KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 04 Apr 2023, 10:32

Latest post of the previous page:

Industria e Qumeshtit dhe Njohuri ne Dobi te Shendetit

. PH-meter PORTATITIV PROFESIONAL PER KONTROLLIN E DJATHERAVE. - HI98165

Është një aparat portativ qe ben matjen e pH-it dhe temperaturës duke përdorur sondën e pH të veçantë për djathrat e FC2423. Ky mjet profesional i papërshkueshëm nga uji është në përputhje me standardet IP67.
HI98165 është furnizuar në një rast të fuqishëm termoformuar që përmban të gjitha pajisjet e nevojshme për të kryer matjet e pH / temperaturës: instrument, sondë dhe zgjidhje kalibruese.
Aplikimet: pH në djathëra te stazhionuar dhe djatherat gjyse te forte. Per ndjekjen e maturimit.
Perbehet:
Konetori Quick-DI
Input USB për transferimin e të dhënave.
Tasto HELP per guida in linea
Matja e pH është thelbësore gjatë gjithë procesit të prodhimit të djathit: nga matjet fillestare të qumështit në hyrje deri në matjet përfundimtare të djathërave të maturuar plotesisht. PH është par-ametri më i rëndësishëm për kontrollin e sigurisë dhe cilësisë së djathit.
Acidimi i qumështit fillon me shtimin e kulturave bakteriale dhe majase se djathit. Bakteret konsumojnë laktozën dhe formojnë acid laktik si rezultat i fermentimit. Acidi laktik i prodhuar do të ulë vle-rën e pH të qumështit. Majaja e djathit shtohet kur qumështi arrin një vlerë të caktuar të pH.
Enzimat që gjenden në majan përshpejtojnë koagulimin (mpiksjen) dhe formojnë një mase viskoze. Për prodhuesit e djathit kur hollojnë majane e djathit është gjithashtu e rëndësishme; uji që perdoret për hollim të kete pH afër pH 7 sepse mund të çaktivizojë funksionin e majase, duke shkaktuar probleme me procesin e koagulimit.
PH e hirrës gjatë perpunimit ndikon direkt në përbërjen dhe konsistencën e produktit përfundimtar. Hirra me një pH relativisht të lartë ndihmon në ngritjen e niveleve të kalciumit dhe fosfatit, duke formuar kështu një koagulat më të vështirë.
Zakonisht vlerat e pH mund të ndryshojnë në varësi të llojit të djathit; për shembull, djathi zviceran është me vlera pH midis 6.3 dhe 6.5, ndërsa djathi i çedër është me vlera pH midis 6.0 dhe 6.2. kur largohet hirra.
Gjatë fazës së kripjes, djathi thith kripën nga shëllira dhe humbet lagështine e tepërt. PH i shëllirës duhet të jetë afër pH e djathit, duke siguruar bil-ancin e joneve të tilla si kalcium dhe hidrogjen. Në rast të ndonjë çekuilibrimi gjatë fazës së kripjes, produkti përfundimtar mund të ketë defekte në kore, ndryshime në ngjyrë, një strukturë më të dobët dhe një kohëzgjatje më të shkurtër.
Tashmë teknologet duhet t`i kene percaktuar keta parametra për çdo hallke gte proçedures teknologjike dhe te afishohen ne repartin e prodhimit te djathit.
Djathrat duhet të kenë vlera pH brenda një gamë të ngushtë me qëllim që të sigurojnë kushte optimale mjedisore për proceset mikrobike dhe enzim-atike që ndodhin gjatë fazës së perpunimit. Kulturat bakteriale të përdorura në fazën e pjekjes janë përgjegjës për karakteristika të veçanta të tilla si vrima në djathëra zvicerane, myk i bardhë në kore tek djthi Brie dhe aroma e djathit Limburger. Një ndryshim në vlerën ideale të pH shkakton jo vetëm efektet e dëmshme për ekologjinë mikrobiale, por edhe strukturën e djathit. Nivelet e larta të pH përfshijnë prodhimin e djathrave më elastike, ndërsa vlerat më të ulëta të pH mund të shkaktojnë brishtësi.
Matja e pH në djathë është shumë e rëndësishme. Djathrat mund të kenë një konsistencë që varion nga ngurta në gjysmë të ngurta dhe të dy kanë tendencë të jenë të forte.
Elektroda e FC2423 e furnizuar me HI98165 është projektuar posa-çërisht për matjen e pH në djathë. Forma e tipit konik dhe trupi i çelik i fuqishëm prej 5 mm në diametër, sigurojnë penetrim të lehtë në djathë pa lënë vrima të mëdha. Përveç kësaj, elektroda është e pajisur me një nyje të hapur që i reziston okluzioneve. FC2423 është një elektrodë pH ideale për përdorim të përgjithshëm në djathrat që lidhet me instrumentin HI98165 përmes një konektori të shpejtë DIN, duke siguruar një lidhje të sigurt, të papërshkueshme ajrore.
HI98165 përdor elektrodën pH FC 2423, e cila ofron funksione të shumta që përmirësojnë matjen e pH në djathë. Trupi i fortë çelik dhe maja konike lejojnë depërtimin në djathë në pika të ndryshme të procesit të prodhimit. Përveç kësaj, një sensor i integruar i temp-eraturës siguron matjet e pH me kompensimin e temperaturës pa nevojën për një sondë të veçantë.
Ph – meter
Trupi prej çeliku inox
Trupi - çelik inox AISI 316 garanton rezistencë dhe është në gjendje të përballojë përqendrimet e klorurit që shkaktojnë korrozioni në lloje të tjera të lidhjeve.
Maja konike lejon penetrimin në mostrat e djatherave gjyse te forte dhe te forte për matjen e drejtpërdrejtë të pH në produkt, siç është djathi.


1.png
1.png (199.75 KiB) Viewed 8986 times


2.png
2.png (175.82 KiB) Viewed 8986 times

Share This


0
0
0
Loading...
User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 16 Apr 2023, 19:48

TESTE: PËR KONTROLLIN E PASTERTISE.

Percaktimi i higjenës siperfaqesore eshte një tregues i saktë i shkalles pastertise në siperfaqet e pajisjeve – makinerive dhe mjeteve te tjera tekno-logjike, tregues bahkë-kohor që ka gjetë zbatim të gjere në industrine ushqimore e sidomos ne ind. e qumeshtit etj,nuk mjafton të percaktohet shkalla e pastertise vetem me pamje sepse sot kerkohen te dhena konkrete.
Me anen e testeve fitohen rezultate te sakta ne nje kohe te shkurte dhe procedura eshte e thjeshte. Kjo menyre nuk bazohet vetem me pamjen por kryhet analize e plote per shkallen e pastertise

TESTE QË PERDOREN SOT:

. 3MTM Clean – TraceTM Surface Protein Instant
. 3MTM Pastrim - TraceTM Siperfaqe me proteina.
. Testi i ndjeshëm i higjienës sipërfaqësore

Rezultati në sekonda

Jep mundesi te merren masa per te korigjuar difektet ne pastrim

Karakteristikat kryesore:
. Test cilesor per higjenen siperfaqesore.
. I lehte ne perdorim
. Rezultati shum shpejt – rekord ne disa sekonda.

Interpretimi
Sale
I pisët

Fushat e përdorimit
Produktet e monitorimit të higjienës 3M për kontrollin e higjienës janë
zhvilluar për të plotësuar nevojat e përdoruesve në sektorë të ndryshëm, në shëndetin publik si dhe në industri.
Edhe pse aplikimet e tyre shpesh janë shumë të ndryshme, të gjitha janë lidhur me kontrollin dhe luftimin e kontaminimeve nga produktet e mbetura ose mikrobeve.
Shëndeti publik
Produktet e monitorimit të higjienës 3M janë shumë efektive në shëndetesi. Keta sisteme tregojnë në një kohë të shkurtër nëse një njësi spital ose teatër operativ u pastrua efektivisht apo jo.
Këto sisteme gjithashtu po zbatohen gjithnjë e më shumë për të plotësuar udhëzimet teknike për të vërtetuar efektivitetin e pastrimit dhe dezinfe-ktimin e pajisjeve kirurgjikale para sterilizimit. Edhe në kuzhina spitaleve, këto teste të shpejtë janë përdorur shpesh.
Industri
Produktet e monitorimit të higjienës 3M perdoren për kontrollin e higj-ienës të punonjësve në mbarë botën në shumë degë te industrise.
Shumica e kompanive multinacionale të ushqimit dhe pijeve për-fshijnë këto sisteme në programet e tyre HACCP. Testet e shpejta po përdoren gjithnjë e më shumë ne deget e tjera te industrise ushqimore, gjithashtu ne sistemet higjenike në zona të tjera të tilla si trajtimi i ujit, marrja e letrës, termocentralet, në pishina dhe sauna kudo që është e rëndësishme për të përcaktuar shpejt përmbajtjen bakteriale për të ko-ntrolluar efektivitetin e masave të pastrimit.

PS! Në pergjithesi un po transmetoj vazhdimisht njohuri të reja dhe te domosdoshme, sigurisht nuk jane te mijat por nga burime te sigurta - institucione te kerkimeve shkencore dhe te miratuara nga BE por nuk shoh ndonje reagim në kete rast: Ose jane te njohura dhe un nuk e di ose nuk merret serioz-isht, një gje eshte e sigurte ; nuk shikoj te zbatuara!!! Edhe kur pasqyrohen sukseset te cilat nuk mungojne mendoj se eshte më bindese teknologet te flasin me shifra dhe jo ne pergjithesi, p.sh, thuhet se maten ngarkesa bakteriale e pergjitheshme si dhe qelizat somatike mirepo shifrat per ml qumesht do te na bindnin se ku jemi dhe çfare duhet te bejmë!!
,
Specifikimet kryesore
 Testi i higjenës së sipërfaqes
 Diversiteti i përdorimit
 Rezultati i shpejtë (leximi në dhjetë minuta)
Testi i shpejtë
Higjena e Sipërfaqes

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 23 May 2023, 17:19

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Testi 3M Clean-Trace Surface Protein Plus

Është aktualisht mjet i ekzaminimit të higjienës sipërfaqësore, shumë i thjeshtë dhe me efektivitet, Ky test gjysmë sasior ju tregon në minuta nëse pastrimi i një pajisje - instrument ose i një sipërfaqeje ështe bere në rregull dhe me efektivitet dhe ështe pafundësisht i dobishëm për mirëmbajtjen e standardeve të higjienës.
Ju merrni në kohë reale sigurinë në lidhje me pastërtinë.
Testi 3M Clean-Trace Surface Protein Plus ju lejon të zbuloni proteinat dhe reduktimin e produkteve që mbeten në sipërfaqe në rast të pastrimit të pamjaftueshëm. Këto mbetje shpesh janë të padukshme, por megjithatë mund të ofrojë një mjedis të favorshëm për mikrobet dhe kështu behen pika fillestare e kontaminimit të rrezikshëm.
3M Clean-Trace Surface Protein Plus plotëson kërkesat, programet moderne të higjienës dhe programet HACCP
("Pika kritike e kontrollit të analizës së rrezikut")

. Marrja e mostrave është shumë e thjeshtë, vetëm të kalojë tubi në sipërfaqe, kontrolloni fort dhe shkundni tubin për 5 sekonda.
Pas 10 minutash, sipas ndryshimit te ngjyrës mund të behet vlerës-imi.
Rezultatet janë gjithashtu të thjeshta për t`u interpretuar:
"Gjelbër" do të thotë i pastruar dhe "i purpurt" i kontaminuar
Perfitimet e sistemeve të kontrollit higjienik të shpejtë:
 Ndërhyrja e shpejtë në një proces për te bëre korrigjime
 Identifikimi i zonave kritike të kompanisë për të siguruar standardet e cilësisë
 Rezultatet me shpejtësi të disponueshme
 E lehtë për t'u përdorur
 Të kursejnë kohë të vlefshme dhe burime financiare
Testi i ndjeshëm
sipërfaqe
higjienë
Specifikimet kryesore
 Test i higjienës sipërfaqësore të ndjeshme
 Diverziteti i përdorimit
 Rezultati i shpejtë
(leximi pas 10 deri në 45 minuta)
3M Clean-Trace Surface Protein-High Sensi përdor teknikën e njëjtë si testi i Proteinës Sipërfaqësore 3M Clean-Trace plus si një test i proteinave me ndjeshmëri të lartë, përdoret edhe ne spitale.
3M Clean-Trace Surface Protein-High Sensi Test është shumë i lehtëpër t`u përdorur, është efektiv dhe shumë i ndjeshëm, nuk përfshin ndonjë produkt kimik të dëmshme dhe nuk kërkon një furrë me temperaturë të lartë
3M Clean-Trace Protein Surface-High Sensi mund te zbulojnë edhe gjurmët më të vogla të proteinave nga gjakut ose indeve te tjera.
Ndjeshmëria e mundur sipas kohëzgjatjs dhe temperatures se inkubacionit:
Temperatura 10 minuta 15 minuta 30 minuta 45 minuta
20 ° C 50 μg 30 μg 20 μg 10 μg
37 ° C 20 μg 10 μg 5 μg 3 μg
55 ° C 5 μg 3 μ

PS!
KLIKO ne Joutub:

3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus Demo - YouTube


1.png
1.png (130.3 KiB) Viewed 3460 times


2.png
2.png (271.87 KiB) Viewed 3460 times


3.png
3.png (322.04 KiB) Viewed 3460 times


4.png
4.png (378.97 KiB) Viewed 3460 times


5.png
5.png (836.75 KiB) Viewed 3460 times


6.png
6.png (671.52 KiB) Viewed 3460 times
Attachments
3.png
3.png (322.04 KiB) Viewed 3460 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 30 May 2023, 16:05

Industria e Qumeshtit dhe Njohuri ne Dobi te Shendetit

Përcaktimi i përzierjes së qumështit - IC BOVINO, IC CAPRINO dhe IC-BUFFALO

Me gjithese perzjerja e qumeshtrave te llojeve të kafsheve qumesht-dhenese nuk eshte ndonje fallsifikim me pasoja të renda, por gjithesesi prek korrektesine dhe duhet të jetë sipas etiketes. Nga ana tjeter gjate blerjes e qumeshtit si lende e pare per perpunim ka çmim te ndryshem kjo ka pasojat e veta.
Me gjithese kam shkruar edhe here te tjera e shikoj se ky problem nuk diskutohet dhe nuk ka asnje reagim ne kete situate do te thote; ose zbatohet aq mire dhe ska nevojë per sugjerime ose nuk jane binde njerezit se si duhet te veprojne!!

Per te parandaluar çdo shkelje ekzistojne analiza te shpejta që zbulojne keto perzjerje.

Kit BOVINO IC është një test cilësor për të zbuluar praninë e qumështit të lopës në qumështin e dhise ose qumështin e deles. Testi është një test imunologjik bazuar në zbulimin e imunoglobulinave (IgG) të specieve të gjedheve në mostrat e qumështit por edhe djathit, i cili sipas etiketave te shkruara nga shitesat rezulton sasi me e madhe se qumeshti i dhise!

Kit IC CAPRINO është një test cilësor për të zbuluar praninë e qumështit të dhisë në qumështin e deleve. Testi është një test imunologjik i bazuar në zbulimin e imunoglobulinave të dhisë (IgG) në mostrat e qumështit dhe djathit.

Kit IC BUFFALO është një test cilësor për të zbuluar praninë e qumështit të lopës në qumështin e buallices. Testi është një test imunologjik i bazuar në zbulimin e imunoglo-bulinave të dhisë (IgG) në mostrat e qumështit dhe djathit. Kjo eshte teper e rendesishme per mozzarelen.
• I thjeshtë: test me një hap
• Shpejtë: rezultati në 5 minuta
• I ndjeshëm: 0,5-1% në qumësht, 2-5% në djathë
• Specifik: Zbulimi i qumështit të lopës në qumësht ose djathë dele apo djathë dhie dhe zbulimi i qumështit të dhisë në qumësht ose djathë dele
Këto janë teste që mund të përdoren lehtësisht nga cilido operator pa pajisje të posaçme.
IC-Reader i ri mund të përdoret me kuti testimi IC për të arritur rezultate objektive, të standardizuara dhe të riprodhueshme.
Rezultatet shfaqen në ekran: negative (NEG), pozitive (POS) ose shumë pozitive (HPOS).
Rezultatet mund të ruhen dhe të shkarkohen në kompjuterin tuaj duke përdorur softuerin e dhënë.
Metodat individuale janë të dizajnuara për IC Bovino dhe IC Caprino. Çdo grumbull është individualisht i kalibruar dhe do të ketë një metodë të veçantë.
Pajisja është e lëvizshme dhe mund të përdoret me bateri ose të lidhur me kompjuterin tuaj.
Kufiri i zbulimit në qumësht: Bovino 0.25% e përzierjes / Caprino 0.5% të përzierjes
.
VO!
IC-Reader pour IC BOVINO et IC CAPRINO
Kits për rrip testimi IC janë teste cilësore, bazuar në IgG specifike, për identifikimin e llojeve të qumështit.
Këto janë teste në vend që mund të përdoren lehtësisht nga cilido operator pa pajisje të posaçme.
IC-Reader i ri mund të përdoret me kuti testimi IC për të arritur rezultate objektive, të standardizuara dhe të riprodhueshme.
Rezultatet shfaqen në ekran: negative (NEG), pozitive (POS) ose shumë pozitive (HPOS).
Rezultatet mund të ruhen dhe të shkarkohen në kompjuterin tuaj duke përdorur softuerin e dhënë.
Metodat individuale janë të dizajnuara për IC Bovino dhe IC Caprino. Çdo grumbull është individualisht i kalibruar dhe do të ketë një metodë të veçantë.
Pajisja është e lëvizshme dhe mund të përdoret me bateri ose të lidhur me kompjuterin tuaj.
Kufiri i zbulimit në qumësht: Bovino 0.25% e përzierjes / Caprino 0.5% të përzierjes.apo djathë dhie dhe zbulimi i qumështit të dhisë në qumësht ose djathë dele
• I përshtatshëm për djathë dhe qumësht
• Nuk ka pajisje të nevojshme
Përcaktimi i përzierjes së qumështit - RC BOVINO dhe RC CAPRINO
Qumësht me vlerë të lartë nganjëherë përzihet me qumështin nga llojet më të lira.
Ky ndryshim mund të jetë i rëndësishëm për prodhuesit e djathit, pasi qumështi i shtuar shkakton ndryshime në vetitë e ndjeshme dhe pakeson cilësinë e produk-
tit. Përveç kësaj, djathi i pastër nuk mund të përmbajë qumësht nga lloje të the-ra.Qumështi i deleve është më i shtrenjtë se qumështi i lopës. Ne pastaj mund
të gjejmë një sasi të caktuar të me një kosto më të ulët. Kits RC janë kuti ELISA
për përcaktimin sasior të përzierjeve të qumështit.
Rapid Cow Quantitative - për falsifikimin e qumështit, është një test për përcaktimin e sasisë së qumështit të lopës në qumështin e deleve ose dhisë në vetëm 3 minuta.
Tashmë edhe konsumatoret çfaqin dyshimin djathi i dhise qe po blen a eshte nga qumeshti i dhise???? Nji gjë eshte e sigurte se sasia totale e qumeshtit nuk eshte e barabarte me sasine e qumeshtit te dhise të destinuar per djathe, per të qene te sakte duhet te behen testet.

Në Jutub shkruaj:
Rapid Cow Quantitative - for Milk Adulteration

RC BOVINO është një test sasior për të zbuluar praninë e qumështit të lopës në qumështin e deleve ose qumështin e dhisë. Testi është një test imunologjik i bazuar në zbulimin e imunoglobulinës së gje-dhit (IgG) në mostrat e qumështit dhe djathit.

RC CAPRINO është një test sasior për të zbuluar praninë e qum-ështit të dhisë në qumështin e deleve. Testi është një test imuno-logjik i bazuar në zbulimin e imun-oglobulinave (IgG) të dhive të qumështit dhe të djathit.

Sasior: Vargu: 0-10% (lopë) dhe 0-15% (dhi)
Ndjeshme: zbulimi i 0.1% të lait shtesë
I përshtatshëm për: qumësht dhe djathë
Koha e analizës: 90 min
Pajisje: lexues ELISA 450 nm

1.png
1.png (101.12 KiB) Viewed 3397 times


2.png
2.png (431.92 KiB) Viewed 3397 times


3.png
3.png (217.93 KiB) Viewed 3397 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 03 Jun 2023, 10:07

SIGURIA E QUMESHTIT

ShIRITAT (Testet) PËR ZBULIMIN E AGJENTËVE NEUTRALIZUES, Peroksid hidrogjeni dhe UREJA në qumësht.

Agjentët neutralizues, peroksid hidrogjeni dhe ureja, ata që kane njohuri në kete sektor, dhe që ndjekin zbulimet e reja e dinë mire se keta agjente së pari jane te rrezikshem per shendetin dhe se dyti, ndikojnë në cilësinë e qumështit dhe produkteve të qumështit. Mirepo dikujt i intereson sepse ata neutralizojn acidin dhe nuk lejojne te prishet qumeshti!!! Bota kete e quan FALLSIFIKIM.

Shiritat e testimit janë të thatë për të zbuluar shpejt falsifikimin e qumështit.

Testet e agjentëve neutralizues:
Ka edhe lende te tjera si bikarbonat natriumi, hidroksid natriumi, karbonat natriumi ose gëlqere të hidratuar ndonjëherë i shtohen qumështit për të rritur vlerën e leximit të lakmetometrit.(vleres Ph-shit)

Testi i peroksidit të hidrogjenit: metoda enzimatike e përdorur lejon një selektivitet dhe një ndjeshmëri të mirë të zbulimit. Peroksid hidrogjeni (H2O2) është një oksidant i fuqishëm. Aftësitë e tij si një dezinfektues janë më të larta se ato të klorit (Cl2) ose dio-ksidit të klorit (ClO2).
Peroksidi i hidrogjenit përdoret shpesh në industrinë e qumështit per dezinfektim por duhet asgjesuar çdo mbetje ne enët, ambalazhet dhe pajisjet teknologjike te perpunimit te qumeshtit.
Shiritat e zbulimit mund të përdoren për të siguruar që të gjitha peroksidet mbetëse të dezinfektimit janë hequr tërësisht para mbushjes së kutive me qumësht te sterilizuar për treg, kjo eshte teper e rendesishme gjate pergatitjes se qumeshtit per konsum me regjim termik UHT sepse ne qofte se nuk kuptohet dhe zbatohet me rigorozitet proçedura qe rekomandohet atehere merita e ruajtjes se qumeshtit nuk i takon perpunimit termik por PEROK-SIDIT.
Jane te shumte ata qe nuk e kuptojne sisdomos punetoret "robot" per kete duhen njohuri teknike dhe keta merren vetem ne shkollat profesionale. Çdo dyshim hiqet vetem me analiza dhe rezultate konkrete!!!

Testi i zbulimit të uresë: Ure nganjëherë shtohet në qumësht për të rritur vlerën e lendes se thate pa yndyrë (SNG). Është vertetuar se ureja e shtuar në qumësht me një përqendrim më të lartë zvogëlon aktivitetin e joneve të hidrogjenit dhe rrit pH e qumështit. Vlerat normale të uresë në qumësht vari-ojnë nga 0 në 0.07%. Përqendrimet e urinës mbi 0,07% nënkuptojnë se qumështi është falsifikuar me ure.
Parametri / përqendrimi
Agjentët neutralizues 0.03%, 0.06%, 0.10%
H2O2 0,0075%, 0.015%, 0.025%
Ure 0.07%, 0.12%

Zbulimi i uresë në qumësht
Shtesa e uresë bën të mundur rritjen e përmbajtjes së azotit -jo-proteinik (dhe kështu të falsifikojë matjet). Përqendrimi i tepërt i ureve në ushqim mund të çojë në disa sëmundje.
Testi mund të përdoret në temperaturën e dhomës (2 deri në 42 ° C). Kit duhet të ruhet midis 2 dhe 8 C.
Qumështi i pastër pa falsifikim tregon një unazë ngjyrë vjollcë të formuar në sipërfaqen e mostrës së qumështit, qumështi i shkelur tregon një fragment të kuq të formuar në sipërfaqen e mostrës së qumështit.
. Kufiri i ndjeshmërisë: > 70 mg / 100 ml ure në qumësht (nivelet normale të uresë në qumësht janë midis 20 dhe 70 mg / 100 ml).
. Metoda: Në një tub provë, shtoni 4 ml qumësht të papërpunuar, 50 μl R2 reagent dhe 200 μl reagent R1. Në 5 sekonda, ju mund t'i lexoni rezultatet.
Paketimi: 1 kit për të kryer 50 teste

Zbulimi i neutralizuesve në qumësht
Neutralizimi qumështi me anë të aktivizues lejon përcaktimin e drejt-përdrejtë colorimetric te pranisë së neutralizimit shtuar (të tilla si NAOH, KOH, karbonate, bikarbonateve, amoniakut, alkalet ndryshme, etj) në qumësht, hirrë ose krem. Këto substanca të ndaluara mund të shtohen në qumështin e freskët ose të keq të ruajtur për të rregulluar pH dhe aciditetin me qellim që te mos prishet.
Nga mostra e qumështit hidhet në një epruvetë 10 ml, pastaj shto-hen 2-3 pika të një reagenti
specifik R të gatshëm për përdorim. Një reagim kolektiv i menjë-hershëm tregon rezultatin e testit, në mënyrë të qartë dhe pa asnjë dyshim.
specifikimet
Test i thjeshtë kolorimetrike dhe vizuale Test i shpejtë: 2 hapa të thjeshtë dhe rezultate të sakta në 1 sekondë
Mund të bëhet kudo, madje edhe jashtë laboratorit
Asnjë material kompleks nuk nevojitet
Zbulon shtesat e të gjithë neutralizuesve
Rezultatet janë shumë të lehta për t'u interpretuar.
Pasi të jenë përfunduar të gjitha hapat e procesit, dmth. Menjëherë pasi reagenti kryesor R është shtuar në epruveten me qumesht te mostres shndërrohet në të kuqe të ndritshme ose rozë nëse një agjent neutralizues është i pranishëm. Ngjyra mbetet e bardhë në qoftë se nuk është shtuar asnjë agjent neutralizues.
Paketimi.
50 tuba mostër të mbushur me 10 ml zgjidhje.
Reagimi R 10 ml.
Udhëzime për përdorim
Ruajtja në temperaturë dhome
Stabiliteti i testit: 24 muaj nga data e prodhimit
Do te behet testimi ne veçanti per qumeshtin e paster, per qumeshtin qe permban neutralizu-
es, per qumeshtin që permban peroksid hidrogjeni dhe per qumeshtin qe permban ure + neu-
alizues.

2.png
2.png (244.63 KiB) Viewed 3377 times


3.png
3.png (641.74 KiB) Viewed 3377 times


4.png
4.png (19.3 KiB) Viewed 3377 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 11 Jun 2023, 16:32

Industria e Qumeshtit dhe Njohuri ne Dobi te Shendetit

TEST PËR PASTERIZIMIN ( LACTOPAST BIOMEDIX )
TEST DE PASTEURISATION LACTOPAST BIOMEDIX

Është një test i shpejtë për zbulimin e fosfatazës alkaline në qumësht, hirrë, kremë dhe gjalpë. Testi është përdorur për të testuar cilësinë e një trajtimi termik - pasterizimin e qumështit dhe derivatet e tij, si dhe për të zbuluar praninë e qumështit të papërpunuar në qumështin e pasterizuar.

Që nga zbulimi i pasterizimit te qumeshtit nga i madhi Luis Pasteur njerëzimi shpetoi nga pasojat dhe bëmat që shkaktonte mos perpunimi termik. Mirëpo edhe sot ka të dhena që neglizhohet zbatimi i tij, kjo vjen nga mosnjohja ose edhe per te kursyer energji sidomos po vrehet tek ata që kerkojne te justifikojne kete veprim me ate qe quhet “PRODHIM FSHATESHE” apo “BIO”.
Askush nuk eshte kunder POR edhe askush nuk lejohet të mohojë arritjet shkencore dhe per mos me e zgjatë kete punë duhen analiza konkrete të cilat sa më të thjeshta dhe të sakta të jene aq më teper gjejne zbatim.
A e dinë të gjithe se mos perpunimi termik i qumeshtit ne vartesi te produktit që pergatisim- edhe nen produktet (hirra – dhalla – gjalpi – qumeshti per treg i pasterizuar apo i sterelizuar djatherat etj. etj. jane me pasoja per shendetin???

Ndjeshmëria e testit varet nga koha e inkubacionit:
1. Për matjen nga 5 sekonda deri në 300 sekonda: 280 mU / L ALP
2. Për matje nga 15 minuta në 60 minuta: 3.5 mU / L ALP
Një çantë është e mjaftueshme për 100 teste. Për këtë test, nuk ka nevojë për përgatitje termike të mostrës. Testi funksionon në temp-eratura 2 deri në 42 ° C.
Kit me reagentë duhet të ruhen në frigorifer në 2 deri në 8 ° C.
LACTOPAST nuk Biomedix 5 sec 2-42 ° C 3.5 mU / L per quështin e pasterizuar, qumështin me regjim termik UHT, kremen, djathë, hirrë pluhur, gjalpë

TESTI I PASTERIZIMIT LACTOPAST BIOMEDIX
TEST DE PASTEURISATION LACTOPAST BIOMEDIX
Shkruaj ne Joutub:
Lactopast Biomedix Kit oksidazë - Kit i shpejtë për pasterizimin e duhur
të qumështit ose n qumeshtit kremes me UHT
Ne Joutub
Lactopast Biomedix Oxidase kit - Quick kit for the proper pasteurization in UHT milk or cream

Si veprohet: (Ndiq fotot)
. Mjetet:
.1 Hidhet ne epruveten e pare, qum. Ose krema e pasterizuar
. 2 Keshtu veprohet edhe per produktin JO te pasterizuar
.4 Hidhet ne epruveten tjeter.
.5 Tunden mire
.6 Shtohet OKSIDAZE ne te dy epruvetat
.7 Tunden mire dhe shikojme ngjyren = Në qumeshtin me UHT
mbetet e BARDHE.
PS! Veprohet njelloj ne fund rezultati lexohet keshtu:
I Pasterizuar/ Jo Pasterizuar
1.png
1.png (520.19 KiB) Viewed 3322 times


2.png
2.png (556.51 KiB) Viewed 3322 times


3.png
3.png (841.86 KiB) Viewed 3322 times


4.png
4.png (9.97 KiB) Viewed 3322 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 16 Jun 2023, 17:01

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Zbulimi i neutralizuesve në qumësht

Neutralizimi qumështi me anë të aktivizuesve lejon përcaktimin e drej-tpërdrejtë colorimetric te pranisë së neutralizimit duke shtuar lende (të tilla si NAOH, KOH, karbonate, bikarbonateve, amoniakut, alkalet ndryshme, etj) në qumësht, hirrë ose krem. Këto substanca të ndaluara mund të shtohen në qumështin e freskët ose të keq të ruajtur për të rregulluar pH dhe aciditetin me qellim që te mos prishet.

Veprohet keshtu:
Nga mostra e qumështit hidhet në një epruvete 10 ml, pastaj shtohen 2-3 pika të një reagenti specifik R të gatshëm për përdorim. Një reagim kolektiv i menjëhershëm tregon rezultatin e testit, në mënyrë të qartë dhe pa asnjë dyshim.

specifikimet
Test i thjeshtë kolorimetrike dhe vizuale Test i shpejtë: 2 hapa të thjeshtë dhe rezultate të sakta në 1 sekondë
Mund të bëhet kudo, madje edhe jashtë laboratorit
Asnjë material kompleks nuk nevojitet
Zbulon shtesat e të gjithë neutralizuesve
Rezultatet janë shumë të lehta për t'u interpretuar.
Pasi të jenë përfunduar të gjitha hapat e procesit, dmth. Menjëherë pasi reagenti kryesor R është shtuar në epruveten me qumesht te mostres shndërrohet në të kuqe të ndritshme ose rozë
në-se një agjent neutralizues është i pranishëm.
Ngjyra mbetet e bardhë në qoftë se nuk është shtuar asnjë agjent neutralizues.
Paketimi.
50 tuba mostër të mbushur me 10 ml zgjidhje.
Reagimi R 10 ml.
Udhëzime për përdorim
Ruajtja në temperaturë dhome
Stabiliteti i testit: 24 muaj nga data e prodhimit
PS!
Me perpjekje mund te gjinden edhe tek ne qe konsiderohemi mjaft indiferent ndaj ketyre zbulime!!!


1.png
1.png (517.09 KiB) Viewed 3297 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 17 Jun 2023, 12:10

INDUSTRIA E QUMESHTIT

. PËRCAKTIMI I PRANISE SE YNDYRNAVE VEGJETALE NE DJATHE
ME METODEN RFRAKTOMETRIKE

Ështe tepër e veshtire të percaktohet sasia e yndyrnave bimore që janë shtuar në produktet e qumeshtit e sidomos ne djathë, kjo i jep mundesi disa prodhueseve të bejne shtesa që nuk lejohen, mirepo si gjethenje mendjet e ndritura ofrojne ( për ata që kerkojne në vazhdimesi te rrisin njohurite teknike) metoda të reja më te thjeshta dhe mjaft të sakta për përcaktimin yndyrnave bimore të shtuara gjatë prodhimit te djathit te bardhe me shëllirë.

HYRJE
Pas ndryshimeve në vendet e Europes Lindore në vitin 1989, numri i kafshëve të qumështit ka pësuar ulje, në të njëjtën kohë, fuqia blerëse eshte ulur ndjeshëm në funksion të furnizimit me djathë më të lirë, prodhuesit gradualisht kanë ndryshuar teknologjitë standarde të prodhimit !!!!, dikur lenda e pare ishte tërësisht qumeshti i lopës, deleve më vone filluan të behen një numër shtesa, duke përfshirë yndyrnat bimore, për shkak të kostos së tyre të ulët.
Yndyrnat bimore shpesh përdoren në industrine ushqimore në të gjithë botën. Përdorimi i tyre tashmë i përhapur pothuajse kudo, mund të shpjegohet me përdorimin e tyre kryesisht me çmimin e ulet, kete e ka ndihmuar edhe fakti qe jane lejuar te importohet sasi te medha yndyrna bimore, shper-ndarja e tyre behet pa kontroll du-ke lejuar që ato të përdoren gjerësisht per pergatitjen produkteve ushqimore, përfshirë ato në industrinë e qum-ështit.
Literatura përshkruan kryesisht metodat gaz - kromatografike të cilat aplikohen si provë klasike per pranine e yndyrnave bimore në produktet e qum-ështit mirëpo së pari ato kanë kosto të lartë - së dyti duhen pajisje dhe personel teknik i kualifikuar prandaj deri më tani aplikimi i tyre është akoma i kufizuar.
Dallimi midis yndyrnave me origjine bimore të shtuara dhe ato te qumështit, i ka angazhuar shkencëtarët që nga vitet '30. të studjojne metoda refra-ktometrike sepse aktualisht, ekziston një nevojë objektive për të provuar dhe vërtetuar shpejtë, dhe saktë praninë e yndyrnave bimore që përdoren si një shtesë në prodhimin e produkteve të qumështit konkretisht ne djathin e bardhe me shellire.
Aplikimi i një metodë të tillë do të lehtësonte jo vetëm organet e kontrollit, por edhe konsumatorët, do të ishte gjithashtu e dobi-shme për vetë-kontroll dhe kontroll të pavarur nga organet e BFSA.
Gjate percaktimit te yndyres ne djathe me metoda standarde acidobutirometrike Gerber, yndyra e qumeshtit te lopes p.sh. jep numra te ndryshem refraktiv e krahasuar me yndyrnat bimore pikrisht ketu mbeshtetet analiza.

MATERIALE DHE METODA
Për të arritur këtë qëllim, u morën dhe u ekzaminuan mostrat e djathit te bardhe nga qumeshti i lopes pa yndyre bimore, plotesisht i stazhionuar dhe mostrat djathit të imituar te prodhuara në te njej-ten qender prodhimi.
Sipas kesaje metode me anen e nje shiringe te holle qelqi merret yndyra nga siperfaqeja dhe aplikohet në prizmin fiks të Refraktometrit abbe AR4 me ndriçim elektrik LED (Krüss Optronic,Gjermani; www.-kruess.com), percaktohet indeksi i refraktimit regjistrohet në instrument (40 ° C),

REZULTATET
Vlerat e nivelit domethënies - p
Krahasimi midis vlerave te numrit të refraksionit per djathin e bar-dhe me shellire dhe djathin e forte jo plotesisht i stazhionuar nga qumesht lope pa yndyrna bimore dhe djathe i imituar me shtese yndyrna bimore. (shiko foton)

1.png
1.png (84.89 KiB) Viewed 3282 times


VO!
Në djathin me shtesa te yndyrnave bimore numri i refraksionit eshte më i madh.
D.m.th. në rastin kur shtohen yndyrna bimore me shumicë tek lënda e parë - qumështi për prodhimin e djathit, indekset e refrakionit pritet të rriten, përkatësisht numrave të yndyrës refraktive në dja-thin e prodhuar. Sipas atyre më të reja, referenca për indekset e refreksionit mbi 1.4555, përkat-ësisht 44.5 në qumështin e lopës mund të konsiderohet tregues i shteses se yndyrnave bimore në qumësht.

Lloji i vajrave bimore
Indeksi i Refraksionit Numri i Refraksionit Lloji i vajit bimorë
1.445 39.8 Vaj kokosi
1,455 44.5 Vaj palme
1.460 51 Vaj ulliri
1.463 55.5 Vaj soje
1.464 57 Vaj luledielli

Si përfundim; Duke zbuluar dhe percaktuar shtesat e yndyrnave bimore, njihet realiteti dhe duhete të jemi te sigurte se jo vetem ne vendin tone por pothuajse kudo ne bote tashmë eshte një realitet dhe nuk behet fjale per te denuar por per te marre masa, duke miratuar perqindjen që do te shto-het, e cila te jete në ate mase që nuk rrezikon shendetin e konsumatoreve dhe te prodhohet ne qendra perpunimi – minifabrika qumeshti te veçanta si dhe te tregetohet veç me etiketa te qarta, kete zgjidhje i kane dhene ne vendet me industri qumeshti te zhvilluar.
----------------------------------------------------------------------

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 17 Jun 2023, 12:14

2.png
2.png (18.25 KiB) Viewed 3282 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 22 Feb 2024, 11:43

INDUSTRIA E QUMESHTIT

TESTI I SIGURISE SE QUMESHTIT TE PAPERPUNUAR PER FALLSIFIKIMET.

Me të drejtë disa perpunues qumeshti, kur lexojne keta që shkruaj thonë “kemi halle të tjera” sepse ne qofte se kerkojmë kaq shum nga blegtoret ata na frikesojne me emigrimin jashte shteti!!!
Mirëpo edhe pa zbatimin e kontrollit te lendes se pare problemet do te jene edhe më të medha dhe me pasoja, a e dini se çdo te thote prania e Peroksidit Hidrogjenit ne qumesht? Apo transglutaminaza ne djathe ose vaji i palmes i cili i ka “vende te preferuara” produktet e qumeshtit!!!
Nga ana tjeter akuzat per lenden e pare (qumeshtin) por edhe per produktet e qumeshtit në shumicen e rasteve nuk kane nji baze ata më shum jane mu-habete kafenesh, ka ardhe koha te hapen jo nji por disa laboratore ku sejcili mund te kontrolloje produktin që dyshon dhe të argumentohet me fakte, keshtu vepron bota.
Studjuesit na furnizojne pa nderprerje me metoda – teste apo analizator që percaktojne çdo fallsifikim, shtese lendesh te demeshme – perberes – tregues etj, dikush mund te thote i dijme por eshte nji fakt nuk ka te dhena dhe nuk ka asnje reagim.

1 .Testimi i qumështit të pastër

Si veprohet me shiritin e testit:
Shiko fotot:

1.png
1.png (361.44 KiB) Viewed 1780 times


2.png
2.png (312.75 KiB) Viewed 1780 times
Keshtu veprohet per të gjithe testet qe percaktojne pranine e Peroksidit te Hidrogjenit, Ures, lendeve neutralizuese. ures + lende ne-utralizuese ne flakonin perkates jane testet, analiza eshte e thjeshte dhe te pakten ka nji baze per te vazhduar kontrollin per rezultate më të sakta dhe ajo qe ka rendesi te merren masa per parandalimin e tyre.

REZULTATI:

8.png
8.png (674.93 KiB) Viewed 1780 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 26 Feb 2024, 10:48

SI MUND T`A KONTROLLOJME NE SHTEPI QUMESHTIN E KONDENSUAR.

Ështe produkt qumështi që ben pjesë në konservat e qumeshtit, ka perdorim të gjere dhe kerkohet nga konsumatorët, jo në të gjithë vendet prodhohet por kudo konsumohet, duhet pranuar se eshte produkt ku mundet të behen shtesa në kundershtim me standartin dhe proceduren teknologjike, ne qofte se mungon kontrolli nga organet perkatese në kete situate behet kontrolli i cilesise ne shtepi per të krijuar një ide por eshte laboratori që duhet të vendos.

Hapat per kontrollin e qumeshtit të kondensuar (shiko foton)

Si veprohet:
1 Merren disa kuti me qumesht të kondensuar, në rastin tone kemi tre të tilla.

2 Vendosen ne ujë te nxehte ku qendron deri sa te shkrijë mire.

3 Hapen kapakët dhe shikohet ngjyra, pamja dhe sa ndryshojne midis tyre.

4 – 5 – 6 Me anën e luges merret një sasi produkti dhe shikohet me vemendje struktura, në sejcilen kuti, në rastin tone qumeshti i kondensuar ne kutinë 3 dhe kutine 2 ka strukture të dendur, i trashe dhe shum vizkoz.

7 – 8 Me anen e nji tubi thithet me piston një sasi produkti nga sejcila kuti dhe vendoset në një platformë per të qendruar vertikalisht, dhe veprohet me nji shufer qelqi, shikojmë se shiriti i qumeshtit të kondensuar i kutise 3 dhe 2, çahet dhe ashtu qendron ndersa i ku-tise 1 nuk ndahet eshte më i lenget.

9 Merret një sasi e vogel nga çdo kuti dhe bashkohet me nji gotë ujë, trazohet ne menyre energjike deri sa të tretet.

10 Nderkohe behet prova e jodit per permbajtjen e niseshtes = rezulton negative ne tri kutite.

11 – 12 Mbasi ka perfunduar tretja shikojme se në kutin 2 dhe 3 ka precipituar qumeshti kondensuar, kjo do te thote se nuk ka trete-shmerine e duhur!!!!. Filtrohet dhe në site mbetet pjesa e patretur kurse ne goten ku eshte qumeshti i kondensuar i kutis 1 eshte tre-tur plotesisht.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 26 Feb 2024, 10:50

1.png
1.png (1.49 MiB) Viewed 1704 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 29 Feb 2024, 10:55

INUSTRIA E QUMESHTIT.

QUMËSHT ME VAJ PALME

Ka vite që eshte ulur qendrimi rigoroz ndaj mashtrimeve dhe më shum po merremi me zbulimin dhe eliminimin e tyre se sa problemet e tjera, kur më kane pyetur kam dhene të njejten pergjigje vetem me cilesi te mire edhe rezutati ekonomik do te jete më pozitiv sepse konsumatori eshte ai qe vendose per kete.
POR kjo nderhyrje në kete ushqim “hyjnor” u ka hapë gojen pa të drejte por edhe me te drejte opozitareve te qumeshtit.
Ështe e veshtire të percaktohet sasia e vajit te palmes ne qumesht dhe produktet e tij, kerkon pajisje që kushtojne shtrejt dhe duhet personel teknik i kualifikuar, keto jane në laboratoret e kontrollit, por në shtepi mund te bejme diçka per te zbuluar shtesen e vajit te palmes ne qumeshtin qe kemi ble.

Shiko foton:

1-2-3-4 Kemi dy shishe me qumesht, njera ka qumesht normal tjetra me vaj palme; I vendosim mbi tavoline, i hiqen kapaket dhe qendrojne deri sa të psojne ndryshime, i shikojmë me vemendje;

5-6-7-8 Qumeshti ne shishen me kapak të kuq eshte njelloj si ngjyrë por fillon dhe pritet, ndersa në shishen me kapak blu ka tjeter ngjyre eshte i holle dhe ne siperfaqe ka nje masë qe noton. Zbrazet qumeshti i shishes me kapak te kuq ne nje ene e cila ngrohet ne furnelle.

9-10-11-12 Po keshtu veprohet edhe me qumeshtin e shishes me kapak blu.

13-14-15. Qumeshti I shishes me kapak te kuq pritet, pastaj kullohet ne site dhe fitohet nje sasi normale mase te prere (gjize) ndersa ne shishen me kapak blu njuk ndodh nje gje e tille = d.m.th. i pari eshte NORMAL ndersa i dyti me VAJ PALME.
Gjithesesi laboratori vendos.

18.png
18.png (1.38 MiB) Viewed 1644 times

Return to “Bioteknologji Ushqimore”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests