone ka disa te tilla!! Dhe po ne keta vende ka kurse kualifikimi edhe per shitesat e bulmetit.
A e dini se çfare me ndodhi nje dite? Ne nje dyqan e pyeta shitesen (e cila ishte pa uniformë – me thonje rreth 1 cm. etj) a keni djathe te bardhe me shellire, te stazhionuar? Le qe u adresu gabim sepse nuk po kuptonte por më tha: Zotri iku ajo kohe, tani djathin e bejne per 4 – 5 dite, u largova duke mendu se po sikur t`i bejne klientat pyetje te tjera?? Si do te pergjigjet!!!
Mungojne inxhinjeret teknolog te cilet jane ata qe e drejtojne dhe organizojne teknikisht prodhimin, nuk duhet te çuditemi sepse ka ardhe koha te pergatisim inxhinjer teknolog per perpunimin e qumeshtit per te gjitha zonat ku flitet Shqip ose te pakten te pasurohen programet mesimore në fakultetet e teknologjise ushqimore me njohuri per qumeshtin.
Mungojne institutet studimore laboratori qendror mikrobiologjik dhe fiziko – kimik….
Si pasoje krijohen paqartesi kur flet per PRODUKTET E IMITUARA shum nga specialistet ngrejne supet!! Keshtu ndodhe edhe me QUMESHTIN PLUHUR, çfare nuk flitet per te!! Prandaj desha të jap edhe un mendimet e mija. Eshte interesant fakti se jo te gjithe e kane te qarte se çfare perfaqeson, mua më ka ndodhe keshtu: Në nji kronike TV, dikush më pyeti, Inxhinjer si duhet te veprojme me kete qumeshtin artificial qe po konsumojme? Mbasi u binda se e kishte fjalen per Qumeshtin Pluhur, dhe me qene se ishim ne regjistrim , puna e pare ishte nderprerja e emisionit dhe fillova t`ia bej te qarte se Shkenca deri me sot ka arritur te pergatise QUMESHT ARTIFICIAL me kosto dhe shpenzime kolosale keshtu qe eshte me teper nji kurjozitet shkencore ndersa QUMESHTI PLUHUR ESHTE NATYRAL te cilit i eshte hequr vetem H2O dhe kur bashkohet perseri kthehet ne gjendjen e mepareshme.
Në teknologji kur flitet per qumeshtin nenkuptohet qumeshti i lopes dhe ky ne momentin e mjeljes pa asnje dyshim permban mbi 87 % UJE pjesa tjeter eshte Lende e thata. Kur ne e kthejme ne PLUHUR, i heqim plotesisht UJIN. Nga menyra se si eshte pergatitur, metoda teknologjike dhe pajisjet qe jane perdore per të bere tharjen, varet cilesia e QUMESHTIT PLUHUR ndersa lloji i ambalazhimit dhe kushtet e ruajtjes sigurojne cilesite fillestare deri ne afatin e caktuar.
Dikush shqetesohet, a pson ndryshime dhe demtime kur qumeshti i lenget dhe i fresket kthehet ne PLUHUR ? JO. Dy jane momentet ku mund te cenohej cilesia e qumeshtit; Se pari gjate KONCENTRIMIT dhe Se dyti gjate THARJES. Qumeshti pluhur prodhohet edhe per qellime te tjera perfshi ketu edhe si ushqim per kafshet, ne e kemi fjalen per QUMESHTIN PLUHUR qe destinohet per treg qe do te thote konsum per njerezit e sidomos per femijet e vegjel LATANTE si i tille zgjidhet metoda me e pershtateshme ku KONCENTRIMI ( Heqja e pjeseshme e UJIT ) behet ne VAKUM edhe pajisja quhet Vakum-aparat kjo realizon avullimin e ujit te qumeshtit ne temperature te ulet nen 60 grade Celsius ndersa THARJA (Heqja e plote e ujit te qumeshtit) realizohet ne Tharese me ajer te nxehte (Pulverizim) ne temperature nen 60 grade Celsius me kete teknologji sigurohet cilesia dhe te gjitha vetite e qumeshtit ne origjine, i vetmi ndryshim qe mund te pesoje eshte ulja e aftesise per t`u kthyer ne djathe prandaj qumeshti PLUHUR nuk rekomandohet per prodhim djathi, megjithate per ata teknologe – biznezmene “te pa bindur” teknologjia e re u ka ardhe ne ndihme duke i a rikthye vetine per t`u mpiksur ne djathe por po t`a analizosh me gjakftohesi kete nderhyrje un kisha me thane se nuk ka kuptim!!!!
PSE DUHET TE PRODHOHET DHE TE PERDORET QUMESHTI PLUHUR?
Në kete Planet qe po jetojme, JO te gjitha vendet e kane fatin e mire te plotesojne kerkesat e popullsise se tyre, nga ana tjeter, shpesh here ndodhin fatkeqesi apo krijohen situata emergjence etj. ne te gjitha keto rrethana QUMESHTI PLUHUR eshte me i pershtateshmi perveç ketyre eshte edhe nji fakt tjeter qe nuk duhet harruar se ka vende ne Bote si Rusia apo Australia etj që nuk dijne me saktesi numrin e kafsheve qumesht dhenese qe kane, pra kane prodhim te madh dhe kane gjetur si menyre me te sukseseshme eksportimin ne formen e QUMESHTIT PLUHUR sepse zvoglohet pesha te pakten 10 here dhe eshte produkt i kerkuar pervoja e deritanishme tregon se trenat me qumesht pluhur qe vijne mbasi kontrollohet cilesia e produktit sipas standarteve te miratuara mirepriten kudo ne Europe deri ketu çdo gje eshte normale.
Mirepo lind pyetja, ne vendin tone a duhet te prodhohet dhe te perdoret QUMESHTI PLUHUR? POR kur të beni pyetjen tjeter, A ka leverdi ekonomike? Pergjigja eshte JO sepse ka shpenzime te medha prandaj ky produkt ushqimor eshte quajtur STRATEGJIK ( Sidomos per ushtrine) dhe nji vend si ky i yni qe KRIJUESI na ka dhene te gjitha kushtet per zhvillimin e blegtorise un personalisht nuk bindem se eshte e domosdoshme te importojme QUMESHT PLUHUR me gjithate kjo varet nga rrethanat. Deshiroj te shtoj se ne vendin tone gjyse shekulli me pare kemi ngritur Fabriken per pergatitjen e qumeshtit pluhur dhe te kondensuar ne Shkoder me teknologjine me te avancuar e cila i ka rezistuare kohes mirepo ndertimi i saje eshte argumentuar ndryshe.
Si e zgjidhe bota perdorimin e Qumeshtit Pluhur?
Se pari miratohen standartet deri në ç`mase mund te perdoret QUMESHTI PLUHUR per te pergatitur QUMESHTIN E RIBERE – KOSIN – JOGURTIN, disa vende kane preferuar deri ne masen 20 % dhe kjo te shenohet edhe ne etikete, eshte konsumatori ai qe ben zgjedhjen.
Ribashkimi (ribërja) është një metodë me rezultate të mira, që e kthen ne qumesht leng me perbersat ne te njejtat perqindje, dhe arrin te përballojë nevojat e popullsisë të këtyre vendeve. Kohë më parë jo se nuk njiheshin këto produkte të ribashkuara por ndërhyrja në qumështin natyral ka qenë më modeste, duke u mjaftuar me reduktimin e yndyrës në qumështin për treg si dhe në produktet e tjera ose shtesat e ndryshme të cilat kanë përmirësuar treguesit organo-shqisore dhe kanë ulur sasinë e yndyrës kur ajo nuk është e domosdoshme. Ndërsa kohët e fundit me atë çfarë po shohim në shumë vende të Europës, janë një numër i konsiderueshëm produkte qumështi të ribashkuara, prandaj po e trajtoj si një kapitull në vete.
Çfarë kuptojmë me qumësht të RIBËRE? Është qumësht lëng që përfitohet duke i hedhë ujë qumështit pluhur të skremuar ose me yndyrë. QUMËSHT I RIBASHKUAR – Është qumësht i lëngët që përfitohet duke i hedhur ujë qumështit pluhur të skremuar por duke i shtuar edhe yndyrë në sasi të atillë që të arrihet yndyra e dëshiruar. Kështu ka produkte qumështi të RIBËRA dhe që jane në gjendje të tharë ose të koncentruar, hollohen me ujë sipas dëshirës. PRODUKTE QUMËSHTI TË RIBASHKUARA Yndyra e qumështit përzihet me lëndët e thata të qumështit me ose pa ujë.
1.Qumësht me shtesa lëndësh aromatike.
2.Qumësht të cilit i është hequr yndyra dhe i zëvendësohet me vajra bimore.
3.Qumësht i tonifikuar. Është qumësht i freskët i përzier me qumësht të skremuar të ribërë ose të ribashkuar me qëllim që të përgatitet qumësht me përbërje normale ose qumësht i modifikuar (jo si qumështi i zakonshëm por me produkte aromatike – gjalpë – qumësht dietik, i tharë ose i koncentruar etj
4.. Yndyra e qumështit
5. ANHIDRIKE – Është produkt yndyror i PASTËR i përfituar nga qumështi i freskët – krema ose gjalpi PA SUBSTANCA NEUTRALIZUESE. VAJ GJALPI etj.
VO! Te gjitha keta quhen PRODUKTE TE IMITUARA – prodhohen dhe trajtohen te ndara nga PRODUKTET E QUMESHTIT.


VAZHDON . . . . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Attachments
3.png
3.png (286.24 KiB) Viewed 384572 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 01 Nov 2017, 09:55

PRODUKTET E IMITUARA

Proceset kryesore për RIBËRJEN dhe RIBASHKIMIN janë:
Trajtimi i lëndës së parë
Peshimi dhe përzierja
Filtrimi – homogjenizimi dhe pasterizimi

TRAJTIMI I LËNDËS SË PARË
Është pikërisht qumështi pluhur – lenda e pare, tashma procesi teknologjik është i qartë; qumështi me yndyrë ose i skremuar, koncentrohet në aparatin e vakumit dhe pastaj kalon në tharje. Mënyra më e sigurtë për prodhimin e qumështit pluhur të skremuar me qëndrueshmëri sa më të gjatë është trajtimi termik para avullimit dhe tharjes me spërkatje. Është thënë edhe herë të tjera, ne qofte se dikush merr inicjativen ta perdore qumeshtin pluhur ne pergatitjen e produkteve te IMITUARA duhet t`a kete plotesisht te qarte se ; Gjatë trajtimit termik proteinat e hirrës ç’natyrohen në shkallë të ndryshme dhe kjo përcaktohet sipas një treguesi që quhet INDEKSI I AZOTIT TË PROTEINËS SË HIRRËS dhe me rritjen e intensitetit të trajtimit termik, proteinat ç’natyrohen më tepër dhe IAPH është më i vogël siç rezulton më poshtë:
IAPH (Indeksi i azotit të proteinave të hirrës mg/gr sipas trajtimit termik:
Nxehtësi ekstra e ulët ekstra NU <70ºC/15sek . . Padukshëm
Nxehtësi e ulët NU 70ºC/15sek . . . . . > 6,0
Nxehtësi mesatare NM 85÷90ºC/ /20÷30sek. . . 5,9÷4,5
Nxehtësi e Lartë mesatare NLM 96÷124ºC/ /30sek . 4,4÷1,5
Nxehtësi e Lartë NL 135ºC/30sek. . . . . <1,4
Produktet e ndryshme të përgatitura nga produktet e RIBASHKUARA kërkojnë qumësht pluhur të skremuar me trajtim të ndryshëm termik dhe konkretisht për të përgatitur:
• Djathë të fortë, kerkohet QUMESHT ME EKSTRA NU (pa antibiotikë) = Aftësi e mirë për tu mpiksur
• Djathë gjysëm të fortë “ “ ME EKSTRA NU (pa antibiotikë) = Aftësi e mirë për tu mpiksur
• Djathë Fetë “ “ ME EKSTRA NU (pa antibiotikë) = Mpiksje e mirë.
• Qumësht i PASTERIZUAR “ ME NU (pa antibiotikë) ME NM (pa antibiotikë)
• QUMËSHT I STERILIZUAR “ Me NM Me NLM Me NM Me NL

Qumështi pluhur për këtë destinacion zakonisht vjen në thase të laminuara të veshura brenda me shtresë plastike me peshë 25 kgr. Në fabrikat e vogla, merret pluhuri me dorë dhe hidhet drejtpërdrejt në rezervuarin e përzierjes, ndërsa në fabrikat e mëdha (qeset) thasët zbrazen në mënyrë të mekanizuar dhe si më i avancuar konsiderohet transportimi pneumatik.
YNDYRA – Burimi më i përshtatshëm i yndyrës së qumështit për RIBASHKIM është ajo pa ujë. YAQ (yndyrë anhidrite e qumështit) është shumë e koncentruar dhe mund të përgatiten produkte të RIBASHKUARA. Si rregull ambalazhohet në kuti teneqe 19,5 kgr ose fuçi196 kgr por me kusht që të jetë treguar kujdes në procesin e prodhimit dhe ajri të mos jetë lejuar, të jetë ambalazhuar me gaz INERT (Azot).
YAQ qëndron për 6÷12 muaj edhe në temperatura të ngritura të mjedisit 30÷40ºC. Yndyra Anhidrite e Qumështit me kuti teneqe mund të tretet duke u zhytur në ujë të nxehtë me temperaturë 80ºC për 2÷3 orë. Fuçitë me YAQ kërkojnë kohë më të gjatë për t’u shkrirë. Është me më efekt kur fuçitë (vozat) depozitohen në dhoma të ngrohta me temperaturë 45÷50ºC për 24÷28 orë para përdorimit ose në tunele avulli që e shkrijnë YAQ brenda 2 orëve. Sapo përfundon SHKRIRJA, YAQ duhet të dërgohet në një rezervuar me këmishë dhe i pajisur për të ruajtur temperaturën e yndyrës, aty qëndron në ruajtje derisa të RIBASHKOHeT. Këto përdoren edhe për vajrat bimore jo të lëngët.
UJI – Përdoret gjithmonë në produktet e RIBËRA dhe RIBASHKUARA, duhet të jetë i pijshëm, i cilësisë së mirë, pa mikroorganizma të dëmshme dhe me fortësi të ulët dmth. CaCO3 10mg/l ose 5ºdH. Bakri dhe hekuri në ujë mund të shkaktojë erë të pakëndshme sepse oksidohet yndyra.
Nivelet që rekomandohen janë:
Cu (bakër) …… 0,05 mg/lt•
Fe (hekur) ……..0,1 mg/lt•
LËNDËT SHTESË – Lëndët shtesë të thata si, sheqeri, lëndët stabilizuese si dhe emulgatorët mund të trajtohen njëlloj si qumështi pluhur. Zbrazen nga ambalazhi dhe hidhen sipas rastit në rezervuarin e përzierjes ose në impjantin e mekanizuar përzjerjes.

FAKTORËT QË NDIKOJNË NË MOSTRETJEN E QUMËSHTIT THITHJA E LAgËSHTIRËS :

Varet nga madhësia (vëllimi) i grimcave dhe kapilarëve, gjithnjë pluhurat me aglomerate kanë kapilarë më të mirë, me përmasë të madhe grimca thith lagështirën (njomet) për 30sek. AFTËSIA PËR T’U SHPËRNDARË – Kur grimcat e pluhurit shpërndahen dhe nuk ngjiten, arrihet tretje e mirë, ky koefiçent i shpërndarjes duhet të jetë mbi 90%. Është provuar se pluhurat me përmbajtje të lartë proteinash të ç’natyruara shpërndahen me vështirësi. TRETSHMËRIA – Varet nga metoda që është përdorë për prodhimin e qumështit pluhur, konsiderohet NORMAL atëherë kur në 50 ml qumësht të RIBASHKUAR precipitojnë (mbeten pa tretur) 0,25 ml.

TEMPERATURA E RIBASHKIMIT Faktori TEMPERATURË e UJIT – është me rëndësi të madhe, thithja e lagështirës gjatë tretjes bëhet më mirë në temperaturën nga 10 deri 50ºC, rritja e mëtejshme e temperaturës e ndërpret, vetë pluhuri tretet më mirë kur ka nxehtësi të ulët ndërsa në temperaturë të lartë vështirësohet. Duhet të qëndrojë kohën e nevojshme që proteinat të fitojnë gjendjen e tyre NORMALE të hidratimit, kjo arrihet në 40÷50ºC për një kohë ≈ 20 min. Prandaj një qumësht pluhur i freskët i cilësisë së lartë kërkon kohë hidratimi më të shkurtër. Në këtë proces ka shumë rëndësi t’i jepet një kohë, ndryshe mund të shkaktohet difekti i SHKUMËS në produktin përfundimtar. QUMËSHTIT TË RIBASHKUAR për prodhimin e djathit i duhen ≈ 2 orë për hidratim. Duke bërë tretjen në 10ºC dhe qëndrimi në këtë temperaturë gjatë gjithë natës fitohet hidratim maksimal por mbeten shumë grimca pluhuri të patretura ndërsa po i njëjti pluhur, i tretur në 35÷45ºC, duke qëndruar 24 orë mbeten më pak grimca të patretura. Gjithashtu edhe përmbajtja e ajrit është më e lartë në qumështin e RIBËRË kur përzierja bëhet në temperaturë të ulët.

HEDHJA E yNDyRËS – Yndyra nuk duhet të hidhet në qumështin e RIBASHKUAR pa përfunduar koha e hidratimit, nuk lejohet gjithashtu hedhja e yndyrës në ujë para ose në të njëjtën kohë me qumështin pluhur sepse mund të ndikojë në cilësinë e produktit. Yndyra shtohet në një temperaturë mbi pikën e saj të shkrirjes dhe për t’u siguruar për këtë YAQ duhet të hidhet në mbi 40ºC. Qumështi i RIBASHKUAR nuk duhet mbajtur në temperaturën relativisht të lartë për më shumë se 2 orë sepse mund të zhvillohen bakteret. Për të lehtësuar dhe përmirësuar emulsifikimin e yndyrës së qumështit shpesh i hidhet një emulgator.
Në rezervuarin e përzierjes, kjo realizohet duke bërë trazim mekanik të vazhdueshëm, kurse në linjat automatike dozimi i yndyrës bëhet i pandërprerë dhe i saktë pastaj bëhet trazimi mekanik dhe kalon në homogjenizator. PËRMBAJTJA E AJRIT – Qumështi pluhur i skremuar, normalisht përmban ≈ 40% të vëllimit ajër që përbëhet nga ajër brenda grimcave dhe ndërmjet tyre. edhe gjatë trazimit mund të shtohet sasia e ajrit kur nuk veprohet sipas rregullave. Sipas përvojës në disa fabrika qumështi, me uljen e temperaturës së tretjes nga 45ºC në 30ºC si dhe me rritjen e lëndëve të thata në qumështin e RIBASHKUAR shtohet përmbajtja e ajrit në të dhe ajri i tepërt ka disa pasoja:
Shkumëzimi•
Djegia në pasterizator•
Pengohet homogjenizimi•
Formimi i hirrës në produktet me kultura bakteriale•
Rritet rreziku për oksidimin e yndyrës•
Gjithnjë gjatë RIBASHKIMIT, ka shkumëzim, atëherë volumi i rezervuarit ku realizohet tretja duhet të jetë 20% më i madh se produkti për t’i lënë vend shkumës.

SI VEPROHET PËR PRANIMIN E QUMËSHTIT PLUHUR
Ka një rregull në këtë repart, gjithmonë pesha e qumështit pluhur do të jetë sa 1/10 e qumështit të RIBASHKUAR prandaj duke ditur sasinë e produktit që do të përgatitet llogaritet sasia e qumështit pluhur që pranohet. Në një repart llogaritet numri i thasëve të qumështit pluhur për rezervuarin e përzierjes, zbrazet me krahë sipas mënyrës më të thjeshtë dhe praktike. Por kur bëhet fjalë për kapacitete të mëdha problemi ndryshon NUK DUHET TË HARROJMË SE PUNA ME KËTË LLOJ QUMËSHTI KRIJON SHUMË PLUHUR, prandaj është e domosdoshme të mekanizohet pranimi i lëndës së parë. Qumështi pluhur mund të vijë me thasë dhe sasia është e madhe, në këtë rast ngjitur me linjën kryesore duhet të instalohet një pajisje për trajtimin e qumështit pluhur.

IMPJANTI I RIBASHKIMIT
Këto impjante janë të kapaciteteve të ndryshme nga të vegjël deri në 1500 l/orë madje mund të instalohen edhe linja paralele. Si në fabrikat me kapacitet të madh ashtu edhe në të voglat, radha e punës është e njëjtë, veçse shtohet numri i rezervuarëve, nga ana tjetër ndryshon shkalla e mekanizimit, ndodh që bunkerët e peshimit të zëvendësohen me pompë dozimi.

TRAJTIMI TERMIK – Ndërtimi i impjantit varet jo vetëm nga kapaciteti por edhe nga mënyra e trajtimit termik të produktit të RIBASHKUAR. Përdoret njëra nga këto tri mënyra:
Pasterizimi në një temperaturë 72ºC për 15 sek dhe ftohje e menjëhershme deri në 4ºC. Sterilizimi i qumështit në ≈110ºC për 30÷45 min dhe ftohje në 38ºC deri 54ºC.•
Trajtimi Ultratermik me ngrohje drejtpërdrejt ose të tërthortë deri në 132ºC÷149ºC për pak sekonda dhe ftohje deri në 20 ºC para ambalazhimit aseptik.
PRODHIMI (RIBASHKIMI) NË SHKALLË TË ULËT MEKANIZMI
Në një repart të vogël ku përgatiten sasira mesatare qumështi të ribashkuar, shërbejnë rezervuari që së bashku me pajisjet e tjera formon një impjant ku procesi kryhet më së mirë. Në fig. 9.3 është dhënë ndërtimi i tij lidhja me pajisjet e tjera. Ka volum 1000÷2000lt. Sigurohet ngrohje dhe ftohje si dhe trazimi mekanik me dy shpejtësi.
Si punon: Mbasi është bërë majtja e sasisë së nevojshme e ujit me anën e matësit 5 hidhet në rezervuarin 1 ngrohet deri në 40÷50ºC pastaj hidhet qumësht pluhur pa ndërprerje duke bërë trazim të vazhdueshëm deri sa pluhuri të jetë tretur, pastaj lihet ≈ 20 minuta në qetësi me trazuesen të ndaluar. Në fund përsëri vihet në punë trazuesja dhe hidhet yndyra e qumështit e lëngëzuar më parë dhe mbasi është mbajtur në një dhome të ngrohtë 54÷65ºC. Kur kalohet në rezervuar, trazuesja vihet me shpejtësinë e dytë, që është më e madhe për disa minuta, pastaj përsëri lëviz me shpejtësi më të vogël dhe procesi vazhdon me PASTeRIZIMIN e pas tij me FTOHJeN deri në temperaturën e ambalazhimit.
Riberja e yndyrnave bimore – Yndyrnat shkrihen ne rezervuarin me mure te dyfishta deri ne temperaturen 70 0 C.
Hedhja e yndyrnave bimore te shkrira ne qumeshtin e ribere behet me anen e tubit dhe perzihen mire, homogjenizohen ne temperaturen 55 – 60 0C kjo realizohet ne homgjenizator me presion 13 – 15 MPa.
Pasterizimi ne temperaturen 83 – 85 0 C duke qendruar ne kete temperature 20 – 30 minuta.
Ftohja e mases se perzjere behet deri ne temperaturen 40 – 45 0 C.
Mpiksja e qumeshtit për djathin behet ne T = 40 – 42 0C, para mpiksjes ne vasken e mpiksjes hidhet kloruri i kalciumit, dhe majaja e djathit ( e thate por e tretur ne uje ose e maja e lenget).
Perpunimi i mases se mpiksur fillon mbas mpiksjes qe zgjat 60 – 7 min. Behet prerja ne forme kubike me permasa 2.5 x 2.5 cm, qendron 20 – 25 minuta ne qetesi, behet kthimi pjesa e poshteme kalohet lart kjo realizohet me ndihmen e luges se djathit 2 – 3 here, qendron ne qetesi 15 – 20 min.
dhe behet kullimi, terhiqet polietileni (eshte praktike qe zbatohet nga mjeshtrat) dhe nxirret masa e djathit duke terheqe cepat e linaces dhe qendron ne vetpresim rreth 20 min. Vendoset ne kallepin e drurit dhe qendron ne 2 – 2.5 ore ku formohet dhe presohet lehte. Pastaj pritet ne copa katerkendeshi me permasa; 11.8 x 11.8 cm dhe kur aciditeti i hirres ka arritur 80 – 110 0T kalon ne kriposje me shellire vendosen copat e djathit ne shellire e cila ka 18 – 20% kripe, me aciditet 35 0T dhe temperature ne dimer 17 – 18 0C kurse ne vere 14 – 15 0C aty qendron 16 – 18 ore, në fund te kriposjes djathi duhet te permbaje 2.5 – 3% kripe, me tej kalohet ne vendosjen e djathit ne ambalazh kuti plastike 10 kg. keshillohet te vendoset dy here. Mbyllja e kutive behet kur aciditeti i produktit te kete arritur jo më pak se 170 0 T dhe mbushet me shellire e cila permban 7 - 9% kripe dhe me aciditet 140 0T.
Ruajtja deri sa te behet shperndarja ne treg behet ne dhoma frigoriferike ne temperature 0 – 4 0C.
Procesi teknologjik per prodhimin e Kosit IMITACION perfshine keta operacione:
Qumeshti pluhur ruhet detyrimisht ne depon e lendes se pare deri sa te perdoret, ne nje rezervuar hidhet uji me temperature 60 – 65 0C si dhe sasia e qumeshtit pluhur, trazohen mire dhe i shtohet sasia e caktuar dhe e lejuar e vajit te palmes.
Homogjenizimi; Qumeshti i ngrohur homogjenizohet ne homogjenizator me presion 14 – 20 MPa pastaj kalon ne pasterizatorin me pllaka ku ngrohet ne temeperturen 93 – 950Cduke e mbajte ne kete temperature 15 deri 20 minuta, behet rigjenerimi i qumeshtit duke e kaluar ne seksionin e rigjenerimit te pasterizatorit ku ftohet deri ne 45 – 46 0C dhe kalohet ne rezervuarin e mpiksjes i cili eshte i pajisur me trazuese mekanike dhe veprohet sipas procedures per prodhimin e kosit. Me anen e pompes kalohet ne makinen gjyse – automatike ku behet mbushja – dozimi ne gota plastike mbyllen hermetikisht dhe vendosen ne paleta, dergohen ne dhomen – termostat me temperature 41 – 45 0C aty qendron 2 – 5 ore behet fermentimi dhe koagulimi (mpiksja), fundi i fermentimit percaktohet kur aciditeti ka arritur 75 – 80 0 T.
Ftohja behet ne temperture 2 – 60 C ne duke e kaluar me kujdes ne dhomen frigoriferke, ne fund te procesit te ftohjes kosi nuk duhet te jet me shume se 900T keshtu qendron deri sa shperndahet edhe transporti deri ne treg behet me automjete te pajisur me ftohje.
Jam i bindur se me kete materjal kam kontribuar sado pak per te kuptuar se çfare qendrimi duhet te mbajme ne si konsumator ndaj PRODUKTEVE TE IMITUARA per hollesi te metejshme mund te studjoni Librin – 1.

1 - Copy.png
1 - Copy.png (257.56 KiB) Viewed 380781 timesINDUSTRIA E QUMESHTIT

MINIFABRIKE - QUMESHTI R O B O T MILKER – 250
Ne qofte se nuk doni te gaboni ne zbatimin e procedures teknologjike per prodhimin e djathit apo produkt tjeter ju ndihmon ROBOTI

1 - Copy.png
1 - Copy.png (257.56 KiB) Viewed 380781 times


8.png
8.png (838.59 KiB) Viewed 375186 times


9.png
9.png (904.29 KiB) Viewed 375186 times


10.png
10.png (756.39 KiB) Viewed 375186 times


11.png
11.png (646.95 KiB) Viewed 375186 times


12.png
12.png (745.78 KiB) Viewed 375186 times


INDUSTRIA E QUMESHTIT

ACIDI FOLIK UL RREZIKUN E INSULTES.

Kush vuan më teper nga mungesa e Vitamines B12?
Më te kercenuar jane te moshuart, e sidomos vegjetarian, ata qe marrin sasi te madhe alkooli, seropozitivet, kush vuan nga semundja Kron.
Burimet kryesore te Vitamines B12 jane vezet, qumeshti, melçite, dhe produktet e mishit, kush eshte vegjeterian dhe nuk konsumon veze si dhe produkte qumeshti, ka mungese te Vit. B12 dhe kane domosdoshmeri per shtese nepermjet ushqimit. Edhe sardelet dhe ne pergjithesi prodhimet e detit jane te pasura me Vit. B12, nje pjese e popullsise mbi 65 vjeç vuajne nga mungesa e Vit. B12 dhe kjo pasqyrohet ne shendetin e tyre.
Te gjitha vitaminat e grupit –B kane funksion jetesore per trurin dhe sistemin nervore luajne rol kryesore per perpunimin e amino-acidit te demeshem Homocistine e cila demton enet e qarkullimit te gjakut dhe çon deri ne zenien e tyre, duke shkaktuar semundje si ; arterioskleroza, semundjet e zemres dhe deri ne infarkt. Niveli i larte i Homocistines ne gjak krijon kolesterolin ne te ashtuquajteren Lipoproteine oksiduar me densitet te ulet gjithashtu i demeshem per arteriet. Homocistina shpejton mpiksjen e gjakut shkaku kryesore i problemeve te zemres, sipas Dr. Xhulian Uitaker infarktet dhe vdekjet ne SH.B.A. lidhen direkt me nivelin e larte te Homocistines dhe ata qe e luftojne jane Vitamina B12 dhe acidi folik.
Vitamina B12 eshte konsideruar nga shkencetaret si parandaluese e shenjave te plakjes me kalimin e moshes sasia e saje ne organizmin e njeriut pakesohet dhe kjo çon deri ne semundjen qe quhet gastriti atrofik e cila perfshine rreth 24% te njerezve me moshe nga 60 deri 69 vjeç, midis moshes 70 – 79 vjeç 32% dhe rreth 40% te moshes mbi 80 vjeç, kjo semundje qe lidhet me pakesimin e lendes te nevojshme per thithjen e Vit. B12 nga ushqimi, ndoshta eshte e pabesueshme por sipas Dr. Xhon Lindenbuan stomaku i te moshuarit qe vuan nga gastritis atrofik nuk mund t`a marre më Vit. B12 nga ushqim ndersa si shtese e absorbon dhe doza ditore optimale eshte 500 deri 1000 mikrogram Vit. B12 kur dihet se çdo tabletke Forever B12 permban 500 mikrogram Vit. B12 dhe 400 mikrogram acid folik.
Shkaku i mungeses se Vitamines B12 ?
Perveç qe mund te ushqehemi me produkte qe nuk permbajne sa duhet nga kjo vitamine, shkak tjeter eshte se ajo nuk pervehtesohet lehte nga organizmi i jone, stomaku i jone duhet te prodhoje acidin qe të zbertheje ushqimet ose siç quhet (intrinsic factor) = faktori i brendeshem i cili luan rol vendimtar per pervehtesimin e Vitamines B12. Mungesa e acidit ose ndonje semundje e pengon pervehtesimin e saje nga organizmi.
A mund t`a depozitoje organizmi Vitaminen B12 ?
Sipas studimeve te koheve te fundit trupi i jone mund t`a depozitoje Vitaminene B12 per 3 - 6 muaj.
Si vepron Acidi Folik ?
Acidi Folik i njohur edhe si Vitamina B9 vepron i kombinuar me Vitaminen B12 kryesisht per te ruajtur funksionet e zemres dhe trurit, burimet natyrale te Acidit Folik jane; Agrumet, domatet, spinaqi, marule, vezet, melçite.
Rezultatet e studimit te bere ne USA ne 974 vete me moshe nga 25 deri 74 vjeç tregojne se duke konsumuar ushqime te pasura me Acid Folik, risku per insulte ulet ne masen 20%, ndersa per semundjet e zemres deri ne 13% dhe ne qofte se vazhdon marrja e Acidit Folik per 3 vjet rrjesht, rreziku ulet ne masen mbi 30%, aq sa eshte miratuar te shtohet ne produktet ushqimore, shkencetaret amerikane te Qendres Studimore "Children's Memorial Research Center" keshillojne te perdoret 300 mkg (mikrogram), kjo arrihet lehte me nje diete te balancuar ose duke e marre shtese.
Per fat te keq mbi moshen 50 vjeç njerezit ne pergjithesi vuajne nga mungesa e Acidit Folik sepse marrin vetem rreth 235 mikrogram/dite, ata qe pijne duhan kane nevoje tri here më shume, kjo lende eshte jetike edhe per grate sidomos ata qe kane ne mend te behen nana, Pamjaftueshmeria e Acidit Folik ne organizmin e nenes mund te shkaktoje deri ne demtimin e trurit dhe shtylles kurrizore te bebes prandaj marrja shtese eshte e padiskutueshme gjithmone me porosi te mjekut sepse jepet e kombinuar me Vitaminene B12.
Attachments
13.png
13.png (726.49 KiB) Viewed 375186 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 13 Jan 2018, 12:32

INDUSTRIA E QUMESHTIT

USHQIME PER BEBE

.1 QUMESHTI I DHISE – BIO – PER TE USHQYER BEBET MENJEHERE MBAS LINDJES.

Eshte adapt dhe ploteson nevojat specifike te ushqimit per bebet e porsa lindur, per rastet kur nenat nuk arrijne t`i ushqejne me gji ose nuk i plotesojne nevojat, studimet shume vjeçare konfirmojne se formulat per te ushqyer bebet me baze qumeshtin e dhise, eshte nji alternative e mire, qumeshti i dhise rezulton te jete me permbajtje te larte – acide yndyrore poli te ngopur dhe me nji formule strukture qe kane vlere te madhe ushqyese per njeriun, ky lloj qumeshti ka proteina me perberje special qe e ben teper te lehte per t`u pervehtesuar nga bebet, eshte plotesisht qumesht dhije biologjik.
I pergjigjet kerkesave cilesore me te larta konform zbulimeve shkencore me te fundit qe lidhen me ushqyerjen.
. Permban te gjitha lendet ushqyese, te nevojshme per bebet ne muajet e pere te jetes.
. Permban proteina qe jane te ngjashme me proteinat e qumeshtit te lopes, kjo duhet te kihet parasyshe per ata bebe qe kane alergji ndaj proteinave te qumeshtit te lopes.
. Paketimi ne 400 gr.

.2 QUMESHTI I DHISE BIO - PER BEBE MBAS 6 – MUAJESH.

Kur rritet oreksi bebeve (specialistet thone) mund te kalohet ne ate qe quhet: “QUMESHT – BIO TRANZITOR” edhe ky sikurse qumeshti per bebet ka si baze qumeshtin e dhise qe siguron lendet kryesore ushqyese per kete etape te zhvillimit te bebes dhe pervehtesohet lehte nga organizmi I vogel.
. Perbehet nga qumeshti i dhise me vlera te plota biologjike.
. Nuk perdoret 6 muajet e pare si zevendesus i qumeshtit te NENES
. I pergjigjet te gjitha kerkesave lidhur me cilesine gjithmone konform zbulimeve te reja shkencore per USHQYERJEN E SHENDETESHME.
. Konsiderohet si nje variant ne regjimin – dieten e ushqyerjes, permban te gjitha lendet ushqyese qe i duhen bebes ne moshen mbas 6 muajesh.
. Permban protein qe jane njesoj si proteinat e qumeshtit te lopes, kjo ka rendesi te dihet per ato raste kur dyshohet se femija eshte alergjik ndaj tyre,
. Paketohet ne pako 400 gr.

1.png
1.png (285.62 KiB) Viewed 360838 times


2.png
2.png (584.17 KiB) Viewed 360838 times


3.png
3.png (31.62 KiB) Viewed 360838 times


4.png
4.png (58.55 KiB) Viewed 360838 times


5.png
5.png (28.77 KiB) Viewed 360838 times
INDUSTRIA E QUMESHTIT

INFEKSIONI NGA Clostridium difficile .

Clostridium difficile (C. difficile) është një bakter i rreptësisht anaerobe bacilus gram + - i cili jeton pa oksigjen - dhe shumë sporulent. Lidhur me sëmundjen për herë të parë në vitin 1978, C. difficile identifikohet si një agjent shkaktar i kolit pseudomembranoz (inflamacion i zorrës së trashë) që shkatërron mukozën e zorrëve dhe mund të çojë në vdekje.


SIMPTOMAT KRYESORE TË INFEKSIONIT ME CLOSTRIDIUM DIFFICILE JANE:

Diare (deri 10 – 15 here ne dite)
Temperature
Ethe
Mungese oreksi
Përzjerje
Dhimbje barku
Mialgi

Duket se një çekuilibër në përbërjen e florës intestinale është shkaku kryesor i infeksionit. Antibiotikët, veçanërisht në spektër të gjerë, duke eliminuar shumë nga diversiteti microbial e florës zorrëve dhe C. difficile, e quajtur oportuniste, qe kane mundësi të shumohen dhe te çlirojne toksina A (enterotoksinë) dhe B (cytoxin). 2 toksina janë përgjegjëse për degradimin e mukozës, induksionin e qelizave inflamatore dhe diarre10, 11.

Transmetimi i C. difficile është zakonisht me anë të rrugës orale dhe fekaleve, që do të thotë ndotje oral nga bakteret excreted nëpërmjet feçeve, ose drejtpërdrejt me dorë ose në mënyrë të tërthortë për shkak të ushqimeve të ndryshme ose ujit . Spitalet janë një nga burimet më të zakonshme të infektimit C. difficile10, 11.

FAKTI I RËNDËSISHËM :
Përkundër të gjitha masave parandaluese të përdorura në spital, C. difficile mbetet një nga shkaqet më të rëndësishme të infeksioneve nozokomiale inducing mbi 700 000 raste në SHBA në vit. .

Dy studjuese franceze të njohura, MONICA dhe MONA LISA-NUT, janë duke kërkuar për vite cilet jane faktorët ushqyese që mund të ndikojnë në rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare për të identifikuar profilet ushqyese më të favorshme për shëndetin. Disa ushqime, duke përfshirë produktet e qumështit (qumështi, yogurts dhe milks fermentuar, djathrave), kanë qenë veçanërisht premtuese.

MONICA: MONITORIMI I ZHVILLIMEVE DHE INDIKATORËVE TË SËMUNDJEVE CArdiovaskulare
MONA LISA-NUT: Vëzhgimi Kombëtar i Rrezikut Arterial.


1.png
1.png (579.23 KiB) Viewed 359620 times


2.png
2.png (42.37 KiB) Viewed 359620 times


3.png
3.png (72.64 KiB) Viewed 359620 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 23 Feb 2018, 17:38

QUMESHT ME REGJIM TERMIK U.H.T.

Jane të paket ata persona që do t`u japin pergjigjen e duhur ne qofte se kerkoni një qumesht te tille!!!! shitësja te thote doni qumesht ne kuti te kuqe - jeshile apo blu !!!
Mendoj se eshte e nevojshme t`i rispjegoj keta nocione; UHT - MIKROFILTRIM - ULTRAFILTRIM etj. megjithese jane te spjeguara qarte ne LIBRIN: " NJOHURI TË HOLLESISHME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN DHE INDUSTRIALIZIMIN E QUMESHTIT"

S T E R I L I Z I M I

Sterizimi me metoden klasike, eshte i njohur prej kohesh dhe paraqet interes per ruajtjen e qumeshtit por ekzpozimi per kohe te gjate ndaj temperatures se ngritur nuk eshte edhe aq i deshirueshem sepse ndikon ne vetite organo-leotike te qumeshtit.
Përpunimi termik në temperaturë mbi 100oC duke e mbajtur për kohë të shkurtë në kete temperature shkatërron të gjitha mikroorganizmat edhe sporet e tyre. Konsiderohet si metoda më e sigurtë për ruajtjen e produkteve ushqimore. Një nga format e tregëtimit të qumështit është qumështi i sterilizuar me afat të gjatë përdorimi.
Për të ulur dëmtimin e proteinave të hirrës duke realizuar njekohesisht qëllimin e sterilizimit, më i përshtatshëm është UHT 145oC për 1÷2 sek.

TRAJTIMI ULTRATERMIK STERILIZIMI I QUMËSHTIT UHT.

Kudo në botë tashmë është i njohur sterilizimi UHT që do të thotë trajtim në temperaturë të lartë për kohë shumë të shkurtër. Në impjantet e sotme të trajtimit ultratermik, qumështi lëviz me pompë në një sistem të mbyllur. Gjatë gjithe procedures, ai parangrohet, trajtohet me nxehtësi të lartë, homogjenizohet ftohet dhe ambalazhohet në mënyrë aseptike. Qumështi i lopës me pH = 6.5 zakonisht trajtohet në 135÷150oC për disa sekonda duke bërë ngrohje të tërthortë, ose injektim apo infuzion të drejtë për drejtë me avull. Të gjitha pjesët e sistemit janë aseptike(pa mikrobe) për të evituar riinfektimin. Krahasuar me sterilizimin tradicional në kullat hidrostatike, UHT kursen kohë dhe ndikon shumë pak në përbërjen dhe shijen e qumështit.
Megjithëse ka një konstatim nga konsumatorët e rregullt të qumështit të sterilizuar në autokllavë të cilët janë mësuar me shijen e tij pak si KARAMELE ose djegie kurse qumështi i sterilizuar me UHT atyre u duket si “PA SHIJE”!!!!. Kjo nuk ka shum rendesi.

Parimi i sterilizimit të qumështit
Sterilizimi UHT i qumështit është një operacion shumë i shpejtë i ngrohje në 140 ° C i pasuar nga ftohja në 25 ° C.
Qumështi pastaj paketohet në kuti, në shishe apo edhe në qese, ana pozitive e këtij koncepti është që të ketë një afat të depozitimit – ruajtje të qumeshtit nga 3 në 6 muaj në temperaturën e dhomës, me ruajtjen e shkëlqyeshme të vitaminave dhe cilësive organoleptike origjinale. Qumështi do të shijojë gjithnjë e më shumë "i freskët", pasi koha e ngrohjes dhe e ftohjes do të jetë e shkurtër.
Magazinimi afatgjatë në temperaturë dhome lejon konsumatorët në vendet e industrializuara të grupojnë blerjet e tyre dhe prodhuesit e qumështit nga vendet në zhvillim për të ofruar produktet e tyre mbi territore të zgjatura pa vendosur një zinxhir të ftohjes.
UHT është metodë në përgjithësi për ruajtjen e produkteve ushqimore të lëngëta, konsiston në NGROHJEN INTENSIVE NË KOHË TË SHKURTËR, shkatërron mikrogjallesat shikoni se çfare permban qumeshti NORMAL i porsa mjele, po atje ,ku nuk kane haber nga mikroorganizmat çfare permban??!!! Mirepo detyra e UHT eshte te mos leje te gjalle anje baktere. Me qene se qendron shum pak kohe ne kete temperature nuk ka kohe te demtohen pjeset perberse te qumeshtit dhe ka efekt d.m.th ruan vetite e tij për aq kohë sa qumeshti mbetet në kushte aseptike, prandaj është e domosdoshme të parandalohet riinfektimi. Kjo sigurohet duke e ambalazhuar produktin (qumështin) në ambalazh të sterilizuar më parë kurse mbushja bëhet në kushte aseptike prandaj quhet: PËRPUNIM ASEPTIK.

AMBALAZHIMI ASEPTIK
Në vitin 1989 Instituti Amerikan i Ind. Ushqimore konfirmoi paketimin aseptik si arritjen më te rendesishme ne Industrine Ushqimore ne keto vitet e fundit. Vetem nje paketim i tille mund te siguroje ruajtje per kohe te gjate te qumeshtit te sterilizuar ne temperature te zakonshme pa ftohje, dhe kjo ul se tepermi shpenzimet e transportit por edhe siguron tregun ne çdo kohe dhe kudo. Është hallkë tepër e rëndësishme e kësaj linje. Amballazhimi aseptik është përkufizuar si një procedurë që përbëhet nga; sterilizimi i materialit ose kontenierit, trajtimi i materjalit ambalazhues që eshte i rendesise se veçante, nga mbushja me qumësht steril, në një mjedis steril dhe me mbyllje hermetike që të mos lejohet ndotja me mikrobe.

Për qumështin dhe produktet e tij me afat të gjatëpërdorimi , pa ftohje frigoriferike, amballazhi duhet të sigurojë mbrojtje pothuajse të plotë ndaj dritës dhe oksigjenit të atmosferës, prandaj kutitë e kartonit për qumështin me afat të gjatë përdorimi duhet të kenë shtresë të hollë fletë alumini midis shtresave polietilen (TETRAPAKU). Unë kam mendimin se zgjidhja më progresive për qumështin e sterilizuar për treg është: Linja e sterilizimit të qumështit në rrjedhje sipas UHT me ambalazh dhe kushtet aseptike të ambalazhimit. Vetëm ky kombinim realizon qëndrueshmërinë e qumështit dhe ka disa përparësi: sigurohet cilësia më e lartë e qumështit, kërkon më pak shesh ndërtimi në fabrikë dhe më pak volum, ulen shpenzimet për ngrohjen dhe ftohjen sepse krijohen mundësitë për RIGJENERIM, është plotësisht e automatizuar.
Ambalazhimi – paketimi ASEPTIK perbehet nga disa shtresa: Polietilen (ushqimor), karton, shtrese e holle alumini, polietilen qe nuk lejon depertimin e lageshtines, kartoni e forcon kutine dhe ruan formen, shtresa e holle e aluminit e ruan qumeshtin nga rrezet e drites se Diellit dhe oksigjeni te cilet e demtojne qumeshtin kur qendron i ekspozuar per kohe te gjate.

Impjantet e para të UHT- punonin sipas parimit të INJEKTIMIT TË DREJTËPËRDREJTË TË AVULLIT, ose me kontenierë, por duke u krahasuar me linjat e sterilizimit UHT këto të fundit shumë shpejt morën emër të mirë për shijen e shkëlqyer të qumështit. Disa vite më vonë dolën në treg IMPJANTET E TËRTHORTË. Impjantet e sotëm modern të sterilizimit UHT japin qumësht të cilësisë shumë të lartë me ngjyrë dhe vlera ushqimore praktikisht të pandryshuara. Impjantet e UHT janë plotësisht automatike dhe kanë këto operacione pune:

.Sterilizimi paraprak i impjantit
.Prodhimi
.Pastrimi i ndërmjetëm aseptik
.Pastrimi në vend
Në projektimin dhe ndërtimin e një impjanti për trajtimin ultratermik, aspektet e sigurisë të parametrave duhen parë me përparësi. Duhet të parandalohet medoemos kalimi gabimisht i një sasie qumështi të pa sterilizuara në makinën mbushëse aseptike, prandaj në panelin (kuadrin) e kontrollit dhe të komandimit duhen përfshi bllokues sigurimi që hyjnë në veprim në rast se operatori gabon ose ngatërrohet. Për shembull, duhet të bëhet i pamundur fillimi i prodhimit nga ana e impjantit pa u kryer sterilizimi paraprak i rregullt i tij e gjithë radha e punëve, vënia në punë, funksionimi dhe pastrimi i impjantit nis nga paneli i kontrollit dhe komandimit, i cili i ka të gjitha pajisjet dhe aparatet e nevojëshme për kontrollin, vrojtimin dhe regjistrimin e parametrave si dhe vijimin e procesit.

PS! Vazhdon........

3.png
3.png (42.9 KiB) Viewed 345689 times


2.png
2.png (44.41 KiB) Viewed 345689 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 26 Feb 2018, 10:07

INDUSTRIA E QUMESHTIT

2. QUMESHT ME REGJIM TERMIK U.H.T.

Nga Anglishtja: (Ultra-high temperature processing, UHT) do te thote ngrohje ne temperature shume te larte POR duke e mbajtur pak mbi 135 Grade C per 1 – 2 sekonda, duke vrare te gjitha mikroorganizmat perfshi edhe sporet e tyre.
Konkluzioni i studjuesve eshte: Më teper ndikon koha qendrimit te qumeshtit ne temperature te larte se sa vete temperatura. Aplikohet ne qumeshtin e sterilizuar per treg UHT, lengjet e frutave sidomos mbas vitit 1970. Temperatura shume e larte mund te shkaktoje lehte ate qe quhet Reaksioni i Majerit (merr pak ngjyre nuance kafe), ndikon ne menyre te paperfillshme ne shije dhe eren e produkteve te qumeshtit. POR eshte jete-gjate 6 – 8 muaj duke qene i mbyllur, duke e kaluar keshtu qumeshtin e pasterizuar dhe konsiderohet nje arritje ne teknologji.

Çfare ndodhe me Cilesite Ushqimore te qumeshtit ? Me te drejte pyesin konsumatoret por jam i bindur se rralle here mund te marrin pergjigje te sakta teknike !!!! Ketu ne çalojme në krahasim me kojshite, dhe mua më eshte mbushur mendja top se sa do qe disa nga ne i kane njohurite e nevojshmete perseri kjo nuk mjafton per te bindur te tjeret sepse jemi pak, ne qofte se mungon ajo armate teknologesh qe dikur pergatitej ne shkollat profesionale te Ind. se Qumeshtit, gjendja nuk ndryshon. Ju qe lexoni keta materjale qe un vazhdoj t`i shkruaj( pa asnje perfitim materjal ) do t`i gjeni ne leksionet e ish studenteve te Shkolles Profesionale me baze aresimin e mesem mbi 30 vjet më pare.

PS!
Ne qofte se e shikoni me" mosbesim " nje kuti qumeshti UHT ne dyqan – jashte kushteve frigoriferike ne etiketen e te cilit shkruhet afati i konsumimit deri 6 muaj, nuk keni te drejte, dikush dyshon se ka konservante por ne po i referohemi qumeshtit ku eshte zbatuar teknologjia e sigurte UHT qe çdo operacion - hallke eshte kryer ne kushte ASEPTIKE (pa mikrobe).
Shkenca e ka provuar se qumeshti dhe produktet e lengeta te tij psojne ndryshime më te theksuara gjate perpunimit termik kur qendrojne per kohe te gjate se sa nga vete temperaura. Keshtu pranohet se qumeshti i sterilizuar UHT ne temperature 135 – 150 Grade C per 2 – 4 sekonda dhe i ftohur menjehere – shija, konsistenca dhe vlerat ushqyese ruhen por eshte kerkese e domosdoshme që i gjithe procesi te kryhet ne ambjent STERIL pikrisht ketu qendron zotesia, kushdo që kerkon kete metode duhet t`i bejë mire llogarite para se te marrin nje inisjative te tille per t`a prodhuar sepse edhe vende me ekperience te gjate kane gabuar, dhe te mos ndodhe qe per t`i zgjate jeten qumeshtit te nderhyhet me lende te palejuara.

Disa ndryshime gjate perpunimit termik te qumeshtit

Trajtimet termike – sterilizimi ndikojne negativisht ne permbajtjen e Vitamines C, por studjuesit dijne te bejne dallim sepse ka metoda te reja te studjuara siç eshte trajtimi Infuzion me avull UHT ku zvoglohen ndjeshem demtimet e qumeshtit dhe teknologu duhet t`i njohë pastaj jane te tjere ata qe vendosin kur porositet impjanti. Gjate pasterizimit klasik te qumeshtit HTST me kontakt idirekt humbjet e vtaminave jane diku < 10%.
. Vlera kalorike mbetet e njejta si ne qumeshtin e pasterizuar.
. Permbajtje e Kalciumit eshte e njellojtë si ne qumeshtin e pasterizuar
. Permbajtja e Acidit Folik ne qumeshtin me UHT eshte.1 μg në 100 gr ndersa ne qumeshtin e pasterizuar (nen 100 Grade C) eshte 9 μg.
. Disa perberes pakesohen ne qumeshtin me UHT – p.sh. Vitamina B12, Vitamina C dhe Taimina.
Qumeshti me UHT po aplikohet pothuajse ne te gjithe Europen si dhe në vendet ku ben te nxehte, jane kompani te medha qe furnizojne boten.

Efektet e trajtimeve të nxehtësisë në cilësinë organoleptike të qumështit

Përveç ndryshimeve në përbërësit e tij, qumështi mund të pësojë ndryshime në aspektin e cilësisë organoleptike pas restaurimit, duke paraqitur defekte në erë, shije, ngjyrë dhe cilësi.
Qumështi i pasterizuar i freskët mund të ketë:
• një ngjyrë të qumeshtit te zier dhe kafe, e shkaktuar nga një trajtim i pasaktë i nxehtësisë (temperatura shumë e lartë);
• shije dhe erë e oksiduar dhe / ose e prishur, që rrjedh nga një kontakt i zgjatur i qumështit me ajër në fazat e pasterizimit dhe / ose paketimit.
. Qumështi me sterilizim klasik HRST dhe UHT mund të ketë:
• një shije shumë të theksuar (ndonjëherë aromë karamele) ngjyrave me nuanca kafe, që rrjedhin nga temperaturat e larta të përdorura në trajtime ose tepër të gjata;
• shije e oksiduar / ose e prishur, e shkaktuar nga ekspozimi i tepruar në ajrin e qumështit gjatë fazave të përpunimit;
• koagulimi / ose acidifikimi, shkaktuar nga veprimi i mikroorganizmave që kanë mbijetuar një trajtim të pamjaftueshëm të ngrohjes;
• xhelëzimi i shoqëruar me shije të hidhur, pas trajtimeve UHT në temperaturë minimale, dhe nuk ndodh në temperatura të larta;
• formimi i shkumit, për shkak të trajtimit shumë të rëndë të ngrohjes dhe / ose homogjenizimit të tepruar të qumështit .

Federata Italjane e Qumeshtit (FIL) ka propozuar te perfshihen parametra te ri per trajtimin termik te qumeshtit me Sterilizim klasik dhe UHT.
Qumesht i sterilizuar ne shishe Latulozë < 600 mg/lt
b-laktoglobuline > 20 mg/lt
Qumesht me U.H.T. Latuloze > 600 mg/lt
b-laktoglobulina < 20 mg/lt

Procesi i sterilizimit U.H.T. me shkëmbim indirekt te ngrohjes qumështi i nënshtrohet një para-ngrohje deri në 70 ° C, për rimëkëmbjen (rigjenerimin) termik kjo temperature eshte e pershtateshe per homogjenizimin e qumeshtit me yndyre te plote, i cili garanton shperndarje uniforme te yndyres; më tej kalon ne ngrohje ne temperature te larte 128 ° C. Qumështi arrin temperaturën e trajtimit (142 ° C) dhe sipas tipit te sterilizatorit arrine deri 150 ° C , më pas qumeshti kalon ne seksionin (tubin) e qendrimit për kohën që nevojitet për sterilizim, përgjithësisht të barabartë me 4 sekonda; ai ndjek ftohjen e produktit deri në 86 ° C për rikuperimin e nxehtësisë (shkëmbimi i nxehtësisë me qumësht që nxehet nga 70 ° deri në 128 ° C). Para se të arrijnë temperaturën e paketimit, të barabartë me 20 ° C, qumështi hyn në degasser, ose në një dhomë vakum të detyruar, në të cilën i janë hequr gazrat të tretur në qumësht .


3.png
3.png (80.71 KiB) Viewed 345445 times
Vazhdon STERLIZIMI - Qumeshtit me U.H.T.

Kush eshte i interesuar per pergatitjen e qumeshtit te STERILIZUAR do te perballet me dy skema:

.1 Sterilizim në autoklleve
.2 Sterilizim ne rrjedhje UHT.

QUMESHT UHT.
Kompani te njohura per pervojen e tyre te gjate në teknologjinë aseptike, sistemet e tyre janë zhvilluar gjatë shumë viteve dhe kanë provuar besueshmërinë e tyre në treg.
Aplikacionet e procesit për qumështin UHT
Në tregun e gjerë global të qumështit UHT, siguria ushqimore është alfa dhe omega. I gjithë procesi duhet të jetë steril dhe nuk ka asnjë kufizim gabimi. Konsumatorët e sotëm janë më shumë se kurrë të ndjeshëm ndaj çështjeve të sigurisë. Prandaj është e rëndësishme të dini se lëndët e para dhe pajisjet dhe procedurat e prodhimit duhet të përmbushin standardet më të rrepta të sigurisë.
. Sistemet automatike të pastrimit minimizojnë rreziqet që lidhen me pastrimin manual të pajisjeve.
Duke ofruar zgjidhje shumë me kosto efektive për prodhimin, Tetra Pak gjithashtu ndihmon prodhuesit e qumështit për të zvogëluar shpenzimet e tyre operative. Për më tepër, meqenëse ligjet mjedisore bëhen gjithnjë e më të rënda, është e dobishme të dimë se ulja e kostove dhe reduktimi i ndikimit shkojnë dorë për dore.

Studjuesit japin skemen teknologjike që nga gjiri i lopes dhe deri tek tavolina e konsumatorit duke zbatuar çdo hallke te procedures dhe kjo verteton se jo te gjithe mund te pergatisin qumesht te tille.

Shikoni SKEMEN ka tre pika kontrolli qe nga gjiri i lopes dhe deri tek konsumatori, qumeshti sapo del nga gjiri i lopes ftohet dhe ruhet në kete temperature deri sa te dergohet ne fabriken e qumeshtit, si në qendren e grumbullimit ashtu edhe kur pranohet ne fabrike kontrollohet perseri dhe depozitohet ne tanket e ruajtjes, behet standartizimi i yndyres ne qumesht, me 3.5%, 1.5% ose 0%. Pastaj dergohet ne sistemin e sterilizimit ku temperatura maksimale realizohet gradualisht duke shfrytezuar nxehtesine e qumeshtit te sterilizuar behet parangrohja e qumeshtit qe hyn ne linje qe do te thote qumeshti i sterilizuar ftohet vete kjo perkthehet ne KURSIM - KURSIM - KURSIM kur ka arritur temperature rreth 65 Grade C qumeshti me yndyre kalon ne homogjenizator ku homogjenizohet, pastaj ne ftohes dhe ne fund ne makinen aseptike ku ambalazhohet ne kushte aseptike dhe ambalazh aseptik.
Duke u krahasuar me skemen e sterilizimit ne autokllave ndryshimi eshte i dukeshem sepse qumeshti ne auotokllavë qendron per kohe te gjate e si rezultat edhe pasojat negative – demtimet jane me te medha.

Në qofte se do te kerkohej mendimi i im per llojin e sterilizimit mendoj se Sterilizimi me UHT ka avanantazhet e veta qe u argumentuan me lart por kerkon kujdes - analiza dhe ambjent aseptik ndyshe nuk ka rezultat.

Sistemet e UHT:
Ka dy lloje kryesore të sistemeve UHT në treg.
-Në sisteme të drejtpërdrejta – qumeshti është në kontakt të direkt ngrohesin, i ndjekur nga ftohja flash në një dhomë vakumi dhe më në fund në mënyrë indirekte ftohet.
. Sistemet direkte ndahen në:
• Sistemet e injektimit me avull (avulli i injektuar në qumesht),
• sistemet e infuzionit me avull (produkt i nisur në një enë të mbushur me avull).

- Në sistemet indirekte, nxehtësia transmetohet deri te qumeshti përmes një ndarjeje (pllakë ose muri me tuba). Sistemet indirekte mund të bazohen në:
• pllaka të këmbyesve të nxehtësisë,
• Këmbyesit e tubave të ngrohjes
• Këmbyesit e ngrohjes sipërfaqësore të zhveshura

Metoda Indirekte
Avantazhet:
. Reduktimi i kostove te prodhimit per shkak te fleksibitetit më te madh ne perdorim
Dizavantazhet:
. Formohen – depozitohen mbeturina te produktit në siperfaqet ku ndodhe shkembimi i nxetesise

VO!
Konsiderohet investim inteligjent, Impjanti per pergatitjen e qumeshtit me UHT me kapacitet sipas kerkesave te tregut. që ploteson te gjitha hallkat e procedures dhe që vihet ne shfrytezim nga teknologe me aftesi teknike, ndryshe eshte i destinuar te deshtoje.
Gjate ushtrimit te ketij profesioni kam pa skena te ndryshme, midis te tjerave raste kur marrin persiper pseudoteknologe te porosisin linja te tilla, firmat prodhujese te ketyre linjave e nuhasin inferioritetin teknik dhe e dine ata se si veprojne, prandaj para se te ndermerren inisjativa te tilla duhet konsultim.


1.png
1.png (148.02 KiB) Viewed 344589 times


2.png
2.png (130.96 KiB) Viewed 344589 times3.png
3.png (231.68 KiB) Viewed 344589 times
3.png
3.png (231.68 KiB) Viewed 344589 times


4.png
4.png (460.8 KiB) Viewed 344589 times


5.png
5.png (810 KiB) Viewed 344589 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 07 Mar 2018, 14:31

I NDUSTRIA E QUMESHTIT

F I L T R I M I I Q U M E S H T I T

Miku i im nje dite më pyeti: Pse preferon gjethnje QUMESHT ME MIKROFILTRIM DHE ME REGJIM TERMIK U.H.T.???!!!!
I ju pergjegja se deri tani nuk më ka zhgenjyer, me kete qumesht pergatis ne shtepi; Kosin tone, BKM (Kosin Bullgar më të persosur sepse permban 6 BAKTERE TË MIRA) dhe KEFIRIN qe konsiderohet PROBIOTIKU me vlera më te medha ne dobi te shendetit tone dhe qendron ne majë te Piramides. ?
Pse preferoj qumesht me UHT ? pergjigjen e ke ne shkrimet më pareshme ne kete Faqe Facebooku ndersa pyetjes Pse me MIKROFILTRIM? Pergjigjen e ke me poshte, ne qofte se ke durim dhe gjen kohe duke u shkeputur pak nga muhabetet e kota dhe pa vlere dhe të merresh me ata produkte ushqimore qe ke ne tavolin çdo dite!!!
Me ato mundesi qe kam per t`a kontrolluar ne shtepi, kam krijuar bindjen se ky qumesht nuk permban ADITIVE apo Lende Koservuese.

F I L T R I M I e ka zanafillen që nga kullimi i qumeshtit ne disa shtresa napa (marle) që edhe sot zbatohet por ka ardhe duke u persosur sa që jane zbuluar MAMBRANA te atilla qe mbajne çdo perberes te qumeshtit dhe lejon te kaloje vetem H2O.
Do të perpiqem t`i spjegoj te gjitha opsionet e FILTRIMIT, e sidomos ata që na interesojne ne perpunimin e qumeshtit, ku pershkruhen linjat dhe pajisjet perkatese të cilat duhet t`i dije çdo teknolog qumeshti por ka ardhe koha edhe konsumatoret dhe te mos i anashkalojne.

Si duhet kuptuar skema - 1:

. Duke kaluar qumeshti ne MIKROFILTRIM mbahen keta perberes; Bakteret E. Coli, vaji, makromolekulat, Klori, Sedimenti.

. Duke kaluar qumeshti ne ULTRAFILTRIM mbahen përveç ata te Mikrofiltrimit edhe Viruset dh Proteinat.

.Duke kaluar qumeshti në NANOFILTRIM mbahen perveç ata te Ultrafiltrimit edhe Metalet e rënda.

. Duke kaluar qumeshti apo nje produkt tjeter i lenget ne OSMOZEN INVERTE, mbahen perveç ata te Nanofiltrimit edhe kriperat minerale = konsiderohet FLTRIMI më i sukseseshem deri më sot lejon te kaloje vetem UJIN. = H2O
Teknologu duhet t`a dije se keto aplikohen si ne teknologji per prodhimin e djathit ashtu edhe ne pajisjet dhe makinerite per perpunimin mekanik tequmeshtit = PASTRIMIN, ne rast te kundert nuk do te jete ne gjendje te spjegoje procese te ndryshme teknologjike si dhe makinerite perkatese.

VO!

MIKROFILTRIMI

Është një trajtim shtesë - interesante dhe me vlere te madhe ne drejtim te sigurise për qumeshtin e sterilizuari, thjeshte fjala MIKROFILTRIM duhet kuptuar: Qumeshti kalon në një membrane POLIMERIKE – QERAMIKE ne vrima jashtezakonisht te vogla rreth 1 MIKRON ( Mikron eshte 1/1000 e mm.
Mikrofiltrimi per qumeshtin është një teknikë krejt e re dhe e koheve te fundit ndërsa në pije si birrë, verë apo lëng frutash ështe e qartë se po perdoret prej vitesh.
Me ligj Mikrofiltrimi kryhet në elementet e filtrimit (speciale) që kane pore me dimensione nga 1.4 deri 2 MIKRON aty kalon qumeshti me presion 1 dhe 1.2 bar. Keta elemente jane prej qeramike kane pore te tilla te vogla për të parandaluar kalimin e grimcave si dhe baktereve apo majave, duke lejuar të kalojë molekulat e ujit, sheqerna, proteina të tilla si kazeinë dhe perbersat e tjere te qumeshtit. Ngarkesa bakteriale, reduktohet në mënyrë drastike po të bejme nje krahasim; eshte njelloj sikur tek mjeku te shkoje nje pacient me më pak infeksion se sa ne gjendje te rende ( mjeku ne kete rast eshte perpunimi termik) dhe mund të reduktohet më tej me një pasterizim të mëvonshëm klasik dhe akoma më mire me UHT.
Me qene se yndyra bllokon keta elemente me pore shum te vogla, qumeshti më pare skremohet para trajtimit me MIKROFILTRIM, mbasi ngrohet ri-bashkohet me yndyren duke e llogaritur ne vartesi te yndyres qe do te permbaje qumeshti per treg; ME GJYSE YNDYRE OSE YNDYRE TE PLOTE. OSE PA YNDYRE.kjo varet nga kerkesa e konsumatoreve.

MIKROFILTRIMI Eshte metode per largimin e baktereve dhe papastertive mikroskopike qe gjinden ne qumesht dhe bazohet duke kaluar qumeshtin ne filtrate – qeramike inert.

Në Skemen 2.

VO!
Sipas llojit e FILTRIMIT behet ndalimi perbersave dhe mikroorganizmave që permban qumeshti, kjo duhet kuptuar keshtu:

Microfiltrazione = Mikrofiltrim: Mbahen d.m.th. nuk lejohen të kalojne:

Batteri E.Coli = Bakteret E. Coli
Olio = Vaji
Macromolecole = Molekulat e mëdha
Cloro = Klor
Sedimenti = Precipitati(Mbetje nga filtrimi)
Virus = Viruse
Proteine = Proteina
Metalli pesanti = Metale të renda
Sali minerali = Kripera minerale

Në Skemat 3 - 4 dhe 5 Jepet parimi i MIKROFILTRIMIT si dhe Impjanti i cili eshte pjese e Llinjes per pergatitjen e Qumeshtit me MIKROFILTRIM dhe sidomos UHT qe në fakt eshte më i shtrejti POR më cilesori, më jete-gjatë prandaj un nuk heq dore.

Skema - 1.png
Skema - 1.png (479.34 KiB) Viewed 342440 times


Skema - 2.png
Skema - 2.png (377.16 KiB) Viewed 342440 times


Skema - 3.png
Skema - 3.png (419.96 KiB) Viewed 342440 timesSkema - 5  (MIKROFILTRIMI).png
Skema - 5 (MIKROFILTRIMI).png (192.44 KiB) Viewed 342440 times


Skema - 6 (IMPJANTI I MIKROFILTRIMIT).png
Skema - 6 (IMPJANTI I MIKROFILTRIMIT).png (1.03 MiB) Viewed 342440 timesINDUSTRIA E QUMESHTIT

U L T R A F I L T R I M I

METODA PËR TË PRODHUAR DJATHËRA DUKE SHFRYTËZUAR PROTEINAT E HIRRËS
Mbajtja e proteinave në djathë është problem para se gjithash ekonomik në këtë rast shfrytëzohet më tepër lënda e thatë e qumështit, rritet rrezja e djathit dhe produktit i rritet vlera. Metodat për mbajtjen e proteinave të hirrës në djathë janë:

. 1 Metoda termike
. 2 Metoda me ULTRAFILTRIM.
Dihet tashmë se lakto-albumina dhe lakto-globulina kanë qëndrueshmëri të ndryshme ndaj temperaturës së lartë e sidomos albumina i reziston më shumë.
Sipas metodës termike është folur në LIBRIN – 1 për prodhimin e djathit tip-83 ashtu siç është prodhuar në vendin tone por me qënë se djathi prodhohet edhe në vende të tjera, madje quhet me emër tjetër p.sh në Bullgari quhet HEMUS etj, do të jepen ato ndryshime që kanë bërë specialistët e këtyre vendeve. Temperatura e lartë në trajtimin e qumështit sjell edhe pasoja negative, prish ekuilibrin e kripërave, ul aftësinë e qumështit për t’u mpiksur, prandaj duhet RIAFTËSUAR që realizohet nëpërmjet:
a) Pjekjes biologjike të qumështit, duke i hedhë kulturë të pastër bakteriale në temperaturë 36÷38ºC për 30 min para mpiksjes.
b) Duke i hedhë Acid klorhidrik ose acid laktik të tretur me ujë 20÷30 herë.
c) Duke i hedhë paraprakisht hirrë të fermentuar para mpiksjes.
Nga ana tjetër qumështi mpikset në temperaturë më të lartë se zakonisht 38÷41ºC që është temperatura optimale e veprimit të majasë së djathit. Shtohet sasia e CaCl2 të paktën 30% më shumë në krahasim me sasinë normale. Përdoret maja djathi në sasi më të madhe që të realizohet mpiksje e shpejtë, në qoftë se nuk bëhet 5 herë më shpejt nuk do të arrihet të mbahen proteinat e hirrës por do të precipitojnë në fund. Qumështi duhet të jetë i pastër, i freskët, lope me aciditet deri në 19ºT, ngrohet në 83-85ºC dhe mbahet 25 min. Aciditeti i rritet qumështit para mpiksjes nëpërmjet PJEKJES BIOKIMIKe që do të thotë mbas pesterizimit ftohet deri në 18÷20ºC dhe i hidhen kultura të pastërta bakteriale që përbëhen nga str. Lactis dhe Lactobact. casei në masën 0,3÷0,5% kështu qëndron gjatë natës dhe në mëngjes aciditeti duhet të ketë arritur 22÷23ºT. Pastaj përsëri qumështi pasterizohet në temperaturën 60÷62ºC me qëndrim 5÷6 min dhe ftohet deri në temperaturën 41ºC, përsëri i hidhet kultura bakteriale para mpiksjes në masën 0,3%, CaCl2 > 20gr për 100 lt qumësht dhe 25÷28 ml maja djathi e lëngët dhe u jepet mundësi baktereve acido-laktike të zhvillohen. Kur përdoret ACID KLORHIDRIK në qumështin mbas pasterizimit dhe që është ftohur deri në 4ºC i shtohet gjithashtu CaCl2 dhe kulturë e pastër bakteriale. Sasia e acidit klorhidrik i pastër për 100 lt qumësht është 160 ml gjatë dimrit, ndërsa gjatë verës 120 ml. Çdo 10 ml acid klorhidrik përzihet me 1,2 lt ujë, ky solucion trazohet energjikisht dhe hidhet në qumësht dhe pastaj 25÷28 ml maja djathi me fuqi 1: 10.000.
MPIKSJA DUHET TË BËHET SHUMË SHPEJT 1÷5 MINUTA ndryshe po u zgjat koha, proteinat e hirrës dekantojnë në fund. Të gjitha operacionet e tjera janë njësoj si në procesin e përgatitjes së djathit fetë ose Bjallo Sallamureno.

METODA PËR PRODHIMIN E DJATHIT DUKE MBAJTUR PROTEINAT E HIRRËS ME ULTRAFILTRIM (UF)

Ka disa vite që është studjuar mundësia e përdorimit të ultrafiltrimit (UF) në prodhimin e djathërave e sidomos në djathërat e butë. Pikënisja e këtyre studimeve qëndron në vërejtjet që i bëhen mënyrës tradicionale të procesit të kullimit në djathërat e butë. Përzierja masë e mpiksur + hirrë që del gjatë procesit të sinerazës nuk është një përzierje homogjene po kështu edhe në kallëp ky raport nuk është i njëjtë, nga ana tjetër përbën një punë vulominoze. Janë shumë faktorë që ndikojnë në kullimin (largimin e hirrës së djathit). Të gjitha këto ndikojnë që të mos sigurohet përbërje e njëjtë e djathit në të gjitha format. Këto pasoja mund të mënjanohen në qoftë se ndarja e pjesë së tretëshme nga pjesa e patretëshme bëhet para se të mpikset qumështi. Studimet arritën në konkluzionin se duhet të ndahen elementët përbërës të qumështit që formojnë djathin para se qumështi të mpikset, që do të thotë mpiksja të bëhet vetëm me fraksionet e ndarë. Filloi kështu ULTRAFILTRIMI në rrugë industriale për prodhimin e djathërave. Procesi i ULTRAFILTRIMIT bazohet në kalimin e qumështit nëpër një membranë e cila bën ndarjen e pjesëve kryesore të qumështit nga UJI-LAKTOZA dhe KRIPËRAT MINERALE pra fitohet një masë qumështi ku përfshihen edhe proteinat e tretëshme të qumështit, e ujëshme me përbërje si ajo e masës së djathit mbas kullimit. Përmbajtja e proteinave rritet disa herë kurse përmbajtja e laktozës dhe kripërave minerale është në nivel të ulët. Kjo masë e fituar nga ultrafiltrimi është quajtur nga autorë të ndryshëm DJATHË I LËNGSHËM I PARAPËRGATITUR. Anët pozitive të përdorimit të membranave i ka shtyrë specialistët të rrisin interesin ndaj tyre. Ka një defiçit gjithnjë në rritje per proteinat si ushqim për njerëzit dhe në të njëjtën kohë sasira shumë të mëdha të hirrës dhe nënprodukte të tjerë që nuk shfrytëzohen.Nga ana tjetër mundësia e koncentrimit të produkteve në industrinë e qumështit ndihmon në organizimin e prodhimit. Zhvillimi i shkencës për ushqyerjen e shëndetshme të njeriut e shtyn edhe më tepër përdorimin e tyre. Shënim: Hirra që del nga djathërat të prodhuar sipas metodës klasike mund të shfrytëzohet edhe kështu: Skremohet dhe ftohet, ngrohet në temperaturën e vlimit duke i injektuar avull, acidohet për të përmirësuar precipitimin dhe denatyrimin e proteinave, centrifugohen proteinat. Koncentrati PROTEINË–HIRRË që del nga centrifuga përmban 15÷16% proteina, i shtohet qumështit që destinohet për prodhimin e djathit sidomos prova janë bërë për djathin Camember etj, ose disa djathëra gjysëm të fortë. Rendimenti i djathit rritet 10÷15 % dhe stazhionimi shpejtohet. Kjo mënyrë ka edhe të meta sepse ndarja e proteinave të hirrës bëhet nëpërmjet precipitimit acidim-ngrohje madje në temperaturë të lartë proteinat e denatyruara humbasin cilësitë e tyre dhe mund të shfaqen të meta në konsistencën dhe vetitë organoleptike të djathit. Metoda me ULTRAFILTRIM, ka disa avantazhe: Procesi i prodhimit krijon mundësi mekanizimi.
• Rritet rezja e djathit sepse përfshihen proteinat e hirrës dhe lagështira në djathë është më e madhe.
. Ulet sasia e përdorimit të majasë së djathit, kimikateve, sipërfaqet e reparteve të përpunimit. Ulet lënda e thatë në hirrë, kjo kontribon në mosndotjen e ambjentit rrethues.
. Sigurohen kushte më të mira higjeno-sanitare në prodhim.
Provat e para për prodhimin e djathit me metodën e ultrafiltrimit u bënë në vitin 1968 nga studiuesit francez Maubois Mosquot dhe Vassal prandaj e ka marrë emrin MMV. Sipas kësaj metode qumështi koncentrohet në ultrafiltër deri në atë masë sa që lëndët proteinike arrijnë pothuajse aq sa janë në djathin normal. Kjo metodë ka gjetë zbatim në shumë vende, prej vitesh në Danimarkë prodhohen mbi 200÷300 mijë ton djathë Fetë dhe Teleme me metodën e ultrafiltrimit.

Proceset membranore aplikohen:
. PËR KONCENTRIM
. PËR PASTRIM
Proceset baromembranore sipas shkallës së arritjes së koncentrimit dmth, të lëndëve që mbajnë janë disa llojesh.
MIKROFILTRIMI ULTRAFILTRIMI OSMOZA E KTHYESHME.
Moduli i membranave për MIKROFILTRIM Moduli i membranave për ULTRAFILTRIM Moduli i membranave për OSMOZA e KTHYESHME

Ultrafiltrimi bëhet për qumështin e skremuar ose me yndyrë të plotë. E domosdoshme është në hyrje qumështi duhet të ketë presion të lartë. Në repartin e djathit ultrafiltrimi kryhet në pajisjen me membrane që përbëhet nga një ose disa module të montuar paralel, në seri apo të përzierë sipas llojit të djathit realizohet shkallë e ndryshme koncentrimi të qumështit. Në fig 6.19 është dhënë skema teknologjike për përgatitjen e qumështit me ULTRAFILTRIM. Si funksionon moduli i ULTRAFILMIMIT: Sipas skemës nga rezervuari i qumështit me anën e pompës a thithet dhe kalon në filtrin b ku pastrohet mirë dhë dërgohet në shkëmbyesin e nxehtësisë i, nëpërmjet manometrit c kontrollohet vazhdimisht presioni i qumështit dhe mbasi është ngrohur në temperaturën rreth 50ºC hyn në modulin e ULTRAFILTRIMIT në d (UF). Aty me presion të lartë kalon membranat ultrafiltruese dhe del jashtë, matet në matsin 2 sasia e hirrës (ULTRAFILTRATI) P që del nga moduli i ULTRAFILTRIMIT ndërsa koncentrati Co ripërsërit ciklin, kalon në matësin e koncentratit dhe përqindjen e lëndëve të thata, deri në rezervuarin e koncentratit f. Qarkullimi vazhdon deri sa përqindja e lëndëve të thata në koncentrat të arrijë rreth 38% pastaj ky koncentrat dërgohet për prodhim djathi sipas skemës teknologjike të përgjithshme që do të jepet më poshtë. E rëndësishme është që membranat e ultrafiltrimit të jenë të cilësisë së mirë, zakonisht përdoren dy tipe: Membranë me bazë acetat celulozë•
Membranë me bazë polimere sintetike•
Koncentrim paraprak i ULËT, kalon jo më shumë se 2 herë•
Koncentrim paraprak i MeSËM, kalon jo më shumë se 3÷5 herë•
Koncentrim paraprak i LARTË, kalon më shumë se 5 herë•
Kur niveli i koncentrimit është në nivelin e ulët, faktori i përqëndrimit eP = 1,5÷2,0 nuk është e domosdoshme të bëhen ndryshime në teknologjinë tradicionale të djathit si dhe nuk kërkon pajisje speciale. Kur niveli i koncentrimit të qumështit është 3÷5 herë i MeSËM ku eP = 3÷5 atëherë bëhen ndryshime në procesin teknologjik në krahasim me të parin. Ka rritje të rezes së prodhimit. Kur koncentrimi i qumështi bëhet mbi 5 herë ku eP = 6÷8 ku masa e koncentruar ka lëndë të thata ≈ 35% aq sa është në djathin që po përgatisim. Teorikisht në këtë rast, rezja e djathit është maksimale sepse mbahen plotësisht proteinat e tretshme (hirrës) në koncentrat.
Mbas koncentrimit, në qumësht shtohet krema kështu krijohet një përzierje në gjendje të lëngët që quhet PARA-SHTALP sepse nga përbërja është i afërt me atë të djathit të stazhionuar. Pastaj i shtohen kulturat e pastërta bakteriale si dhe majaja e djathit dhe më tej kjo masë pritet, përzihet dhe hidhet në kallëpë (forma). e shoh me vend të zgjedh atë që na intereson ne si vend meqë jemi konsumatorë të djathit Teleme (i përafërt me djathin Bjallo Sallamureno) të sjellim atë eksperiencë të gjatë të Bullgarisë në prodhimin e djathit Bjallo Sallamureno me metodën e ultrafiltrimit, me synim që në një të ardhme të shpejtë të bëhet i mundshëm prodhimi në vendin tonë. Teknologjia është përpunuar nga dy studiuesit I. Ivanov dhe M. Mirçev duke e quajtur Dynavia (Danubi). Përdoret koncentrat nga qumësht i skremuar që më vonë është normalizuar me kremë qumështi me përmbajtje të lartë yndyre ose koncentrat nga qumështi i normalizuar. KONCENTRAT ME ULTRAFILTRIM deri në shkallën 1:5. Si veprohet Qumështi i skremuar ose i normalizuar, pasterizohet në temperaturën 73÷75ºC për 15÷20 sek, ftohet deri në temperaturën 55ºC dhe kalon në ULTRAFILTRIM deri në përmbajtje të lëndëve të thata 25,5÷28,5% për koncentratin nga qumështi i skremuar dhe 36,5÷39,5% për koncentratin nga qumështi me yndyrë normale. Mbasi normalizohet koncentrati nga qumështi i skremuar me kremë qumështi dhe përfitohet një përzierje që është si ajo nga qumështi normal dhe është e afërt me përbërjen e djathit Bjallo Sallamureno në momentin mbas presimit. Koncentrati pasterizohet në temperaturën 78÷80ºC duke e mbajtë 1 min, homogjenizohet dhe ftohet deri në 32÷34ºC. Në këtë çast i hidhen kulturat e pastërta bakteriale dhe majaja e djathit. Kështu koncentrati i mpiksur, i përzjerë dhe i përgatitur me rrjedhje të vazhdueshme zbrazet në kutitë e teneqesë në katër shtresa për 30 min. Mbasi është formuar edhe shtresa e fundit, çdo shtresë ndahet në 9 pjesë katrore që secila të jetë rreth 0,450 kg. Mbas fermentimit (stazhionimit fillestar) që zgjat 24 orë deri sa pH të arrijë 4,8, djathi nxjerr pak hirrë dhe kriposet duke i hedhë 3% kripë gjelle e llogaritur mbi djathin që është në teneqe. Stazhionimi kryhet në temperaturë 18÷22ºC për 5÷7 ditë dhe deri sa të plotësohen 30 ditë qëndron në temp.14÷16ºC. Duke u përgatitur kështu, djathi ka rritje rreze në masën 16÷20%. Impjanti me membranë ULTRAFILTRUeSe përbëhet:
Pjesa e membranave që përfaqësojnë një numër module.
•Pompa që shërben për të krijuar presionin e nevojshëm.•
Rezervuari, me të cilin sigurohet kapaciteti i nevojshëm i produktit lëng, KONCENTRAT
• dhe filtrat. Pajisjet ndihmëse që shërbejnë për përgatitjen e ujit dhe solucioneve pastruese.
•Aparatura për kontroll dhe drejtim, tubacione etj.
•Impjante të tilla janë të shumëllojshëm, por me shumë interes janë: Impjanti me veprim periodik pa qarkullim të brendshëm. Impjanti me veprim periodik me qarkullim të brendshëm. I. Zakonisht ka kapacitet të vogël deri 1000 lt/orë përdoret në linjat pilot si dhe laborator.

OSMOZA E KTHYESHME, ULTRAFILTRIMI
Osmoza e kthyeshme është proces i filtrimit të solucioneve nëpërmjet filtrit me pore që kanë përmasa nën 0,5 Mm (milimikron). Zakonisht këto filtra shpesh quhen gJySËM DEPËRTUESHËM ose SITA MOLEKULARE, që janë të afta të mbajnë molekulat më të mëdha se poret dhe kalojnë më të voglat. Midis proceseve të ULTRAFILTRIMIT dhe OSMOZËS SË KTHYESHME
Skema teknologjike e impjantit me modul membrane
.I Me veprim periodik pa riqarkullim të brendshëm
.II. Me veprim periodik dhe riqarkullim të brendshëm
1. Rezervuar, 2.Pompë, 3. Moduli i membranave, 4. Tubi i nxjerrjes së filtratit, 5. Ftohës, 6.Tubi i koncentratit 6’. për nxjerrje,.7. Dhënia e produktit lëng, 8. Dalja e produktit të koncentruar, 9. Pompë për riqarkullim nuk ka ndryshim esencial sepse në të dy rastet përdoren membrana filtruese me presion përkatës, dallimi qëndron në shkallën e ndarjes.
2. Në ULTRAFILTRIM, membranat mbajnë, komponimet me molekula më të mëdha (koloidet dhe makromolekulat) që kanë masë molekulare mbi 1000 dhe lejojnë të kalojnë të voglat


SKEMA E THJESHTE E ULTRAFILTRIMIT.png
SKEMA E THJESHTE E ULTRAFILTRIMIT.png (391.57 KiB) Viewed 340434 times


SKEMA GTEKNOLOGJIKE E ULTRAFILTRIMIT.png
SKEMA GTEKNOLOGJIKE E ULTRAFILTRIMIT.png (331 KiB) Viewed 340434 times
NDUSTRIA E QUMESHTIT

OSMOZA INVERTE (E KTHYESHME)

Eshte më teper se e qarte se keto njohuri teknike qe po transmetoj nuk eshte e lehte te erceptohen nga perpunuesit e qumeshtit duhet te jete e qarte nga te gjithe se PA NJË SHKOLLE PROFESIONALE PER IND. E QUMESHTIT DHE PA NJE KATEDER KU TE PERGATITEN INXHINIERE TEKNOLOG PER IND. E QUMESHTIT nuk do te jemi paralel me vendet e BE!!!

OSMOZA E KTHYESHME, ULTRAFILTRIMI
Osmoza e kthyeshme është proces i filtrimit të solucioneve nëpërmjet filtrit me pore që kanë përmasa nën 0,5 Mm (milimikron). Zakonisht këto filtra shpesh quhen GJYSËM TË DEPËRTUESHËM ose SITA MOLEKULARE, që janë të afta të mbajnë molekulat më të mëdha se poret dhe kalojnë më të voglat. Per t`a kuptuar me lehet po bejme nje krahasim midis proceseve të ULTRAFILTRIMIT dhe OSMOZËS SË KTHYESHME.

Osmoza inverte perdoret pak ne Ind. e Qumeshtit, sipas mendimit tim per te rritur koncentrimin e lendeve te thata ne qumeshtin - leng gjate pergatitjes se qumeshtit pluhur dhe te kondensuar vazhdon metoda sipas teknologjise klasike nepermjet trajtimit te qumeshtit ne Vakum - aparat e cila vazhdon te jete e sukseseshme.

Me qene se jemi me OSMOZEN INVERTE, po u pergjgigjem miqeve te mij se si veproj un per sigurimin e ujit te pijshem:

Osmoza e kundërt (Iinverte) konsiderohet metoda më efektive për marrjen e ujit të paster për qëllime industriale, vetitë dhe përbërja e tij janë të afërt, shpesh identike me ato të ujit të distiluar. Kjo metodë bazohet në kalimin e ujit përmes një membrane gjysmë të përshkueshme.
Për shkak se të gjitha kripërat dhe mineralet janë hequr nga uji, ai mbetet pa gjë duke e bërë të padobishme, madje edhe të dëmshme për t`u pirë, PH i ujit osmotik është gjithmonë më i ulët se 7.0 në këtë rast uji është acid dhe nuk duhet të përdoret për të pirë. Nuk mund te harroj shprehjen e banoreve e ndryshem se X - zone ka uje te shendeteshem sepse permban . . . . . . . dhe asnjeri nuk prefero ujine destiluar - shiut!!!
Në vendet e zhvilluara dhe disa vende të tjera të Botës së Tretë, instalohen sisteme per shfrytezimn e ujit te detit per t`u pire, duke shtuar bikarbonat në proces për të plotesuar përbërjen e tij. Në këto vende ka qasje të kufizuar në burimet e ujërave të ëmbla.
Ky ujë përdoret më së shpeshti për përdorim shtëpiak dhe pastrim. Përdorimi i ujit me osmozë inverte si uje i pijshëm është mohuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), Komiteti Shkencor Evropiane për toksikologji dhe ekotoksikologjike -http: //www.ecetoc.org/ dhe Direktiva e Këshillit të BE-së nr 98/83 / EC mbi ujë të pijshëm nga 1998. Studimet tregojnë një efekt të drejtpërdrejtë negativ në mukozën e zorrëve metabolizmin dhe minerale homeostasis, si dhe në funksione të tjera të trupit - pak ose aspak futje e kalciumit, magnezit dhe elemente të tjera thelbësore dhe mikroelementët, keta jane nje pjese e pasojave nga perdorimi i perditeshem i ujit te filtruar me osmoze inverte,
Në sistemet e osmozave të kundërta (inverte) për prodhimin e 1 litër ujë të pastruar nga uji i pistë duhen 4 deri në 6 litra.
Kjo metodë ne qofte se perdoret ka edhe disavantazhin e vet sepse eleminohen perfitimet ne dobi te shendetit te njeriut nga eleminimi i mineralave, mikroelementeve, kriprave etj. Këto elementë gjithashtu i japin një shije më të mirë ujit. Konsumi i ujit të tillë paraqet rrezik për shëndetin, për shembull, çrregullimet metabolike, dekontaminimi i kockave (humbja e kalciumit) etj.
Një problem tjetër në osmozë është se kimikate të dëmshme, të tilla si pesticide, herbicide dhe klori janë molekula të vogla se ujit dhe ështe e sigurtë që kalojnë përmes filtrit.

Ajo qe më bind mua eshte:
Uji bio - është uji i marrë në bazë të përdorimit të metodave të reja të pastrimit të ujit. Procesi i trajtimit të ujit përfshin 3 deri në 8 hapa pastrimi në varësi të cilesise së produktit për përgatitjen e tij.
Përdoren dy lloje të filtrimit të ujit, trajtimit fizik dhe kimik.
Trajtimi fizik i ujit eliminon: ndryshkun, zhul, kokrriza, alge, njolla, baktere dhe viruse. Kjo metodë përdor një membrane të re të filtrit të dyfishtë qeramik me një filtrim unik prej 0,1 mikronësh.
Trajtimi kimik i ujit largon: klorin, metalet e rënda, duke përfshirë plumbin, kadmiumin, hekurin, kromin, arsenin dhe të tjerët. Kjo metodë përdor një mbushje inovative të bazuara në nano që menaxhon deri në 20 herë më shpejt për të tërhequr dhe nxjerrë elementë që dëmtojnë ujin. Falë strukturës së saj unike, ky lloj filtrimi (nano) mund të mbajë deri në 100 herë më shumë substanca të dëmshme në se sa te tjeret. Rritja dhe shumëzimi i baktereve dhe viruseve frenohet dhe eliminohet.
Uji Bio ka një mineralizim të ulët dhe mund të konsumohet në sasi të pakufizuar për një kohë të pakufizuar.


ULTRAFILTRIMI  DHE  OSMOZA INVERTE.png
ULTRAFILTRIMI DHE OSMOZA INVERTE.png (362.35 KiB) Viewed 339499 times


PARIMI I PUNES.png
PARIMI I PUNES.png (264.99 KiB) Viewed 339499 times
3.png
3.png (374.31 KiB) Viewed 339499 times
NDUSTRIA E QUMESHTIT

PROTEINAT E HIRRES.

Kush e njeh fiziko - kimine e qumeshtit e ka te qarte se ne qumeshtitn e lopes ndodhen mesatarisht 3.5% Proteina nga te cilat rreth 2.8% Kazeine dhe rreth 0.7% Proteina te treteshme ose siç quhen ndryshe Proteinat e hirres.
Gjate perpunimit te qumeshtit ata marrin drejtim te ndryshem
dhe konkretisht gjate pergatitjes se djathit me qene se jane te pandjeshme ndaj majase se djathit (enzimit Kimozine etj) ata kalojne direkt ne hirren e djathit dhe sherbejn si baze per pergatitjen e Gjizes - RIKOTE, kurse Kazeina eshte ne perberjen e djathit dhe do te transformohet gjate stazhionimit.

Prodhimi.
Hirra që del gjate prodhimit te djathit mbas koagulimit te qumeshtit dhe veçimit te mases se djathit, eshte e lenget.

Perberja.
Fraksionet proteinike ne hirre perbehen nga kater fraksione proteinike kryesore dhe gjashte fraksione te vogla proteinike.

• β-laktoglobuline (~ 65%)
• α-laktoalbumine (~ 25%)
• Albumin serumi (~ 8%)

Fraksionet vogla (~ 2%):
• Laktoferine
• Imunoglobulinat
• Glikomakropeptide
• Laktoperoksidaza
• Lizozome

Disa te dhena:
. β-laktoglobuline: Perbejne pjesen me te madhe te sasise se proteinave te hirres, ata jane pergjegjese per disa cilesi teknologjike siç eshte aftesia per te mbajtur ujin.
• α-laktoalbumine: Perbejne 1/4 e proteinave te hirres, ata permbajne molekula te lehta peptide si; bipeptide, tripeptide pervehtesohen lehte kane ne perberjen e tyre nji numer te madh amimo-acide te pazevendesueshem, duke i shtuar ne ushqimin per femijet e vegjel i afrohemi sadopak qumeshtit te NENES
• Albumine serumi ne shumicen e rasteve ndodhen ne sasi te vogel, permbajne glutattion = antioksdant i rendesishem.
• Laktoferine; Proteine e serumit, e afte per t`u lidhur me Hekurin qe permireson absorbimin dhe transportimin, ndikon dhe ka efekt pozitiv ne sistemin imunitar gjithashtu ka veti anti-mikrobike, anti-virusale si dhe veti antikanceroze, laktoferina mund te frenoje organizma te ndryshem ku perfshihen: bakteret, majate, kerpudhat, parazitet, E.coli, HIV, herpes, hepatitn C nga ana tjeter ka edhe vetite e e PREBIOTIKUT qe do te thote stimulon rritjen e bakterev te dobishme ne gtraktin e zorreve ne organizmin e njeriut. I shtohet ushqimeve per foshnjet duke i u afruar qumeshtit te NENES.
• Glycomacropeptide (GMP) eshte peptid nxirret nga kazeina e djathit, eshte anti-mikrobike dhe anti-virusale ka veti te permiresoje sistemin e tretjes dhe asimilimit ne organizmin e njeriut permireson pervehtesimin e Kalciumit dhe sistemin imunitar.
• Imunoglobuline: Serum qe permban disa imunoglobulina ose antitrupa qe kane ardhe direkt nga plazma e gjakut te kafshes te quajture: IgG1, IgG2, IgA, dhe IgM keta perfshihen ne sistemin imunitar, kane veti anti-mikrobe dhe neutralizojne toksinat dhe viruset. Disa studime jane ne rruge te mbare per t`i aplikuar ne qumesht per parandalimin dhe kurimin e semundjeve me origjine mikrobike tek njerezit.

• Tretja dhe pervehtesimi i proteinave
Tretja e ushqimit fillon qe nga goja dhe vazhdon me tej deri sa pervehtesohet ne zorret e holla, nje sëre enzimesh marrin pjese ne procesin e tretjes dhe zberthimit qe hidrolizojne molekulat proteinike ne ushqimet dhe pikerisht aminoacide. Dy aminoacide te lidhur formojne dipeptide, lidhja e tre aminoacidve formon tripeptide e keshtu me tej 2 – 10 aminoacide quhen oligopeptide apo 10 – 100 amino acide quhen polipeptide dhe mbi 100 amino acide perfaqesojne proteinen. Te gjithe keta zberthime behen nga lengjet qe prodhohen nga organet perkatese duke filluar qe nga stomaku, pankreasi, zorret etj.

100 aminoacide = Proteina
10 – 100 “ = Polipeptide
2 - 10 “ = Oligopeptide
3 aminoacide = Tripeptide
2 “ = Dipeptide
Aminoacide
Insulina
Prania apo shtesa e proteinave te hirres ne ushqimet eshte e lidhur me rritjen e nivelit te INSULINES ne gjak ( Indeksi i Insulines). Edhe nga burimet e tjera eshte vertetuar se hirra rrite sekretimin e Insulines ne β qelizat dhe te pankreasit. Insulina jo vetem ndikon ne pervehtesimin e sheqerit nga qelizat por gjithashtu merr pjese edhe proteosintezen dhe metabolizmin e aminoacideve

DOBITE.

• .Absorbohen dhe mbahen nga organizmi i njeriut.
• Hirra permban te gjithe amino acidet e pazevendesueshem (EAA – amino acidet esenciale )
• Hirra permban amino acide ata qe quhen me zinxhir te degezuar (VSAA) – levcine, izolevcine, valine qe jane me te rendesishmit per rritjen e muskulit dhe rikuperimin e tij.
• Hirra gjithashtu permban Glutamine ( L- Glutamine si dhe ne formen e peptideve) qe eshte i pranishem ne fijet(indet) muskulore tek njeriu. Nga ana tjeter eshte burim energjie per zorren e trashe.
• Hirra permban peptide me amino acide me zinxhir te shkurte ( oligopeptide, polipeptide) qe absorbohen me shpejt se sa molekulat proteinike te medha dhe te nderlikuara.
• Tashma nje numur i madh studimesh konfirmojne dobite dhe efektet pozitive ne dobi te shendetit.
• Studimet kane vertetuar efektin pozitiv direkt ne rritjen dhe forcimin e muskujve tek sportistet

Dobite per rritjen e muskujve.

Gjate viteve ‘ 90 shtesat proteinike te prodhuara nga hirra filluan te njihen dhe te perdoren ne mase te madhe duke dominuar edhe mbi proteinat e vezeve. Pse? Sepse studjuesit rendisin disa veti per proteinat:
• Sigurojne substrate te nevojshem per sintezen e proteinave.
• Lehtesojne riaftesimin e muskulit mbas aktivitetit fizik.
• Ndihmon ne prodhimin e energjise nga karbohidratet per te bere te mundur vazhdimin e aktivitetit fizik.
• Stimulon sintezen e proteinave gjithashtu stimulon rritjen e muskulit.
• Inkurajon shfaqjen e hormonit te nevojshem per rritjen e muskulit dhe renien ne peshe( GH/IGF – 1, testosteron, insuline, glukagon, kateholamine, gjendra e tiroideve)
• Ka vleren me te larte biologjike (BV) ne burimet proteinike.
• Kane koncentrimin me te larte ne amino-acide me zinxhir te degezuar (VSAA)
• Permban me pak glutamin, arginine dhe fenilalanine ne krahasim me kazeinen dhe proteinat e sojes.
• Gjithashtu permban nje liste te gjate enzime, hormone proteine dhe faktorin e rritjes.
• Spektri i amino acideve qe permban, ndikon ne stimulimin e sekretimit te insulines dhe hormoneve te tjere te nevojshem per indet muskulare.
• Nuk tregon veti speciale per stimulimin e IGF – 1 me ndryshim nga kazeina.
• Ka Indeks insuline me te larte se te gjitha proteinat e tjera: shpejt çliron insulinen, redukton glukozen ne gjak.

VAZHDON. . . . . .


INDUSTIA E QUMESHTIT

STUDIME SHKENCORE PER PROTENAT E HIRRES.

Punimet shkencore, duke shfrytezuar proteinat e hirres te kombinuara mire me stervitjen fizike tek sportistet e sporteve te renda konfirmojne se rritja e mases trupore dhe e forces muskulore arrihet me mire kur percaktohet sakte koha e konsumimit te ketyre shtesa ushqimore, ne etapa te caktuara direkt, para ose mbas stervitjes, dhe ajo qe ka befasuar shkencetaret por që ka shume rendesi, efekti eshte i njejte edhe tek njerezit e moshuar .
Studjuesi Kersicke dhe te tjere ne vitin 2006 kane percaktuar efektet e proteinave te hirres ne trupin e njeriut; ne forcen muskulore, restencen muskulore dhe kapaciteti anaerob gjate një periudhe prej 10 javesh stervitje force ne 36 burra te stervitur. Ata jane ndare ne tre grupe dhe para trenimit u eshte dhene te konsumojne; perkatesisht Karbohidrat - placebe, hirre + kazeine dhe hirre + BCAA + glutamin, dhe rritje me te madhe te mases muskulare ka pase tek grupi qe eshte ushqyer me hirre + kazeine .
Ne 2006 Candow ka provuar ne 27 individe te pa stervitur ( 18 femra dhe 9 meshkuj ) perkatesisht; proteine hirre, proteina soje dhe placebo ( tip qetesuesi). Rezultatet tregojne se shtesat e proteinave sipas programit pavaresisht se nga e kane burimin, rrisin me shume masen muskulore dhe forcen muskulore gjithashtu ne krahasim me te tjerat.

Lacroix ne 2006 duke krahasuar shtesat e ndryshme te proteinave ne ushqyerje verteton ate qe eshte thene gjithemone se efekte te shkelqyeshem japin proteinat qe gjinden ne qumesht – kombinim i hirres me kazeinen.
Disa studime kane vertetuar se nuk ka shume rendesi se kur merren proteinat e hirres para apo mbas stervitjes.
Ne te gjithe studimet proteinat e qumeshtit kane treguar cilesi te dobishme per shendetin e njeriut te cilat vazhdojne te studjohen me interes te madh si mundesi per t`u perdore per kurimin e semundjeve te ndryshme. Shfrytezimi i proteinave te hirres si burim per amino-acidet me zinxhir te degezuar.

Llojet dhe metodat e perpunimit.

Dikur hirra si produkt sekondar gjate prodhimit te djathit hidhej, ne kete faze hirra eshte e fresket me tej gjate perpunimit hirra pasterizohet dhe ne fund thahet deri ne pluhur. Proteinat e hirres jane tri llojesh; Koncentrat (WPC), Izolate(WP) dhe Hidrolizate(WPH). ( Lexo Librin - 1)
Koncentrati i proteinave (WPC) zakonisht permban me pak yndyre dhe kolesterol por ne teresi kane me shume lidhje bioaktive dhe karbohidrate ne formen e Laktozes.
Izolate te proteinave te hirres. (WPI) Trajtohen me sisteme speciale per menjanimin e sasive me te medha te yndyres dhe laktozes.
• Hidrolizatet e proteinave te hirres (WPH) jane rekomanduar per kurimin e ndertimit enzimatik, jane pjeserisht te hidrolizuara dhe lehtesojne dhe ulin kohen e asimilimit, por kane çmim te larte.
. Koncentrat i proteinave te hirres (WPC)
Zakonisht klasifikohet si lloji më i rendesishem per kete aresye ata njihen me shume si proteina hirre, koncentrimi i proteinave mund te jete nga 35 deri 85 % dhe te kete ndryshime ne cilesi, kjo varet nga cilesia e filtrimit. Ato qe tregetohen zakonisht kane koncentrim midis 68 dhe 80 % dhe jane me çmim me te ulet, permbajne me shume laktoze, dhe lageshtine , kane vlere me te ulet biologjike ne krahasim me Izolatet, permbajne 40 mg kolesterol, yndyre 2 deri ne 5 %. Me gjithe se nuk eshte më e pasterta dhe permban me shume yndyre si dhe karbohidrate, perseri mund te kthehen ne pluhur dhe me cilesi te mire, nje nga anet pozitive eshte se trajtohet lehte ne ultrafiltrim. Ne vartesi me membranen ultrafiltruese duke perdore presion te ndryshem filtrimi kjo jep mundesi te fitohet koncentrat me permbajtje proteine 73 – 83 % dhe yndyre 4 – 6 %.

Izolat i proteinave te hirres (WPI)

Në vitet ‘ 90 shkencetaret kane zbuluar nje seri sistema te reja per te prodhuar koncentrat proteine pluhur qe izolohen plotesisht nga lipidet dhe laktoza. Nepermjet proceseve te nderlikuara dhe mjeteve te avancuara si filtrimi, mikrofiltrimi, shkembimi i joneve mund te arrihet permbajtja e proteinave 85 – 95 % dhe e bejne te pershtateshme per dieta me yndyre dhe karbohidrate ne sasi te vogel, keta kane vlere (BV) midis 150 dhe 170. Nuk permbajne kolesterol vetem rreth 40 mg. Kane nivel te ulet lipid dhe sasi te vogel laktoze 0,1 deri 0.3 % ne krahasim me koncentratet qe kane 2.5 % keto jane teper te pershtateshme per personat qe kane Intolerance ndaj laktozes.

WPI Izolat nepermjet Mikrofiltrimit
Mikrofiltrimi eshte proces me i shtrejte ne krahasim me menyrat e tjera, shfrytezohen membranat filtruese me vrima mikroskopike, me kete metode menjanohen problemet e zberthimit te proteinave dhe ruhet cilesia, ruhen te gjitha fraksionet proteinike ( 65 % a-laktoglobuline, 25 % a-laktoalbulin, 8 % serum albumine, imunoglobuline, laktoferine), permban 86.5 % proteine.

Izolat nga shkembimi i joneve (IE) WPI

Kjo metode arrine te prodhoje proteine te paster duke hequr te gjitha pjeset e tjera perberese, ka nji te mete se mund te zberthehen proteinat duke humbur keshtu disa veti bioaktive.


Hidrolizat proteine hirre (WPH)
Fitohet nga hidroliza nga veprimi i enzimeve shkeputet lidhja e molekulave proteinike duke e bere me permasa me te vogla, oligopeptide ne peptide dhe me tej deri ne amino acide.

Koha per pervehtesimin e proteinave te hirres.
Më poshte jepet afersisht shpejtesia e pervehtesimit te shtesave - proteinat e hirres, nuk duhet harruar se keto vlejne kur produkti perzihet me uje dhe konsumohet me stomak bosh.

• WPC 1 – 1.5 ore
• WPI 0.5 - 1 ore
• WPH 10 - 30 minuta
• Ne krahasim me kazeinen, proteinat e hirres absorbohen ( pervehtesohen) shume me shpejt.

Me anen e teknikes se ULTRAFILTRIMIT prodhohen produkte te fresketa me pak yndyre dhe me vlere funksionale


Teknika e Ultrafiltrimit te qumeshtit dhe hirres shfrytezohet si metode teknologjike per te pergatitur produkte te fresketa qumeshti dhe me pak yndyre qe kane efekte pozitive ne favor te shendetit. Qumeshti ose hirra e koncentruar mund te perdoren te kombinuara ne produktet e tjere duke rritur vleren ushqimore atyre. Qumeshti dhe hirra mbas ultrafiltrimit perdoren gjeresisht ne Industrine e qumeshtit per te standartizuar ose rritur permbajtjen proteinike produkteve.
Kjo teknologji po shfrytezon qumeshtin e koncentruar dhe hirren e koncentruar ne prodhimin e djathit dhe gjizes.

Të fshehtat e proteinave te hirres.
Dan Duchaine

Proteinat e hirres kane aktivitet biologjik te pabesueshem dhe aftesi per te depozituar azotin ne muskujt, madje edhe me mire se proteinat e vezes. Mban bilancin pozitiv te kesaj lende qe ka shume rendesi per rritjen e muskulit.
- Proteinat e hirres jane te tilla qe ndihmojne sistemin imunitar më mire nga te gjithe.
- Proteinat e hirres permbajne peptide te cilat ndikojne ne rritjen e nivelit te Insulines, faktorin e rritjes etj.
- Proteinat e hirres ndihmojne ne djegien e yndyrnave.
- Ndihmojne ne uljene e kolesterolit disa here me shume se kazeina, thuhet se ule deshiren per te ngrene, permbajtja e quatropeptideve lehteson dhembjet
- Permban glutation qe eshte nje antioksidant natyral.
- Shkencetaret e shfrytezojne Vleren biologjike (BV) per te bere matjen e aftesise se depozitimit te Azotit ne muskujt nga proteina qe ndodhet ne ushqimet. Deri ne vitin 1970 BV shprehej ne % mirepo me qene se me vone u zbulua se dhjete ushqime proteinike kane me shume se 100 %, ata vendosen t`a heqin matjen ne %.

Egg BV = 100
BV hirre e perpunuar = 104
BV qumesht dhe veze = 118,5
BV hirre dhe patate = 134

VAZHDON. . . . . .


INDUSTRIA E QUMESHTIT

Proteinat e HIRRES

Efektet e dobishme:

. Ndihmon ne uljen e mbi-peshes trupore
. Rrite ndjeshem masen muskulore
. Ndihmon ne kurimin e tumoreve.
. Rrite nivelin e glutationit – një nga antioksidantet kryesor qe prodhohet ne vete organizmin.
. Ul shkallen e infeksionit HIV.
. Ul trigliceridet – yndyre qe furnizon indet yndyrore.
. Ul nivelin e kolesterolit te “keq” LDL.
. Forcon sistemin imunitar
. Rrite forcen ne stervitjet sportive.
. Shkurton kohen e rikuperimit gjate pushimeve ne stervitje
. Permban shum amino acide BCAA ( Me zinxhir te degezuar) që jane baza ne muskujt e trupit si per formimin
Ashtu edhe per ruajtjen e muskujve, edhe kur mungojne karbohidratet energjija buron nga yndyrnat pa prekur masen e muskujve.
Perveç sa tha më lart, kjo proteine ndikon ne uljen e stresit, permirson gjendjen shpirtrore, rregullon funksionin e mëlçise ne rastet e Hepatitit, ul tensionin e gjakut rrite koncentrimin e serototines ne gjak. kete e ka vertetuar Mjekesia e Lashtë jane gjetur dokumenta ne Bibloteken e Aleksandrise qe konfirmojne permiresimin e funksionit te mëlçise tek njerzit qe vuajne nga kjo semundje duke konsumuar Gjize nga hirra + vaj ulliri + pak sheqer.

KURJOZITET!
Në Shkollen Profesionale per pergatitjen e teknologeve te Ind. se Qumeshtit = UNIKALE per kete vend, un kam pase fatin dhe kam dhene mesim, edhe sot un falenderoj ata qe e kishin ne dore hapjen e kesaj shkolle të cilet më dhane mundesine dhe kompetenca te plota per te hartuar planet dhe programet mesimore si dhe leksionet per çdo lende dhe sebashku me koleget u perpoqem t`i zbatojme. Midis te tjerave ne vepruam keshtu: Mesuesi - specialist ate qe spjegonte ne teori, të nesermen i veshur me uniformen qe kerkonte prodhimi së bashku me studentet e zbatonte direkt ne praktike ne qendren apo fabriken e qumeshtit.
(Un nuk ia privoja vehtes një gote hirre te fresket e porsa dale nga perpunimi i djathit mirepo kishte nga ata studente qe çuditeshin!!! pse nuk preferon diçka tjeter inxhinjeri jone!! më dhane te drejte kur pane se edhe mjeke te nderuar e perdornin nje gote hirre te fresket nga djathi, ndersa ate dite ata studente qe u habiten " u vleresuan me note negative ne praktike")

LLOJET E PROTEINAVE TE HIRRES.

Koncentrat Protiene – Hirres
Koncentrat (WPC)

Në fakt kushton më lire dhe permban më pak proteina ne 100 gr produkt, Koncentrati nuk duhet te quhet proteine e paster sepse permbajtja varion nga 55 – 89% pjesa qe mbetet deri te 100, jane; yndyre, Laktoze, dhe nje sasi e konsiderueshme peptide te dobishme, alfa laktoalbumine dhe immunoglobuline.

Izolat (WPI)
Ka kosto te larte prodhimi prandaj kushton më shtrejte, permban mesatarisht 90% proteina dhe sasi minimale Laktoze, dhe yndyre nga ana tjeter ruan te gjitha cilesite e koncentratit.

Cilen proteine do te zgjedhim?

Kemi parasyshe dy tregues kryesore; Cilesine dhe çmimin, ne perfundim Izolati eshte me i pershtateshmi sepse eshte i lire me shum proteina dhe pak kalori.

25 gr Izolat = 105 kalori

21 gr Koncentrat = 130 kalori

Prodhuesit më te medhej ne bote jane amerikanet, firmat e tye prodhuese zejne 3 vende e para ne 10 kompanite më te mira dhe te fuqishme.

Pure Nutrition
Kompania Amerikane Pure Nutrition eksporton ne disa vende Europiane dhe çdo dite e zgjeron kete treg, ata kane pohuar se jane lider edhe ne disa vende te Rajonit tone sepse kane ditur te ekuilibrojne çmimin me cilesine e proteinave te hirres.

Siç del nga kjo që u tha më lart, jane dy rruge që mund t`i gjejme proteinat e hirres:
. Të koncentruara qe shiten ne supermarkete ose farmaci.
. Gjize - Rikote e ambalazhuar ose jo por gjethenje duhet te jete e fresket e prodhuar nga hirra e djathit mundesisht me pak yndyre, mos i u ndani se eshte teper e favorshme per shendetin tone.
Por ekziston edhe nje menyre tjeter e shfrytezimikt te PROTENAVE duke i shtuar ne produktet ushqimore p.sh. ne pergatitjen e jogurtit - djathit etj. Ketu duhet te ndalemi dhe te kemi kujdes:

Se pari; Te percaktohet dhe te miratohet masa e proteines qe do te shtohet. dhe jo siç i teket prodhuesit! por te ndertohet standarti perkates.
Se dyti; Te percaktohet cilesia e proteinave me anen e analizave para se te perdoret.
Se treti ; Te percaktohet dhe te zbatohet kudo njelloj procedura teknologjike.
Se katert; Te shenohet ne etikete permbajtja, qe te njihet nga konsumatoret dhe te tregetohet veç, le t`a beje zgjedhjen vete konsumatori.

PS! Cili eshte mendimi i mjekeve lidhur me perdorimin e proteinave:
.1 Shumica e mjekeve jane pro perdorimit te proteinave te hirres duke i qendruar idese se vetem ndihmojne, ata kembengulin që proteina te nxirret nga produkt natyral si; Gjiza e hirres se djatherave, para se te perdoret mire eshte te keshillohet me mjekun i cili percakton dozen ditore qe eshte individuale dhe varet nga parametrat e trupit.
Me sa shoh më mire i njohin dhe po i menaxhojne tranieret e stervitjes fizike ndersa njerezit ne pergjithesi më shum duhet t`i njohin PROTEINAT E HIRRES.

.
1.png
1.png (260.6 KiB) Viewed 336971 times


.
2.png
2.png (354.52 KiB) Viewed 336971 times


.
3.png
3.png (230.21 KiB) Viewed 336971 times


.
4.png
4.png (517.13 KiB) Viewed 336971 times


.
5.png
5.png (187.42 KiB) Viewed 336971 timesI NDUSTRIA E QUMESHTIT

PROTEINAT E HIRRES

Për femrat:

Për dobesim

Studjuesit mendojne se proteinat e hirres ndihmojne ne dobesim, ndersa ne stervitjen me ngarkese shpejtojne rritjen e mases muskulore dhe shkurtojne kohen e rikuperimit mbas mbingarkeses.

Per femrat keshillohet zbatimi i disa rregullave per perdorimin e proteinave per dobesim.

Balancimi i ushqimit dhe ulja e yndyrnave deri ne 20% dhe rritja e sasise se pergjitheshme te proteinave nga burime te ndryshem.

.1 Në sasine ditore te kalorive duhet te merret parasyshe edhe ajo e proteinave.
.2 Është e detyrueshme të zgjidhni një regjim të mirë trajnimi me ushtrimet e duhura. Në fillim duhet të jetë nën kontrollin e trajnerit. Pa trajnimin e duhur për të rëne ne peshë vetem me ndihmën e proteinave është relativisht e nderlikuar dhe nuk keshillohet.
.3 Perjashtohet alkooli dhe duhani.
.4 Të informohet për nivelin e hormoneve seksuale femërore. Nëse rritet, do të prishë shkëmbimin e natriumit dhe kaliumit në trup, gjë që mund të shkaktojë mbajtjen e lëngjeve dhe kështu depozitimin e yndyrës.
.5 Të evitohet stresi dhe te behet gjum i plote ne kohen e duhur, pamjaftueshmeria e gjumit rrite nivelin e kortizonit i cili stimulon shkatrrimin e proteinave te muskujve dhe do te ka efektrriten indet dhjamore.
.6 Merren deri ne 150 gr karbohidrate ne dite, vetem keshtu dieta e kombinuar me proteina, ne menu perjashtohen embelsirat, desertet dhe çdo gje qe permban sheqer.
.7 Te ndiqet çdo dite deficiti i kalorive ne masen 20%, stervitja fizike e vazhdueshme ndihmon ne djegien e kalorive, proteinat gjithashtu ndihmojne ne djegien e yndyrnave, protein t e hirres kane nje avantazh sepse jane te pastruara nga karbohidratet dhe yndyrnat dhe kane minimumin e kalorive.

Si realizohet dobesimi:

Procesi i dobesimit varet nga doza dhe koha e marrjes, ne qofte se doza merret 1 ore para stervitjes, ajo pervehtes-
ohet vetem 40% dhe nga stervitja nuk arrihet rezultati i deshiruar, prandaj tranieret keshillojne te merret 2 ore para stervitjes ne qofte se qellimi kryesore eshte renia ne peshe, gjate kohes deri ne stervitje mund te konsumohen vetem fruta. Njeriu ka nevoje per 1.5 gr proteina per çdo kg. të mases trupore dhet pase parasyshe se 50% e kesaje sasie duhet te vije nga ushqimi, në mje vakt nuk mund te merren mbi 30 gr. Prandaj nuk eshte e nevojshme te tejkalohet kjo sasi sepse do te konsumohet kot dhe rriten shpenzimet.

Per masen muskulore:

Efekti per formimin e nje mase muskulore nepermjet konsumit te proteinave, jo per trajnim force, mbetet objekt diskutimi; Sipas disa studimeve grupi i meshkujve qe kane konsumuar proteinat e hirres kane pase rezultate me te mira se grupi qe eshte stervitur pa marrë proteinat e hirres por te gjithe jane ne nje mendje se rezultati varet nga cilesia e proteinave, megjithate ka edhe studjues qe kane mendim te kundert qe do te thote nuk ndikon.
Në fakt ne sallat e stervitjes trenimi vazhdon duke u shoqeruar me marrjen e proteinave te hirres 2 – 3 gr proteina per çdo kg mase trupore pavarsisht nga mendimi i kundert i disa studjueseve.
Proteinat kryesisht merren nepermjet ushqimit dhe 25% e tyre ne forme pluhuri. Marrja e proteinave kombinohet më shum me karbohidrate, ne rastin e dobesimit karbohidratet jan te demeshme, por kur eshte fjala per muskujt ata jane te domosdoshem, sasia llogaritet 2 – 3 here me shum se proteinat.
Kur punohet per muskujt, yndyrnat pakesohen 20% nga kalorite totale ditore.
Kur stervitemi per dobesim, mbahet bilanc negative kalorik ndersa per muskujt - pozitiv duke u rrite gradualisht.
Në te dy rastet e trenimit keshillohet ngrenie te shpeshta dhe nga pak, ushqimi te konsumohet çdo 3 – 4 ore.

Si merren per t`u dobesuar?

Shkalla e dobesimi varet direkt nga doza dhe koha e konsumimit. Ne qofte se racioni merret 1 ore para stervitjes ajo pervehtesohet vetem ne masen 40% dhe ne ngerkesen fizike mund te mos kemi rezultatet e deshiruara, per kete trajneret keshillojne te merret 2 ore para stervitjes ne qofte se qellimi kryesore eshte renia ne peshe, gjate strevitjes mund te hahen vetem fruta.
Njeriu ka nevoje per 1.5 gr proteine per çdo kg mase trupore, dhe 50% e kesaje sasie vjen nga ushqimi, mirpo njeriu mund te marre 30 gr njeheresh por nuk duhet tejkaluar.

Per masen muskulore.
Ka mendime te ndryshme, disa i qendrojne mendimit se meshkujt qe konsumojne proteinat e hirres kane pase rezultate me te mira nga grupi qe nuk ka konsumuar, ka te tjere qe nuk jane dakort.

Siç dihet pervehtesohet shpejt nga organizmi një gje eshte absolute se jeni te detyruar te konsumoni nje doze menjehere mbas stervitjes, shum studime kane vertetuar se pikrisht ne kete moment behet “djegia” sinteza e proteinave, stimulon rritjen e mases muskulare, dhe ul nivelin e kortizolit.
. Keshillohet doza e para < 30 gr heret ne mengjez mbas një gjumi te rregullt 6 – 8 ore, kur organizmi eshte bosh dhe ka filluar te shpenzoje rezervat e tij, 40 minuta me vone hahet mengjezi vet ushqimi permban proteina dhe karbohidrate natyrale.
. Gjate dites merret proteina midis vakteve.
. 2 ore para stervitjes merret proteine hirre per te nderprere katabolizmin muskular, furnizuar organizmin me aminoacide.

DOZA dhe si konsumohet?
Marrja e një shtese tjetër është e papërshtatshme, pasi është shumë e mundshme që ajo nuk do të absorbohet nga trupi dhe duhet pire rregullisht. Heret ne mengjez,si rregull gjumi nates vazhdon normalisht 6 – 8 ore qe do te thote në kete kohe organizmi nuk merr ushqim tjeter por shfrytezon rezervat e tij e si rezultat fillon procesi i katabolizmit te indeve muskulore dhe per te nderprere kete mjafton te merret nje racion proteine hirre dhe 40 minuta me vone hahet mengjezi qe permban proteina dhe karbohidrate.

1. Gjate dites. Merren proteina ne intervalet midis ngrenieve.
2. Para stervitjes. Merret proteina e hirres 2 para trenimit, per te evituar katabolozmin muskulor dhe t`i sigurohet trupit aktiviteti fizik.
3. Mbas stervitjes. Per sportistet eshte e rendesishme mbas stervitjes te plotesojne karbohidratet dhe amino – acidet eshte koha kur organizmi i asimilon plotesisht lendet ushqyese.
4. Para gjumit. Kjo vlen sidomos per ata qe sterviten ne darke dhe pastaj shtrihen, sinteza e proteinave eshte mjafte e dobet ne kete pjese te dites sepse nuk mjaftojne amino-acidet sipas studimeve marrja e proteins se hirres para se te shtrihemi rrit sintezen ne masen 20%.
5. Në ditet qe nuk ka stervitje fizike, proteina merret ne doza te vogla madje edhe mund te kursehet por merret ushqim i pasur me proteina.

Efektet anesore dhe demet:
Dëmet dhe dobite e proteinave te hirres varen nga gjendja shendetesore e veshkave, ne qofte se jane te shendeteshme, efektet anesore jane minimale dhe kalojne shpejt, nderlikimet jane te lidhura më shum me aparatin tretes si; rritja e sasise se gazrave, fryerje barku, dhembje koke dhe lodhje.

Duhet pase kujdes se keta simptoma jane dhe nga karbohidratet si dhe intolerance ndaj laktozes, gjithsesi nuk paraqesin rrezik per shendetin.

Proteinat dhe alkooli a mundet?!!!!!!!

Pijet alkoolike jane te afta te ulin perpunimin e testosteronit kjo çon ne shkatrrimin gradual te indeve muskulore, ne menyre aktive nxjerrin ujin nga trupi e sidomos muskujt shkatrrohen brenda nje kohe te shkurte nga abuzimi me alkoolin, nga ana tjeter stimulon grumbullimin e yndyrnave kjo ul rendimentin e sportistit.
Eshte konfirmuar se:
.1 Duke perdore pije alkoolike 1 here eshte baraz me nji stervitje me pak
.2 Duke e perdore ne menyre periodike eshte njesoj sikur te mos besh 2 jave stervitje.
. 3 Marrja e alkoolit çdo dite do te thote: HARROJI MUSKUjT.

Çfare te zgjedhim protein viçi apo hrre?

Mishi i viçit eshe burim i shkelqyer per proteinat si konkluzion mund te zevendesojne njera tjetren.
Mendimi i mjekeve:
Shumica e mjekeve mbajne qendrim pozitiv ndaj perdorimit te proteinave te hirres qofte edhe ne forme shtese, ata insistojne se proteinat kryesore merren nepermjet ushqimit natyral sidomos gjiza, vezet, peshku etj, por ka edhe me qendrim te kundert!!!

1.png
1.png (263.61 KiB) Viewed 336439 times

2.png
2.png (377.48 KiB) Viewed 336439 times

3.png
3.png (335.43 KiB) Viewed 336439 times

4.png
4.png (305.82 KiB) Viewed 336439 times

5.png
5.png (347.55 KiB) Viewed 336439 timesINDUSTRIA E QUMESHTIT

K U L L O S H T R A

1. Çfare eshte Kulloshtra?
- Kulloshtra eshte “Qumeshti i pare” qe del nga gjiri menjehere mbas aktit te lindjes, perfaqeson nji perzjerje lendesh ushqimore specifike si; proteina, antioksidante, imunoglobuline, faktori i rritjes, vitamina, minerale, enzime,
dhe amino acide. Kulloshtra ne fakt eshte SUPER USHQIMI qe siguron jeten e te porsalindurit, duke vazhduar te mbrohet edhe mbasi del në jete e shoqeron me nje “armate gladiatoresh” = faktorë te fuqishem IMUNË qe nuk e lejojne te semuret, kjo vazhdon disa dite, eshte dhurate e pa çmuar. Mbaj në mend ne periudhen e femijerise e kemi konsumuar mbasi e trajtonim termikisht = Jo deri në vlim.
Kulloshtra permban mbi 37 faktore te fuqishem imune, si dhe 8 faktore te rritjes qe sherbejne per rinimin dhe rikuperimin e organizmit duke u ndihmuar edhe nga hormoni i rritjes qe prodhohet nga organizmi.

2. Kulloshtra, qe fitohet nga lopet qumesht – dhenese a eshte efikase per njerzit?
PO, Studimet te kryera ne qendrat mjekesore dhe universitete vite me radhe, kane vertetuar se shtesat ushqimore me cilesi te mire qe permbajne kulloshter jane shume efikase per njerezit, kjo i dedikohet faktit se struktura molekulare nuk eshte specifike vetem per llojin, kulloshtra eshte ideale per njerezit dhe gjithe gjitaret.

3. Çfare vitaminash dhe minerale permban kulloshtra?
- Vitamine B6, Vitamine B12, Vitamine E, Vitamine A, Vitamine C, Tiamine (Vitamine B1), Acid Folik ( Vitamine B9), Vitamine B5, Riboflavine (Vitamine B2), Beta-karotine, acid retionik, Kalcium, Krom, Hekur, Magnez, Fosfor, Kalium, Natrium, Zing.

4. A ka ndryshim midis llojeve te shtesave ushqimore qe permbajne kulloshter te cilat tregetohen sot?
Ndryshimi eshte mjafte i madh dhe konsiston ne raport me disa karakteristika: Te jete krejt e paster, dhe nga lope te shendeteshme, e fituar nga mjelja e 16 oreve te para. Tharja behet ne temperature te ulet dhe presion te ulet. Pasterizimi ne USA behet ne 75 0C per 15 sek.

Shumica e prodhueseve te kulloshtres shfrytezojne temperature te larte dhe tharje qe mund te ndryshojne vetite e proteinave imunoglobuline dhe proteinave te tjera te kulloshtres. Nji perpunim termik i tille ashtu sikurse edhe në rastin e qumeshtit, mund te shkakterroje deri ne 58 % faktorin – insulin ose faktorin e rritjes. Perpunimi ne temperature shume te larte sipas regjimit UHT apo sterilizimi i kulloshtres, siç veprohet ne pergatitjen e ushqimeve per bebet, shkaterron totalisht faktorin e rritjes dhe proteina te tjera aktive.

Metoda e tharjes me avull indirekt me presion te ulet, mbas pasterizimit te shpejte p.sh. AquaSource thahet me avull indirekt ne temperature nen 63 0 C deri sa fitohet lende ne forme pluhuri dhe me cilesi te larte, ku jane ruajtur proteinat ne kulloshter. Pra ndryshe me prodhuesit e tjere AquaSource perdore metode ngrohje indirekte gjate tharjes se kulloshtres, duke eleminuar kimikate te rrezikeshem dhe oksidet e azotit qe formohen gjate ne tharjen direkte me gaz natyral!!! Inxhineret e kesaje kompanie kane arritur te realizojne tharjen ne nji korrent ajri te nxehte duke eleminuar çdo komponim me ngjyra kafe ose te djegur, kjo firme gjithashtu disponon teknologjine per grimëcimin ose tretjen e kulloshtres.
Kur prodhohet kulloshter me nivel te larte Peptide ( Proteina me te thjeshta) dhe Prolin , nuk aplikohet Ultrafiltrimi sepse largohet ky fraksion qe eshte perberesi me aktiv dhe i dobishem

5. A eshte e rrezikeshme per femijet? Kulloshtra nuk eshte aspak e rrezikeshme per femjet perkundrazi absolutisht e dobishme per femijet e te gjtha moshave. Ajo eshte nji Suer – ushqim i koncentruar qe na e ka dhuruar Nena Natyre “jane shprehur studjuesit”. Pavaresisht nga sasia, eshte krejt e parrezikeshme dhe ska pse te sikletosemi per efektet anesore apo bashkeveprimet negative me ilaçet.
Këshillohen 1 – 3 kapsula 2 here ne dite me nji gote uje midis vakteve. Te femijet me te vegjel te cilet nuk mund t`i marrin kapsulat, atehere mund te hapen dhe kulloshtra qe eshte pluhur te perziehen me leng frutash ose qumesht.

. Per perdorim te jashtem.- Ne rastet e demtimit te lekures, prerje, iritim etj. perziehet pluhuri me solucion fiziologjik dhe formohet nji “paste” e cila vendoset ne lekuren e demtuar, kjo behet dy tre here ne dite. ( Ne qofte se eshte e nevojshme vendoset marle ose garze) deri sa te sherohet plotesisht pjesa e demtuar.

.Persona me Intolerance 100% ndaj Laktozes a mund te perdorin Kulloshter? Eshte e sigurte se kullolshtra Colactiv 3 nuk ka per t`u shkaktuar asnje problem, persa i perket perberjes eshte me afer me gjakun se sa me qumeshtitn

. Sa dite duhet te kalojne, qe te shikohet rezultati? Eshte e konfirmuar se dobite nga perdorimi i kulloshtres se lopes akumulohen qe do te thote se sa me shume dhe me shpesh te konsumohet, aq me te medha jane dobite.

Disa persona me gjendje alergjike te percaktuar, mund te vrejne permiresime shum shpejt dhe te tjere me ngadale. Por e sigurte se ne nji te ardhme te shpejte do te kene permiresime. Pervoja e jone thone studjuesit, se marrja e vazhdimisht e 4 – 8 kapsula ne dite per 8 jave, ka dhene rezultate positive ne shumicen e konsumatoreve dhe per te pase rezultate edhe me te mira doza mund te pergjysmohet.

AkvaSors ofron kulloshter ne dy forma:

ColActiv - Kulloshter e paster

ColActiv 3 – Kulloshter te ciles i eshte shtuar Laktoferine dhe Acidofilus.

Kulloshtra (Kol Aktiv) prodhuar nga Akva Sors eshte leng qe formohet ne gjendren e qumeshtit te individit femerore menjehere mbas aktit te lindjes para se te filloje sekretimi i qumeshtit. Formimi i saje eshte mjafte i nderlikuar dhe perberesat e saje nuk ndodhen ne ushqimete e tjere natyral.
Jane qindra studime qe konfirmojne dobite e kulloshtres:

. Forcon sistemin imunitar.
. Rrite rezistencen ndaj infeksioneve.
. Ndihmon ne rritjen e foshnjeve te vogla.
. Forcon kockat.
. Ndihmon ne formimin dhe forcimin e muskujve.
. Rrite forcen fizike, aftesine per pune dhe rezistencen.
. Shpejton sherimin e plageve dhe djegieve.
. Permireson elasticitetin e lekures.
. Pakeson rrudhat dhe rifreskon lekuren.
. Rigjeneron sistemin nervore dhe organet e brendeshme.
. Permireson tonin emocional dhe gjendjen shpirterore.
. Ngadaleson plakjen dhe zgjate jeten.
. Ndikon ne rinimin e gjithe organizmin.
Mijera vjet me radhe kulloshtra si ushqimi i pare per te porsalindurit ( perfshi ketu edhe njeriun) jep rezistencë dhe mbrojtje gjatë ditëve të para të jetës së foshnjeve kur ajo është më delikate, nepermjet antitrupave dhe trashigemise. Ajo eshte e ngopur me faktoret imunostimulatore natyral me spekter shume te gjere rreth 37 prej tyre si dhe shume faktore rrites, qe ndihmojne organizmin te reagoje ndaj semundjeve dhe te ruaje shendetin.
Kol Aktiv i Akva Sors eshte me yndyre te plote dhe nji ushqim super natyral, e thare sipas teknologjise bashkekohore. Kulloshtra AquaSours grumbullohet nga ferma te medha qe ndodhen ne pjesen juge prendimore te Sh.B.A. ku klima eshte gjethenje e bute dhe viçat lindin pa nderprerje keshtu kulloshtra e fresket eshte gjithmone e pranishme. Siç dihet kulloshtra grumbullohet nga mjelja e pare ne kuadrin e 16 oreve mbas aktit te lindjes, atehere ajo eshte me e pasur me imunoglobuline, proline-polipeptide (PRPs) dhe faktorin rrites. Keshtu në Kol Aktiv nuk jane te pranishme faktoret ushqyes dhe antitrupat e nji lope por jane nga kulloshtrat e qindra lopeve dhe kjo e ben shume te dobishme per shendetin tone. Kulloshtra nga lopet permban 10 dhe 21 here me shume faktore rrites se sa e njeriut pikerisht per kete eshte me e fuqishme. Eshte vertetuar se eshte e parrezikeshme dhe ushqim i pranueshem biologjikisht per njerezit madje edhe per ata qe jane ne diete.

Perberja e KULLOSHTRES;

. Imunoglobulinat (Antitrupa) – Antitrupa me spekter te gjere qe e mbrojne organizmin nga bakteret, majate, myqet, viruset dhe alergjite e ndryshme sepse kane veti kunder infeksioneve. Njihen 5 grupe Imunoglobulina: IgA, IgD, IgE, IgG, dhe IgM kulloshtra e lopes permban te gjithe kete pese lloje. Keshtu ndersa IgG ne kulloshtren e NENES eshte vetem 2%, ne ate te lopes eshte 8-25%.
. Antitrupa. Qe luftojne rreth njezet mikrobe semundje prurese ne kete numur perfshihen: Rotavirus, Helicobacter pylori, Cryptosporidium, Salmonella, Candida, Streptococcus, Staphylococcus и E. coli.
. Vitamina dhe minerale: Ne kulloshter ata jane ne balancim natyral dhe ne sasi te madhe.
. Laktoferine- Nji perberes jashtezakonisht i fuqishem dhe antibakterial dhe antivirusal qe ndihmon ne sherimin e semundjeve si ; kancerin, SIDA, herpes, sindroma e lodhjes kronike, Candida albicans dhe infeksione te tjerra.
. Citokinet- Forcojne sistemin imunitar dhe rregullojne vazhdimin e reaksionit imun. Kane rendesi per transmetimin e informacionit nga njera qelize imune ne tjetren, rrisin aktivitetit e T-limfociteve, stimulojne prodhimin e imunoglobulines, lehtesojne dhimbjet, dhe kane veprim kunder lodhjes dhe infeksioneve. Disa nga citokinetg jane; Interlevkine 1, 6 dhe 10, Gama-Interferon, Limfokinet.
. Oligosaharidet dhe glikokoniugantet- Nuk lejojne qe mikrobet e demeshme te hyjne ne muret e stomakut.
. Polipeptide, e pasur me proline (PRP)- rregullon funksionimin e gjendres timjus ( shume e rendesishme per imunitetin) jo vetem e stimulon imunitetin por edhe balancon rastin e nji reaksioni te forte imunitar sidomos ne semundjet anti – imune.
. Gliko proteinat (Proteazat dhe inhibitoret tripsinov); Mbrojne faktoret immune dhe te rritjes qe ka kulloshtra nga lengjet aggressive te stomakut dhe zorreve.
. Laktoalbuminat: Mund te jene shume efikase kunder disa viruseve dhe tumoreve. Tek disa njerez permiresojne humorin dhe largojne stresin, kjo arrihet duke rritur prodhimin e serotonins dhe ne te njejten kohe pakesojne nivelin e kortizonit.
. Lizozimet; Jane antibiotike natyral te cilat ne kontakt me bakteret i shkaterrojne ata.
• Faktoret e rritjes: Ne praktike jane identike me ato te njeriut, stimulojne nji rritje normale, ndihmojne ne rigjenerimin dhe shpejtojne ripertritjen e muskujve te demtuar ose te vjeteruar, lekuren, kockat, dhe nervat. Rregullojne nivelin e sheqerit, stimulojne trupin te djege dhjamrat ne vend te proteinave gjate dietes per dobesim dhe te ndertojne masen e brishte muskulore, perdoren edhe per sherimin e djegieve lokale dhe kurimin e plageve e çikatriçeve dhe ne kozmetike. Faktori i rritjes se indit epitelial (ЕGF) – Ruan lekuren dhe sidomos pamjen e mire te saje, ndihmon ne sherimin e ulçerave dhe forcon mukozat e sistemit te frymemarrjes, tretjes etj. keshtu lufton disa semundje si; ulçera, gastritin, sindromen e tranparences se zorreve, kolitin, pilonefritin, cistit, astma, sinozitet etj.
• Faktori insulin i rritjes (IGF-1): Sasia e tij ne kulloshter eshte e madhe , rregullon kolesterolin dhe sheqerin ne gjak, merr pjese ne metabolizmin e proteinave, karbohidrateve, dhe yndyrnave ne organizem, ndihmon per formimin e muskujve cilesore, dhe rigjenerimin e e DNK dhe PHK te gjitha keto kontribojne per largimin e plakjes se njeriut.
• Faktoret transformues te rritjes (ТGF А & B): Stimulojne ndarjen e qelizes ne indet dhe kontribojne ne formimin e lendeve kockore si dhe mukozat e zorreve.
• Faktori trombocit i rritjes (PDGF): Gjithashtu ndihmojne ne indet, muskulature,dhe fibrat kuptohet qe eshte jetike per rigjenerimin e qelizave nervore.
• Hormoni i rritjes (GН): Ka rendesi shume te madhe ne rritjen normale te femijve per te arritur potencial gjenetik maksimal, per rigjenerimin e te gjithe indeve, per te ruajtur rinine dhe bukurine dhe per te ngadalesuar plakjen tek te moshuarit. Kater faktoret e fundit jane te rendesishem ne rritjen qe ndihmojne ne ndertimin e sistemit te kockave, muskujve, nervat dhe indet, gjithashtu rregullojne sheqerin ne gjak.

• Perdorimi: (Duhet te shenohet ne etikete)
• Per femije mbi 1 vjeç – 1-2 kapsula ne dite te tretura ne leng ose perziehen me ushqimin.
• Per te rriturit dhe femijet mbi 3 vjeç – 2 kapsula ne mengjez, me nji gote uje te paster (mundesisht burimi) 20 minuta para ngrenies.
• Ne qofte se ndjeni vehten se po ju kape ftohja, ndjeni tension mbas nji ngarkese te rende fizike ose po beni jete te çrregullt mund te shtoni dozen, te pakten duke e dyfishuar.

• SHENIM! KolAktiv – Kulloshtra eshte ushqim qe nuk lejon tolerim = MBIDOZE dhe sidomos duhet te kene kujdes personat qe jane alergjik ndaj PROTEINAVE te qumeshtit te lopes, kur merren ne farmaci duhet konsultuar pararakisht me mjekun.

• 2 kapsula eshte doza ditore.

Produkti i prodhuar nga kulloshtra e lopeve te shendeteshme qumesht-dhenese, nuk permban hormone, antibiotike, pesticide, asnje virus te “ Lopes se çmendur”. Pa modifikim gjenetik. Jane kerkesa te domosdoshme.

1.png
1.png (118.79 KiB) Viewed 335899 times

INDUSTRIA E QUMESHTIT

K U L L O S H T R A : INFORMACION UNIKAL

NGA Dr. DANIEL KLARK ( Ne Librin e tij thote):

“ KULLOSHTRA - USHQIM I PARE NË JETE “

Shkaku i vdekjes të shumices se njerezve eshte nga semundjet imunitare, një infeksion si dhe dobesimi i sistemit imunitar mund te shkaktoje semundje deri edhe ata fatale, POR ne qofte se sistemi i yne imunitar funksionon normalisht eshte e mundur te sherohet çdo lloj semundje, dhe kur behet fjale se duhet te forcohet sistemi imunitar atehere te jeni te bindur thote doktori se nuk ka gjë tjeter ne Rruzullin Toksore t`i afrohet qofte edhe nje hap aftesive sheruese qe ka KULLOSHTRA.
Po çfare eshte Kulloshtra? Eshte nje leng viskoz i verdhe qe formohet gjate shtatezanise dhe eshte ushqimi i pare në jete, krejt i kompletuar per te porsalindurin dhe le te jete e qarte se eshte ushqimi me i rendesishem ne jeten tone, aq i rendesishem eshte sa që do te vdisnin shumkica e qenieve te gjalla sikur te mungonte.
Sipas te dhenave historike KULLOSHTRA eshte shfrytezuar qysh ne kohra te lashta nga popujt me kulture te ndryshme.
Në Europen Veriore banoret dikur kane pergatitur buding special; Kulloshter + Mjalte kur festojshin per shendetin e viçit te porsalindur!.

KULLOSHTRA PERMBAN:
. Të gjitha yndyrnat kryesore
. Te gjithe amino – acidet kryesore konsiderohet produkti ushqimor më i pasur qe ekziston.
. Permban te gjithe faktoret e rritjes qe njihen deri tani te cilet shpejtojne procesin e kurimit ne te gjithe indet e trupit, ata kurojne muskujt, kockat, nervat ndihmojne gjithashtu te porsalindurin te sherohet shpejt.
. Kulloshtra permban gjithashtu te gjithe faktoret imune qe njihen deri sot, te cilet fuqimisht rregullojne sistemin tone imunitar dhe na mbrojne nga bakteret, viruset si dhe mikroorganizmat e tjera te demeshme.
Deri sot jane kryer 5000 studime shkencore – mjeksore qe vertetetojne cilesite e dobishme te kulloshtres per shendetin tone e sidomos per kurimin e semundjeve te sistemit imunitar, qe ndihmojne indet te rigjenerohen plus sa e sa veti te tjera qe nuk numrohen.
Kulloshtra permban gjithashtu te gjithe PROBIOTIKET – bakteret te cilat qe ne barkun e nenes sherbejne per te rikuperuar muret e zorreve dhe eshte konfirmuar se:

" Në qofte se aplikimi i PROBIOTIKEVE eshte nje instrument muzikor ne orkester, KULLOSHTRA eshte nje simfoni."

Shkencetaret jane te nje mendje se faktoret e rritjes dhe faktoret imune te kulloshtres se lopes jane te njejte sipas formules se struktures me te njeriut, eshte konsideruar surprise që lopa dhe asnje kafshe tjeter qumeshtdhenese eshte e afte t`i kaloje keta lende kuruese deri tek njeriu si dhe tek te gjithe te porsalindurit. Lopet jane “ DHURUESE UNIVERSALE” kulloshtra e tyre shfrytezohet edhe ne veterinari eshte vertetetuar se sheron semundje te ndryshme tek kafshet, madje me efikasitet me te larte se tek njerzit, deri edhe semundje qe shkaktohen nga mikrobe dhe baktere qe me veshtiresi asgjesohen, sepse kane fituar imunitet ndaj antibiotikeve.
Praktikisht mikroorganizmat qe shkaktojne keta semundje nuk i nenshtrohen kurimit me antibiotike si më pare mirepo kulloshtra permban lende te tilla qe kane efikasitet te plote mbi ta edhe më mire se antibiotiket qe shiten sot. Koha e antibiotikeve po kalon thote Dr. DANIEL, ne vend te tyre duhet te punohet per forcimin e sistemit imunitar duke kapercyer keshtu efektet anesore qe kane shkaktuar antibiotiket vite me radhe, askush nuk mnud t`a kryeje kete funksion më mire se kulloshtra.
Eshte vepruar keshtu me pacientet me GRIP: paralel u eshte dhene njerezve kulloshter dhe vaksina e gripit eshte vrejte se kulloshtra eshte 3 here më efikase per te parandaluar gripin se sa vete vaksina. Në rast epidemie asgje ska per t`u mbrojtë aq mire sa kulloshtra, ajo eshte produkt ushqimore unikal e cila mund te shkaterroje viruset kur asnje produkt tjeter ushqimore apo ilaç nuk e arrin kete rezultat.
Kanceri eshte semundje qe lidhet me pamjaftueshmerine imune, qelizat kanceroze zhvillohen ne trupin e njeriut POR eshte detyra e sistemit imunitar t`i vrase ato para se te avancoje semundja dhe ne qofte se zhvillohet kanceri kjo tregon se sistemi imunitar nuk eshte i afte te luftoje qelizat e keqija qe shtohen vazhdimisht mirepo veprimi i forte imunitar i kulloshtres (thekson Doktori) ben zgjidhjen më te mire te mundeshme prandaj kulloshtra ka rendesi jetesore per njeriun, duke forcuar sistemin imunitar ben qe trupi i njeriut te behet i afte te luftoje kete semundje. Nga ana tjeter ne konkluzionet e studimit thuhet se kulloshtra asgjeson faktoret qe kriojne dhe favorizojne zhvillimin e kancerit si dhe toksinat qe depertojne ne trupin e njeriut nga ambjenti rrethues. Në rastet e infeksioneve te dhembeve dhe mishit te dhembeve mund te aplikohet direkt kulloshtra e cila jep rezultate te çuditeshme.
Kulloshtra u ka ardhe ne ndihme edhe sportisteve - sidomos atleteve, keshtu studimet ne Australi konfirmojne 20% rritje force dhe rezistence si dhe shkurtim te kohes qe nevojitet per t`u rikuperuar futbollisti. etj. etj.
Faktoret e rritjes qe permban kulloshtra rrisin masen muskulore si dhe ndihmojn në djegien e yndyrnave forcon kockat dhe ndihmon ne rikuperimin e shpejte te demtimeve apo plagosjeve në stervitje.
Hormonet e rritjes IGF1, IGF2 ne kulloshtren e lopes jane te njejtë me ato te njeriut por koncentrimi ne kulloshtren e lopes eshte i madh dhe ka versionin e IGF1 i shkurtuar që eshte 10 here më i fuqishem se IGF1 i thjeshte.

Dr DANIEL SHON ne revesten “ NJERIU I HEKURT” ne vitin 1992 ka shkruar:
“ Nuk ekziston produkt tjeter deri sot ne UNIVERS qe mund t`u ndihmoje më mire se IGF1 as steroidet, as bioteknologjia me hormone gjenetike, as faktoret çlirues, as dieta me amino-acide dhe glikogjen, e thene me fjale te tjera I G F1 eshte më i rendesishmi.
Kulloshtra kur kombinohet me ushtrime fizike llogaritet më e fuqishme se steroidet qe lidhen me zmadhimin e mases muskulore, energjine dhe pergatitjen e një sportisti dhe ne permjet kulloshtres nuk ka asnje risk dhe efekt anesore, çdo gje eshte natyrale.
Ka vende ne kete Planet se pothuajse 7 ne çdo 10 veta jane te dhjamosur ose me mbi-peshe trupore, meqene se dhjamosja te çon deri ne semundje te rrezikshme , ulja e peshes trupore ka rendesi jetesore dhe nuk eshte vetem elegance.
KULLOSHTRA PERMBAN:
. Të gjithe faktoret e rritjes te njohur deri tani, (87) perfshi ketu edhe IGF1 qe stimulon rikuperimin e indeve te trupit si dhe rritjen e muskujve, rrite forcen dhe rezistencen dhe më e rendesishmja stimulon metabolizmin duke kontribuar ne djegien e yndyrnave qe ka trupi i yne.

Cila kulloshter eshte më e mira?
Sipas Doktorit kulloshtra e deles sepse ka bollek të lendeve ushqyese, por edhe ajo e dhise nuk eshte me pak, perveç vitaminave specifike, trupave imun, proteinave – globulines eshte teper e pasur me hormone, dhe ajo që ka më shum rendesi afrohet më teper me ate te njeriut, megjithese jane disa persona qe nuk e pranojne eren dhe shijen specifike.

Dr. DANIEL keshillon: Ne qofte se ju krijohet mundesia të siguroni kulloshter te vertete – origjinale, pavaresisht nga lloji i kafshes qumesht-dhenese, merreni mund t`a ngrini ne temperature te ulet dhe e perdorni si ilaç. Eshte e vertete se kulloshtra e lopes kerkohet më shum por jo se eshte me e dobishme se te tjerat por sepse ka shije dhe ere me te kendeshme.

Llojet e kulloshtres:
Perveç sipas llojit te kafshes, kulloshtra klasifikohet edhe sipas kohes qe nxirret mbas lindjes, Më cilesore eshte ajo qe ka ngjyre intensive qe milet menjehere mbas aktit te lindjes, Qumeshti me ngjyre te verdhe klasifikohet si kulloshter e dyte e cila nxirret mbasi ka pirë per here te pare i porsalinduri, edhe kjo vleresohet e cilesise te mire, dhe se fundi vjen kulloshtra e bardhe e cila fitohet rreth 10 dite mbas lindjes, e pershtateshme per pergatitjen e gjizes se shendteshme dhe te shijshme.

Kulloshtra lufton PLAKJEN.
Mbas moshes 20 vjeç trupi i yne fillon te pakesoje prodhimin e hormonit te rritjes që ketu fillon VJETRIMI, dobesohet sistemi imunitar dhe kur arrine moshen 60 vjeç trupi i yne nderpret pothuajse plotesisht prodhimin e faktoreve te rritjes dhe jane me fat ata qe vazhdojne te prodhojne sa do pak!!!!!!

KULLOSHTRA NGADALSON PLAKJEN
Shkrimi ne revisten mjekesore New England që njofton se menyra më efektive per te frenuar madje edhe per te NDALUR procesin e vjeterimit do te ishte; zevendesimi i faktorve te rritjes te cilet shpejtojne rritjen normale te qelizave ne trupin tone.
Kulloshtra frenon – ngadalson PLAKJEN nepermjet furnizimit me rezerva te reja te faktoreve imun dhe te rritjes, ajo gjithashtu largon lendet e demeshme nga trupi i njeriut duke filluar qe nga aparati i tretjes dhe asimilimit duke nxjerre jashte trupit tone RADIKALET E LIRA si dhe lendet metabolike te panevojshme, produktet e tjera qe jane ne favor te PLAKJES.
Ajo rrite elasticitetin e lekures dhe e mban te shendeteshme dhe te fresket, perveç kesaje ndikon ne uljen e çfaqjes se puçrave. Kulloshtra forcon kockat dhe shpejton rikuperimin e tyre mbas demtimeve – plagosjeve, shpesh here PLAKJA lidhet me uljen e veprimtarise se trurit, Doktori ka vleresuar pa mase se zbulimi I IGF1 ne kulloshter shoqerohet me rritjen e veprimtarise dhe funksionimit mendor.
IGF1 dhe faktoret e rritjes jane grimcat me permasa më te vogla qe ka njohur shkenca deri sot, si te tilla ato mund te kalojne edhe barieren ne sitemin e trurit dhe te lidhen me te duke rritur aktivitetin e trurit.

Dr. DANIEL KLARK ka pranuar se faktoret e rritjes si; GONADOTROL qe eshte hormon qe çlirohet i shoqeruar me peptide (jane proteina te zberthyera) stimulojne deshiren seksuale.
Edhe kerkimet shkencore te Dr. Benxhamin Frank te bera lidhur me PLAKJEN e njeriut konkluduan se IGF1 qe eshte gjetur ne kulloshter eshte e vetmja lende qe njihet deri sot e cila stimulon rritjen dhe rikuperimin e DNK dhe PNK. Terapia per zevendesimin e hormonit te rritjes eshte konsideruar një njoftim i mrekullueshem shkencor = si një metode per ngadalsimin e PLAKJES te njeriut.
Klinikat speciale ne bote qe i kane shpalle lufte PLAKJES (Vjeterimit te njeriut) kane izoluar disa nga hormonet e rritjes duke krijuar nje terapi kunder PLAKJES dhe kete e kane gjetur tek KULLOSHTRA.
Në shum prova dhe eksperimente te kryera ne klinikat e vendeve te zhvilluara lidhur me PLAKJEN, eshte vrejte se kulloshtra e rrite nivelin e IGF1 deri ne nivelin qe eshte tek adoleshentet kjo eshte arritje e madhe sidomos per rritjen forces dhe mases muskulore tek te moshuarit.
Kulloshtra permban me pak LAKTOZE kjo eshte ne favor te atyre persona qe jane intolerant ndaj saje, kjo do te thote se nuk do te kene problem edhe kur e konsumojne ne forme uhqimi dhe sa do qe të hane nuk kane efekte anesore.
Të gjithe do te perfitojne nga KULLOSHTRA; bebet, femijet e vegjel, te rriturit madje edhe kafshet shtepijake qe argetoheni me to.

MENDIMI I IM
Nuk behet fjale që te bej vlersimin e ketij materjali shkencor sepse nuk jam un ai qe duhet t`a bej por mendime mund te jape çdo specialist ne kete fushe.
. Se pari sado që te lundrosh ne Internet nuk arrin te marresh ate qe te ofron LIBRI, kjo ka ndodhe edhe ne rastin mbas leximit te Librit ku jepen materjale teper te vlefshme per kete teme “KULLOSHTRA”.
. Un shenova lart konkluzionet shkencore te ketij studimi dhe perveç te tjerave shoh te argumentuar shkencerisht se si hidhen poshte disa akuza që i behen qumeshtit, aq te renda dhe pa baza nga disa pseudo specialiste, të cilet tregojne mosmirenjohje ndaj ketij ushqimi HYJNOR pa te cilin siç thote autori i ketij studimi “ Shumë qenie te gjalla nuk do te ishin ne gjendje te vazhdonin jeten po te mungonte ky produkt.
. Fermeret, perpunuesit e qumeshtit duhet të gjejne menyra dhe forma lehtesuese – tregetimi per t`a derguar Kulloshtren sa me afer konsumatorit, pervoja boterore verteton se ka kerkesa kur konsumatoret jane te bindur se eshte e fresket dhe e paperpunuar.
-------------------------------------------------------------------------------------

1.png
1.png (369.98 KiB) Viewed 334487 times


2.png
2.png (726.21 KiB) Viewed 334487 times


3.png
3.png (506.83 KiB) Viewed 334487 times


4.png
4.png (281.08 KiB) Viewed 334487 times


5.png
5.png (203.69 KiB) Viewed 334487 times


6.png
6.png (746.52 KiB) Viewed 334487 times


7.png
7.png (146.04 KiB) Viewed 334487 timesINDUSTRIA E QUMESHTIT

K U L L O S H T R A

PRODHIMI GJATE GJITHE VITIT I KULLOSHTRES SE FRESKET DHE CILESORE

Ka një organizim "për t`u pase zili" në disa vende te botes per prodhimin p trajtimin dhe tregetimin e KULLOSHTRES me sa kam pa midis tyre qendron edhe AquaSource që furnizohet me kulloshter te fresket nga fermat që ndodhen ne pjesen Jug-prendimore te SH.B.A. ku klima eshte gjethenje e bute dhe eshte rregulluar lindja e viçave vazhdimisht duke siguruar keshtu kulloshter te fresket pa nderprerje. Pajisjet per perpunimin e kulloshtres jane projektuar nga inxinjeret dhe specialistet e perpunimit te qumeshtit, me te vetmin qellim te pergatitet kulloshter me cilesi te larte duke perfrshire dhe fraksionet e saje.
Në shum vende te tjera te botes ku prodhimi i kulloshtres eshte i kufizuar, ndiqet praktika e perpunimit sezonal ne fabrikat e medha te perpunimit te qumeshtit te cilat nuk jane ngritur per kete qellim e si pasoje mund te lindin problem sidomos në tejngrohjen e kulloshtres gjate pasterizimit ky gabim ndryshon natyren e proteinave te kulloshtres dhe ul efikasitetin e saje.
Kulloshtra grumbullohet ne sasi të medha dhe e cilesise A e percaktuar nga Ministria e Bujqesise se SH.B.A. nga ferma te medha qe kane deri 14000 lope, qe mbareshtrohen ne kete zone te cilat ushqehen me ushqim jo te modifikuar rritur ne toka pa DDTqe ne fakt eshte problem ne vendet e tjera. Nuk permban antibiotike, pesticide, herbicide, lopeve nuk u jepen hormone te rritjes.

KULLOSHTRA vetem nga mjelja e pare.

Perdoret vetem kulloshtra e mjeljes se pare d.m.th. brenda 16 oreve mbas lindjes, sepse ne kete faze eshte më e pasur me imunoglobuline, proline-polipeptide (PRPs) dhe faktorin e rritjes.
Perpunimi i patentuar dhe tharja ne temperature te ulet dhe presion te ulet.
Kjo Kompani aplikon teknologji unikale, FLASH pasterizim në temperature te ulet dhe tharja behet ne presion te ulet ne kontakt indirekt me avullin me qellim të ruhet ne maksimum aktiviteti biologjik dhe lendet me vlere te kulloshtres.

FLASH pasterizim ne temperature te ulet.

Perpunimi termik realizohet ne pasterizatorin special ne T= 72 grade C per 15 sek. Ne kete regjim termik menjanohen mikroorganizmat e demeshme ndersa imunoglobulinat dhe proteinat e rendesishme biologjike ruajne aktivitetin e tyre biologjik ne maksimum.
Nderkohe vrehet se prodhues te tjere te kulloshtres perdorin temperature te larta ne pasterizim dhe tharje dhe kjo nuk eshte pa pasoja ne kete rast eshte vertetuar se shkatrrohet rreth 58% e insulines dhe faktoreve te rritjes qe ka kulloshtra. Teknologu kurrë nuk dhet të harroj faktin se sa me e larte te jete temperatua aq me e shkurte duhet te jete temperature e qendrimit ne kete temperature per te paksuar demet.

Metoda e tharjes ne temperature te ulet.

Mbas Flash pasterizimit kulloshtra thahet ne kontakt jo direkt me avullin ne temperature 63 grade C deri sa fitohet nje pluhur me cilesi te larta dhe qe jane ruajtur proteinat ne kulloshter. Kjo realizohet ne tharese ku jepet fluksi i ajrit te nxehte, duke evituar djegiet, kjo e ben lehtesisht dhe plotesisht te treteshme.
Kulloshter me permbajtje te larte peptide, dhe proline. prodhohet edhe kulloshter pluhur pa yndyre duke mos bere ultrafiltrimin sepse mban sasi te konsiderueshme te prolines.

Kur keshillohet te merret kulloshtra?
Të trija format; Colostrum Direct (e lenget), Colostrum Compact (kapsula – pluhur) dhe Colostrum Pearls (perla) nga permbajtja jane identike por i jane nenshtruar temperaturave te ndryshme – te ulta gjate perpunimit ka perparesi forma e lenget sepse vepron shum shpejt

R U A J T J A E K U L L O S H T R E S.

Kulloshtra eshte me cilesi më te larte kur merret nga lopet e moshuara dhe te shendeteshme qe jane ushqyer ne kullota ne kushte te mira dhe te vaksinuara sipas rregullave. Në qofte se ushqimi i lopeve gjate shtatezanise eshte i varfer ne Vitamine A dhe E kjo ndikon edhe ne kulloshter. Eshte mire te perdoren ene te veçanta per depozitimin dhe ruajtjen e kulloshtres ne gjendje te ngrire, sapo grumbullohet duhet te fohet qe te mos lejohet shtimi i baktereve, ne kete menyre nuk humbe cilesite dhe permbajtjen e antitrupave per kohe te gjate deri ne muaj, para se te perdoret kulloshtra duhet te ngrohet paraprakisht gradulisht ne banjo me uje te ngrohte me temperature rreth 38 – 40 grade C dhe asnjehere te mos perdoret mikrovala.!!!!
Sipas fermerve dhe perpunuesve te qumeshtit ne Irlande, kulloshtra ruhet mire ne frigorifer ku ruhen cilesite dhe bakteret qe permban. Eshte e rendesishme si duhet bere shkrirja ngandonjehere eshte e nevojshme me shum se 1 ore varet edhe nga madhesia e enes, po te veprohet ndryshe ulet cilesia e saje, mire eshte te mbahet ne ene te mbyllura dhe mbasi nxirren nga frigoriferi zhyten ne uje te ngrohte por jo i nxehte!!! Çdo gje shkon në rregull ne temperaturen e dhomes thone fermeret dhe mbahet deri sa te shkrije plotesisht.

THERMISEUR A COLOSTRUM Réf : 0800960 Cuve inox 27 L.
Pllake e nxehte 2000 vat – 220 volt Termostat – timer 120 min. Kulloshtra duhet te ngrohet ne uje te ngrohte ne ene te mbyllura per te shmange çdo ndotje. Nd 50 – 60 0 C per 60 – 70 minuta. Çdo gje eshte automatike, aparati ndalon vet.


1.png
1.png (143.84 KiB) Viewed 333965 times


2.png
2.png (126.19 KiB) Viewed 333965 times


3.png
3.png (315.82 KiB) Viewed 333965 times


4.png
4.png (410.38 KiB) Viewed 333965 timesINDUSTRIA E QUMESHTIT

Vazhdon K U L L O S H T R A:

E shoh se jane te paket ata qe e njohin dhe e vleresojne KULLOSHTREN, un sa here qe kaloj kufijte e vendit tim e kerkoj KULLOSHTREN si ne farmaci ashtu edhe ne supermarket, sugjeroj të mos e anashkaloni!!!

I gjithe ky materjal ka per qellim te sensibilizoje konsumatoret por edhe perpunuesit e qumeshtit me qellimin e vetem që te arrije deri tek konsumatori Kulloshter me cilesite fillestare qe ia ka dhene KRIJUESI I MADH.

ROLI I KULLOSHTRES NE TRAJTIMIN E SMUNDJEVE ANTI-IMUNE.
Nje nga funksionet kryesore te Sistemit Imunitar eshte; prodhimi i ANTIKORPEVEL qe te luftojne çdo virus apo baktere te demeshme qe ndodhet ne organizmin tone, Kur Sistemi imun. Gabon, dhe ne vend qe te drejtohet kunder “armikut” lufton qelizat e veta atehere ne kete rast shkakton një delokalizim te prodhimit te antitrupave ky process quhet ANTI-IMUN qe do te thote ky sistem kthehet kunder trupit te vet, dhe vete semundje quhet Anti-Imune jane mjafte shqetesuse, mjekesia i zbulon me veshtiresi por edhe luftimi i tyre eshte i nderlikuar!!!Kulloshtra ka nje histori te gjate per trajtimin e semundjeve Anti-Imune, Kullostra e lopes ofron një menyre efikase te vertetuar tashma per te lehtesuar simptomat si dhe frenimin e semundjes. Megjithëse shkaqet e drejtpërdrejta të sëmundjeve autoimune ende nuk njihen, prania e tyre pothuajse gjithmonë lidhet me sindroma te ndryshme, nje gje eshte e sigurte se shërimi i suksesshëm i sëmundjeve autoimune duhet të fillojë me riparimin e traktit të tretjes, kulloshtra ka dhënë rezultate të mira në arritjen e ketij qellimi.

Komponenti në kulloshter që është më i dobishëm në rregullimin e përgjigjes imune në pacientët me sëmundje autoimune është polipeptidi i pasur me prolin (PRP). Zbuluar në vitin 1983, PRP është një proteinë e gjetur në KULLOSHTER eshte nje zinxhir i vogël që ka të njëjtën aftësi për të rregulluar sistemin imunitar si hormonet e gjëndrës thymus.
K omponenti (Colostrum i PRP) ka treguar efektivitet ne reduktimin e dhimbjes, inflamacionit dhe ënjtjes te shkatuara nga shumë sëmundje autoimune, duke përfshirë sklerozën multiple, artriti rheumatoid, lupus dhe miastenia e rëndë. Studimi i mëtejshëm i PRP në trajtimin e sëmundjeve autoimune ka zbuluar gjithashtu se ai ka aftësinë për të rregulluar një përgjigje tepër aktive imunitare dhe për të zvogëluar dëmtimin e indeve të trupit.

Ndërsa faktorët PRP ndihmon në rregullimin e sistemit imunitar të pacientëve me sëmundje autoimune, faktorët e rritjes së saj dhe komponentëve të imunoglobulinave të ndihmuar më tej në shërimin e tyre së pari duke riparuar indet e dëmtuara, pastaj për të rivendosur papërshkueshmërinë e mukozës ndaj parazitëve dhe toksinave.qe te mos kalojne ne gjak.gjithashtu në zvogëlimin e dhimbjeve dhe ënjtjes në pjesë të tjera të trupit duke stimuluar riparimin e indeve nervore, indet e lëkurës dhe indeve te tjere lidhës te sulmuar nga progresi i semundjes.

Perpunimi i Kulloshtres se (fresket).
Respektimi i cilesise oigjinale.
Qellimi i perpunimit eshte te zgjatet koha e ruajtjes, pa ndryshuar cilesite fillestare te kulloshtres, eshte e pshmangeshme renia e cilesise ne çdo faze te trajtimit por duhet bere çmos qe te jene ne minimum. Jane kater faza te perpunimit:
. Fraksionimi
. Sterilizimi
. Tharja
. Standartizimi

Fraksionimi i kulloshtres eshte një procedure qe diskutohet.

Produktet e Kompanise Qura Dea me baze kulloshtren jane te shendeteshem dhe nuk ndahen ne fraksione, heqja e fraksionit yndyre dhe kazeines qe praktikohet ne shum vende te botes eshte per per të adhur keq sepse e varfëron kulloshtren, studjuesit mendojne se kulloshtra duhet te permbaje perveç proteinave te hirres edhe kazeine, si dhe gjithe spektin e acideve yndyrore.

Yndyra ne kulloshter.

. Vitamnat e rendesishme te treteshme ne yndyre (A,D,E,K) ndodhen ne siperfaqen e globulave yndrore.
. Yndyra e kulloshtres permban shum acide yndyrore te pangopur.
. Hormonet natyrale steroidet (p.sh. IGF) kane karakteristikat e yndyres, si rezultat ata lidhen me yndyrnat e kulloshtres.
. Ne procesin e tretjes yndyra mbron organet nga acidet grryres.
. Studimi i fundit konfirmon se qumeshti i paperpunuar (fresket) dhe i pasterizuar ka efekt parandalues mbi alergjine dhe astmen nderkohe qe qumeshti i skremuar nuk e ka.

Kazeina ne kulloshter.

Kazeina lidh jonet e kalciumit dhe magnezit te kulloshtres, pra kazeina permban rreth 66% Ca, 53% Mg, 50% fosfor organik, dhe 10% citrate te sasise totale qe ka qumeshti.

Sterizimi i kullloshtres

Ky operacion eshte per t`a bere te pademeshme kulloshtren dhe eshte i detyrueshem, kulloshtra eshte mjelja e pare e lopes mbas 2 muaj pushim te laktacionit dhe ka tendence te jete më e ndotur se qumeshti, prandaj rregullat, ligjet per ushqimin ne te gjitha vendet kerkojne trajtim te sigurte kunder mikroorganizmave, kjo zakonisht realizohet me ane te teknikave te ultrafiltrimit dhe pasterizimit te dy keta metoda jane me rezultat por kane parime te ndryshem.

Tharja duhet te jete delikate.

Liofilizimimi i kulloshtres se sterilizuar dhe konfeksionimi ne kapsula ose tableta kane si qellim t`a ruajne kulloshtren mundesisht me vite. Perdorimi i kulloshtres se lenget eshte gjithashtu i mundur me gjithese duhet kujdes sepse prishet shpejt mbas hapjes s pare (14 dite).

Standartizimi i kulloshtres eshte po aq i diskutueshem

Ne nivelin industrial ekzistojne produkte me baze kulloshtren qe jo vetem te fraksionuara por edhe te standartizuara, me shtesa, si: IgG ose PRP etj.

Furnizuesit i QuraDea me kulloshter lope, deles dhe te dhise behet nga te gjithe fermeret qe jane gjethenje ne kontroll per prodhim biologjik, prandaj ndalohet perdorimi i antibiotikeve ne periudhen e tharjes normalisht ata injektohen gjashte jave para lindjes per te parandaluar inflamacionin deri ne 50 dite.
Kulloshtra QuraDea eshte vetem nga lopa.
. Merret nga fermat zvicerane.
. Lopet te trajtuara biologjikisht
. Kane shendet te shkelqyeshem
. Nuk trajtohen me antibiotike ne periidhen e tharjes para laktacionit

Kulloshtra QuraDea eshte e mljeljes se I-re dhe te II-te dhe perfshihet brenda 12 oreve mbas lindjes.
Kulloshtra nuk eshte vetem çeshtje mirë-besimi por nuk duhet harruar se eshte produkt shum sensibël qe kerkon vemendje te veçante gjate procedures se trajtimit. Metoda a Liofilizimit per ruajten per kohe me te gjate eshte konsideruar e pershtateshme.

Mosha e kulloshtres
Permbajtja totale e proteinave ne kullloshter ulet me shpejtesi me kalimin kohes, mbas 12 oreve, permban vetem 1/3, do te shte ideale te grumbullohej brenda 6 oreve por per kete duhet te privohen viçat menjehere mbas lindjes, per fat te keq kjo aplikohet ne disa vende te botes (Sh.B.A dhe Zelanda e Re)

Perveç kujdesit gjate pergatitjes, transportimi, ambalazhimi rendesi te veçante kane dhe kushtet e ruajtjes ,eshte kerkuar paketim qe eviton veprimin e drites.
Zgjidhja eshte; gote violete nga MIRON
Në qelqin me ngjyre vjollce kjo Kompani ka gjetur zgjidhjen perfekte, kjo në saje te kerkimeve shkencore te Institutit Nderkombetar të Biofizikes kryesuar nga Prof. Popp se xhami i testuar demonstron cilesi te shkelqyera lidhur me ndikimin (pershkueshmeri e pjeseshme) e drites dhe IR – te lehta, ndaj UV-A ne qumesht si dhe ruajtjen e produkteve ushqimore per kohe me te gjate.

Eshte interesant fakti; Brinat e ripertypseve jane organe speciale .Imazhe mbresëlënëse dëshmojnë për këtë Ruminants (ripertypesit) nuk kanë brirë në kokat e tyre. Këto janë një pjesë e rëndësishme e sistemit të tretjes që i japin vitalitet metabolizmit, në mënyrë që kafshët mund të prodhojnë qumësht dhe Kulloshter celulozë. Sigurisht lopët dhe dhitë pa brirë ende vazhdojnë të prodhojnë qumësht - por cilësia e qumështit dhe kulloshtres vuan në mënyrë të dukshme.

Kulloshtra e lopes:

. Produkt biologjik i çertifikuar

♦ I garantuar origjina Zvicerane.

♦ Jo pasterizuar

. Jo mikrofiltrim

. Liofilizuar

. Brenda 12 oreve te para

. Pa laktoze

. Mbushje ne shishe speciale

KULLOSHTRA E DHISË eshte nje gje e rralle – absolute
(Fuqia nga Alpet)

♦ Produkt biologjik i çertifikuar

♦ I garantuar origjina Zvicerane.

♦ Pasterizuar ne 63 0 C

♦ liofilizuar

♦ Brenda 18 oreve te para.

♦ Pa laktoze

♦ Mbushje ne shishe pa karikues.

Eshte e pershtateshme edhe per femijet e vegjel.

Kulloshtra e deles:

♦ Produkt biologjik i çertifikuar

♦ I garantuar origjina Zvicerane.

♦ Pasterizuar ne 63 0 C

♦ liofilizuar

♦ Brenda 12 oreve te para.

♦ Pa laktoze

♦ Mbushje ne shishe pa karikues.


------------------------------------------------------------------------------------

1.png
1.png (208.14 KiB) Viewed 333148 times


2.png
2.png (303.36 KiB) Viewed 333148 times


3.png
3.png (310.23 KiB) Viewed 333148 times
QUMESHTI I ARTË = SUPER PIJE DIMËRORE

Perveç shijes se mire qumeshti i Arte eshte teper qetesues.
Studjuesit e konsiderojne “ SUPER USHQIM I RI “ ata qe rrijne per kohe te gjate neper lokale ne vend qe te pijne 4 – 5 kafe ne dite le te pijne Qumeshtin e Arte se do t`ia shohin hajrin, nga ana tjeter në qofte se pihet para se me fjete do te beni një gjum te rahateshem.

Ja një nga RECETAT e Qumeshtit te ARTE:

Ne vartesi me preferencat tuaja, merrni 1/2 ose 1 luge çaji nga pasta e pergatitur, shija eshte pak e hidhur dhe disa njerez nuk e pelqejne kurse per te tjeret eshte normale, sipas recetes origjinale i hidhet qumesht lope i fresket por sipas deshires mund te perdoret qumeshti i dhise, soje, etj.
ose mund t`i perzieni.
Normalisht per 1 luge çaji perdoren rreth 2 gota qumesht i fresket dhe e hedhim ne ate enen metalike dhe tek kjo perzjerje tashma bindemi pse eshte quajtur “ Qumesht i Arte” kjo pije KURUESE, duke e perzjere mire ajo krijon nji mase homogjene dhe me ngjyren e FLORIRIT – Arte sipas deshires mund t`i shtohet nji embelsues (mjalte – pekmez, shurup etj ) kjo perzjerje ngrohet gradualisht ne furnele pastaj deri ne zjerje 4-5 minuta. Ne fund mbasi eshte ftohur i shtohet 1 luge vaj bajamesh, suzam ose vaj tjeter i parafinuar i cili luan rolin “ GRASATUESIT “ te kyçeve. Mire i ben kockave, lekures etj. Edhe nji here jepet keshilla se mund t`a perdorni edhe direkt ne Kos musla, ne lengje – shurupe, supe etj.
E rendesishme eshte se, keni ne duare nji karte te fuqishme e cila ju garanton shendet, jetegjatesi, sistem imunitar te fuqishem, kyçe te forte dhe nji melçi krejte te paster, kurse semundjet vetem do t`u ju rrotullohen LARG jush keshillojne keta popuj shume te sigurte per ate qe thone dhe qe nuk kane asnje interes.

Nuk eshte per t`u çuditur ne qofte se degjoni një tendence te re per pije dimerore = Qumeshti i Arte, eshte alternative më e mire dhe më e shendeteshme në vend te kafes, kapuçino etj. Si pergatitet:

Qumesht + 1 luge çaji vaj kokosi + thuper kanelle + kurkum + xhinxhifil i fresket + luge mjalte + piper i zi + kanele e grire.

Për të marrë shijen më të mirë të mundshme të qumështit të artë, përdorni kurkumin e freskët, ne qofte se eshte i thate duhet te perzihet mire.

• Hapi 1 - Hidhni Kurkumin (shafran i Indisë ) dhe xhenxhefilin.

Per t`a qeruar ju mund të perdorni thike dhe luge, pastaj pritet ne copa te vogla.

KUJDES!

Jini të kujdesshëm që të mos njollosni rrobat tuaja ose veshje te bardha kur prisni kurkumin. Ajo përmban ngjyra të forta dhe do të ngjyrosë gishtat dhe tabelën e prerjes. Pra, më së miri perdorni një pecetë letre kur beni prerjen.

. Hapi 2 Perzieni mire perbersat

Trazoni dhe perzieni perbersat, ne qofte se qumeshti eshte i ftohte, vaji i Kokosit ngurtesohet menjehere mos u merakosni sepse perseri do te kthehet ne leng sapo te ngrohet pak ne furnelle.

. Hapi 3 Ziene qumeshtin per kohe te gjate.

Ne një tenxhere te vogel hidheni kete perzjerje vendoseni ne furnelle me temperature te larte, trazohet vazhdimisht deri sa te vloje.
Ulet temperature e furneles dhe qendron ne zjarr te dobet 10 minuta deri sa te ndahen plotesisht lendet aromatike, pson nje transformim, ngjyra nga e bardhe kthehet në te verdhe si ar, te ben pershtypje aroma e mrekullueshme e kanelles, xhinxhifilit dhe piperit te zi.

. Hapi 4 Embelsojeni kete pije.

Duhet një site fine (metalike) kullohet qe te largohen copat e kurkumit, xhinxhifilit dhe kanelles, trazohet mire dhe hidhet ne gote çaji i hidhet pak kanelle pluhur dhe embelsohet me mjalte etj.

Mund te ruhet ne frigorifer deri 5 dite. Konsumohet e ftohte ose duke e ngrohur.

SHKENCA SOT PER QUMESHTIN
Sipas studimeve te koheve te fundit ne Univeristetine e Australise Jugore dhe Universiteti Mena ne USA, konsumimi i rregullt i qumeshtit dhe produkteve te tij ndikon pozitivisht ne trurin e njeriut sidomos ne kujtese, ne gjykim, orjentim etj. Shkencetaret kane testuar ne 900 persona te rritur duke konsumuar djathe 2 – 4 here ne jave, dhe 2 gota qumesht ne dite.
Qumeshti duhet pire normalisht
Eshte e rendesishme te perdoret qumesht i fresket dhe te mos kete qendruar kohe te gjate ne vlim, ky perpunim termik i ndryshon strukturen proteinave. Me teper keshillohet qumesht pa shtesa dhe kos sa me i fresket dhe pa lende konservuese. Mire eshte te pihet ne mengjez ose 1 – 2 ore ne darke para gjumit.
Sejcili e konsumon sipas deshires dhe sa here qe organizmi i juaj proteston, kufizoni sasine.

JOGURT (KOS) + XHENXHIFIL + KANELLE1.png
1.png (987.63 KiB) Viewed 331808 times
Attachments
1.png
1.png (987.63 KiB) Viewed 331808 times
SKEMA GTEKNOLOGJIKE E ULTRAFILTRIMIT.png
SKEMA GTEKNOLOGJIKE E ULTRAFILTRIMIT.png (331 KiB) Viewed 340434 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 09 May 2018, 11:17

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Eshte një materjal shkruar nga studjues i njohur i cili ben fjale per materjalet qe perdoren ne Ind. e Qumeshtit ne vendin e tij, mendoj se na vlen sadopak perveç burimeve te tjera.

Jo, paketimi i ri nuk do t`a dëmtoje KMB.- kosin. Këto thashetheme janë një luftë e thjeshtë tregtare

Thenia, se një paketë e re do të vrasë kosin e preferuar tonë ne Bullgari thekson teknologu me pervoje te gjate ne kete sektor eshte një akt paragjykues dhe është shumë e mundshme që nuk ka asgjë të vërtetë në lidhje me histerinë për kosin bullgar gjate muajit të kaluar.
Lactobacillus Bulgaricus -Bakteri kryesor, jeton në mënyrë të barabartë edhe në pakon e vjetër e plastike ashtu si në paketimin e ri të polypropylene, sipas OFFNews të Trace Ipoma - kompania që bën paketimin e ri. E njëjta gjë vlen edhe për shumicën e fermerëve më të mëdhenj të qumështit në botë.
Dje, ishte e qartë se gjashtë prej tyre kishin dhënë mostra për të studiuar kosin e tyre të prodhuar nga BDS. Mostrat e testuara për shijen dhe vetite e tjera organoleptike si dhe perberjen dhe sasine e baktereve ne kosin e analizuar rezultuan njelloj si ne paketimet e tjera. Për kimistët dhe njerëzit që kuptojnë paketimin, është plotesisht i qartë rezultati i këtyre testeve. Ata janë të vetëdijshëm se shumë bacile e sidomos Lactobacili bulgaricus i njohur ne bote si bacilli Bullgar, nuk varet nga fakti nëse paketa është plastike apo prolipropilen, nuk ka asnjë mënyrë për ta provuar atë, sepse nuk ka prova për të.

Cila është e vërteta?
Ashtu si në shumicën e rasteve të tilla, e vërteta është shumë më e thjeshtë dhe më banale. Është një përplasje mes dy kompanive të mëdha. Një prodhon paketim të kosit nga polistireni. Tjetra ka nisur kohët e fundit të prodhojë pako polipropileni. Këto të fundit janë më të lira. Nëse baza rregullative pranon se ato janë të paktën po aq të mira sa ato të mëparshme, atëherë prodhuesit e paketimit të vjetër do të humbasin pjesën e tyre të tregut, dhe rreziku behet serioz kur tre nga kompanitë më të mëdha të perpunimit te qumështit vendosen një kërkesë për të ndryshuar standardin - përveç paketimit plastik do të kalojne në paketim në polypropylene.

Por a ka rëndësi e vërteta?
Siç ndodh shpesh në praktike, dhe në këtë rast do të jetë njëlloj shprehet disi i paknaqur specialisti, se e vërteta është gjëja e fundit që ka rëndësi. Interesat e parasë dhe të lobistëve, dhe jo dëshmia shkencore, zakonisht do të jenë më të rëndësishme.
Instituti i Standardeve Bullgare, i cili vendos nëse do të ndryshojë standardin apo jo, do të marrë vendimin e tij para se testet të mbarojnë.
Problemi eshte i rendesishem, pavaresisht nga polemikat kur ka fakte shkencore dhe vleresohen atehere behet zgjidhja më e mire, pa debate dhe pa diskutime nuk sqarohen dhe nuk behet zgjedhja e duhur prandaj po e transmetoj sepse keshtu duhet vepruar dhe jo pse dikush duke u mbeshtet ne interesa te tjera vendos vete!!!!!!!

Le të fillojmë me historinë
Në kohën e socializmit, Standardi i Shtetit Bullgar (BSS) vepronte në atë vend, asgjë nuk mund të prodhohej nëse nuk ishte brënda kerkesave te standartit ( BDS.) Standardi i fundit në ate sistem për kosin është hartuar ne vitin nga 1972. Aty përshkruhet se çfarë materjali mund të perdoret per ambalazhimin KMB (kosi bullgar) - qelqi, qeramika dhe plastik, në atë kohë teknologji për paketimin e qumështit në polypropylene natyrisht nuk mund të kishte e si pasoje edhe ne standart mungonte.
Në fund të viteve '90 GVA u anulua - çdokush mund të prodhojë çdo gjë që ai dëshiron për aq kohë sa ai është i sigurtë dhe në përputhje me përmbajtjen që shfaqet në etiketë.
Në vitin 2010, GVA është kthyer përsëri - por jo si një standard i detyrueshëm kombëtar, por si një lloj garancie të cilësisë për produkte të caktuara që janë tradicionale për Bullgarinë. Midis tyre është kosi. Çdokush mund të prodhojë kosin bullgar, por vetëm ai që prodhon kos mund të tregojë se produkti është sipas BDS.
Në BNS 12 të 2010 (Standarti I fundit per KMB) është përfshi - qeramika, qelqi dhe polistireni.
Në atë kohë, bota kishte filluar të bëjë enët për jogurt me materjal mpolypropylene, por Bullgaria ende nuk kishte filluar prodhimin e ketij lloj ambalazhi.
Në fund të vitit 2015, Trace Ipoma prezantoi një linjë për prodhimin e kavanozave (gotave) të polipropileneve. Disa prodhues të KMB – kosit bullgar menjëherë filluan t`a përdorin ate. Arsyeja kryesore është se ato janë më të lira ka diference te ndjeshme ne çmim. (6 në 5 cent)

E dobishme apo e dëmshme?
Nikolai Kolyandov shefi Teknolog në Ipoma - prodhuesi kryesor e ambalazheve te reja të polypropylene. gjatë socializmit ka qenë një teknolog i aftë në "Sofiaplast" Deri në vitin 1989 kjo është ndërmarrja e vetme në Bullgari që prodhon gotat e vjetra polistirenike. Pra, ai është personi i cili e njeh paketimin e vjetër dhe të ri.
Ne nuk pretendojmë se pakot plastike duhet të hidhen poshtë dhe të hiqen nga standardi, sepse për vite me radhë, ishte gjëja më e mirë për të paketuar kosin me një çmim të volitshëm, thotë Kolyandov.
Megjithatë shkenca për vite me radhe ka kërkuar diçka për të zëvendësuar atë, shpjegon ai. Polistireni është një polimer, dhe nuk ka asnjë problem me të. Megjithatë, në një temperaturë më të lartë ose në kontakt me yndyrën, lëshohen monomere të cilat janë toksike dhe kancerogjene. Nëse vendosni sallo në një pako të tillë, do të jetë toksike për disa ditë.
Shembulli është i tensionuar sepse çdo Teknolog është e qartë se sallo nuk është vënë në plastik, por është e qartë se ka yndyrë në krem, thotë Kolyandov. Pas arritjes një temperaturës prej 50 gradë Celsius është 100 herë më shumë se temperatura e rekomanduar për kos. Në teori, kosi nuk duhet të arrijë një temperaturë të tillë, por ti e kupton se ka situata të jetës në të cilat kjo ndodh.
Një problem tjetër i madh është dekompozimi i materjalit paketues. Polistireni i vjetër lëshon substanca të dëmshme. Polipropileni i ri është i parrezikshëm kur qendron në natyrë dhe një gjë tjetër - ata janë 25% më të lehtë. Kjo do të thotë se mbeturinat e prodhuara prej tyre janë rreth një e katërta më pak në kilogramë sesa ambalazhet e vjetra.
Autori i ketij shkrimi eshte i paknaqur nga disa reagime ne vendin e tij; Ne bullgarët jemi mbretër të kësaj, në vend që të shohim një teori të fshehtë të konspiracionit. Pra, në vend që të shohim faktin e qartë se ka teknologji të re, më të lirë dhe më të mirë, ne pamë një komplot kundër të mirës tonë.
Po, Europa paketon pothuajse 100% të sasise se Jogurtit - kosit të saj në polipropilen sepse në te dy rastet si në polistiren dhe në polipropilen kosi do të mbetet kos si gjithmone.

Do të jetojë bacili bullgar?
Do të kemi një përgjigje të sigurt për këtë pyetje sapo të përfundojnë testet që gjashtë kompanitë e qumështit kanë përfunduar.
Deri atëherë, mund të japim disa prova indirekte.
Kompania bullgare LB Bulgaricum e njohur per prodhimin e kulturave bakteriale - origjinale Bullgare, eksporton sasi të konsiderueshme të iniciatorëve bullgarë me Lactobacillus Bulgaricus në Japoni. Prej saj japonezët bëjnë kos. Dhe 100% e paketojne në pako polipropileni. A mendoni se japoneze duan që bacilin e importuar nga Bullgaria, t`a vrasin ate ??!!!!
Të paktën 3 prodhues bullgarë (sipas disa të dhënave janë 6) kanë paketuar prodhimin e tyre në gota polipropileni për të paktën një vit. Laboratorët e tyre janë të detyruar të monitorojnë çdo sasi per parmbajtjen e Lactobacillus bulgaricus dhe numrin e tyre /ml. duke ndjekur edhe jetegjatesine – afatin per konsumim.
Agjencia Bullgare e Sigurisë Ushqimore (BSAHS) ka kryer në mënyrë të përsëritur testet e kontrollit nëse rezultatet e laboratorit janë të vërteta. Dmth marrjen e mostrave dhe krahasimin e rezultateve me rezultatet e prodhuesit. Asnjë prodhues nuk ka gjetur se bakteret kishin vdekur, dhe as BCS nuk zbuloi një mospërputhje në rezultate një herë.
Të gjithë ekspertët me të cilët OFFNews flet thonë se një paketim mund të ndikojë në kos në kuptimin e shumë gjërave - shije, toksiciteti, qëndrueshmëri. Por ata nuk mund të imagjinojnë se si mund të ndikojë në jetën e Lactobacillus Bulgaricus ai jeton kudo me mijra vjet. Ekspertët, megjithatë, nuk mund të braktisin lobistët. Kjo është arsyeja pse ka pasur më shumë zë se diskutimi në debatin publik për ndryshimin e standardit.

SHENIM:
Pu a transmetoj kete shkrim sepse eshte e doosdoshme te njihet nga prodhuesit, perpunuesit e qumeshtit por edhe nga konsumatoret, kane filluar telefonat dhe e-mailet qe kerkojne edhe mendimin tim, njeri me tha makina qe kerkoj te blej me ofrohet me amballazh në pako polipropileni si të veproj?
Eshte konfirmuar me analiza laboratorike, se KMB (kosi bullgar) i ruan te gjitha cilesite në pako polipropileni.
-------------------------------------------------------------------------------------

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 14 May 2018, 09:43

INDUSTRIA E QUMESHTIT

QELIZAT SOMATIKE NË QUMESHT.

Vlerat e pranueshme, dëmtimi dhe cilësia e produktit
Kur diskutohet problemi per qelizat somatike në qumësht, nuk duhet harruar se qelizat somatike janë pjesë e funksionit normal të organizmit të lopëve dhe një tregues i gjendjes shëndetësore të kafshes e në veçanti të gjirit.
Rreth 98% e këtyre qelizave janë leukocytes - qelizat e bardha të gjakut, roli i të cilave është për të absorbuar dhe të shkatërrojë mikrobet dhe 2% janë qeliza epiteliale dhe të gjëndrave. Duke folur në menyre figurative, qelizat somatike janë mbrojtja e trupit kundër baktereve, të cilat depërtojnë në gjirin e lopëve në kanalet e rjedhjes se qumështit dhe shkaktojnë mastite klinike ose subklinike. Kjo është arsyeja pse numri i lartë i qelizave somatike është më shpesh një shenjë e infeksionit të gjëndrave të gjirit .dhe asnjeri te mos mendoje se mund te anashkalohen ne nji vend ku zbatohen rregullat.

CILI ESHTE NUMRI NORMAL?
Në praktikë, numri i tyre është përcaktuar nga mostrat që merren dy herë në muaj nga qumështi i grumbulluar në çdo fermë dhe një herë në muaj për çdo lopë individualisht, duhet të dini se qumështi normal ka më pak se 100 000 qeliza somatike / ml, Por Inflamacioni i gjirit rrit numrin e tyre dhe mund të arrijë pa kufi.
A është e sigurt për t`u pirë qumështi me permbajtje të larte të qelizave somatike?
Përgjigjja është JO dhe konsumatorët kanë të drejtë të mos e konsumojnë atë. Prandaj, është e rëndësishme për të identifikuar lopët me një permbajtje të lartë dhe qumështi i tyre të depozitohet në një rezervuar të veçantë. Por fermerët duhet të dinë gjithashtu se në një kohe të shkurtër është e mundur në disa kafshë të regjistrojë një rritje të theksuar, kjo është krejtësisht normale dhe nuk rrezikojnë shëndetin e lopës. Megjithatë, fermerët duhet të disponojnë dhe t`a mbajne veç kete qumesht duke njoftuar edhe perpunuesin. E rëndësishme eshte që fermerët kanë të dhëna të sakta mbi gjendjen shëndetësore të lopëve, nuk ma merr mendja se fermeret tane i kane aq te qarta keto nocione po me teknologet çfare ndodhe sa e njohin gjendjen ne ferme??!!!!
Monitorimi dhe kontrolli në mënyrë efektive dhe afatgjatë i kafshëve qe kane një numër në rritje të qelizave somatike, do të sigurojë jo vetëm rikuperimin e shpejtë të kafshëve me proceset inflamatore, por do të monitorojë gjendjen shëndetësore të gjithë tufës, dhe cilësinë e qumështit te mjele.

Dikush më pyeti si veprohet, cili eshte analizatori më praktik dhe qe nuk kerkon shum njohuri, gjethenje pyetjet m`i drejtojne teknologe te paafte, un tashma e kam krijuar bindjen se pa nje SHKOLLE PROFESIONALE kurre nuk do te aftesohen teknologet tane.

Ka analizatore te ndryshem qe kryejne kete funksion, mjafton te hapni LIBRIN - 3, por mua më duket se per kushtet tona eshte mjaft praktik:

Numruesi i qelizave SOMATIKE NucleoCounter SCC-100

NucleoCounter SCC-100 është një pajisje e dizajnuar për të studiuar shpejt numrin e qelizave somatike në qumësht. Numri i qelizave somatike është një kriter i rëndësishëm i kërkesave të cilësisë së qumështit të Bashkimit Evropian dhe përcakton nëse është e sigurt për konsum. Numri i rritur i tyre tregon praninë e mikroorganizmave patogjene dhe gjithashtu ndikon negativisht në cilësinë dhe performancën teknologjike të qumështit. Për çdo fermer ose përpunues, është e rëndësishme t`a percaktoni këtë tregues sa më shpesh, duke siguruar kështu prodhim me cilësi të lartë dhe duke monitoruar gjendjen shëndetësore të tufës. Njësia punon me kuti të posaçme që përmbajnë të gjithë reagentët e nevojshëm për analizë. Është e nevojshme vetëm të merrni mostrën përmes shiringës së integruar dhe vendosni kasetën në instrument. Pas shtypjes së butonit START, analiza përfundon në sekonda dhe numri i qelizave somatike shfaqet drejtpërdrejt në ekran. Avantazhi kryesor i NucleoCounter SCC-100 është se nuk ka nevojë për akordim ose kalibrimin dhe është gati për përdorim deri në pesë sekonda pas ndezjes. Pajisja nuk ka nevojë për mirëmbajtje të veçantë, dhe analiza mund të kryhet edhe nga njerëz që nuk janë specialistë laboratori.

FUNKSIONET DHE PËRPARESITE:
• Pajtueshmëria e plotë me rregulloret ndërkombëtare: FIL-IDF 148;
• Saktësi e përsosur dhe përsëritje e analizave: për të gjitha llojet e qumështit;
• Analizë e shpejtë: më pak se 30 sekonda;
• Nuk kërkon reagente të veçanta;
• Nuk ka nevojë për përgatitje, kalibrim dhe rregullim;
• Nuk ka nevojë për mirëmbajtje dhe shërbim;
• Kompakte, e lehte dhe e besueshme;
• Të përshtatshme për punën e përditshme;
• Gati për të vepruar brenda 5 sekondave pas ndezjes;
• Ndërfaqja: Lidhja USB e shpejtë;
• Opsion: printer termik dhe softuer i posaçëm për shikimin dhe ruajtjen e të dhënave të analizës.

SPECIFIKIMET TEKNIKE:
• Vëllimi i mostrës: të paktën 500 μl
• Koha e analizës: rreth 30 sekonda
• Gama: 10,000 ÷ 2,000,000 qeliza / ml
• Konsumi aktual: 25W
• Përmasat: 22 x 38 x 26 cm (w x d x h)
• Pesha: 3 kg
PS!
Ka shum rendesi fakti qe pajisjet e laboratorit, analizatoret, proçedurat e analizes te jene ne pajtueshmeri te plote me rregulloret FIL-IDF kjo do te behet e qarte kur QUMESHTI te hyje ne BE.

1.png
1.png (373.64 KiB) Viewed 326702 times2.png
2.png (247.66 KiB) Viewed 326702 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 25 May 2018, 10:13

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Vetitë fizike dhe kimike të qumështit të dhisë

Problemi i ruajtjes së shëndetit dhe për të rritur kohëzgjatjen e jetës së një personi, është një nga synimet më të rëndësishme dhe aktuale. Pa ekuilibruar, të ushqyerit dhe pa zgjidhur problemet mjedisore nuk ka se si te zgjidhen keto probleme, kjo eshte e lidhur me konsumimin e produkteve me kualitet te larte perfshi ketu edhe qumeshtin.
Qumësht dhie - është produkt jashtëzakonisht i vlefsheme që përmban të gjitha amino acidet esenciale, yndyrën dhe të gjitha vitaminat e nevojshme si dhe lendet minerale. Sipas mjekëve, qumështi i dhise ka veti shëruese, ndihmon për të kuruar sëmundje të ndryshme, zgjasin jetën aktive, pa sëmundje. Proteina e ketij qumështi nuk shkakton alergji.
Qumeshti i dhise njihet pak nga konsumatoret, rezultatet e nji sondazhi sociologjik (275 persona të moshës 12-77 vjeç kanë treguar), se 67% e të anketuarve nuk e kanë provuar qumësht dhie. Megjithatë, 217 persona ose 79% konsiderojne qumështin e dhise dhe te lopes të dobishem, edhe pse vetëm pak janë të vetëdijshëm për vetite mjekesore-specifike. Edhe duke marrë parasysh se një pjesë e madhe e popullsisë (60%) nuk kanë shprehur interesim në konsumin e këtij produkti, 40% e njerëzve të intervistuar janë të gatshëm për të blerë qumësht dhie, në qoftë se shfaqet në raftet e dyqaneve tona. Për një qytet me një popullsi prej rreth 65 mijë. është një treg shumë i rëndësishëm. Rezultatet e studimit konfirmuan mungesën e njohurive në lidhje me cilesite e qumësht te dhise dhe produkteve të tij.
Studimi sqaroi vetitë organoleptike te qumeshtit te dhisë dhe qumështit të lopës.
Në mënyrë që të krahasuar cilësinë organoleptike qumeshtit të lopës dhe qumështit te dhise, një eksperiment është kryer në mesin e nxënësve në klasat 9-10 në shkollën tonë (41 njerëz morën pjesë). Mostrat janë qumështra te freskët. Mostrat e qumështit janë krahasuar sipas kritereve te mëposhtme: pamja, era, ngjyrë dhe shije. Vlerësimi i cilësisë së qumështit është bere sipas shkallës së mëposhtme (Tabela 1). Rezultatet e testimit janë paraqitur në Tabelën 2.

Siç shihet nga tabela 2, pothuajse të gjithë treguesit organoleptike jane ne favor ose preferohen ato te qumeshtit te dhise.

Numri dhe madhesia e kokrizave te yndyres ne qumeshtrat e ndryshem ka rendesi nga pikëpamja teknologjike e sidomos ne procesin e prodhimit te gjalpit dhe pikerisht ne momentin e rrahjes se kremes se qumeshtit.
Ndoshta per konsumatoret nuk ka shum rendesi sepse eshte teper teknike POR per nje teknolog qe ka "HABER" nga ky zanat ka shum rendesi, perben nje nga kushtet e procesit te rrahjes Më poshte jepet numri i kokrizave te yndyres ne qumeshtin e lopes dhe qumeshtin e NENES.
Krahasimi i përqendrimit të LF në qumështin e dhive transgenic dhe qumështit të gjirit te nenes.


Pas analizimit te perberjes se qumështit te dhise, qumësht dhie dhe qumështi i lopës LF u gjet se përbërja e qumështit yndyrë, proteina dhe lactose janë të afërt ne këto parametra:

Të gjitha llojet e qumështit (lopë, dhi dhe dhi me laktoferrin) në parametrat e fiziko-kimike janë të destinuara për prodhimin e produkteve ushqimore, duke përfshirë produktet për qëllime të veçanta.
Për qumësht dhie kërkesa eshte e vogël në mesin e popullatës, ndonëse vetitë e saj fizike dhe kimike dhe shijen e saj tejkalon qumeshtin e lopës. Njerëzit nuk i njohin cilesitetë medicinale të vlefshme te qumështit te dhise. Eshte e nevojshme nji fuashate reklamuese per t`i njohur njerezit dhe kerkesa do te rritet vazhdimisht. Mjekët pohojnë se proteina qumështit te dhise nuk shkakton alergji, propozojnë që të përdorim qumësht dhie për përgatitjen e ushqimit të fëmijës. Është e mundur që të përdoret për këto qëllime, qumësht dhie me laktoferrin keshtu do te merret perberesi natyral qe ndodhet ne qumeshtin e NENES

Për të përcaktuar efektin e temperaturave të ulëta mbi vetite organoleptike të qumeshtit te dhisë dhe qumështit të lopës. U moren nga 200 ml qumesht dhie dhe qumesht lope dhe u vendosen në frigorifer. Më pas qumështi është shkrirë në temperaturë dhome, krahasohen vetitë organoleptike të qumështit para dhe pas ngrirjes. Rezultatet janë paraqitur në Tabelën 4

Kur ngrin qumeshti i dhisë dhe qumështi lopës në frigorifer zbulohet se shija e qumështit te dhise përkeqësohet.
Konkluzioni: Nuk rekomandohet të ngrijë qumeshti i dhise, pasi ndikon negativisht në shijen e qumështit.

1.png
1.png (14.66 KiB) Viewed 322393 times


2.png
2.png (19.59 KiB) Viewed 322393 times


3.png
3.png (52.53 KiB) Viewed 322393 times


4.png
4.png (68.34 KiB) Viewed 322393 times


5.png
5.png (23.83 KiB) Viewed 322393 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 19 Jun 2018, 16:15

INDUSTRIA E QUMESHTIT


QUMESHTI – USHQIM I DOBISHEM APO I DEMESHEM ??!!!

Nuk duhet te çuditemi që perseriten ngandonjehere temat per aresye se ka fakte te reja bindese nga burime serioze shkencore dhe un mendoj t`ua transmetoj te gjithe te interesuareve.

Permbajtja e larte e proteinave ne qumesht thithe Kalciumin nga kockat !

Që ne moshen femijenore na kane mesuar te pijme qumesht qe te behemi te forte, degjojme vazhdimisht se nepermet qumeshtit marrim Kalciumin, dhe po te mos konsumojme qumesht kockat tona behen te thermueshem dhe rezikohemi nga osteoporoza. Kjo eshte njera ane e medaljes, sepse ne te njejten kohe ekziston edhe nji kendveshtrim tjeter ku sipas disa studjueseve qumeshti i fresket ne pergjithesi nuk eshte aq i dobishem sa thuhet madje keta mendojne se qumeshti jo vetem qe nuk te rinon por perkundrazi te plake!! dhe eshte shkaku kryesore i arteriosklerozes.
Yndyra e qumeshtit grumbullohet ne muret e arterieve dhe dihet se ato jane te demeshme, por nje dietolog i njohur Stiven Siipi i cili ka studjuar lidhjen midis semundjeve koronare dhe ushqimeve qe konsumohen, duke marre te dhena edhe nga Organizata e Boterore e Shendetit, rreziku me i madh vjen nga proteinat e qumeshtit dhe ne vend te dyte vijne yndyrnat e qumeshtit. Nje tjeter studjues Benxhamin Spok, mjek pediater keshillon nenat te mos u japin qumesht femijve, sepse sipas tij burrat rrezikohen nga kanceri ne prostate.!!!!
Qendrime te kunderta ndaj perdorimit te qumeshtit jane shtuar shume sidomos kohet e fundit, por te mos harrojme se ekziston teoria e vertete e provuar shekuj me radhe dhe e kthyer ne tradite se qumeshti mbetet ushqimi më i dobishem. Nji pale thone se permbajtja e larte e proteinave ne qumesht thithe Kalciumin nga kockat, ndersa te tjeret konfirmojne se ky Kalcium eshte jetedhenes per organizmin.

Si qendron e VERTETA ??

QUMESHTI PERМBAN VITAMINEN B12 (jetedhenese)
Nga pikepapamja fiziologjike te ushqyerjes, qumeshti ka vlera te larta biologjike sepse permban te gjitha lendet ne menyre te balancuar dhe siç eshte perkufizuar nocioni QUMESHT kohet e fundit ku midis te tjerave thuhet se keta perberes qendrojne ne harmoni me njeri tjetrin fjala eshte harmoni per organizmin tone dhe ska produkt tjeter me nji raport te tille te komponenteve prandaj mirepritet nga organizmi i njeriut.. Qumeshti nuk eshte vetem produkt ushqimore por edhe faktor mbrojtes dhe rolin kryesore e kane lendet ushqyese me vlere te madhe si : Proteinat, kriperat minerale, vitaminat e sidomos ato te grupit B midis tyre Vitamina B12 teper e rendesishme per jeten e organizmit tone, imunoglobulina, antigenet dhe shume te tjera. Per te gjithe ne eshte e njohur se qumeshti dhe produktet e tij jane burimi me i mire per pervehtesimin e lehte te Kalciumit dhe ky mineral kuptohet se sa i rendesishem eshte per kockat dhe dhembet. Te tjera lende me vlere te madhe qe permban ky produkt jane Fosfori dhe Vitamina D. Mungesa apo marrja ne sasi te pamjaftueshme e qumeshtit rrite riskun e osteoporozes.
Akuzuesit deri tani nuk kane guxuar te hedhin poshte vleren e veçante te Kiselo Mljako (Kosi) dhe qe nuk e ka asnje produkt tjeter ushqimor ky se bashku me produktet e tjera acido laktike bejne pjese ne ato qe quhen PROBIOTIKE – produkte keta qe permbajne baktere acido laktike dhe kane veprim te fuqishem antimikrobik; frenojne shumezimin e mikroorganizmave te demeshme duke dhene efekte te dobisheme per organizmin e njeriut. ( Kush nuk i ka te qarta.dobite PA KUFI te PROBIOTIKEVE le te lexoje qindra faqe literature shkencore qe shkruhet per to). Materjal i bolleshem ekziston edhe ne Shqip.

Disa efekte te padeshirueshem.

Qumeshtrat me permbajtje te larte yndyre jane aterogenik dhe duhet te largohen nga tavolina e ngrenies nuk ka vend per diskutim sidomos per njerezit me semundje koronare te zemres, dhe me risk per semundjet e eneve te trurit. Gjalpi, krema e qumeshtit, qumeshtrat me yndyre te larte qe konsiderohen te gjithe ata qumeshtra qe permbajne mbi 3.5% yndyre, djatherat me permbajtje te larte yndyre ( qe per fat te keq prodhuesit tane nuk e njohin djathin me gjyse yndyre sepse jane larguar nga nje operacion - hallke e domosdoshme ne procesin teknologjik te çdo produkti = STANARTIZIMI I YNDYRES NE QUMESHTIN SI LENDE E PARE) qe disa dekata me pare dinte t`a prodhonte sipas standartit edhe tekniku ne baxhon me te larget!!!
Yndyra e rregullon shijen produktit por duhet konsideruar e rrezikeshme “si sirenat e Odises” duke konsumuar sasi te madhe sejcili do t`i shtoje vehtes disa kgr. dhe pa harruar demet ne enet e gjakut shkaku eshte i qarte sepse kjo yndyre permban sasi te madhe acide yndyrore te ngopur. Per te moshuarit keshillohet qumesht me yndyre nen 2% si dhe gjize me pak yndyre, kreme dhe djathera me yndyre te ulet.
Ata qe kane alergji ndaj qumeshtit te fresket nuk duhet t`a konsumojne. Ushqyerja e femijeve te vegjel shume heret ( para se te mbushin 9 muaj), rrite riskun per alergji ndaj qumeshtit kjo sepse konsumimi ne sasi te madhe ne femijerine e hereshme, rrite nivelin e antitrupave ndaj proteinave te qumeshtit te lopes. Keshtu mund te rritet risku i diabetit Insulino – vares, sidomos ata qe e kane ne trashigemi.
Le te jete e qarte nga te gjithe se mbi bazen e njohurive bashkekohore te konfirmuara nga shkencetaret si dhe te dhenat a panumurta te Organizates Boterore te Shendetit si dhe te gjitha shoqatat nacionale te specialisteve te ushqimit jane KATEGORIK se qumeshti dhe produktet e qumeshtit jane te dobishen per shendetin e njeriut. Konsulentet e ushqyerjes shume te sigurte keshillojne çdo dite te konsumohet qumeshti dhe produktet e qumeshtit ne sasira normale dhe eshte e DOMOSDOSHME per njerezit e moshuar dhe femijet mbi 7 vjeç qumeshti te jete me permbajtje te ulet yndyre.

Kjo voglushe ju pyet a duhet t`a nderpres plotesisht qumeshtin??!!!

Ne qofte se beni pjese ne njerezit qe e keni vertetuar se qumeshti ju ndikon keq, ju krijon gazra dhe fryerje por megjithate jeni te lekundur per t`a ndaluar, keni tre variante per vehten tuaj:
.1. Te vazhdoni te pini shume qumesht, por do te ndjeheni keq dhe rrezikoni shendetin tuaj.
.2. Të pini me pak qumesht dhe kryesisht konsumoni produkte qumeshti te fermentuara dhe do te ndjeheni keq me ralle.
.3. Te nderprisni qumeshtin dhe nenproduktet e tij dhe do te ndjeheni shkelqyeshem.
E me gjithate ne qofte se nuk duroni dot pa keto produkte, varianti me i mire eshte te konsumoni Kiselo Mljako ( Kos) - Jogurt sepse bakteret gjate fermentimit kane konsumuar sasi te madhe Laktoze ndaj se ciles shume njerez kane Intolerance.


INTOLERANCE NDAJ LAKTOZES


Nji pjese e njerezve e humbin privilegjin per te pire qumesht te fresket madje pa mbushur moshen 10 vjeç shkaku eshte mungesa e aftesise per te zberthyer sheqerin e qumeshtit (Laktozen) sepse enzimi LAKTAZE qe zberthen LAKTOZEN prodhohet deri sa ushqehet me qumeshtin e NENES kurse me vone nderpritet prodhimi i saje nga organizmi e pikerisht ne zorret e holla qe zberthen LAKTOZEN ne dy komponente Glukoze dhe Galaktoze. Çfare ndodhe ne qofte se vazhdojme te konsumojme qumeshtin edhe ne qofte se nuk prodhohet enzimi LAKTAZE ne organizem?
Mungesa e LAKTAZES shkakton fermentimin e saje ne zorren e trashe, sepse nuk eshte zberthyer me pare. Atje ajo behet nji burim ushqimi shume i mirepritur nga bakteret e ndryshme qe ndodhen ne aparatin tretes keshtu ajo zberthehet ne bark, duke krijuar shume simptoma te bezdiseshme si; fryerje e barkut, dhe dhimbje ne stomak, gazra, diare,madje ne disa raste edhe vjellje.
Simptomat zakonisht çfaqen 30 minuta deri 2 ore mbasi eshte konsumuar qumeshti, shenjat jane te ngjashme me ato te shqetesimeve te ndryshme ne aparatin tretes dhe te asimilimit dhe duhet kujdes se mund te ngaterrohen, POR ne qofte se çfaqen sa here qe pini qumesht atehere eshte plotesisht e mundur qe ju keni Intolerance ndaj LAKTOZES nuk eshte per t`u alarmuar sepse nga kjo vuan gjysa e botes, por duhet bere diagnostikimi me anen e testit klinik ndersa ju do te benit punen me te mire sikur te nderprisni te gjitha produktet e qumeshtit dhe dhe vezhgoni me kujdes a do te permiresohet gjendja e juaj.

Çfare eshte mbrapa luftes kunder qumeshtit ?

Ne rolin e ushqimeve per organizmin e njeriut gjethenje ka sugjerime kaotike si rezultat i studimeve dhe keshillave te eksperteve ose jo ekspert.
Per te gjykuar sa me drejte mjafton te veme ne funksionim trurin me bon – sens per te gjetur parimet dhe rregullat e te ushqyerit. Dihet se ushqimet e fresketa dhe natyrale jane me te mira se ato te konservuara. Po ashtu duhen bere mire llogarite per futjen e substancave te ndryshme kimike e biologjike, ne prodhimin e produkteve bujqesore. Ka kohe qe po behet nji fushate kunder konsumimit te qumeshtit dhe produkteve te tij madje disa mendojne se duhet kaluar ne konsumimin e qumeshtit te Sojes me gjithe se edhe per te ka kritika!
Ka raporte dhe relacione per demin qe sjelle qmeshti dhe produktet e tij, duke perfshi edhe semundje fatale siç thote Dr. Aldo Mauro Bottura apo ajo qe quhet Paleodieta ku behet pyetja? Jemi njerez apo Viça ? qe bazohet ne bindjen se njeriu modern eshte ne thelb i njejte me njeriun primitiv mijera vjet me pare, dhe per kaq kohe nuk ka mundur te evuloje prandaj nuk pranon ushqime qe nuk jane si atehere.!
Edhe ne nji konkluzion shkencor ku thuhet se ne 100 persona qe konssumonin qumesht dhe produktet e tij ne sasi shume te medha kishin pasoja, por vete ata kane pohuar se kjo e keqe nuk u erdhi nga qumeshti por nga sasia e tepert e yndyrnave. Nji ushqqyerje normale me qumesht dhe produktet e tij jo vetem i ben mire organizmit por eshte edhe i domosdoshem.

KUR QUMESHTI MUND TE BEJE KEQ ?

Ben mire thone disa, madje parandalon Osteoporozen, ben keq thone te tjeret, i hap rrugen llojeve te ndryshem te tumoreve, te gjirit dhe prostates dhe jane pergjegjes per disa alergji ushqimore. Ja dhe zbulimete e fundit shkencore:

Nji gote qumesht mjafton.
Qumeshti eshte ushqimi i pare per te porsalindurit per çdo specie gjitaresh,dhe mbaron me ndarjen e gjirit mirepo vetem foshnjet e njeriut vazhdojne t`a konsumojne ate, megjithe se ne sasi te ndryshme ne vartesi me racen, menyres se jeteses etj.
Nji raport studimesh mjaft i nderlikuar konfirmon opinjonet e disa dietologeve te cilet vene ne dyshim te mirat qe sjelle konsumimi i qumeshtit te kafsheve deri sa arrijne t`a konsiderojne te demeshem per shendetin.!!!!!!!


BEN KEQ MADJE SHUM KEQ!!

Fantazma e diskutimit eshte kanceri ne prostate dhe gji “ Evidencat Statistikore “ thone se ka lidhje midis semundjes dhe konsumit te ketyre produkteve. Ne USA jane mbajtur evidence ne persona te ndryshem te ndare ne dy grupe nji grup qe konsumon sasi te madhe qumesht dhe produktet te tij dhe grupi tjeter shume pak, ne grupin e pare probaliteti i zhvillimit te kancerit te prostates eshte 30 % me teper. Ne nji mbikqyrje tjeter shifra ka qene edhe me e madhe. Por konkluzioni eshte se ekziston nji lidhje midis Kalciumit dhe semundjes sidomos kur merret 2 gr e mbi 2 gr. ne dite po te njejtat perfundime jane nxjerre edhe per kancerin e gjirit tek femrat.

Maredheniet me masen kockore.

Kalciumi qe ndodhet ne qumesht dhe produktet e tij, a kontribon ne fortesine e kockave? A e eshte mbrojtje ndaj Osteoporozes? Rezultatet e National Health and Nutrition Examination Survey (Stati Uniti) nuk le hapsire per dyshim, futja e Kalciumit nuk jep efekt mbrojtes! Dhe i mshohet sidomos abuzimit ne sasi dhe vete amerikanet kane pohuar se nji gote qumesht ne dite eshte krejt e pademeshme.

MBROJTJA
Menjehere vjen reagimi i pare shume i forte nga vete amerikanet nga Gregory Miller, vice presidente del National Dairy Council, Lobi me i fuqishem Amerikan per qumeshtin dhe produktet e qumeshtit “ Kerkime te tjera shkencore tregojne per nji lidhje te ngushte midis konsumit te qumeshtit dhe produkteve te tij per shendetin e njeriut si dhe per forcimin e sistemit se kockave, per stabilizimin e presionit te gjakut deri ne shifra normale, dhe nji reduktim i konsiderueshem te rrezikut te zhvillimit te kancerit duke dhene spjegimin shkencore se duhet te jete nji faktor i jashtem qe çorodite shtimin e qelizave dhe studimet per t`i njohur keto vazhdojne por pa u lekundur eshte arritur konkluzioni se : Konsumimi i rregullt i produkteve te qumeshtit redukton rrezikun e tumorit ne gji mbas menopauses, sqaron: Marjorie L. McCullough al congresso dell'American Cancer Society (Atlanta, dicembre 2005), bazuar ne studimin shkencore ne 68876 gra.

Qumeshti dhe produktet e tij bejne KEQ ? Fallso Me pi qumesht rritet risku i osteoprozes si dhe tumoreve te ndryshem? Qumeshti dhe produktet e tij bejne mire. Me ne fund nji lajm i vertete keshtu pretendon auitoriteti i Ushqimit.

NJI USHQIM NATYRAL I KOMPLETUAR

Qumeshti eshte nji ushqim i kompletuar ( ne saje te proteinave, sheqerit dhe yndyres ne perqindje te ekuilibruara ne vartesi edhe me zonen) por gjithashtu i pasur me vitamina dhe Kalcium. Gjethenje eshte keshilluar te konsumohen 2 – 3 porcione/dite nji porcion eshte 125 ml. ekzagjerimi vertete nuk keshillohet, por te mos harrojme se kjo vlen per çdo ushqim. Ndodhe qe qumeshti shkakton problem ne tretje por kjo nuk do te thote se ben keq, me teper eshte tejkaluar doza sidomos ne moshe te madhe ne kete rast perpunohet deri ne pakesimin e laktozes.


QUMESHTI DHE KOCKAT NE FEMIJERI

Nji studim i vitit 1994 paraqitur ne sull’American Journal of Epidemiology deklaronte se produktet e qumeshtit duke permbajtur proteina shtazore, akuzohen se rrisin acidet ne gjak duke shkaktuar osteoporoze, kjo teze e gjitha eshte e pergenjeshtruar gjeresisht, ne realitet qumeshti dhe sidomos djatherat permbajne amino acide qe mbajne aciditetin ne nivele te uleta. Dhe nuk provokojne asnjehere acidoze metabolike.

…NE MOSHE TE RRITUR

Edhe me avancimin e viteve ne jeten e njeriut shkenca ka zbuluar ndikim pozitiv per kete ushqim te kompletuar, i cili furnizon me Kalciumin e çmuar. Nji studim Kinez ne vitin 2012 nga Department of Nuclear Medicine (Huashan Hospital, Fudan University di Shanghai) ka raportuar se konsumi i 250 mgr Kalcium çdo dite ndikon perkohesisht ne riskun e humbjes se densitetit kockor, per kete eshte provuar ne 141 gra kineze pa osteoporoze dhe te moshes 45 dhe 65 vjeçe ne post – menopause mbas 2 vitesh, te cilat jane ndare ne tre grupe, per 18 muaj respektivisht kane konsumuar qumesht lope me 250 mg Kalcium, qumesht Soje me 250 mlg Kalcium dhe nje tjeter lloj qumeshti. Ne fund te periudhes humbja e densitetit mineral te kockes ne kolonen vertebrale ka rezultuar ne grate qe kane marre 250 mgr Kalcium si ne qumeshtin e lopes ashtu edhe ne qumeshtin e Sojes pra shkaku eshte sasia e tepruar e Kalciumit.!!!!


NDIKIMI I POPULLSISE

Shume flitet per popullaten orientale, e njejta gje eshte edhe per japonezet te cilet e kane si tradite qe nuk konsumojne qumeshtin, dhe sipas dikujt ky eshte shkaku qe ata nuk jane te predispozuar per tumore ne prostate etj. Kjo eshte nji shaka e vertete, por nuk duhet harruar se kjo popullsi konsumon shume produkte ushqimore qe i mbron ata nga keto lloj semundjesh, ata dallohen per konsum shume te paket te mishit te kuq, konsumojne shume peshk, fruta dhe perime.
Ne mbeshtetje te faktit se qumeshti eshte i pademeshem sherbejne nji numur i madh studimesh per keto produkte spas shtrirjes gjeografike.

QUMESHTI, KALCIUMI DHE VITAMINA D

Evolucioni i njerezimit tregon se ne rajonet (zonat) te ekspozuara ne drite te forte, konsumimi i qumeshtit ne menyre progressive ka ardhe duke u ulur kjo edhe sepse Kalciumi merret shume mire edhe nga produktet vegjetale te cilet permbajne gjthashtuj Vitaminen D. Ne vendet veriore ku ka ekspozim me te ulet ndaj drites si konseguence eshte me pak Vitamine D, qumeshti dhe derivatet e tij jane te pazevendesiueshem per burim Kalciumi.


NJI USHQIM PER TE GJITHA MOSHAT

KONKLUZIONI? Eshte ushqim vertete per te gjithe. Dhe nuk perfillen ma mendime si: ben dem etj. per te vetmen aresye sepse njeriu eshte i vetmi gjitar qe edhe ne moshe te rritur pin qumeshtin. Un do te shtoja se edhe gjitaret e tjere bejne te njejten gje, mbaj ne mend ne femijerine e hereshme dhe mjafte te varfer, familjarisht na kane ndihmuar bagetite per nji mireqenie disi me te mire se te tjeret. Ne ate kohe me kujtohet mire se si qingji goxha i rritur po ashtu edhe viçi madh pinin qumesht tek e ema pa asnje divergjence POR siç duket eshte “ Konflikti i Interesit “ midis viçit dhe pronarit te viçit qe nuk e lejon kete vazhdimesi ???!!!

1.png
1.png (176.77 KiB) Viewed 311791 times


2.png
2.png (181.73 KiB) Viewed 311791 times


Kjo voglushe ju pyet A duhet te pij qumeshtitn.png
Kjo voglushe ju pyet A duhet te pij qumeshtitn.png (177.57 KiB) Viewed 311791 times


4.png
4.png (71.2 KiB) Viewed 311791 times


5.png
5.png (360.43 KiB) Viewed 311791 times
INDUSTRIA E QUMESHTIT

A MUND TE PRODHOHET DJATHE PA YNDYRE ?

Jane disa te njohur dhe miqet e mi, te cilet marrin vesh nga ushqyerja e shendeteshme dhe vazhdojne të më pyesin: A mund te prodhohet djathe me sa më pak ose PA YNDYRE?
Pyetje qe i takon kohes se MESJETES!!!
Do te perpiqem t`a sqaroj thjeshte qe te kuptohet nga te gjithe per vete faktin se permbajtja e larte e yndyres ne djathe e cila luhatet nga 26 – 30 % nuk mirepritet nga organizmi i atyre që nuk kane treguese klinik normal, Kolesterol te larte, probleme ne enet e gjakut, qe mund te jene te moshuar megjithese më shume po ndodhe tek te rijte (obez).
Specialistet rekomandojne të kosumohet rreth 60 gr djathe si norme ditore, kjo do te thote se ne organizmin tone hyjne 18 gr yndyre shtazore po keta specialiste me te drejte, keshillojne të konsumojme çdo dite 150-200 gr qumesht, 125 gr Kos – Jogurt, si dhe 125 gr PROBIOTIK tjeter qe mund te jete; Kefiri i pakrahasueshem,ose Aktimeli, ose Aktivia etj. etj. mirepo keta produkte ne treg ofrohen me 3.5%, 1.5% dhe 0% ne qofte se i konsumoni me yndyre te plote kane hyre ne organizmin tuaj edhe rreth 20 gr yndyre plus 18 gr yndyre që eshte nje racion minimal djathe qe nuk besoj se ka shqiptar qe e zbaton (duke perfshi edhe vehten time!!!) po pak gjize-rikote nuk ka nevoje organizmi i yne ??? a e dini sa e ka permbajtjen e yndyres RIKOTA qe tregetohet ne supermarket ?? me krenari te pergjigjet shitsja (qe ska aspak haber nga ky zanat): Eshte kremozo shume e shijshme ka 12% keshtu ne qofte se keni vendose te mos i privoni vehtes pak RIKOTE e cila eshte nje mrekulli midis produkteve te qumeshtit = burim kryesore per formimin dhe forcimin e muskujve etj. sepse permban PROTEINAT E HIRRES te gjitha se bashku bejne mbi 50 gr yndyre e paster ka hy ne organizmin tone, lidhur me pasojat nuk jam un ai qe duhet të bind konsumatoret!!! ndersa duke i marrë me sa më pak yndyre ju i keni bere nje te mire organizmit tuaj.
Eshte pyetja më naive; a mund te prodhohet djathe me pak ose aspak yndyre???!!!!(Kjo pyetje nuk duhet bere).
Ne çdo vend te botes atje ku punohet me teknologji dhe standarte, per çdo lloj djathi eshte ndertuar standarti (ku jane pranuar nga te gjithe ) kerkesat organo-leptike dhe fiziko-kimike, midis ketyre kerkesa shenohet permbajtja e yndyres, e cila mund te jete 1/2 (gjyse) yndyre per te gjithe ata qe nuk e duan me yndyre te larte. Mirepo eshte nji fakt; ne qofte se yndyra e tepert eshte demeshme – AMINO-ACIDET te shumte ne lloje dhe ne sasi qe jane ne djathin e STAZHIONUAR PLOTESISHT, jane TEPER TE DOMOSDOSHEM per te gjithe njerezit, jane baza e ndertimit te qelizes dhe ripertritjes se organeve, dhe keta amino-acide si zor t`i gjeni ne produkt tjeter ushqimor ne harmoni te tille (kane pohuar shkencetaret), kjo do te thote patjeter do te konsumohen djatherat si dhe qumeshti me te gjithe nenproduktet e tij POR te ngulitet ne mendjen e sejcilit dhe te kerkohet që keta produkte te jene me sa me pak yndyre aq sa ia doni te miren vehtes tuaj. STOP thenies primitive ; më shijon se ka yndyre!!!!!
Duke i dhene pergjigje pyetjes; PO, mund te prodhohet djathe PA PERMBAJTJE YNDYRE, por ne qofte se doni mendimin tim, do te thoja, te mblidhen specialistet e afte duke perfshi edhe mjeket te cilet do te percaktojne % e yndyres ne djathe deri ne ç`mase mund te mos demtoje shendetin e atyre qe u bene me shum dem, te hartohet standarti, te hartohet KARTA TEKNOLOGJIKE per prodhimin te kerkohet zbatimi me rigorozitet , dhe se fundi konsumatori mbasi t`i lexoje ne etikete le te beje zgjedhjen e tij, ne kete rast i kerkohet nji sakrifice e vogel = nuk do te jete aq i shijshem POR efektet ne dobi te shendetit jane te dukeshme, per t`u bindur plotesisht pyeteni mjekun – kardiollog.

Se si realizohet ne praktike lexo Librin- 1.

Per aresye te ndryshme e sidomos per mungese njohurishe teknike jane neglizhuar hallka te domosdoshme te procedurave teknike ne pergatitjen e produkteve te qumeshtit E PARA: Eshte standartizimi i permbajtjes se yndyres ne lenden e pare QUMESHTIN e destinuar per pergatitjen e produktit
Një fabrikë qumështi ose punishte mbeshtete ne rrezet e prodhimit që nga përvoja e vet shumë vjeçare edhe mund t`i ndryshojë.
Në tabelën e rrezeve jepen rrezet e unifikuara duke pasë si bazë yndyrën e qumështit në mpiksje, pra kjo yndyrë e shpërndarë në atë sasi djathi sipas rrezes përkatëse, yndyra në djathë do të jetë sipas standartit qe e kemi vendose vete dhe eshte ligj te zbatohet nga te gjithe.
Konsumatoret e kane te veshtire t`a kuptojne por kete po u a kujtoj teknikeve te cilet e kane harruar. Si kuptohet kjo tabele.

SHEMBULL:
Duam te prodhojme Djathe Kaçkavall Cilesi e PARE.
Qumeshti i Deles ne momentin e mpiksjes duhet te jete me 6% yndyre
Qumeshti i lope-dhise “ 4% “
Pikrisht ketu qendron zgjidhja ne qofte se konsumatoret e kerkojne djathin me yndyre me te ulet le t`a bejne zgjedhjen ata ne manovrojme duke ulur % e yndyres se qumeshtit ne momentin e mpiksjes. Keshtu veprohet per te gjithe produktet e tjere.
Teknikisht eshte zgjidhur menyra e veprimit per te rregulluar % e yndyres ne qumesht sipas shkalles se mekanizimit dhe kushte e punes ne qendren e perpunimit te qumeshtit që nga baxhoja dhe deri te fabrika moderne. Duhet et studjohet literature teknike nuk merret zanati ne Internet. Kurrë nuk do te zgjidhen keta probleme teknike pa nje SHKOLLE PROFESIONALE
Në qoftë se yndyra e qumështit në mpiksje është më e vogël dhe rrezja realizohet atëhere djathi do të ketë yndyrën nën standart dhe si i tillë vlerësohet cilësi e dytë, ka çmim më të vogël ose kur yndyra e qumështit në mpiksje është më e lartë dhe rrezja realizohet normalisht, atëhere kemi djathë me yndyrë më të lartë se sa kërkon standarti kjo do të thotë HUMBJE EKONOMIKe. Këto rreze kanë qenë në fuqi disa dekada dhe nuk njoh deri tani ndonjë studim në shkallë republike për të bërë diçka më të mirë, kjo i përket së ardhmes. Sot mendoj se është e drejtë të punohet me këto normativa.

1.png
1.png (112.5 KiB) Viewed 308930 times


2.png
2.png (158.14 KiB) Viewed 308930 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: TEKNOLOGJIA E PERPUNIMIT TE QUMESHTIT - TRADICIONALE DHE BASHKEKOHORE

Postby Fatlum Dibra » 03 Sep 2018, 09:25

22. 08. 2018
A E NJIHNI DJATHIN V I Z E ?!

Eshte djathe i njohur mire ne vendin tone por konsumatoret e sotem nuk arrijne t`i dallojne djatherat sipas tipit! dhe sipas klasifikimit që ben teknologjia kudo ne bote, me sa kam kuptuar edhe teknologet e sotem (perjashto ata qe kane mbaruar shkollen profesionale dhe kane pervoje te gjate ne prodhim, mos të flasim per shumicen e shitesave qe nga ana teknike jane ne kuoten 0.
sepse eshte arritur deri atje sa me termin kaçkavall kuptohen disa djathera te forte !!! ky eshte gabim dhe do te thellohet edhe me tej ne qofte se nuk do te merren njohurite teknike per kete specialitet kaq te rendesishem në shkollen profesionale STOP ketyre emertimeve te çuditeshme Djathe nga Gjirokastra – Saranda – Shkodra – Progonati etj. etj, Djathi ka emrin e vet, procesin teknologjik, standartin – perberjen dhe te gjithe treguesit sipas standartit, kohen reale te stazhionimit, keto i duhen konsumatorit pak rendesi ka se kush e prodhon, gjithesesi jam i bindur se do te ndergjegjesohen prodhuesit, do te jene me te sakte, te zgjerojne më tej njohurite, madje te kalojne edhe ne prodhimin e djatherave te rij, te ngjashem me djatherat tone tradicional, siç eshte p.sh. Djathi Gruer (Graviera) i ngjashem me djathin Kasher (Kaçkavall) qe prodhohet tek ne dhe konsumohet nga popullsia e zones tone të Ballkanit etj.

DJATHI VIZE

Bën pjesë në grupin e djathërave të fortë me ngrohje të dytë në temperaturë të lartë, kri¬poset me kripë të thatë dhe shëllirë. Si lëndë e parë përdoret qumështi i deles si dhe qumështi i lopës, i cili duhet të jetë i pastër, i freskët dhe me yndyrë të plotë. Qumështi i deles të ketë aciditet jo më shumë se 26ºT kurse qumështi i lopës jo më shumë se 20ºT. Në qoftë se aciditeti është më i lartë konsiderohet i papërshtatshëm për djathin Vizë. Pasterizimi bëhet në 65÷68ºC për 20÷30 min, ose 72-74oC për 15-20 sek.
Mpiksja – Bëhet me 32÷36ºC në vartësi me kohën, aciditetin, yndyrën etj, në kohë të ngrohtë mpiksja bëhet në temperaturë 32÷44ºC në stinën e ftohtë 34-36ºC, mpiksja zgjat 45÷50 min. Gjatë procesit të mpiksjes, qumështi mbulohet me kapak ose napë të pastër dhe tempera¬tura nuk duhet të ndryshojë.
Përpunimi i masës së mpiksur - Bëhet kthimi i sipërfaqes në thellësi 1÷2 cm, lihet në qetësi për 5 min pastaj bëhet prerja e djathit me anën e thikës deri në fund të kazanit në copa të barabarta katrore me madhësi 6÷8 cm. Pastaj prerje të tërthorta në trashësi, lihet 2÷3 min qetësi dhe me anën e lopatës së djathit bëhet kthimi i të gjithë sasisë së djathit kjo bëhet me qëllim që temperatura e ngrohjes së dytë të jetë njëlloj në të gjithë masën e djathit, bëhen 2÷3 min pushim dhe përsëri pritet më thikë në copa katrore me përmasa 2÷3 cm. Bëhen 5 min pushim, më tej masa e prerë thërrmohet. Thërmimi bëhet duke e përzjerë masën e prerë me thikat e thërmimit deri sat ë formohen kokrriza djathi në dimensione sa një kokërr misër. Më tej bëhet pjekja e djathit.
Ngrohja e dytë ose siç quhet nga mjeshtrat e djathit “PJEKJA EDJATHIT” në kazan luan rol të rëndësishëm në sigurimin e cilësisë së
mirë të djathit Vize.
Djathi trazohet me lopaten e drurit për 5÷6 minuta dhe ngrohet deri në temperaturën 45÷46ºC, zakonisht duhet ngrohur 10ºC mbi temperaturën e mpiksjes, në qoftë se mpiksja është bërë në 35ºC ngrohja e dytë bëhet në 45ºC duke pasë kujdes që rritja e temperaturës të bëhet në mënyrë graduale dhe të trazohet va¬zhdimisht masa e djathit. Sapo arrihet temperatura e nevojshme, ngrohja ndërpritet menjëherë, kurse trazimi vazhdon për 30 min deri sa kokrrizat e djathit fitojnë fortësinë e duhur, kjo provohet siç u tha më lart: Merren disa kokrriza djathi me dorë dhe shtrëngohen në grusht. Hapet dora, ato shpërndahen lehtësisht dhe nuk ngjiten kjo tregon se djathi është pjekë plotësisht. Ngrohja e dytë dhe pjekja e kokrrizave bëhet në vartësi me kushtet në kazanë me këmishë që kanë mundësi ngrohje dhe ftohje dhe në vaskat speciale të djathit trazimi bëhet mekanik dhe nuk është i lodh¬shëm, temperatura ngrihet gradualisht.
Formimi i djathit – Mbas ngrohjes së dytë, lihet në qetësi, në mënyrë që masa e djathit të bjerë në fund të kazanit, pastaj ndahet në aq pjesë sipas formave të llogaritura, që në çdo formë nevojiten 35÷40 lt qumësht. Format janë rrathë cilindrikë me diametër 30 cm dhe lartësi 10 cm pa fund dhe kapak, merret djathi nga kazani përpunohet me duar në tavolinë që t’i nxirret hirra dhe vendoset në kallëp duke e mbështjellë me napë, në qoftë se ka mbetur djathë nga ai i darkës për mëngjes duhet të ruhet me kujdes në vende të freskëta dhe të pastërta, të nesërmen mbasi të mbahet 5 min në ujë të ngrohtë me temperaturë 60ºC grihet dhe bashkohet me sasinë tjetër të djathit.
Presimi – Djathi duhet të jetë mbi lartësinë e kallëpit, të ketë dalë pak sipër me qëllim që kur të ushtrohet presion të vijë në nivelin e kallëpit. Presimi bëhet me peshë 1:5 në fillim ku qëndron 30 minuta dhe gradualisht vjen duke u shtuar, hiqet pesha, nxirret djathi nga kallëpi, hiqet napa dhe djathi vendoset përsëri në kallëp pa napë e cila vendoset vetëm në siperfaqe dhe vazhdon presimi edhe 1 orë me peshë 1:8. Pastaj hiqet napa dhe përsëri vazhdon presimi 1:10 për 1 orë. Mbasi ka përfunduar presimi djathi nxirret nga kallëpi dhe vendoset në tavolinë duke shënuar në rreth datën e prodhimit (nuk lejohet të shkruhet në sipërfaqen e djathit).
Kriposja – Djathi vize kripet me kripje të thatë ose me shëllirë. Kripa duhet të jetë e pastër me kokrriza sa gjysma e KOKRRËS ORIZIT dhe me madhësi të njëjtë, mjeshtrat tanë e vlerësoj¬në tepër këtë kërkesë, kripa para se të përdoret sitet. Djathi mbasi është nxjerrë nga kallëpi lihet 24 orë për t’u tharë, pastaj kriposet lehtë në rreth dhe përsëri vendoset në kallëp, kështu veprohet dy herë në ditë (mëngjes dhe darkë) për 5÷7 ditë. Kur është forcuar pak nxirret përfundimisht nga kallëpi, rradhitet në njëshe në tavolinë, këtu kriposet dhe kthehet dy herë në ditë. Kriposja jepet kryesisht në rreth dhe pak në sipërfaqe. Mbas 2÷3 ditëve djathi vendoset në dyshe, në rafte dhe kripet një herë në ditë por kthehet dy herë në ditë, në mëngjes kripet dhe kthehet kurse në darkë pastrohet dhe vetëm kthehet. Mbas 4÷5 ditëve djathi vendoset në treshe dhe me radhë në katërshe. Djathi i ngritur në treshe kripet një herë në dy ditë, ditën që nuk kripet fshihet dhe pastrohet dhe kthehet gjithashtu i ndërrohet vendi, duke vendosë formën e sipërme poshtë, atë të fundit në mes dhe atë të mesit sipër. Në këtë kohë djathi kripet nga pak në sipërfaqe dhe më rrallë në rreth, kur ngrihet në katërshe kripja në rreth ndërpritet. Djathi vizë merr gjithsej 45 kripje në 60 ditë, prandaj është e nevojshme që tekniku të dijë në çdo kohë numrin e kripjeve që i është dhënë çdo partie djathi në depo. (salla e stazhionimit)Fatlum Dibra 262
Djathi gjatë kriposjes së thatë mund të fryhet, në këtë rast fërkohet me shëllirë dhe nuk kripet, nuk ngrihet në dyshe ose më lart por fshihet më shpesh, dy herë në ditë. Në çdo 35÷40 ditë djathi lahet me ujë të vakët 35÷40ºC duke përdorë furça të forta.
Kriposja me SHËLLIRË e djathit Vize bëhet në vaska të veçanta dhe në vartësi me kush¬tet në prodhim, madhësia e të cilave varet nga sasia e qumështit që përpunohet gjatë ditës. Shëllira ka 18% kripë, përgatitet njëlloj si për djathërat e tjerë, dhe kripja zgjat 4 ditë gjatë kësaj kohe kthehet dy herë në ditë, temperatura e shëllirës është 15ºC dhe mundësisht të mos lëvizë. Kur nxirret nga shëllira vendoset në rafte në njëshe ku qëndron 7÷8 ditë, pastaj në dyshe 15÷16 ditë dhe në treshe 30 ditë pastaj vendoset në katërshe.
Gjatë qëndrimit në njëshe djathi Vize kthehet një herë në çdo ditë dhe fshihet me pece të thatë.
Djathi vize mbasi është kripur me shëllirë merr edhe 15 kripje të thata në sipërfaqe dhe 4 kripje të thata në anë. Rreth 2 gr kripë për çdo formë djathi vize, kjo fillon kur vendoset në dyshe, i bëhet çdo ditë një kripje në sipërfaqe dhe në çdo dy ditë në rreth edhe kur është në treshe kripet vetëm në sipërfaqe nje herë në çdo dy ditë. Në çdo kripje djathi duhet të fshihet mirë me pecë, pastaj bëhet kripja. Në rast se gjatë stazhionimit pa mbaruar ende kriposja shfaqet myku, atëherë djathi duhet të lahet me shëllirë 15% dhe vendoset në tavolinë për të kulluar mandej fshihet mirë me pecë të thatë.
STAZHINIONIMI – Procesi i stazhionimit të djathit Vize fillon që me kripjen por vazhdon 60÷65 ditë në temperaturë rreth 14ºC. Gjatë kësaj kohe në sipërfaqen e djathit formohet myku i bardhë ose i kuq, prandaj djathi vazhdimisht duhet të pastrohet me një leckë të pastër. Pas formimit si dhe gjatë stazhionimit djathi Vize merr një fryrje të lehtë, zakonisht në ditën e 7-të ose të 8-të të prodhimit dhe më vonë kjo formon bira të rrumbullakëta 0,5 cm, që janë specifike dhe të dëshirueshme për djathin Vize. Por në rast se fryerja ndodh para 7 ditëve atëherë kemi të bëjmë më një difekt serioz që shkaktohet nga prania e baktereve Coli aerogenes që do të thotë se pasterizimi i qumështit nuk është bërë mirë, është shkelur higjena në prodhim. Në djathë krijohen vrima të shpeshta të vogla.
Por në qoftë se fryerja bëhet pas 15 ditëve që në praktikë quhet FRYERJE E VONËSHME kemi të bëjmë me një difekt edhe më të rëndë që shkaktohet nga papastërtia dhe aciditeti i lartë i qumështit atëherë djathi fërkohet me leckë të pastër të njomur me shëllirë të ftohtë. Djathi i vendosur në treshe dhe katërshe duhet të zbritet në dyshe dhe në njëshe. Mbas stazhionimit djathi pastrohet, lahet, thahet, parafinoset dhe dërgohet në frigorifer për ruajtje në temperaturë 2÷4ºC me lagështirë relative të ajrit 85÷88%.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to “Bioteknologji Ushqimore”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest