Strategjia e Zhvillimit Rural dhe Bujqësor ne Shqiperi. Vitet 2014-2020

User avatar
Libraria UBT
Posts: 96
Joined: 06 Jul 2015, 19:54
Rreth Jush: Libraria Universitare e UBT-së është një subjekt shërbimi i specializuar në shpërndarjen e librit, pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. E kryen këtë aktivitet që nga viti 1998.

Qellimi i saj është promovimi dhe shpërndarja e librave që kanë si objekt fushat e studimeve universitare të UBT-së, për studentët dhe të interesuarit e tjerë.
Misioni: Të bëhet një pikë gjithnjë e më atraktive për shpërndarjen e librit me profil bujqësine, agrobiznesin, ekonominë, mjedisin, veterinarinë, bioteknologjinë, ushqimin dhe pyjet, për studentët e UBT-së, stafin dhe të interesuarit e tjerë të këtyre fushave.

Libraria Universitare e UBT-së, ofron për studentët dhe lexuesit libra në fushat: Sociologji, Drejtësi, Personalitete, Filozofi, Psikologji, Fjalorë, Histori, Letërsi artistike etj.

Strategjia e Zhvillimit Rural dhe Bujqësor ne Shqiperi. Vitet 2014-2020

Postby Libraria UBT » 08 Aug 2015, 15:03

Vendim i Këshillit të Ministrave
nr. 709, datë 29.10.2014


Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014-2020


Share This


0
0
0
Loading...

Return to “Zhvillimi Rural i Qëndrueshëm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest